Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2017 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

UITSPRAAK: nova en motivering: IND moet wel motiveren waarom het uitroepen van de noodtoestand niet zou uitmaken (journalist, Ethiopië)

Instantie Raad van StateDatum uitspraak 13-12-2017Datum publicatie 20-12-2017 Zaaknummer 201705724/1/V2
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep 3.    In de enige grief klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij het besluit ondeugdelijk heeft gemotiveerd. De staatssecretaris betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het in de eerste plaats aan de vreemdeling is om aannemelijk te maken dat hij bij terugkeer naar Ethiopië een gegronde vrees heeft voor vervolging, dan wel een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.
3.1.    Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling is het aan de vreemdeling om de aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden aannemelijk te maken, en niet aan de staatssecretaris om het tegendeel aannemelijk te maken (zie onder meer de uitspraak van 2 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3659). De staatssecretaris betoog…

UItspraak: "Geen zicht op uitzetting naar Sri Lanka"

Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 19-12-2017Datum publicatie 20-12-2017 Zaaknummer 17.13915 1. Eiser voert aan dat een reëel zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn naar Sri Lanka ontbreekt. Daartoe wijst eiser onder meer op een brief van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van 27 juni 2017 en een brief van verweerder van 26 september 2017. Deze beroepsgrond slaagt.
1.1. Uit de brief van de DT&V van 27 juni 2017 volgt onder meer dat in september 2015 twee laissez-passers (lp’s) zijn afgegeven door de Sri Lankaanse autoriteiten en dat in 2016 en tot en met april 2017 geen presentaties bij de Sri Lankaanse ambassade hebben plaatsgevonden. Ook volgt uit die brief dat de Sri Lankaanse ambassade in mei 2017 heeft aangegeven dat zij wil meewerken aan vrijwillige terugkeer, maar dat zij niet zal meewerken aan gedwongen terugkeer omdat dat aan de Sri Lankaanse autoriteiten in Colombo is en voorts dat gedwongen terugkeer met een or…

Rechter van het Joegoslavië Tribunaal "Een tribunaal is er niet voor verzoening"

After 24 years the Yugoslavia Tribunal closed down. In this interview judge Orie looks back. He says that the tribunal made it clear that top brass would not be able to get away with war crimes anymore while 24 years ago that was just wishful thinking. He is right that much has changed. While my professor at university Kooijmans taught us in the early 1990ties that international law could hardly be enforced nowadays people can face tribunals or the ICC.


De eerste groep asielzoekers waar ik mee te maken kreeg meer dan 20 jaar geleden waren de vluchtelingen uit Joegoslavië.Fons Orie Rechter Fons Orie kijkt terug op 24 jaar tribunaal. Boeken over Srebrenica las hij niet. „Ik wilde me niet laten beïnvloeden.”  Wim Brummelman 20 december 2017 Rechter Fons Orie (70) heeft een tiental processen geleid, maar dat tegen de ‘slager van Srebrenica’ trok de meeste aandacht. Sinds november 20…

U.N. Human Rights Chief to Leave, Citing ‘Appalling’ Climate for Advocacy

That is quite a gesture. People tend to cling to posts in high offices but this prince does not want to bend the knee and see his job marginalised. The High Commisioner for Human Rights is by the way the crown prince of Iraq.
Zeid Ra’ad Hussein worries the global retreat from human rights makes his job untenable. The United Nations’ top human rights advocate told his staff that he will not seek a second term, citing concern that his voice would be silenced in an age when the United States and other world powers are retreating from their historical commitment to human rights.
Zeid Ra’ad Hussein, a Jordanian prince and former ambassador who served as a U.N. political officer during the Bosnian war, announced his plan in an end-of-year email to employees of the Geneva-based human rights agency. His term ends in the summer of 2018.
“Next year will be the last of my mandate,” Zeid wrote Wednesday in the email, which was obtained by Foreign Policy. “After reflection, I have decided n…

Have a blessed Christmas time - Gezegende kerstdagen

Wishing all of you a peaceful and happy Christmas time. No matter if it is a holy day in your country or what/who you believe in the wish for safety and being blessed with good health, friendship and prosperity is universal. So may your days be blessed and bright.

Fijne kerstdagen allemaal!

"Political Refugee becomes our Trainee!"

Isamar van Hilten schrijft op Linkedin:

"Today a warm welcoming Iraqi Lunch was prepared for us. Our new Trainee
Riem wanted to welcome her boss with her national hospitality and the local
flavors of her native kitchen. A beautifully set table, and a wealth of aroma´s
welcomed us in her new home. During the business lunch we discussed not only
the work assignment, we also shared some details about our families, culture
and the way we are going to celebrate the upcoming holidays.

Riem was introduced to me by Wytzia, a great lady with a big hearth for
justice, immigration law and people. She and her professional friend Anton,
another great person whom I only recently met for the first time, both give
their time to `vluchtelingenwerk` and helping political refugees get back into
a professional work. Since I work with Knowledge migrants and other
international professionals who come to Holland for work, I am only familiar
with the other segment of internationa…

Webinar ‘Interculturele communicatie"

Het webinar ‘Interculturele communicatie als tolk’ (Ook erg nuttig voor iemand die geen tolk is maar veel met buitenlanders werkt) is een zeer praktische workshop voor tolken en vertalers. Er wordt ingegaan op de culturele achtergrond van grote culturele groepen in Nederland en op kenmerken van de Nederlandse cultuur.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden veelvoorkomende culturele misverstanden tussen gesprekspartners, waarmee u als tolk te maken kunt krijgen, uitdiept en besproken. Ook gaan we in op de vraag wat u als tolk kunt doen om een brug te slaan tussen twee gesprekspartners als er sprake is van miscommunicatie veroorzaakt door culturele verschillen.

De volgende thema’s komen aan de orde:

    Culturele normen en waarden: de bedoeling van een boodschap
    Non-verbale signalen, houding en gedrag
    Culturele betekenis van begrippen

Aan de hand van casuïstiek worden gesprekssituatie gesimuleerd. Met korte vragen en oefeningen worden deelnemers aan het denken gezet. Theor…

Webinarserie 'Tolken in het Vreemdelingenrecht' (ook handig voor niet tolken - college door Anton Kleijweg, Fouad ben Saddek en Wytzia Raspe )

Het vreemdelingenrecht is een complex rechtsgebied. Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk en overzichtelijk en kan iedereen wel meepraten maar er ligt vaak ingewikkelde juridische regelgeving aan ten grondslag. Een verkeerde interpretatie van wat iemand zegt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de vreemdeling. Zijn asielrelaas kan er zomaar ongeloofwaardig door lijken.

De webinarserie vindt plaats op 11, 18 en 25 januari en 1 februari 2018 van 20:00 tot 22:00 uur

Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een P…

Veel kinderen die worden uitgezet belanden in 'ellendige situatie' stelt promovenda

Nederlandse autoriteiten checken niet hoe het gaat met kinderen die na een afgewezen asielaanvraag met hun ouders worden teruggestuurd naar hun land. Onderzoekster Zevulun deed dat wel.
Er is weinig bekend over het lot van asielkinderen die met hun ouders terugkeren naar land van herkomst. Bouwen ze daar weer een goed nieuw leven op of belanden ze in de ellende? Promovenda Daniëlle Zevulun (32) onderzocht de afgelopen vijf jaar hoe het is gegaan met een aantal teruggekeerde kinderen naar Kosovo en Albanië. Morgen promoveert de juriste en cultureel antropologe aan de Rijksuniversiteit Groningen op de uitkomsten. Hoogleraar en huidig kinderombudsman Margrite Kalverboer is een van haar promotoren. Kinderrechten komen in de knel, betoogt Zevulun.
Lees verder in Trouw: https://www.trouw.nl/samenleving/veel-kinderen-die-worden-uitgezet-belanden-in-ellendige-situatie-~a8051c98/


Mevrouw stelt in de krant dat niemand weet hoe het met de kinderen gaat die bijvoorbeeld naar Irak word…

Erik Scheers over de Burgerschapsrichtlijn (2004/38) en de manier waarop de Raad van State ongemotiveerd het verzoek om prejudiciële vragen afwijst

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen…

VACATURE: Allround Administratief Medewerker

Voor een van onze opdrachtgevers binnen de rijksoverheid zijn wij op zoek naar een fulltime administratief medewerker met ervaring in telefonisch contact en het maken van planningen.

Als administratief medewerker ben je in deze functie verantwoordelijk voor de administratieve en ondersteunende werkzaamheden van de afdeling. Binnen de afdeling wordt volledig digitaal gewerkt.

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:
- Je verwerkt en registreert de verschillende handelingen in het digitale informatiesysteem.
- Je hebt telefonisch contact met verschillende collega's en externe partners.
- Je controleert de vorm en de inhoud van de dossiers.
- Je draagt zorg voor het verwerken van nieuwe dossiers en digitaliseert de stukken in het daarvoor bestemde systeem.
- Tevens ben je aanspraakpunt voor de medewerkers, voor wat betreft de administratieve afhandeling van dossiers.
- Je signaleert hierin mogelijke knelpunten en draagt, in overleg met de collega’s, zorg voor een tijdige en j…

Vluchtelingenwerk: in bezwaar kunnen uw clienten gratis een gespecialiseerde advocaat krijgen.

De week schreef me een jurist wiens zus nareizigers-aanvragen doet bij een plaatselijke afdeling van Vluchtelingenwerk. Van een gezin dat ze beiden goed kenden was de aanvraag voor een volwassen kind afgewezen. De zus van Vluchtelingenwerk had dus haar andere zus gevraagd of die wilde bijspringen. De juriste vroeg wat je dan in bezwaar kon aanvoeren. En het was me toch een moeilijke zaak!

Ik denk dat veel vrijwilligers die helpen met nareizen en / of gezinshereniging niet beseffen dat als er een afwijzende beschikking komt er een rechtsmiddel kan worden aangespannen en dat daar de vreemdeling (meestal) een toevoeging voor kan krijgen en dus naar een gespecialiseerde advocaat kan. Het is dus helemaal niet nodig om het maar zelf te proberen. Het is ook vaak zo dat die advocaat niet alleen die ene zaak zal behandelen maar ook vergelijkbare zaken doet waardoor als het goed is hij of zij de klappen van de zweep kent.

Ik was zelf de coordinator bij Vluchtelingenwerk 10 jaar geleden van een…

UItspraak: IND kan niet zomaar van horen in bezwaar afzien als er veel stukken in bezwaar zijn overgelegd en de IND in primo fout zat(Raad van State)

En daar hebben ze nogal de neiging toe bij de IND!!! Immers uit dat horen zou het wel duidelijk kunnen worden dat deze mensen er echt gewoond hebben.

"

1.    In de tweede grief betoogt de vreemdeling dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zijn beroepsgrond dat de staatssecretaris ten onrechte een verblijfstermijn van zes maanden heeft gehanteerd, geen bespreking behoeft.
1.1.    Hoewel de vreemdeling terecht betoogt dat de staatssecretaris, door alleen aan te nemen dat gezinsleven is opgebouwd of bestendigd bij een daadwerkelijk en aaneengesloten verblijf in een andere lidstaat van ten minste zes maanden, een onjuiste maatstaf heeft toegepast (zie de uitspraken van de Afdeling van 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3184 en ECLI:NL:RVS:2014:3179), leidt dit niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak. De rechtbank heeft namelijk, gelet op haar oordeel dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij samen met referente feitelijk in Duitsland h…

Uitspraak: atheïstische acteur / regisseur uit Irak

ECLI:NL:RBDHA:2017:14012 Rechtbank Den Haag, 27-11-2017, 17/8547Datum uitspraak:27-11-2017 Datum publicatie:29-11-2017 Inhoudsindicatie:Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat uit eisers verklaringen niet volgt dat hij atheïst is of zich als atheïst profileert in Irak. Ook heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd hoe eisers werk als acteur, regisseur en scenarioschrijver, waarvan verweerder niet heeft betwist dat eiser daarin zijn non-religieuze opvattingen ten aanzien van politiek en maatschappij tot uitdrukking brengt, zich verhoudt tot wat in het Algemeen ambtsbericht inzake Irak van november 2016 en in het U.S. State Department Country Report on Human Rights Practices 2015 ten aanzien van Irak is vermeld over atheïsten, journalisten en mediapersoneel. Daaruit volgt immers dat journalisten, mediapersoneel en atheïsten zich in Irak niet vrijelijk kunnen uiten zonder daarbij te moeten vrezen voor geweld van de zi…

IND gaat nareizigers Eritrea anders screenen

Mensen uit Eritrea die zich bij gezinsleden willen voegen die al in Nederland zijn, hebben vaak geen officiële documenten. En de officiële papieren die wel worden overlegd, zijn vaak vervalst. Daarom wil de IND nu sneller ook niet-officiële documenten wegen, zoals bijvoorbeeld een huwelijkscertificaat van een kerk. Tot nu toe gebeurde dit pas als officiële bewijzen niet konden worden geleverd. Ook een dna-onderzoek kan nu eerder worden uitgevoerd. Daarvoor werd tot nu toe ook gewacht tot duidelijk was dat er geen officiële papieren konden worden getoond.
Lees verder in de Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1328112/ind-gaat-nareizigers-eritrea-anders-screenen
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven …

VACATURE: stagiair(e) die in de actualiteit van het migratierecht wil duiken


Voor de periode van februari t/m juli 2018 zoeken wij een stagiair(e) die in de actualiteit van het migratierecht wil duiken en meewerkt aan de productie van JV en de redactie van Migratieweb. Zie voor de vacature https://lnkd.in/eUB2V6RInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wann…

VACATURE: cursuscoordinator migratierecht

Meer informatie hier: http://www.migratieweb.nl/banner/vacaturecursuscoordinator_nov17.pdfInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link b…

Vrijwillige terugkeer via het IOM. Zou de advocaat/jurist hier ook info over moeten geven?

(English below) Eerder deze week een interessant webinar gevolgd bij KTV - Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen verzorgd door UN Migration Agency (IOM)-Nederland. Wat juristen vaak niet weten en dus niet aan hun clienten vertellen of denken dat dat ze clienten gaat kosten als ze het vertellen of het niet bij hun eigen politieke idealen vinden passen en daarom er niet over beginnen, is dat het IOM als iemand zelf wil vertrekken voor veel landen een programma biedt waar de teruggekeerde vreemdeling een jaar wordt begeleid en ondersteuning (ook financieel) krijgt. Ook wordt er voor gezorgd dat iemand naar huis kan vliegen en er op zijn of haar papieren niets over uitzetting of deportatie komt te staan. Dit hele programma wordt uitgevoerd door een VN organisatie maar de kosten worden betaald door Nederland.De mevrouw van het IOM vertelde dat ze de nodige mensen ziet die terugkeren ondanks dat ze een status hebben gekregen omdat gezinshereniging met hun achtergebleven vrouw en …

Recente berichten


en meer