Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2019 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

NIeuwbrieven migratierecht van de Radbouduniversiteit Nijmegen (gratis)

Met dank aan mr dr Carolus Grütters, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen, voor de attendering op deze vrijvoorhanden informatiebronnen.
NEMIS
Newsletter on European Migration Issues (since 2010)NEAIS
Newsletter on European Asylum Issues (since 2012)NEFIS
Newsletter on European Free Movement Issues (since 2019)CJEU
Overview of CJEU case law on:
migrationasylumborders and visairregular migrationEEC-Turkey Ass. AgreementFree MovementCMR Publications and News
Jean Monnet Centre of ExcellenceCMR Newsletter on recent results


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers a…

Advocaat Piet Hein Hillen over een zaak waar na een voornemen tot afwijzing toch asiel werd verleend

"Blij en trots: ook een verblijfsvergunning asiel voor de broer van een oud cliënt. Het besluit werd door de IND genomen bijna 15 maanden na indiening van de asielaanvraag.
Het is fijn om als advocaat het verschil te kunnen maken.
Met dank overigens aan de IND. Het getuigt van bestuurlijke moed om, na eerst een voornemen tot afwijzing te hebben uitgebracht, toch binnen de AA-procedure tot inwilliging van de asielaanvraag over te gaan.
Dat hetgeen cliënt aan dwangsommen van de IND ontvangt de vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand zéér ruim overstijgt kan wellicht in een overleg tussen minister Harbers en staatssecretaris Broekers-Knol aan de orde komen."
 (Met toestemming overgenomen van zijn privé facebook - na elkaar jaren als opponenten op zitting te hebben gezien en dan samen met de trein naar huis na afloop nu ook al jaren samen op FB - zo gaat dat.)

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit …

"Relatives of refugees are not legally refugees after all" - wat betekent dit voor de Nederlandse praktijk?

The Court of Appeal has held that the UN Refugee Convention should not be interpreted to include an implied type of derivative refugee status for the family members of refugees. As a result, anyone who was granted refugee status under UK law as the family member of a recognised refugee does not benefit from the protections in the Refugee Convention against withdrawal of refugee status.
The legal issue is a highly technical matter of treaty interpretation, but it has wide practical ramifications for the family members of recognised refugees. In effect, the Court of Appeal has ruled that the Home Office has been mistakenly giving out refugee status to the family members of actual refugees.

Lees hier verder:  https://www.freemovement.org.uk/family-reunion-refugees-not-protected-by-refugee-convention/
Het gaat hier om een nareiziger in Engeland wiens moeder vluchteling is en die zelf een afgeleidde vluchtelingenstatus kreeg. Hij vindt dat hij niet kan worden uitgezet omdat hij v…

UITSPRAAK: Afwijzing visum

ECLI:NL:RBDHA:2019:10510 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 07-10-2019Datum publicatie 09-10-2019 Zaaknummer AWB 18 / 9439
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken BodemzaakEerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Beroep ongegrond. Visum kort verblijf. Doel en omstandigheden voorgenomen verblijf niet aangetoond, onvoldoende sociale en economische binding.
4. Op grond van artikel 32, eerste lid, aanhef en onder a, onder ii, van de Visumcode1 wordt, onverminderd artikel 25, eerste lid, een visum geweigerd indien de aanvrager het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond. Op grond van artikel 32, eerste lid, aanhef en onder b, van de Visumcode wordt een visum (onder meer) geweigerd indien redelijke twijfel bestaat over het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum. Hierbij betrekt verweerder of …

UITSPRAAK: IND vergat een standpunt in te nemen over de politieke overtuiging van een geloofwaardig bevonden asielzoeker

ECLI:NL:RVS:2019:3458 Instantie Raad van StateDatum uitspraak 14-10-2019Datum publicatie 16-10-2019 Zaaknummer 201804383/1/V2

1.    De vreemdeling is een etnisch Arabier (hierna: Ahwazi) afkomstig uit Iran. Hij heeft aan zijn asielaanvraag, onder meer, ten grondslag gelegd dat hij zich in Iran en in Nederland heeft ingezet voor de positie van Ahwazi. Hij heeft verklaard dat hij in zijn land van herkomst van 2004 tot en met 2011 pamfletten heeft verspreid en Ahwazi georiënteerde bijeenkomsten heeft bijgewoond en dat hij in Nederland artikelen op de Facebookpagina van de Arab Front for Liberation of Al-Ahwaz heeft gezet en heeft deelgenomen aan demonstraties, bijeenkomsten en conferenties van deze organisatie waar ook foto's en video's zijn gemaakt die op het internet zijn geplaatst.
2.    In de vierde grief klaagt de vreemdeling, onder meer, dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris zich niet ten onrech…

UITSPRAAK: Hoe mishandeling van zijn vrouw meneer zijn naturalisatie in de weg staat en ook die van hun kind

ECLI:NL:RVS:2019:3507 Instantie Raad van StateDatum uitspraak 16-10-2019Datum publicatie 16-10-2019 Zaaknummer 201900013/1/V6 2.    De staatssecretaris heeft [appellant] het Nederlanderschap geweigerd op grond van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: de RWN), omdat ernstige vermoedens bestaan dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde. Ook het verzoek om medenaturalisatie van zijn minderjarig kind heeft de staatssecretaris afgewezen. Hiertoe heeft de staatssecretaris redengevend geacht dat de strafrechter bij vonnis van 3 oktober 2014 [appellant] wegens een mishandeling onherroepelijk heeft veroordeeld tot een werkstraf van 40 uren. Op 1 juni 2015 heeft [appellant] de werkstraf voltooid. Het verzoek om het Nederlanderschap heeft [appellant] ingediend binnen de zogenoemde rehabilitatietermijn van vier jaar zoals bedoeld in paragraaf 5 van de toelichting op artikel 9, eerste lid, aanhef…

Meeste statushouders blijven in Nederland

Er is zowel nationaal als internationaal weinig bekend over migratiegedrag na verlening van asiel. Daarom onderzochten het WODC en het CBS de migratietrajecten van alle asielzoekers die in de tweede helft van de jaren negentig naar Nederland kwamen, een verblijfsvergunning kregen en werden ingeschreven in het bevolkingsregister.
Uit het onderzoek “Blijven vergunninghouders in Nederland?” blijkt dat de meeste vergunninghouders zich langdurig in Nederland vestigden: ongeveer zeventig procent van hen woonde eind 2015 nog in Nederland. Asielmigranten vestigden zich voor zover bekend vaker in een ander Europees land dan dat zij terugkeerden naar het land of de regio van herkomst.
In de jaren negentig kwamen de meeste asielmigranten uit Irak, Afghanistan, voormalig Joegoslavië, Somalië en Iran. Van de onderzochte groep stond op 31 december 2015 31,6% niet meer ingeschreven in het bevolkingsregister, de Basis Registratie Personen (BPR). Uit het onderzoek blijkt dat 4,3% is …

Zo doorbreken deze vluchtelingen het taboe op psychische hulp onder hun lotgenoten

Ruim 40 procent van de Syriërs in Nederland kampt met psychische problemen, maar het percentage dat hulp krijgt ligt op slechts 13 procent. Syrische medevluchtelingen worden nu getraind om basale psychische zorg te verlenen. ‘Door anderen te helpen voel ik me waardevol.’ Tekst Marieke Buijs Fotografie Casper Kofi 9 tot 12 minuten leestijd In een kleine behandelkamer van het Almeers psychiatriecentrum i-psy verzamelen zich elke donderdagmiddag zeven ongebruikelijke behandelaars voor een werkoverleg. En ook dat overleg is soms wat ongewoon. Zo komt ineens de premier, Mark Rutte, ter sprake.

Lees hier verder: https://www.vn.nl/psychische-hulp-vluchtelingen/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share&fbclid=IwAR3_d9JObbItjUhiQAGpOiC8HiU3UeE8CJgKtV1xOnKKnKyBcLifXT-NrgM
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kij…

VACATURES: Academische banen met een link met migratie

IND installeert Maatschappelijke Adviesraad - wat vindt u van de samenstelling?

De MAR bestaat uit: Corinne Dettmeijer (voorzitter), Petra van den Boomgaard, Annemarie Heeringa, Freek Landmeter, Marian Spier en Afshin Ellian.
Volgens de IND website hebben deze mensen  allemaal een andere achtergrond en drijfveer om toe te treden tot de MAR van de IND en brengt de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van de IND de buitenwereld daadwerkelijk naar binnen. Helaas wordt over beiden niets vermeld op de website.

Ik hoop dat de buitenwereld ook op andere manieren bij de IND binnen kan komen. Mag dit blog op intranet?

Drie van deze mensen ken ik (soms alleen van naam, soms echt):
Mevrouw Dettmeijer was vroeger vreemdelingenrechter en is nu bijzonder hoogleraar mensenrechten. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij een goede voorzitter van zo'n commissie zal zijn. Ze vertelde dat ze voor die functie was gevraagd.
Afshin Ellian is volgens mij zelf ooit gevlucht en werkt ook bij de universiteit Leiden. Daarnaast schrijft hij hele kritische columns in Elsevier Weekblad die mij vaak …

Praten voor een zaal vol IND-managers: die kans moet je aangrijpen

Donderdag opeens na 15 jaar terug bii de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Omdat de #IND 25 jaar bestaat was er een conferentie waar terug werd geblikt en vooruit gekeken. 

Leuk waren de herkenbare verhalen over "vroeger". Zie deze foto van mijn eerste werkplek (bij Vluchtelingenwerk toen nog - gekregen van Bart die naast me zat).
Het was een leuke dag met vele oude bekenden.


Ik was één van de leden van het discussiepanel over de toekomst. De andere leden waren een oud-rechter, iemand van Vluchtelingenwerk Landelijk, een diplomaat en de eerste vreemdeling die een verblijfsvergunning had gekregen als start up(per).

Een zaal vol IND-managers. Zo'n gelegenheid moet je te baat nemen. Ik heb gepoogd om als panellid naar voren te brengen dat als INDer je niet gauw wat hoort van de mensen die je ooit een vergunning hebt gegeven maar dat ik verhalen heb gehoord waarin mensen aangeven hoe positief ze dat hadden ervaren en dus wat voor impact je ook op die mensen hun …

Recente berichten


en meer