De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

31 juli 2009

Conference on international business immigration (London)

Thursday November 19, 2009, 08:00AM
Ends: Friday November 20, 2009, 05:00PM
Event Type: Conference
Location: Renaissance Chancery Court
252 High Holborn
London, GREATER LONDON WC1V 7EN GB

Website: http://www.int-bar.org/conferences/conf283/

Keywords: The state of the nations at a time of economic crisis/Business visitors – the do’s and the don’ts/Skilled workers – the highly skilled and the global transfers/Entrepreneurs and investors/The European immigration scene/The new US immigration law landscape
Intended For: Immigration lawyers, policy-makers, in-house counsels, human resource managers and other parties interested in immigration matters.
Organization: International Bar Association

The conference is the leading Global Immigration Conference for immigration professionals and HR personnel.

The conference is held biennially and in 2007 the event was attended by almost 200 delegates from all corners of the world. We are expecting a similar turn out for the 2009 event, thus a great opportunity to place your brand in front of some of the industries most influential professionals.

Sponsors may sign up at any time. Please contact me for details. Delegate registration will open shortly.

Programme: http://www.int-bar.org/conferences/conf283/binary/London%20Global%20Immigration%20programme.pdf


Bron: http://www.int-bar.org/conferences/conf283/
IND wijzigt werkwijze bij verzoek om inzage in minuten bij beschikkingen

De IND heeft besloten om verzoeken om inzage in minuten bij beschikkingen en in nota’s met een voorstel tot afdoening van een individueel geval niet meer te honoreren. Deze nieuwe gedragslijn betekent overigens niet dat direct belanghebbenden niet adequaat zullen worden geïnformeerd. Er kan wel desgewenst een zakelijke weergave worden verstrekt van het document, voor zover daar geen bezwaren tegen bestaan.

Reden voor deze verandering
Er is gebleken dat de verzoeken om inzage in zulke grote aantallen plaatsvinden, dat deze een structureel karakter hebben gekregen. Bovendien blijken de minuten op een verkeerde manier te worden opgevat. De minuut geeft de aanzet voor een interne discussie, maar is nooit de volledige weergave daarvan; het is een momentopname. Zo kan in de opsomming een argument staan, dat de doorslag heeft gegeven bij de uiteindelijke beslissing, maar dat is zeker niet altijd het geval.
Dit geldt te meer voor die gevallen, waar geen beleidsregels voor zijn, zoals de beoordeling om gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid.
Bovendien moet de opsteller van een minuut of nota zich niet belemmerd voelen in de vrijheid om argumenten en beweegredenen tegen elkaar af te wegen, als dat voor inzage vatbaar is.

Bron: http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/IND_wijzigt_werkwijze_bij_verzoek_om_inzage.asp

AMV-ers die als volwassenen willen blijven (uitspraak)

LJN: BJ4216,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , AWB 08 / 17794, 08 / 17795, 08 / 17800, 08 / 17805, 08 / 17796, 08 / 17797, 08 / 17798, 08 / 7803


Datum uitspraak: 20-11-2008
Datum publicatie: 29-07-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Aanvraag wijziging beperking AMV-vergunning in ‘voortgezet verblijf’
Verzoeksters zijn op 27 juni 2002 Nederland ingereisd. Eerst bij besluit van 3 februari 2006 is aan verzoeksters een verblijfsvergunning AMV verleend, met ingang van 28 juni 2002 en onder gelijktijdige verlenging tot 1 januari 2004. Het is niet in geschil dat verzoeksters niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3.51 Vb. In de bestreden besluiten is onvoldoende gemotiveerd waarom geen toepassing is gegeven aan artikel 3.52 Vb. Verweerder heeft ten onrechte bij de belangenafweging niet betrokken de omstandigheid dat verzoeksters meer dan de helft dan wel bijna de helft van hun leven in Nederland verblijven, waarbij zij mede door toedoen van verweerder tot 3 februari 2006 rechtmatig verblijf hebben gehad. Een beroep op artikel 8 EVRM beperkt zich niet tot het beroep op eerbiediging van het recht op respect voor het familie- of gezinsleven tussen verzoeksters onderling, verzoekster sub 1 en haar minderjarige kind en partner, of verzoeksters sub 2 en 3 en hun pleegouders, maar strekt zich tevens uit tot het recht op respect voor het privéleven. Een dergelijke toets heeft verweerder niet uitgevoerd. Voor zover verweerder ter zitting heeft aangevoerd dat sprake moet zijn van een langdurig verblijf alvorens sprake kan zijn van strijd met het recht op respect voor het privéleven, wordt geoordeeld dat verzoekster sub 4 het grootste deel van haar leven en verzoeksters sub 2 en 3 een relatief zeer groot deel van hun leven in Nederland hebben doorgebracht, alhier zijn opgegroeid en onderwijs hebben genoten. Bij die omstandigheden valt een verblijf van zes jaar als langdurig aan te merken. Ten aanzien van het beroep op artikel 3 IVRK wordt overwogen dat dit artikel in ieder geval zover strekt dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het desbetreffende kind dienen te worden betrokken. Daaronder valt ook het zo snel en correct mogelijk nemen van een besluit op een aanvraag van een kind, zodat deze op die wijze zo kort mogelijk in onzekerheid zal verkeren over zijn verblijfstatus. Verweerder heeft dit in de onderhavige gevallen en in het verleden nagelaten. Niet is gebleken dat verweerder hiermee rekening heeft gehouden in de belangenafweging in het kader van de beoordeling van het beroep op artikel 3.52 Vb, dan wel artikel 4:84 Awb. Beroep gegrond.


Bron: rechtspraak.nl

30 juli 2009

Iraaks restaurant "Arbil" in Den Haag geopend

Bent u wel eens op de Haagse markt geweest? Direct tegenover de hoofdingang (Hoefkade) zat een Turks restaurant waar het goed eten was. Sinds twee weken is hier een Iraaks restaurant gevestigd genaamd "Arbil" naar de plaats waar de eigenaars orgineel vandaan komen. Het is net open en zelfs de oude naam staat nog op de gevel.

Binnen is het een kwestie van "wat de pot schaft" Er zijn een aantal gerechten klaargemaakt en daar kan je uit kiezen. Gisteren bijvoorbeeld Linzensoep, Okrasoep, Biryani, Rijst, Lamsvlees in een stoofpot, bonen, salade, allerlei soorten spiezen een lekker vers Arabisch brood en gratis thee toe. Aangezien Iraakse gerechten vaak een heel lange bereidingstijd hebben is het logisch dat de boel al klaarstaat. En lekker vers is en niet uit de diepvries komt. Bijkomend voordeel: binnen een paar minuten op je bord. En niet zuinig ook.

Echt een aanrader: lekker, eens iets anders, veel en spotgoedkoop! Het zit er dan ook bomvol.


P.S. De foto is niet daar gemaakt maar is een gratis e-card van typisch Iraaks eten die te vinden is op: http://www.thingsasian.com/e-card/12378

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator