De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

05 september 2012

Ook EU burgers moeten inburgeren


"Mensen uit andere werelddelen zijn verplicht zich in te burgeren als ze in Nederland komen wonen en werken. EU-burgers kunnen we daar wettelijk niet toe dwingen, maar daarom is hun noodzaak tot integratie niet minder als zij zich als arbeidsmigrant in een ander Europees land vestigen. We mogen op EU-onderdanen wel een sterk beroep doen en hun op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreken”. Dat was een van de hoofdelementen van de speech die minister Leers uitsprak tijdens de conferentie EU Freedom of movement op 3 september. Hij wees er daarbij op dat er sinds 2007 in Nederland een grote toename van EU burgers uit Polen, Bulgarije en Roemenië. En op dit moment weer uit Zuid Europa. Voor het eerst is de instroom van nieuwe migranten uit Europa in Nederland bijna gelijk aan de instroom van buiten de EU. De verwachting is dat de komende jaren het vrije verkeer in belang zal toenemen.
beeld/2012/09/Leers-2.jpg -

In zijn speech wees Leers op de vele voordelen die het vrij verkeer voor Nederland oplevert, maar ook op de negatieve kanten daarvan: “Niet iedereen ziet die voordelen. Er bestaan ook negatieve gevoelens onder de Nederlandse bevolking over de instroom van EU migranten. Soms is dat een vooroordeel maar soms is het ook gevolg van echte problemen die onstaan door de migratie. Dat verplicht ons om de principes én de voordelen van het vrije verkeer duidelijk te maken.Maar we zullen daar alleen een willig oor voor vinden als we ook oog hebben voor de fricties en overlast die kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld veel nieuwkomers zich in oude kwetsbare buurten vestigen of EU burgers onvoldoende aangehaakt zijn bij de Nederlandse samenleving. Reële problemen vragen een realistische benadering. Dit vereist dat we het vrije verkeer niet alleen met een economische en juridische bril bekijken maar ook oog hebben voor de sociale en maatschappelijke gevolgen. En dat we kijken naar de praktische invulling van Europees burgerschap in onze lidstaten in het bijzonder ook op lokaal niveau” Verplichte inburgering trajecten voor EU burgers zijn echter niet mogelijk. Leers pleitte er daarom voor dat nieuwkomers uit EU landen hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen: “EU burgers kunnen niet zoals burgers van buiten de Europese Unie verplicht worden in te burgeren maar daarom is de noodzaak tot integratie niet minder. Daarom spreken we hen aan op hun eigen verantwoordelijkheden zoals we dat ook bij onze eigen burgers doen. Mensen uit andere werelddelen verplichten we zich in te burgeren. We mogen daarom op EU burgers een sterk beroep doen voor hetzelfde. Dat zou moeten gelden in de hele EU”.

Om de inburgering van EU nieuwkomers te doen slagen is echter ook de inzet van –en samenwerking met –andere partners nodig: overheden van herkomstlanden, belangenorganisaties van en voor migranten en werkgevers:
“De eerste groep wier samenwerking we zoeken zijn de landen waar de migranten vandaan komen. Bijvoorbeeld voor informatie maar we willen ook zorgen dat het vrije verkeer voor beiden werkt. Ik ben dan ook zeer blij met de aanwezigheid van staatssecretaris Jacek hier vandaag. Ik denk dat de samenwerking tussen Nederland en Polen heel goed werkt en acht het van het grootste belang om deze goede samenwerking voort te zetten.
De tweede groep zijn de migrantenorganisaties zelf. Zij kunnen een rol spelen bij het in kaart brengen van behoeften van migranten, problemen signaleren, en hun mening geven over beleid en voorgenomen maatregelen. Maar ook bij de ondersteuning van nieuwkomers zelf. Ik ben dan ook zeer blij met de inbreng van vooral PLON, Lize en Migrada hier vandaag.
En tot slot: de werkgevers. Aangezien het overgrote deel van arbeidsmigranten werkt, of zelfs direct geworven zijn door werkgevers of uitzendbureaus, kunnen werkgevers een belangrijke rol spelen in het wegwijs maken van EU burgers, bijvoorbeeld door het aanbieden van taalonderwijs op de werkvloer.

Bron: http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2012/09/05/ook_eu_burgers_moeten_inburgeren/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator