De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

04 januari 2011

Tabel normbedragen voldoende geld voor visum- of verblijfsvergunningaanvragen

Wanneer u voor iemand een visum wilt aanvragen of iemand naar Nederland wilt halen bijvoorbeeld omdat u er mee bent getrouwd, deze in Nederland een medische behandeling wilt overgaan of u een au pair wilt dan moet u als referent over een bepaald inkomen beschikken. Behalve dat het een bepaalde hoogte moet hebben moet het ook nog duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat u dit inkomen nog minstens een jaar zult hebben of dat u al meer dan drie jaar dit inkomen heeft gehad en het de volgende zes maanden ook nog zult hebben. Dit is om te voorkomen dat u iemand naar Nederland laat komen en dan bij de overheid moet aankloppen om het verblijf van deze persoon te betalen. Op de site van de IND staat de nieuwe tabel met de hoogte van het inkomen dat u voor bepaalde procedures moet hebben.

Ik heb deze tabel overgenomen van http://www.ind.nl/Leges/tabel-normbedragen-voldoende-geld.aspx

De bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2011.

Wml = Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag

Meer informatie op www.szw.nl

Wml-norm per maand Per maand En het bedrag exclusief vakantiegeld

Echtparen en ongehuwd samenwonenden € 1538,35 € 1424,40


Andere procedures Alleenstaande ouders € 1384,52 € 1281,96
Alleenstaanden € 1076,85 € 997,08

Als het verblijf van de hieronder genoemde vreemdeling wordt gefinancierd door een derde, wordt - afhankelijk van de gezinssituatie van de financier - het toepasselijke normbedrag verhoogd met €769,18 (inclusief vakantiegeld) danwel €712,20 (exclusief vakantiegeld). Het gaat om de volgende categorieën:
- een au pair
- iemand die een medische behandeling moet ondergaan
- een alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder die bij zijn / haar kind wil verblijven en
- een familelid die zes maanden op bezoek komt.


Visum Kort Verblijf
Wml-norm per maand En het bedrag per maand exclusief vakantiegeld
€ 1538,35 € 1424,40

Bovenstaande bedragen zijn bruto bedragen. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat. Op uw loonstrook vindt u dit bedrag bijvoorbeeld in het vakje SV-loon.
SV-loon wordt soms ook 'loon SV' of '(bruto)loon SV' genoemd Het inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

Normbedrag voor verblijf als student (exclusief les- of collegegeld) Wet Studiefinanciering per maand
Voortgezet en beroepsonderwijs € 652,62
Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs € 794,69
Normbedragen voor verblijf als kennismigrant*
Kennismigrant ouder dan 30 jaar € 50.619
Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 37.121
Zoekjaar afgestudeerden € 26.605

* Vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde bruto loon.

De normbedragen in het kader van Wml = Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat de IND uitgaat van de normbedragen van de Wml dient u er rekening mee te houden dat de normbedragen op 1 januari en 1 juli wijzigen. De IND zal de nieuwe normbedragen zo spoedig mogelijk, nadat deze bekend zijn gemaakt, op de website vermelden.Law Blogs
Law blog

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator