Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2009 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Bijeenkomsten over regeling kennismigranten georganiseerd door de IND

De IND organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven die geen
of weinig ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten. De eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op:
– Dinsdag 15 december 2009 van 13.00 tot 15.00 uur
De data voor het eerste halfjaar van 2010 zijn als volgt:
– Dinsdag 12 januari 2010
– Dinsdag 16 februari 2010
– Dinsdag 16 maart 2010
– Dinsdag 13 april 2010
– Dinsdag 11 mei 2010
– Dinsdag 15 juni 2010
Tijdstippen worden nader bekendgemaakt. Tijdens deze bijeenkomsten wordt
besproken welke stappen moeten worden doorlopen om een verblijfsvergunning
als kennismigrant te krijgen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Hebt u belangstelling voor één van deze bijeenkomsten, dan kunt u een e-mail sturen naar arbeid@ind.minjus.nl waarbij u in het onderwerpenveld
vermeldt “bijeenkomst kennismigranten (datum vermelden)”. In de e-mail
geeft u aan of u belangstelling hebt voor de voorlichtingsbijeenkomst

Bron: www.ind.nl


UN slams Israel's 'hot return' of asylum seekers

The Supreme Court is currently discussing a case that concerns Israel's practice of immediately returning asylum seekers who cross from Egypt into Israel back across the border.

It appears that in so doing, Israel may be violating international law, according to a position paper submitted to the court by the United Nations High Commission on Refugees.

The lawsuit in question was originally filed in 2007 by several human rights organizations represented by the Hotline for Migrant Workers and the refugee rights project of Tel Aviv University.
Advertisement

The immediate or "hot return" policy, as it is called, allows Israel Defense Force soldiers to return infiltrators to a neighboring country if 24 hours have not elapsed since their entry, and as long as they have not gone further than 50 kilometers from the Israeli border.

The UN High Commission's position in the case is that, due to the conditions in Egypt, and until there a formal agreement that is honored in …

Detention of children at immigration 'prisons' attacked by MPs

Too many children being held at detention centres for too long, says home affairs select committee
Too many children are being detained for too long and at too great a cost to the taxpayer in UK immigration centres that are "essentially prisons", according to a cross-party group of MPs.

In a report released today, the home affairs select committee said statistics suggested that about 1,000 children a year were held in secure immigration centres while they and their families awaited removal from the UK, but it was "troubling" that no one was able to give an exact number held or an overview of their welfare. The committee is calling for reform of the asylum process to speed it up.

Children spend an average of more than a fortnight in detention centres, with longer stays of up to 61 days not uncommon. Some children are released and re-detained.

MPs said detention of a child was difficult to justify and should only ever be used as a last resort. It costs £130 a day to …

Indigo-systeem van IND wint architectuurprijs

Indigo, het in aanbouw zijnde klantinformatiesysteem van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, is verkozen tot beste ict-architectuurprogramma van 2009. Het Nederlands Architectuur Forum voor de digitale wereld (NAF) kende de prijs toe. De jury prijst de wijze waarop de IND zijn primaire bedrijfsprocessen opnieuw inricht en zijn legacysystemen vervangt. Dienstverleners Accenture, BeInformed en Ordina werken mee aan het project.

De betrokken managers bij IND hebben volgens het juryrapport 'de kwaliteit van de oplossing laten prevaleren, ook in tijden dat het in de realisatie van het programma tegenzat. De architectuur heeft zijn werk hier gedaan als concrete uitdrukking van het gemeenschappelijke doel.' Indigo wordt vanuit de IND aangestuurd door chief policy information officer Simone Dobbelaar en cio Hans Blokpoel.

'De basis van Indigo is het scheiden van de kennis van het proces', vertelt Hans Blokpoel. 'Bij het ontwerpen van het systeem is de unieke kennis van…

Leidenaar in actie voor beroemde illegale bioloog

Marc van Roosmalen ontdekte honderd nieuwe boomsoorten en twintig nieuwe apensoorten, maakte 'de meest verschrikkelijke dingen' mee in een gevangenis in Brazilië en leeft nu als ongewenste vreemdeling in zijn geboorteland Nederland. ,,Ik zit financieel gesproken helemaal aan de grond'', zegt de 62-jarige wetenschapper, die in 2000 door het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine werd uitgeroepen tot 'Held voor de Planeet'.


Leidenaar Dick de Vos, schrijver van vogelboeken en actief voor de Partij voor de Dieren, begon een petitie voor hem. Zondag zette De Vos de actie online, dinsdagochtend waren er 503 steunbetuigingen binnen. Ook op Hyves loopt een actie voor de bioloog. De Vos wil de petitie aanbieden aan minister Hirsch Ballin die zich buigt over het verzoek van Van Roosmalen om weer Nederlander te kunnen worden.

Bron: http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article5480381.ece/Leidenaar-in-actie-voor-beroemde-illegale-bioloog


Nieuwkomers uit islamitische dictaturen begrijpen het westen niet

Voor nieuwkomers uit islamitische dictaturen is onze hypermoderne, westerse samenleving niet te begrijpen. ,,Alles is hier anders'', zegt de Alphense journalist Marco van Kerkhoven (40). Om te begrijpen waarom de multiculturele samenleving in Nederland is mislukt, bezocht hij uiteenlopende landen als Senegal, Kenia, Turkije, Syrië, Jordanië en Irak. Hij schreef een boek over zijn bevindingen: 'De Ramptoerist'.

Mensen die in een dictatuur leven, leren van kinds af aan argwanend te staan tegen anderen: buren, collega's, de overheid. Alleen de familie is te vertrouwen. Alle goede banen zijn in handen van de elite die het land bestuurt. ,,Hoe goed je ook je best doet en hoe intelligent te ook bent, je kunt nooit hogerop komen'', zegt Van Kerkhoven. ,,Als zo iemand in het westen komt, kan hij niet geloven dat het openbaar bestuur het beste met ons voorheeft. 'Daar zit wat achter', denkt hij dan. 'Vroeg of laat willen ze iets van me'.''

V…

Melding bij de korpschef (uitspraak)

LJN: BK4191, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Groningen , Awb 09/30495

Datum uitspraak: 09-09-2009
Datum publicatie: 24-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Bewaring; melding bij korpschef. Anders dan verweerder stelt, was eiseres niet gehouden om reeds in Arnhem mededeling te doen van haar aanwezigheid bij de korpschef aldaar. Weliswaar moet de mededeling onmiddellijk worden gedaan, maar uit de tekst van artikel 4.39 Vb 2000 blijkt dat deze mededeling moet worden gedaan bij de korpschef van het politiekorps waarin de gemeente, waar de vreemdeling verblijft, is gelegen. Nu eiseres Nederland is binnengekomen via de trein en onderweg was naar Utrecht, alwaar zij naar eigen zeggen opvang had geregeld, kan Arnhem niet worden aangemerkt als de gemeente waar eiseres heeft verbleven. De enkele omstandigheid dat de trein in Arnhem is gestopt, is daartoe onvoldoende. Ook overigens was er op het moment van staan…

Geen pardonvergunning door verschillende identiteiten (uistpraak)

LJN: BK4565, Rechtbank 's-Gravenhage , AWb 09/21539 en 09/18807

Datum uitspraak: 19-11-2009
Datum publicatie: 26-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig


Inhoudsindicatie: Identiteitsherstel, gebruik van verschillende identiteiten in verschillende procedures. Uit het beleid van verweerder volgt dat aan iemand die in verschillende procedures verschillende identiteiten of nationaliteiten heeft opgegeven waarvan in rechte is vastgesteld dat hieraan geen geloof kan worden gehecht, geen verblijf op grond van de regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (hierna: de Regeling) wordt verleend. Niet in geschil is dat eiser onder de ene naam asiel heeft aangevraagd, onder een andere naam een EU-verblijfsdocument heeft aangevraagd, en in het kader van de mogelijkheid tot herstel van zijn identiteit, weer een andere naam - zijn werkelijke naam - heeft opgegeven. Gelet op het doel en de strekking van de Regeling legt de rechtbank d…

Beroep op gelijkheidsbeginsel inzake tegenwerping artikel 31, lid 1 onder f Vw slaagt (jurisprudentie)

LJN: BK4581, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 08/40046


Datum uitspraak: 08-10-2009
Datum publicatie: 26-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Artikel 31, tweede lid, aanhef en onder f, Vw, tegengeworpen, beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt.

2.7 De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat eiser geen documenten heeft overgelegd ter staving van zijn identiteit, nationaliteit, relaas en reisroute. Eiser heeft op dit punt aangevoerd dat verweerder artikel 31, tweede lid, aanhef en onder f, Vw niet aan hem heeft kunnen tegenwerpen en zich hierbij beroepen op het gelijkheidsbeginsel en ter onderbouwing van dat beroep een voornemen overgelegd in een andere zaak, met het nummer 0806.05.1291. Verweerders gemachtigde heeft ter zitting verklaard dat ook in het besluit in die zaak het ontbreken van documenten niet is tegengeworpen. De rechtbank stelt vast dat de gemachtigde van verweerder zich niet op het standpunt heeft…

Documentaire De Poortwachters over de IND in ter Apel

NCRV
Dokument Poortwachters

NCRV Dokument Poortwachters

Maandag 30 november

22.50 uur, Nederland 2

Immigratiedienst geeft een onthullende kijk achter de schermen

Nederland heeft een grote humanitaire traditie. De wens om mensen in nood op te vangen is sterk aanwezig. Maar tussen werkelijkheid en goede voornemens gaapt een diepe kloof. NCRV Dokument Poortwachters registreert de morele en ethische vragen van de âbeslissersâ. Zijn asielzoekers die zich met de taxi laten afzetten bij de poort van het aanmeldcentrum daadwerkelijk op de vlucht, of zijn ze op zoek naar een beter bestaan?In het afgelopen jaar vroegen ruim 15.000 mensen asiel aan in ons land. De Immigratie- en naturalisatiedienst IND, die moet onderzoeken of een asielzoeker in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, ligt zwaar onder vuur. Politieke partijen ter linker en ter rechter vleugel pleitten voor een parlementaire enquête naar vermeende wantoestanden bij de dienst. Ook vanuit de samenleving groeit de weer…

Stageplek: Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp

Functietitel: Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp

Functie omschrijving:
Een stageplek op de afdeling Humanitaire Hulp (Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp) De stageplaats betreft de periode van 25 januari 2010 tot en met 28 mei 2010, een duur van 4 maanden met een werkweek van maximaal 40 uur.

De werkomgeving
De afdeling Humanitaire Hulp (DMH/HH) - ook wel noodhulp genoemd- is de EHBO van ontwikkelingssamenwerking. Natuurrampen en door mensen veroorzaakte crises en conflicten bedreigen de levens van grote groepen mensen. In ontwikkelingslanden, en dan vooral in ‘fragiele staten’ komen rampen vaak heel hard aan. Humanitaire hulp beoogt de optimale leniging van levensbedreigende menselijke noden onder de meest kwetsbare slachtoffers van rampen, onder wie met name vrouwen en kinderen. Daarbij richt de afdeling Humanitaire Hulp zich zowel op landen en regio’s die in chronische noodsituaties verkeren, de zogenaamde compl…

Kamerbrief inzake voortgang circulaire migratie

Mede namens de Staatssecretaris van Justitie wil ik u met deze brief informeren over de voortgang van de pilot circulaire migratie, zoals toegezegd tijdens het AO Migratie en Ontwikkeling van 12 februari jl.Aanbesteding:

De aanbestedingsprocedure die eerder dit jaar in gang was gezet voor het uitvoeren van de pilot circulaire migratie werd in maart 2009 gesloten. Drie inschrijvingen werden ontvangen, waarvan er twee voldeden aan de gestelde eisen. De door de inschrijvers beraamde uitvoeringskosten bleken echter onaanvaardbaar hoog. Na overleg werd daarom besloten de opdracht niet te gunnen en de aanbesteding mislukt te verklaren.Op 16 juli 2009 werd de pilot circulaire migratie opnieuw openbaar aanbesteed, maar in een aanzienlijk soberder opzet. Er werd een uitgavenplafond van 3,8 miljoen euro (exclusief BTW) ingebouwd. De sluitingsdatum voor inschrijving was 7 september jl.Gunning:

Drie offertes werden ontvangen, waarvan die van de Stichting Hersteld Vertrouwen in de Toekomst (HIT…

Landenspecialist Oost-Afrika gezocht

Het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk in Amsterdam zoekt een regiospecialist
voor de eenheid Landeninformatie.
stagiaire of vrijwilliger
Aandachtsgebied: regio Oost-Afrika t.b.v het uitvoeren van informatie-onderzoeken.

De Eenheid Landeninformatie
De Eenheid Landeninformatie is onder andere verantwoordelijk voor het zoeken en verzamelen van asielrelevante landeninformatie op aanvraag van advocaten, rechtshulpverleners en lokale en regionale afdelingen van VluchtelingenWerk. De bevindingen van de landeninformatie-onderzoeken hebben als doel de geloofwaardigheid van het asielrelaas of de ernst van een (vervolgings-) situatie in het land van herkomst te onderbouwen. Op de unit werken 3 betaalde krachten en ongeveer 6 vrijwilligers/stagiaires.

De Functie
Elke vrijwillger/stagiair op de unit heeft één van de volgende regio’s als aandachtsgebied:
Midden-Oosten (vooral Irak, Iran, Syrië, Turkije, Algerije)
Azië (vooral Afghanistan, China, Nepal, Sri Lanka, Pakistan)
Oost-Europa (voor…

Sinterklaas of kerst cadeau: kookboek van vluchtelingen

Kookproject wordt kookboek
Bij een kookproject van VluchtelingenWerk Noordwestholland kwamen zo veel mooie verhalen en heerlijke recepten naar boven, daarvan moesten anderen meegenieten! Om die reden ontstond het prachtige kookboek Made in Holland dat 22 november werd gepresenteerd.

Samen koken
‘Dit boek is niet zo zeer een kookboek, maar een prachtig boek om samen met anderen te gaan koken’, aldus Edwin Huizing. Hij overhandigde de eerste exemplaren van het boek aan Fatma Özgümüs, directeur van Vluchtelingen Organisaties Nederland, Jean Beddington, topkok en eigenaar van het befaamde restaurant Beddington’s in Amsterdam, en Gineke van ’t Veer, wethouder van Heemskerk.

Eigentijds én traditioneel
Vrouwen die hun land moesten ontvluchten en Nederlandse vrouwen die hen wilden leren kennen, maakten dit boek dat vol staat met recepten uit Armenië, Somalië, Congo, Afghanistan, Kroatië, Irak en Nederland. Van simpele maaltijden tot feestelijke gerechten. Eigentijdse én traditionele recepten…

Kamerstukken van en aan Minister van der Laan (inzake inburgering en integratie)

Recente kamerstukken justitie op het gebied van het vreemdelingenrecht en inburgering

Samenwoningsvereiste voor alleenstaande buitenlandse oudere

Staatssecretaris Albayrak wil een samenwoningsvereiste invoeren voor alleenstaande buitenlandse ouderen die bij hun in Nederland verblijvende volwassen kinderen gaan wonen. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Jaarlijks komt een kleine groep van rond de tachtig alleenstaande 65-plussers die vaak als enige van de familie in het land van herkomst zijn achtergebleven in dit kader naar Nederland. Albayrak wil door het samenwoningsvereiste voorkomen dat deze groep een beroep op de woningmarkt doet. Het samenwoningsvereiste brengt bovendien met zich mee dat wanneer een zorgbehoefte ontstaat bij de oudere de nadruk op mantelzorg komt te liggen.

De samenwoningsvereiste geldt in elk geval zolang de ouder een afhankelijke verblijfsvergunning heeft. De ouder komt, als tevens wordt voldaan aan de overige voorwaarden, na drie jaar verblijf in aanmerking voor voortgezet verblijf en na vijf jaar voor een permanente verblijfsvergunning of het Nederlanderschap.

Het samenwoningsvereiste past goed in …

Pas een vovo op de vliegtuigtrap? Zelfs als iemand in bewaring zit? (lees deze uitspraak)

LJN: BK3808,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats 's-Hertogenbosch , AWB 09/34672

Datum uitspraak: 10-11-2009
Datum publicatie: 19-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening


Inhoudsindicatie: Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is er op gericht te voorkomen dat verzoeker wordt uitgezet gedurende de behandeling van het ingestelde beroep. Dat het besluit van 23 september 2009 voor uitvoering vatbaar is, is onvoldoende om een spoedeisend belang als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb aan te nemen. De voorzieningenrechter zoekt hiervoor aansluiting bij de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 9 november 2001 (200104991/2, LJN: AE0473) en 18 juli 2008 (200804897/2, LJN: BD9026). De omstandigheid dat verzoeker met het oog op zijn uitzetting in vreemdelingenbewaring is gesteld, levert evenmin spoedeisend belang op, omdat dit onverlet laat dat op dit mom…

De situatie in Irak en een asiel verblijfsvergunning op grond van de Definitierichtlijn (MK uitspraak)

LJN: BK3813, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats 's-Hertogenbosch , AWB 09/4892

Datum uitspraak: 11-11-2009
Datum publicatie: 19-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie: Verweerder volgt de UNHCR niet in haar betoog dat elke Iraakse asielzoeker afkomstig uit genoemde vijf provincies in aanmerking moet komen voor een verblijfsvergunning op a- of b-grond van artikel 29 Vw 2000. De UNHCR wordt evenmin gevolgd in haar standpunt dat elke asielzoeker afkomstig uit de provincies Bagdad, Diyala, Kirkuk, Nenewa en Salah Al-Din, in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Hoewel de veiligheidssituatie in Irak in 2008 en 2009 is verbeterd ten opzichte van 2007, is de veiligheidssituatie in met name in de door de UNHCR genoemde provincies slecht en zorgelijk te noemen. Verweerder is echter van mening dat de veiligheidssituatie zoals omschreven in de UNHCR Guidelines en in het ambtsbericht van mei 2009 niet zodanig is …

Geen inkomstenvereiste voor Unieburgers die maximaal 3 maanden in een ander Europees land willen wonen / ziekenhuisverblijf Nederlander in Belgie maakt dat zijn vrouw uit Verweggistan later met hem mee naar Nederland mag komen (uitspraak Raad van State)

LJN: BK3910, Raad van State , 200900969/1/V1

Datum uitspraak: 12-11-2009
Datum publicatie: 20-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 juli 2003 in zaak nr. 200303674/1; AB 2004, 3) is de in voormeld artikel neergelegde termijn een termijn van orde waarop geen sanctie is gesteld. Gelet op het karakter van deze termijn heeft het niet meedelen door de rechtbank van de verlenging evenmin een rechtsgevolg.

Uit artikel 6, eerste en tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 14, eerste lid, van richtlijn 2004/38/EG volgt dat voor het recht van verblijf van maximaal drie maanden niet is vereist dat burgers van de Unie en hun familieleden beschikken over voldoende middelen van bestaan.

Hieruit vloeit voort dat de rechtbank met de bestreden overweging niet heeft onderkend dat aan de vreemdeling en haar echtgenoot wat betreft de periode van 30 april 2006 tot 15 juli 2006, waarin zij inge…

Recente berichten


en meer