De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 juni 2019

Foto's Refugee Festival

Deze twee weken is het Refugee Festival in Schotland.

In Glasgow ben ik naar twee workshops geweest. Eentje ging over onderzoek door studenten en wetenschappers bij Meryhill Integration Network. Penar and Gianluca die voor die organisatie werken hebben een gedragscode voor onderzoekers opgesteld. Kwetsbare groepen als vluchtelingen en illegalen zijn immers mensen die soms tegen het enthousiasme van een onderzoeker moeten worden beschermd.  Ook vergeten onderzoekers soms hun resultaten terug te koppelen waardoor een organisatie er niet veel aan heeft te hebben meegewerkt. Penar en Gianluca bevelen ook aan dat studenten en promovendi in hun eindrapport de organisatie via wie het onderzoek is gedaan als partner vermelden. Verder veel over onderzoek doen doorgepraat. Denk aan valkuilen als het naar het gewenste resultaat toepraten.

Die in de morgen gebruikte het Kelso viltsysteem om met een groep over integratie in Glasgow te praten. Dit is een boom maken op vilt en ja het klinkt zweverig maar het is een systeem ontwikkeld door een professor die in Lesotho onderzoek deed. Schijnbaar praten daar vrouwen niet in een mannengezelschap en bij bijeenkomsten heb je altijd kraaiers en muurbloempjes en zo komt iedereen op een vriendelijke manier aan de beurt.
Vanmorgen zelf een workshop vluchtelingenrecht gegeven bij MOOL in Dumfries. Dit is een organisatie die lijkt op een soort onbetaald Vluchtelingenwerk. Ik had nooit gedacht toen ik op het VWO met Engels worstelde dat ik er ooit nog eens les in zou geven.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

25 juni 2019

Pc probleem - aanmeldingen studiedag

Mijn laptop heeft een aardige pc nerd niet overleefd. (Ik ben nog van 100 aan het terugtellen - wie gooit nou ongevraagd Windows er af) Ik kan dus nog geen bevestiging voor aanneldingen voor de Studiedag versturen. Komt volgende week.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

13 juni 2019

Volledig programma Studiedag Vreemdelingenrecht Leiden op 4 juli bekend: schrijf je nu in voor 3 juli (inschrijving verlengd ivm pc problemen)

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen geworden: onze low budget, oergezellige en erg informatieve jaarlijkse studiedagen. Deze keer weer in Leiden, met buurvrouw Carla en onze taalstagiaire Dima uit Syrië als de hulptroepen. 

11.30 Inschrijving en kopje thee of koffie
12.00 Aanvang bijeenkomst. Welkom door Wytzia

Wetenschappersblok
- 12.15 - 12.45  "Migration and big data: The global scientific brain: Policy implications of barriers to scientific mobility."
Professor. dr. Rodrigo Costas is a researcher at the Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Leiden, the Netherlands; and at the DST-NRF Centre of Excellence in Scientometrics and Science, Technology and Innovation Policy, Stellenbosch University, South Africa.
Studiemateriaal:
https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2r284&title=the-global-scientific-brain-policy-implications-of-barriers-to-scientific-mobility
https://www.nature.com/news/scientists-have-most-impact-when-they-re-free-to-move-1.22730
- 12.45- 13.15: mr Jolanda van der Vliet "Klimaatvluchtelingen een ver-van-ons-bed show of werkelijkheid? En wat is de 'Global Compact for Migration'?"
Jolanda van der Vliet is a lecturer in immigration law and international law at the Hague University of applied sciences. She is also a researcher at the research group International Peace, Justice and Security at The Hague University of applied sciences. She received a ‘doctoral grant for teachers’ from NWO for her research on international legal protection regimes for environmentally forced displacement. Her PhD research is based at the international law department of Leiden University. Her research was nominated for the Pim Breebaart Research Award.
Studiemateriaal: 
http://www.uea.ac.uk/law/research/international-law-blog/-/asset_publisher/bS26fAaA3cQa/content/mini-symposium-part-four-legal-regimes?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.uea.ac.uk%2Flaw%2Fresearch%2Finternational-law-blog%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bS26fAaA3cQa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1 
 https://www.iom.int/global-compact-migration

13.15 lunch

Trainingsblok
14.00 - 14.45: "Internationaal privaatrecht en het vreemdelingenrecht"
mr Samira Bouddount, advocaat in Weesp wordt door Wytzia bevraagd over allerlei aspecten als bijvoorbeeld hoe de nationaliteit van iemand wordt bepaald, hoe het zit met namen, wanneer een huwelijk wordt erkend, wie bepaalt of een kind is geadopteerd en dergelijke.
Studiemateriaal:
http://www.vmc.be/nieuws/kind-onder-kafala-is-ander-familielid-van-unieburger-en-heeft-soms-recht-op-verblijf
Rechtbank Den Haag 17-05-2019 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5054
Rechtbank Den Haag 12-04-2013 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9565
 Rechtbank Noord Nederland, 20-01-2016 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:2096
Boom Basics Internationaal privaatrecht Klik hier
14.45 - 15.30: "De ICT Richtlijn en in hoeverre die afwijkt van de Kennismigrantenrichtlijn" 
 (En we kunnen hem vast ook bevragen over de plannen rond start ups)
Peter van Steenis, directeur AltairGlobal
Studiemateriaal:
De richtlijn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=FR
Info van de IND: https://ind.nl/werk/Paginas/Overplaatsing-binnen-een-onderneming.aspx

15.30 - 16.00 Thee

Kennisuitwisselingblok/ discussie
16.00 - 16.45 "Problemen rond Dublin"
mr Martijn Volker van Vluchtelingenwerk Zuid Nederland gaat een aantal kwesties met u bespreken zoals bijvoorbeeld het verlies van een rechtsmiddel omdat de advocaat niet in beroep wil; toeristen die de asielprocedure misbruiken en bewaring van Dublinclaimanten; landen waarheen overdracht problematisch is. Wytzia gaat hem dan de vraag voorleggen of Dublin-zaken nog wel alleen door asieladvocaten zouden moeten worden gedaan als mensen moeite hebben om een bereidwillige advocaat te vinden. Waar loopt u tegenaan bij de Dublinprocedure?
Studiemateriaal:
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190226/publicatie_wet/document3/f=/vkwb44khkqzs.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20181012/memorie_van_toelichting/document3/f=/vksnkqa0bzs6.pdf
Overdracht zwangere vrouw naar Italië, Rechtbank Den Haag, 23-05-2019  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5969
Europese afspraken over terugsturen asielzoekers niet nageleefd
16.45- 18.15 "Ontwikkelingen rond Chavez Vilchez" 
met mr.M.W.W. Raspe, docent vreemdelingenrecht en internationaal recht, mr. A. Kleijweg, advocaat te Den Haag, mr. S. Bouddount, advocaat in Weesp en mr. J. van der Vliet, docent vreemdelingenrecht.
Onder meer zal worden gesproken over de verschillen tussen de Nederlandse en Britse interpretatie, de werkinstructie van de IND en hoe je soms een internationaal privaatrechtelijk voortraject nodig hebt.
Aan advocatenkantoren zal een mail worden gestuurd met de vraag hoe zij deze procedure ervaren.  
We hadden een studente op het oog die was afgestudeerd op de Chavez Vilchez procedure maar die had stage gelopen bij de IND en op de beleefdheidshalve vraag of dat goed was werd uiteindelijk gezegd dat mevrouw vanwege een geheimhoudingsverklaring ons niet mocht komen toespreken. Ze heeft wel een baan er aangeboden gekregen dus dat is super fijn voor haar.
Studiemateriaal:
Chavez Vilchez uitspraak: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/eu/cases/EUECJ/2017/C13315.html&query=(chavez)+AND+(vilchez)
Rechtbank Den Haag 29-05-2019 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5579
Rechtbank Den Haag 21 -05-2019 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5278
https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2019/580.html&query=(chavez)+AND+(vilchez) #
Vaststelling vaderschap: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Vaderschap-vaststellen-ontkennen/Paginas/Vaderschap-vaststellen.aspx

18.15 Een glaasje

18.30 -19.30 Driegangendiner verzorgd door Resto Van Harte.
Resto Van Harte in Leiden Noord is een sociaal buurtrestaurant. Buurtbewoners ontmoeten elkaar in Het Gebouw en genieten samen van een betaalbaar, goed, gezond en biologisch driegangendiner. Het idee van de stichting is om eenzaamheid te bestrijden.

Rond 19.30 Einde bijeenkomst

Tijdens onze studiedagen kiezen we er bewust voor om een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. Want ook als je geen asielzaken doet is een vaag idee wat er speelt op dat punt handig. En werk je alleen in de sociale advocatuur dan kan er bij een moeizame gezinsherenigingszaak misschien uitkomst worden geboden door een baan als kennismigrant. 

DOELGROEP: advocaten, IND-ers, mensen die (vrijwillig) werken bij Vluchtelingenwerk, tolken, de politie of de KMar, de COA, rechtbankmedewerkers, DTenV-ers, universitair medewerkers, onderzoekers, expatconsulenten, HRM-medewerkers, studenten, AVIM-medewerkers, ambtenaren bij Justitie en overige belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomst maakt Bram Pater foto's. Hij biedt u ook de gelegenheid om voor een donatie van ten minste 5 euro een profielfoto voor bijvoorbeeld op Linkedin te maken. Zijn goede doel is de Stichting Steun aan Dom Dziecka. Die stichting ondersteund er een kinderhuis in Torun.

DEELNAME: Geeft u zich voor 30 juni op via wytzia@yahoo.com met een mail met vermelding van uw naam, adres en als u wilt functie met in de mailtitel "Studiedag 2019" en stort u een donatie van minstens 50 euro op NL07ABNA0478745389 tnv M.W.W. Raspe te Leiden met vermelding van "donatie Studiedag 2019". Geeft u even aan als u vegetarisch of halal wilt eten. Weet u zeker dat u niet van de gelegenheid gebruik wilt maken om te netwerken onder een heerlijk maal laat dan geen eten verspild worden en geef aan dat u niet blijft eten. Ook als u onverwacht niet kunt komen verwacht ik wel van u een betaling van ten minste 35 euro.

De locatie is Het Gebouw, Arubapad 2 te Leiden. U kunt parkeren om de hoek in de parkeergarage van de Hoogvliet. Vanaf station Leiden Centraal gaan vele bussen.De goede doelen die we deze keer gaan steunen zijn:

Stichting Marokko Leest wil dat kinderen in Marokko het lezen van boeken ervaren als een zinvolle vrijetijdsbesteding en plezier beleven aan het lezen van boeken. Hoe meer plezier een kind beleeft aan lezen, hoe vaker het kind zal lezen. Een kind dat eenmaal de smaak van het lezen te pakken heeft, raakt deze nooit meer kwijt. Ook niet wanneer het kind inmiddels volwassen is. Dat mensen blijven lezen, is erg belangrijk omdat de leesvaardigheid wegzakt wanneer deze niet wordt onderhouden. Het motto bij lezen is dan ook: 'Use it or lose it'. 
https://marokkoleest.nl/ 

Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen.Het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van extra activiteiten voor het Familie Kinder Huis Rodzinny Dom Dziecka in Toruń in Polen. http://www.stichting-dom-dziecka.eu/info.html

Het AVL ziekenhuis. Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om iedere patiënt de juiste zorg te geven.
Daar hebben we topwetenschappers, apparatuur, tijd en vooral geld voor nodig. U kunt ons hierbij helpen. Iedere donatie, klein of groot, is welkom en draagt bij aan kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek.
Uw steun is van grote waarde en uw bijdrage komt volledig ten goede aan kwalitatief hoogstaand kankeronderzoek.
https://secure.avlfoundation.nl/doneren

OPLEIDINGSPUNTEN (U krijgt een deelnamecertificaat)
Sinds 1 januari 2010 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten bepaald dat de advocaat zelf beoordeelt of een activiteit bijdraagt aan zijn of haar vakbekwaamheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook met het geven of volgen van een cursus bij een niet-erkende onderwijsinstelling punten kunnen worden behaald. Het volgen van een cursus waarvan de inhoud en de docenten van academisch niveau zijn, levert één opleidingspunt per uur op.
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden die de oude verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA vervangt. Ook in deze nieuwe Verordening staat de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden en ontwikkelen van de vakbekwaamheid voorop (zie artikel 4.4 Verordening plus Toelichting).

Artikel 44
Een advocaat behaalt één opleidingspunt door:
 • a. ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:
  • – het onderwijs gegeven is door deskundige docenten;
  • – de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemende advocaat zijn vastgesteld;
  • – het onderwijs niet de beroepsopleiding advocaten betreft, en
  • – indien het onderwijs uitsluitend op afstand is gevolgd, het onderwijs is afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende is behaald en de gemiddelde tijdsbesteding vooraf is aangegeven;
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

10 juni 2019

4 juli studiedag #vreemdelingenrecht in #Leiden

4 juli studiedag vreemdelingenrecht in Leiden : 12.00-19.30 en dat is inclusief lunch en 3-gangendiner zodat u met elkaar ook kunt bijpraten.

Onderwerpen: Chavez Vichez, ICT richtlijn, Global Compact en klimaatvluchtelingen en meer ( omdat die sprekers nog toestemming vd baas nodig hebben zit dat nog in de hoge hoed. Ik had twee sprekers op het oog om over hun scriptie te komen vertellen maar dat mocht niet van de IND waar ze hadden stage gelopen). 

Voor dit alles betaalt u 50, - en wat over is gaat naar twee goede doelen: kankeronderzoek in Nederland en schoolbibliotheken in Marokko (ook het diner komt ten bate van een goed doel: Stichting Resto van Harte). Dit bericht in uw netwerk delen wordt ZEER gewaardeerd!

Oh en je krijgt een certificaat van deelname waar je punten mee kunt scoren bij de Orde van Advocaten of de permenente opleiding voor tolken.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

‘Hestia-Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap’

 Ben je een gevluchte academicus en wil je weer aan de slag in de wetenschap?
Of ben je wetenschapper en heb je een lopend onderzoeksproject bij NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of ZonMw? En zou je graag een gevluchte academicus op je project willen laten werken?
Kijk dan of de ‘Hestia-Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap’ iets voor je is!; www.nwo.nl/hestia
Meer informatie: https://www.nwo.nl/…/onze-financieri…/sgw/hestia/hestia.html


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

09 juni 2019

Conference Oracle of Amsterdam - How can the stories of refugees be a part of the cultural heritage of the European cities?


Life stories of refugees and their cultural participation in European cities How can the stories of refugees be a part of the cultural heritage of the European cities? In which ways can these stories be presented to a broader audiences? Why is cultural participation of refugees important? These are the central questions of the Oracle of Amsterdam, a sharing and inspiring closure of the European project Specially Unknown. At this conference we want to motivate and stimulate people to think, dream and create possible, probable and preferable scenarios on the role of the life stories of refugees for cultural heritage, art productions and cultural participation in European cities. Oracle of Amsterdam is on the 28th of June in Amsterdam. More about the conference – program, venue, registration form: https://lnkd.in/d2RjJtS


Oracle of Amsterdam conference
Life stories of refugees and their cultural participation in European cities

When: 28 June 2019, from 9.30h -18h
Where: Tolhuistuin, Amsterdam, The Netherlands

Language: English
To register: please see link below

Preliminary program 28 June 2019
More details about the program – the names of the key-note speakers, moderators etc – will be published soon.
10.00– 11.00 Opening Plenary
11.00 – 11.15 Coffee break
11.30 – 13.00 1st round Workshops
13.15 – 14.00 Lunch
14.15 – 15.45 2nd round workshops
15.45 – 16.00 Coffee break
16.00 – 17.00 Closing plenary
17.00 – 18.00 Cocktail

Opening Plenary (10 -11h)
Presentation of the 3 main elements of the conference  – by Specially Unknown partners

Oral history interviews with refugees
Screening of a compilation of interviews from various European cities
Presentation of the first analysis of the differences and similarities between partaking cities
Short stage interview with one of the interviewers

Artistic/cultural productions from Specially Unknown European cities
Staging live-performances or the video fragments of the cultural productions made upon interviews in the 4 cities: dance and video mix from Paris, Museum art-workshops from Antwerp, a Mirroring Family Album from Turin and an exhibition from Bochum

Delphi- research
Highlights /thought-provoking results of the Delphi research on the current cultural participation policies and practices in 9 EU countries

The Workshops (1st round: 11.30-13.00h; 2nd round: 14.15-15.45h)
The workshops are meant to create different scenarios on the main three topics of the conference:  interviews, artistic productions, and Delphi research. Some examples of the workshops themes:

The workshops are meant to create different scenarios on the main three topics of the conference:  interviews, artistic productions, and Delphi research. Some examples of the workshops themes:
 • Meaning of the oral history interviews for the European cities
 • Preconditions and artistic policies of the cultural institutions
 • Strategies for the cultural participation policies
 • Forms of creative engagement
 • Ideal interview collection
  …and so on
There will be in total two rounds of 9 parallel workshops.

Each workshop is either a group of dreamers, or of thinkers, or of doers. Each group discusses a given topic and makes a scenario  – either a probable, or a possible, or a desirable one.

Closing Plenary (16 -17h)
At the closing plenary the participants will find themselves again in the temporary oracle space, where the scenarios created during the workshops will be brought together and presented.

They will form a basis for a brief discussion: several ideas from the presented scenarios will be selected and the participants will be invited to react and give their opinions about them.

You can register via this link: registration form


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

05 juni 2019

New country of origin report on the trafficking of Albanian boys and young men

There are growing concerns around the Home Office’s treatment of children and young people from Albania, with legal practitioners now raising the alarm about the increasing certification of Albanian asylum applications as ‘clearly unfounded’. At the same time, significant gaps in evidence are consistently acting as a barrier to successful protection claims from young people from Albania, with zero grants of asylum or humanitarian protection out of 58 initial decisions on Albanian children’s cases in 2018. This was despite Albania being the third-most prominent foreign country of origin for trafficked children identified in the UK in 2018.

Lees hier verder: https://www.freemovement.org.uk/country-of-origin-information-trafficking-albanian-boys-young-men/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=country-of-origin-information-trafficking-albanian-boys-young-men&utm_source=Free+Movement&utm_campaign=0580bb4d7d-Daily+emails+everything&utm_medium=email&utm_term=0_792133aa40-0580bb4d7d-116334469&mc_cid=0580bb4d7d&mc_eid=b72b4a153a

 Het volledige Asylos rapport staat hier: https://www.asylos.eu/albania-report

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vertrekkend Senaatsvoorzitter Broekers-Knol vervangt Harbers op asiel (en regulier ook neem ik aan)

Nou eens niet iemand van rond de 40 maar een zeventiger met levenservaring.


"Op het Binnenhof werd eerder verwacht dat iemand uit de VVD-fractie de vacature zou gaan vervullen. Met name werd er gekeken naar iemand met bestuurlijke ervaring en een wat grijzer profiel, omdat asielzaken vaak politieke spanning geven binnen de coalitie. Broekers-Knol is juist meer uitgesproken en flamboyanter.
(...)
 Broekers-Knol maakt van haar hart toch al geen moordkuil. Ze zei onlangs nog dat ‘dit kabinet niet zo voortvarend’ met het maken van wetten. En ze had graag Senaatsvoorzitter willen blijven, maar haar partij koos voor jongere kandidaten."

 Lees het artikel in het AD hier: https://www.ad.nl/politiek/vertrekkend-senaatsvoorzitter-broekers-knol-vervangt-harbers-op-asiel~a08cca8d/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

04 juni 2019

UITSPRAAK: Beroep op Chavez Vilchez door vader die lang in de gevangenis zat en wie een inreisverbod heeft afgewezenECLI:NL:RBDHA:2019:5579 Rechtbank Den Haag, 29-05-2019, AWB 18/6817 en 18/6818

Datum uitspraak: 29-05-2019
Datum publicatie:04-06-2019
Rechtsgebieden:Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen:Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
verblijfsvergunning, inreisverbod, Chavez-Vilchez, afhankelijkheidsverhouding Verweerder heeft de verblijfsvergunning van eiser ingetrokken met terugwerkende kracht en een inreisverbod opgelegd voor tien jaar. Eiser vindt dat hij een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan artikel 20 VWEU omdat zijn kinderen EU-burger zijn en doet een beroep op het arrest van de Hof van Justitie in de zaken Chavez-Vilchez e.a. De rechtbank is van oordeel dat ondanks de belangen van de kinderen er geen sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat de kinderen gedwongen zouden worden Nederland te verlaten vanwege hun afhankelijkheid van hun vader. In die situatie moet er meer zijn dan een normale afhankelijkheidsrelatie. Deze is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Eiser heeft ook niet voldoende aannemelijk gemaakt dat verweerder een andere maatstaf aanlegt in zaken waarin een openbare orde aspect speelt.
 "
14. Ondanks deze belangen van de kinderen, die niet worden onderschat en waar verweerder ook naar heeft gekeken, is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie dat de kinderen gedwongen zouden worden Nederland te verlaten vanwege hun afhankelijkheid van hun vader. Daarbij is als eerste van belang dat de kinderen bij hun moeder kunnen blijven en dat zij hen, net zoals in de periode dat eiser in detentie zat, zal kunnen opvoeden en verzorgen. Tijdens het leven van de kinderen is eiser ruim zes en een half jaar gedetineerd geweest. Hoewel hij vanaf 2014 de weekenden naar huis mocht en in 2015 tijdelijk thuis heeft gewoond, heeft de daadwerkelijke zorg van de kinderen al die tijd door de moeder plaats gevonden en gezien de stukken mag worden aangenomen dat de kinderen met haar ook een affectieve, pedagogische en hechtingsrelatie hebben. Het zwaartepunt in de zorg- en opvoedingstaken heeft altijd bij haar gelegen. Door het onthouden van een verblijfsrecht in de EU aan eiser, bestaat er dan ook geen directe noodzaak voor de kinderen om met hem het grondgebied van de EU te verlaten omdat er in Nederland geen opvoeder of verzorger meer zou zijn. Er moet in die situatie meer zijn dan een normale afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en zijn kinderen om tot de conclusie te komen dat dat zij genoodzaakt zouden zijn de Unie te verlaten als eiser het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten en die is in dit geval onvoldoende aannemelijk gemaakt.
15. De zorgtaken van eiser voor zijn kinderen in de periode van 2011 tot en met september 2018 waren zeer marginaal. In de periode daarna zijn de zorg- en opvoedtaken van eiser groter geworden en heeft hij daar, zo kan uit de stukken afgeleid worden, ook actief invulling aan gegeven. De rechtbank ziet onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat er tussen eiser en zijn kinderen een meer dan normale afhankelijkheidsrelatie is ontstaan of aan het ontstaan is. Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de kinderen in hun opvoeding worden bedreigd als eiser zijn rol als vader op een grotere afstand zou vervullen. De ondersteunende verklaringen maken dat niet anders. De conclusie van de orthopedagogen zijn algemeen geformuleerd en sluiten aan bij de algemene opvatting over een ouder-kindrelatie. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het tweede onderzoek is verricht op het moment dat eiser nog maar vijf weken bij zijn kinderen verbleef na detentie. In het rapport van het tweede onderzoek is geconcludeerd dat sprake is van een afhankelijkheidsrelatie en staat dat de kinderen kwetsbaar zijn voor ontwikkelingsproblematiek. De scheiding van de vader is hierbij echter niet de enige reden. De situatie van [A (voornaam)] vraag weliswaar extra aandacht en zorg, maar dit betekent nog niet dat er sprake is van meer afhankelijkheid van de vader, hoogstens meer zorg van de moeder als hij er niet is. Haar problematiek blijkt bovendien niet zozeer voort te vloeien uit het opgroeien in afwezigheid van haar vader, maar uit haar prematuriteit. In het tweede rapport wordt geconcludeerd dat een scheiding van vader een risico oplevert voor de ontwikkeling van de kinderen. Die conclusie maakt echter niet aannemelijk dat de afhankelijkheidsverhouding tussen eiser en zijn kinderen zodanig is dat zij niet in Nederland bij hun moeder zouden kunnen blijven maar met vader naar Marokko zouden moeten gaan. Dat er een verwachting is dat de kinderen mee zullen verhuizen naar Marokko als ze gescheiden worden van de vader omdat de moeder kenbaar heeft gemaakt dat ze haar man zal volgen, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat zij vanwege de afhankelijkheidsrelatie met de vader genoodzaakt zijn hem te volgen. Dit is immers de keuze van de moeder op dat moment.
Dat Defence for Children aandacht heeft gevraagd voor de belangen van de kinderen is begrijpelijk, maar kan de rechtbank niet tot een ander oordeel brengen.
16. Verweerder heeft zich gelet op het bovenstaande naar het oordeel van de rechtbank terecht op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat de kinderen genoodzaakt zijn de Unie te verlaten als eiser het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten.
17. Eiser heeft een beroep gedaan op schending van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, omdat verweerder volgens hem in deze zaak waarin openbare orde-aspecten spelen strenger toetst dan in andere gevallen. Verweerder heeft volgens eiser ten onrechte het belang van de openbare orde meegewogen in het onderzoek naar de afhankelijkheidsverhouding tussen ouder en kinderen. Verweerder heeft dit weersproken en aangevoerd dat de beoordeling van de openbare orde niet in het kader van de beoordeling van de afhankelijkheid wordt meegewogen. De rechtbank is van oordeel dat eiser niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat verweerder een andere maatstaf aanlegt in zaken waarin een openbare orde aspect speelt.
18. Eiser heeft nog aangevoerd dat het evenredigheidsbeginsel geschonden wordt omdat eiser niet kan worden uitgezet. Deze beroepsgrond treft geen doel omdat niet vaststaat dat eiser niet kan worden uitgezet. In de uitspraak waarbij de bewaring werd opgeheven is immers overwogen dat er geen signalen zijn dat ten behoeve van eiser op geen enkel moment een laissez-passer zal worden afgegeven."


Lees hier de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5579

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Nieuwe verblijfsregeling in de maak voor startups die nog geen kennismigranten kunnen betalen

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

‘Hij was geen vluchteling meer, maar een collega’


Medische experts over de patiënt die hun kijk op het vak veranderde. Deze week: huisarts Piet van Rijn (71).
Hij werkte als internist en universitair docent in Kabul, zij was gynaecoloog in opleiding, en door de nieuwe machthebbers in hun land waren ze in de problemen gekomen.......
Lees her artikel in de Volkskrant via deze link: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hij-was-geen-vluchteling-meer-maar-een-collega~b8636e5f/?
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Global Immigration Consultant at EY


As a global leader in (Tech) Consultancy, Assurance, Tax and Transactions services, we’re using the finance products, expertise and systems we’ve developed to build a better working world. That starts with a culture that believes in giving you the training, opportunities and creative freedom to make things better.

The Tax practice serves high-profile, national and multinational clients, providing a range of domestic and international transactional tax planning services and tax-related compliance and advisory services. The combination of knowledge and experience forms the basis of our ability to assist clients in meeting their business objectives. We believe that by managing our clients’ tax obligations responsibly and proactively we can make a critical difference, and you’ll be at the heart of this mission.

What you can expect – enriching experiences that will last a lifetime
EY has an immigration desk in Rotterdam as part of our service-line People Advisory Services (PAS) for which we are looking for an immigration expert. In this position you are responsible for the immigration services provided by our Global Immigration Network. We are the link between our local immigration teams and the client. In this position you are responsible for:
 • Providing to-to-day support to the engagement team in all aspects of global immigration for our large corporate client accounts, providing both coordination and consular support.
 • Gathering information (e.g. foreign governmental requirements), status reporting, drafting visa applications and other documentation.
 • Liaising with clients, both on corporate and employee level and Government departments.
 • Managing client expectations regarding timing of process and required documentation.
 • Have a clear overview on the ongoing cases and manage escalations timely and professionally.

What you can contribute – skills for shaping the future
Because of the growth of our client base we are looking for a Global Immigration Consultant to be part of our international, dynamic and eager team in Rotterdam.
 • A minimum of 3 years of Global Immigration or related industry experience.
 • A Bachelor degree, preferably on (immigration) law.
 • Strong organizational and project management skills.
 • Strong communication skills, both written and verbal.
 • Flexibility and resourcefulness.

What we are offering – an inspiring work environment
We offer a competitive remuneration package where you’ll be rewarded for your individual and team performance. Our comprehensive Total Rewards package includes support for flexible working and career development. At EY, your competencies and your areas of interest will determine your future, plus we offer you:
 • We offer you intensive training (hard & soft skills) and education besides your work, support by a personal counselor and buddy, and support with education - temporal and financial. Become part of international projects through our global network and work along multicultural teams.
 • At EY, every individual has a unique contribution with his / her vision and opinion. So yo
 • u too! Our culture is open in which attention to diversity is embedded in policy.

Become part of our high-performing teams!
If you have any questions about the position, please contact Natasha Laarabi, Senior Manager Immigration, via +31(0)621252790 or via e-mail: Natasha.laarabi@nl.ey.com. For questions about the procedure, please call or WhatsApp Emile Termote, Senior Recruiter, via +31(0)629084259 or via email: emile.termote@nl.ey.com.

As part of the application procedure there is an online Assessment.

Vindplaats: https://eygbl.referrals.selectminds.com/experienced-opportunities/jobs/global-immigration-consultant-83244

Spannende boekenweken mei 2019


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Leeftijdsonderzoek asielzoekers onrechtmatig zeggen Britse rechters ( Split Court of Appeal finds asylum seeker age assessment policy unlawful )

"The background is that, as the judgment explains, “the law requires a wholly different treatment of young asylum-seekers depending on whether they have passed their eighteenth birthday”. The Home Office is not generally supposed to put children in immigration detention, for example.
(..)
 The issue was whether the guidance documents, even with their emphasis on someone looking “significantly” older than 18, properly reflected that notion. Underhill LJ found that they did not:
they contain no recognition of just how unreliable the exercise of assessing age on the basis of appearance and demeanour is and, in consequence, how wide a margin of error is required. In truth, all the work is done by the single word “significantly”. But that is a word which can be interpreted in many different ways, and its imprecision is not corrected simply by printing it in bold or underlining it. Suppose an immigration officer believes that the appearance and demeanour of a young person whom he or she is assessing very strongly suggests that they are at least 20. It would be perfectly reasonable for them, in the absence of any guidance, to regard that as “significantly” over 18; yet the evidence shows that the margin of error is at least five years and maybe more – that is, an 18-year old young person may “look” as old as 23, or perhaps 25. In my view the need to restrict “criterion C” to obvious cases, or to give the young person the benefit of any real doubt, requires that the guidance should indeed attempt to quantify the extent of the margin of error that must be allowed.
 Lees hier verder: https://www.freemovement.org.uk/age-assessment-policy-unlawful/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Afdelingsmanager Europa en Projecten Dienst Terugkeer en Vertrek


Functie­omschrijving


De afdeling Europa en Projecten van de Dienst Terugkeer en Vertrek  werkt op nationaal, Europees en internationaal niveau aan de bevordering van samenwerking op het gebied van de terugkeer van vreemdelingen. Jij leidt als afdelingsmanager het multidisciplinair team van professionals en speelt een belangrijke verbindende rol in het externe werkveld.
Als afdelingsmanager Europa en Projecten sta je borg voor een goede uitvoering van het terugkeerbeleid. Je bent verantwoordelijk voor de taakuitvoering en resultaten van jouw afdeling. Met de directeur Internationale Aangelegenheden sluit je een managementcontract en je legt periodiek verantwoording af over de behaalde resultaten en het gevoerde personeelsbeleid. Jij staat stevig in je schoenen, bent direct en besluitvaardig. Binnen je afdeling stuur je op de caseload, manage je op de prestaties, en haal je met jouw coachende stijl van leidinggeven het beste uit de medewerkers. Naast je afdelingstaken geef je ook invulling aan directie- of DTenV-brede trajecten.
In het externe werkveld opereer je met de nodige politiek-bestuurlijke gevoeligheid en toon je je een echter verbinder. Je luistert goed en weet bruggen te slaan naar relevante partners, onder wie het kerndepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie, Europese agentschappen, Europese partnerorganisaties, de Internationale Organisatie voor Migratie en het maatschappelijk middenveld. Intern heb je aandacht voor de mensen met wie je werkt en neem je hen met enthousiasme en overtuigingskracht mee in de noodzakelijke veranderingen binnen de afdeling en de organisatie als geheel.
Als afdelingsmanager geef je ook uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg, onder meer door het voeren van de personeelsgesprekken conform de Gesprekscyclus Rijk. Verder zorg je voor de juiste implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, procedures en uitvoeringsregels binnen de afdeling. Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid en adviseert de afdeling Strategische Advisering over te nemen maatregelen. Last but not least zet je je in voor de samenwerking en de ontwikkeling binnen de directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer en de organisatieontwikkeling van de DTenV als geheel.
 • Je hebt academisch niveau en leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ervaring met veranderingstrajecten.
 • Je hebt ervaring met samenwerken op verschillende niveaus, in het bijzonder op het gebied van (inter)nationaal ketenverband.
 • Je hebt kennis van en ervaring met (complexe) bestuurlijke processen, bij voorkeur binnen een uitvoeringsorganisatie en in ketenverband.
 • Je hebt op hoofdlijnen kennis van bedrijfsvoeringaspecten en ervaring met inkoopprocedures en contractoren, en bij voorkeur ook met Europese subsidierichtlijnen.  
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Engels (niveau C1). Bij voorkeur beheers je ook een tweede Europese taal, zoals Frans en/of Duits.
 • Je bent een succesvolle netwerker in een complexe en gevoelige context.
 • Je hebt de nodige politiek-bestuurlijke gevoeligheid om met de diverse betrokken partijen samen te werken.
 • Je bent omgevingsbewust, veerkrachtig en gericht op ontwikkeling.
 • Je hebt een oplossingsgerichte kijk op zaken en kunt jouw visie overtuigend overbrengen.
 • Je zoekt actief de samenwerking en co-creatie op en bent daarbij in staat je te verplaatsen in verschillende perspectieven.
 • Je bent integer, hebt zelfinzicht en reflecteert ook met het veld.
 Meer informatie vindt u hier: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/afdelingsmanager-europa-en-projecten-DTV-2019-0016
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: senior juridischmedewerker vreemdelingenrecht bij de rechtbank HaarlemBinnen de Rechtbank Noord-Holland zoeken wij een
SENIOR JURIDISCH MEDEWERKER
36 uur
(Team Bestuur, locatie Haarlem)

Wat je gaat doen

Als senior juridisch medewerker zet je je tanden in complexe zaken met diverse juridische aspecten. Binnen het team bestuursrecht behandelen we met name zaken op het gebied van sociale zekerheid, omgevingsrecht en vreemdelingenrecht. Je bereidt de zaken voor en overlegt daarover met de rechter, fungeert ter zitting als griffier en neemt deel aan de beraadslaging in de raadkamer. Je verzamelt relevante jurisprudentie, toepasselijk beleid en vakliteratuur, maakt processen-verbaal en schrijft concept-uitspraken. Voorts neem je (actief) deel aan kennisgroepen, scholings- en jurisprudentiebijeenkomsten.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement:
 • Afhankelijk van kennis en ervaring zal je worden geplaatst in schaal 9 of 10. Het bij deze schalen behorende salaris bedraagt minimaal € 2.750,03 en maximaal € 4.313,89 bruto per maand, op basis van 36 uur per week;
 • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
 • Vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat we van je vragen

We zoeken kandidaten die net hun studie WO Rechten met specialisatie bestuursrecht en /of vreemdelingenrecht hebben afgerond en maximaal 3 jaar werkervaring hebben. In eerste instantie word je ingewerkt op één van de genoemde rechtsgebieden maar afhankelijk van het werkaanbod kan je ook op andere rechtsgebieden worden ingezet. Ook als je geen werkervaring hebt kun je solliciteren naar deze functie. We vragen een beschikbaarheid van minimaal 32 uren per week.
Niet alleen jij maar ook de organisatie is gebaat bij ontwikkeling en beweging. Jouw ambitie, talent en capaciteit om verder te ontwikkelen zijn daarbij vanzelfsprekend. Om dit te ondersteunen bieden wij een uitgebreid inwerk- en opleidingsprogramma gericht op in- en externe doorgroei.
Om goed invulling te kunnen geven aan de functie moet je verder uitblinken op de volgende gebieden:
 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Zorgvuldigheid en oordeelsvorming;
 • Analytisch vermogen;
 • Plannen en organiseren;
 • Initiatief;
 • Samenwerken.
Bijzonderheden
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van twee jaar. Bij goed functioneren en gebleken doorgroeimogelijkheden naar de functie senior juridisch medewerker kan dit worden omgezet naar een vaste aanstelling. Een schrijftest maakt deel uit van de selectieprocedure. Een (online) assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Interesse?

Zoek jij een inhoudelijk veelzijdige baan en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie iets voor jou. Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot en met 6 juni 2019. De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 5 juli aanstaande.
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met S.J. Giling, teammanager bestuursrecht/ vreemdelingenrecht; telefoonnummer 088-3614951.
Binnen de rechtbank weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren dan ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.
Doorplaatsing en/of overname van deze vacature is niet toegestaan.
We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.
Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale netwerken kan onderdeel zijn van het selectieproces.
Verplichte VWNW/HPK kandidaten hebben voorrang op andere sollicitanten bij de vervulling van deze vacature. Gaarne kopie aanwijzingsbrief toevoegen.

Vindplaats: https://www.werkenbijderechtspraak.nl/vacature/senior-juridisch-medewerker-607884/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Onderzoek rond slepende asielprocedures: beleid op orde, uitvoering moet beter en de onderzoeker is er anders tegenaan gaan kijken


"Er zal altijd wel een groep blijven die ondanks een negatieve beslissing zal blijven procederen en niet weg wil.
Dat kan verschillende oorzaken hebben: zo werken pardonregelingen en het gebruik van de discretionaire bevoegdheid (zoals bij Lili en Howick) averechts op de bereidheid van vreemdelingen om te vertrekken, staat in het rapport."


Ja dat weten we al jaren: (valse) hoop en gratis opvang dus waarom zou je het niet nog proberen.


In het NRC een goed interview maar waarom een foto van een Marokkaanse bakkerij tijdens het Suikerfeest? Lily en Hovick (de aanleiding van het onderzoek naar asiel in Nederland en niet terugkeren vanwege een beroep op gehechtheid) kwamen uit veilig Armenië en ik denk niet dat ze moslim waren. Ik krijg wel trek bij het zien van al dat lekkers maar het schept de indruk dat we het hier over Marokkanen hebben. Ja bij de nieuwe instroom zitten die maar daar gaat het artikel niet over."Zijn uw persoonlijke opvattingen veranderd door dit onderzoek?
 „Vooraf dacht ik dat de Nederlandse asielvoorziening wel verdedigbaar, maar zeker sober zou zijn. Daarover ben ik positiever geworden. De voorzieningen die we in Nederland bieden aan asielzoekers zijn toch heel fatsoenlijk geregeld. Ik ben kritischer geworden over het fenomeen terugkeer. Vooraf dacht ik dat het lastig is voor asielzoekers om terug te keren. Ook voor hen die terug willen, bijvoorbeeld omdat de landen van herkomst niet meewerken. In het onderzoek ben ik erachter gekomen dat wie terug wil, ook echt terug kan. Menselijkerwijs kan ik best snappen dat mensen niet terug willen, maar als dat niet lukt, kun je dat de Nederlandse overheid niet kwalijk nemen. Die doet er echt alles aan. Je kunt het die mensen wel kwalijk nemen. Daar ben ik strenger in geworden.”

En het kinderpardon?
„Ik stond daar neutraal tegenover. Nu wat negatiever. Alle mensen die wij spraken, echt allemaal, zeiden: kun je het mensen kwalijk nemen dat ze denken: ik wacht nog even? Als ze weten dat er een pardon gloort?”

(...)

Als het allemaal zo goed gaat, wat is dan de toegevoegde waarde van dit rapport?
„We hebben gekeken naar de voorgeschiedenis en nader onderzoek gedaan naar de asielpraktijk in Nederland. Wat opviel: iedereen heeft daar opvattingen en beelden over en vooral die beelden zijn hardnekkig. Alleen zijn die vaak gebaseerd op anekdotische bewijsvoering. Maar hoe het écht zit, weten maar weinigen. We hebben veel cijfers opgevraagd en gekeken naar bestaande wet- en regelgeving. Daarin blijkt de sleutel niet te zitten.”

Lees het hele artikel hier in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/04/wie-terug-wil-kan-ook-echt-terug-a3962509


Spannende boekenweken mei 2019

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

03 juni 2019

Er zijn de afgelopen 4,5 jaar ruim 1.600 asielkinderen weggelopen uit opvanglocaties.

Een deel van de kinderen vertrekt, volgens de organisaties, naar familie en vrienden in Duitsland, België of Frankrijk. Maar er zijn ook signalen dat ze in een uitbuitingssituatie belanden. Het NRC noemt voorbeelden als gedwongen zeks of op rooftocht uit worden gestuurd.

Lees het hele artikel hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/1600-asielkinderen-verdwenen-uit-de-opvang-a3962369
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Nederlanderschap afpakken van Syriëganger blijkt ondanks wet lastig

In het buitenland strijdende Syriëgangers kunnen sinds 2017 hun Nederlanderschap verliezen zonder dat zij al strafrechtelijk zijn veroordeeld. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Hoe kan dat?

Lees verder in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/nederlanderschap-afpakken-van-syrieganger-blijkt-ondanks-wet-lastig-a3962340
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator