De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

17 juli 2012

Nareisbeleid kinderen gewijzigd: DNA doorslaggevend

Minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel heeft besloten om biologische gezinsleden, die de gezinsband niet met documenten kunnen onderbouwen, direct een DNA-onderzoek aan te bieden om die biologische band aan te laten tonen. De gezinsleden die een toegelaten asielzoeker naar Nederland over wil laten komen, moeten aantonen dat er een feitelijke gezinsband met hem/haar is geweest.

Dat schrijft minister Leers maandag 16 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Het DNA-onderzoek samen met de verklaring van de toegelaten asielzoeker, kan volgens Leers dan volstaan om de feitelijke gezinsband van een kerngezin (vader, moeder, minderjarige kinderen) aan te tonen. Er zal in deze gevallen alleen een identificerend gehoor plaatsvinden, als wordt vermoed dat er sprake is van fraude. Eerder werd altijd een identificerend gehoor gehouden.

Voor andere gezinsleden die geen documenten hebben, wil Leers, gelet op de ervaringen in het verleden met fraude bij de aanvragen (geen biologische kinderen, niet feitelijk bij elkaar gewoond, leeftijdsfraude ed), dat de medewerkers op de buitenlandse posten, altijd het identificerende gehoor naar het gezinsverband inzetten.
Het gaat dan om gezinsleden waarbij een DNA-onderzoek geen toegevoegde waarde heeft (bijvoorbeeld bij pleegkinderen of een partner zonder kinderen) of omdat DNA-onderzoek alleen de biologische relatie met één ouder aantoont. Gezinsrelaties in bij voorbeeld Somalië kunnen complex zijn doordat mannen meerdere vrouwen kunnen hebben en kinderen kunnen hebben bij meerdere vrouwen. Leers wil voorkomen dat er een minderjarig kind wordt onttrokken aan het gezag van een achterblijvende moeder.

Een DNA-onderzoek zal uiteraard niet uitgevoerd worden als op voorhand vaststaat dat aan de voorwaarden voor nareis is voldaan, schrijft de minister. Naast de aanpassingen in de procedure zullen de nareizigers op de buitenlandse posten nog beter worden geïnformeerd over de procedure en er zal uitgebreider verslag worden gemaakt.

Eerdere kritiek dat de gehoren op de buitenlandse posten op ondeugdelijke wijze zouden plaats vinden en dat er geen rekening zou worden gehouden met de omstandigheden van de vreemdeling, herkent Leers niet, zo schrijft hij de Tweede Kamer.

Nareizen is een bijzondere vorm van gezinshereniging voor vluchtelingen die door de vlucht uit het land van herkomst van elkaar gescheiden zijn. De asielzoeker die in Nederland een vergunning heeft gekregen kan binnen drie maanden na de verlening van de asielvergunning om overkomst van de gezinsleden vragen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/07/16/dna-onderzoek-voor-nareizende-gezinsleden-asielzoekers.html

De kamerbrief van minister Leers waarin hij tegemoet komt aan de toezegging tijdens het Algemeen Overleg met de Kamer van 15 februari jl, waar onder andere het onderwerp ‘nareis’ stond geagendeerd. De minister zegde toe nader te kijken naar de uitvoering van het nareisbeleid. In deze brief bericht minister Leers de kamer over zijn bevindingen en de gevolgen die hij daaraan verbindt.

Vindplaats: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/16/kamerbrief-nareisbeleid/kamerbrief-nareis-beleid-en-uitvoering.pdf

De reactie van Vluchtelingenwerk op deze beleidswijziging vindt u hier:

http://www.vluchtelingenwerk.nl/persberichten/dna-onderzoek-weer-leidend-bij-gezinshereniging.php

De reactie van Defence for Children vindt u hier:
http://defenceforchildren.nl/p/21/2475/mo89-mc21/mo124-m0/mo125-cg196/mo45-mc52/leers-lost-gezinshereniging-vluchtelingenkinderen-deels-op


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator