De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 maart 2017

Bestuursrechtspraak in hoogste instantie: "'Gun betrokken colleges rust'

'Gun betrokken colleges rust'

  1. De Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben overleg gevoerd over de situatie na de intrekking van het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak door de regering in november 2016.
  2. Zij stellen vast dat hun organisaties de afgelopen jaren veel energie hebben moeten steken in de voornemens zoals deze in het ingetrokken wetsvoorstel tot uiting kwamen. Energie die aan inhoudelijke kwesties had kunnen worden besteed. Ook is in het bijzonder bij de colleges, wier opheffing in het vooruitzicht werd gesteld en die thans blijven voortbestaan, schade van personele aard aangericht. Enerzijds zetten vaak zeer waardevolle krachten hun loopbaan elders voort in het zicht van de voorgenomen opheffing, anderzijds hadden de betrokken colleges daardoor minder werfkracht voor nieuwe, geschikte kandidaten. Deze colleges moeten zich nu eerst met kracht kunnen richten op hun organisatorische herstel.
  3. Het voorgaande heeft er evenwel gelukkig niet aan afgedaan dat de 4 hoogste bestuursrechters in de afgelopen jaren op inhoudelijk gebied uitstekend hebben samengewerkt. Dat is deels gebeurd door informele samenwerking in de zogenoemde Commissie rechtseenheid bestuursrecht waarin alle 4 colleges vertegenwoordigd zijn. Deze vorm van samenwerking bevordert dat de uitspraken van de betrokken colleges dezelfde antwoorden geven op rechtsvragen over de toepassing van het bestuursprocesrecht. Maar soms betreft dit ook materieelrechtelijke vragen of de vraag hoe het Europees recht in de nationale rechtsorde moet doorwerken. Deels is dit proces ook bevorderd door de mogelijkheid leden van de verschillende colleges als plaatsvervangende leden in een ander college te benoemen. Zo kunnen ‘gemengd samengestelde kamers’ een gemeenschappelijk antwoord geven op rechtsvragen die een college-overstijgend zijn. Soms gebeurt dit ook in de vorm van een grote kamer bestaande uit 5 in plaats van 3 leden. Door de samenstelling van de kamer is dan voor de juridische praktijk kenbaar dat de hoogste bestuursrechters op dezelfde lijn zitten.
  4. Dit alles geeft aan dat institutionele veranderingen met daaraan gekoppelde reorganisaties niet noodzakelijk zijn om rechtseenheid te bereiken. Sterker nog: het komt de samenwerking langs inhoudelijke lijnen ongetwijfeld nog verder ten goede als alle energie de komende jaren volledig in deze inhoudelijke op kwaliteit en rechtseenheid gerichte samenwerking zou kunnen worden gestoken. Dat geldt te meer nu de rechterlijke organisatie de afgelopen jaren al met een grondige reorganisatie is geconfronteerd door de herziening van de gerechtelijke kaart. De komende jaren zal zij bovendien met ingrijpende organisatorische aanpassingen te maken krijgen door de invoering van het digitaal procederen in het kader van het project ‘KEI’.

    Eensgezind vragen de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven daarom aan de politieke actoren te voorzien in een periode waarin geen institutionele veranderingen worden voorgesteld voor de hoogste bestuursrechtspraak. Hun wordt bovendien gevraagd de betrokken colleges rust te gunnen om waar nodig zichzelf te hervinden en verder te gaan met de inhoudelijke samenwerking om langs die weg de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen.


Hier gevonden: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Paginas/Bestuursrechtspraak-in-hoogste-instantie.aspx


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator