Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2012 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

London 2012: Sudan confirms three Olympic athletes have gone missing and are expected to seek asylum in Britain

Spokesman for Sudanese embassy in London said Al-Nazeer Abdul Gadir has already applied for asylum, while Sadam Hussein and Osman Yahya Omar are missing and expected to lodge their own claims soon.
Three Sudanese athletes who had been part of the country’s Olympic training squad are expected to seek political asylum in Britain.
A spokesman for the embassy in London said Al-Nazeer Abdul Gadir has already applied, while Sadam Hussein and Osman Yahya Omar are missing and expected to lodge their own claims soon.
It follows reports that an East African athlete had entered a police station in Leeds last week seeking asylum. All three runners had entered the country after being granted training squad visas to Britain
Ten Sudanese athletes – including Beijing 800m silver medalist Ismail Ahamed Ismail – had taken part in pre Games training camps at the University of Teesside
They were joined by a number of other athletes to help in preparations for the games.
Embassy spokesman Khalid Must…

Europe sends gays seeking asylum back home

The argument that gays and lesbians can simply be sent back to the closet has continued to hold sway in many parts of Europe, according to researchers who have tracked cases in France, Belgium, Ireland, Poland, Denmark and elsewhere

By Emily Alpert

LOS ANGELES — As gays and lesbians facing repression at home have come knocking on European doors, pleading for asylum, they have often been assured they will be safe — if they stay home and stay in the closet.

In Hungary, a court weighing the case of a West African woman opined, "If she would not make her lesbianism public, she would not have to fear the consequences of her behavior," according to a Dutch study of European asylum practices last year.

Switzerland turned down an Iranian man, saying homosexuality was tolerated in Iran "when it is not publicly exposed in a way which could be offensive."

The British Supreme Court made headlines by rejecting that idea two years ago, likening requiring gays and lesbians to hid…

Media vatten clou van Somalische uitspraak Raad van State niet (+ uitspraak)

Volgens Nu.nl moet de minister het beleid inzake Somaliers herzien http://www.nu.nl/politiek/2871775/leers-moet-asielbeleid-somaliers-herzien.html maar dat is helemaal niet wat de uitspraak van de Raad van State betoogt. In deze uitspraak wordt aangegeven dat Nederland een landgebonden beleid heeft inzake Somalische asielzoekers waarbij vreemdelingen die kunnen aannemelijk maken dat ze niet onder de Somalische versie van Al Qaeda, Al Shabaab, kunnen leven in beginsel in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel. 
In de casus gaat het om een mevrouw die in Somalie onder Al Shabaab heeft geleefd. En haar asielrelaas is al eerder als ongeloofwaardig afgedaan. Nou roept ze echter dat ze vreest dat Al Shabaab achter haar aan gaat zitten omdat ze 33 maanden in Nederland is geweest en daardoor te verwesterd is geraakt. Op dit punt is de IND niet ingegaan en dus zegt de Raad van State dat daarom de IND zijn huiswerk over moet doen en een nieuwe beslissing moet slaan maar dat dat ni…

Kan je een politiek vluchteling zijn omdat je niet politiek actief wilt zijn? (Engelse uitspraak)

Enige weken geleden boog het hoogste Engelse gerechtshof zich over de vraag of iemand gevaar kon lopen bij terugkeer naar Zimbabwe omdat hij niet actief mee wilde doen in de pro-president activiteiten daar. Het werd een dagenlange zitting die kon worden gevolgd op internet en waar de centrale vraag was waartegen nou het Vluchtelingenverdrag bescherming biedt.

Asylum seekers should not have to feign political beliefs, court rules Extradition appeal by home secretary dismissed because of campaign of persecution against political neutrals in Zimbabwe Supporters of Zimbabwe's ruling party Zanu-PF. Photograph: Alexander Joe/AFP/Getty Images Owen Bowcott, legal affairs correspondent  Asylum seekers should not be expected or required to lie about their political beliefs, the supreme court has ruled in a decision likely to make it more difficult to deport asylum seekers to Zimbabwe. In a unanimous judgment the court dismissed an appeal by the home secretary, citing a campaign of per…

Migration studies welcomes articles

Migration Studies, a brand new journal dedicated to advancing our understanding of human migration in all its manifestations, is now welcoming article submissions.

If your work is methodological, comparative or theoretical in scope and likely to make a difference in the field, submit it now!


Click here for more information:

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/migration/migration_studies_launch.html


Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Verlengingsbesluit fout en verweerder krijgt uitbrander van rechtbank (uitspraak)

LJN: BX2884, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/18827 (vervolgberoep) en AWB 12/19726 (verlengingsbesluit)
Datum uitspraak: 28-06-2012
Datum publicatie: 30-07-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie:
Telling termijn voor verlengingsbesluit verkeerd Voor wat betreft het beroep tegen het verlengingsbesluit overweegt de rechtbank het volgende. De vraag die hier voorligt, is of de bewaring rechtsgeldig is verlengd. De rechtbank stelt vast dat de termijn van 6 x 30 dagen op 5 juni 2012 verstreek. Voorts staat vast dat op 29 mei 2012 een verlengingsbesluit is uitgereikt, waarin staat dat de termijn van de bewaring met ingang van 10 juni 2012 wordt verlengd. Dit betekent dat er na 5 juni 2012 geen grondslag voor de bewaring was. Dat het verlengingsbesluit wel voor 5 juni 2012 is uitgereikt, maakt dat niet anders, omdat het toen nog niet was ingegaan. De rechtbank volgt verweerder niet in zijn stelling dat, evenals in de uitsp…

Zicht op uitzetting naar Marokko (uitspraak)

LJN: BX2914, Rechtbank 's-Gravenhage , 12/21328 en 12/22089
Datum uitspraak: 24-07-2012
Datum publicatie: 27-07-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat sinds het begin van 2012 tot halverwege de maand juli 65 personen gedwongen zijn uitgezet naar Marokko, van wie 20 ongedocumenteerde personen op basis van een laissez passer. Daarnaast is verweerder bekend dat ook na zeer langdurig onderzoek door de Marokkaanse autoriteiten nog laissez passers worden afgegeven en dat in de regel bij volledige medewerking door de vreemdeling een laissez passer sneller wordt afgegeven. Gelet hierop voldoende zicht op uitzetting.Bron: rechtspraak.nlLaw blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Verblijfsrecht om voor kind van tot levenslang veroordeelde man te zorgen

De Turkse vrouw van een man die in 1984 in Nederland tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld, moet een verblijfsrecht krijgen. Dat oordeelde de vreemdelingenrechter donderdag. De vrouw krijgt het verblijfsrecht om voor het minderjarige kind van het stel te kunnen zorgen.

De minister van Immigratie en Asiel had de vrouw een vergunning geweigerd, waarop ze naar de rechter stapte. De vrouw, die illegaal in Nederland verbleef, heeft sinds 1999 een relatie met de levenslang gestrafte man. Ze bezochten elkaar in de gevangenis en kliniek waar de man verblijft. In 2004 werd hun kind geboren en in 2007 zijn de man en vrouw getrouwd. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft het kind deze ook. De vrouw zorgt voor het kind en woont bij familie in Nederland. De vrouw en het kind zien de man regelmatig in de kliniek waar de man momenteel verblijft. De rechter oordeelde dat het weigeren van een verblijfsrecht aan de moeder in strijd is met de Europese rege…

Israel confronts a flood of African refugees

TEL AVIV — Walk through Levinsky Park near the central bus station here and you might think you were in another country. African men, and some women, occupy every inch of a low stone bench in the brutal sun. Blankets are stashed in the branches of a eucalyptus tree, to be retrieved at nightfall. For block after block of this seedy South Tel Aviv neighborhood, with trash spilling out of dumpsters and peddlers hawking batteries and blue jeans from sidewalk mats, nearly every person is African, mostly from Eritrea and Sudan.
Israel, as government officials here like to point out, is the only first-world country that you can walk to from Africa. This geographic reality has produced a flood — 60,000 in the last seven years — of refugees who make their way first to Egypt and then through the Sinai desert to Israel’s southern border. Even as a share of the population in this country of nearly 8 million, that figure is low compared to the number of illegal immigrants in the …

Syrian Refugees Are Stung by a Hostile Reception in Iraq

QAIM, Iraq — Muhammed Muafak decided he had had enough when Syrian Army mortar shells struck near his house while his family was having the iftar meal to end the daily Ramadan fast. He packed up his 10-member household in Bukamal, the Syrian border town where they lived, and fled here to this Iraqi border town. He expected a warm welcome. After all, his country had taken in 1.2 million Iraqis during their recent war, far more than any of Iraq’s other neighbors, and had allowed them to work, send their children to public schools and receive state medical care. Instead, Mr. Muafak found himself and his family locked up in a school under guard with several hundred other Syrians, forbidden to leave to visit relatives in Iraq or to do anything else. “We wish to go back to Syria and die there instead of living here in this prison,” said Abdul Hay Majeed, another Syrian held in a school building, along with 11 family members. Mr. Majeed was refused permis…

‘Je kunt kip of vis invriezen, maar niet een mensenleven’

Voor het AZC van Heerlen is sinds vrijdag een klein tentenkamp opgericht door 15 Syrische vluchtelingen. Vijf van hen zijn bovendien in hongerstaking gegaan om hun benarde situatie te onderstrepen. Annas Alassiri (28) uit Damascus is woordvoerder van de groep en doet zijn verhaal in uitstekend Engels.
Door Janneke Prins
‘We staan op een wachtlijst van de IND. Sommigen van ons staan daar vier maanden op, anderen al bijna anderhalf jaar. De wachtlijst betekent dat we nog te horen krijgen of we wel of geen asielaanvraag mogen doen. Wij willen met onze actie drie punten naar voren brengen.’
We willen antwoord
‘Ten eerste willen we antwoord van de IND, ofwel een positief ofwel een negatief advies. We willen weten waar we aan toe zijn, want er zijn vluchtelingen die hier al jaren leven zonder recht op werk, studie, privacy. Zo kun je niet leven, je kunt geen vriendschappen opbouwen, je kunt niet trouwen. Want een mens kan niet alleen leven op voedsel en water.
Ten tweede is er …

Twitter linken makkelijker

Op verzoek het linken naar twitter geprobeerd makkelijker te maken.
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Eerste Olympish atleet vraagt asiel aan.

Luister naar radioprogramma er over Begint om 2.05Listen to our Advocacy Officer Judith Dennis talk about athletes claiming asylum on BBC Radio Leeds - starts at 2.04.15

Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Zambrano uitspraak: moeder mag blijven omdat pa levenslang in de bak moet zitten

LJN: BX2769,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 10/39728 en AWB 10/39730
Datum uitspraak: 26-07-2012
Datum publicatie: 26-07-2012

Inhoudsindicatie: Eiseres heeft sinds 1999 een relatie met de levenslang gestrafte man. Ze bezochten elkaar in de gevangenis en kliniek waar de man verblijft. In 2004 werd hun kind geboren. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft het kind deze ook. De vrouw zorgt voor het kind en woont bij familie in Nederland. De vrouw en het kind zien de man regelmatig in de kliniek waar de man momenteel verblijft. De rechter oordeelt dat het weigeren van een verblijfsrecht aan de moeder in strijd is met de Europese regelgeving. Aangezien het kind een burger van de Europese Unie is, heeft hij het recht om in de Europese Unie te wonen. Dit is één van de belangrijkste rechten van burgers van de Europese Unie. Als de moeder geen verblijfsrecht zou krijgen, wordt het kind feitelijk gedwongen om samen met zijn moeder de Europese Unie te verla…

Uitgeprocedeerde Irakezen demonstreren in Drachten

Drachten | Zestig uitgeprocedeerde asielzoekers hebben vandaag een demonstratie bij het gemeentehuis in Drachten gehouden. De asielzoekers vroegen hiermee aandacht voor hun situatie bij demissionair minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel).
Het gaat onder anderen om demonstranten die in mei enkele weken in een tentenkamp in Ter Apel bivakkeerden. Zij wonen nu tijdelijk in Drachten. Ook andere uitgeprocedeerde asielzoekers die momenteel in Drachten wonen, sluiten zich bij het protest aan.
Enkele van de demonstranten zijn onlangs op straat gezet omdat ze achttien jaar zijn geworden. Na het bereiken van die leeftijd krijgen de jongeren die terug moeten naar hun land van herkomst hier geen onderwijs meer en worden ze niet meer opgevangen. Zij belanden dan ook tussen wal en schip.
In mei bivakkeerden zon 350 uitgeprocedeerde asielzoekers twee weken lang in een door henzelf opgezet tentenkamp in het Groningse Ter Apel, waar een uitzetcentrum is gevestigd. Een groot deel van hen, 225, is I…

Commonwealth soldiers face deportation

Commonwealth soldiers who have risked their lives for Britain are facing deportation and destitution under new rules which deny them British citizenship. Bale Baleiwai and his British wife Kim are living on their savings while they fight deportation Photo: Geoff Pugh By 9:00PM BST 21 Jul 2012 483 Comments Commonwealth recruits to the British forces can claim citizenship after four years’ service. But a Sunday Telegraph investigation has found that a growing number are being refused it. Unable to work or claim benefits, they and their families rely on charity handouts to survive. Veterans’ groups say they are seeing dozens of new cases every month as the rule changes bite. “This is turning into a major problem for us, and for the people involved it can be a total disaster,” said Hugh Milroy, chief executive of Veterans’ Aid. “As a nation, we should hang our heads in shame at what is being done to these pe…

Recente berichten


en meer