De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

29 september 2012

Aantal asielzoekers gedaald


  In het eerste half jaar zijn er minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4600 mensen deden het eerste halfjaar van 2012 een eerste aanvraag, vorig jaar waren dat er nog 5710. Minister Leers heeft de cijfers bekendgemaakt in de zogenoemde Vreemdelingenketen.
Het aantal tweede aanvragen is wel gestegen: van 1410 naar 2000. Dat gaat om mensen, van wie het eerste asielverzoek is afgewezen.

Doorstroming

Leers onderstreept dat de daling van het aantal asielzoekers ingaat tegen de trend in Europa: gemiddeld neemt het aantal verzoeken in Europa juist toe.
De bezetting van de opvangcentra in Nederland is ook gedaald; Leers verklaart dat door de verminderde eerste aanvragen en doordat asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen sneller doorstromen naar gemeenten.
2450 vreemdelingen zijn het eerste halfjaar vrijwillig vertrokken naar het land van herkomst, ruim 400 meer dan in het eerste halfjaar van 2011. Ook het aantal vertrokken veroordeelde criminele vreemdelingen is gestegen.

Europa

Leers blijft het belang benadrukken van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Eerdere pogingen van hem om de Europese regels aan te scherpen hebben geen succes gehad.

Bron: http://nos.nl/artikel/423936-aantal-asielzoekers-gedaald.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Wijze van restitutie n.a.v. uitspraak Hof van Justitie inzake leges langdurig ingezetenen

Dit bericht is het vervolg op het bericht van 9 augustus 2012, met als onderwerp: Uitspraak Hof van Justitie inzake leges (voor langdurig ingezetenen). Op 26 april 2012 heeft het Hof van Justitie van de EU uitspraak gedaan in een procedure die de Europese Commissie is gestart tegen Nederland vanwege de leges die Nederland heft voor aanvragen van langdurig ingezeten derdelanders (dit zijn zaken die vallen onder de Europese Richtlijn 2003/109/EG).

Inmiddels is duidelijk welke personen in aanmerking komen voor restitutie. Degenen die daarvoor in aanmerking komen, hoeven hier niet om te vragen. De IND betaalt de leges terug aan degene die deze heeft betaald, dat kan u zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook uw advocaat of een andere relatie. In bijna alle gevallen zijn de rekeningnummers bij de IND bekend. Als geen rekeningnummer bekend is, zal de IND u daarom vragen. Als de IND het bedrag aan een derde uitbetaalt, krijgt u daarvan bericht. De betaling vindt momenteel plaats en spreidt zich uit over een tijdvak van naar verwachting maximaal twee maanden.

Bron: http://www.ind.nl/nieuws/2012/20120927-wijze-van-restitutie-n.a.v.uitspraak-hof-van-justitie-inzake-leges-langdurig-ingezetenen.aspx?cp=110&cs=46613


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

RUG benoemt hoogleraar kind en vreemdelingenrecht

Margrite Kalverboer is door de Stichting Nidos per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Jurist en orthopedagoog Kalverboer richt zich in haar onderzoek op de uitleg en toepassing van bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag vanuit pedagogisch perspectief. Dat is van belang voor de juridische procedures waarmee alleenstaande en andere kinderen  in  Nederland en het buitenland te maken kunnen krijgen. Kalverboer is ook projectleider van het onderzoek 'Belang van het kind in het Vreemdelingenrecht en -beleid'  bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de RUG.
Net als Kinderombudsman Marc Dullaert is de nieuwe hoogleraar van mening dat de situatie van asielzoekerskinderen in Nederland is verslechterd. Volgens Kalverboer ontwikkelen asielzoekerskinderen die te lang in onzekerheid verkeren extra problemen.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Bron: http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=142788&recnr=&toon=berichten
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

26 september 2012

Recente kamerstukken over immigratie en integratie


Kamerbrief voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten op lokaal ...
Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2012

'Kamerbrief over gedwongen uitzettingen minderjarige asielkinderen

Brief van minister Leers (IenA) aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Slob c.s. De motie verzoekt minderjarige ...
Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2012

Kamerbrief over arrest Hoge Raad inzake opvang minderjarige kinderen

Brief van minister Leers (IenA) aan de Tweede Kamer over het arrest van de Hoge Raad inzake het bieden van onderdak aan ...
Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2012

Kamerbrief over leges

Brief van minister Leers (IenA) aan de Eerste Kamer over leges voor langdurig ingezeten derdelanders en leges voor ...
Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2012

Aanbieding brief aan Eerste Kamer over leges

Aanbiedingsbrief van minister Leers (IenA) aan de Tweede Kamer bij zijn brief aan de Eerste Kamer over leges voor gezinsherening ...
Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2012

Kamerbrief over wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

Brief van minister Leers (IenA ) aan de Tweede Kamer over wijziging van de Vreemdelingenwet 2000.
Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2012
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Rechters gaan slechte advocaten signaleren

AMSTERDAM - Rechters hebben zich bereid verklaard om mee te werken aan het signaleren van structureel ondermaats presterende vreemdelingenadvocaten. 

Foto:  ANP
Er komt een systeem waarmee deze advocaten onder de aandacht van de lokale dekens van de Orde van Advocaten worden gebracht. Dit meldt de orde woensdag op zijn website.
In het komende nummer van vaktijdschrift Asiel&Migrantenrecht zegt landelijk deken Jan Loorbach over de rol van de rechters in het systeem: ''Men is bereid om zogenaamde soft signals af te geven, in de sfeer van: 'Deze advocaat komt regelmatig slecht voorbereid naar de zitting.'"
Het idee voor het systeem is ontstaan uit een bijeenkomst van de Orde met betrokkenen, naar aanleiding van aanhoudende berichten over slechte kwaliteit in de vreemdelingenadvocatuur.

Kwaliteit

Volgens Loorbach is het ''heus niet bagger in de vreemdelingenadvocatuur en zonneschijn daarbuiten.'' Kwaliteit over de hele breedte van de advocatuur is het komende jaar een belangrijk beleidsonderwerp voor de orde.
Loorbach denkt dat ook clustering van eenmanskantoren de kwaliteit kan verbeteren. In een samenwerkingverband is sprake van feedback en worden jurisprudentie, processtrategie en dilemma's met collega's besproken, meent de deken.

Bron: http://www.nu.nl/binnenland/2919174/rechters-gaan-slechte-advocaten-signaleren.html


Ik denk dat het idee van de Deken dat samenwerking in grotere kantoren niet zo zaligmakend is als hij denkt. Met het huidige internet en met werkgroepen van gelijkgestemde zielen kan er ook jurisprudentie worden besproken. Zie bijvoorbeeld die groep in Rotterdam waar Merijn, Julien en ik lid van zijn. Daar meer inhoudelijks gehoord dan op kantoren met 10 man. En op Linkedin proberen we het ook in de groep Vreemdelingenrecht Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Gevonden op Twitter: 70% asielaanvragen in UK afgewezen. In Nederland veel minder


It's not easy to get asylum in UK. The system is strict, complex and around 70% of claims are refused.


Zover ik weet ligt dat in Nederland zo rond de 50%.

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Gevonden op twitter: An IDP camp nestled amongst the ruins of Mogadishu's cathedral

Gevonden op Twitter:
 
An IDP camp nestled amongst the ruins of Mogadishu's cathedral. Everywhere there is space here, there are IDPs


Is it ok when I put your picture on my immigration law blog?
No problem! Please credit Refugees International.
en ook:


Mogadishu - a sense of revitalization. New businesses, full markets. But for the city's IDPs, life remains extremely challenging.
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Asielprocedure kan zorgvuldiger als er extra IND-personeel komt

Afgelopen zomer is in deze krant aandacht gegeven aan de complexe situatie waarin veel asielzoekers verkeren. Deze artikelen mondden uit in een vraag naar ‘de beste tip voor de IND’. Deze tips zijn bekeken door deskundigen, inclusief IND-medewerkers, en worden nu besproken. Vandaag deel 2: Geloofwaardigheid en de marginale toetsing door de rechter

Zie: http://www.nd.nl/artikelen/2012/september/26/asielprocedure-kan-zorgvuldiger-als-er-extra-ind-p


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

25 september 2012

Britse IND waarschuwt voor frauderende visa agenten in Thailand en Vietnam

Warning about unscrupulous visa agents in Vietnam and Thailand


24 September 2012
You should be aware that there are unscrupulous agents working in the visa industry in Vietnam. These agents have no connection to the UK Border Agency or our commercial partner VFS Global. They are unable to make any guarantees on the success of a UK visa application.
When submitting visa applications you should ensure that you are dealing with a genuine employee of VFS or UK Border Agency staff.
You should note that you will not be asked to pay money to book an appointment with the visa application centre and you will receive an official receipt for payment of your visa fee and any other additional services requested. You will not be asked to forward any additional payment after your visa application has been submitted.
The UK Border Agency and VFS Global can take no responsibility for events which take place outside their offices.


Bron:  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/september/38-agents-vietnam

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/september/37-agents-thailand

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Pas nog maar aan één 'pardonner' geweigerd

DEN HAAG - Van de ongeveer 27.000 mensen die in 2007 in Nederland konden blijven dankzij het 'generaal pardon', hebben er tot nog toe 1950 een Nederlands paspoort aangevraagd. Dat is sinds kort mogelijk. Er zijn 104 verzoeken afgehandeld en er is er tot nog toe maar één geweigerd. Dat zei minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer. De andere 103 zijn gehonoreerd.

Lees verder: http://www.telegraaf.nl/binnenland/12992020/__Maar_n__pardonner__geweigerd__.html

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Spies: Meer tempo maken met huisvesting arbeidsmigranten

Meer tempo is noodzakelijk om te komen tot concrete afspraken over huisvesting van werknemers uit de Europese Unie. Dat concludeert minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een tussentijdse evaluatie van de huisvesting in acht regio’s. Betrokken partijen moeten voor het eind van het jaar met concrete afspraken komen.
 “Ik zie dat er veel is gebeurd, maar we zijn er nog niet. Ook zijn de verschillen per regio groot als het gaat om de aanpak én de voortgang en daar maak ik me zorgen over”, schrijft minister Spies vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Begin 2012 ondertekende minister Spies samen met gemeenten, corporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden een Nationale verklaring voor meer en goede tijdelijke huisvesting. Nu blijkt uit de tussentijdse evaluatie dat in veel regio’s de partijen nog te weinig samen optrekken.

Aanjaagteams

Het instellen van aanjaagteams in navolging van de regio Haaglanden biedt goede uitkomst, aldus de minister. Een wethouder, corporatiedirecteur en vertegenwoordiger van de werkgevers pakken dan samen door om te komen tot prestatieafspraken. Het team moet betrokken partijen aanspreken op hun actieve deelname en bijdrage. Uit de evaluatie blijkt dat steden met een grote concentratie van arbeidsmigranten vaak meer de urgentie inzien van goede huisvesting dan de buurgemeenten.

Resultaten

In de afgelopen maanden zijn ook resultaten geboekt. Zo sloot de uitzendbranche met de vakbonden een nieuwe CAO af met normen waaraan de huisvesting moet voldoen. De branche gaat zelf zorgen dat leden zich hieraan houden.
De praktijk laat zien dat er in de regio’s ook goede projecten tot stand komen, variërend van hotels voor tijdelijke huisvesting tot betaalbare woningen in kleine kernen en nieuwbouw. Minister Spies heeft onder meer het bouwbesluit aangepast, zodat het makkelijker wordt om kantoren om te bouwen tot huisvesting voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten. De termijn voor tijdelijke herbestemming wordt opgerekt van vijf naar tien jaar.
Voor de Nederlandse economie zijn arbeidsmigranten belangrijk. Tegelijkertijd is er een keerzijde. Overbewoning en illegale onderhuur van panden kunnen overlast opleveren voor buurtbewoners. En tijdelijke werknemers zijn in veel gevallen de dupe van slechte huisvesting. Met de ondertekening van de Nationale verklaring begin dit jaar bundelden de partijen hun krachten om te komen tot concrete afspraken: overlast aanpakken en alternatieve, goede huisvesting bieden op plekken waar het kan en niet tot overlast leidt.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/liesbeth-spies/nieuws/2012/09/25/spies-meer-tempo-maken-met-huisvesting-arbeidsmigranten.html


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Vreemdelingenbewaring: UNHCR concerned at detention of asylum-seekers and releases new guidelines

A mother and her children at a detention centre in Greece. UNHCR advocates alternatives to detention, especially for vulnerable asylum-seekers such as mothers and children.
© UNHCR/J.Björgvinsson
A mother and her children at a detention centre in Greece. UNHCR advocates alternatives to detention, especially for vulnerable asylum-seekers such as mothers and children.

The UN Refugee Agency has issued new guidelines on the detention of asylum-seekers and is concerned at its growing use in a number of countries.
The guidelines represent UNHCR policy and are intended as advice for governments and other bodies making decisions on detaining people.
As a principle, UNHCR opposes detention of people seeking international protection. The new guidelines make clear that seeking asylum is not a criminal act, and that indefinite and mandatory forms of detention are prohibited under international law, Adrian Edwards, UNHCR spokesman explained.
We are disappointed that many countries continue to hold asylum-seekers in detention, sometimes for long periods and in poor conditions, including in some cases in prisons together with common criminals.
UNHCR is particularly concerned that detention is in growing use in a number of countries. Edwards said that the Refugee Agency's research "shows that irregular migration is not deterred even by stringent detention practises, and that practical alternatives to detention do exist. In addition, there are well-known negative and at times serious physical and psychological consequences for asylum-seekers in detention.
The new guidelines, reflecting the current state of the international law, supersede the last ones issued by UNHCR in 1999. They recognise the phenomenon of irregular migration as well as mixed movements of refugees and migrants that can strain asylum systems in many countries.
This is a particular challenge for governments, and some of them respond through detention policies and practices, extending it – at times – to asylum-seekers. "The fundamental right to liberty and the prohibition of arbitrary detention applies to all people regardless of their immigration or other status," Edwards stressed.
The right to seek asylum entails open and humane reception arrangements for asylum-seekers. Recent research on alternatives to detention, commissioned by UNHCR, shows that with community-based supervision arrangements, more than 90 per cent of asylum-seekers comply with conditions of release from detention.
UNHCR calls on states to make better use of alternatives to detention. These can include various forms of reporting requirements to community and supervision schemes or accommodation in designated reception centres, but with guaranteed freedom of movement.
Such solutions are important features of immigration and asylum regimes. Alternatives to detention are also far more cost-effective than detention. UNHCR will continue to carry out research to identify and promote good practices related to alternatives to detention of asylum-seekers and remains fully engaged on this issue at international and national levels.
"We stress our view that unaccompanied children should not be detained," Edwards said. "UNHCR calls on governments to also pay special attention to vulnerable asylum-seekers such as victims of torture and trauma, older persons or persons with disabilities," he added.
The UN Refugee Agency believes detention should be a measure of last resort, prescribed by national laws and implemented only where necessary and proportionate to a legitimate purpose – in conformity with international standards.
"In line with the growth in international, regional and national monitoring and inspection bodies, we stress that detention should be subject to independent monitoring and inspection, including by UNHCR," Edwards said.

Bron: http://www.unhcr.org.uk/news-and-views/news-list/news-detail/article/unhcr-concerned-at-detention-of-asylum-seekers-and-releases-new-guidelines.html


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Ook lezing over inburgering op Vreemdelingenrecht studiemiddag op 27/10

Zonet heeft Annelies Braams van NedLes in Amsterdam zich bereid verklaard om op onze Vreemdelingenrecht studiemiddag op 27 oktober ons bij te komen praten over inburgering en de nieuwe regels die daarvoor gaan gelden. Dank Annelies!!

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

24 september 2012

Gelijk aanmelden voor de studiedag op 27/10 kan ook

In dat geval meld u dan even aan door mij een mail te sturen op webmaster @vreemdelingenrecht .com met uw gegevens. U kunt uw te doneren bedrag overmaken op 47.87.45.389 ten name van M.W.W. Raspe, Leiden o.v.v. donatie vreemdelingenrecht studiedag.

Begrijp echter wel dat ik maar gewoon een privepersoon ben die al sinds 2005 tracht de kennis van het vreemdelingenrecht in Nederland te verbreiden en mensen uit hun loopgraven te halen door verschillende beroepsgroepen met elkaar in contact te brengen. Oftewel: dit project is gewoon een nieuw experiment en u kunt nergens rechten aan ontlenen en ik verdien er niets aan.Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

27/10 Studiemiddag vreemdelingenrecht in Leiden (tussenstand)


Om kennis te delen en te verdiepen, mensen te ontmoeten die binnen verschillende organisaties als IND, DT&V, advocatuur, inburgering etc, werkzaam zijn op het gebied van vreemdelingenrecht en integratie en een gezellig dag te hebben met vakgenoten zonder dat er enorm in de portemonnee moet worden getast een studiemiddag voor en door vakgenoten.

VREEMDELINGENRECHT STUDIEMIDDAG
zaterdag 27 oktober
Leiden


Plaats: Midden in multiculti volkswijk de Kooi  in Leiden, Buurthuis "de Kooi" Driftstraat 49 2315 CD  Leiden 071 - 5 22 11 97. Met gratis parkeren voor de deur en in de omgeving en bereikbaar met bus 15 vanaf station Leiden Centraal (halte Sumatrabrug) in ongeveer 20 minuten (1 zone).

Programma*:
13.00 eenvoudige Turks geinspireerde lunch
13.15 aanvang lezing 1
13.45 aanvang lezing 2
14.15 aanvang lezing 3

14.45 theepauze
15.00 aanvang lezing 4
15.30 aanvang lezing 5
16.00 deelsessies naar keuze bij sprekers lezingen
16.30 afsluiting
16.45 borrel
17.00 einde
 ( Daarna wokken bij de plaatselijke Chinees voor wie zin heeft om nog gezellig na te praten (op eigen kosten, ongeveer 20 euro excl drank))


De volgende sprekers hebben al toegezegd*:

- Joachim Detailleur (Sudan Country Information Consultant (voluntary) at VluchtelingenWerk Nederland). over "Taalanalyses bij Somalische en Soedanese asielzoekers". Ik ben benieuwd of een taalanalyse ook in ee reguliere procedure zou kunnen worden gebruikt nu ook bureau's buiten de overheid ze aanbieden;

- Julien Luscuere advocaat in Rotterdam "De nieuwe eisen voor gezinshereniging /schijnhuwelijken" (onderwerp nog beetje onder voorbehoud)

- Advocatenkantoor Kleerekooper "De EU-route en visumperikelen"

 - Annelies Braams van NedLes "Inburgering"

- Chris Sent, Projectleider Centrum Kinderhandel Mensenhandel "Mensenhandel"

(de onderwerpen zullen wat specifieker worden als de sprekers verder zijn met hun voorbereiding)


Kosten:
15 euro of zoveel u meer wilt doneren. U krijgt hiervoor onderdak, lunch, thee, fris/bier, een deelname certificaat (goed voor opleidingspunten) en veel stof om over na te denken. En de sprekers en de koffiejuf een bedankje.

Wanneer u ten minste 30 euro doneert zult u als donateur worden vermeld op het programma en vele malen hier op het weblog en in de werkgroep Vreemdelingenrecht op Linkedin en op Twitter als u dat wenst (mooie reclame toch?)


Opbrengsten van deze middag gaan naar:
Stichting Vluchteling: http://www.vluchteling.nl/;
Het NKI-AVL dat onderzoek doet naar en behandelt tegen allerlei vormen van kanker: http://www.nki.nl/

Kleding inzameling
Organisaties als Vluchtelingenwerk en Stichting ROS kunnen vaak gewassen en niet versleten kleding een goed tweede leven geven bij een client. Daarom kunt u uw ingepakte schone kleding meenemen en wij zorgen dat die goed terecht komt.

Reclame maken voor uw bedrijf of organisatie
In de hal van het buurthuis zijn de nodige tafels beschikbaar waar u informatie over uw organisatie kunt tentoonspreiden. Neem even hierover contact met mij op. Dat kan gratis maar mee-sponsoring vind ik leuk.


(Ik zou graag nog een aantal sprekers uitnodigen bijvoorbeeld op het gebied van inburgering en mensenhandel en ook van organisaties als IND en DT&V, maar dan zouden we deelsessies moeten maken waarbij u steeds uit 2 onderwerpen kan kiezen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er voldoende deelnemeners zijn dus daarom bij deze een belangstellingsregistratie. Heeft u een goed suggestie voor een spreker schroom niet ook te mailen)

* Dit is een voorlopig programma en "work in progress" dus er kan op geen enkele manier rechten aan worden ontleend.

Vind U dit een goed initiatief? Komt U zelf of wilt U het sponsoren neem contact op met Wytzia Raspe via webmaster @ vreemdelingenrecht.com (om spammers tegen te gaan expres te veel spaties in de email gezet maar die moet u weglaten)

Gelijk aanmelden kan ook. Stuur mij dan even een mail met uw gegevens en maak minimaal 15 euro over op 47.87.45.389 ten name van M.W.W.  Raspe, Leiden o.v.v. donatie vreemdelingenrecht studiedag.


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

23 september 2012

Belangenafweging bij vreemdelingenbewaring langer dan 6 maanden: alles wat in voortgangsreportage staat (uitspraak Raad van State)

LJN: BX7966, Raad van State , 201205536/1/V3.

Datum uitspraak: 13-09-2012
Datum publicatie: 21-09-2012


1.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer de uitspraak van 3 september 2009 in zaak nr. 200904988/1/V3; www.raadvanstate.nl), moet bij de beoordeling van de bewaringsmaatregel ook de onmiddellijk aan de inbewaringstelling voorafgaande periode van aansluitende vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke detentie van de vreemdeling worden betrokken. Dit geldt ook voor verlengingsbesluiten, als bedoeld in artikel 59, zesde lid, van de Vw 2000. Door bij de beoordeling van de door de minister verrichte belangenafweging omtrent het verlengen van de maatregel van bewaring de eerdere vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke detentie van de vreemdeling niet te betrekken, heeft de rechtbank dit niet onderkend. De in de grief vervatte klacht is dan ook terecht voorgedragen, maar deze kan, gelet op het volgende, niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak leiden.
2. In hoger beroep is niet langer in geschil dat de vreemdeling op
2 juli 2011 in vreemdelingenbewaring is gesteld, hij aansluitend op
19 augustus 2011 in strafrechtelijke detentie is geplaatst, waarna hij aansluitend op 17 november 2011 wederom in vreemdelingenbewaring is gesteld.
Voorts heeft de vreemdeling niet bestreden dat aan de in artikel 59, zesde lid, van de Vw 2000 gestelde voorwaarden is voldaan. Naast de omstandigheden dat de vreemdeling niet meewerkt aan zijn uitzetting en dat de daartoe benodigde documentatie uit derde landen nog ontbreekt, staat in het verlengingsbesluit van 10 mei 2012 vermeld dat niet is gebleken van feiten en omstandigheden die zouden maken dat de voortzetting van de maatregel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen niet gerechtvaardigd is. Hierbij heeft de minister betrokken dat de vreemdeling ongewenst is verklaard.
2.1. Ter zitting heeft de minister toegelicht, voor zover thans van belang, dat bij de belangenafweging omtrent het verlengen van de maatregel van bewaring alle gegevens zoals die onder meer staan vermeld in de voortgangsrapportage worden betrokken. In dit verband heeft hij gewezen op de voortgangsrapportage van 13 april 2012 waaruit blijkt dat bij de daarin opgenomen belangenafweging omtrent het verlengen van de maatregel van bewaring is betrokken dat de vreemdeling ongewenst is verklaard, dat hij het onderzoek naar zijn identiteit en nationaliteit frustreert door niet mee te werken, dat hij na de inbewaringstelling één of meerdere procedures is gestart ter verkrijging van een verblijfstitel en dat hij zich heeft bediend van aliassen. Voorts is in de voortgangsrapportage vermeld dat de vreemdeling sinds 2 juli 2011 en onmiddellijk voorafgaand aan de inbewaringstelling in vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke detentie heeft verbleven. Deze omstandigheid was derhalve bekend, aldus de minister.
2.2. Bij de belangenafweging omtrent het verlengen van de maatregel van bewaring dienen alle van belang zijnde feiten en omstandigheden te worden betrokken. In het verlengingsbesluit is de onmiddellijk aan de inbewaringstelling voorafgaande periode van aansluitende vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke detentie van de vreemdeling niet uitdrukkelijk in de belangenafweging opgenomen. Dat maakt in dit geval evenwel niet dat het verlengingsbesluit reeds daarom onrechtmatig moet worden geacht. Uit de voortgangsrapportage, zoals hiervoor weergegeven in r.o. 2.1., blijkt dat de minister bekend was met de onmiddellijk aan de inbewaringstelling voorafgaande periode van aansluitende vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke detentie van de vreemdeling. Nu de minister voorts ter zitting heeft toegelicht dat alle omstandigheden zoals vermeld in de voortgangsrapportage worden betrokken bij de belangenafweging omtrent het verlengen van de maatregel van bewaring, is voldoende duidelijk dat de minister bij de thans verrichte belangenafweging de onmiddellijk aan de inbewaringstelling voorafgaande periode van aansluitende vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke detentie van de vreemdeling heeft betrokken.
Gelet hierop, en nu niet is betwist dat aan de overige voorwaarden zoals vermeld in artikel 59, zesde lid, van de Vw 2000 is voldaan, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het verlengingsbesluit niet onrechtmatig is.

Bron: rechtspraak.nl


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Recept: Afghaanse gouden rijst

gevonden in het Leidsch Dagblad
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

22 september 2012

Problemen bij Feedburner dus abonnees houden zelfde berichtenkop ondanks nieuwe berichten op weblog

Het schijnt dat Feedburner een technisch probleem heeft. Ik gebruik deze Googlezervice om de abonnees op dit weblog te laten weten dat er nieuwe berichten op staan en plaats dan een samenvattende kop in dat bericht. Maar omdat deze service plat ligt kan ik niets veranderen. Echter, U krijgt gewoon bericht. Alleen het onderwerp van dat bericht zal hetzelfde zijn als dat van twee dagen geleden. Ik hoop dat ze het snel kunnen verhelpen.


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Doordat rechtbank te laat uitspraak deed moet vreemdelingenbewaring worden opgeheven (Uitspraak Raad van State)

LJN: BX7976, Raad van State , 201208293/1/V3.
Datum publicatie: 21-09-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: -
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl
Uitspraak
201208293/1/V3.
Datum uitspraak: 12 september 2012

Raad van State
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van:
(de vreemdeling),
appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank 's Gravenhage van 14 augustus 2012 in zaak nr. 12/18786 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Procesverloop
Bij besluit van 16 mei 2012 is de termijn van de aan de vreemdeling opgelegde bewaringsmaatregel verlengd met ten hoogste twaalf maanden. Dit besluit (hierna: het verlengingsbesluit) is aangehecht.
Bij uitspraak van 14 augustus 2012 heeft de rechtbank het met een kennisgeving vanwege de minister daartegen aanhangig gemaakte beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Tevens heeft hij daarbij de Afdeling verzocht hem schadevergoeding toe te kennen. Het hogerberoepschrift is aangehecht.
De minister heeft een verweerschrift ingediend.
Vervolgens is het onderzoek gesloten.

Overwegingen
1. In de eerste grief klaagt de vreemdeling onder meer dat de rechtbank, door niet tijdig uitspraak te doen op zijn beroep tegen het verlengingsbesluit, artikel 94, derde en vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), heeft geschonden.
Daartoe betoogt de vreemdeling, samengevat weergegeven, dat beide partijen op 10 juli 2012 toestemming hebben verleend voor de afdoening van de zaak zonder nadere zitting. Omdat niet uit de uitspraak is af te leiden dat de rechtbank nadien nog onderzoekshandelingen heeft verricht, dient het ervoor te worden gehouden dat de rechtbank het onderzoek ter zitting op 10 juli 2012 heeft gesloten. Daarmee is de termijn voor het doen van de uitspraak op 17 juli 2012 geëindigd. Door pas op 14 augustus 2012 uitspraak te doen heeft de rechtbank de in artikel 94, derde lid, van de Vw 2000 gestelde termijn overschreden en is de bewaring vanaf 17 juli 2012 onrechtmatig, aldus de vreemdeling.
1.2. Ingevolge artikel 94, derde lid, van de Vw 2000 doet de rechtbank mondeling of schriftelijk uitspraak. De schriftelijke uitspraak wordt binnen zeven dagen na de sluiting van het onderzoek gedaan. In afwijking van artikel 8:66, tweede lid, van de Awb kan de in dat artikel bedoelde termijn niet worden verlengd.
Ingevolge het vijfde lid, voor zover thans van belang, is het derde lid van overeenkomstige toepassing op een besluit tot verlenging van een vrijheidsontnemende maatregel als bedoeld in artikel 59, zesde lid, van de Vw 2000.
1.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 11 mei 2012 in zaak nr. 201203471/1/V3; www.raadvanstate.nl), biedt het bepaalde in artikel 94, derde lid, van de Vw 2000 geen grond voor het oordeel dat overschrijding van de daarbij gegeven uitspraaktermijn zonder meer tot onrechtmatigheid van de bewaring leidt. In het licht van de omstandigheden van het geval dient te worden beoordeeld of sprake is van feiten en omstandigheden die overschrijding van de termijn kunnen rechtvaardigen.
Uit de uitspraak van de Afdeling van 23 juni 2008 in zaak nr. 200803214/1 (www.raadvanstate.nl) volgt dat, indien niet vaststaat op welke datum de rechtbank het onderzoek heeft gesloten, het ervoor moet worden gehouden dat zij dat heeft gedaan op de datum waarop zij blijkens de op de zaak betrekking hebbende stukken de laatste onderzoekshandeling heeft verricht.
1.4. Uit de aangevallen uitspraak noch het rechtbankdossier blijkt wanneer de rechtbank het onderzoek ter zitting heeft gesloten. Partijen hebben bij faxberichten van 10 juli 2012 toestemming verleend voor afdoening van de zaak zonder nadere zitting. Nu in de aangevallen uitspraak is vermeld dat het onderzoek vervolgens is gesloten en uit het rechtbankdossier niet is gebleken dat de rechtbank na 10 juli 2012 nog onderzoekshandelingen heeft verricht, moet het ervoor worden gehouden dat het onderzoek op laatstvermelde datum is gesloten. Gelet op het bepaalde in artikel 94, derde en vijfde lid, van de Vw 2000, eindigde de termijn voor het doen van de uitspraak op 17 juli 2012. De rechtbank heeft op 14 augustus 2012 uitspraak gedaan. Daarmee is de in artikel 94, derde lid, van de Vw 2000 gestelde uitspraaktermijn overschreden. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die deze overschrijding rechtvaardigen.
Omdat het onderzoek wordt geacht te zijn gesloten op 10 juli 2012 en de termijn voor het doen van de uitspraak op 17 juli 2012 is geëindigd, is de bewaring van de vreemdeling met ingang van de daarop volgende dag onrechtmatig.
De grief slaagt in zoverre.
2. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Hetgeen overigens in het hogerberoepschrift is aangevoerd behoeft geen bespreking. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling, gelet op overweging 1.4., het beroep van de vreemdeling tegen het besluit van 16 mei 2012 van de minister alsnog gegrond verklaren. De vrijheidsontnemende maatregel dient te worden opgeheven. Aan de vreemdeling wordt met toepassing van artikel 106, eerste lid, van de Vw 2000 na te melden vergoeding toegekend over de periode van 18 juli 2012 tot heden, de dag waarop de vrijheidsontnemende maatregel is opgeheven.
3. De minister dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 14 augustus 2012 in zaak nr. 12/18786;
III. verklaart het door de vreemdeling bij de rechtbank in die zaak ingestelde beroep gegrond;
IV. bepaalt dat de vrijheidsontnemende maatregel krachtens artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000 ingaande heden wordt opgeheven;
V. kent aan de vreemdeling een vergoeding toe van € 4480,00 (zegge: vierduizend vierhonderdtachtig euro), ten laste van de Staat der Nederlanden, te betalen door de secretaris van de Raad van State;
VI. veroordeelt de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.529,50 (zegge: vijftienhonderdnegenentwintig euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient aan de secretaris van de Raad van State (bankrekening Raad van State 56.99.94.977) onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald.

Aldus vastgesteld door mr. H.G. Lubberdink, voorzitter, en mr. A.B.M. Hent en mr. N. Verheij, leden, in tegenwoordigheid van M.E. van Laar LLM, ambtenaar van staat.

w.g. Lubberdink
voorzitter w.g. Van Laar
ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 12 september 2012

551-750.
Verzonden: 12 september 2012

Voor eensluidend afschrift,
de secretaris van de Raad van State,

bron: rechtspraak.nlLaw Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

VACATURE: stagiaire (m/v) voor het Internationaal Programma van VluchtelingenWerk

Het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland, in Amsterdam, zoekt een stagiaire (m/v) voor het Internationaal Programma van VluchtelingenWerk

- voor onder andere het uitzoeken van achtergrondinformatie, het onderzoeken van financieringsmogelijkheden,
het schrijven van artikelen en het voorbereiden van werkbezoeken
- voor minimaal 2 tot 3 dagen per week, ongeveer een jaar lang (100 werkdagen)
- reageren vóór 10 oktober

http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/Vacature_stagiaire_IP__sept_2012_copy.pdf


PS: Vrijwilligerswerk is een belangrijke bron van relevante werkervaring opdoen en kan je helpen met het makkelijker vinden van werk.


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator