De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 augustus 2012

Routes om als EU-arbeidsmigrant in Nederland te werken

Onderstaand een handig overzicht van routes om als EU-arbeidsmigrant in Nederland (voor een Nederlandse werkgever) te werken en welke fiscale en SV-regelingen van toepassing zijn.

http://www.recht.nl/exit.html?id=121667&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fblg-182456.pdf

bron: recht.nl


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

In Iraaks Koerdistan worden ondanks verbod meisjes nog besneden

Iraqi Kurdistan: Law Banning FGM Not Being Enforced
One Year After Landmark Bill, Harmful Practice Persists

The KRG parliament took a huge step forward when it passed the Family Violence Law. Authorities now need to begin the difficult process of putting a comprehensive plan in place to implement the law, including informing the public, police, and health professionals about the ban on FGM.
Joe Stork, deputy Middle East director

(Erbil) – The practice of female genital mutilation continues in the Kurdistan region of Iraq a year after a landmark law banning it went into effect because the Kurdistan Regional Government has not taken steps to implement the law. The Family Violence Law, which went into effect on August 11, 2011, includes several provisions to eradicate female genital mutilation (FGM), recognized internationally as a form of violence against women.

The regional government has begun to run awareness campaigns, train judges, and issue orders to police on the articles of the law dealing with domestic violence. But it apparently has not taken similar steps to implement the FGM ban, Human Rights Watch found. Between late May and mid-August, 2012, Human Rights Watch spoke with over 60 villagers, policemen, government officials, lawyers, and human rights workers in the districts of Chamachamal, Choman, Erbil, Penjwin, Pishdar, Rania, Soran, Shaqlawa, and Sulaimaniya about the problem.

Read the rest of the article here: http://www.hrw.org/news/2012/08/29/iraqi-kurdistan-law-banning-fgm-not-being-enforced

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Delen verkiezingsprogramma’s druisen in tegen beginselen rechtstaat


Er zijn politieke partijen die voorstellen doen die lijnrecht ingaan tegen de rechtstatelijke waarden op het gebied van rechtsbescherming en rechtsgelijkheid. De meeste partijen onderschrijven het belang van onze rechtstaat, maar dat klinkt niet altijd door in de concrete voorstellen. Dat staat in een vandaag verschenen onderzoek naar de rechtstatelijkheid van de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen.
Door een commissie onder leiding van voormalig rechtbankpresident en oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Bert van Delden zijn de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen, die in de Tweede Kamer zitten en deelnemen aan de verkiezingen, doorgelicht op rechtstatelijkheid. Dit in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Doel van het onderzoek is kiezers meer zicht te geven op de effecten van alle plannen op de Nederlandse rechtstaat.
De volgende leden maken ook deel uit van de commissie: Harm Brouwer (voormalig OM-topman en nu voorzieningenrechter bij kort gedingen), Wouter Veraart (hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit), Inge van der Vlies (hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en Inez Weski (strafrechtadvocaat bij Weski Heinrici Advocaten). Middels een zogenaamde quick scan heeft de commissie de partijprogramma’s getoetst aan de minimale vereisten van de rechtstaat. Hierbij was de tekst van de partijprogramma’s leidend, in het geval van de VVD ging het om het conceptverkiezingsprogramma.
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste politieke partijen het belang van de rechtsstaat onderschrijven, maar dat dat niet steeds doorklinkt in de concrete voorstellen. De commissie signaleert een aantal plannen die in rechtstatelijk opzicht vragen oproepen. De PVV en in mindere mate de SGP bepleiten volgens de commissie zelfs verregaande beperkingen op de fundamentele vrijheden van moslims die niet voor andere geloofsgroepen en burgers worden gesteld. Dit gaat lijnrecht in tegen de rechtstatelijke waarden op het gebied van bescherming en rechtsgelijkheid, zo stelt de commissie.
Ook blijkt dat op het gebied van immigratie en inburgering VVD en PVV voorstellen om veel strengere eisen op te leggen aan immigranten, huwelijksmigranten en in Nederland wonende partners van immigranten. Bijvoorbeeld als het gaat om hun kennis van de Nederlandse taal. De commissie merkt op dat de partijen daarbij niet ingaan op mogelijk inbreuk op in Nederland geldende mensenrechten.

Begrenzing

Verder stelt de commissie dat in veel programma’s bureaucreatie onterecht wordt afgeschilderd als iets dat per definitie slecht is. De commissie licht toe: “Binnen een rechtstaat vervult zij een essentiële functie door het voorspelbaar maken van de uitoefening  van overheidsmacht. Het schrappen van bureaucratie kent dus een begrenzing die door partijen niet wordt benoemd.”
Als andere opvallende trend noemt de commissie het gegeven dat veel politieke partijen naar het strafrecht grijpen als antwoord op tal van maatschappelijke problemen. Denk aan het voorstel tot invoering van minimumstraffen en versterking van de rechtspositie van slachtoffers. De commissie meent dat deze voorstellen hun begrenzing vinden in het recht van de verdachte op een behoorlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Overboord

In een reactie op het rapport zegt de Nederlandse Orde van Advocaten blij te zijn dat de meeste politieke partijen het belang van onze rechtstaat onderschrijven. Daarnaast zegt de Orde ook: “Daar waar volgens de commissie door enkele partijen de rechtstatelijke grens wordt overschreden, roept de Orde ertoe op de waarden van onze rechtstaat niet overboord te gooien.”  De Orde merkt nog op dat geen van de partijen rept over de plannen van Teeven om het toezicht buiten de advocatuur te organiseren. In dat verband zegt de Orde: “Als partijen wezenlijke maatregelen voorstaan die de essentie van de rechtstaat raken, gaat de Orde ervan uit dat deze ook in de verkiezingsprogramma’s staan opgenomen, zodat de kiezers goed worden voorgelicht voordat ze naar de stembus gaan.”
Klik voor het gehele rapport hier.

bron: http://www.mr-online.nl/nieuws/juridisch-nieuws/delen-verkiezingsprogrammas-druisen-in-tegen-beginselen-rechtstaat.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Website tbv slachtoffers mensenhandel online

Gevonden op twitter: CoMensha ‏@CoMensha


Website ''Hoe nu verder'' van CoMensha is nu online. Kijk op http://www.hoenuverder.info Voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.
Ook zijn er folders gemaakt voor de slachtoffers van mensenhandel in 5 talen (Nederlands,Engels,Hongaars,Pools en Bulgaars
De folder is bestemd voor de slachtoffers mensenhandel die een gesprek met de politie hebben gehad of dit overwegen te doen.
De folder en website zijn door CoMensha gemaakt in nauwe samenspraak met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Workshop: What makes the Dutch Dutch? Find out on the 5th of September!

What makes the Dutch Dutch? Find out on the 5th of September! Expertise in Labour Mobility will hold again their introduction workshop for expats and expat partners new to the Netherlands.

This workshop provides the participant with all they need to know to make their stay in the Netherlands a success. It may not help to appreciate the taste of ‘dropjes’, but it will help you to value the Dutch directness slightly better!

Programme
09.00 – 09.30 welcome with coffee and tea
09.30 – 10.00 ‘get to know you’ session
10.00 – 11.00 introduction to living in the Netherlands
11.00 – 12.15 cultural differences
12.15 – 13.15 typical Dutch lunch
13.15 – 14.30 introduction to working in the Netherlands
14.30 – 15.15 looking for work in the Netherlands
15.15 – 16.00 interactive Dutch language speed course
16.00 – 16.30 drinks
Price: The workshop takes place at our office in Rotterdam and takes a full day. Participation is 185,- Euro (ex. VAT) per person, including lunch and drinks.

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

29 augustus 2012

Zambrano and the cheapest way to apply for a residence permit (brief aan Britse advocaat)

"Although promised for the weekend due to an illness a bit later. But here is the "translation" of the Dutch court rulings on Zambrano and the cheap Europe-route procedure.

In the Netherlands a residence permit as a familymember costs around 1000 pound. There is one exception and that is the so-called Europe test. In that case a third country national married with a non-Dutch EU national who wants to come and live in The Netherlands or a Dutch person married with a third country national and which couple lived at least 3 months together in another EU country can ask the immigration service to tests if the third country national has a right to stay in the Netherlands based on European law and Directive 2004/38. This 'Europe test" costs only around 30 pound.


Due to the Zambrano ruling a lot of people who are illegal here try to claim permission to stay due to their Dutch children and some also claim they have that right under article 8 of the ECHR.

Seeing the difference between 1000 and 30 pounds they lodged their applications under the Europe test arguing their claim is on European law.

In this courtruling http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX2782 of 22-06-2012 the Immigration court decided that that was not possible. According to the court in a Zambrano claim there is no direct right under EU-law so that special procedure under article 9 of the Dutch Alien Act is not to be used as that is specificly aimed at people who did the "Europe-route".

There is a lot of discussion going in the legal word because of this ruling.
And the courts dont speak with one voice. As this ruling of only 1 day earlier LJN: BX0174, Rechtbank Utrecht , zittingsplaats 's-Gravenhage , AWB 11/33403 http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX0174
stated the opposite saying that the immigrationservice should make it possible that people could launch a Zambrano application under that special "Europe" - procedure. The judge there deemed it unfair that people should pay that high an amount for a procedure because this Zambrano claim is like the Europe-route also a direct claim under European law.
The government appealed against that ruling and we are still waiting on that.

There has been a short ruling of the highest Administrative court (Raad van State, our Supreme court in these procedure) on the 19 of march 2012 http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Ftinyurl%2Ecom%2Fd73c6kc&urlhash=WdTk&_t=tracking_disc in which it dismissed an appeal against an Amsterdam court ruling that also dismissed the applicants claim to be permitted to use the cheap procedure. But it has not motivated why. As the appeal was very short the reason for not motivating the decision can be due to that bad quality. But it can also mean that those judges think it very clear that this procedure is not to be used for Zambrano claims.

Well I hope this can serve as a translation as I promised to make."Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share< /div>

Kan je als vrouwenbesnijdster een 1-f-er zijn? (MK uitspraak)

LJN: BX5822, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 11/20054
Datum uitspraak: 14-08-2012
Datum publicatie: 28-08-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Artikel 1 F Vluchtelingenverdrag, vrouwenbesnijdenis Samenvatting: Eiseres heeft ter ondersteuning van haar relaas, kort samengevat, verklaard dat zij en haar moeder behoren tot het geheime Bundu genootschap in Sierra Leone. De moeder van eiseres was besnijdster van beroep, een Soweh. Tot aan het overlijden van haar moeder in 2010 heeft eiseres haar moeder 25 jaar bijgestaan bij de feitelijke uitvoering van het besnijden van meisjes. Zoals gebruikelijk in het Bundu genootschap werd eiseres na het overlijden van haar moeder opgeroepen om de taak van haar moeder over te nemen. Eiseres is in mei 2010 haar land ontvlucht. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat het besnijden van meisjes een ernstig, niet-politiek misdrijf is in de zin van artikel 1F, aanhef en onder b, van het Vluchtelingenverdrag. In geschil is de vraag of verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat eiseres heeft deelgenomen aan handelingen waarvan zij wist of had behoren te weten dat het hier ging om misdrijven als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. De rechtbank oordeelt dat verweerder zich onvoldoende gemotiveerd op dat standpunt heeft gesteld. Het besluit komt voor vernietiging in aanmerking.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl


-------------

Motivering
Eiseres heeft ter ondersteuning van haar relaas, kort samengevat, verklaard dat zij en haar moeder behoren tot het geheime Bundu genootschap in Sierra Leone. De moeder van eiseres was besnijdster van beroep, een Soweh. Tot aan het overlijden van haar moeder in 2010 heeft eiseres haar moeder 25 jaar bijgestaan bij de feitelijke uitvoering van het besnijden van meisjes. Zoals gebruikelijk in het Bundu genootschap werd eiseres na het overlijden van haar moeder opgeroepen om de taak van haar moeder over te nemen. Eiseres is daarop in mei 2010 haar land ontvlucht.

Verweerder acht het relaas van eiseres geloofwaardig.

Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
Verweerder heeft de aanvraag afgewezen op grond van artikel 31, eerste lid, in samenhang met artikel 31, tweede lid, aanhef en onder k, van de Vw 2000. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiseres niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning omdat artikel 1F van het Verdrag van Genève van 1951 (Trb. 1954, 88) betreffende de status van vluchtelingen, zoals gewijzigd bij Protocol van New York van 1967 (Trb. 1967, 76) (hierna te noemen: Vluchtelingenverdrag) daaraan in de weg staat. Meer specifiek heeft verweerder het bepaalde in 1F, aanhef en onder b, van het Vluchtelingenverdrag aan eiseres tegengeworpen. Eiseres wordt in verband gebracht met een ernstig, niet-politiek misdrijf.

De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat het besnijden van meisjes een ernstig, niet-politiek misdrijf is in de zin van artikel 1F, aanhef en onder b, van het Vluchtelingenverdrag. In geschil is de vraag of verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat eiseres heeft deelgenomen aan handelingen waarvan zij wist of had behoren te weten dat het hier ging om misdrijven als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.

Knowing participation
Eiseres voert aan dat zij niet wist of had behoren te weten dat het hier ging om misdrijven als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Zij heeft amper onderwijs genoten en zij komt uit een cultuur en een gemeenschap op grond waarvan zij niet kan weten dat het besnijden van meisjes verboden is, laat staan dat zij kon weten dat het een misdrijf is in de zin van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.

Verweerder heeft voor zijn standpunt, dat eiseres wist dan wel behoorde te weten dat besnijdenis een ernstig niet-politiek misdrijf is, zoals nader toegelicht ter zitting, een aantal argumenten aangedragen. Eiseres heeft negen jaar onderwijs genoten en bezit daardoor een zeker niveau van ontwikkeling. Bovendien heeft eiseres zelf aan den lijve ondervonden en ook gedurende 25 jaar vele malen van nabij meegemaakt dat besnijdenis een zeer pijnlijke gebeurtenis is en grote risico’s voor de gezondheid van meisjes en vrouwen meebrengt. Met name daarom wist eiseres, aldus verweerder, dat besnijdenis een ernstig misdrijf is. Dat blijkt volgens verweerder eens te meer uit het feit dat eiseres is gevlucht na het overlijden van haar moeder, omdat zij anders eigenhandig alle met besnijdenis verbonden rituelen zou moeten gaan uitvoeren. Daar komt bij dat in Sierra Leone verschillende nationale en internationale organisaties actief zijn die de praktijk van besnijdenis tegengaan en daarover voorlichting geven. Eiseres heeft zelf verklaard dat zij in november en december 2009 van mensen van de kerk heeft gehoord dat vrouwenbesnijdenis niet goed is.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich met de hiervoor gegeven argumenten onvoldoende gemotiveerd op het standpunt gesteld dat eiseres heeft deelgenomen aan handelingen waarvan zij wist of had behoren te weten dat het hier ging om misdrijven als bedoeld in artikel 1F, aanhef en onder b, van het Vluchtelingenverdrag.

De rechtbank stelt voorop dat eiseres afkomstig is uit een gebied en een etnische gemeenschap waar vrouwenbesnijdenis een breed geaccepteerde traditie is. In Sierra Leone is vrouwenbesnijdenis niet bij wet verboden. Bovendien is eiseres als dochter van een Soweh voorbestemd haar moeder op te volgen.
Het algemeen ambtsbericht over Sierra Leone van de minister van Buitenlandse Zaken van mei 2011 zegt daarover onder meer het volgende:

“Genitale verminking (Female Genital Mutilation, FGM, of Female Genital Cutting,
FGC) komt in Sierra Leone op grote schaal voor. Het is een breed geaccepteerde
traditie binnen alle etnische groepen, met uitzondering van de christelijke Krio. (…)
In alle lagen van de bevolking wordt FGM toegepast als onderdeel van de initiatie
van meisjes in secret societies: geheime vrouwelijke genootschappen, bekend als de
Bondo (of Bundu) of Sande Societies. (…)
De leden van de Bondo worden binnen de gemeenschap geëerd en gerespecteerd.
Tegelijkertijd worden zij om hun vermeende bovennatuurlijke krachten gevreesd
door mannen en door vrouwen die de inwijding niet hebben ondergaan. Hieraan
ontlenen ze invloed en onafhankelijkheid binnen de gemeenschap.” (p. 49)
en
“De besnijdenis wordt tijdens de initiatierituelen uitgevoerd door Soweh’s, de leiders van de Bondo. Zij hebben veel invloed in de gemeenschap en danken hun macht aan de aan hen toegedichte bovennatuurlijke krachten. (…)
De functie van besnijdster wordt gewoonlijk van moeder op (oudste) dochter
overgedragen. Hiervan kan worden afgeweken als een andere dochter beter geschikt
lijkt. Heeft de besnijdster geen dochter dan wordt zij opgevolgd door de oudste
dochter van het naaste familielid van de Soweh. Jonge meisjes worden leerling van
hun moeder of tante, die hen alle regels en voorschriften van de Bondo
gemeenschap leert. Ze kijkt toe tijdens de besnijdenissen en de nazorg.
Pas na een periode van zeven tot tien jaar zal ze zelf beginnen te besnijden, onder
supervisie van haar moeder of tante. Soweh’s zijn zelf altijd besneden, de verhalen
gaan dat ze zelfs zeven maal besneden zijn. Het is zeer moeilijk voor een meisje om
het soweh-schap te weigeren.” (p. 50)

Weliswaar wist eiseres uit eigen ervaring – ook naar eigen zeggen – dat besnijdenis niet goed was, maar dat brengt naar het oordeel van de rechtbank niet zonder meer mee dat zij ook wist of behoorde te weten dat het een ernstig niet-politiek misdrijf is in de betekenis van artikel 1F, aanhef en onder b, van het Vluchtelingenverdrag. Voor het argument van verweerder dat eiseres wist van de ontoelaatbaarheid van het besnijden omdat zij na het overlijden van haar moeder besloot om te vluchten, geldt hetzelfde. De omstandigheid dat eiseres gedurende negen jaar onderwijs heeft genoten, maakt dat niet anders, aangezien onduidelijk is of daarbij aandacht is geschonken aan de ontoelaatbaarheid van vrouwenbesnijdenis. Uit het feit dat in Sierra Leone verschillende nationale en internationale organisaties actief zijn die de praktijk van het besnijden proberen tegen te gaan, kan evenmin worden geconcludeerd dat eiseres wist of kon weten dat sprake is van een misdrijf in de zin van artikel 1F, aanhef en onder b, van het Vluchtelingenverdrag. In dit verband acht de rechtbank van belang dat niet is gebleken dat de boodschap van die betreffende organisaties eiseres, dan wel haar gemeenschap, heeft bereikt. Ook de verklaring van eiseres dat mensen van de kerk eind 2009 voorlichting hebben gegeven en hebben gezegd dat besnijdenis om gezondheidsredenen niet goed is, rechtvaardigt niet de conclusie dat eiseres wist of had behoren te weten dat het hier ging om ernstige misdrijven.

Gelet daarop heeft verweerder zich onvoldoende gemotiveerd op het standpunt gesteld dat eiseres heeft deelgenomen aan handelingen waarvan zij wist of had behoren te weten dat het hier ging om misdrijven als bedoeld in artikel 1 F van het Vluchtelingenverdrag, zodat het besluit voor vernietiging in aanmerking komt.

Aan een bespreking van de beroepsgronden ten aanzien van het standpunt van verweerder inzake de zogenoemde “personal participation” en inzake artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, komt de rechtbank niet toe.

Het beroep is gegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat aanleiding.

Beslissing
De rechtbank:
-verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit;
-veroordeelt verweerder in de proceskosten ad € 874,00 onder aanwijzing van de Staat der Nederlanden als rechtspersoon die deze kosten aan de griffier moet voldoen.

Deze uitspraak is gedaan door mr. N.A. Vlietstra, voorzitter, mrs. P.J. Duinkerken en
H.R. Bracht, leden, bijgestaan door mr. M. Buikema, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2012. De griffier is buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen.

Bron: rechtspraak.nl
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

De West-Brabantse tuinders redden zich ook zonder Roemenen


BREDA - Van harte ging het niet, maar de tuinders in West-Brabant hebben zich aangepast aan een werkelijkheid zonder Roemeense handjes.
Dit jaar zijn in het hele land maar negentien tewerkstellingsvergunningen voor Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten verstrekt. Dat schreef minister Kamp van Sociale Zaken gisteren aan de Tweede Kamer. In 2010 waren dat er nog 2.666, vorig jaar 923.

Toen Kamp vorig jaar per 1 juli een 'Roemenenstop' afkondigde, stonden de tuinders in West-Brabant op hun achterste benen. Ze wezen erop dat het gros van de Roemenen in Nederland in deze regio werkte, vaak al jaren bij dezelfde boomteler of aardbeienkweker. Die hardwerkende, ervaren en goedkope krachten konden ze niet ineens missen.

De Nederlandse uitkeringsgerechtigden die minister Kamp aan de slag wilde hebben, bleken niet te porren voor werk in de tuinbouw. En uitzendbureaus slaagden er niet in op die korte termijn genoeg mensen te leveren.

Deze zomer zijn de aardbeien niet ongeplukt op het veld blijven rotten en ook de bomen worden gewoon gerooid. Het gros van de tuinbouwers is uitgeweken naar Polen, Litouwers en Hongaren, die wel zonder vergunning mogen werken. Al dan niet via een duur uitzendbureau.

 Auteur: door Annemieke van Dongen a.vdongen@bndestem.nl |   Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Verkiezingen - Interview Kinderasielwet Interview met Ahkrat Khaled over de Kinderasielwet Ik wil de plek van Gerd Leers innemen'

Verkiezingen - Interview Kinderasielwet
Interview met Ahkrat Khaled over de Kinderasielwet'Ik wil de plek van Gerd Leers innemen'

Na de zomer stemt de Tweede Kamer over de Kinderasielwet. Ahkrat Khaled droomt van een carrière in de Nederlandse politiek maar heeft nachtmerries over de terugkeer naar Irak.

Mijn lievelingsasielzoekerscentrum
Zes jaar geleden vluchtte Ahkrat Khaled (13) samen met haar ouders, broer en twee zusjes uit de oorlog in Irak. Het eerste jaar in Nederland woonde ze in vijf asielzoekerscentra.  “Gelukkig kwamen we daarna al snel in AZC Dronten terecht. Dat is tot nu toe echt mijn lievelingsasielzoekerscentrum. We hadden drie kamers en een tuintje waar mijn vader bloemen plantte. Maar toen werden we hier naar toe geplaatst.”

Uitzichtloze impasse
‘Hier’ is gezinslocatie Katwijk. Een plek waar uitgeprocedeerde gezinnen wonen die niet op korte termijn uitgezet kunnen worden. Tot voor kort werden gezinnen op straat gezet. Op grond van uitspraken van het Europees Comité voor Sociale Rechten en het Gerechtshof Den Haag mogen kinderen niet op straat terechtkomen. Sindsdien verblijven ze in sobere opvangcentra en zitten ze vaak vast in een uitzichtloze impasse.

Verkiezingen 2012
Met de verkiezingen in zicht klimt VluchtelingenWerk op de barricades met een reeks verbeterpunten voor het nieuwe kabinet. De Kinderasielwet is een van de punten die bovenaan de lijst prijkt. Waarom, dat vertellen de mensen om wie het gaat u liever zelf.
De wet van Mauro
Kinderen als Ahkrat kwamen de afgelopen jaren in het nieuws in de personen van Sahar en Mauro. Die aandacht resulteerde in de ‘Kinderasielwet’, een initiatief waar na de zomer over wordt gestemd. De wet stelt dat kinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen, te diep geworteld zijn om nog terug te keren naar hun land van herkomst. VluchtelingenWerk ziet de leeftijdsgrens liever op vijf jaar.

Dertienjarige schouders
Ondertussen probeert Ahkrat zich te wapenen tegen al te veel hoop. “Ik ben hier nu zes jaar en heb al meerdere acties voorbij zien komen. Die halen dan twee dagen het nieuws en verdwijnen dan weer. Natuurlijk hoop ik dat er iets verandert. Ik heb nachtmerries over onze terugkeer naar Irak, maar als het moment daar is dat we weg moeten, moet ik daar ook klaar voor staan.” Ondertussen droomt ze verder van een carrière in de politiek. “Ik wil de plaats van Gerd Leers innemen. Hij doet het zo slecht. Ik kan er goed over praten, want ik weet tenminste hoe het is voor mensen zoals ik.”

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/verkiezingen/verkiezingen-interview-kinderasielwet.php

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

27 augustus 2012

Arabische strips en cartoons

Het Persmuseum willenwil de tentoonstelling Chouf! Qra! (Kijk! Lees!) Cartoons en strips in de Arabische wereld presenteren en doet daarvoor een beroep op crowdfunding.

beeld/2012/08/Kifah-al-Reefi.jpg -
Er bestaan duizend-en-één vooroordelen over de Arabische wereld. Het Persmuseum wil er graag eentje wegnemen: de misvatting dat afbeeldingen in Islamitische landen verboden zouden zijn. Dit verbod treft alleen de plaatsen waar gebeden wordt en buiten de moskee wordt gewoon getekend, gefotografeerd, gefilmd, gepubliceerd en gelezen.

Maar het wil ook aandacht schenken aan de rijke tekencultuur van Noord-Afrika en het Midden-Oosten.Bijvoorbeeld de graphic novels die het dagelijks leven in Libanon beschrijven, de vele satirische tijdschriften die Egypte al sinds 1877 rijk is en aan de Islamitische superhelden en sexy, vechtlustige vrouwen die in Arabische strips opduiken.

Chouf! Qra! (Kijk! Lees!) Strips en cartoons in de Arabische wereld. from voordekunst on Vimeo.

Het Persmuseum zou u dit graag allemaal wel willen vertellen en laten zien. En met u zo veel mogelijk andere mensen. Aan het Museumplein te Amsterdam wil het daarom de tentoonstelling Chouf! Qra! (Kijk! Lees!) Cartoons en strips in de Arabische wereld presenteren. Hier kan een groot publiek kennis maken met prachtige werk uit onder andere Syrië, Irak, Bahrein, Marokko, Tunesië, Libanon en Egypte. Bezoekers krijgen een overzicht van de uiteenlopende strips en cartoons, hun rol in de Arabische Lente en de moeilijkheden op het gebied van persvrijheid.

Met  steun van het publiek kan het Persmuseum deze introductie op de Arabische tekenkunst realiseren en zo één oud vooroordeel op een leuke manier wegnemen. Voor de mogelijkheden van ondersteuning: kijk op voordekunst.nl
Chouf! Qra! is ontwikkeld door Joost Pollmann in samenwerking met Stichting Beeldverhaal Nederland, de Wereldomroep en het Persmuseum. Het is de eerste expositie in het nieuwe Pop-up Pressmuseum aan het Museumplein, midden in het culturele hart van Amsterdam.

De expositie bevat werk van:
· Kifah al Reefi – Irak
· Sara Qaed – Bahrein
· Mohammed Shennawy – Egypte
· Gihèn Ben Mahmoud – Tunesië
· Zeina Abirached – Libanon
· Lena Merhej – Libanon
· Khalid Gueddar – Marokko
· Ali Ferzat – Syrië
· Omer Ahmed – Soedan
· The 99 – Koeweit
· Josh Neufeld – USA.

Het Persmuseum is hét levendige en herkenbare landelijke centrum van de Nederlandse pers en de politieke prent, met een breed scala aan activiteiten voor jong en oud. Het Persmuseum is uniek in Nederland.
Het museum beheert een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften vanaf 1600, een verzameling affiches en overige reclame-uitingen met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek.
De collecties zijn toegankelijk via een online publiekscatalogus met uitgebreide zoekmogelijkheden en gratis in te zien in de studiezaal van het IISG en het Persmuseum.

Voor meer informatie: www.Persmuseum.nl
Bezoek ook onze webshop: http://shop.persmuseum.nl

Bron: http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2012/08/27/arabische_strips_en_cartoons/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Uitgeprocedeerde asielzoekers zetten tentenkamp op in Sellingen

SELLINGEN – Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben het aanbod van de gemeente Vlagtwedde te demonstreren op het evenemententerrein achter het gemeentehuis in Sellingen aangenomen.

Donderdag is een groep uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië en Irak een protest begonnen over hun behandeling in het uitzetcentrum. Omdat voor deze protestactie geen vergunning was verleend en de asielzoekers de verkeersveiligheid in gevaar konden brengen werd de protestactie op last van de rechter beëindigd. De gemeente Vlagtwedde bood na overleg met hun raadsman de protestanten als alternatief het evenemententerrein achter het gemeentehuis in Sellingen aan, om hun actie voort te zetten.

Drie Irakezen namen vrijdag dit aanbod aan. Inmiddels staat een tiental tenten op het evenemententerrein. Volgens onbevestigde berichten is er een vergunning afgegeven voor 15 tenten. In elke tent zouden maximaal 4 personen ondergebracht mogen worden. De vergunning zou zijn afgegeven voor een demonstratie tot 14 september.

De demonstranten mogen, volgens buurtbewoners, gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in de sporthal. Maandag gaan de betogers en de gemeente Vlagtwedde opnieuw met elkaar in gesprek.

Bron: http://www.westerwoldeactueel.nl/2012/08/26/uitgeprocedeerde-asielzoekers-zetten-tentenkamp-op-in-sellingen/
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Artikel over cijfers achter immigratie

Afgelopen mei keek Niemöller naar de laatste migratie cijfers

Geplaatst door Donnie op 26 augustus, 2012 - 14:16
Afgelopen mei schreef Joost Niemöller een artikel hier op DDS waarin hij schreef waarom Wilders de laatste migratiecijfers niet langer kon gedogen. Ik heb daar al ruime tijd terug een reactie op geschreven maar heb er tot nu toe niets mee gedaan. Nu er aanstaande woensdag in De Balie te Amsterdam een debat is over de immigratie, leek het mij wel gepast dit stukje alsnog in te sturen. Laat ik voorop stellen dat ik het belangrijk vind dat de juiste cijfers gegeven worden, de conclusies die  éénieder daaraan wil verbinden is men uiteraard vrij in. Het onderstaande stukje is geschreven om de juiste cijfers onder de aandacht te brengen en niet als een persoonlijke aanval op Niemöller of om de problemen (die er wel degelijk zijn, zoals de oververtegenwoordiging van bijvoorbeeld Marokkanen in de bijstand en criminaliteit) te maskeren met de mantel der liefde.
Joost Niemöller bekeek de laatste immigratiecijfers (zie hier)
Asielaanvragen
Volgens Niemöller blijkt uit de brief met de laatste immigratiecijfers van minister Leers  niet dat de afgelopen twee jaren de zaken voortvarend zijn aangepakt.  Dit geeft de indruk dat er geen noemenswaardige beleidswijzigingen zijn doorgevoerd in de afgelopen twee jaar, of dat op zijn minst de immigratiecijfers nauwelijks een daling laten zien. Laten we dus maar eens kijken naar die immigratiecijfers.
Zo staat Nederland inderdaad nog in de top 10 van EU landen waar asielzoekers heen gaan. Nu is het natuurlijk wel zo eerlijk om te kijken hoe deze top 10 er nu precies uit ziet, want de positionering in een lijst zegt nog niets over het aantal (eerste) asielaanvragen of aantal goedgekeurde aanvragen.
Koplopers aantal asielverzoeken over 2011 (aantallen maal 1000):
1    Frankrijk       56      
2    Duitsland       53      
3    Italië             34      
4    België            32      
5    Zweden           30      
6    VK                 26      
7    Nederland       15      
8    Oostenrijk       14      
9    Griekenland      9      
10    Denemarken    4   
Aantal eerste asiel asielverzoeken over 2011 (aantallen maal 1000):
1    Frankrijk          51      
2    Duitsland        46      
3    Italië                34      
4    Zweden            30      
5    België               26      
6    VK                   25      
7    Nederland         12      
8    Denemarken       4      
9    Spanje               3      
10    Luxemburg       2   
Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80498ned&D1=0-1&D...
In beide gevallen staat Nederland inderdaad op de zevende plaats, en is er de afgelopen twee jaar weer een dalende trend te zien. Toch is het verschil met de top 3 landen in absolute aantallen behoorlijk. Ook zullen we niet snel uit de top 10 verdwijen, want de landen onder Nederland staan vele malen lager op de lijst. Dat we dus al jaren bijna halverwege stonden en zullen blijven staan in de asiel top 10 zegt dan ook niet veel.
Niemöller vermeld wel dat het totaal aantal aanvragen in 2011 met 3% daalde ten opzichte van 2010, maar hij schrijft niet dat het aantal eerste aanvragen met liefst 13% is afgenomen, van 13.330 in 2010 naar 11.590 in 2011. Terwijl dit toch ook in het rapport beschreven werdt, en dit toch wel een duidelijk signaal afgeeft over de huidige asielcijfers.
In tegenstelling tot wat Niemöller suggereert, gaat de overheid de afgelopen jaren dus wel degelijk efficiënter te werk en zijn er concrete stappen gezet, ook in het beleid. Dankzij de Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure (PIVA) die in 2010 is ingevoerd krijgt nu  58% van de asielaanvragers binnen 8 dagen duidelijkheid over zijn of haar verblijfsperspectief .  Dit lijkt mij toch het vermelden waard.
De overheid richt zich echter ook op het aantal vervolg procedures, zo schrijft Leers:
"Bijzondere aandacht vraag ik voor het aantal tweede en volgende aanvragen. Dit aantal is in 2011 met 68% gestegen. Van 1.820 in 2010 naar 3.040 in 2011. In het eerste half jaar van 2011 werd dit deels verklaard door het in behandeling nemen van de asielaanvragen van de uit Griekenland afkomstige asielzoekers, die als gevolg van uitspraken van het Europees Hof te Straatsburg niet op grond van de Dublin verordening konden worden overgedragen aan Griekenland.
In het tweede halfjaar van 2011 is een stijging over de hele linie van het aantal tweede- en volgende asielaanvragen te zien. Deze stijging is deels te verklaren door de inwerkingtreding van nieuw beleid voor vreemdelingen met de Somalische nationaliteit en de beëindiging van het vertrekmoratorium voor Somalië. Vreemdelingen van Somalische nationaliteit die waren uitgeprocedeerd en onder het vertrekmoratorium vielen, konden opnieuw een asielaanvraag indienen opdat hun aanvraag kon worden beoordeeld op grond van het nieuwe beleid conform de uitgangspunten van het Europees Hof te Straatsburg "
 Leers geeft in het rapport aan dat hij het aantal vervolg aanvragen wil aanpakken door het stapelen van procedures tegen te gaan, en vervolgens deze procedures sneller af te handelen. Deze voorstellen zijn in februari van 2011 naar de Kamer gestuurd.  Door de val van het kabinet Rutte ligt dit stil,  maar veel politiek partijen zijn het toch wel eens dat het asielbeleid verder verbeterd moet worden.
Terugzending van afgewezen asielzoekers:
Volgens Niemöller zijn de cijfers hier niet al te best,  terwijl in een citaat dat hij aanhaalt toch wordt vermeldt dat ook hier verbeterde procedures zijn ingevoerd, zij het later dan geplanned,waardoor dit nog niet terug valt te zien in de cijfers over 2011.  De EU-Terugkeerrichtlijn is inmiddels van kracht. De minister vervolgt zijn brief dan ook als volgt:
"Uit de rapportage Vreemdelingenketen juli - december 2011 blijkt dat de terugkeercijfers van het tweede halfjaar van 2011 weliswaar lager zijn dan die van het tweede halfjaar van 2010, maar dat er wel een lichte stijging is waar te nemen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. Bij de categorie zelfstandig aantoonbaar vertrek zet de gestage toename door, ook in de periode waarin de totale terugkeercijfers terugliepen. "
En ook hier schrijft Leers dat hij nog een aantal maatregelen naar de Kamer heeft gestuurd om de terugkeercijfers nog verder te bevorderen. De politiek is zich dus wel degelijk bewust  van het belang voor een efficiënt terugkeer beleid.
Daadwerkelijke toegelaten asielzoekers
Het aantal aanvragen zegt echter nog niets over het aantal toegekende verblijfspapieren. Niet alle aanvragen worden immers toegewezen. Hoeveel asielzoekers mochten de afgelopen jaren nu daadwerkelijk blijven?

Asiel Beslissingen    2009    2010    2011      
Inwilligingen Asiel    8.510    8.700    8.380      
Niet - Inwilligingen    9.770    10.330    10.240      
Totaal beslissingen    18.280    19.030    18.620      
% afwijzingen            46,55%    45,71%    45%   
Kennismigratie:
Niemöller doet nogal luchtig over het nut van kennismigranten. Hij merkt op dat een kennismigrant daadwerkelijk iets moet toevoegen, maar hoe toets je zoiets? Je zou kunnen kijken naar het aantal vacatures die vervult worden door kennismigranten die anders open zouden blijven staan. Hoeveel van dit soort vacatures hadden de werkgevers open staan en hoeveel zijn er dankzij de kennismigratie nu vervuld?
Ook maakt Niemöller niet duidelijk waarom talenten die werkgevers van buiten halen beter in Nederland of Europa opgeleid zou kunnen worden. Op wat voor cijfers baseert hij zich? Is het soms goedkoper om mensen binnen de EU op te leiden in plaats van mensen binnen te halen die buiten Europa geschoold zijn en ons dus op scholingsgebied niets hebben gekost? Of gaat het simpelweg om het feit dat Niemöller liever ziet dat vacatures door Europeanen worden vervuld?  In plaats van cijfers te presenteren, schrijft Niemöller dat de echte top talenten toch liever naar landen als de VS verhuizen. Maakt dat de kennismigrant die naar Europa of Nederland trekt dan minder nuttig? Als een kennismigrant een vacature kan vervullen die anders open had blijven staan, dan mag je toch wel van positieve bijdragen spreken.
Gezinsmigratie
Tot slot komen we bij één van de meest besproken vormen van migratie, de gezinsmigratie. Ook hier weer pakt Niemöller slechts het aantal aanvragen erbij in plaats dat hij kijkt naar het aantal migranten dat ook daadwerkelijk binnen komt.
Gezinsmigranten komen van alle continenten, dus uit het aantal afgeven verblijfsvergunningen regulier (VVR) kun je nog niet afleiden hoeveel migranten een westerse of niet westerse achtergrond hebben. Voor veel niet westerse landen geldt een inreis visum (MVV). Pas na goedkeuring van het MVV, kan men inreizen en na aankomst in Nederland de daadwerkelijke verblijfsvergunning (VVR) aanvragen.
Hoeveel vergunning zijn er nu afgegeven? 94% van de 20400 behandelde aanvragen werdt in 2011 goedgekeurd, dus gaat het om zo'n 19176 afgegeven verblijfspapieren.

Gezinsvorming/-hereniging    2008        2009        2010       2011      
Aantal aanvragen mvv          26.850    29.050    33.150    28.900      
Aantal beslissingen mvv       23.750    27.100    33.200    28.700      
Inwilligingen mvv                     64%      58%        47%       48%      
Aantal aanvragen vvr            21.950    22.000    20.900    22.400      
Aantal beslissingen vvr        22.350    21.250    19.450    20.400      
Inwilligingen vvr                      93%      93%        94%       94%      
Toegewezen                       20.785    19.763    18.283    19.176   
Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook dit cijfer geen precies beeld geeft over het aantal gezinsmigranten, zo krijgen ook hier geboren kinderen van een migrantengezin een verblijfsvergunning en immigreert niet iedereen die een verblijfsvergunning heeft verkregen.Trek je het aantal hier geboren kinderen (zo'n 4000 per jaar) en andere ruis van deze cijfers af dan kom je op de volgende gezinsmigratie cijfers:

Gezinsvorming/-hereniging    2008      2009        2010        2011      
Toegewezen                       20.785    19.763    18.283    19.176      
Waarvan in NL geboren          4.000    4.000      4.000       4.000      
Daadwerkelijke immigratie    16.785    15.763    11.450    12.400   
Kostenpost?
Niemöller stelt dat gezinsmigratie per definitie een kostenpost voor de verzorgingsstaat is. Vervolgens geeft hij ook hier geen cijfers waaruit dat zou moeten blijken. Is het soms nog steeds zo makkelijk om Nederland binnen te komen?  Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onder Job Cohen (PvdA) zijn er al diverse aanscherpingen geweest, onder anderen door Rita Verdonk (VVD). En ook onder dit kabinet zijn er verdere verscherpingen aangenomen die al een tijdje in ontwikkeling waren.
Huidige eisen:
Zo is in 2011 het  -door een computer afgenomen- examen buitenland verder verzwaard met het onderdeel Begrijpend en Geletterd Lezen (GBL), waarbij de kandidaat diverse teksten en woordenrijen moet (voor)lezen en vragen over een tekst moet beantwoorden. Er werd al getoetst op spreekvaardigheid met het onderdeel Toets Gesproken Nederlands (TGN), waarbij de kandidaat woorden en zinnen moet nazeggen. Ook is de minimumeis verhoogt naar A1 niveau, wat betekent dat een persoon vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften kan begrijpen en gebruiken. Voor het examen komt dat neer op een woordenschat van zo'n duizend a twee duizend woorden. Daarnaast maakt ook het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) deel uit van het examen: 100 vragen over de Nederlandse samenleving.
Voor de partner in Nederland geldt dat deze minstens 100% van het minimumloon moet verdienen en dat dit inkomen duurzaam dient te zijn: het inkomen moet of minstens een heel jaar gegarandeerd zijn op het moment van de visum aanvraag of men moet reeds 3 jaar constant aan deze eis hebben voldaan.
Dit zijn de belangrijkste toetsingspunten die de overheid heeft opgesteld om te kijken of de immigrant welkom is. Bij de eerste verlening, na 1 jaar, wordt opnieuw getoetst of het gezin aan de inkomenseis doet. Zo mag er geen beroep worden gedaan op de bijstand.
Ook wordt de gezinsmigratie beperkt tot het zogenoemde kerngezin:  Er moet spraken zijn van een huwelijk of Geregisteerd Partnerschap, nareizende kinderen moet minderjarig zijn (de vergunning voor verruimde gezinshereniging vervalt). Ook zal de verblijfsvergunning komen te vervallen als men langer dan 6 maanden (nu 9 maanden) buiten Nederland het hoofdverblijf heeft vervalt en is het niet mogelijk om verblijf te vragen voor het verblijfsdoel ‘familiebezoek’. Deze wet is aangenomen  en gaan per 1 oktober 2012 in werking.
Kansarme migranten? Opleidingsniveau van de immigranten:
Specifieke cijfers zijn niet beschikbaar, maar de Monitor Inburgerings Examen geeft wel een aardige indruk over het wie er slaagt voor het examen buitenland en dus -mits de Nederlandse partner een voldoende en duurzaam inkomen heeft- in aanmerking komt voor een MVV inreis visum:

Inburgerings examen buitenland    2010               2011 tot 1 april         2011 vanaf 1 april      
Laag opgeleid                            1.976 (24%)         783 (25%)              628 (20%)      
Slagingspercentage                         87%                  87%                       61%      
Midden opgeleid                           2.312 (28%)    1.451 (46%)             1.412 (45%)      
Slagingspercentage                        90%                   93%                       73%      
Hoog opgeleid                             4.030 (48%)        908 (29%)             1.077 (35%)      
Slagingspercentage                        94%                    97%                      87%   
Opleidingsniveau ‘laag’: tot en met de basisschool;
Opleidingsniveau ‘midden’: tussen basisschool en HBO;
Opleidingsniveau ‘hoog’: vanaf HBO/universiteit.
Het aantal laag opgeleiden mensen uit MVV plichte landen is dus grofweg 1400 a 1900 personen. Het examen werd op 1 april 2011 verzwaard, wat verklaard waarom een groter deel van de laag opgeleiden zakt. Dit zal gedeeltelijk een tijdelijk effect hebben, met name ook omdat het examen door de politiek als test bedoeld is om te kijken of de immigrant in spé zich voldoende heeft voorbereid, en uitdrukkelijk geen drempel zou mogen zijn om specifieke groepen mensen te weren.
Hoeveel laag opgeleiden er daadwerkelijk naar Nederland komen, en tot in hoeverre dit in de praktijk leid tot "kansarme migranten" valt dus niet exact te bepalen. Maar uit boven genoemde cijfers blijkt wel dat het er geen duizenden zijn.
Kostenpost? Ja, voor het migrantengezin:
Migranten worden met de nodige kosten geconfronteerd, zo kost het examen buitenland 350,- euro. De daadwerkelijke visum aanvraag is kostendekken gemaakt, dus er hangt een aardig prijskaartje aan het verblijfsdocument: het MVV inreis visum 1.250 euro en de VVR verblijfsvergunning 300 euro (een VVR zonder MVV kost 1.250 euro). .Na 1 jaar moet de verblijfsvergunning verlengd woden, en dat kost nog eens 375 euro. Na 5 jaar kan men dan eindelijk de verblijfsvergunning voor onbetaalde tijd aanvragen en moet men nogmaals 375 euro aan leges betalen.
De kosten van de inburgeringsplicht (wet inburgering) werden tot voorkort vaak gesubsidieerd door de gemeente. Inmiddels moet dit meer en meer op eigen kosten worden behaald, maar kan men wel een lening aanvragen. Ook de inburgeringscursus kost het nodige geld afhankelijk van het gekozen examen niveau, studie wijzen etc.
Waar Niemöller zijn stelling op baseert dat gezinsmigranten (per definitie) een kostenpost zijn blijft dus een raadsel, maar duidelijk mag wezen dat het voor een gezinsmigrant geen goedkoop of eenvoudig traject is. Hoe de kosten en baten balans er dan wel uit ziet kan ik helaas niet achterhalen want er is geen degelijk onderzoek beschikbaar omtrent de kosten en baten van de reguliere of gezinsmigratie sinds het begin van deze eeuw.
Overige reguliere migratie:
Niemöller vermeld ook niet een zeer positief geluid die de minister meld. Leers schrijft dat "Uit het voorgaande blijkt dat een substantieel deel van alle aanvragen vooreen regulier verblijfsdoel, worden ingediend door vreemdelingen die bijdragen aan de Nederlandse economie, in de vorm van arbeid, kennismigratie of studie". Het lijkt mij toch wel belangrijk om dat te melden aan lezers die zich zorgen maken om de immigratiecijfers. Ook de wetgeving en procedures rondom reguliere migratie staan op de agenda om verbeterd te worden, dankzij de wet Modern Migratiebeleid. Dankzij deze wet zal Nederland aantrekkelijker worden voor die migranten die hard nodig zijn om de economie, cultuur en de wetenschap te versterken. Het uitgangspunt van het modern migratiebeleid is selectiviteit. Dit houdt in dat het beleid uitnodigend is voor migranten aan wie economisch behoefte is en restrictief voor anderen.  De invoering is echter uitgesteld omdat de IND vertraging heeft opgelopen met het invoeren van een nieuw computersystem (INDIGO).
Op de oude voet verder?
Niemöller komt tot de conclusie dat er weinig veranderd is, en men op de oude voet verder gaat.  Het mogen duidelijk zijn dat een wel degelijk diverse maatregelen onder het kabinet Rutte zijn doorgevoerd (welke aangenomen zijn door een eerder kabinet), dan wel maatregelen van het kabinet Rutte die op het punt staan op doorgevoerd te worden. Ook is er weer een dalende trend te zien en zijn de immigratiecijfers een stuk lager sinds de diverse wetswijzigingen begin deze eeuw. Waar Niemöller de stelling "de laatste cijfers, geen sprake van afname" vandaan haalt mag Joost weten...
Bronnen: CBS en IND jaarcijfers.


Bron: http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/08/afgelopen-mei-keek-niem%C3%B6ller-naar-de-laatste-migratie-cijfers

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Debat over kosten immigratie:"Immi-gratis?" wo 29 aug aanvang: 20.30 uur


Als reactie op het geplande debat staat er een interessant stuk op de Dagelijkse Standaard met onder andere cijferwerk en feiten. Lezenswaardig!! Zie hierover de separate blogpost.


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Beantwoording kamervragen op het gebied van immigratie en integratie (periode afgelopen week)


Beantwoording Kamervragen over de oplopende werkloosheid onder migrantenjongeren

Antwoorden van minister Leers (I&A) op de vragen van de Kamerleden Van Klaveren, De Jong en Wilders (allen PVV) over de ...
Kamerstuk: Kamervragen | 23-08-2012

Beantwoording Kamervragen over 'belegering' Nederlandse ambassade door Surinamers

Antwoorden van minister Rosenthal (BZ) op vragen van het Kamerlid Van Bommel (SP) over het artikel 'Surinamers 'belegeren' ...
Kamerstuk: Kamervragen | 22-08-2012

Kamerbrief over uitwerking 'verwestersing' in landgebonden asielbeleid Somalië

Brief van minister Leers (IenA) aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het element 'verwestersing' in het landgebonden ...
Kamerstuk: Kamerbrief | 21-08-2012

Beantwoording Kamervragen over asielbeleid voor Somaliërs

Antwoorden van minister Leers (IenA) op vragen van de Kamerleden Van Bommel en Gesthuizen (beiden SP) over het asielbeleid voor ...
Kamerstuk: Kamervragen | 21-08-2012

Beantwoording Kamervragen over verlaging leges voor langdurig ingezeten derdelanders

Antwoorden van minister Leers (IenA) op vragen van het Kamerlid Dibi (GL) over verlaging van de leges voor langdurig ingezeten ...
Kamerstuk: Kamervragen | 21-08-2012

Beantwoording Kamervragen over verwestering als verblijfsgrond voor een Somalische vluchteling

Antwoorden van minister Leers (IenA) op de vragen van het Kamerlid Dibi (Groenlinks) over verwestering als verblijfsgrond voor een ...
Kamerstuk: Kamervragen | 21-08-2012


Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/documenten-en-publicaties/kamerstukkenLaw Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Vrijwilligersfuncties bij VluchtelingenwerkLandelijk Bureau zoekt stagiaire (m/v) communicatie/journalistiek
voor onder meer VluchtelingenWerk Magazine
voor minimaal 24 uur per week
Lees verder [+]
 
VluchtelingenWerk Leeghwaterland zoekt nieuwe vrijwilligers (m/v)
om vluchtelingen wegwijs te maken en te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan
in Schermer, De Rijp, Beemster of Zeevange
inwerkprogramma, professionele begeleiding èn onkostenvergoeding
Lees verder [+]
 
VluchtelingenWerk zoekt stagiairs/vrijwilligers (m/v) voor eenheid Asielprocedure
voor de eenheid Asielprocedure van het Landelijk Bureau
voor het samenvatten van jurisprudentie

voor het doen van dossieronderzoek
voor het uitzoeken van vragen
minimaal 16 uur per week
Lees verder [+]

VluchtelingenWerk Den Helder zoekt nieuwe vrijwilligers
voor hulp bij huisvesting, inburgering, participatie en integratie
voor het helpen opbouwen van een nieuw bestaan
inwerkprogramma, professionele begeleiding èn onkostenvergoeding Lees verder [+]  
Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/vrijwilligers/blog.phpLaw Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

VACATURE: hoofd financiële administratie

VluchtelingenWerk Gelderland zoekt een hoofd financiële administratie
Werkzaamheden: financieel beheer en -administratie, advisering van het management en directie en verslaglegging van gegevens in financiële rapportages (o.a. de begroting en jaarrekening), salarisadministratie, inrichting en afstemming van de financiële module binnen het ERP.

32 uur per week
Reageren vóór 3 september
Download de vacature hier

Standplaats: Arnhem


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share<

24 augustus 2012

Zambrano kan niet worden beoordeeld in Europa-toetsing (aanvraagprocedure ex artikel 9 lid 1 Vw 2000)

LJN: BX2782, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats 's-Gravenhage , AWB 12/4849 (beroep) en AWB 12/4850 (voorlopige voorziening)
Datum uitspraak: 22-06-2012
Datum publicatie: 26-07-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Beroep op Ruiz Zambrano terecht niet beoordeeld in een aanvraag om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000 Verweerder heeft terecht bij de onderhavige aanvraag om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000 het beroep van eiseres op het arrest Zambrano niet beoordeeld. Niet in geschil is dat eiseres niet voldoet aan de letterlijke tekst van artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000 in samenhang met artikel 1, onder e, sub 2 van de Vw 2000. Eiseres valt evenmin onder de strekking van artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000. Artikel 9 van de Vw 2000 is bedoeld voor situaties waarin de vreemdeling een recht op verblijf heeft dat rechtstreeks wordt toegekend door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) of, al naar het geval, door de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen. In die situatie mag het recht op verblijf immers niet afhankelijk worden gesteld van de afgifte van een verblijfsvergunning (zie o.m. arrest Jean Noël Royer van het HvJ van 8 april 1976, zaak 48-75, LJN: AC0291). Bij een situatie als bedoeld in het arrest Zambrano is geen sprake van een verblijfsrecht dat rechtstreeks wordt toegekend door het VWEU of de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen.


--------------------

6.1 De rechtbank overweegt als volgt.
Gelet op de strekking van artikel 9 van de Vw 2000, is het bedoeld voor situaties waarin de vreemdeling een recht op verblijf heeft dat rechtstreeks wordt toegekend door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) of, al naar het geval, door de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen. In die situatie mag het recht op verblijf immers niet afhankelijk worden gesteld van de afgifte van een verblijfsvergunning. Zie onder meer rechtsoverweging 31 tot en met 33 van het arrest Jean Noël Royer van het HvJ van 8 april 1976, zaak 48-75, LJN: AC0291.

6.2 Aan de orde is daarom de vraag of in een situatie als bedoeld in de arresten van het HvJ Ruiz Zambrano en Dereci van 15 november 2011 (LJN: BU5953) sprake is van een verblijfsrecht dat rechtstreeks wordt toegekend door het VWEU of de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen.

6.3 De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend.

Het HvJ heeft in het arrest Zambrano het volgende overwogen:

“Artikel 20 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een lidstaat aan een staatsburger van een derde staat, die zijn kinderen van jonge leeftijd, burgers van de Unie, ten laste heeft, het recht van verblijf ontzegt in de lidstaat waar deze kinderen verblijven en waarvan zij de nationaliteit bezitten, en hem bovendien een arbeidsvergunning weigert, aangezien dergelijke beslissingen de betrokken kinderen het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten ontzeggen.”

6.4 De rechtbank wijst in dit verband op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 7 maart 2012 (LJN: BV8623), waarin de Afdeling, onder verwijzing naar overwegingen in de arresten Ruiz Zambrano en Dereci, het volgende heeft overwogen:

“2.3.5. Uit de overwegingen van het Hof in het arrest Dereci, waarin een nadere uitleg wordt gegeven van het arrest Ruiz Zambrano, is af te leiden dat bij de beantwoording van de vraag of een burger van de Unie die gezinsleven uitoefent met een burger van een derde land, zijn uit artikel 20 van het VWEU voortvloeiende recht om op het grondgebied van de Unie te verblijven wordt ontzegd, slechts beperkte betekenis toekomt aan het recht op bescherming van het gezinsleven. Zoals volgt uit punt 68 van het arrest Dereci, wordt dit recht niet als zodanig door artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) beschermd, maar door andere internationaal-, Unie-, en nationaalrechtelijke regelingen en bepalingen, zoals artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), Unierechtelijke verblijfsrichtlijnen en artikel 15 van de Vw 2000.
Bij de beantwoording van genoemde vraag is onder meer de wens van gezinsleden om als gezin in Nederland of in de Unie te verblijven dus eveneens van beperkt belang. De situatie dat de burger van de Unie zijn recht om op het grondgebied van de Unie te verblijven wordt ontzegd, doet zich slechts voor als de burger van de Unie zodanig afhankelijk is van de burger van een derde land, dat hij als gevolg van de besluitvorming van de minister geen andere keus heeft dan met de burger van het derde land buiten de Unie te verblijven.”

6.5 De rechtbank is, mede gelet op de hiervoor weergegeven overweging van de Afdeling, van oordeel dat uit het arrest inzake Ruiz Zambrano niet kan worden afgeleid dat artikel 20 van het VWEU aan een staatsburger van een derde staat, die zijn kinderen van jonge leeftijd, burgers van de Unie, ten laste heeft, een rechtstreeks verblijfsrecht toekent. In het arrest Zambrano is slechts overwogen dat artikel 20 VWEU zich er in dat geval tegen verzette de ouders van die kinderen een verblijfsrecht te ontzeggen (cursivering rechtbank).
Gelet op de strekking van artikel 9 van de Vw 2000, zoals hiervoor vermeld onder 6.1, dwingt het recht op verblijf van de staatsburger van een derde staat bij zijn kind zoals bedoeld in het arrest Zambrano, verweerder daarom niet tot afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000.

6.6 Verweerder heeft daarom terecht bij de onderhavige aanvraag om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000 het beroep van eiseres op het arrest inzake Ruiz Zambrano niet beoordeeld. Eiseres kan hiervoor een aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd indienen. De rechtbank ziet zich in haar oordeel nog gesteund door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 maart 2012 (201113498/1/V4, www.raadvanstate.nl), waarin een uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats van 1 december 2011 (AWB 11/15741) ongemotiveerd is bevestigd. De rechtbank volgt in die uitspraak verweerder in het standpunt dat een beroep op het arrest inzake Ruiz Zambrano niet aan de orde kan komen in de procedure over een artikel 9-document nu aan eiser geen artikel 9-document kan worden afgegeven als dat beroep zou slagen. Tegen deze overweging was een grief naar voren gebracht.
De beroepsgrond faalt.

7.1 Eiseres voert aan dat verweerder, door haar beroep op het arrest inzake Ruiz Zambrano niet in de onderhavige procedure te beoordelen, in strijd handelt met artikel 18 van het VWEU, omdat hij haar dan anders behandelt dan andere familieleden van Unieburgers.

7.2 Op grond van artikel 18 van het VWEU is elke discriminatie op grond van nationaliteit binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen verboden.

7.3 Zoals hierboven overwogen heeft eiseres, als haar beroep op het arrest inzake Ruiz Zambrano zou slagen, geen recht op verblijf dat rechtstreeks wordt toegekend door het VWEU of door de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen. Reeds daarom is er sprake van een andere situatie dan bij familieleden van Unieburgers die een verblijfsrecht ontlenen aan bijvoorbeeld de Verblijfsrichtlijn. Daarom mag verweerder onderscheid maken in de desbetreffende procedures en bestaat er geen strijd met artikel 18 van het VWEU.

8. Ten aanzien van het beroep van eiseres op de artikelen 7 en 24 van het Handvest, overweegt de rechtbank als volgt. Gelet op artikel 51, eerste en tweede lid, van het Handvest, zijn de bepalingen van het Handvest uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Het Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan tot waar de bevoegdheden van de Unie reiken, het schept geen verdere bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken. Omdat in een andere procedure beoordeeld dient te worden of het beroep van eiseres op het arrest inzake Ruiz Zambrano slaagt en daarom niet duidelijk is of de staat het recht van de Unie ten uitvoer brengt, dient het beroep van eiseres op de artikelen 7 en 24 van het Handvest eveneens in die procedure aan de orde te komen.

9. Eiseres betoogt ten slotte dat het bestreden besluit in strijd is met artikel 8 van het EVRM en artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). De rechtbank overweegt dat aan eiseres geen document als bedoeld in artikel 9 van de Vw 2000 kan worden afgegeven op grond van artikel 8 van het EVRM dan wel artikel 3 van het IVRK. Indien eiseres een verblijfsvergunning wenst om het gezinsleven met haar dochter te kunnen uitoefenen, dient zij een daartoe strekkende aanvraag in te dienen. De beroepsgrond faalt.

10. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.


Bron: rechtspraak.nl

Met dank aan Sanne Fernhout voor het insturen


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator