Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2017 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Wanneer behoeft een rechterlijke instantie prejudiciële vragen te stellen aan het Hof? (EU uitspraak) - let op in visumzaken!

De meeste rechters zullen niet direct aan het stellen van prejudiciële vragen denken en dat eerder over laten aan de Raad van State. In onderstaande uitspraak buigt het Europese Hof zich over de vraag wanneer een rechter dat wel zou moeten doen als hij/zij de beslissing neemt in een zaak waar geen hoger beroep tegen open staat. In Nederland zijn dat onder meer procedures in visumzaken.
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 15 maart 2017 (*) „Prejudiciële verwijzing – Unierecht – Rechten toegekend aan particulieren – Schending door een rechterlijke instantie – Prejudiciële vragen – Voorlegging aan het Hof – Nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg” In zaak C‑3/16, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het hof van beroep Brussel (België) bij beslissing van 23 december 2015, ingekomen bij het Hof op 4 januari 2016, in de procedure Lucio Cesare Aquino tegen Belgische Staat,

Beantwoording van de pre…

Bestuursrechtspraak in hoogste instantie: "'Gun betrokken colleges rust'

'Gun betrokken colleges rust'De Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben overleg gevoerd over de situatie na de intrekking van het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak door de regering in november 2016.Zij stellen vast dat hun organisaties de afgelopen jaren veel energie hebben moeten steken in de voornemens zoals deze in het ingetrokken wetsvoorstel tot uiting kwamen. Energie die aan inhoudelijke kwesties had kunnen worden besteed. Ook is in het bijzonder bij de colleges, wier opheffing in het vooruitzicht werd gesteld en die thans blijven voortbestaan, schade van personele aard aangericht. Enerzijds zetten vaak zeer waardevolle krachten hun loopbaan elders voort in het zicht van de voorgenomen opheffing, anderzijds hadden de betrokken colleges daardoor minder werfkracht voor nieuwe, geschikte kandidaten. Deze col…

The ECtHR’s Ilias and Ahmed v. Hungary and Why It Matters

"While the Ilias and Ahmed v. Hungary judgment doesn’t break any new ground with respect to the Court’s reading of the law, it is probably one of the Court’s more important recent cases in light of its broader implications, political as well as legal. First of all, the Court’s analysis of the new situation in Hungary following the legislative amendments of 2015 effectively calls into question the legality of Dublin returns to that country along the lines of M.S.S. v. Belgium and Greece (in case anyone was really still wondering if it was alright to send asylum-seekers back to Hungary). Furthermore, by analysing the conditions and asylum system of Serbia and determining the existence of a real risk of violations of Art. 3 in case of forced return there (particularly with respect to the possibility of chain refoulement), the Court actually sent a very clear message to the Serbian authorities themselves, giving local civil society a new resource to draw upon when confronting state o…

Vacancy / vacature: Fragomen Brussels looking for Senior Attorney for Dutch team

https://fragomen.wd1.myworkdayjobs.com/FragomenCareers/jobsJob Title Lawyer/Senior Lawyer - AssociateLocation BE-BrusselsJob Description Summary Job Description Fragomen is a leading international law firm specialising in corporate immigration, delivering solutions to numerous high profile corporate clients. Our business has been growing extremely well over the last few years.
The Brussels office of Fragomen is seeking an experienced Lawyer to  join as an Associate/ Senior Associate, supporting our Dutch Practice. Senior Associates within Fragomen are responsible for developing strategic client relationships. They are required to identify new work opportunities for the firm and undertake appropriate actions to acquire new work for the practice with the support of the Manager, the Practice Leader and Partners. Senior Associate guarantees up-to-date knowledge records in their field of expertise and work towards being the reference point for their own team or for other teams in the office …

Duitse IND zet spraakherkenning in bij vluchtverhaal asielzoeker

Asielzoekers melden zich in een opvangcentrum bij München AFP De Duitse immigratiedienst start nog deze maand met een proef waarbij met hulp van spraakherkenningssoftware wordt vastgesteld waar een asielzoeker vandaan komt. Dat is handig, omdat zo'n 60 procent van de vluchtelingen die naar Duitsland komt, geen geldige legitimatie heeft. Dat maakt het moeilijk om vast te stellen of iemand echt uit een land komt waar hij niet veilig is.

Lees hier verder bij de NOS: http://nos.nl/artikel/2163750-duitse-ind-zet-spraakherkenning-in-bij-vluchtverhaal-asielzoeker.htmlWellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen…

UItspraak:Gegronde uitspraak inzake bekeerde Afghaan. Ondanks dat het een 6de asielaanvraag was

ECLI:NL:RBDHA:2017:2106Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 02-03-2017Datum publicatie 07-03-2017 Zaaknummer AWB-17_2577 Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening+bodemzaak Inhoudsindicatie N.o-verklaring van zesde opvolgende asielaanvraag, waarvan vier op grond van bekering. Beroep gegrond. De rechtbank overweegt dat bij een (gestelde) bekering tot een andere geloofsovertuiging en, in verband daarmee, de stelling dat sindsdien een ontwikkeling heeft plaatsgevonden die geleid heeft tot een geloofsgroei, sprake is van een (doorlopend) proces waarbij bepaalde activiteiten - zoals kerkgang, bidden en het lezen van de bijbel - een constante factor blijven. In dat licht bezien is het dan ook niet vreemd dat eiser - in aanmerking genomen dat de gestelde bekering op 23 december 2007 door verweerder in een eerdere procedure niet geloofwaardig is geacht - bij de in geding zijnde opvolgende asielaanvraag waaraan opnieuw de bekeri…

Top court rules EU countries not required to give humanitarian visas

The European Court of Justice deferred to national governments in decision over whether to issue visas to asylum seekers. By
3/7/17, 11:22 AM CET Updated 3/7/17, 11:55 AM CET The European Court of Justice (ECJ) has ruled that “member states are not required, under EU law, to grant a humanitarian visa” to people who intend to apply for asylum once they enter the country, it announced Tuesday.
The decision relates to the case of an Orthodox Christian couple from Aleppo, Syria, who applied for a Belgian visa in October from Lebanon. The Belgian Foreigners’ Office refused the application, claiming the couple planned to stay in Belgium beyond the visa’s 90-day limit. When the couple appealed, the Belgian Asylum and Immigration Board referred the case to the EU’s top court.

In its decision, the ECJ deferred to national governments’ judgment on the issue, writing: “No measure has been adopted, to date, by the EU legislature with r…

UK Court of Appeal emphasises that the former spouse of an EEA national must be “exercising treaty rights” at the date of the divorce

Just when we thought we had seen the back of the  2006 EEA Regulations, it appears that  the Court of Appeal is  not  quite yet  done with their interpretation: the  Court  of Appeal is  still having to  grapple  with arguments put forward  that  the UK Government did not  correctly  implement the parent Citizen’s Directive via the 2006 Regulations.
In Ahmed v The Secretary of State for the Home Department [2017] EWCA Civ 99, the  issue which arose was the correct interpretation of Regulation 10(5) and 10(6) of  the  2006 EEA Regulations.
Mr Ahmed sought to establish  an independent right to reside  in the UK as the former spouse of an EU national. He applied for an EEA residence card in January 2014. He  only received a certificate of application in September 2014.  At  the date of the divorce, which became absolute on 19 June 2014, Mr Ahmed’s wife had been working in the UK and  the marriage lasted for at least three years.
The Secretary of State refused to issue him with …

Does EU free movement law require the recognition of a same-sex marriage concluded in another Member State?

Analysis of an important pending ECJ case, by Dr. Alina Tryfonidou: Via Steve PeersAwaiting the ECJ Judgment in Coman: Towards the Cross-Border Legal Recognition of Same-Sex Marriages in the EU? Dr Alina Tryfonidou, Associate Professor in EU Law, University of Reading Photo: Mr Adrian Coman (right) with his spouse, Mr Claibourn Robert Hamilton (left)
(picture from PinkNews http://www.pinknews.co.uk/2016/11/29/romania-goes-to-court-over-whether-to-recognise-gay-couples-marriage/) Introduction
The legal recognition of same-sex relationships has, in the last couple of decades, become one of the most prominent issues discussed in parliaments, in courts, and in the media, around the world, with views on both sides of the debate being overwhelmingly strong. This is a complicated and sensitive matter which touches on issues relating to human rights, religion, morality, and tradition, as well as on constitutional principles such as equality, autonomy, and human dignity. Despite the fact that th…

Aanmelden seminar carrière en culturele diversiteit

Op 5 april 2017 organiseert Ongekende Talenten in samenwerking met het Openbaar Ministerie Breda een seminar over culturele diversiteit.
​Het seminar is bedoeld voor ambitieuze rechtenstudenten/recent afgestudeerde juristen (wo) met een biculturele achtergrond. Tijdens het seminar zal o.a. een dialoog plaatsvinden over culturele diversiteit, zodat ervaringen kunnen worden gedeeld en knelpunten kunnen worden besproken.
Daarnaast krijg je een kijkje in de keuken van het Openbaar Ministerie. Dit is de dag waarop jij jouw vragen kan stellen aan de officieren van justitie en ideeën kan uitwisselen. Wil je op informele wijze in contact komen met officieren van justitie? Meld je dan nu aan en laat tijdens het seminar jouw ongekende talenten zien. Je kan je aanmelden tot en met 17 maart a.s. om 17:00 uur.  Als jij je hebt aangemeld ontvang je uiterlijk 19 maart a.s. een e-mail van ons.

Hier aanmelden: http://www.ongekendetalenten.nl/aanmelden-seminar-om-breda.html

Wellicht is mijn…

Webinar over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

De Rechtspraak organiseert in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten op 29 maart een webinar – een interactieve, online workshop – voor vreemdelingenadvocaten over digitaal procederen. Van 12 tot 13 uur krijgen advocaten die dag de kans om op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het moderniseringsprogramma KEI en de nieuwe digitale manier van werken.
Sinds 2015 is het mogelijk op vrijwillige basis digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken. Inmiddels gebeurt dat in 25 procent van alle zaken. Naar verwachting wordt dit jaar het digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken verplicht. Stap voor stap Tijdens het 3 kwartier durende webinar worden vreemdelingenadvocaten geïnformeerd over hoe digitaal in beroep kan worden gegaan tegen een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Stap voor stap wordt het digitale systeem getoond en vragen beantwoord. Hoe dient een advocaat een beroepschrift in en hoe werkt het uploaden v…

Verblijfblog analyseert de verkiezingsprogramma's

Verblijfblog bespreekt de komende weken de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s sinds 2006. Er zijn blogs gepubliceerd over gezinsmigratie, integratie en terugkeer en illegaliteit. Zie: http://verblijfblog.nl/

Had je een goed cijfer voor je vreemdelingenrecht scriptie?

Migratierecht gerelateerde masterscripties die beoordeeld zijn met een 8 of hoger neemt Migratieweb graag op in de databank Migratieweb. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, dan kun je je scriptie mailen naar redactie@migratieweb.nl.
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik …

20 asielzoekers geweigerd om oorlogsmisdaden

De Telegraaf schrijft vandaag dat er vorig jaar naar 170 asielzoekers onderzoek is gedaan in verband met oorlogsmisdagen. Daarom kregen er 20 geen verblijfsvergunning. Echter ongeveer de helft kan niet worden uitgezet.

Sinds 1992 zijn er bijna 1000 mensen geweigerd vanwege artikel 1F Vluchtelingenverdrag.

Lees het artikel hier: http://www.telegraaf.nl/binnenland/27757076/__Weigering_om_oorlogsmisdaden__.html

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wi…

Gevonden op Linkedin: Master Thesis on Human Trafficking and the Best Interests of the Child.

I finally received the titel Masters of Law! Graduated last week from Tilburg Law School. I wrote my Master Thesis on Human Trafficking and the Best Interests of the Child. I am proud that it has been graded with an 8!
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik…

Recente berichten


en meer