Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2012 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Advies ACVZ over wijzigingen gronden voor asielverlening (art 29 Vw)

Attenderingsservice Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
Onlangs is het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II 2011/12, 33 293, nr. 2). Het wetsvoorstel maakt deel uit van de Beleidsvisie Stroomlijning asielprocedures.
Het voorstel is om artikel 29 Vw 2000 als volgt in te richten:
Artikel 29, eerste lid, onder a en b, Vw blijven in de huidige vorm bestaan. Dit zijn de internationale beschermingsgronden conform de Kwalificatierichtlijn. Artikel 29, eerste lid, onder c, Vw vervalt. Een deel van het beleid valt reeds onder de reikwijdte van artikelen 29, eerste lid, onder a en b, Vw en een deel zal worden ondergebracht bij regulier humanitair (in Modern Migratiebeleid (MoMi) onder ‘tijdelijke humanitaire gronden’, 3.48 Vreemdelingenbesluit 2000; hierna Vb). Artikel 29, eerste lid, onder d, Vw, de wettelijke grondslag voor het voeren van een catego…

VluchtelingenWerk: ‘Veiligheid bij terugkeer minderjarige asielzoekers moet voorop staan’

Minister Leers wil voortaan minderjarige asielzoekers eerder terugsturen naar het land van herkomst. Als in een land geen goede opvang mogelijk is, zal Nederland proberen daar een zogeheten terugkeerhuis op te zetten. VluchtelingenWerk vindt dat een veilige leefomgeving voor een kind bij terugkeer voorop moet staan. Directeur Dorine Manson: “Enkel vaststellen dat er adequate opvang is in het land van herkomst is onvoldoende om een kind terug te kunnen sturen”, zegt directeur Dorine Manson.

Uitzettingen onveilige landen onverantwoord
Manson: “Een terugkeerhuis in Kabul kan best heel behoorlijk zijn. Maar kan het kind daar veilig de straat op, of doorreizen naar familie? Bovendien kan de familie ook naar het buitenland zijn gevlucht. Het belang van het kind dient de eerste afweging te zijn. Een kind is vóór alles kind en dan pas asielzoeker.” VluchtelingenWerk vindt dat uitzettingen van kinderen naar onveilige landen zoals Afghanistan en Irak onverantwoord zijn en in strijd met het VN-Kin…

"Beleid overheid lijkt sluitend, maar de praktijk is anders"

Artikel van directeur van Vluchtelingenwerk Noord Nederland in het Dagblad van het Noorden. PDF kopie dus beroerd om hier over te nemen. Leest u dus vooral het origineel: http://www.vwnn.nl/share/files/228_830154/DVHN-20120622-DO01010013%2020beleid%2020overheid%2020-%2020praktijk%2020anders.pdf


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

‘Kite Runner’ Author Urges More Support For Afghan Refugees

Novelist Khaled Hosseini came to the United States as a 15-year-old Afghan asylum seeker who knew only a few words of English. Today he is a doctor, a United Nations goodwill ambassador, and author of two internationally acclaimed books, “The Kite Runner” and “A Thousand Splendid Suns.” Hosseini told RFE/RL that when he left Afghanistan in 1976, Kabul was a “growing, thriving, cosmopolitan city.” By the end of his father’s four-year post at the Afghan Embassy in Paris, his country had been invaded by the Soviet Union. Hosseini and his family sought asylum in the United States and ended up in California, where he became a doctor and eventually wrote “The Kite Runner,” which was an overnight literary sensation. RFE/RL correspondent Courtney Brooks caught up with Hosseini at the United Nations on World Refugee Day, where he spoke about the plight millions of Afghans face, both inside and outside the beleaguered country. RFE/RL: Can you describe the impact that 30 years of war has had on y…

VACATURE: iMMO zoekt een dossier- /office medewerker 0,89 FTE

Stichting iMMO is een initiatief van ASKV/steunpunt vluchtelingen, Amnesty International NL, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Medisch Advies Kollektief, Stichting Pharos, Stichting Arq en Johannes Wier Stichting maar is een zelfstandige organisatie. iMMO beoogt voor Nederland een onafhankelijk en professioneel gezaghebbend expertisecentrum op het gebied van forensisch medisch onderzoek naar de gevolgen van marteling en andere inhumane behandeling te realiseren en levert een belangrijke bijdrage aan de rehabilitatie van de getroffenen. Wij hebben subsidie ontvangen om ons bestaansrecht binnen drie jaar te bewijzen. We bevinden ons nu in het eerste jaar van deze projectfase waarna wij zelfstandig moeten kunnen opereren. Het iMMO beschikt over een bureauorganisatie bestaande uit een directeur, een arts, een psycholoog, en twee dossier/office medewerkers die ondersteuning bieden aan circa 40 vrijwillige artsen en klinisch psychologen, de rapporteurs. Wij zijn een kleine organisatie…

Turks- Nederlandse architectuurfotowedstrijd

21-6-2012 - 14:09
Dit jaar vieren Nederland en Turkije vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen. Om hier bij stil te staan organiseert Inclusive Works eenarchitectuurfotowedstrijd.

De foto’s in de wedstrijd moeten uiteindelijk een overzicht geven van hoe Nederland en Turkije elkaars architectuur en ruimtelijke ordening hebben beïnvloed.

De organisatie nodigt deelnemers uit om voor 9 oktober foto’s in te sturen van Nederlandse gebouwen, interieurs of openbare ruimtes die Turkse invloeden hebben. Ook kunnen foto’s worden ingezonden van architectuur in Turkije met een Nederlands invloed.

Met alle ingezonden foto’s wordt de tentoonstelling ‘Celebrating each other's influence: Turkey - Netherlands 400 year relations’ samengesteld. De maker van de beste foto krijgt de mogelijkheid om een fotoreportage te maken voor een programma van de NTR.
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Beroep tegen inreisverbod in asielzaak mogelijk ook al is er nooit tegen afwijzing asiel geprocedeerd (uitspraak)

LJN: BW8710, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 12/15226 (rechtspraak.nl)
Datum uitspraak: 05-06-2012
Datum publicatie: 19-06-2012


2. Onder verwijzing naar de overwegingen 3 tot en met 7 van de uitspraak van de meervoudige kamer van deze rechtbank en nevenzittingsplaats van 24 mei 2012 in de zaak met nummer AWB 12/4390 (LJN: BW6762), is de rechtbank van oordeel dat tegen de beslissing inzake het inreisverbod geen bezwaar, doch rechtstreeks beroep openstaat.
De rechtbank is derhalve bevoegd van het beroep kennis te nemen.

3. In de namens eisers ingediende zienswijze is niet ingegaan op het voorgenomen inreisverbod. Gronden of bezwaren tegen het inreisverbod kunnen ook voor het overige niet uit de zienswijze worden afgeleid. Artikel 6:13 van de Awb bepaalt als volgt:

Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, …

Interessante Britse zaak over 1-f. Wanneer zijn het misdaden tegen de mensheid?

Meisje heeft meegedaan aan het verjagen van blanke boeren en hun personeel van boerderijen in Zimbabwe en vraagt later asiel in Engeland aan. De vraag die aan de orde komt is of dit gedrag valt onder "Crime against humanity of other inhumane acts". Zoals altijd bij Britse uitspraken is het veel uitgebreider gemotiveerd dan bij een Raad van State uitspraak. Dus ik adviseer u allen om de hele uitspraak te lezen die u hier vindt http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/807.html.

Wat mij opvalt is dat de vraag of haar gedrag onder misdaden tegen de mensheid valt wordt onderbouwd door uitspraken van het Joegoslavie Tribunaal en het Internationaal Strafhof.

De rechters concluderen:

"Mr Hermer submitted, nevertheless, that the troubles on the farms in Zimbabwe have not been internationally recognised as crimes against humanity, and that it is the affront to the whole of the international community and to its conscience that is the hall-mark of such crimes. He sought to dem…

Nu kijken: Kan je asielzoeker dwingen zijn politieke voorkeur voor zich te houden?

Zo doen ze het in Engeland: http://news.sky.com/home/supreme-court. Een hele dag zitting!!. Ik zit te kijken.
Kan je iemand terugsturen naar Zimbabwe en zeggen dat hij gewoon voor zich moet houden dat hij tegen het regime is?
Let op is een Live uitzening dus nu of nooit om mee te kijken.


18 - 19 June 2012RT (Zimbabwe) and others (Respondents) v Secretary of State for the Home Department (Appellant) - UKSC 2011/0011
Court 1 - 10:30 KM (Zimbabwe) (FC) (Appellant) v Secretary of State for the Home Department (Respondent) - UKSC 2012/0020
Court 1 - 10:30


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Blame Legal Immigrants Like Me for Taking Your American Jobs

I am probably the only immigrant willing to admit that we are to blame for America's high unemployment. But it is not undocumented immigrants like the ones whose children President Barack Obama said he's not going to deport who are taking your jobs away. Believe me, you don't want the jobs those immigrants do. It's legal immigrants like me you should be blaming for your plight.
Soon after I arrived from Kenya nearly 20 years ago, I began to work in the kind of jobs you'd expect a new immigrant to take. I scrubbed pots and pans, floors, and toilets at various restaurants. I stocked supermarket shelves. I guarded buildings and parking structures. And I scrubbed pots and pans, floors and toilets again.

Unsatisfied, I registered with a temporary staffing agency in California's Silicon Valley. Because I had no experience, the only jobs they could give me lasted between a couple of weeks and three months. But they all added up and gave me the experienc…

VACATURE: vreemdelingenrecht specialist bij Gelijk Advocaten

Het postadres van Gelijk Advocaten
Smalle haven 151
5211 TK Den Bosch

T +31 (0)73 - 750 28 28
F +31 (0)73 - 750 28 20
E info@gelijkadvocaten.nl
W www.gelijkadvocaten.nl

Vindplaats: 


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Economisch eigenbelang stond altijd al centraal in migratiebeleid

Geschreven door Harry Westerik/Doorbraak donderdag, 14 juni 2012 12:50 Het migratiebeleid is er altijd al op gericht geweest om ongewensten af te wijzen en bruikbaren toe te laten. Dat blijkt ook uit het lezenswaardige proefschrift “Geruisloos inwilligen” van de historicus Tycho Walaardt, die het beleid over de periode 1945-1994 onder de loep nam. Zijn onderzoek laat zien dat veel vluchtelingen in eerste instantie werden afgewezen, maar onder druk van belangenbehartigers uiteindelijk toch nog verblijfsrecht kregen op grond van hun veronderstelde economische nut en verwachte aanpassing aan de Nederlandse samenleving. Uit eigenbelang doopte de overheid hen vaak om van “asielzoeker” tot arbeidsmigrant.
(De originele versie van dit artikel op de website van doorbraak)
Walaardts onderzoek gaat over de vraag wie er invloed hadden of wilden hebben op de uitkomsten van individuele asielaanvragen en welke argumenten zij gebruikten om voor toelating of afwijzing te pleiten. Als …

Zorgplicht legale ouder voor EU-kind met illegale andere ouder (uistpraak)

LJN: BW8078,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , AWB 11/36312 & 11/36313
Datum uitspraak: 05-06-2012
Datum publicatie: 12-06-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: gegrond, artikel 8 EVRM, ontbreken mvv, artikel 20 VWEU Het geschil spitst zich toe op de vraag of verweerder de aanvraag van eiseres terecht heeft afgewezen op grond van het ontbreken van een geldige mvv. Gelet op hetgeen eiseres heeft aangevoerd, moet allereerst worden onderzocht of het Unierecht in de weg staat aan het tegenwerpen van het mvv-vereiste. Vaststaat dat de drie kinderen van eiseres, de Nederlandse nationaliteit hebben en dus burger van de Unie zijn. Beoordeeld dient te worden of de weigering eiseres hier te lande verblijf toe te staan met zich brengt dat haar kinderen feitelijk worden verplicht het grondgebied van de Unie te verlaten. Van belang is dat de vaders van de kinderen allen de Nederlandse natio…

Mobiele toezicht vreemdelingen - controles mogen nog steeds volgens rechtbank (uitspraak)

LJN: BW8490, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12 . 17230 en 12 / 16457
Datum uitspraak: 12-06-2012
Datum publicatie: 15-06-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie:
De rechtbank is van oordeel dat uit de uitspraak van de Afdeling van 4 juni 2012 niet blijkt dat de Afdeling hiermee is teruggekomen op haar eerdere oordeel dat de MTV controles rechtmatig zijn. De Afdeling heeft kennelijk, zo begrijpt de rechtbank, in de verschillen in interpretatie van de artikelen 20 en 21 van de Schengengrenscode aanleiding gezien vragen te stellen aan het Hof, maar hieruit volgt niet dat de Afdeling, zijnde de hoogste algemene bestuursrechter, is teruggekomen op haar eerdere oordeel hierover. De rechtbank constateert in dit verband dat de bewaring van de vreemdeling in de desbetreffende zaak niet is opgeheven, hetgeen eveneens een aanwijzing is dat de Afdeling, in afwachting van de beantwoording van de vragen door het Hof, nog steeds uit…

“Er was altijd de angst dat ze me op zouden pakken”

“Er was altijd de angst dat ze me op zouden pakken”

Rifai staat op de cover van VluchtelingenWerk MagazineJarenlang hadden ‘pardonners’ praktisch geen rechten. Door het generaal pardon kregen ze eindelijk de kans op een waardig bestaan in Nederland. Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat het pardon inging. Rifai (38) vertelt aan VluchtelingenWerk over moeilijke jaren en zijn leven ná het grote nieuws.

Positieve instelling
Rifai vluchtte in 1997 vanwege de oorlog in Sri Lanka naar Nederland. Na tien jaar krijg hij zijn vergunning. “Dat is best lang, ja. Maar ik heb nooit gedacht dat het me niet zou lukken. Het feit dat ik teruggestuurd kon worden, weerhield me er niet van vooruit te denken. Ik maakte vrienden, ging uit en kreeg een relatie. Ik denk niet dat ik zo ver zou zijn gekomen als ik anders had gedacht.”

Bang om opgepakt te worden
Rifai woonde tweeënhalf jaar in een asielzoekerscentrum toen hij een kamer vond in Weert. Hij kreeg een baan als vrijwilliger in een kun…

Europese gedwongen migratie

Zoals u wellicht weet had ik liever geschiedenis dan rechten gestudeerd maar volgens mijn geldschieter (pa) was daar weinig brood mee te verdienen.


Vandaag ontdekte ik het volgende artikel over massa migratie in Europa. Het artikel begint met te melden dat bijna niemand dit weet. Klopt. Jaren geleden stond ik in een museum in Hamelen te ontcijferen waar in hemelsnaam die nieuwe expositie nou over ging. Bleek dat veel inwoners van die stad bij Hannover orgineel uit het huidige Polen waren uitgezet.


Dus voor alle EU tegenstanders. Lees eens en wees dankbaar dat we niet meer de lopen op de buurlanden gericht hebben staan.


The European Atrocity You Never Heard About
Hoover Institution Archives In the largest episode of forced migration in history, millions of German-speaking civilians were sent to Germany from Czechoslovakia (above) and other European countries after World War II by order of the United States, Britain, and the Soviet Union. By R.M. Douglas The screams that rang throu…

UK: Family migration - new rules announced

It has been nearly a year since the UKBA consulted the public on reforms to family migration. The delay in the government decision on rule changes reflects the controversial nature of these proposals, which seem to have divided the coalition government down the middle. June 11, 2012 BY Ruth Grove-White
There have been signs over the past few days that an announcement was on its way, as the government made a series of muscle-flexing statements with a law and order focus in relation to family migration over the weekend. First the criminalisation of forced marriage was announced on Friday, then home secretary Theresa May, in an interview yesterday on the Andrew Marr show, trailed her intentions to attempt to toughen up application of human rights law to foreign prisoners.
Today, finally, she made a statement to the House of Commons outlining her full intentions as regards family migration. Overall,  there are a number of significant changes for family members,…

Recente berichten


en meer