Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

HVtJ-EU Arrest El Dridi: regeling gevangenisstraf vreemdeling strijdig met Terugkeerichtlijn

De Terugkeerrichtlijn over illegale immigranten verzet zich tegen een nationale regeling krachtens welke aan een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land die geen gevolg geeft aan een bevel om het nationale grondgebied te verlaten, een gevangenisstraf wordt opgelegd. Dit volgt uit het Arrest El Dridi, vandaag gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Een strafsanctie zoals die waarin de Italiaanse wetgeving voorziet, kan de verwezenlijking van de doelstelling om, met eerbiediging van de grondrechten, een doeltreffend verwijderings- en terugkeerbeleid te ontwikkelen, in gevaar brengen.
Toelichting van het Hof
De heer El Dridi, onderdaan van een derde land, is illegaal Italië binnengekomen. In 2004 werd een uitwijzingsbesluit vastgesteld, op basis waarvan in 2010 jegens hem een bevel werd uitgevaardigd om binnen vijf dagen het nationale grondgebied te verlaten.
Laatstgenoemde maatregel werd gemotiveerd met het feit dat de identiteitsdocumenten ontbraken, er geen t…

Asiel: Nederland biedt vooral schijnhumaniteit

Overal klinkt sinds kort de roep om een 'humaner' asielbeleid. Nu kun je over de staat veel beweren, maar niet dat hij zich geen moeite getroost om asielzoekers zo humaan mogelijk door de procedure te loodsenDoor Robert Stiphout Nederland biedt schijnhumaniteit aan asielzoekers Asielzoekers worden opgevangen, krijgen zoveel tijd als nodig is om zich voor te bereiden op de procedure, worden bijgestaan door het gesubsidieerde VluchtelingenWerk en krijgen een door de staat gefinancierde advocaat met wie ze tussen de verhoren door mogen overleggen. Kinderopvang, computerruimtes, medische hulp: het is allemaal voorhanden.

VervelendToegegeven, het wachten is vervelend. Gemiddeld duurt de asielprocedure 167 dagen. Maar de procedure neemt vooral zo veel tijd in beslag doordatasielzoekers die weten dat ze niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, domweg niet meewerken. Ze liegen over hun identiteit, herkomst, leeftijd en de reden van hun vlucht. De Immigratie- en Naturalisati…

Woensdag 4 mei uitspraak in kort geding tewerkstellingsvergunningen

Op 4 mei doet de rechter uitspraak in het kort geding dat ZLTO aanspande tegen minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tot die tijd blijven ondernemers in onzekerheid over de vraag of ze nog tewerkstellingsvergunningen krijgen voor Roemenen en Bulgaren.

Op 28 april diende het kort geding bij de voorzieningenrechter in het Haagse Paleis van Justitie. De advocaat van ZLTO legde er nog eens uit het de plotselinge beleidsomslag van minister Kamp met name boomtelers en aardbeientelers in grote problemen brengt. Hij betoogde dat de bewindsman hiermee een onrechtmatige daad pleegt. Volgens de advocaat is de handelwijze van Kamp in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur. Bovendien worden afspraken met LTO 'met voeten getreden.' In het pleidooi werd verder aangevoerd dat het nieuwe beleid in strijd is met Europese regels. Bij de toetreding van Roemenie en Bulgarije tot de EU is afgesproken dat het geldende beleid voor tewerkstellingsvergunningen niet mag word…

Uitstel zaak zussen Karima en Krishma

BORNE - De beslissende rechtszaak over het lot van de Afghaanse meisjes Karima (18) en Krishma (15) Koshidi en hun familie is uitgesteld. Bij de rechtbank in Zutphen zou op 12 mei de zaak dienen over de vraag of de familie, die in Borne woont, naar Afghanistan terug moet.

De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft de rechtbank nu gevraagd de zaak aan te houden.

Er is veel commotie over de dreigende uitzetting van Karima en Krishma, die al bijna tien jaar in Nederland wonen. Eerder besloot minister Leers van Immigratie en Asiel de veertienjarige Sahar en haar Afghaanse familie niet uit te zetten, omdat zij is verwesterd. Ze zou in Afghanistan in grote psychosociale problemen komen.

Voor Karima en Krishma, leerlingen van het Bataafs Lyceum in Hengelo, geldt hetzelfde, stelt hun advocaat Cees den Hartogh.

Hij deed dan ook een beroep op de IND de uitzettingsprocedure te stoppen. „De IND neemt nu extra ruimte om uit te zoeken wat het besluit van Leers precies betekent voor deze fami…

Ervaringen met juridisch adviseurs die geen advocaat zijn

Graag verneem ik van u uw ervaringen met juridisch adviseurs die geen advocaat zijn. En dan gaat het mij om adviezen op het gebied van het immigratierecht, vreemdelingenrecht dan wel naturalisatie.

Denkt u dat de kwaliteit net zo goed is als bij advocaten of beter of slechter en waarom?

Had u behoefte gehad aan een instantie waar u een klacht kon neerleggen?Law blog

Beste meneer Wilders (Bij de tandarts)

Gisteren had ik het genoegen om ruim een uur in een tandartsstoel een wortelkanaalbehandeling te ondergaan. Het viel allemaal erg mee maar je probeert dan toch je gedachten naar iets te laten gaan wat de aandacht afleidt van een boor in je mond.

Nu heb ik een heel aardige en kundige tandarts. En hij is bovendien ik schat 15 jaar jonger dan ik en super knap. En opeens moest ik aan u denken meneer Wilders. Weet u waarom?

Die oh zo aardige tandarts is of was Iraniër. Misschien is hij ook wel moslim. Of ook niet want voor de Pasen had hij zijn hele praktijk opgeleukt met hyacinten en paaseieren. Geen idee. Hij doet gewoon goed zijn werk. Ik vroeg me af of u deze jongen niet ook het liefste zou willen terugsturen.

Of diegene die mij heeft leren autorijden en in Turkije is geboren en zekerweten moslim is? Of mijn Turkse garagehouder waarvan ik geen idee heeft wat hij gelooft maar die voor een prikkie mijn auto goed verzorgt? Mijn Turkse bakker wiens vrouw voor mij tot haar God bidt als ik z…

Herinneringsoproep Meer dan Handen awards

Geplaatst op 26-04-11 Herinneringsoproep Meer dan Handen awards

2011 is een bijzonder jaar. Het is namelijk het Europese Jaar voor het Vrijwilligerswerk (EJV). Om te vieren hoe leuk, bijzonder en nuttig vrijwillige inzet is, worden op 25 juni de voorrondes voor de landelijke Meer dan Handen awards gehouden. Aanmelden kan nog tot 7 mei a.s.!
Dit is een eenmalige, unieke kans om aandacht te krijgen voor uw project, organisatie, vrijwilligers…

De awards & nominaties De Meer dan Handen awards in Leiden zijn er in drie categorieën: Competentie, Verbinding en Innovatie.
Nominaties voor vrijwilligers, organisaties, bedrijven, initiatieven,  groepen  of projecten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen tot 7 mei aangemeld worden  op de website van iDOE: www.i-doe.nl. Een voorwaarde is dat het echt om vrijwillige inzet gaat en dat degene die wordt genomineerd, dit weet en het er mee eens is.

Per categorie worden drie genomineerden geselecteerd die kans maken op de prijs. Deze genomineerden w…

VACATURE: Gezocht per 1 juni: coördinator VluchtelingenWerk Maastricht

Gezocht per 1 juni: coördinator VluchtelingenWerk Maastricht
16-18 uur per week
geeft leiding aan een team van vrijwilligers
reageren vóór 27 april

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/Coordinator_VluchtelingenWerk_Maastricht.pdf

Law blog

VACATURE: Afdeling Asiel van Landelijk Bureau VluchtelingenWerk Nederland zoekt trainer (m/v)

12 uur per week
voor zowel ontwikkelen als uitvoeren cursusmateriaal
reageren vóór 9 mei

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/Advertentietekst_trainer_asiel_1.pdf


Law blog

Rondom 10 over vreemdelingenrecht (zaterdag uitgezonden)

Tip van buurvrouw Carla. We vonden het allebei nogal rammelen zo nu en dan.Man vermoordt vriendin en zonder dat men ook maar wat weet wordt gezegd dat dat komt omdat hij illegaal was om maar een voorbeeld te noemen. Maar wel interessant om te kijken omdat het interdisciplinair wordt besproken.
Rondom 10za 23 apr 2011, 21:10 Uitgezondenza 23 apr 2011, 21:10OmroepNCRVAantal x bekeken447GenreNieuws/actualiteitenDiscussieprogramma met actuele debatten, feiten, meningen en emoties over kwesties die Nederland bezighouden.
Law blog

Aanrader: serie "In Turkije". Deze aflevering gaat over de expansie naar Irak

In TurkijeWeg van Europa Uitgezondenzo 10 apr 2011, 20:15OmroepVPROAantal x bekeken4.825GenreInformatiefDocumentaireserie Terwijl in Europa het verzet tegen Turkse toetreding toeneemt, zoeken de Turken naar alternatieven. Bram reist langs en over de grens met de Arabische wereld.

Law blog

Advocaat Sahar wil opnieuw naar rechter

Advocaat Sahar wil opnieuw naar rechterdoor Peter Zantingh BINNENLAND
De advocaat van het Afghaanse meisje Sahar, Paul Stieger, dreigt opnieuw naar de rechter te stappen. Hij wil zo de beloofde, maar vooralsnog uitblijvende verblijfsvergunning voor het meisje afdwingen. Dat schrijfthij vandaag in een opiniestuk voor Rondom 10. Het televisieprogramma besteedt vanavond aandacht aan het Nederlandse asielbeleid. Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) besloot eerder deze maand toch een verblijfsvergunning te geven aan het Afghaanse meisje Sahar en haar familie. Waarom dan weer dreigen met een rechtzaak? Stieger schrijft: Inderdaad heeft de Minister, de heer Leers, via een persconferentie vrijdag twee weken geleden, laten weten dat er een verblijfsvergunning zal worden verleend. Sahar en ondergetekende, haar advocaat, moesten dit via de media vernemen. In de week na de toezegging door de minister heb ik getracht de landsadvocaat en de IND te bewegen de verblijfsvergunning zo snel mo…
GroenLinks: zussen niet uitzettenTofik DibiANP Toegevoegd: vrijdag 22 apr 2011, 23:51
Update: zaterdag 23 apr 2011, 07:17 GroenLinks is geschrokken van de dreigende uitzetting van twee Afghaanse zussen uit Hengelo. Kamerlid Tofik Dibi roept minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) op om hun uitzetting in elk geval op te schorten tot na het Kamerdebat over de asielprocedures. De zussen Karima (18) en Krishma (15) wonen al negen jaar in Nederland. Tegen hun uitzetting, die mogelijk dinsdag begint, werd gisteren actiegevoerd op hun school in Hengelo. VoorpaginaHun zaak lijkt op die van de 14-jarige Sahar, die een verblijfsvergunning kreeg omdat ze verwesterd is. De Tweede Kamer bespreekt woensdag met Leers wat dat betekent voor vergelijkbare gevallen. Dibi hoopt dan meer duidelijkheid te krijgen over de criteria voor een verblijfsvergunning voor verwesterde meisjes. "Het mag niet zo zijn dat wie op de voorpagina van de krant komt te staan, een andere behandeling krijgt dan al die andere,…

IND geeft bewust te veel geld uit aan DNA-testen

De Immigratie en Naturalisatiedienst verkwist tonnen aan belastinggeld door DNA-testen niet bij de voordeligste leverancier te bestellen. Terwijl de dienst het geld goed kan gebruiken.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) geeft jaarlijks tonnen te veel uit en gaat daar bewust mee door. Binnenkort sluit het een contract met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor de afname van verwantschapstesten. Die zijn belangrijk ?binnen het Nederlandse vreemdelingenbeleid omdat er via DNA een ?familieband mee kan worden aangetoond – én onderuitgehaald.

De afgelopen twee jaar werden jaarlijks gemiddeld 2.250 van dit soort DNA-onderzoeken uitgevoerd. De IND schakelde daarvoor de bedrijven NFI, Sanquin en het LUMC in. Over de prijs die het betaalde weigert de dienst mededelingen te doen.

Goedkoop zijn de testen niet. De NFI-prijslijst uit 2009 meldt dat een test 1.752 euro kost. Sanquin neemt ze af voor 1.150 euro. Terwijl anderen dezelfde expertise in huis hebben en er fiks minder voor …

Veel illegalen bij homoprostitie

Veel illegalen bij homoprostitieGay Escort Amsterdam luidt de noodklok: politie en justitie vergeten  homoprostitutie bij hun acties tegen mensenhandel en prostitutie. Volgens het bureau zijn er in Nederland  huizen waar jongens illegaal aan het werk zijn,  vaak uit Brazilië en Oostbloklanden. De politie lijkt er geen prioriteitaan te geven, al ‘is er bewijs dat er vaak meldingen tegen dit soort huizen binnenkomen’, aldus de Gay Krant.
De politie weet van het bestaan van dergelijke huizen in Amsterdam, Rotterdam, Almelo, Haarlem en Limburg. De jongens werken hier voor minder geld dan normaal is: vaak voor de helft. Ook worden paspoorten afgepakt en is er sprake van dwang. Gay Escort Amsterdam hoopt dat deze illegale bedrijven ook worden aangepakt en dat justitie en politie zich niet alleen richten op heterobureaus.


Bron: http://gay.blog.nl/erotiek-dating/2011/04/24/veel-illegalen-bij-homoprostitie

Law blog

Lawyers paid £11 million for immigration cases

Lawyers have received millions of pounds to fight cases for immigrants who were eventually told to leave the country.
By Rebecca Lefort 8:45AM BST 17 Apr 2011

A total of £11 million was spent on failed immigration and asylum cases, new figures show.
Figures from the Legal Services Commission show another £6.3 million was spent on cases where the outcome was never known, and more than 1,000 cases were taken to judicial review, costing around £3 million.
Each year £85 million is spent on legal fees for immigrants and asylum seekers trying to stay in the country.
Many of the areas of taxpayers' money being spent will cause concern over whether it is being correctly spent.
The figures show taxpayers spent £4.9 million on application or appeals to bring family members to the UK and £1.1 million on taking legal cases to allow family members to visit after they had been refused permission for a visitors visa to the UK.
RELATED ARTICLES
Legal aid clampdown will save £300 million 13 Nov 20…

Frankrijk houdt vluchtelingen tegen

Frankrijk heeft een trein uit Italië tegengehouden. Er zouden illegale Tunesische immigranten in zitten. De Italiaanse spoorwegen zeggen dat de trein daarom geen toestemming kreeg om vanuit de Italiaanse grensplaats Ventimiglia Frankrijk binnen te rijden.

Tunesiërs kunnen sinds kort vrij door de Schengenlanden reizen, omdat ze tijdelijke verblijfsvergunningen hebben gekregen van Italië. Daar melden zich sinds de politieke omwenteling in Tunesië veel vluchtelingen.

De groep vluchtelingen die nu is geweigerd, wilde vermoedelijk naar familie in Frankrijk reizen. In dat land wonen veel Tunesiërs.

Geld
Frankrijk zegt dat het de Tunesiërs wel wil verwelkomen, als ze kunnen aantonen dat ze genoeg financiële middelen hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Ook Tunesiërs die naar België willen, moeten geldige papieren kunnen laten zien en genoeg geld bij zich hebben. De zuiderburen hebben bovendien de grenscontroles verscherpt.

Bron: http://nos.nl/artikel/233789-frankrijk-houdt-vlu…

IND heeft mogen concluderen dat deze Tibetaanse niet uit China komt (uitspraak)

LJN: BQ0748, Raad van State , 201008219/1/V1

Datum uitspraak: 04-04-2011
Datum publicatie: 11-04-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Nu de vreemdeling een documentloze Tibetaan is, die stelt uit China afkomstig te zijn, heeft de rechtbank, in navolging van de minister, terecht het hierboven in 2.1.2. weergegeven beleid van toepassing geacht. Dit beleid is, anders dan de vreemdeling betoogt, niet kennelijk onredelijk. De minister heeft, gelet op de in 2.1.3. weergegeven passages van het ambtsbericht 2008, in redelijkheid als uitgangspunt van zijn beleid kunnen hanteren dat documentloze Tibetanen die niets in het Mandarijn kunnen vertellen in beginsel worden geacht niet uit China afkomstig te zijn. Dat, zoals de vreemdeling betoogt, niet elke uit China afkomstige Tibetaan Mandarijn spreekt, is in het beleid verdisconteerd, nu uit de woorden "in beginsel" in voormelde paragraaf van de Vc 2000 volgt dat de mogelijkheid wordt opengela…

Een enkele uitglijer in het asielrelaas kan het ongeloofwaardig maken als iemand ook geen papieren mee heeft (uitspraak raad van State)

LJN: BQ0750, Raad van State , 201009568/1/V3

Datum uitspraak: 04-04-2011
Datum publicatie: 11-04-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Ter zitting bij de rechtbank heeft de minister te kennen gegeven dat hij het niet beheersen van het Mandarijn niet langer aan de vreemdeling tegenwerpt.
Reeds gelet op het voorgaande heeft de minister zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het asielrelaas van de vreemdeling positieve overtuigingskracht mist. In dit verband wordt opgemerkt dat, indien als gevolg van het toerekenbaar ontbreken van documenten van het relaas positieve overtuigingskracht moet uitgaan, reeds een enkele ongerijmde wending of tegenstrijdigheid op het niveau van de relevante bijzonderheden tot de slotsom kan leiden dat daarvan geen sprake is. De rechtbank heeft derhalve ten onrechte grond gevonden voor het oordeel dat het besluit in zoverre ontoereikend is gemotiveerd.

--------------

2.2. In de grieven 1 en 2, in ond…

Medisch onderzoek bij de asielaanvraag (uitspraak Raad van State)

LJN: BQ0751, Raad van State , 201009274/1/V1

Datum uitspraak: 05-04-2011
Datum publicatie: 11-04-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Volgens het Protocol dienen MediFirst-artsen te beschikken over ervaring met het adviseren over psychiatrische ziektebeelden en behoort tot de functie-eisen van bij MediFirst werkzame verpleegkundigen dat zij ervaring hebben met het omgaan met en herkennen van psychiatrische ziektebeelden. Ter zitting bij de Afdeling heeft de minister bevestigd dat de artsen en verpleegkundigen bij MediFirst aan deze functie-eisen voldoen. Nu in het Protocol voorts is vermeld dat het onderzoek bij MediFirst zich toespitst op de psychiatrie en de somatiek, heeft de voorzieningenrechter, ter beantwoording van de vraag of de minister zich in dit geval ten onrechte op de conclusies van het MediFirst-advies heeft gebaseerd, ten onrechte betekenis toegekend aan de omstandigheid dat de vreemdeling bij MediFirst, anders dan bij het M…

ECHR issues fact sheets on the case law (jurisprudence). Jurisprudentieoverzichten van het EHRM

The Press Service has compiled Factsheets by theme on the Court’s case-law and pending cases:
Factsheets: Case-law concerning the European Union
(25/11/2010) Child protection(11/04/2011) Children rights(11/04/2011) Collective expulsions Conscientious objection Data protection(28/02/2011) Death penalty abolition(14/10/2010) Detention and Mental Health Detention conditions and treatment of prisoners “Dublin” cases(21/01/2011) Environment(27/01/2011) Expulsions and extraditions(22/03/2011)

Recente berichten


en meer