De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

29 mei 2015

VACATURE Hoor- en beslismedewerker vreemdelingenrecht

DPA is sinds 1990 actief en opereert vanuit kantoren verspreid door heel Nederland (o.a. Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Zoetermeer, Bussum en Zwolle). Als beursgenoteerde en Nederlandse detacheringsorganisatie bemiddelt DPA interim professionals en zelfstandige specialisten bij bedrijven, overheden en non-profit instellingen. De marktbenadering van DPA is gebaseerd op een heldere en herkenbare segmentatie. De DPA groep bestaat op dit moment uit de volgende business units: DPA IT, DPA Security, DPA Finance, DPA Supply Chain, DPA Engineering, DPA Fagro, DPA Legal, DPA Legal Services, DPA Management Support, DPA Compliance, DPA Banking & Insurance, DPA Recht & Ruimte, DPA Sociale Zekerheid, DPA Online Marketing, DPA Spanish Professionals, DPA CreditForce, DPA Cauberg-Huygen, DPA Technipower, Benkis Banking en DPA Benkis Training & Coaching. 
Het betreft een grote Rijksoverheidsinstantie. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland en behandelt aanvragen op het gebied van asiel, regulier en naturalisatie. Zij zijn gevestigd op verschillende locaties in Nederland.

Functieomschrijving

In de functie van Hoor- en Beslismedewerker houd je je bezig met de algemene asielprocedure. Je bent verantwoordelijk voor het informeren van vreemdelingen over de procedure en het horen van vreemdelingen om nader inzicht te krijgen in de zaak. Daarnaast verstrek je in voorkomende gevallen, na ruggespraak, advies t.b.v. de zaak en beoordeel je of het dossier volledig is en voldoet aan de formele procedure regels. Verder verricht je de volgende werkzaamheden:
 • Indien nodig, een onderzoek uitvoeren c.q. uit laten voeren;
 • Concipiëren van een conceptverslag over de bevindingen, laat dit resumpteren en ondertekenen;
 • Onderhouden van de noodzakelijke functionele contacten, in- en extern;
 • Bestuderen van het vigerende beleid, de geldende instructies, jurisprudentie en relevante ambtsberichten in relatie tot de betreffende zaak;
 • Analyse van het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten en wegen van de spelende belangen;
 • Voorstellen om aanvullend onderzoek te verrichten c.q. te laten verrichten;
 • Een oordeel over de zaak vormen, concipieert een conceptbeslissing;
 • Afhandelen c.q. zorg dragen voor de afhandeling van de zaak.

Functie-eisen

Als Hoor- en Beslismedewerker voldoe je aan het volgende profiel:
 • Tenminste een afgeronde opleiding HBO-Rechten;
 • Kennis van het algemeen bestuurs- en bij voorkeur vreemdelingenrecht;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal;
 • Ervaring met het beslissen op dossiers bij een uitvoeringsinstantie is een pré;
 • Inzetbaarheid van 36- 40 uur per week.

Wij  bieden

Werken bij DPA Legal Services betekent werken voor een jonge en dynamische organisatie. Met veel energie en plezier staan wij in contact met kandidaten en opdrachtgevers. Naast werken is er ook tijd voor plezier. Periodiek organiseren we teamactiviteiten om elkaar op persoonlijk vlak te leren kennen en op deze manier je ook in contact te brengen met je collega's van DPA Legal Services.

http://www.jbb.nl/bedrijven-vacatures/dpa-legal/dpa-legal-services/hoor-en-beslismedewerker.840145.lynkx?search=true#.VWhBhFJxZYYInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Europese Unie biedt lidstaten 6.000 euro per migrant


De Europese Commissie biedt Europese lidstaten 6.000 euro per vluchteling die wordt opgenomen vanuit Griekenland en Italië. Dat blijkt uit een voorstel dat vandaag is gepresenteerd door Europees Commissaris voor migratie Dimitris Avramopoulos. De Commissie wil dat de lidstaten 40.000 Syrische en Eritrese vluchtelingen overnemen van Italië en Griekenland.


 Lees verder in De Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/dossier-europese-unie/europese-commissie-biedt-lidstaten-6000-euro-per-migrant~a4041031/

Maar ik heb wel eens gehoord dat een asielzoeker 25000 euro per jaar kost.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Asian refugee crisis: trafficked migrants held off Thailand in vast 'camp boats


Trafficking syndicates seeking to avoid crackdown by Thai and Malaysian authorities hold Bangladeshi and Rohingya migrants at sea

Rohingya migrants on a boat drifting in Thai waters


Thousands of Bangladeshi and ethnic Rohingya migrants are being held in huge cargo ships by human traffickers in the Andaman Sea, according to testimony collected from survivors.
First-hand accounts indicate that trafficking syndicates trading in vulnerable migrants have responded to a recent crackdown by authorities in Thailand and Malaysia by holding their victims in large vessels close to international waters, where they are ransomed for their freedom in return for money from relatives.
 The practice, which has been accompanied by violence and other abuses, mirrors the fate of victims held in camps recently discovered by officials in southern Thailand and Malaysia, where dozens of mass graves have yet to be unearthed according to survivors who spoke to the Arakan Project. There is one crucial difference, however: the bodies of the dead were dumped overboard into the ocean, with no hope of being recovered.

Read more in The Guardian: http://www.theguardian.com/global-development/2015/may/28/asian-refugee-crisis-trafficked-migrants-held-off-thailand-camp-boats

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Tiebout advocaten werd Strix advocaten

Je zou maar ergens hard aan het werk zijn en je collega komt op een dag in het nieuws omdat hij heeft gefraudeerd. De naam van je kantoor wordt opeens een stuk bekender maar niet zoals je zou willen. http://www.advocatie.nl/tiebout-advocaat-van-tableau-geschrapt-twee-berispingen 

Zo te zien hebben de overgebleven advocaten jaren later besloten dat ze niets meer met dat verleden van doen meer willen hebben en hebben ze de naam van het kantoor veranderd.

http://strixadvocaten.nl/

We wensen hen een zonnige toekomst en alleen maar collega's waar je op kunt bouwen.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

26 mei 2015

Kamervragen over tolken met banden met regime in Eritrea


Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) tolken inzet die banden hebben met het dictatoriale regime in Eritrea (ingezonden 22 mei 2015).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat er nog altijd tolken in dienst zijn van de IND die banden hebben met het dictatoriale regime in Eritrea?1

Vraag 2

Is dit niet strijdig met de regels omtrent de integriteit van tolken die de IND er zelf op na houdt?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het volstrekt onacceptabel is dat tolken die banden hebben met het regime in Eritrea worden ingezet bij verhoren van de IND ten aanzien van een vreemdeling die dat land is ontvlucht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Zijn er momenteel tolken werkzaam bij de IND die banden hebben met regimes en overheden van landen waaruit mensen naar Nederland vluchten? Zo ja, waarom acht u dit acceptabel?

Vraag 5

Kunt u aangeven waarom de IND weigert de uitkomsten van de integriteitsonderzoeken naar de betrokken Eritrese tolken openbaar te maken? Kunt u daarbij onderbouwen waarom de IND een beroep op de weigeringsgronden «eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer» en «persoonlijke beleidsopvattingen» van toepassing acht?

Vraag 6

Bent u bereid de IND de opdracht te geven alsnog de uitkomsten van de integriteitsonderzoeken bekend te maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Kunt u aangeven welke onderzoeksmethoden de IND heeft gehanteerd en in welke mate door middel van deze onderzoeken met zekerheid kan worden uitgesloten dat tolken van de IND banden hebben met het regime in Eritrea? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Welke gevolgen heeft het voor een asielprocedure wanneer blijkt dat een betrokken tolk van de IND banden heeft met het door de vluchteling ontvluchte dictatoriale regime?


Vindplaats: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z09303.html


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Bescherming van staatlozen in Nederland vraagt om een aparte vaststellingsprocedure door Mr. C.A. Goudsmit


Dit jaar bestaat het Verdrag betreffende de status van staatlozen1 zestig jaar. Het Verdrag heeft jarenlang weinig aandacht gekregen. Dit in tegenstelling tot het Verdrag inzake de status van vluchtelingen uit die zelfde tijd dat, net als het Staatlozenverdrag, een kwetsbare groep mensen toegang tot een aantal fundamentele mensenrechten biedt. Een groep mensen die in beide gevallen geen beroep kan doen op bescherming door een eigen staat.

Staatloosheid

Waar het debat over het waarborgen van de rechten van staatlozen lange tijd ontbrak, heeft het Vluchtelingenverdrag zowel op Europees als op nationaal niveau concrete invulling gekregen, onder andere in de vorm van een met waarborgen omgeven procedure ter vaststelling van het vluchtelingschap. Ten aanzien van het vaststellen van staatloosheid kent Nederland geen aparte procedure.
Wereldwijd zijn er ca. 12 miljoen staatlozen. In Europa zijn dat er naar schatting 600.000. In Nederland staan er tweeduizend personen als staatloos in de GBA geregistreerd. Meer dan 80.000 personen staan geregistreerd met ‘nationaliteit onbekend’; naar verwachting bevinden zich onder hen ook staatlozen.2
Aan de stilte rond het Staatlozenverdrag is mede met zicht op het 60-jarige jubileum een einde gekomen. De UNHCR, die als opdracht heeft om vluchtelingen en staatlozen te beschermen, heeft in 2011 de kwetsbare (rechts)positie van staatlozen in Nederland beschreven3 en in 2012 en 2013 vier Guidelines4 opgesteld die een aantal aspecten van staatloosheid nader uitleggen. Gevolg van deze aandacht is ook het toegenomen besef dat een aparte procedure tot vaststelling van staatloosheid noodzakelijk is. De UNHCR5 en het College voor de Rechten van de Mens6 pleitten hier al eerder voor en in december 2013 heeft ook de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) zich voor een aparte procedure uitgesproken.7 De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal naar verwachting binnen drie maanden op dit laatste advies reageren.

Lees verder in het NJB middels deze link: http://njb.nl/blog/bescherming-van-staatlozen-in-nederland-vraagt-om.11434.lynkx


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Stageplek: Landelijk Bureau VluchtelingenWerk zoekt stagiair voor de eenheid Integratie


VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Wij zoeken een stagiair met juridische kennis die zich gaat inzetten voor integratie van vluchtelingen.
Welke universitaire studenten met kennis van het Nederlands recht (met name bestuursrecht en vreemdelingenrecht) willen de consulenten Integratie van de afdeling Expertise van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland komen versterken als:
 • Stagiair (m/v), minimaal 16 uur per week

Wat zijn de hoofdtaken?

1. Jurisprudentie samenvatten

Je houdt je met name bezig met het samenvatten van jurisprudentie op het gebied van integratie en verblijf in Nederland (rechtspositie, gezinshereniging, reguliere vergunningen, inburgering, naturalisatie). Door gebruik te maken van onze online database VluchtWeb onderzoek je wat de jurisprudentielijn is en of de betreffende uitspraak nieuw dan wel belangrijk is. Daarnaast kun je gebruik maken van de bibliotheek van VluchtelingenWerk.

2. Uitzoeken vragen

Op verzoek van consulenten zoek je vragen uit op het gebied van rechtsbescherming en integratie. Ook dit gebeurt door gebruik te maken van VluchtWeb en de eigen bibliotheek van VluchtelingenWerk.

Wat vragen wij?

 • je volgt een universitaire opleiding Nederlands recht en je bent aan het eind van de bachelorfase of in de masterfase;
 • kennis van het bestuursrecht en het vreemdelingenrecht;
 • academisch denk- en werkniveau;
 • bereidheid om je voor ruim 100 werkdagen aan de eenheid te verbinden, voor minimaal 2 dagen in de week;
 • goed kunnen analyseren;
 • precies kunnen werken;
 • zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • sociaal vaardig, enthousiast, flexibel en stressbestendig;
 • goede beheersing Nederlandse, Engelse, en zo mogelijk andere talen (in woord en geschrift);
 • gemotiveerd om voor vluchtelingen te werken;
 • zorgvuldig kunnen omgaan met vertrouwelijk materiaal en zich kunnen houden aan de geheimhoudingsplicht;
 • bereid zijn tot het ontvangen van begeleiding en deelname aan scholing.

Wat bieden wij?

Boeiend en inhoudelijk werk en de mogelijkheid om je deskundigheid te vergroten op het gebied van het Nederlandse en internationale vreemdelingenrecht. Vanzelfsprekend zorgen we voor een degelijke inwerkperiode en deskundige werkbegeleiding.
Conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ontvang je een stagevergoeding van € 300,- bruto per maand. Als je geen OV-studentenkaart hebt ontvang je een reiskostenvergoeding.

Heb je belangstelling?

Neem voor meer informatie contact op met Barbara Bierhuizen (Consulent Integratie), via telefoonnummer (020) 346 72 00. Sollicitaties ontvangen we graag tot uiterlijk vrijdag 12 juni  via e-mailadres bbierhuizen@vluchtelingenwerk.nl.
VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom worden vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

 Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/stagiair-mv-voor-de-eenheid-integratieInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vacature: Landelijk Bureau VluchtelingenWerk zoekt trainer asiel (m/v) voor 18 uur

Landelijk Bureau VluchtelingenWerk zoekt trainer asiel (m/v) voor 18 uur 


De afdeling Begeleiding van het Landelijk Bureau is per 1 juni 2015 op zoek naar een Trainer Asiel (m/v) voor 18 uur per week (50%).  Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 1 juli 2016. De functie is ingeschaald in schaal 9.

Wat zijn de belangrijkste hoofdtaken?

 • Het uitvoeren van opleidingsactiviteiten
 • Het ontwikkelen, bijstellen en evalueren van het opleidingsaanbod
 • Het bijdragen aan het opleidingsaanbod aan derden
 Wat zijn de belangrijkste functie-eisen?
 • HBO werk- en denkniveau
 • Aanvullende kennis op het terrein van de kerntaken van Vluchtelingenwerk (juridisch of maatschappelijke begeleiding)
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van opleidingsactiviteiten
 • Ervaring met het schrijven en samenstellen van cursusmateriaal
 • Bereidheid tot het werken op onregelmatige tijdstippen
 • Bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden door heel Nederland

Bekijk hier de volledige functiebeschrijving en het competentieprofiel

Meer informatie

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij trainers Ineke Smits via 06 1088 7150 of Reneé Plass via 06 2342 9388.
Reacties op deze functie graag voor 4 juni 2015 richten aan P&O (vacatures@vluchtelingenwerk.nl), onder vermelding van functie en vacaturenummer 07.
Sollicitatiegesprekken worden zo spoedig mogelijk daarna gevoerd.

 Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/over-vluchtelingenwerk/vacatures/landelijk-bureau-vluchtelingenwerk-zoekt-trainer-asiel-mv-voor-18

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Elsevier: "Ploumen maakt denkfouten met haar 'hulp tegen bootjesmigratie"

Minister Lilianne Ploumen (PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) trekt onmiddellijk 50 miljoen euro uit om de werkgelegenheid in landen als Ghana, Senegal en Tunesië te verbeteren, zodat jongeren de animo wordt ontnomen om per boot naar Europa te emigreren.
Ze wil daarmee naar eigen zeggen echter bovenal een 'politiek signaal' geven aan haar Europese collega's. Die zouden haar voorbeeld moeten volgen.

Lees verder in Elsevier: http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/5/Ploumen-maakt-veel-denkfouten-met-haar-hulp-tegen-bootjesmigratie-1766878W/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

20 mei 2015

Nieuw op het weblog (en meer dan in de mail stond)

 Nieuw op het weblog vandaag zoals aangegeven in de mail:

 Maar ook (feedburner kan blijkbaar alleen een maximum aan):

 • België-route: wat is het wachtregister? Uitleg van Marnix Visscher
 • VACATURE: Manager Global Immigration Services 
 • Roman: Season of Migration to the North (New York Review Books Classics)
Dus dat wordt naar beneden scrollen damen en heren en komt u onderaan op de link oudere berichten klikken.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Open AZC dag op 13 juni 2015


 
 
 
Heeft u altijd al eens een asielzoekerscentrum (azc) willen bezoeken? Kom dan op zaterdag 13 juni a.s. naar de landelijke open dag van de azc’s.
een initiatief van COA VW
Overal in Nederland openen asielzoekerscentra hun deuren. Op deze website kunt u zien welk centrum bij u in de buurt op 13 juni te bezoeken is.
Er zijn rondleidingen en u kunt vluchtelingen ontmoeten. Verder kunt u onder andere genieten van muziek, films en tentoonstellingen. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten.
Let op: op dit moment zijn de programma's op de verschillende locaties nog niet bekend. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Wilt u weten wat het programma op het centrum van uw keuze wordt? Blijf op de hoogte en meld u hiernaast aan voor gratis e-mailupdates!

 Meer info hier: http://www.openazc.nl/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Richtlijn 2004/38 en toerisme door ingezetenen van andere EU-landen met hun niet-EU familie

Deze maand werd ik benaderd door een Britse meneer die met zijn ouders uit een niet-EU land in Nederland op vakantie had gewild. De ouders hadden zich tot onze ambassade in de vreemde gewend met een verzoek om een visum. Dat werd geweigerd omdat de zoon slechts had aangetoond zijn ouders ten minste 6 maanden te onderhouden, de ouders niet hadden aangetoond van hem afhankelijk te zijn omdat er geen ander inkomen was en last-but-not-least de zoon had maar liefst twee keer naar de ambassade gebeld om informatie en de overschrijvingen waren van na die datum dus ze waren duidelijk van plan de boel te flessen. Oh ja en er was nooit gevraagd of er ook eerdere betalingen waren of of de ouders konden aantonen geen ander inkomen te hebben maar er werd wel gelijk een heel negatieve conclusie getrokken.

"Welkom in Nederland toeristen" denk je dan.

Wij vroegen ons af wat de betreffende IND-er nu in gedachten had gehad. Het lijkt er op dat er in ieder geval aan het verkeerde artikel van de Richtlijn was getoetst. Immers artikel 6 ziet op verblijf van korter dan drie maanden vergelijkbaar met de vrije termijn en de termijn van visa. De enige eis die een staat dan mag stellen is een geldig paspoort.

Artikel 7 daarentegen ziet op permanente vestiging en dan mogen staten een aantal vereisten formuleren die er op zien of de ouder door het kind wordt onderhouden.

Maar die situatie deed zich niet voor want ook de IND schreef in de beschikking dat het om een bezoek als toerist ging. Als je dan al iets zou kunnen moeten vragen dan zou ik eerder denken aan een garantie vergelijkbaar met die van een gewoon visum dat iemand ook echt slechts een verblijf van korter dan 3 maanden beoogt.

De familie zelf was ook hogelijks verbaasd want bij een eerdere visumaanvraag was er geen enkel probleem geweest behalve dan dat de reis door omstandigheden had moeten worden uitgesteld.

Zie voor een ander geval van toerisme en richtlijn 2004/38 de volgende uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:12374


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Cursus "Actualiteiten vreemdelingenrecht" 2 oktober 2015 door Edulaw


Actualiteiten vreemdelingenrecht (inclusief asielrecht), 2 oktober 2015 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. P.R. Rodrigues & Mr. S.G. Kok |meer informatie |aanmelden

http://www.edulawopleidingen.nl/ 

Cursus

‘Actualiteiten vreemdelingenrecht’


Prof. Mr. P.R. Rodrigues
& Mr. S.G. Kok


2 oktober 20156 PO NOvA toplocatie Amsterdam € 399,-incl. lunch en lesmateriaal

Tijdens deze praktijkcursus wordt u volledig bijgepraat over actuele thema’s en ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk van het vreemdelingenrecht. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het reguliere vreemdelingenrecht als aan het asielrecht. Voor wat betreft het reguliere vreemdelingenrecht wordt onder andere aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen op het terrein van gezinsmigratie en het Kinderpardon. Voor wat betreft het asielrecht wordt onder meer ingegaan op de consequenties van de omzetting in het vreemdelingrecht van de herziene Procedurerichtlijn en de herziene Opvangrichtlijn. De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er bestaat volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deze cursus is bedoeld voor alle professionals die in de rechtspraktijk van het vreemdelingenrecht werkzaam zijn, d.w.z. advocatuur,  rechtspraak, maar ook procesvertegenwoordigers of beslismedewerkers van de IND en andere personen werkzaam in de uitvoeringspraktijk.

Deze cursus wordt verzorgd door Prof. Mr. P.R. Rodrigues en Mr. S.G. Kok. Prof. Rodrigues is hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Instituut voor Immigratierecht. Voorts is hij lid van de Commissie Meijers (de permanente commissie van deskundigen m.b.t. het vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht).
Mr. Kok is docent immigratie- en asielrecht aan de Universiteit Leiden en redactiesecretaris van het tijdschrift Asiel&Migrantenrecht. Hij is specialist op het gebied van het Internationaal en Europees asielrecht.   
Datum en tijdstip: vrijdag 2 oktober 2015, tussen 10.00-17.30 uur
PO punten: 6 PO NOvA
Cursuslocatie: 4-sterren hotel Holiday Inn Amsterdam (De Boelelaan 2)
Cursusprijs: € 399,- ex. btw bij aanmelding vóór 1 augustus 2015 (incl. lunch en lesmateriaal).
 
Let op: beperkte beschikbaarheid.

Aanmelden/vragen
via de website  www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in Menu)
of telefonisch  0648865243
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Bijeenkomst WRV op 9 juni 2015 (ouderenbeleid, procederen EHRM, gezinsherenigingsrichtlijn, middelenverieste, Unierecht)

Bijeenkomst WRV

Datum: 
09 juni 2015
 
Dinsdag 9 juni 2015, van 13.00 tot 18.00 uur, vindt in congrescentrum de Eenhoorn te Amersfoort de volgende bijeenkomst van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) plaats. Op het programma: Het Unierecht is de standaard, niet het Vreemdelingenbesluit, procederen bij het EHRM, gezinsmigratie langs de mensenrechtelijke meetlat, het middelenvereiste in de praktijk, knelpunten na afschaffing van het ouderenbeleid.

Programma
13.00 uur Ontvangst, inschrijving en lunch
13.30 uur Opening door dagvoorzitter
Heleen de Jonge van Ellemeet, directeur Stichting Migratierecht Nederland
13.40 uur Procederen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
mr. A. (Agnes) van Steijn, griffier bij het EHRM
mr. A.A. (Ard) Eertink, advocaat te Den Haag
Na een korte inleiding van Ard Eertink over zijn Straatsburgse ervaringen in de zaak Jeunesse t. Nederland, behandelt Agnes van Steijn de do's & don'ts van procederen voor het EHRM. Zij bespreekt onder meer het Huishoudelijk Reglement van het Hof. Dit wordt sinds 1 januari 2014 strikt toegepast, wat ertoe heeft geleid dat verzoekschriften buiten behandeling worden gesteld omdat niet is voldaan aan de voorschriften.
14.40 uur Knelpunten na de afschaffing van het ouderenbeleid
mr. A.A. (Anneke) van Harmelen, advocaat te Den Haag
mr. B. (Barbara) Wegelin, advocaat te Amsterdam
Anneke van Harmelen en Barbara Wegelin behandelen knelpunten die zijn ontstaan door de afschaffing van het verruimde gezinsherenigingsbeleid in 2013. Zij gaan met name in op zaken rond ouderen. Daarin bestaat onduidelijkheid over het toetsingskader m.b.t. art. 8 EVRM en over de toepassing van het criterium ‘more than normal emotional ties’. Het beeld wordt geschetst aan de hand van de via een Wob-verzoek verkregen minuten van de IND en jurisprudentie van het EHRM.
15.20 uur Pauze
15.40 uur Gezinnen gezien? Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk in het licht van de Gezinsherenigingsrichtlijn
mr. C.A. (Stans) Goudsmit, lid College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde in september 2014 een onderzoek naar gezinshereniging in Nederland. Stans Goudsmit bespreekt de resultaten van dit onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie, en zal met name met name op het gebied van inburgering in het buitenland, om samen met de aanwezigen te bezien op welke wijze procederen kan bijdragen aan een betere naleving van de Gezinsherenigingsrichtlijn.
16.10 uur Het middelenvereiste in de praktijk
mr. M. (Marianne) Wiersma, advocaat te Rotterdam
Voor gezinshereniging geldt de eis dat het gezinslid in Nederland beschikt over zelfstandige, voldoende en duurzame middelen van bestaan. Hoe wordt deze eis in de praktijk ingevuld? Nederland leeft de uitspraak van het HvJEU in de zaak Chakroun nog lang niet altijd na. Marianne Wiersma geeft een overzicht van de laatste stand van zaken in de jurisprudentie.
17.00 uur Het Unierecht is de standaard, niet het VreemdelingenbesluitProf. mr. P. (Pieter) Boeles, emeritus hoogleraar immigratierecht Universiteit Leiden en gast-hoogleraar aan de VU
Het Unierecht wordt vaak ten onrechte toegepast als een abstracte aanvulling op de Nederlandse regelgeving. Pieter Boeles bepleit om bij de beoordeling van vreemdelingenrechtelijke beschikkingen stelselmatig eerst de bindende Unierechtelijke standaard te bezien en vervolgens te onderzoeken of de Nederlandse regelgeving daaraan voldoet. Het resultaat kan verrassend zijn.
18.00 uur Afsluiting en borrel
Dinsdag 9 juni 2015
13.00 tot 18.00 uur
(vanaf 13.00 uur lunch; 13.30 aanvang, aansluitend borrel)
Regardz Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort
Punten

4 PO punten (NOvA)
Kosten
€ 320,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken,
€ 450,- voor niet-WRV leden (geen BTW), inclusief lunch en digitale reader.


 Hier aanmelden: http://www.stichtingmigratierecht.nl/cursussen/bijeenkomst-wrv

Overige cursussen:


24 jun

Nieuw! Zelfstandigen in het migratierecht

Amsterdam. 4 PO. Een compleet overzicht m.b.t. zelfstandigen en ondernemers.
06 okt

Actualiteiten inreisverbod

Utrecht. 4 PO. In een middag bent u volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rond het inreisverbod.
16 okt

Actualiteiten jurisprudentie HvJEU

Utrecht. 4 PO. Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
04 nov

Actualiteiten gezinsmigratie

Utrecht. 4 PO. Een overzicht van actuele ontwikkelingen rond het recht op gezinsleven.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Morgen cursus: Kinderen in het migratierecht (VERY LAST MINUTE)


Datum: 
21 mei 2015
De bijzondere positie van kinderen en het VN-Kinderverdrag (IVRK) krijgt steeds meer aandacht en dringt via het EU-recht, met name artikel 24 Handvest voor de Grondrechten, en het EVRM binnen in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Het kan ook van groot nut zijn om over de grenzen van het vreemdelingenrecht een blik te werpen naar het familie- en jeugdrecht. Deze cursus biedt een (inter)nationaal rechtelijk kader en praktische handvatten.
Aan de orde komen onder meer:
- De noodzaak rekening te houden houden met de belangen van kinderen o.g.v. art 5 lid 5 en art. 17 Richtlijn Gezinshereniging 2003/86.
- Het beoordelingskader onder art. 8 EVRM in samenhang met art. 3 IVRK.
- Artt. 7 en 24 EU grondrechtenhandvest
- De bruikbaarheid in vreemdelingenzaken van General Comment nr. 14 van het VN Kinderrechtencommitee over het best interest beginsel in art. 3 IVRK.
- Waar moet op gelet worden bij het horen van kinderen?
- Relevante factoren voor het Zambrano criterium en artt. 20 en 21 VWEU.
- De toepassing van het Zambrano criterium door de CRvB in zaken waar het Koppelingsbeginsel wordt tegengeworpen alsmede de recente prejudiciele vragen van de CRvB Zambrano.
- Recente ontwikkelingen rond het Kinderpardon.
Docentenmr . G. Cardol, juridisch adviseur landelijk bureau Raad voor de Kinderbescherming Den Haag en
mr. T.P.A Weterings, advocaat te Amsterdam
Locatie en tijd
Cursus en Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
Routebeschrijving
12.30 tot 17.15 uur.
(12.00 uur inloop met lunch; 12.30 aanvang)
Punten

Niveau
Specialisatie.
Gemiddelde beoordeling8,2*
Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.
Kosten€ 365,- voor WRV leden bij Stichting Migratierecht Nederland, € 425,- voor niet-WRV leden (geen BTW), inclusief lunch en digitale reader.
* Gebaseerd op gemiddelde beoordeling cursus d.d. 14 november 2014.

 Zie: http://www.stichtingmigratierecht.nl/cursussen/kinderen-het-migratierechtInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Liegen om je vent naar Nederland te halen kan heel gevaarlijk zijn

Het kostte een paar keer aandachtig lezen maar blijkbaar gaat het hier om een mevrouw die sinds haar 11de in Nederland woont nadat ze hier als asielzoekster is gekomen. Ze haalt haar man uit het buitenland (geen idee welke nationaliteit zij heeft, hij lijkt Afghaans) naar Nederland door aan te tonen dat ze bij een vleesverwerkingsbedrijf werkzaam is voor 40 uur in de week en aan het middelenvereiste voldoet.

Hoe het gebeurt blijkt niet uit de uitspraak maar op de een of andere manier komt de IND er achter dat ze helemaal niet bij dat bedrijf werkzaam is want ze loopt ook nog eens stage en zit op school.

De vreemdeling heeft niet aannemelijk gemaakt dat referente toch werkzaam is geweest bij de gestelde werkgever. Het betoog dat het op de loonstroken vermelde loon is uitbetaald, heeft de staatssecretaris, nu die loonstroken gelet op het voorgaande geen weergave van de feitelijke situatie en derhalve onbetrouwbaar zijn, terecht onvoldoende geacht. Voorts heeft de staatssecretaris aan de verklaring van de vreemdeling dat zijn schoonouders tijdens de gestelde werktijden gebruik maakten van de pinpas van de rekening van referente evenzeer terecht niet de waarde gehecht die de vreemdeling daaraan gehecht zou willen zien.
Meneer zijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken en hij moet Nederland onmiddelijk verlaten en hij krijgt een inreisverbod opgelegd.


3. In beroep heeft de vreemdeling aangevoerd dat de staatssecretaris een onvolledige belangenafweging heeft verricht in het kader van de vraag of de intrekking van de verblijfsvergunning in strijd is met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). Dit betoog faalt, reeds omdat de staatssecretaris de door de vreemdeling genoemde belangen wel degelijk bij zijn beoordeling heeft betrokken.
4. Verder heeft de vreemdeling, gelet op hetgeen onder 1.2. is overwogen, tevergeefs betoogd dat hij geen onjuiste gegevens heeft verstrekt en dat de staatssecretaris hem derhalve ten onrechte heeft opgedragen Nederland onmiddellijk te verlaten. Anders dan de vreemdeling heeft aangevoerd, heeft de staatssecretaris derhalve eveneens terecht krachtens artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 een inreisverbod tegen de vreemdeling uitgevaardigd. De staatssecretaris heeft ook deugdelijk gemotiveerd dat het uitvaardigen van het inreisverbod niet in strijd is met artikel 8 van het EVRM. Hij heeft zich immers terecht op het standpunt gesteld dat de achtergrond van referente, namelijk dat zij als elfjarige met haar ouders naar Nederland is gekomen en destijds in het bezit is gesteld van een afgeleide verblijfsvergunning asiel niet tot de conclusie leidt dat er om die reden een objectieve belemmering bestaat om het gezinsleven in Afghanistan of elders uit te oefenen.

Ik weet niet of  mevrouw ook Afghaanse was of inmiddels Nederlandse maar van Afghaanse komaf. Maar daar sta je dan: man terug naar Afghanistan en die mag een aantal jaar niet terugkomen en jij kan je school en stage afbreken en mee achter de burkha of moet jaren hier alleen wachten.

Als er nu blijkbaar voldoende geld was om een nep arbeidscontract te sluiten voor haar hadden ze dan haar man niet in Nederland als student kunnen inschrijven? Of zij als ze Nederlandse al was naar Belgie vertrekken en daar haar studie afronden en hem op grond van Richtlijn 2004/38 laten overkomen? Of misschien nog verstandiger: eerst afstuderen en een goede baan zoeken en wat opbouwen en dan pas aan mannen en babies gaan denken? Vroeger immers hadden mensen ook zo vijf jaar verkering en verloving voordat er genoeg was gespaard en een huis gevonden en er getrouwd kon worden.

De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1613

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vovo: Dublinoverdracht kwestbare asielzoekers aan Bulgarije


ECLI:NL:RBDHA:2015:5597

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 12-05-2015
Datum publicatie 18-05-2015
Zaaknummer VK-15_8402 -15_8376 -15_8401 -15_8373
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Proceskostenveroordeling
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie Dublin-Bulgarije, interstatelijke vertrouwensbeginsel, bijzondere aandacht kwetsbare asielzoekers. Strijd met onderzoeks- en motiveringsplicht. Beroep gegrond, besluiten vernietigen.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Bulgarije verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielverzoeken van zowel eiseres 1 als die van eiseres 2, gelet op de door eiseres 1 aldaar ingediende asielaanvraag en het fictieve akkoord. Immers, eiseres 2 is een minderjarig gezinslid van eiseres 1 en het bijeenhouden van het gezin dient voorop te staan bij de toepassing van Dublin III. De ratio van het bijeenhouden van de gezinsleden als bedoeld in Dublin III is mede gelegen in de mogelijkheid dat zij gezamenlijk voor verlening van een verblijfsvergunning in aanmerking komen, dan wel - als is vastgesteld dat zij geen status dienen te krijgen - gezamenlijk kunnen worden uitgezet.
7. Ter beoordeling staat of verweerder de behandeling van de asielaanvragen van eisers aan zich had moeten trekken op grond van artikel 17, eerste lid, van Dublin III omdat ten aanzien van Bulgarije niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. Uitgangspunt is dat verweerder er op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel van mag uitgaan dat Bulgarije zijn verdragsverplichtingen zal nakomen. Het is aan eisers om aannemelijk te maken dat dit uitgangspunt voor Bulgarije moet worden verlaten. Verweerder heeft zich, onder verwijzing naar een uitspraak van deze rechtbank, zittingsplaats Den Haag van 3 februari 2015 (AWB 14/25709), het rapport van de UNHCR van 15 april 2014 en het in de hierboven genoemde uitspraak van 3 februari 2015 genoemde rapport van de European Union: European Asylum Support Office (EASO) van 5 december 2014, terecht op het standpunt gesteld dat eisers bij terugkeer naar Bulgarije geen risico lopen op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM. Uit voornoemde rapporten blijkt dat de omstandigheden in de asielcentra en de leefomstandigheden voor asielzoekers in Bulgarije de laatste maanden duidelijk zijn verbeterd. Uit de door eisers overgelegde stukken blijkt niet dat de situatie in Bulgarije sindsdien is verslechterd.
8. De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat de bij de zienswijze en de in de gronden van beroep overgelegde informatie ziet op (onderzoeksperioden in) de eerste helft van 2014 en daarmee op een periode van vóór de verbeteringen. De overige door eisers overgelegde documenten laten weliswaar zien dat de algemene situatie in Bulgarije van asielzoekers tekortkomingen kent, maar geen aan het systeem gerelateerde tekortkomingen. Het rapport van Pro Asyl van april 2015 ziet ook op de situatie tijdens de onderzoeksperiode in 2014, die ook is geschetst in het rapport van AESO van 5 december 2014 en waar sprake was van verbeteringen.
9. Gelet op het vorenstaande hebben eisers niet aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van Bulgarije niet langer van het interstatelijk vertrouwensbeginsel kan worden uitgegaan. Verweerder heeft op deze grond geen aanleiding hoeven te zien om toepassing te geven aan artikel 17, eerste lid, van Dublin III.
10. Eisers hebben voorts een beroep gedaan op de brief van de staatssecretaris van 15 mei 2014. Verweerder heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat de inhoud van deze beleidsbrief nog steeds geldt. Uit de brief komt naar voren dat gelet op de verbeteringen van het Bulgaarse asiel- en opvangstelsel een ruimhartige toepassing van de soevereiniteitsclausule niet langer als uitgangspunt geldt. Op bladzijde twee wordt echter wel vermeld:
“ (…). Uiteraard kan in individuele zaken nog wel worden afgezien van een overdracht aan Bulgarije als de individuele omstandigheden van de vreemdeling daartoe aanleiding geven. Bijzondere aandacht zal daarbij zijn voor kwetsbare asielzoekers, zoals zwangere vrouwen, gezinnen met zeer jonge kinderen en personen met ernstige ziekten. Onder andere de duur van het verblijf in Bulgarije, de daar ontvangen voorzieningen en de stand van de asielprocedure zal de IND betrekken bij de beslissing om ten aanzien van een vreemdeling met een dergelijke kwetsbare achtergrond al dan niet af te zien van een overdracht aan Bulgarije.”
11. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder niet op een kenbare manier bijzondere aandacht getoond voor het feit dat hier sprake is van een alleenstaande vrouw met 5 minderjarige kinderen, waarvan twee kinderen beneden de 5 jaar zijn. Eiseres 1 heeft verklaard in Bulgarije papieren te hebben moeten ondertekenen maar geen gesprek te hebben gehad. Ook heeft zij verklaard dat zij niet op de hoogte werd gesteld van haar asielaanvraag en dat zij als een gevangene enkele dagen opgesloten heeft gezeten alvorens zij naar een opvanglocatie werd overgebracht, waarvandaan zij is doorgereisd. Verweerder heeft deze omstandigheden niet bij zijn besluitvorming betrokken. De voorzieningenrechter overweegt bij deze stand van zaken dat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid en onvoldoende draagkrachtig is gemotiveerd.
12. De beroepen van eisers zullen gegrond worden verklaard en de bestreden besluiten worden vernietigd wegens strijd met de artikelen 3:2 (onderzoeksplicht) en 3:46 (motiveringsplicht) van de Awb.
13. De voorzieningenrechter ziet gelet hierop geen aanleiding voor het treffen van voorlopige voorzieningen.
14. De voorzieningenrechter ziet in dit geval aanleiding verweerder te veroordelen in de door eisers gemaakte kosten en gaat daarbij uit van samenhangende zaken. Deze kosten stelt de voorzieningenrechter op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.470,- (1 punt voor de verzoekschriften, 1 punt voor de beroepen en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde van € 490,- en een wegingsfactor 1).

De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:5597

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator