Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2013 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

IND strijkt Raad van State op verkeerde moment tegen haren in (Uitspraak)

Raad van State stelt IND vragen en nodigt uit voor zitting en IND komt zonder afmelding gewoon niet. Ja dan verlies je al gauw. Immers die vragen worden niet voor niets gesteld. En het is nog lomp ook.

De zaak ging over iemand die een relatie had aangeknoopt terwijl hij hier in Nederland een verblijfsvergunning asiel had op basis van de d-grond.

LJN: BZ5220, Raad van State , 201200637/1/V4
Datum uitspraak: 20-03-2013
Datum publicatie: 22-03-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep


De vreemdeling is op 28 februari 2002 Nederland binnengekomen. Bij besluit van 18 juli 2002 is hem krachtens het destijds geldende categoriale beschermingsbeleid voor Sierra Leone een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend, geldig van 21 maart 2002 tot 21 maart 2005. Op 10 januari 2005 heeft de vreemdeling een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aangevraagd. Nadat de vreemdeling tegen het niet tijdig nemen van een besluit op die aanvraag succesvol had ge…

Asiel in Nederland: wanneer ben je uitgeprocedeerd?

ACHTERGROND - Er is de laatste maanden veel rumoer rondom uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Maar wanneer is iemand uitgeprocedeerd? 
De uitgeprocedeerde asielzoekers die nu nog in de Vluchtkerk in Amsterdam-West verblijven, staan binnenkort weer op straat. Vandaag voeren ze actie om aandacht te vragen voor de situatie van uitgeprocedeerden, die in hun eigen woorden ‘onmenselijk’ is.
Het gaat om mensen die al jaren in Nederland zijn en talloze procedures hebben doorlopen. Maar wat is dat eigenlijk, uitgeprocedeerd? Hoeveel asielaanvragen worden er jaarlijks eigenlijk ingewilligd door het IND, en hoeveel aanvragers gaan in beroep tegen een negatieve uitspraak? 
De vernieuwde asielprocedure
In 2001 werd de Vreemdelingenwet 2000 van kracht, die een afschrikkende werking had op asielzoekers. Sindsdien zijn er veel minder asielaanvragen ingediend in Nederland. Toch was er nogal wat kritiek op de wet die Job Cohen eind jaren ’90 in elkaar zette. De korte AC-procedure, di…

WOB verzoeken bij DT&V over afgifte van Laissez passers door verschillende landen

Beschikking op Wob-verzoek laissez passers Azerbeidzjaan WOB-verzoek | 25-03-2013 | pdf-document | 0.14 MB Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek is op 3 februari 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Verzocht wordt om informatie met betrekking tot de afgifte van laissez passers door de Azerbeidzjaanse autoriteiten.
Beschikking op Wob-verzoek laissez passers Polen WOB-verzoek | 25-03-2013 | pdf-document | 0.19 MB Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek is op 25 januari 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Verzocht wordt om informatie met betrekking tot de afgifte van laissez passers door de autoriteiten van Polen.
Beschikking op Wob-verzoek inzake laissez passers Colombia WOB-verzoek | 26-02-2013 | pdf-document | 0.16 MB Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek is op 11 …

VACATURE: Projectleider om vluchtelingen naar baan te geleiden

Vluchtelingen naar werk helpen? Projectleider voor 'Startbaan' van @UAFnl en @VluchtelingWerk gezocht!

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Circa 6.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.
De afdeling Begeleiding (ongeveer 25 medewerkers) faciliteert de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk bij het uitvoeren van de begeleiding aan asielzoekers en vluchtelingen. De begeleiding door vrijwilligers moet zoveel mogelijk de zelfstandigheid van asielzoekers en vluchtelingen bevorderen. Binnen de afdeling wordt deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers verzorgd, worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd en de afdeling kent staffuncties voor de kwalitatieve ondersteuning van het werk in de asielprocedure, bij inburgering en op het gebied van arbeidsparticipatie. …

COLUMN : Van Poolse held naar Polenmeldpunt

Er was eens een tijd dat bijna iedere Nederlander de namen van generaal Maczek en Sosabowski kende. Er was eens een tijd dat Polen synoniem waren aan bevrijders.
29 oktober 1944 is Breda bevrijd dankzij de Poolse 1e Pantserdivisie onder de leiding van generaal Maczek. Daarna volgde de zuidoever van de Maas, van Tholen via Moerdijk tot bij ’s-Hertogenbosch. Dezelfde divisie heeft Emmen, Veendam en Stadskanaal bevrijd.
En wie heeft niet gehoord van “een brug te ver”? De slag om Arnhem in september 1944, waar de Poolse parachutisten onder leiding van generaal Sosabowski gestreden hebben voor de bevrijding van Nederland
.
Drie generaties later. In de Nederlandse media is “de Poolse held van weleer” vervangen door “een dronken Pool van nu”. Artikelen over Polen die onder invloed van alcohol rijden en verkeersongelukken veroorzaken. Een Polenmeldpunt waar je geluidsoverlast, dronkenschap, verloedering of verlies van je baan kunt melden. Of een tsunami van Polen die naar Nede…

Over de grens: krantenartikelen over immigratie

On Saturday, the leading liberal commentator David Goodhart described the profound effect mass immigration has had on social cohesion. He admitted that, for decades, liberals like him failed to realise its implications. Today, concluding his series, he sets out his vision of how a new Britishness can bind the nation’s fractured communities.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2298553/A-mega-mosque-suburb-90-cent-white-30-years-ago-polite-apartheid-dividing-Britain.html#ixzz2OeM6llPD

Immigration Row: 'Romanians Are Not Coming To The UK To Claim Benefits' Expats Say http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/03/25/romania-immigration-benefits-uk-carpenter-_n_2947266.html?utm_hp_ref=uk&just_reloaded=1#slide=2260353


--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die…

Eerst de hulp inroepen van de eigen autoriteiten zeer belangrijk bij asielzaken

In het geval van een asielaanvraag wordt de asielzoeker geacht eerst de hulp van zijn eigen autoriteiten te hebben ingeroepen voordat hij op een vliegtuig richting Nederland is gesprongen. Die hobbel hoeft alleen niet te zijn genomen wanneeeer dat gevaarlijk of bij voorbaar zinloos zou zijn. Nou lees ik in de jurisprudentie op het moment nog al wat zaken waarin de asielzoekers hebben aangegeven dat hun eigen politie zo corrupt is als de neten en ze daar geen hulp van konden verwachten. Maar vervolgens kijkt de Nederlandse overheid (en de rechters) naar landenrapportages waarin dat niet zo expliciet staat verkondigd. Er wordt dan bijvoorbeeld overwogen dat iemand dan toch bij een hogere instantie of bij de overheid in een andere plaats hulp had kunnen inroepen. En dat is ook zeker iets wat je je kunt afvragen. Immers Nederland moet een opvangplaats zijn voor mensen die vervolgd worden maar we moeten niet het werk van een ander land moeten doen die dat prima zelf kan. Het is echter van …

Raad van State bepaalt in een aantal zaken dat er toch geen sprake is van nova (uitspraken)

In een aantal Somalische zaken had een voorzieningenrechter bepaald dat nieuwe ingebrachtte documenten om de identiteit aan te tonen nova waren. De Raad van State is het hier niet mee eens. Deze overwegingen zie je in alle uitspraken terugkomen (is ook vaste jurisprudentielijn). De Somaliers gaven verschillende redenen waarom ze pas later met papieren op de proppen kwamen. Persoonlijk denk ik dat hun mensensmokkelaars verkeerde adviezen hadden gegeven.

Dit is de uiteenzetting van de Raad van State over nieuwe bewijsmiddelen bij een herhaalde aanvraag:

"2.1. Uit de jurisprudentie van de Afdeling (uitspraak van 6 maart 2008 in zaak nr. 200706839/1, www.raadvanstate.nl) vloeit voort dat, indien een bestuursorgaan na een eerder afwijzend besluit een besluit van gelijke strekking neemt, door het instellen van beroep tegen het laatste besluit niet kan worden bereikt dat de bestuursrechter dat besluit toetst, als ware het een eerste afwijzing. Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor bes…

Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Europese Hof van Justitie in Dublin zaak (uitspraak)

LJN: BZ5462, Rechtbank 's-Gravenhage , 11/19925
Datum uitspraak: 22-03-2013
Datum publicatie: 25-03-2013


2.5.5 In het onderhavige geding doet zich de vraag voor of het bestreden besluit dient te worden getoetst aan artikel 14 Vo. 343/2003, nu in beroep (anders dan in de bestuurlijke fase) niet door eiser is aangevoerd dat het besluit met deze bepaling in strijd is. Naar nationaal recht is dan voor toetsing door de rechter alleen plaats (en móet deze toetsing ook geschieden) als het gaat om een bepaling van openbare orde (zoals de bepalingen betreffende toedeling van bestuurlijke bevoegdheid en betreffende de toegang tot de rechter). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling bestuursrechtspraak) heeft in haar uitspraak van 26 januari 2011, LJN BP2536, uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 juni 2007, C-222 t/m 225/05 (Van der Weerd e.a.), afgeleid dat het Unierecht de nationale rechter niet verplicht de rechtmat…

Stageplek in Oxford: Fundraising & Grant Writing Intern

Position: Fundraising & Grant Writing Intern Hours: 25-40 hours/week, opportunity to work remotely is possible
Location: Oxford, UK
Remuneration: This is a volunteer position
The Fahamu Refugee Programme (www.refugeelegalaidinformation.org) is seeking an intern to assist with the development of funding proposals. FRP works to achieve better protection of refugee rights worldwide by networking legal assistance providers with resources and training, and facilitating access to free legal assistance and information for refugees around the world. Founded in 2009, FRP has a small but growing staff, and its monthly newsletter is read by legal advocates, academics, policy makers and refugees in nearly every country in the world. It is currently reliant on a grant from the Harry Frank Guggenheim Foundation, and we are eager to identify and pursue additional funding sources in order to better assist refugees and legal aid providers worldwide.
ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIE…

Artikel in Binnenlands Bestuur: " EU-burger heeft hier recht op bijstand"

Gemeenten mogen EU-burgers geen bijstandsuitkering weigeren op basis van hun verblijfsrecht in Nederland. Daarover moet eerst de IND beslissen.

Gemeenten mogen niet bepalen of EU-burgers een verblijfsrecht hebben in Nederland en op basis daarvan hen geen bijstandsuitkering weigeren. Dat kan pas als de IND besluit dat iemand niet voldoet aan de regels.

Gemeenten bepalen verblijfsrecht niet
Dat blijkt uit een tussenuitspraak (LJN: BZ3857) van de Centrale Raad van Beroep die geldt voor vier verschillende zaken tussen EU-burgers uit Polen, Duitsland en België en de gemeenten Enschede, Almere, Groningen en Cuijk. De gemeenten hadden deze aanvragers een bijstandsuitkering geweigerd, omdat zij geen verblijfsrecht zouden hebben. Maar gemeenten mogen dat helemaal niet bepalen, zegt de Raad. Dat is aan de IND. Zolang de IND hier geen uitspraak over heeft gedaan, kan de EU-burger ook recht hebben op een bijstandsuitkering

Lees het vervolg van het artikel hier: http://www.binnenlandsbestuur.nl/so…

VACATURE: medewerker ondersteuning bij de IND te Hoofddorp

Algemene omschrijving

Afhankelijk van het fluctuerende werkaanbod, wordt de medewerker onder andere ingezet voor:

het verstrekken van informatie in het kader van handhaving, inclusief

het schriftelijk verstrekken van informatie over het verblijfsrecht van vreemdelingen aan ketenpartnershet beantwoorden van telefonische vragen en vragen per e-mail van collega's en ketenpartners over het verblijfsrecht van vreemdelingen;loket werkzaamhedenhet verstrekken van titelbrieven en artikel 9 brieven;het administratief ontdubbelen van dubbel opgevoerde klanten;het opmaken en versturen van voornemens tot intrekkingen, inclusief het opvoeren van daarbij behorende procedures;het controleren van het elektronisch berichtenverkeer van en naar de GBA;het testen van wijzigingen in relevante applicaties;het herstellen van foute titelshet wegwerken van achterstalligwerk.
Gestelde eisen

U beschikt over een MBO/MBO+ werk- en denkniveau (niet hoger). Van de medewerkers wordt daarnaast de volgende deskundi…

Dutch Modern Migration Policy Act and the he Highly Skilled Migrant Program (interview with Marcel Reurs)

Marcel Reurs, Attorney-at-law, Partner, Everaert Advocaten, one of the oldest and largest independent Dutch immigration law firm's, talks to Connect about the Modern Migration Policy Act & its implications for India expats and highlights the opportunities for Indian businesses in the Netherlands.

Q1. Has the modern migration policy been fully implemented & how will it impact the entry of skilled workers from India into the Netherlands?

The Modern Migration Policy Act has been implemented and will take effect in less than 3 months, on June 1, 2013. It will simplify the immigration procedures for skilled expats. On the other hand, it will place additional responsibilities on employers of highly skilled migrants, in their new capacity of “authorized sponsor”. Employers will need to become fully aware of these responsibilities and must ensure their global mobility policies are compliant. Should they neglect this, then as of June 1, they will be at risk of penalties…

Over de grens kijkend: St Louis' open armen richting immigranten

Ibrahim Vajzovic sits behind a large wooden desk at First Bosnian Insurance Agency, the company he started in St. Louis eight years ago, and talks about the values of education and hard work. It’s one of three businesses he owns, in addition to teaching a course at Webster University, a liberal arts college in Webster Groves.

Vajzovic, 53, who came to the U.S. in 1994 as a war refugee from Bosnia, is the portrait of a striving, successful immigrant that business leaders would like to see replicated, by the thousands. They say nothing short of St. Louis (USCUSTLO)’s survival as a major American city is at stake.
Enlarge image St. Louis Welcome Mat Says Help Wanted From Huddled Masses

For much of its history, St. Louis was a place people wanted to be. Its “Gateway to the West” motto was earned during westward expansion in the 1800s and German immigrants steamed up the Mississippi River to settle there. Photographer: Karen Bleier/AFP via Getty Images

While states such as Arizona and Alab…

EU-burger kan recht op bijstand hebben als IND niet uitwijst

Zolang de Immigratie- en Naturalisatiedienst nog niet over het verblijfsrecht van een EU-burger heeft beslist, kan deze recht hebben op een bijstandsuitkering. Als een EU-burger bijstand aanvraagt, mag de gemeente niet zelf beslissen of die in Nederland mag blijven. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep in een tussenuitspraak.
EU-burger kan recht op bijstand hebben als IND niet uitwijst (Rechtspraak.nl)LJN: BZ3857, Centrale Raad van Beroep 19/03/2013 (Rechtspraak.nl) Bron: recht.nl

EU-burger kan recht op bijstand hebben als IND niet uitwijst  Utrecht  , 20-3-2013 
De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn tussenuitspraak van 18 maart 2013 dat een aanvraag om bijstand van een EU-burger niet direct betekent dat die burger niet meer in Nederland mag zijn. Als de EU-burger bijstand aanvraagt, mag de gemeente niet zelf beslissen of die burger in Nederland mag blijven. Dat besluit moet worden genomen door de IND. Zolang de IND nog niet heeft beslist…

Kift binnen PvdA over kinderpardon

Kamerlid Khadija Arib, de PvdA woordvoerdster op dit gebied, weigert zich na een botsing met de fractietop hier nog langer mee bezig te houden omdat volgens de Telegraaf er ruzie kwam toen zij zomaar plotsklaps verkondigde dat het Kinderpardon moest worden opgerekt.

Lees hier het artikel:  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21402705/__Asielruzie_binnen_PvdA__.html

--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staa…

Leuk stuk over inburgering

k weet niet hoeveel prijzen er bestaan voor de beste leraar van Nederland maar van mij mogen ze allemaal naar Mamadou Congo. Mamadou Congo is coördinator, coach en trainer beroepsoriëntatie/arbeidsmarkt bij VluchtelingenWerk Noord Nederland.
En wat is Mamadou een fantastische docent voor Amin! Mamadou geeft ruimte aan zijn cursisten en raakt ze in hun hoofd en hun hart. Hij brengt kennis, ervaring en daagt uit. En bovenal is hij voor de cursisten een groot voorbeeld. ‘Weet je dat Mamadou eerst negen jaar als tolk/vertaler heeft gewerkt?’, vertelt Amin mij. ‘Hij spreekt veel talen en hij spreekt ze heel goed. Mamadou komt uit Burkina Faso en toen hij nog maar een paar maanden in Nederland woonde is hij al gaan werken. Hij zegt tegen ons dat wij ook aan de slag moeten: dat we wat terug moeten doen voor de opvang en de uitkering, dat we stage moeten lopen of moeten gaan werken. Hij heeft gelijk! Toen Mamadou negen jaar had gewerkt, had hij alles goed geregeld: hij had een hu…

Interesse in diversiteit? Saluti, adviesorgaan interculturalisatie gemeente Utrecht zoekt nieuwe bestuursleden

Door ondermeer het vertrek van Salutileden Taco van Wisselingh, Nursen Unlu en Wil Velders-Vlasblom vanwege het verlopen van de zittingstermijnen, is Saluti op zoek naar nieuwe leden. Per 1 juni zoeken we drie nieuwe bestuursleden en een adviserend lid leden. Bent u woonachtig in Utrecht, kritisch, een netwerker, betrokken bij de multiculturele Utrechtse samenleving én wilt u meedenken over vraagstukken die spelen in Utrecht? Lees de vacaturetekst en de volledige profielschets. Reageren kan tot 22 maart. utrecht.nlutrecht.nl Ingestuurd door Laura Coello
--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren geb…

Vraag over bekeringen in asielprocedures

De volgende vraag werd aan mij gesteld:

Mag ik je enkele vragen stellen? Ik werk aan een verhaal van De Nieuwe Koerst (.nl) over de vraag: hoe bepaal je of een bekering authentiek is. Zou je graag wat vragen over recente ontwikkelingen.

Dank en hopelijk tot horens,

Ludo Hekman 
DUS: mocht iemand hier met Ludo van over gedachten willen wisselen mail me even


--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een …

British should learn to use EU laws to their own advantage in spousal immigration cases

Look at these cases:

Shock as Filipino wife faces being thrown out of Britain left to right Father Brian Deane, Sister Lisa Moss, Wife Emily Deane, Neil Deane, Mum Ann Deane, Brother Brian Deane Jr.

Published on Tuesday 19 March 2013 09:12
A father has said his family will be “torn apart” if his foreign-born wife loses a last- ditch fight to stay in the UK.
Emily Deane, 29, has been told she will be sent back to her native Philippines before the end of the month forcing her to decide whether to take her one-year-old daughter, Lucy, with her or leave her with husband Neil, who lives in Preston.
The UK Border Agency has questioned the validity of the couple’s marriage, which was carried out in the United Arab Emirates, where they lived, and even questioned whether their child even exists.

Continue reading here: http://www.lep.co.uk/community/shock-as-filipino-wife-faces-being-thrown-out-of-britain-1-5505434#.UU…

Kunnen echtgenoten van EU-onderdanen worden uitgezet en in bewaring gesteld? (Britse uitspraak)

De heer RACHID NOUAZLI, een Algerijn woont met zijn Franse vrouw in Engeland en bouwt in 10 jaar tijd een strafblad op met 28 veroordelingen. De Britten willen hem graag kwijt en zetten hem in vreemdelingenbewaring ter fine van uitzetting. Zijn advocaten menen echter dat dit onder EU recht niet kan.

Lees hier de uitspraak: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2013/567.html

--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele a…

Recente berichten


en meer