Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2012 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Bestellen Speciale Editie Ons Turkije

400 jaar Hollandse sporen in het land van de sultans In 1612 sloten Turkije en Nederland een akkoord over het aangaan van commerciële en politieke betrekkingen. Lange tijd betrof het vooral economische initiatieven van Nederlanders, maar de laatste vijftig jaar zijn de rollen een beetje omgekeerd, door de komst van Turkse immigranten naar Nederland. De inmiddels vierhonderd jaar durende relatie tussen beide landen is voor de redactie van Elsevier aanleiding om in deze Speciale Editie stil te staan bij de wisselwerking tussen beide landen.

Met onder meer:
- De geschiedenis van Turkije
- Een 3d-graphic van een architectonische parel: het Nederlandse consulaat in Istanbul
- Een fotoreportage van de Prinseneilanden bij Istanbul
- De Turkse economie: groeiwonder met achilleshiel
- Nederlandse pensionado’s aan de Turkse kust- Interviews met onder anderen Nilgün Yerli, Joost Lagendijk en Pierre van Hooijdonk
- Reportage over drie generaties Turken in Leerdam
- Tussen Turk…

Uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg in zaken over ongewenstverklaring van gezinsleden van Turks Nederlandse werknemers

Vandaag (29 maart 2012) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg antwoord gegeven op een aantal zogenoemde prejudiciële vragen. Deze vragen had de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in december 2009 aan het Hof gesteld.
De Raad van State heeft het Hof vragen gesteld in twee zaken waarin de toenmalige staatssecretaris van Justitie twee Turkse vreemdelingen ongewenst heeft verklaard, omdat zij vanwege het plegen van misdrijven een gevaar voor de openbare orde zouden vormen. Volgens de vreemdelingen had de staatssecretaris daarbij rekening moeten houden met Europese afspraken met Turkije over het vrije verkeer van werknemers, omdat zij gezinsleden van Turkse werknemers zijn. Nadat de rechtbank de vreemdelingen op dit punt in het gelijk had gesteld, heeft de staatssecretaris bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoger beroep ingesteld.
Voordat de Raad van State definitief uitspraak doet in deze vreemdelingenzaken, wild…

Heeft de advocaat hier vergeten een beroep op Zambrano te doen?

LJN: BW0011, Raad van State , 201106038/1/V1
Datum uitspraak: 15-03-2012
Datum publicatie: 27-03-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: UNIEBURGERS. Arrest Ruiz Zambrano.
Gelet op de uitspraak van de Afdeling van 7 maart 2012 in zaak nr. 201011743/1/V1 (www.raadvanstate.nl), betoogt de minister voorts terecht dat de vreemdeling aan artikel 20 van het VWEU, zoals uitgelegd in het arrest Ruiz Zambrano en het arrest van 15 november 2011, Dereci, zaak C 256/11 (www.curia.eu), geen verblijfsaanspraak kan ontlenen, reeds nu de vreemdeling niet heeft gesteld dat de kinderen door de weigering hem verblijf toe te staan geen andere keus hebben dan met hem buiten de Europese Unie te verblijven.


Uitspraak deze zaak 26 april 2011. Zambrano arrest 8 maart 2011. Zitting 15 maart. Zambrano kwam ter zitting en in de uitspraak niet aan de orde lijkt het wel als je de uitspraak van de rechtbank leest. Maar de IND voert in zijn hoger beroepschrift aan "Te…

Vacature / vacancy Major Gifts & Partnerships Officer

Major Gifts & Partnerships Officer Working closely with the Fundraising Manager, you'll help develop and implement an effective plan to solicit substantial gifts from new and existing supporters and companies. You'll also manage a range of relationships as you seek to maximise major donor and corporate giving.
Refugee Action works with refugees to build new lives. We believe in sharing the freedoms of our country with those who have escaped terrible situations in theirs by making them feel welcome, letting them know we care and that they can feel at home here. Our Fundraising Team is at the heart of everything we do. Indeed, the income they generate is vital to our future success.
As Major Gifts and Partnerships Officer you will:
Build the loyalty of existing supporters through devising and executing a strategic donor stewardship plan that will increase our incomeDevelop new and existing networks to raise our profile and secure additional fundsCreate and …

Vacature: werkbegeleider en Coördinator taalcoachproject bij Vluchtelingenwerk

De Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland zoekt met spoed een

Werkbegeleider – 24 uur p/w
Periode: 01-04-'12 (of z.s.m.) tot 01-10-'12

Coördinator taalcoachproject – 8 uur p/w
Periode: 01-04-'12 (of z.s.m.) tot 01-01-'13

Algemene kenmerken functie van Werkbegeleider
De werkbegeleider zorgt voor de organisatie van de werkzaamheden en begeleiding en ondersteuning van (kandidaat) vrijwilligers en stagiair(e)s. De functie is primair gericht op ondersteuning van de vrijwilligers / stagiair(e)s bij hun werkzaamheden ten behoeve van de hulp- of dienstverlening (maatschappelijke begeleiding) aan de doelgroep van de afdeling. Het betreft hier de regio Velsen e.o. en de regio Haarlem e.o. ,standplaats IJmuiden & Haarlem. (zwangerschap c.q. ziektevervanging)

Algemene kenmerken functie van Coördinator taalcoachproject
De coördinator taalcoaches zorgt voor de organisatie van de werkzaamheden en begeleiding en ondersteuning van (kandidaat) taalcoaches (vrijwilligers) en st…

Uitspraak Raad van State over precaire situatie van vrouwen in Afghanistan (uitspraak ABRRvS)

LJN: BW0014, Raad van State , 201108565/1/V4
Datum uitspraak: 21-03-2012
Datum publicatie: 27-03-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: ASIEL. Alleenstaande zwangere Afghaanse vrouw. Motiveringsgebrek.
Tegen de achtergrond van de door de vreemdeling ingeroepen informatie uit voormeld ambtsbericht dat de situatie van vrouwen in Afghanistan buitengewoon slecht is en in heel Afghanistan op grote schaal geweld tegen vrouwen voorkomt, daarbij in het bijzonder in aanmerking nemende dat in Tadzjiekse gemeenschappen, waartoe de vreemdeling heeft verklaard te behoren, eerwraak voorkomt, waarbij kan worden gedacht aan jongeren die tegen de zin van hun ouders een eigen partner kiezen of seksueel contact hebben (of daarvan verdacht worden) voordat zij getrouwd zijn, alsmede dat, indien de leefstijl van een naar Afghanistan teruggekeerde vrouw naar de mening van haar familie niet conservatief genoeg is, zij een reëel risico loopt het slachtoffer te worden…

Vacancy: Departmental Lecturership in International Refugee and Human Rights Law

Vacancy: Departmental Lecturership in International Refugee and Human Rights LawOxford Department of International Development, 3 Mansfield Road, Oxford
Grade 7: £29,249 - £35,938 p.a.
Applications are invited for a Departmental Lecturership in International Refugee and Human Rights Law beginning 1 September 2012 (or as soon as possible thereafter) and tenable until 31 August 2013. Duties include teaching on international human rights and refugee law as part of the MSc degree in Refugee and Forced Migration Studies, supervising graduate students, engaging in examining and assessments and undertaking relevant research. Applicants should have a doctorate (or be nearing completion of a doctorate) in law or a law related subject, the ability to teach graduate students, an active research and publications record in the field of human rights and international refugee and asylum regimes, and the ability to work effectively with colleagues as part of an interdisciplinary team.

Ap…

VACATURE / VACANCY Press & PR Officer at Refugee Action

Press & PR Officer

This challenging role is about maximising positive and appropriate media coverage of our work and views and the context in which we work. Responsible for all day-to-day contact with the media, there will be a particular emphasis on promoting the voices and views of refugees and asylum seekers.

Refugee Action works with refugees to build new lives. We believe in sharing the freedoms of our country with those who have escaped terrible situations in theirs by making them feel welcome, letting them know we care and that they can feel at home here. Our Communications Team is responsible for shaping and directing all aspects of our communications, including our media relations activities. That's where you come in.

As Press & PR Officer you will:

Support our strategic objectives by delivering substantive and positive media coverage for our work via a professional and responsive service to journalists
Research and write press releases, statements, articles, medi…

Afspraken Nederland en Angola over terugkeer afgewezen asielzoekers

Nieuwsbericht | 28-03-2012 Nederland en Angola hebben nieuwe afspraken gemaakt over het bestrijden van illegale migratie en over de terugkeer van Angolezen uit Nederland. De afspraken zijn vandaag in Luanda, Angola, ondertekend door minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) en de Angolese minister Martins (Binnenlandse Zaken).
Nederland steunt Angolezen die vrijwillig terug gaan, financieel en materieel. Zo kunnen zij met opgeheven hoofd in Angola terugkomen en daar weer een nieuw bestaan opbouwen. Daarvoor kunnen er projecten komen, bijvoorbeeld onderwijsprojecten om vreemdelingen die terugkeren in Angola een opleiding te geven waarmee zij aan de slag kunnen.
Speciale aandacht is er voor de terugkeer van minderjarige Angolese vreemdelingen, en van Angolezen die als kind naar Nederland kwamen maar inmiddels 18 of ouder zijn.
De afspraken gaan onder andere over het verstrekken van reispapieren door Angola, zowel bij vrijwillige als gedwongen terugkeer. Verder lig…

‘Kinderrechten Basis voor Burgerschap’: NJCM geeft 5 kaarten weg!

Datum: donderdag 29 maart 2012
Tijd: 18.00 - 22.00 uur
Locatie: Nutshuis, Den Haag
Route: click hier
Meer info: website Platform Mensenrechteneducatie
Het NJCM heeft, als lid van het Platform Mensenrechteneducatie, 5 vrijkaartjes te vergeven voor de onderwijsbijeenkomst ‘Kinderrechten Basis voor Burgerschap’ op 29 maart aanstaande in het Nutshuis in Den Haag. Op deze bijeenkomst worden zo’n 100 gasten uit het onderwijsveld verwelkomt met een driegangen inspiratiediner.
Onder de deelnemers bevinden zich bestuurders, uitgevers, ontwikkelaars, beleidsmakers, schooldirecteuren, docenten, scholieren, en betrokkenen uit het maatschappelijk middenveld. Zij zullen het tussen de gangen door onder meer hebben over onderwijsverplichtingen die voortvloeien uit internationale en Europese (verdrags)verplichtingen en over de plaats van kinder- en mensenrechteneducatie in het Nederlands onderwijs. Daarnaast zal een buitenlandse gast zorgen voor…

Protected Entry Procedures

28.03.2012 ECRE and CIR press conference: "Reaching Europe in Safety: The possibility to seek asylum through an embassy saved my life"
On Wednesday 28 March ECRE and the Italian Council for Refugees (CIR) organised a Breakfast Press Briefing on the occasion of the launch of the report “Exploring avenues for protected entry procedures (PEPs) in Europe”. The report examines complementary forms of access to asylum in Europe from abroad and is based on the experience collected from various European countries, as well as interviews with stakeholders at national and EU level.
The conference was an opportunity to become better acquainted with the experience of those for whom seeking asylum through embassies abroad to leave the countries where their lives were in danger was the only possibility to find safety. ECRE’s Acting Secretary General Allan Leas gave an overview of the EU’s role in facilitating access to protection from abroad. CIR’s director Christopher Hein elabo…

Asiel vragen bij ambassade alleen mogelijk bij Zwitsers. Moeten wij volgen?

Ik lees net op twitter dat Zwitserland het enige Europese land is waar je asiel kan vragen bij een ambassade van hen. Hierdoor worden mensensmokkelaars buiten spel gezet maar omdat het het enige land is die het zo doet worden ze overstroomd met verzoeken. Het Zwitserse parlement wil dit systeem wijzigen in een visum om asiel te mogen gaan aanvragen. Dit zal echter alleen goed werken als ook andere landen volgen.

Voor de Vreemdelingenwet 2000 kon dat ook bij Nederlandse ambassades. Nu moet je voet op Nederlandse bodem hebben gezet.
Bij het Nederlandse systeem (en van alle andere Europese) landen vaart de misdaad, de smokkelaars, wel. Immers, alleen met een mensensmokkelaar kan iemand in Nederland geraken. Dit is een kwalijke zaak.

Een ander voordeel van asiel kunnen vragen buiten Europa is dat mensen die totaal niet in aanmerking kunnen komen niet al in Nederland zijn en met moeite moeten worden teruggestuurd. Nu spiegelen smokkelaars ook vaak kanslozen gouden bergen voor…

Rapport "Evaluatie gevolgen beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Irak"

Nr. 1508 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 20 maart 2012
Hierbij doe ik u het rapport «Evaluatie gevolgen beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Irak» toekomen1. Deze evaluatie is in opdracht van de toenmalige staatssecretaris van Justitie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst gestart. Met dit onderzoek wordt uitvoering gegeven aan de motie van het lid Anker (CU) van 9 oktober 2008 (19637, 1227).
Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van het op 22 november 2008 beëindigde categoriaal beschermingsbeleid Centraal-Irak, met name voor asielzoekers die behoren tot de religieuze en etnische minderheidsgroepen uit dat land. Zoals eerder in de Rapportage Vreemdelingenketen is gemeld, biedt het registratie…

Asylum Claims Rose 20 Percent Last Year, U.N. Refugee Agency Says

By RICK GLADSTONE Published: March 27, 2012 Escapees from new uprisings in the Middle East and Africa, combined with a rising tide of people fleeing chronic conflicts like those in Afghanistan and Iraq, contributed to a 20 percent increase in requests for asylum in industrialized countries last year, the United Nations refugee agency reported Tuesday. 
Its annual report, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2011, said 441,300 people requested asylum last year, compared with 368,000 in 2010. The report surveyed 44 countries in Europe, North America, Asia and Australia. The report said that the region with the largest increase in claims for the year was southern Europe, where 66,800 people sought asylum last year, most of them arriving by boat in Italy and Malta, an increase of 87 percent from the year before. “The large number of asylum claims clearly shows 2011 to have been a year of great difficulty for very many people,” Antonio Guter…

Leers roept burgemeester op matje

Burgemeester Els Boot van Giessenlanden moet op het matje komen bij minister Leers van Immigratie en Asiel. Boot verbiedt de politie mee te werken aan de uitzetting van een asielzoeker uit haar gemeente. Ze moet "op zeer korte termijn" met Leers komen praten.
Het gaat om een 45-jarige Afghaanse vluchteling die ruim 14 jaar in Nederland verblijft. De man krijgt ondanks veelvuldige verzoeken van de lokale politiek in Giessenlanden geen toestemming om in Nederland te blijven.
Verantwoordelijkheid Minister Leers zegt dat hij "onaangenaam getroffen" is door de uitlatingen van Boot en hij wijst haar op haar verantwoordelijkheid als burgemeester.
De vrouw en vier kinderen van de asielzoeker, hebben wel een verblijfsvergunning. Volgens burgemeester Boot van Giessenlanden kunnen de gezinsleden niet zonder hun vader, omdat de moeder ernstig ziek is. Zij kan niet voor de kinderen zorgen, zegt de burgemeester.
Leers heeft de burgemeester vrijdag in een brief lat…

'Wetenschappers zijn weerloos'

Gevluchte academici staan centraal in 'De verboden wetenschapsmonologen'. Wat als je als wetenschapper vervolgd wordt om je werk en mening? Mare sprak met twee academische bannelingen. 'Het systeem van intimidatie is effectief.'

Iraniërs laten eind 2009 hun onvrede blijken over de herverkiezing van Mahmoud Ahmadinejad, de zittende president. 
Door Thomas Blondeau ‘Ik vond mijn vrouw terug onder de glasscherven. In mijn straat waren drie autobommen afgegaan. Het was genoeg geweest. Mijn eerste taak is voor mijn gezin te zorgen. Mijn vrouw en twee kinderen gingen in Syrië wonen waar het toen veiliger was.’ Aan het woord is dr. Salah Al-Zuhairy, een microbioloog. Nadat Saddam Hoessein was afgezet dacht Al-Zuhairy even dat het veiliger zou worden in Irak. Die hoop kon hij niet lang koesteren.


De onzekere en gevaarlijke situatie zorgde ervoor dat de koffers altijd klaar stonden. Zijn gezin onderbrengen in Syrië bleek geen goede langetermijnoplossing. Toen hij een prij…

En op de bijeenkomst voor vreemdelingenrechtjuristen en politici was geen politicus te bekennen

Het NJCM organiseerde afgelopen vrijdag een bijeenkomst waar praktijkmensen en politici zouden kunnen discussieren over de laatste 18 maanden vreemdelingenbeleid onder het kabinet Rutte. In het forum zaten veel interessante sprekers, waaronder twee senatoren en oud minister Hirsch Ballin. Het was een interessante middag maar in de zaal was geen enkele politicus te bekennen en ook maar twee journalisten hadden de moeite genomen om te komen terwijl de zaal stampvol zat met juristen. Ik vond het een enorme misser van die politici die altijd zo de mond vol hebben. Ja het was mooi weer en het was vrijdagmiddag en ze hadden hun debat over het vreemdelingenbeleid al gehad eerder in de week maar toch................Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Nog steeds interstatelijk vertrouwensbeginsel voor uitzetting Dublinners naar Polen (uitspraak)

LJN: BV9771, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12 / 4671 + AWB 12 / 4669
Datum uitspraak: 07-03-2012
Datum publicatie: 23-03-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie:
Ter staving van zijn stelling dat ten aanzien van Polen niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel heeft verzoeker (onder meer) verwezen naar een rapport van het Belgisch comité voor hulp aan vluchtelingen van december 2011 en een rapport van the Society for Threatened Peoples van januari 2011. De voorzieningenrechter overweegt dat in de door verzoeker ingeroepen rapporten weliswaar een beeld wordt geschetst van opvangfaciliteiten en (medische en sociale) voorzieningen die op onderdelen te kort schieten, maar uit deze stukken volgt nog niet dat ten aanzien van Polen niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. Daarbij is van belang dat verzoekers vorenstaand relaas geen indicaties biedt voor het oordee…

The situation of immigrant children in rich countries

The situation of immigrant children in rich countries
The situation of children in immigrant families living in the UK Research into the situation of immigrant children living in the UK undertaken by Professor Heaven Crawley, Director of Swansea University's Centre for Migration Policy Research, has been published by UNICEF's Innocenti Research Centre in Florence, Italy. The study provides the first in-depth analysis of the circumstances of first and second generation children using the 2001 Census data. The report has been published as part of a series of working papers alongside a comparative study entitled Children in Immigrant Families in Eight Affluent Countries: their family, national and international context, which includes the findings of the UK case study and research from Australia, France, Germany, Italy, the Netherlands, Switzerland, and the United States. A PDF of the comparative study can be downloaded here:Unicef Overview report - children in rich coun…

Het Juiste adres van Luscuere De Jong Wassenaar Dingenouts Advocaten

Mathenesserlaan 281
3021 HH Rotterdam, The Netherlands

Postbus 58
3000 AB Rotterdam
tel.  010 - 71 44 600
fax  010 - 71 44 601
e-mail  info@ljwd.nl

(het adres op advocatenvreemdelingenrecht.nl is het oude)Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Should Italian lawyer be forced to work on Jewish holy days?

A judgement is expected early next month in a freedom of religion case brought by an Italian lawyer who complains that he was forced to work on Jewish holy days.
The applicant, Francesco Sessa, is an Italian national who was born in 1955 and lives in Naples (Italy). He is a member of the Jewish faith and a lawyer by profession.
In his capacity as representative of one of the complainants in a case, he appeared before the Forli investigating judge at a hearing concerning the production of evidence. As the judge was prevented from sitting, his replacement invited the parties to choose between two dates for the adjourned hearing. The applicant pointed out that both dates corresponded to Jewish religious festivals and that his religious obligations would prevent him from attending.
The hearing was set down for one of the two dates in question and Sessa applied for an adjournment. The prosecution and counsel for the defendants objected to the application on the ground …

Call for papers for Swansea conference on ‘Understanding the migrant experience’

March 23, 2012 This conference organised by Swansea University will provide an opportunity for postgraduate students researching migration and the experiences of migrants to explore the seminar themes in more detail and to showcase their work.
Additionally, but by no means less important, the conference will contribute to broader academic and policy discussions, increasing awareness and understanding of the migrant experience and its importance in policy making and political debates.
Papers on all aspects of the migrant experience are invited from postgraduate students at all stages of their research and across all academic disciplines. Interdisciplinary contributions are particularly welcome. The conference themes are:
What is the ‘migrant experience’? Theorising the concept Methodological issues in researching the migrant experience The role of gender, age, class and race in shaping ‘the migrant experience’ The arts as a tool for understandin…

Vacature: Vacancy UK Programme Officer at Unbound Philanthropy

March 23, 2012 Unbound Philanthropy is looking to recruit a Programme Officer, to be based in the UK. Unbound Philanthropy is a philanthropic foundation based in New York.
Unbound Philanthropy works in the US and UK to develop responsive approaches to immigration and immigrant integration that contribute to a vibrant economy and a just, fair and welcoming society.
The Programme Officer, together with the UK Programme Director, will develop Unbound Philanthropy’s UK grantmaking strategies, oversee the implementation of specific programme areas, represent the foundation, and identify partnerships and innovative projects that advance Unbound Philanthropy’s mission.
Qualifications and Experience:
Required
Master’s degree or equivalent. A minimum of six (6) years of pertinent, significant and preferably diverse experience in a relevant field (for example, social justice and/or migration). Excellent computer skills.Desired
Senior political consultancy/ NGO c…

Nieuwe stichting zoekt donateurs @vctrust

Vrijdag stond er bij mij in de agenda een bijeenkomst met juristen en politici over het recente migratiebeleid. Aangezien ik nog niet mijn oude sterke gestel heb betekent zo'n uitstap op tijd naar bed de avond er voor.

Toen dan ook mijn Engelse maatje skypete om te vertellen dat hij een beschermheer voor zijn nieuwe trust had gevonden die een oud-Nederlander was en als Canadees Nederland had bevrijd riep ik dat ik naar bed moest omdat ik de volgende dag naar die bijeenkomst wilde. Waarop hij zei: "Nou als je morgen dan al die rijke advocatenvriendjes van je ziet moet je maar vertellen dat wij wel wat giften kunnen gebruiken voor de stichting want dankzij mannen als die Jan kunnen jullie die buitenlanders nu verdedigen". Ik ging met een brede grijns naar bed. Rijke vreemdelingenrecht juristen??? Nou misschien diegenen met zakenlijke clienten of hen die er toevoegingen doorheen jagen. Het idee om bij een toch meestal linksige groep pacifisten te gaan fondsenwerven voor een…

The New Globalist Is Homesick

ACCORDING to a recent Gallup World Poll, 1.1 billion people, or one-quarter of the earth’s adults, want to move temporarily to another country in the hope of finding more profitable work. An additional 630 million people would like to move abroad permanently. The global desire to leave home arises from poverty and necessity, but it also grows out of a conviction that such mobility is possible. People who embrace this cosmopolitan outlook assume that individuals can and should be at home anywhere in the world, that they need not be tied to any particular place. This outlook was once a strange and threatening product of the Enlightenment but is now accepted as central to a globalized economy. It leads to opportunity and profits, but it also has high psychological costs. In nearly a decade’s research into the emotions and experiences of immigrants and migrants, I’ve discovered that many people who leave home in search of better prospects end up feeling displa…

Recente berichten


en meer