Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Stage voor universitaire studenten migratierecht

Wil je de advocatuur van binnenuit meemaken? Wij geven studenten die in de masterfase zijn van hun universitaire studie Rechten graag gelegenheid om stage te lopen op het gebied van migratierecht.

Het aanbod

Luscuere De Jong Wassenaar & Dingenouts Advocaten is een centraal gelegen Rotterdams advocatenkantoor, gespecialiseerd in regulier migratierecht en sociaalrecht. Wij werken met vier advocaten en drie secretaresses. We zoeken enthousiaste student-stagiaires die de advocatuur in al zijn facetten willen ervaren. Bij ons kan dat. We helpen veel particuliere cliënten waarvoor je als advocaat letterlijk een wereld van verschil kan maken. We procederen veel en zijn daar ook goed in. Het bieden van perspectief voor de cliënt is daarbij leidend. We denken dat we tot de beste migratierecht kantoren in Rotterdam behoren, maar willen ons zelf altijd verbeteren. Het goed begeleiden van een stagiaire helpt daarbij. Daarbij past een op maat en naar wensen ingerichte stage: van zeer pragmat…

Cursus: Vreemdelingenpraktijk Module 1: Regulier Vreemdelingenrecht

Cursuscode: 058W#3246
Naam cursus: Vreemdelingenpraktijk Module 1: Regulier Vreemdelingenrecht I
Hoofdgebied: A - Juridisch
Vakgebied: Vreemdelingenrecht
Doelgroep: VSO
PO
Motivering: De focus van deze cursus is de praktijk van een advocaat-stagiaire. De cursus staat dan ook in het teken van de ontwikkeling naar vakbekwaamheid. De cursus richt zich naast theorie met name ook op de toepassing in de praktijk, zodat de advocaat-stagiaire aan het einde van deze cursus de theorie goed kan toepassen in de praktijk en de praktijk (nog) meer zelfstandig kan uitoefenen.


Opleidingsinstituut: OSR Juridische Opleidingen
Telefoonnummer: 030-2315314
Faxnummer: 030-2367298
Website: www.osr.nl

Aanvangsdatum in overleg:
Aanvangsdatum: 28-03-2011
Begintijd: 09:45
Eindtijd: 16:30
Meerdaagse cursus: Ja
04-04-2011
11-04-2011 09:45
09:45 16:30
16:30
Plaatsnaam: Utrecht

Onderwerpen cursus: - Dag 1: Rechtsbronnen, systematiek van de vreemdelingenwet- en regelgeving, re…

'EU moet kabinetsplan illegalen verhinderen' (+ noot)

BRUSSEL - Europarlementariërs van PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen dat de Europese Commissie druk uitoefent op de regering-Rutte om illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar te stellen.

Het kabinet zou zijn plannen hiertoe moeten intrekken.

Volgens de Europarlementariërs zijn de kabinetsplannen ondoordacht, onmenselijk en contraproductief.

''Illegaal verblijf is geen criminaliteit'', stelt Sophie in 't Veld van D66. Illegalen dreigen volgens haar onterecht te worden gestigmatiseerd.


Averechts

Dennis de Jong van de SP denkt dat de maatregel averechts werkt. ''Voor justitie en de arbeidsinspectie wordt het nog veel moeilijker malafide uitzendbureaus, werkgevers of mensenhandelaren aan te pakken.

Illegalen zullen nog minder bereid zijn aangifte te doen.'' Judith Sargentini van GroenLinks noemt het zinloos de gevangenissen te gaan vullen met illegalen die, nadat ze zijn uitgeprocedeerd, ''geen kant op kunnen''.


Bestr…

Zaak-Sahar roept vragen op in Kamer

De oppositie in de Tweede Kamer wil van minister Leers voor Immigratie en Asiel weten hoeveel verwesterde Afghaanse meisjes er in Nederland wonen. Aanleiding is de zaak van het 14-jarige meisje Sahar, dat mogelijk wordt uitgezet.

De rechter bepaalde dat ze voorlopig niet teruggestuurd mag worden, omdat ze zo verwesterd is dat ze in Afghanistan in problemen zou komen. Minister Leers is tegen dat besluit in beroep gegaan.

Verblijfsvergunning
De PvdA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen weten hoeveel meisjes in een vergelijkbare situaties zitten. Ook wil de oppositie weten hoeveel Afghaanse vrouwen en meisjes er de afgelopen tien jaar zijn uitgezet en hoeveel er zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven.

De oppositie heeft deze vragen schrifelijk aan de minister gesteld.

Bron: http://nos.nl/artikel/215487-zaaksahar-roept-vragen-op-in-kamer.htmlLaw blog

Leers in beroep in zaak-Sahar

DEN HAAG (ANP) - Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak van het meisje Sahar. Volgens de rechtbank in Den Bosch mogen Sahar Hbrahim Gel uit Sint Annaparochie en haar familie voorlopig niet worden teruggestuurd naar Afghanistan.

Met een hoger beroep wil de minister duidelijkheid krijgen over de vraag of verwestering van een Afghaans meisje door langdurig verblijf in Nederland, reden moet zijn om hier te blijven. Leers heeft dat woensdag geschreven aan de Tweede Kamer. Dat Sahar en haar familie al lang in Nederland zijn is namelijk het gevolg van herhaaldelijk procederen, stelt de minister.

De uitspraak van de rechter is zo algemeen dat deze gevolgen voor het beleid van Leers zou kunnen hebben. Maar het oordeel van de rechter lijkt in tegenspraak met eerdere uitspraken over verwesterde Afghaanse meisjes. Daarom wil Leers in hoger beroep meer duidelijkheid krijgen.

Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbinne…

Wangedrag van de overheid: de Chinees L. en de twee monden van de minister

De vorige minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA), is door de Nationale Ombudsman alsnog op de vingers getikt. Hij heeft zich onbehoorlijk gedragen tegenover L., een Chinees die in 1999 op 13-jarige leeftijd als alleenstaande minderjarige asielzoeker in Nederland aankwam, zegt Alex Brenninkmeijer. Het relaas van L., die volgens de overheid niet onder het generaal pardon valt en volgens de ombudsman wel.

L., op 1 december 1985 in China geboren, arriveerde op 2 mei 1999 als 14 jarige zonder identiteitspapieren in Nederland. Hij kreeg een verblijfsvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Voordat deze vergunning verstrijkt diende L. een nieuwe verblijfsaanvraag in. Maar toen hij begreep dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn terugkeer naar China aan het voorbereiden was, kwam hij zich niet meer wekelijks melden. De IND boekte hem af met het stempel ‘met onbekende bestemming vertrokken’.

Het gevolg was dat L. geen onderdak of inkomen meer had. Daaro…

Samenwoonperikelen in België

Becq: "Wettelijk samenwonen niet afschaffen"

21/01 Het aantal wettelijke samenwoners is tussen 2004 en einde 2009 bijna verviervoudigd. Het steeg van 9.365 naar 33.781 en dan wel voornamelijk in Vlaanderen. Er is dus geen reden om het af te schaffen, zo meent Kamerlid Sonja Becq (CD&V).

In Vlaanderen gaan steeds meer stemmen op om het wettelijk samenwonen af te schaffen. Het systeem werd ingevoerd omdat de homo's niet konden trouwen en ondertussen kunnen die in het huwelijksbootje stappen, zodat de wettelijke samenwoonst niet meer nodig zou zijn. Bovendien zou het systeem steeds meer worden misbruikt door vreemdelingen die een verblijfsvergunning in België willen krijgen. Onder meer de Antwerpse procureur Herman Dams en de Leuvense feministische advocate Liliane Versluys zijn voor een afschaffing van de wettelijke samenwoonst.

Wat blijkt uit de cijfers van Becq?
* Het aantal samenwoonsten neemt enorm toe, maar het aantal huwelijken blijft stabiel rond de 45.000 per j…

Vreemdelingenbewaring en het BRAX-arrest (uitspraak Raad van State)

In deze zaak gaat het niet (meer) over de vraag of iemand terecht in bewaring is gesteld maar over de vraag of de bewaring moet worden opgeheven omdat zijn Nederlandse partner in Duitsland woont en hij wellicht toegang zou kunnen krijgen tot Duitsland. Immers, vreemdelingenbewaring dient te worden opgeheven zodra iemand toegang heeft tot zijn land van herkomst of een ander land en zal vertrekken.
De vraag die hier eigenlijk voorligt draait om het feit dat deze meneer geen paspoort heeft en sommigen lezen uit het BRAX-arrest dat een paspoort niet noodzakelijk is voor toegang. Het is volgens de Raad van State echteer dan wel noodzakelijk dat iemand zijn identiteit in dat geval op een andere manier aantoont. Onderhavige vreemdeling had alleen een kopie.LJN: BP1919, Raad van State , 201009741/1/V3

Datum uitspraak: 18-01-2011
Datum publicatie: 25-01-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / arrest Brax / kopie niet voldoe…

Raad van State: WEL zicht op uitzetting naar China (uitspraak)

LJN: BP1950, Raad van State , 201011149/1/V3

Datum uitspraak: 19-01-2011
Datum publicatie: 25-01-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: De minister heeft ter zitting van de Afdeling betoogd dat hem ondanks het feit dat geen enkele Chinese vreemdeling met één van de 17 verstrekte laissez passer kon worden uitgezet, omdat zij zich aan vreemdelingentoezicht hebben onttrokken, nog enige tijd dient te worden gegund. In dat verband heeft de minister gewezen op de diplomatieke inspanningen die worden verricht teneinde de Chinese autoriteiten te bewegen om op meer regelmatige basis over te gaan tot afgifte van laissez passer. Zo heeft volgens de minister op 16 juli 2010 een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers van de DT&V met de secretaris van de Chinese ambassade hebben gesproken over de afgifte van laissez passer. Op 1 september 2010 heeft de toenmalige minister van Justitie met de Chinese ambassadeur gesproken over een nie…

Zembla: Ziek en uitgezet

Actuele documentaire Medisch specialisten van verschillende Nederlandse ziekenhuizen vinden dat artsen van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) hun werk niet goed doen.
Bron: Uitzending gemist

Als het nu puur om geld gaat: Als iemand in zijn eigen land geen 300 euro heeft om aan medicijnen te komen om te kunnen blijven leven en anders hier voor ruim 1000 euro in een uitkering zou zitten, kan dan niet uit de pot van Ontwikkelingshulp deze mensen worden geholpen in plaats van gewoon een bak geld wordt overgemaakt aan een ziekenhuis in Verweggistan of een waterput worden geslagen?


Law blog

Zaak rond adoptiekind (uitspraak rechter)

Tja in Nederland kan iedereen vrolijk kinderen op de wereld plempen zolang de voortplantingsfabriek het doet. Of je nu een geschikte ouder bent en of je nu al 45 bent, het maakt allemaal niet uit. Wil je een kind adopteren dan mag je opeens dankzij minister Donner niet meer dan 40 jaar in leeftijd verschillen (na eerst een wachtlijst te hebben doorlopen) en moet je opeens aan allerlei voorwaarden voldoen. Ook zo fijn als je als late dertiger aan de chemo moet in plaats van aan de kinderen. Maar het wordt nog "leuker" als verblijfsvergunningen gaan meespelen. Je mag dan wel de adoptiemoeder zijn volgens buitenlands recht maar dat maakt voor Nederland niet uit. BELACHELIJK.

LJN: BP1452, Rechtbank 's-Gravenhage , 09/43033

Datum uitspraak: 18-11-2010
Datum publicatie: 20-01-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Nederland heeft bezwaar gemaakt tegen de toetreding van Armenië tot het Verdrag inzake de bescherming va…

Abonneren op deze site en meer

U kunt zich hier aanmelden voor e-mails (op zijn hoogst 1 per dag) met een overzicht van de nieuw geplaatste berichten op dit weblog.

LET OP: U krijgt dan van Blogger of Feedburner een mailtje dat u moet bevestigen van anders werkt het niet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Bent u lid van LINKEDIN? Wordt dan ook lid van de groep Vreemdelingenrecht en discussieer me over onderwerpen van het weblog en ook onderwerpen die door anderen worden aangedragen.


Law blog

Lichter middel? Rechtbank meent niet terughoudend meer te hoeven toetsen in bewaringszaken door Terugkeerrichtlijn (uitspraak rechtbank)

LJN: BP1657, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 11 / 273

Datum uitspraak: 13-01-2011
Datum publicatie: 21-01-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: lichter middel; artikel 15, eerste lid, Terugkeerrichtlijn; artikel 59, tweede lid, Vw 2000 De rechtbank stelt vast dat niet duidelijk uit het dossier is af te leiden of verweerder de mogelijkheid van een lichter middel heeft overwogen. Uit het dossier alsmede het verhandelde ter zitting volgt immers dat eiser, nadat hij op 13 december 2010 had vernomen van de op 12 januari 2011 geplande overdracht aan de Maltese autoriteiten, was begonnen met het treffen van maatregelen om de overdracht naar Malta medisch gezien verantwoord te laten plaatsvinden. Hieruit leidt de rechtbank af dat eiser kennelijk van plan was te voldoen aan de door verweerder voorgestane overdracht aan Malta. In het licht hiervan kan verweerder niet worden gevolgd in diens standpunt dat een lichter middel niet do…

Uitreiken terugkeerbesluit moet VOOR inbewaringstelling hebben plaatsgevonden (uitspraak rechtbank)

LJN: BP1676, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 11 / 140

Datum uitspraak: 13-01-2011
Datum publicatie: 21-01-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen


Inhoudsindicatie: artikel 15, eerste lid, Terugkeerrichtlijn; artikel 6, eerste lid, Terugkeerrichtlijn; terugkeerbesluit te laat uitgevaardigd Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Terugkeerrichtlijn, kan een vreemdeling enkel in bewaring worden gesteld indien jegens hem of haar een terugkeerprocedure loopt. Uit artikel 6, eerste lid, van de Terugkeerrichtlijn volgt dat, de in lid twee en drie genoemde uitzonderingen daargelaten, een terugkeerprocedure aanvangt met het uitvaardigen van een terugkeerbesluit. De rechtbank constateert dat uit het dossier volgt dat eiser op 30 december 2010 om 22.00 uur in bewaring is gesteld. Op diezelfde dag is om 22.30 uur een terugkeerbesluit tegen eiser uitgevaardigd. Het terugkeerbesluit is dus na het tijdstip van inbewaringstelling uitgevaardigd. De rechtbank constateert dat verweerder aldus niet de mo…

Zorgen over homo-gezinshereniger

In het Kamerdebat over gezinshereniging heeft de oppositie grote zorgen geuit over de positie van homoseksuele en lesbische asielzoekers.

Zo meldde PvdA-kamerlid Martijn van Dam dat hij erg bezorgd is over hun positie als de kabinetsplannen voor gezinshereniging doorgaan. CDA-minister van Immigratie Gerd Leers (foto) is van plan partners van migranten alleen te laten overkomen indien ze met hun partner gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Van Dam wijst er op dat dit voor veel homo's in derde wereld landen volstrekt onmogelijk is, homoseksualiteit is daar vaak nog strafbaar, laat staan dat er voor hen gelijke relatierechten zijn. Hij spreekt in dat verband van rechtsongelijkheid.

In een reactie liet Leers, lid van de adviesraad van de Stichting Vrienden van de Gay Krant, weten dat hij bereid is om te kijken naar een oplossing. Hij heeft op 31 januari een gesprek met het COC, waarbij hij onder meer hierover zal praten

Bron: http://www.gk.nl/index.php?id=9&a=ber…

Asielzoekers Leers in cassatie: Soberheid is sleutel tot vertrek

Er komt een nieuw uitzetcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen. Want het kan nog soberder.

Minister Leers van Immigratie en Asiel legt zich niet neer bij een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat heeft bepaald dat de overheid onderdak moet bieden aan een Angolese vrouw. Zij is uitgeprocedeerd, maar wil met haar drie kinderen in Nederland blijven. Leers wil dit gezin en andere uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen geen onderdak bieden en gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Eerder tikte de Raad van Europa Nederland al op de vingers, omdat Nederland uitgeprocedeerde illegale kinderen op straat zette. Toen de overheid daarmee stopte, was het idee om deze kinderen wel op te vangen, maar hun ouders het land uit te zetten. Ook dat kon volgens het hof niet door de beugel. Scheiding van moeder en kinderen is bovendien in strijd met internationale verdragen.

Maar Leers gaat door, want zijn beleid is erop gericht uitgeprocedeerde asielzoekers …

Actie in Hoogeveen tegen uitzetting Angolees gezin

HOOGEVEEN - Actie in Hoogeveen tegen de uitzetting van een Angolees gezin, dat sinds 2001 in Nederland verblijft en sinds vijf jaar in Hoogeveen woont.

Fernando João, vader van het gezin, is een voormalig kindsoldaat uit het Afrikaanse land en lijdt aan een posttraumatische stress-stoornis. Volgens de IND kan het gezin uitgezet worden, maar volgens Gerrit Soldaat van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoogeveen hoort het gezin hier thuis.

De ChristenUnie in Hoogeveen maakt zich ook zorgen over de situatie. Dinsdag komt de kwestie aan bod in de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks in de kamer heeft al gezegd dat er afspraken moeten worden gemaakt om debatten over asielzaken breder te trekken. Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks wil bovendien voorkomen dat een zaak als die van de familie João symbool wordt van politieke onenigheid.

(Je kan op de site, zie link hieronder, een interview horen)

Bron: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/56167/actie-in-hoogeveen-tegen-uitzetting-angolees-…

Meer migranten verlieten in 2010 Nederland vrijwillig

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ziet een stijging van het aantal migranten dat er voor kiest om Nederland te verlaten. In 2010 heeft IOM 3.064 personen begeleid met de terugkeer naar hun land van herkomst of hervestiging naar een derde land waar toelating gewaarborgd is, vergeleken met 2.583 personen vorig jaar. IOM heeft de verwachting dat deze stijging in 2011 zal aanhouden.

Van de 3.064 personen die in 2010 vrijwillig met IOM uit Nederland zijn vertrokken, had 55% een asielachtergrond, had 40% nooit een verblijfsvergunning aangevraagd (irreguliere migranten) en had 5% een reguliere verblijfsprocedure doorlopen.
De belangrijkste landen waarnaar migranten teruggekeerden, zijn Irak, Brazilië, Macedonië, Georgië en China.

De terugkeerders zijn in 2010 verspreid over een groter aantal landen van herkomst dan in 2009. In 2010 is het aantal Irakezen dat vrijwillig terugkeerde gedaald van 719 naar 549 personen, 18% van het totaal aantal vertrekkers. Het aantal terugkeerd…

VACATURE: Coördinator Vluchtelingenopvang

Impuls Welzijn zet zich in voor inwoners van Gemert-Bakel zodat iedereen alle kansen krijgt mee te doen aan de samenleving. Impuls stimuleert daarmee de zelfredzaamheid van groepen en individuen.

Impuls werkt op verschillende terreinen, variërend van Jongerenwerk en inzet voor Leefbaarheid, tot Vrijwilligerswerk en Vluchtelingenopvang.

Binnen Impuls Welzijn zet Vluchtelingenopvang Gemert-Bakel zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in de gemeente. Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven helpt Vluchtelingenopvang ze bij het opbouwen van een nieuw bestaan als ze in onze gemeente komen wonen.

Daarnaast zet Vluchtelingenopvang zich in voor het in stand houden en waar mogelijk vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers. Aan het realiseren van deze doelen werkt een aantal vrijwilligers mee.

Wij zoeken wegens vertrek van de huidige functionaris per direct een:
Coördinator Vluchtelingenopvang (m/v)
(voor 19 uur per week)

Werkzaamheden:
• Je…

GroenLinks: Europa zit Leers in de weg met gezinsherenigingsrichtlijn

DEN HAAG (ANP) - Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel gaat Europees commissaris Cecilia Malmström vragen of zij wijzigingen van een Europese richtlijn probeert te vertragen. GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi  vertelde de minister dinsdag dat in Brussel gehoord te hebben.

Nederland heeft wijziging van de EU richtlijn voor gezinshereniging nodig om strengere eisen te kunnen stellen aan migranten die hun partner ook naar Nederland willen halen. Zo gaat de leeftijd van de partner omhoog naar 24 jaar en wordt er een borgsom gevraagd.

Maar volgens GroenLinks heeft Malmström gezegd met de voorbereiding van een nieuwe richtlijn te wachten, nu Nederland en andere landen een strenger asielbeleid gaan voeren. Leers zei dit zeer onwaarschijnlijk te vinden, maar toch na te gaan vragen wat de eurocommissaris van plan is.

In Europa staat een zogeheten groenboek i op stapel waarin de EU-lidstaten i kunnen aangeven hoe het staat met de uitvoering van de huidige richtlijn voor gezinshereniging. Al…

Leers wil in tegenstelling tot Europees Hof en Raad van State mobiel toezicht aan grens handhaven

Minister Leers Immigratie en Asiel) wil ervoor zorgen dat de Koninklijke Marechaussee haar werk met mobiel toezicht in het grensgebied met België en Duitsland kan blijven doen. Daarbij moeten illegale vreemdelingen ook gevangen gezet kunnen worden. Daarvoor wil Leers een steviger wettelijke basis scheppen. De Marechaussee levert namelijk een belangrijke rol in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit als mensensmokkel, mensenhandel, identiteitsfraude, drugssmokkel en het witwassen van zwart geld.

Dat laat de minister weten in reactie op uitspraken van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State (bestuursrechtspraak). Die vonden de mobiele controles in het grensgebied te veel lijken op grenscontroles, terwijl er in de landen van het Schengengebied i geen grenscontroles aan de binnengrenzen meer mogen zijn.

Sinds de uitspraak van de Raad van State (eind december) zet de Marechaussee alleen nog illegale vreemdelingen vast die criminele antecedenten hebben, verdacht worde…

VACATURE: IND hoor- en beslismedewerker

Functieomschrijving
Betreft administratieve ondersteuning en begeleiden van contacten (Uitgangspunt: Betreft het, na ruggespraak en onder begeleiding, horen van vreemdelingen)

Activiteiten:
• Informeert vreemdelingen over de procedure;
• Hoort vreemdelingen (nader) om inzicht te krijgen in de zaak;
• Stelt in voorkomende gevallen voor om een onderzoek uit te voeren c.q. uit te laten voeren;
• Concipieert een conceptverslag over de bevindingen, laat dit resumpteren en ondertekenen;
• Verstrekt in voorkomende gevallen, na ruggespraak, informatie en advies t.b.v. de zaak;
• Onderhoudt de noodzakelijke functionele contacten, in- en extern;
• Het verwerken van gegevens in de IND-systemen;
• Het administratief verwerken van dossiers die op de locatie worden behandeld

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:
• De gang van zaken tijdens een gehoor en / of onderzoek;
• Het objectief en volledig weergeven van de bevindingen;
• Het correct verwerken van data en inkomende en uitgaande dossierstuken.

Boek "Inburgeren in de praktijk" - (praktijkervaringen van een docente - gratis te downloaden)

Op een onbevooroordeelde en ontwapenende manier beschrijft Roos Friesland positieve en negatieve voorvallen die ze zich herinnert uit haar inmiddels tienjarige loopbaan als docent inburgeren en Nederlands als tweede taal (NT2). Haar naïviteit verruilt ze uiteindelijk in voor ervarenheid en een scherp inzicht in de tekortkomingen van zichzelf, maar vooral van het beleid en de praktijk van inburgeronderwijs én die van veel Nieuwe Nederlanders.

Bij docenten inburgering en NT2 en andere dienstverleners die veel te maken hebben met Nieuwe Nederlanders, roept dit zeer toegankelijke boek waarschijnlijk een groot gevoel van herkenning op, of maakt het – zoals Marja R, coördinator voor- en vroegschoolse educatie, het in het nawoord beschrijft – in ieder geval ‘de diepe kloof tussen de goede bedoelingen van de beleids- en plannen-makers en de weerbarstige realiteit en de onmacht, maar ook de onwil waarmee de mensen in het veld soms te maken krijgen’ zichtbaar.
Zij schrijft ook: “Ik heb vaak ge…

VACATURE: Beleidsmedewerker asiel bij Vluchtelingenwerk (WO jurist)

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het
opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Circa 7.000 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk
Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.
De afdeling Asiel, eenheid Asielprocedure biedt middels een helpdesk en database (VluchtWeb)
gespecialiseerde kennis aan advocaten en de regionale afdelingen van VluchtelingenWerk om een
goede juridische begeleiding mogelijk te maken. Mede op grond van signalen uit de praktijk werkt een
team van beleidsmedewerkers actief aan belangenbehartiging. De afdeling Asiel combineert op deze
wijze uitvoering (levert een actieve bijdrage aan een goed verloop van de asielprocedure) en
belangenbehartiging (zowel collectief als individueel).

VluchtelingenWerk Nederland in Amsterdam zoekt, voorlopig voor de periode van een jaar, per direct een:
Beleidsmedewerker Asiel (m/v)
(36 uur per week, 100%)

Wat…

Verblijfsrecht in het kader van EU regelgeving (uistpraak rechtbank)

LJN: BP0726, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , AWB 10/2877

Datum uitspraak: 12-01-2011
Datum publicatie: 13-01-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Uit jurisprudentie van het HvJEU (Surinder Singh en Eind) volgt dat eiser rechtstreeks een verblijfsrecht in Nederland ontleent aan het EU-Verdrag als familielid van een Nederlander die gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij personenverkeer. Dat verblijfsrecht is niet afhankelijk van de afgifte van een verblijfskaart als bedoeld in artikel 9, eerste lid, Vw, zoals door eiser is aangevraagd. De verplichting op grond van artikel 8.13, derde lid, aanhef en onder a, Vb om een geldig paspoort te overleggen, geldt blijkens het eerste lid van artikel 8.13 Vb alleen voor familieleden van vreemdelingen met de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. Voor familieleden van Nederlanders die gebruik hebben gemaakt van het recht op vrij personenverkeer hanteert v…

Recente berichten


en meer