De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 juli 2018

VACATURE: Ambtelijk secretaris International Association of Refugee Law Judges


Ambtelijk secretaris IARMJ (vanuit eigen standplaats)

Wat je gaat doen

De vereniging en het ambtelijk secretariaat zijn beide gevestigd in Nederland. Het ambtelijk secretariaat richt zich op de administratieve/organisatorische kanten van de vereniging (bijhouden van ledenbestanden, het innen van contributiegelden, het beheer van de bankrekeningen, onderhoud van de website) en het onderhouden van contacten met leden aangaande organisatorische zaken. De ambtelijk secretaris werkt nauw samen met de President (momenteel een Belgische rechter), met de Secretaris (in de regel is dit een Nederlandse rechter) en – meer incidenteel – met de leden van de Council (afkomstig van alle continenten). Hij/zij is betrokken bij de praktische aspecten van de organisatie van de tweejaarlijkse wereldconferenties en de Europese activiteiten (waaronder een tweejaarlijkse workshop Berlijn, een tweejaarlijkse werkconferentie met de Europese Hoven Luxemburg en Straatsburg, en de tweejaarlijkse conferentie van de Europese afdeling van de vereniging). De registratie van deelnemers en inning van conferentiebijdragen behoort tot de werkzaamheden.
De werkzaamheden worden verricht vanuit de eigen standplaats.

Wat we je bieden

De ambtelijk secretaris is ingeschaald in schaal 9. De vrijstelling voor 2018 bedraagt 0,2 fte (8 uren per week). In die periode zal de overdracht van de taken van de zittend ambtelijke secretaris aan de nieuw aan te stellen ambtelijk secretaris plaatsvinden. De omvang van de vrijstelling nadien wordt te zijner tijd nader bezien.

Wat we van je vragen

De vereniging zoekt een nieuwe ambtelijk secretaris (de “office manager” van de vereniging). Kennis van het asiel- en migratierecht is geen vereiste. Waar de nieuwe secretaris wel over moet beschikken:
 • goed organisatorisch vermogen
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van de Engelse taal
 • een flexibele arbeidsattitude; het karakter van de functie brengt mee dat van tijd tot tijd sprake is van perioden van grote drukte, waarin praktisch gesproken volledige inzet is vereist, vooral in de aanloop naar en tijdens internationale conferenties. Daar tegenover staat dat er ook perioden zijn met minder grote drukte.
 • goede contactuele vaardigheden
 • bereidheid om (wereld)conferenties bij te wonen
 • gedegen kennis van Word en Excel

Interesse?

Voor nadere inlichtingen over de (inhoud van de) functie kunt u zich ook wenden tot de zittende ambtelijk secretaris, E.B. (Liesbeth) van de Meeberg, 088-3614521 of info@iarlj.org.
Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot uiterlijk 15 augustus aanstaande.

Kijk hier naar de vacature: https://www.werkenbijderechtspraak.nl/vacature/ambtelijk-secretaris-iarmj-vanuit-eigen-standplaats-347954/

 International Association of Refugee Law Judges: https://www.iarlj.org/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Wijziging Vreemdelingencirculaire per 19 juli 2018, nummer WBV 2018/5

De wijzigingen in paragrafen B1/3.4 en B1/5.3 zijn het gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) van 29 maart 2016 over de kennisgevingsprocedure.

De AbRvS oordeelde dat de wettelijke grondslag voor de kennisgevingsprocedure ontbrak. In de brief aan de Tweede Kamer van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Kamerstukken II 2016/17,19 637, nr. 2328) is opgenomen hoe er recht zal worden gedaan aan de uitspraak. Het Vreemdelingenbesluit 2000 zal hierop worden aangepast (Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, houdende afschaffing van het kennisgevingsvereiste, alsmede andere wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en herstel van enkele technische gebreken). Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze algemene maatregel van bestuur wordt de Vreemdelingencirculaire 2000 op relevante punten aangepast.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-42459.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen afstand van je oorspronkelijke nationaliteit hoeven doen als je enorm financieel hert schip in gaat daardoor

Op de site van Everaert staat dit voorbeeld:

"Nederlander worden met behoud van je andere nationaliteit lijkt kansrijker geworden. Als je kunt aantonen dat je door afstand te doen van je oorspronkelijke nationaliteit een substantieel financieel verlies lijdt mag je in sommige gevallen je andere paspoort houden.
Bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat je door afstand te doen van die nationaliteit vermogensrechten verliest die tenminste € 8660,- waard zijn. Vermogensrechten zijn onder meer erfrecht, pensioenrecht of eigendomsrecht.
Onlangs is een cliënt van mij voorgedragen voor het Nederlanderschap met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit. We hebben overtuigend aangetoond dat hij zijn reeds opgebouwde pensioenrechten zou verliezen zodra hij zijn oorspronkelijke paspoort zou inleveren. Dat was reden voor de IND om hem vrij te stellen van de verplichting om afstand te doen van zijn andere nationaliteit.
Het zou mooi zijn als de IND deze lijn voortzet in gelijkaardige zaken.
Heeft u vragen over het verkrijgen van dubbele nationaliteit? Neem dan contact op met Hermie de Voer.devoer@everaert.nl"

https://www.everaert.nl/nl/nieuws/50-nieuws-nationaliteit-nl/868-succesvolle-dubbele-nationaliteit-zaak 

Ik heb zelf ooit gehoord over een meneer uit Afghanistan die bij naturalisatie niet meer van zijn ouders kon erven en waarbij dat voldoende reden was.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Nadat verblijf is vastgesteld op basis van Chavez Vilchez eens gaan kijken of er nog toeslagen / kinderbijslag te goed zijn


Als gevolg van de uitspraken in de zaken Zambrano en Chavez Vilchez kunnen nu niet-Nederlandse ouders die een Nederlands kind verzorgen verblijfsrecht in Nederland claimen. Maar behalve dat rechtmatig verblijf kunnen er ook gevolgen zijn op het gebied van toeslagen / kinderbijslag.

mr Kleijweg in Den Haag heeft voor een aantal klanten met succes een procedure aangespannen tegen de Belastingdienst.

U kunt hem bereiken via kleijweg@advocatenkantoorkleijweg.nl

#vreemdelingenrecht #toeslagen #kinderbijslagInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

26 juli 2018

Twee interessante cursussen


Nu heel wat bedrijven en kantoren statushouders op de afdeling krijgen is deze cursus wellicht interessant voor sommige van uw collega's en voor u. Het zijn de docenten van mijn cursus in Schotland: Working Supportively With Refugees - Online Course Eerst wordt de juridische kant van vluchtelingschap behandeld maar daarna komen er allerlei onderwerpen langs op het gebied van integratie maar ook hoe je zelf wanneer je met aangrijpende verhalen te maken krijgt dit een plaats kunt geven. Helemaal gratis maar voor 50 euro extra krijg je een certificaat van deelname.Ik volg de volgende cursus er naast. Dit is een Amerikaanse cursus over diversiteit en inclusiviteit. Nee dat is niet een Marokkaan aannemen maar open staan voor mensen uit andere groepen. Deze cursus is makkelijker maar zet je enorm aan het denken.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

25 juli 2018

Het Schengen Informatie Systeem en hoe je jezelf er uit krijgt UPDATE: betere link

Een Italiaans migratierecht kantoor heeft op hun website daar een erg informatief artikel over geschreven,

The right of access to the Schengen Information System (SIS) and to delete the alerts

24 Jul 18

The Schengen Acquis established a joint information system referred to as “the Schengen Information System” or “SIS” with the goal to have access to alerts on persons and property for the purposes of border checks and other police and customs checks and for the purposes of issuing visas and residence permits.
Lees hier verder: https://www.mazzeschi.it/2018/07/24/the-right-of-access-to-the-schengen-information-system/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

AANRADER: Roman die in Afghanistan, Pakistan en Bangladesh zich afspeelt "Entangled lives" van Imran Omer

Zoals u wellicht weet ben ik een verwoed lezer. Daarom krijg ik van Netgalley altijd boeken om een recensie over te schrijven. De laatste die ik heb gedaan gaat over een Pakistaanse Talibanstrijder die zijn levensverhaal vertelt aan een Amerikaanse journaliste. In de tussentijd vernemen we ook het verhaal van deze vrouw en van een vrouw tijdens de oorlog waarbij Bangladesh onafhankelijk werd. Een echte aanrader!!!

Mijn recensie kunt u hier lezen:  http://www.dutchysbookreviewsandfreebooks.com/2018/07/entangled-lives-by-imran-omer.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

19 juli 2018

Webinar door o.a. de IND over zoekjaar naluisteren wanneer het u uitkomt

Meer dan 600 live volgers namen deel. Het webinar werd goed gewaardeerd door de deelnemers. Niet alle vragen konden direct worden beantwoord. De IND werkt de lijst met FAQ’s bij op basis van de vragen. Die wordt aan alle deelnemers gestuurd en gepubliceerd op de website. Je kunt het webinar terugkijken via de volgende link: https://channel.royalcast.com/studyinholland/#!/studyinholland/20180710_1 . Deze staat ook op ind.nl onder study/looking for a job after study. Daar is ook een splinternieuw instructiefilmpje voor de online aanvraag.


Sander van der Eijk https://www.linkedin.com/in/sander-van-der-eijk-a6a3883a/ hoort graag wat we er van vinden.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Advertentie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen "Vluchten is geen Kinderspel: Huisje, tuintje bommetje"

In Nederland zou dat zijn "Huisje boompje bommetje".
Ook dit jaar werd Vluchtelingenwerk Vlaanderen genomineerd voor de De Standaard Solidariteitsprijs. Uit de méér dan 120 inzendingen werden er twintig geselecteerd. Onze advertentie werd gemaakt in samenwerking met Dift.
Vandaag vind je in De Standaard onze advertentie. Onder de slogan ‘Vluchten is geen kinderspel’ vragen we met onze advertentie aandacht voor kindvluchtelingen.
Vandaag tellen we wereldwijd 25,4 miljoen vluchtelingen. De helft daarvan zijn kinderen. Zij kunnen niet terug naar hun huis of hun persoonlijke spullen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vecht voor het recht van mensen op de vlucht om hier een nieuwe veilige thuis te zoeken. We bieden informatie en steun aan asielzoekers en vluchtelingen en iedereen die mensen op de vlucht bijstaat.
De verschillende advertenties verschijnen van 16 juli tot 10 augustus dagelijks in De Standaard. Nadien kan er op gestemd worden. Instructies voor de stemming en link volgen nog! Zowel het publiek als een professionele jury kiezen elk een winnaar einde augustus. De prijs bestaat uit driemaal een paginagrote advertentie in De Standaard.

Bron: https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/vluchtelingenwerk-dingt-mee-naar-de-standaard-solidariteitsprijs-2018


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacature / VACANCY: PhD candidate in the field of Migration Studies and International Relations


Faculty of Social and Behavioural Sciences – Amsterdam Institute for Social Science Research

Publication date
17 July 2018
Level of education
Master's degree
Salary indication
€2,266 to €2,897 gross per month
Closing date
7 September 2018
Hours
38 hours per week
Vacancy number
18-431
The Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG) of the University of Amsterdam (UvA) is the largest educational and research institution in the social sciences in the Netherlands, and one of the highest-ranked such institutions in Europe. The Faculty serves 7,500 students in numerous Bachelor’s and Master’s programmes in Political Science, Sociology, Anthropology, Communication Science, Psychology, Social Geography, Planning and International Development Studies, and Educational Sciences. The academic staff is employed in education as well as research. There are over 1,100 employees at the Faculty, which resides in a number of buildings in the centre of Amsterdam.
The Department of Political Sciences is one of the departments of the FMG. The College of Social Sciences (CSW) and the Graduate School of Social Sciences (GSSS) are responsible for the undergraduate and graduate teaching programmes in Political Science. The research within the Department is conducted in research programmes of the Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). The AISSR unites the social science research of the UvA, and is one of the largest research institutes in Europe. The RIGHTS project is part of the programme group ‘Transnational Configurations, Conflict and Governance’ and is looking for a PhD candidate in the field of Migration Studies and International Relations.

Project description

You will be working on the RIGHTS project. The rights of low skilled migrant workers are usually analysed from the destination country perspective, ignoring the role of origin countries in protecting the rights or their citizens abroad. The RIGHTS project examines how the rights of low skilled migrant workers are shaped by origin and destination states, interstate dialogues, and the involvement of civil society and international organisations. It looks at the factors that determine why and how origin states intervene and how destination countries respond. The project’s core is a systematic comparative case study of six origin countries with partly overlapping destination countries and three of these destination countries. The tentative case selection includes the Philippines, Morocco, Senegal, India, Ecuador, and Vietnam on the origin country side and South Korea, Saudi Arabia and Italy on the destination country side.
RIGHTS (2018-2023) is funded by a Starting Grant from the European Research Council (ERC) and is led by Dr Evelyn Ersanilli.
Working closely together with the PI and Dr Liberty Chee, the PhD candidate will be responsible for fieldwork (interviews and archival research) in three of the country cases. Data collected will be used to write a PhD dissertation. The candidate will receive training at the Amsterdam Institute for Social Science Research and can attend additional courses relevant to the project. Teaching is optional, but encouraged.

Tasks

 • Fully participate in RIGHTS project activities in collaboration with other team members;
 • contribute to writing joint publications with a focus to be defined in collaboration with the RIGHTS team;
 • contribute to the drafting of RIGHTS project reports, project updates, research briefings and policy briefs;
 • conduct archival research and interviews with policy-makers, staff of (i)NGOs, embassy staff and other stakeholders for three of the country cases;
 • regularly present intermediate research results at the UvA and at international workshops and conferences;
 • conduct qualitative analysis and submit 1 or 2 (single and/or co-authored) papers to peer reviewed journals;
 • write a PhD dissertation (monograph or by articles, in consultation);
 • contribute to the research culture of the wider research environment and the Transnational Configurations research group.

Requirements

 • Master’s degree in Political Science or a related discipline such as Sociology or Anthropology;
 • knowledge of Migration Studies (with an emphasis on policies) and/or International Relations, in particular relations between developing and developed countries;
 • experience with qualitative fieldwork, in particular elite interviews;
 • a willingness to spend several months abroad for project fieldwork;
 • excellent organizational skills;
 • excellent oral and written communication skills in English.
Desirable are:
 • experience with analysing qualitative data;
 • experience with archival research;
 • experience with fieldwork or other insider knowledge in one or more of the tentative country cases;
 • fluency in French, Spanish, Italian, Arabic, Korean, and/or Vietnamese.

Further information

For more information please contact:

Appointment

The appointment will be on a temporary basis for a period of 4 years (initial appointment will be for a period of 12 months and after satisfactory evaluation this can be extended to a total duration of 4 years) and should lead to a dissertation (PhD thesis). The position is fulltime (38 hours per week).
The position will start on 1 November 2018 or as soon as possible thereafter.
The gross monthly salary for this position will be €2,266 to €2,897 gross per month; this is based on a full-time position of 38 hours per week, plus 8% holiday allowance and 8,3% end-of-year allowance, in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities.

Job application

The UvA is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees. We value a spirit of enquiry and endurance, provide the space to keep asking questions and cherish a diverse atmosphere of curiosity and creativity.
Applications must contain:
 • a motivation letter;
 • a full CV including publication list;
 • proof of your Master degree;
 • an academic writing sample in English (e.g. essay or Master thesis);
 • two names of referees who may be contacted for a letter of reference.
The deadline for the applications is 7 September 2018. Please send your application to sollicitaties-fmg@uva.nl as an attachment (in one single pdf-file) with vacancy number 18-431 as subject.
Interviews will be held on 2 October 2018.
Please note that incomplete applications will not be considered. #LI-DNP
No agencies please

 Bron: http://www.uva.nl/en/content/vacancies/2018/07/18-431-phd-candidate-in-the-field-of-migration-studies-and-international-relations.html


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen schending artkel 3 EVRM bij terugsturen naar Marokko van terrorisme verdachte / removal to Morocco of person suspected of terrorism


European Court of Human Rights


X v. the Netherlands (application no. 14319/17) [no violation of Article 3], 10 July 2018

On 10 July 2018, the European Court of Human Rights ruled in case X v. the Netherlands (application no. 14319/17), which concerned the removal of a Moroccan national from the Netherlands to his country of origin. The applicant was arrested in 2015 on terrorist-related charges and sentenced to twelve months’ imprisonment. His asylum application was rejected on several instances. He complained before the ECtHR that his removal to Morocco would put him at risk of being subjected to treatment in breach of Article 3 ECHR, given that the Moroccan authorities would be aware of his conviction for terrorism-related crimes in the Netherlands, his association with a dismantled Moroccan militant cell and his asylum application.

The ECtHR relied upon available country of origin information on Morocco, such as the findings of the UN Working Group on Arbitrary Detention and the observations of the UN Human Rights Committee, and affirmed that ill-treatment and torture by the police and the security forces still occur, particularly in the case of persons suspected of terrorism or of endangering State security. Nevertheless, the Court does not find there to be a general and systematic practice of torture and ill-treatment, which is to be determined based on the specific situation of the person concerned.

In the applicant’s case, while it must be assumed that the Moroccan authorities are aware of the nature of the applicant’s conviction in the Netherlands, nothing in the case materials indicate that the Moroccan authorities have ever taken any steps demonstrating an interest in the applicant, or that the Moroccan judicial authorities would fail to respect the principle of ne bis in idem by prosecuting the applicant in Morocco as a terrorist because of his conviction in the Netherlands. Therefore, the Court found that the assessment by the domestic authorities was adequate and sufficiently supported by reliable and objective material and that the applicant’s removal to Morocco would not result in a violation of Article 3 ECHR.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

18 juli 2018

France: National Court of Asylum must take into account all provided documents and must motivate reasons to set a document aside.


France: National Court of Asylum must take into account all provided documents and must motivate reasons to set a document aside

On 21 June 2018, the French Council of State ruled in case no. 413978 concerning an Armenian couple whose asylum applications were rejected by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) and whose appeals were rejected by the National Court of Asylum.

The Council of State recalled that the National Court of Asylum, when assessing the credibility of the claims submitted by an asylum applicant, must take into account all the documents provided by the applicant. In particular, where the applicant submits documents that contain detailed information relating to his account, it is incumbent on the court, after assessing the probative value of the document in relation to the facts as put forward by the applicant, to assess the risks which they are likely to reveal and, where appropriate, to motivate the elements that lead the Court to disregard those risks.

In this case, the Council of State found that the National Court of Asylum had erred in disregarding the medical reports submitted to it in relation to the injuries and traumas suffered by the applicants and consistent with their account of the facts, without justifying the reasons to set the documents aside. Therefore, the Council of State sent the case back to the National Court of Asylum for a new decision.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Onderzoeker sector Veiligheid, Migratie en Mobiliteit bij de Nationale Ombudsman


Burgers met klachten over de overheid kunnen terecht bij de Nationale ombudsman. De burger staat centraal. Jij zet je als onderzoeker voor de sector Veiligheid, Migratie en Mobiliteit in om conflicten op te lossen én te voorkomen. Reageer voor 23 juli:

https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/onderzoeker-sector-veiligheid-migratie-en-mobiliteit-NO-2018-0005?utm_source=Linkedin&utm_medium=sponsoredupdate&utm_campaign=&utm_term=no180005
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Iraakse jongen met Down mag voorlopig niet worden uitgezet

Het 6-jarige Iraakse jongetje met downsyndroom Zuzu mag voorlopig in Nederland blijven, heeft de vreemdelingenrechter bepaald. Volgens de rechter kan de jongen uit Amersfoort vanwege zijn medische situatie nu niet vertrekken en moet staatssecretaris Harbers de situatie opnieuw beoordelen.
Lees hier verder: https://nos.nl/artikel/2241951-iraakse-jongen-met-down-mag-voorlopig-niet-worden-uitgezet.html

Hieronder volgt de uitspraak van de rechtbank in deze zaak


ECLI:NL:RBDHA:2018:8638

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 12-07-2018
Datum publicatie 17-07-2018
Zaaknummer AWB 18/2354 en AWB 17/16611
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Minderjarige mag de procedure over het uitstel van zijn vertrek in Nederland afwachten. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten.
Het 6-jarige kind en zijn moeder hebben geen verblijfsvergunning en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vindt dat zij Nederland moeten verlaten. Minderjarige heeft het syndroom van Down en vindt dat hij vanwege zijn medische situatie niet kan vertrekken. De procedure mag hij nu in Nederland afwachten.
In deze procedure is een beroep gedaan op artikel 64 van de Vreemdelingenwet. Daarin staat dat uitzetting achterwege blijft zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling niet verantwoord is om te reizen. De staatssecretaris wilde minderjarige en zijn moeder nu terugsturen naar Irak, omdat het stopzetten van zijn behandeling in Nederland niet zorgt voor een medische noodsituatie. Om deze situatie te voorkomen is volgens de staatssecretaris van belang dat de ouders de benodigde begeleiding kunnen bieden. Maar de vreemdelingenrechter is van oordeel dat de staatssecretaris onvoldoende duidelijk heeft gemaakt hoe de ouders van minderjarige in staat moeten worden geacht hem de gespecialiseerde begeleiding te geven. Verder is van belang dat in het geval van minderjarige door een verhuizing van Den Helder naar Amersfoort sprake is geweest van het tijdelijk wegvallen van gespecialiseerde begeleiding en dat er toen een terugval werd waargenomen. De staatssecretaris heeft onvoldoende duidelijk gemaakt in hoeverre de gevolgen van de verhuizing zijn meegewogen bij het standpunt dat geen medische noodsituatie zal ontstaan. De staatssecretaris moet daarover nu opnieuw beslissen en beoordelen of uitzetting achterwege moet blijven.
De hele uitspraak vindt u hier:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8638


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

16 juli 2018

The cultural iceberg


At the moment I am enjoying a course on Futurelearn about #diversity (https://www.futurelearn.com/…/diversity-inclusion-awareness/) . Todays homework is finding an illustration on internet of the Iceberg of #Culture. Diversity is not only foreigners or people from another faith but people from another group in general like "rich people", "people with a mental disability". As you can see only the outside expression of that culture is visible, all the other elements are below the waterline. Some of those elements are a surprise to me. The under the water elements are influenced by your core values. Some of those things I regarded as "normal for all people" and the picture made me realise groups can differ from each other with that as well.
The picture I found here: https://myptoolbox.com/2014/05/08/cultural-iceberg/
What do you think different in Dutch culture from your own? Or as a Dutch person what differences did you encounter with people from abroad? Please share your stories!
#FLInterculturalCompetence
W
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

15 juli 2018

Genoeg werk, maar geen slaapplaatsen voor arbeidsmigranten

De Poolse en Roemeense aardbeienplukkers worden gevreesd. Waarom? Die kwamen vroeger al jaren met een werkvergunning.

Aan de rand van het Gelderse dorp Zuilichem verrijst een aardbeienkas van zo'n twintig voetbalvelden groot. Niet alle bewoners vinden dat goed nieuws. Een nieuwe kas betekent namelijk ook nieuwe werknemers en die komen uit Midden- en Oost-Europa. En die moeten allemaal ergens slapen.
In de regio, de Bommelerwaard, zoeken telers woonruimte voor hun personeel in omliggende dorpen. Zo wonen in Brakel binnenkort 500 arbeidsmigranten. Andre van der Leij ziet steeds meer Poolse nummerplaten in zijn straat. "Ik weet niet of ik hier nog wel wil blijven wonen als ik niet meer met mijn buren kan communiceren."
Als zijn vrouw Conny boodschappen doet in de supermarkt, hoort ze alleen maar vreemde talen om zich heen. "Het enige Nederlands komt van het personeel. Verder alleen maar Oost-Europees. Die mensen moeten ook boodschappen doen, maar ik heb zoiets van: woon ik in Brakel of in Oost-Europa?"

Lees verder:


https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2241646-genoeg-werk-maar-geen-slaapplaatsen-voor-arbeidsmigranten.html


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Als je toch uit een veilig land komt maakt het de rechtbank Zwolle niet uit of er iets mis ging bij de asielprocedure

Geen beedigde tolk maar volgens de rechtbank zegt dat niets over de kwaliteit. Ja daarom is het de regel. En dat er correcties en aanvullingen zijn gemaakt en gezegd dat er langzaam en zoekend werd vertaald wordt weggeschoven omdat ze standaardzin is aangeklikt door de IND-er dat alles is begrepen. Kon die dan dat zelf in het Georgisch vragen?

Ook kregen deze mensen onterecht geen opvang tijdens de beroepsprocedure. De rechtbank redeneert dat je achteraf daar niets meer aan kunt doen. Maar wie heeft dan nu opgvang geboden? Zijn er kosten gemaakt? Zou schadevergoeding niet terecht zijn?

En dan wordt ook nog de proceskostenveroordeling samengevoegd.


ECLI:NL:RBDHA:2018:8203

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 09-07-2018
Datum publicatie 11-07-2018
Zaaknummer NL18.10446 en 18.10448

4. Eisers hebben aangevoerd dat ook in geval van spoed moet worden gemotiveerd waarom er geen registertolk beschikbaar is, waarbij eisers verwijzen naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 februari 2014, (ECLI:NL:RVS:2014:600). Dat er niet tijdig een tolk in de Georgische taal beschikbaar was, zoals verweerder heeft gesteld, is geen deugdelijke motivering.
4.1 Uit de uitspraak van 19 februari 2014 volgt dat verweerder, uiterlijk in het bestreden besluit, schriftelijk moet vastleggen waarom er geen beëdigde tolk beschikbaar was. In het geval een beëdigde tolk niet tijdig beschikbaar is, is het schriftelijk vastleggen van een mededeling van die strekking op zichzelf geen deugdelijke motivering. Verweerder moet toelichten waarom geen beëdigde tolk beschikbaar was, opdat de rechtbank desgewenst kan nagaan of hij zich heeft gehouden aan de in artikel 28 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) voor die situatie geldende voorwaarde van vereiste spoed. Dat is alleen anders als het register voor beëdigde tolken en vertalers voor de desbetreffende bron- of doeltaal dan wel bron- of doeltalen geen ingeschrevene bevat, maar die situatie doet zich in dit geval niet voor.
4.2 In de bestreden besluiten heeft verweerder toegelicht dat bij het gehoor veilig land van herkomst/bescherming EU gebruik is gemaakt van een niet-registertolk. Bij het inplannen van de tolk voor het betreffende gehoor was een registertolk niet-tijdig beschikbaar. De aanvraag van eisers wordt in de procedure veilig land/ bescherming andere EU-lidstaat afgedaan. Hiervoor gelden de termijnen als bedoeld in artikel 3:109ca van het Vreemdelingenbesluit 2000. Gelet op de in acht te nemen strikte termijnen van deze procedure veilig land/ bescherming andere EU-lidstaat en het belang van een voortvarende afhandeling van asielaanvragen, wordt bij het niet tijdig beschikbaar zijn van een registertolk een niet-registertolk ingezet. Van belang daarbij is dat ook niet-beëdigde tolken moeten voldoen aan de kwaliteits- en integriteitseisen voordat een tolk wordt opgenomen in het tolkenbestand van de IND. De vereiste spoed als bedoeld in artikel 28 van de Wbtv vloeit voort uit de procedure veilig land/ bescherming andere EU-lidstaat zoals die door de wetgever is ingericht.
4.3 Hiermee heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet uiterlijk in het bestreden besluit vastgelegd waarom er geen beëdigde tolk beschikbaar was en aldus niet voldaan aan de in artikel 28, vierde lid, van de Wbtv neergelegde motiveringsplicht. Verweerder heeft dit ter zitting ook met zoveel woorden toegegeven door te verklaren dat is gepoogd een en ander in het verweerschrift van 28 juni 2018 te repareren.
4.4 Verweerder heeft in het verweerschrift in aanvulling op de bestreden besluiten opgemerkt dat er in totaal 4 registertolken Georgisch zijn. Uit navraag bij de coördinatoren tolken die toegang hebben tot het plansysteem, waarin alles omtrent tolken gelogd en vastgelegd is, is gebleken dat er op 28 mei 2018 voor dit aanmeldgehoor is gekeken naar een beschikbare tolk. Gebleken is dat 1 van de registertolken al stond ingepland voor een tolkopdracht en dat de overige drie tolken niet (tijdig) beschikbaar waren voor deze tolkopdracht. Uit het gehoor en het feit dat eiser na afloop van het gehoor desgevraagd heeft verklaard dat hij de tolk goed heeft kunnen begrijpen en geen op- of aanmerkingen te hebben over de werkwijze van de tolk maakt verweerder niet op dat eiser ten gevolge van het inzetten van een niet-registertolk is benadeeld.
4.5 Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder hiermee wel deugdelijk gemotiveerd waarom geen beëdigde tolk beschikbaar was. Omdat niet aannemelijk is dat eisers hierdoor zijn benadeeld ziet de rechtbank aanleiding de bestreden besluiten met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in stand te laten.
5. Eisers hebben aangevoerd dat uit de ingediende correcties en aanvullingen blijkt dat er sprake is van meerdere punten die niet op een juiste wijze in het rapport zijn vastgelegd. De communicatie tussen de tolk en eisers is dus kennelijk niet goed (genoeg) geweest. Verweerder stelt ten onrechte dat er niet sprake is van een dusdanig groot aantal wijzigingen dat er gesteld kan worden dat er niet goed is vertaald.
Dat betoog faalt. De enkele omstandigheid dat de nodige correcties en aanvullingen zijn ingediend, brengt niet als vanzelf mee dat de vertaling dus gebrekkig is geweest. De rechtbank merkt hierbij op dat in de rapporten van gehoor geen aanwijzingen kunnen worden gevonden voor misbegrip door eisers of door de gehoormedewerker. Ook de stelling van eisers dat zij het idee hadden dat de tolk moeite had met de vertaling omdat het erg langzaam ging en de tolk soms lang moest nadenken voordat het juiste Nederlandse woord was gevonden brengt niet mee dat er dus gebrekkig is vertaald. De rechtbank wijst er verder op dat eiser bij slechts drie correcties opmerkt dat sprake was van verkeerd begrip door de tolk, van een vraag die op een andere manier zou zijn gesteld dan in het rapport van gehoor opgenomen en van een genoteerd antwoord dat niet zo zou zijn gegeven. Afgezet tegen het totaal aantal correcties en aanvullingen biedt ook dat onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen concluderen dat de vertaling gebrekkig is geweest. De rechtbank wijst er ten slotte op dat eisers aan het eind van het gehoor hebben verklaard dat zij de tolk goed hebben begrepen.
6. Eisers hebben aangevoerd dat Georgië ten aanzien van hen niet kan worden aangemerkt als een veilig land. In de zienswijze is gewezen op diverse rapporten van internationale organisaties. Verweerder miskent dat Georgië, gelet op die informatie en de ondervonden problemen, dat voor eisers een veilig land is. Zij kunnen immers niet de benodigde bescherming krijgen.
6.1 Voor zover eisers zich hiermee op het standpunt stellen dat Georgië in zijn algemeenheid niet kan worden aangemerkt als een veilig land van herkomst, faalt dat betoog. De Afdeling heeft herhaaldelijk geoordeeld dat verweerder Georgië terecht heeft aangewezen als veilig land van herkomst, onder meer in de uitspraak van 7 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1838) en de uitspraak van 20 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1320). Eisers hebben geen documentatie overgelegd waaruit een wezenlijk ander beeld voortvloeit dan gegeven in voornoemde uitspraken van de Afdeling.
6.2 De rechtbank overweegt dat verweerder de problemen van eisers niet geloofwaardig heeft geacht. Eisers hebben dit standpunt van verweerder niet anders bestreden dan door te wijzen op het tekortschieten van de tolk en op het niet kunnen overleggen van een document. Gelet op wat hiervoor is overwogen ten aanzien van de tolk hebben eisers het standpunt van verweerder aldus onvoldoende bestreden. Verweerder heeft zich dan ook niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat de problemen ongeloofwaardig zijn. Bescherming vragen is in dat geval niet nodig, zodat eisers betoog ook in zoverre faalt.
7. Eisers hebben aangevoerd dat ten onrechte, althans onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd is geconcludeerd tot kennelijke ongegrondheid van de asielaanvragen. Omdat eisers dit niet anders hebben toegelicht dan door te verwijzen naar de gronden van beroep, en die gronden, gelet op wat hiervoor is overwogen niet slagen, treft eisers beroepsgrond geen doel.
8. Verweerder heeft de aanvragen van eisers daarom terecht afgewezen als kennelijk ongegrond.
9. Eisers hebben met een beroep op het arrest Gnandi van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 juni 2018 (ECLI:EU:C:2018:465) aangevoerd dat verweerder de door het Hof genoemde waarborgen in de zaak van eisers onvoldoende in acht heeft genomen, omdat het beroep van eisers geen schorsende werking heeft en hen hangende het beroep opvang is onthouden. Verweerder heeft daarom niet voldaan aan de door het Hof gestelde voorwaarden voor het vaststellen van de terugkeerbesluiten, zodat de terugkeerbesluiten in zoverre onrechtmatig zijn. Nu de opgelegde inreisverboden zijn gebaseerd op de terugkeerbesluiten. zijn daarmee ook de inreisverboden onrechtmatig.
Dat betoog slaagt. Uit het arrest van het Hof volgt dat Richtlijn 2008/115/EG (PB 2008, L 348; hierna: de Terugkeerrichtlijn) op zichzelf er niet aan in de weg staat dat ten aanzien van een vreemdeling die een asielverzoek heeft ingediend een terugkeerbesluit wordt vastgesteld tezamen met de afwijzing van dit verzoek door het bestuursorgaan, in één meeromvattende beschikking, dus zonder de uitkomst van het beroep in rechte tegen die afwijzing af te wachten. Het Hof stelt aan de bevoegdheid voor het bestuursorgaan tot het vaststellen van een terugkeerbesluit in deze situatie echter wel de voorwaarde dat is gewaarborgd dat alle rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit worden geschorst in afwachting van de uitkomst van het beroep. Dat betekent volgens het Hof onder meer ook dat de vreemdeling tijdens die periode het voordeel kan genieten van de rechten die voortvloeien uit de Richtlijn 2003/9/EG (PB 2003 L 31; de Opvangrichtlijn; thans de Richtlijn 2013/33/EU; PB 2013, L 180; de herziene Opvangrichtlijn). Verweerder heeft de rechtsgevolgen van de terugkeerbesluiten evenwel niet geschorst, en eisers (daardoor) opvang onthouden. Daarmee is niet voldaan aan de voorwaarde voor het vaststellen van de terugkeerbesluiten. De terugkeerbesluiten zijn in zoverre onrechtmatig. Omdat de inreisverboden zijn gebaseerd op de terugkeerbesluiten, zijn de inreisverboden in zoverre ook onrechtmatig.
10. De beroepen zijn gegrond. De rechtbank zal de bestreden besluiten vernietigen omdat die zijn genomen in strijd met artikel 6, zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn.
11. Eisers hebben als gevolg van de onrechtmatigheid van de terugkeerbesluiten geen opvang gehad tijdens de beroepsprocedure. Dat is een feitelijk gevolg dat naar zijn aard niet ongedaan kan worden gemaakt, waarbij de rechtbank verwijst naar de uitspraak van de Afdeling van 19 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1331). Omdat verweerder de aanvragen terecht heeft afgewezen als kennelijk ongegrond, bestond een grondslag voor het vaststellen van de terugkeerbesluiten met een onmiddellijke vertrekverplichting, en daarmee voor het uitvaardigen van de inreisverboden. De rechtbank ziet daarom aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a, van de Awb te bepalen dat de rechtsgevolgen van de te vernietigen besluiten geheel in stand blijven.
12. Er bestaat aanleiding om verweerder te veroordelen in de proceskosten van eisers. Omdat naar het oordeel van de rechtbank sprake is van samenhangende zaken als bedoeld in artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht, worden de proceskosten voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 1.002,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 501,- en een wegingsfactor 1).

Beslissing


De rechtbank:
- verklaart de beroepen gegrond;
- vernietigt de bestreden besluiten;
- bepaalt dat de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten geheel in stand blijven;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eisers tot een bedrag van € 1.002,-.

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8203

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Uitspraak: "Chavez Vilchez" (artikel 20 VWEU beroep) met een volwassene kan alleen als scheiding op geen enkele wijze kan vanwege uitzonderlijke afhankelijkheidrelatie


Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 10-07-2018
Datum publicatie 13-07-2018
Zaaknummer AWB 18/516 en AWB 18/517
Inhoudsindicatie
Eiser stelt dat hij op grond van artikel 20 VWEU Unie rechtmatig verblijf heeft als partner van een burger van de Unie. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 8 mei 2018, K.A., volgt dat eiser op zichzelf terecht aanvoert dat een derdelander niet uitsluitend een verblijfsaanspraak aan artikel 20 VWEU kan ontlenen indien hij verblijf beoogt bij zijn minderjarig kind dat Unieburger is, maar dat ook een afgeleid verblijfsrecht kan ontstaan op grond van artikel 20 VWEU als een derdelander verblijf beoogt bij een meerderjarig familielid dat burger van de Unie is. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit dan ook ten onrechte op het standpunt dat eiser geen afgeleid verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU kan ontlenen omdat hij geen vader is van een minderjarig kind dat Unieburger is.
De rechtbank passeert het motiveringsgebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb omdat niet is gebleken van een uitzonderlijke situatie, zoals bedoeld in het arrest K.A., waarin sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie dat eiser en zijn partner op geen enkele wijze van elkaar gescheiden kunnen worden.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Haarlem
Bestuursrecht
zaaknummers: AWB 18/516 (beroep)
AWB 18/517 (voorlopige voorziening)
uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken en de voorzieningenrechter van 10 juli 2018 in de zaak tussen

[eiser] ,

geboren op [geboortedatum] , van Surinaamse nationaliteit,
eiser, verzoeker,
hierna te noemen eiser,
(gemachtigde: mr. J. van Bennekom, advocaat te Amsterdam),
en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

verweerder,
(gemachtigde: mr. C. Georgescu).

Procesverloop

Bij besluit van 8 september 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiser tot afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, Vreemdelingenwet 2000 waaruit rechtmatig verblijf als familielid van een burger van de Unie blijkt, afgewezen.
Bij besluit van 16 januari 2018 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Eiser heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hij verzoekt verweerder te verbieden hem uit te zetten voordat de rechtbank op het beroep heeft beslist.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 juni 2018. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Ook is verschenen [referent] (hierna: referente). Verweerder is, met voorafgaand bericht van afwezigheid, niet ter zitting verschenen.

Overwegingen

1. Eiser beoogt verblijf bij referente in Nederland. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. Eiser heeft de Surinaamse nationaliteit. Hij stelt dat hij op grond van artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) wegens zijn relatie met referente rechtmatig verblijf heeft als partner van een burger van de Unie.
2. De rechtbank stelt allereerst vast dat niet in geschil is dat eiser niet voldoet aan de vereisten voor rechtmatig verblijf op grond van artikel 8.13, eerste lid, in samenhang met artikel 8.7, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb), zoals bedoeld in de Richtlijn 2004/38/EG (PB L 158; de Verblijfsrichtlijn). Ook staat vast dat eiser geen verblijf beoogt op grond van Richtlijn 2003/86/EG (PB 2003 L 251; de Gezinsherenigingsrichtlijn). Het gaat eiser uitsluitend om aanspraak op verblijf op grond van artikel 20 VWEU.
3. Eiser voert aan dat het weigeren van verblijf aan hem tot gevolg heeft dat referente, die burger van de Unie is, zich genoodzaakt voelt om met hem het grondgebied van de Unie te verlaten. Daarmee wordt haar het effectief genot ontzegd van de voornaamste aan de status van Unieburger ontleende rechten. Eiser beroept zich op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) van 8 maart 2011, Ruiz Zambrano (ECLI:EU:C:2011:124; hierna: het arrest Zambrano), van 15 november 2011, Murat Dereci (ECLI:EU:C:2011:734; hierna: het arrest Dereci) en van 10 mei 2017, H.C. Chavez-Vilchez (ECLI:EUC:2017:354; hierna: het arrest Chavez-Vilchez). Volgens eiser beperkt verweerder de reikwijdte van artikel 20 VWEU ten onrechte tot minderjarige kinderen.
3.1 Verweerder stelt zich op het standpunt dat de door eiser genoemde jurisprudentie niet van toepassing is op zijn situatie. Uit de arresten Zambrano en Dereci kan worden afgeleid dat een derdelander een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU krijgt, indien de aanvrager een minderjarig kind heeft dat in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, dit kind ten laste komt van de aanvrager en dit kind bij het onthouden van verblijfsrecht aan de aanvrager, hem moet volgen en het grondgebied van de Unie moet verlaten. Omdat eiser geen minderjarig kind heeft met de Nederlandse nationaliteit, zijn de arresten Zambrano, Dereci en Chavez-Vilchez volgens verweerder in deze zaak niet van toepassing.
3.2 Uit de arresten Zambrano, Dereci en Chavez-Vilchez volgt dat artikel 20 VWEU zich verzet tegen de weigering van verblijf aan familieleden van een burger van de Unie, die tot gevolg heeft dat de burger van de Unie het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status ontleende rechten wordt ontzegd. In dit verband heeft het Hof overwogen dat er zeer bijzondere situaties bestaan waarin aan een onderdaan die familielid is van een burger van de Unie een verblijfsrecht moet worden toegekend, ook al is het secundaire recht inzake het verblijfsrecht van onderdanen van derde landen niet van toepassing en heeft deze burger zijn recht van vrij verkeer niet uitgeoefend. Als gevolg van de weigering om een verblijfsrecht te verlenen, zou anders aan het Unieburgerschap de nuttige werking worden ontnomen en hem het effectieve genot van de essentie van de aan die status ontleende rechten worden ontzegd, indien deze burger feitelijk genoopt is het grondgebied van de gehele Unie te verlaten .
3.3
In het arrest van 8 mei 2018, K.A. (ECLI:EU:C:2018:308; hierna: het arrest K.A.) heeft het Hof het volgende overwogen.
“52. De weigering om aan een derdelander een verblijfsrecht toe te kennen kan (…) alleen afbreuk doen aan het nuttige effect van het burgerschap van de Unie indien er tussen die derdelander en de Unieburger, die een lid is van zijn familie, een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat deze ertoe zou leiden dat laatstgenoemde gedwongen is de betrokken derdelander te vergezellen en het grondgebied van de Unie als geheel te verlaten (zie in die zin de arresten (…) Dereci (…) en (…) Chavez-Vilchez (…) en het arrest van 6 december 2012, O., S. en L., ECLI:EU:C:2012:776; [hierna het arrest O., S. en L.]).
(…)
65. (…) om te beginnen [moet] worden onderstreept dat volwassenen - anders dan minderjarigen, a fortiori wanneer dat kinderen van jonge leeftijd zijn, zoals de Unieburgers in de zaak die heeft geleid tot het arrest (…) Zambrano (…) - in beginsel in staat zijn om onafhankelijk van hun familieleden een leven te leiden. Het is dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen voorstelbaar dat wordt erkend dat er tussen twee volwassenen die behoren tot een en dezelfde familie, een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat deze een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU doet ontstaan, namelijk in gevallen waarin de betrokkene, gelet op alle relevante omstandigheden, op geen enkele wijze kan worden gescheiden van het familielid van wie hij afhankelijk is.”
3.4 Uit het arrest K.A. volgt dat eiser op zichzelf terecht aanvoert dat een derdelander niet uitsluitend een verblijfsaanspraak aan artikel 20 VWEU kan ontlenen indien hij verblijf beoogt bij zijn minderjarig kind dat Unieburger is, maar dat ook een afgeleid verblijfsrecht kan ontstaan op grond van artikel 20 VWEU als een derdelander verblijf beoogt bij een meerderjarig familielid dat burger van de Unie is. Dit heeft verweerder ook met zoveel woorden erkend in zijn verweerschrift, waarin hij stelt dat het niet ondenkbaar is dat ook volwassen Unieburgers onder de werking van de jurisprudentielijn uit de arresten Zambrano, Dereci, Chavez-Vilchez en O.S. en L. zouden kunnen vallen.
Verweerder heeft zich in het bestreden besluit dan ook ten onrechte op het standpunt gesteld dat artikel 20 VWEU alleen van toepassing is op een situatie waarin een derdelander ouder verblijft beoogt bij een minderjarige kind dat burger van de Unie is, en dat eiser daarom geen afgeleid verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU kan ontlenen omdat hij geen vader is van een minderjarig kind dat Unieburger is. De rechtbank komt daarom tot het oordeel dat het bestreden besluit niet deugdelijk is gemotiveerd.
3.5
Met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ziet de rechtbank aanleiding het hiervoor geconstateerde motiveringsgebrek te passeren omdat aannemelijk is dat eiser door dit gebrek niet is benadeeld. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.
In het arrest K.A. (punt 65) heeft het Hof gespecificeerd dat een situatie waarin tussen twee volwassenen familieleden een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat deze een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU doet ontstaan slechts in uitzonderlijke gevallen voorstelbaar is. Dit is het geval indien de betrokkene op geen enkele wijze kan worden gescheiden van het familielid van wie hij afhankelijk is.
Verweerder heeft zich in het verweerschrift op het standpunt gesteld dat niet is gebleken van een feitelijke afhankelijkheid van eiser, waardoor referente als volwassen burger van de Unie zich in dezelfde positie bevindt als een minderjarig kind dat zich niet staande kan houden in de lidstaat van zijn nationaliteit zonder de verzorging van een derdelander.
In het bestreden besluit heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat eiser niet heeft aangetoond dat hij een duurzame relatie onderhoudt met referente. Eiser heeft dat standpunt in bezwaar en in beroep niet gemotiveerd weersproken, en evenmin aanvullend bewijs ingebracht ter onderbouwing van zijn stelling dat hij een duurzame relatie heeft met referente. Daaruit volgt dat al zeker niet is gebleken van een uitzonderlijke situatie, zoals bedoeld in het arrest K.A., waarin sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie dat eiser en referente op geen enkele wijze van elkaar gescheiden kunnen worden. Uit de stelling van eiser ter zitting dat hij een affectieve relatie heeft met referente, en dat referente in Nederland werk heeft en een opleiding volgt, blijkt in elk geval niet van een dergelijke bijzondere afhankelijkheidsrelatie. Verweerder heeft zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat niet is gebleken dat referente zodanig afhankelijk is van eiser, dat zij zich in Nederland zonder zijn aanwezigheid niet staande kan houden en dus op geen enkele wijze van hem kan worden gescheiden. Eiser kan daarom geen afgeleid verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU ontlenen.
Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen, zoals eiser heeft verzocht, nu de door eiser opgeworpen rechtsvraag kan worden beantwoord aan de hand van de al bestaande jurisprudentie van het Hof.
De beroepsgrond slaagt niet.
4. Eiser voert verder aan dat het bestreden besluit in strijd is met de artikelen 7, 14, 15 en 21 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) en artikel 8 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
4.1 Zoals in het voorgaande is overwogen, kan eiser geen afgeleid verblijfsrecht ontlenen aan artikel 20 VWEU. Daarmee valt zijn situatie niet binnen de materiële werkingssfeer van het Handvest. Daarom is bij de beoordeling van het bestreden besluit geen plaats voor toetsing aan de artikelen 7, 14, 15 en 21 van het Handvest (zie het arrest Dereci, punten 71 en 72). Daarnaast kan het beroep van eiser op artikel 8 EVRM er niet toe leiden dat hem een verblijfsrecht toekomt op grond van artikel 20 VWEU. Verweerder heeft zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat eiser, indien hij zijn aanspraak op verblijf met het oog op artikel 8 EVRM beoordeeld wenst te zien, hij een daartoe strekkende aanvraag kan indienen (zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BV3581).
De beroepsgrond slaagt niet.
5. Het beroep is ongegrond.
6. Gelet op het onder 3.4 geconstateerde gebrek, zal de rechtbank verweerder veroordelen in de kosten die eiser heeft gemaakt. De kosten zijn op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht € 1.002,- (1 punt voor het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, wegingsfactor 1). Verder zal de rechtbank verweerder opdragen het door eiser betaalde griffierecht te vergoeden.
Verzoek om een voorlopige voorziening
7. Indien tegen een besluit beroep bij de rechtbank is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de hoofdzaak, ingevolge artikel 8:81, eerste lid, Awb op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
8. Nu in de hoofdzaak wordt beslist, is aan het verzoek het belang komen te ontvallen, zodat dit reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt. De voorzieningenrechter zal het verzoek om een voorlopige voorziening afwijzen.
9. Gelet op het onder 3.4 geconstateerde gebrek, zal de voorzieningenrechter verweerder veroordelen in de kosten die eiser heeft gemaakt. De kosten zijn op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht € 501,- (1 punt voor het verzoekschrift, wegingsfactor 1). Verder zal de voorzieningenrechter verweerder opdragen het door eiser betaalde griffierecht te vergoeden.

Beslissing


De rechtbank:
- verklaart het beroep ongegrond;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten en draagt verweerder op € 1.002,- te betalen;
- draagt verweerder op € 170,- te betalen aan eiser als vergoeding voor het betaalde griffierecht.
De voorzieningenrechter:
- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten en draagt verweerder op € 501,- te betalen;
- draagt verweerder op € 170,- te betalen aan eiser als vergoeding voor het betaalde griffierecht.
Deze uitspraak is gedaan door mr. J. van der Kluit, rechter, tevens voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. C.H. Gall, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2018.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator