De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 november 2009

Viering voortbestaan Instituut voor Immigratierecht


Dankzij een geslaagde fondsenwerving is het gelukt het voortbestaan van het Instituut voor Immigratierecht te verzekeren. Een nieuwe hoogleraar, prof. mr. P. R. Rodrigues is als opvolger van prof. mr. P. Boeles benoemd op de leerstoel Immigratierecht.

Op woensdag 18 november 2009 zal het Engelstalige handboek European Migration Law door oud-minister van Economische Zaken prof. mr. J.L. Brinkhorst, lid van het Comité van Aanbeveling voor de fondsenwerving, worden aangeboden aan de Minister van Justitie mr. E.H. Hirsch Ballin.

De nieuwe hoogleraar prof. Rodrigues zal vervolgens een inleiding houden over de migratiegeschiedenis van Anne Frank en de lessen die daaruit voor het huidige tijdsgewricht kunnen worden getrokken. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door een kort concert door Tatiana Koleva, marimba en percussie.

 De fondsenwerving

Het “Fonds Leerstoel en Instituut voor Immigratierecht” wordt beheerd door het Leids Universiteits Fonds (LUF) . Dank zij vaak genereuze giften van particulieren, een gift van 50.000 euro van het Ministerie van Justitie en een matching met 100.000 euro door het LUF kon een bedrag worden vergaard waaruit de nieuwe hoogleraar voor een periode voor vijf jaar voor 0.3 fte kon worden benoemd.

In het Comité van Aanbeveling voor de fondsenwerving hadden zitting:

•Prof. mr. L. J. Brinkhorst (hoogleraar Europees recht, oud-minister van Economische Zaken);

•Mr. C.J.A. van Lede (oud-voorzitter VNO, oud-bestuursvoorzitter Akzo Nobel);

•Dr. mr. C.J.M. Schuyt (staatsraad, oud-hoogleraar sociologie);

•Mr. D.W.F. Verkade (advocaat-generaal bij de hoge raad der Nederlanden, oud-hoogleraar

intellectuele eigendom en oud- advocaat).

Prof. mr. P. R. Rodrigues

Peter Rodrigues (1956) was lid van de Commissie Gelijke Behandeling van 1995 – 2000 en heeft onder meer gewerkt voor het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht te Utrecht, en het Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht. Peter Rodrigues combineert het hoogleraarsambt aan de Leidse Rechtenfaculteit met zijn functie van hoofd van de afdeling Onderzoek & Documentatie van de Anne Frank Stichting te Amsterdam.

Het boek European Migration Law

Dit is het eerste Engelstalige handboek waarin zowel het relevante EU-recht als de rechten van de mens in onderlinge samenhang worden behandeld. Het is ontwikkeld op basis van readers voor het gelijknamige Leidse keuzevak. De auteurs, Pieter Boeles, Maarten den Heijer, Kees Wouters en Gerrie Lodder waren tijdens het schrijven van het manuscript werkzaam bij het Instituut voor Immigratierecht als resp. hoogleraar, promovendus en onderzoeker. Het boek is opgedragen aan de in juni 2001 overleden universitair docent Hanneke Steenbergen die met ingang van 1985 het vak vreemdelingenrecht aan de Leidse rechtenfaculteit tot ontwikkeling heeft gebracht, en in 1996 één va de oprichters was van het Instituut voor Immigratierecht.

Locatie en tijd

Woensdag 18 november 2009, aanvang 16 uur

Lorentzzaal A 1.44

Kamerlingh Onnes gebouw

Leiden

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator