De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 oktober 2011

'Als Leers zijn hart wil laten spreken, dan kan dat prima'

Als Minister Leers zijn hart wil laten spreken, en Mauro in Nederland wil laten blijven, dan kan dat prima. Zelfs met juridisch goede en houdbare argumenten. Dat betogen twaalf vooraanstaande rechtshoogleraren.

Lees hier verder:http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3000746/2011/10/29/Als-Leers-zijn-hart-wil-laten-spreken-dan-kan-dat-prima.dhtml

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Medewerker Frontdesk bij de IND

Studievoorkeur:
Recht, staat en veiligheid

Omschrijving
Organisatie
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren.Functiebeschrijving
Je analyseert de klantvraag, vraagt goed door en beantwoordt vragen van het publiek en van bedrijven en instellingen over het IND-beleid, de stand van zaken van reguliere en asielprocedures en naturalisatie procedures, algemene wet- en regelgeving en maakt afspraken voor de loketten.

Activiteiten naast de hoofdtaken:
? Je houdt jezelf op hoofdlijnen op de hoogte van het vreemdelingenbeleid en rijkswet op het Nederlanderschap, de wet- en regelgeving op dat gebied en volgt ontwikkelingen ter zake.
? Je verbindt complexere vragen door naar de 2e lijns telefonie.
? Je achterhaalt zonodig aanvullende informatie door het raadplegen van relevante bronnen.
? Je signaleert knelpunten en trends in de verzoeken om informatie.
? Je levert informatie aan de kennisapplicatie (Atlas).
? Je beantwoordt elektronische 1e lijns vragen van het publiek om informatie.


Functie-eisen
? HBO werk- en denkniveau.
? Kennis van de vreemdelingenwet is een pré.
? Kennis van voorlichtingstechnieken, gesprekstechnieken en PR.
? Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van zowel het Nederlands als het Engels en eventueel één andere moderne taal.

? Taakbewustheid: U voelt zich verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden en ziet de noodzaak in van het afwerken van procedures volgens de voorschriften.

? Klantgerichtheid: Je onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar. De dienstverlening is gericht op een vlotte en efficiënte en persoonlijke service aan klanten.


Arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende baan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.Bron: http://www.studentenbaan.nl/baan/53533/medewerker_frontdesk_immigratie_en_naturali...

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

28 oktober 2011

Implementatie van de Terugkeerrichtlijn in de Vreemdelingenwet - de amendementen van Spekman en gesthuizen

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)

Amendement Gesthuizen:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-22.html (datum uitzetting vast staan)
Amendement Spekman no 23: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-23.html (wanneer geen inreisverbod
Amendement Spekman no 17: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-17.html (inreis verbod max 3 jaar)
Amendement Spekman no 18: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-18.html (max 16 maanden)
Amendement Spekman no 19: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-19.html (terug naar af met een 72 uur toets)

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vijf prangende vragen over de kwestie-Mauro

De Tweede Kamer heeft donderdag urenlang gedebatteerd over de achttienjarige asielzoeker Mauro Manuel. De vraag is of de jongen terug moet naar Angola of een verblijfsvergunning krijgt in Nederland.
Volgende week wordt er gestemd over het lot van Mauro ManuelVolgende week wordt er gestemd over het lot van Mauro Manuel
'Natuurlijk moet het vreemdelingen- beleid op een strenge maar rechtvaardige wijze worden toegepast. Maar dit vreemdelingenstelsel werkt niet meer. Omdat de uitzonderingen interessanter zijn dan de regel.'

Lees de weblog van Afshin Ellian: Mauro en Gümüş: dubbele moraal PvdA
Nu de kwestie-Mauro kan doorzieken op het CDA-congres hebben Kamerleden Koppejan en Ferrier hun partij naar de vernieling geholpen

Lees het Elsevier-commentaar van Eric Vrijsen: CDA naar vernieling door Ferrier en Koppejan
De uitzetting van Mauro heeft geleid totonenigheid binnen het CDA. Elsevier.nl beantwoordt cruciale vragen over de zaak.

1) Mag de Tweede Kamer zich bemoeien met het beleid van een minister?De Tweede Kamer in Nederland heeft als verantwoordelijkheid de regering te controleren en maakt samen met de regering wetten. De Kamer mag dan ook kritiek uiten op het beleid van een minister. Als een minister zijn beleid zoals afgesproken uitvoert, is het niet de bedoeling dat de Kamer zich hiermee bezighoudt.

2) Heeft de Kamer wat te zeggen over de discretionaire bevoegdheid van een minister?Kamerleden van de oppositie willen dat minister Gerd Leers (CDA, Immigratie en Asiel) zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt om Mauro in Nederland te houden. De minister mag dan zelf beslissen of een asielaanvraag wordt goedgekeurd. De Kamer wordt daarin niet gekend.

Dat wordt gesproken van een 'discretionaire' bevoegdheid, geeft al aan dat een minister er terughoudend mee moet zijn. In het geval van Mauro heeft Leers aangegeven dat hij de zaak niet dermate schrijnend vindt om gebruik te maken van zijn speciale bevoegdheid.

3) Hoe belangrijk is de opstelling van CDA'ers Koppejan en Ferrier?Dinsdag heeft in de Tweede Kamer een hoofdelijke stemming plaats over de zaak-Mauro. Kamerleden van VVD en PVV zullen stemmen voor uitzetting. Die partijen hebben samen 55 zetels in de Kamer.

Het CDA heeft er 21. Zonder de steun van Ad Koppejan en Kathleen Ferrier steunen 74 Kamerleden minister Leers in de kwestie. Met de 2 zetels van de SGP - ook voorstander van uitzetting van Mauro - is er ook zonder Koppejan en Ferrier een Kamermeerderheid die achter Leers staat.

4) Hoe is eerder geoordeeld over de zaak-Mauro?Er is al eerder goed gekeken naar de zaak-Mauro. Toenmalig PvdA-staatssecretarisNebahat Albayrak (Asiel) oordeelde al in 2009 dat de Angolese asielzoeker terug moest naar zijn geboorteland. Albayrak deed dus ook geen beroep op haar discretionaire bevoegdheid, omdat Mauro al sinds 2007 weet dat hij niet in Nederland mag blijven.

Ook toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) heeft aan Mauro's pleegouders geschreven dat de jongen terug moet naar Angola. Hirsch Ballin en Albayrak oordeelden dat hij in Angola een studievisum kan aanvragen, maar schrijven dat dit 'waarschijnlijk niet tot de door Mauro gewenste uitkomst zal leiden'.

Eerder heeft PvdA'er Job Cohen als staatssecretaris voor Vreemdelingzaken zijn discretionaire bevoegdheid ook niet gebruikt om de Turkse kleermaker Zekeriya Gümüş in Nederland te houden. Cohen oordeelde: 'Wij kunnen geen vreemdelingenbeleid hebben zonder actief uitzettingsbeleid.'

5) Kan Mauro terug naar Angola?De moeder van Mauro verblijft nog steeds in Angola en de jongeman heeft nog contact met haar. Het ministerie voor Immigratie en Asiel oordeelde eerder dat in Angola een opvanghuis is waar alleenstaande minderjarigen adequaat kunnen worden opgevangen. Inmiddels is Mauro niet meer minderjarig. Volgens het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is Angola veilig, maar moeten reizigers waakzaam zijn.   
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

27 oktober 2011

Mauro's probleem zelfs zichtbaar op dit weblog

Wanneer ik naar de pagina's kijk die op dit weblog zijn bezocht gaat het vooral om pleegkinderen, discretionaire bevoegdheid en Mauro. Het lijkt er op dat journalistiek Nederland en de politiek hard aan het werk is.

Het gaat hier echter puur om de zieligheidsgraad en niet zoals bijvoorbeeld Sahar dat er sprake zou kunnen zijn van gevaar lopen. En er zijn zo veel zielige mensen.


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

http://englishspeakingvacanciesinholland.blogspot.com/

Jobs in the Netherlands for people who do speak English but have not mastered Dutch (yet). Ideal for people with a nationality of one of the European Union member states or someone who has received a residence permit for Holland (refugee or expat). From fruitpicker to universityprofessor

http://englishspeakingvacanciesinholland.blogspot.com/

Vorige week al genoemd maar toen zat er een spelfout in de url en is het weblog opnieuw gemaakt.
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 16 augustus 2011

Op 16 augustus 2011 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld dat gemeenten aan Turkse migranten geen inburgeringsplicht meer mogen opleggen (zie LJN: BR4959). Deze uitspraak gaat over de verplichte inburgering van al in Nederland toegelaten Turkse migranten en hun gezinsleden.

Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor de inburgering die wordt vereist door de Wet inburgering in het buitenland. Turkse migranten hoeven nu ook niet meer te voldoen aan de voorwaarde van het behaald hebben van het basisexamen inburgering in het buitenland.

Gevolgen voor afgesloten procedures
De uitspraak heeft geen gevolgen voor zaken die al zijn afgehandeld en waartegen geen rechtsmiddel (zoals bezwaar en beroep) meer open staat. In al afgehandelde zaken zal niet tot restitutie / teruggave worden overgegaan.

Gevolgen voor lopende procedures
Bezwaren tegen het betalen van het examengeld van het basisexamen inburgering en de legesheffing kunnen naar voren worden gebracht in het kader van een openstaande mvv-aanvraag of door tijdig (binnen 4 weken) bezwaar in te dienen tegen het besluit op de mvv-aanvraag.

Voor sommige Turkse migranten gelden lagere legestarieven. Raadpleeg http://www.ind.nl/Leges/leges-huwelijk-relatie-familie-of-gezin.aspx voor meer informatie.
Let op: Als de hoofdpersoon naast de Turkse nationaliteit ook de Nederlandse nationaliteit bezit, geldt het normale legestarief.

bron: Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 16 augustus 2011


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Uitspraak Wet Dwangsom in het kader van verlengen buiten termijn in asielprocedure (uitspraak)

LJN BT8663, Rechtbank Groningen, Awb 11/15015
Datum uitspraak: 28-09-2011
Datum publicatie: 19-10-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingenrecht
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Zaaknummers: Awb 11/15015
Inhoudsindicatie:
Beroep niet tijdig beslissen. Nu de verlenging buiten de oorspronkelijke beslistermijn heeft plaatsgevonden was verweerder daartoe niet langer gerechtigd, zoals blijkt uit Memorie van Toelichting bij de Wet dwangsom. Beslistermijn na zes maanden geëindigd, beroep niet tijdig beslissen gegrond. Toepassing artikel 8:55d Awb in verband met onderzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken.

____________________________


3. Rechtsoverwegingen

3.1. Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Staatsblad 2009, 383) in werking getreden. Ingevolge artikel IIB van de wet vindt paragraaf 4.1.3.2 Awb gedurende drie jaren na de datum waarop artikel 4:16 van die wet vervalt, geen toepassing ten aanzien van beschikkingen, genomen op grond van de Vw. Dit betekent dat een bestuurlijke dwangsom als bedoeld in artikel 4:17 Awb niet aan de orde is.

3.2. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb is het niet tijdig nemen van een besluit voor de toepassing van de wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld, zodat daartegen ingevolge artikel 8:1 Awb beroep kan worden ingesteld.

3.3. Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, voor zover hier van belang, Awb, kan het beroepschrift worden ingediend zodra:
a: het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen;
a: twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

3.4. Ingevolge artikel 8:55d, eerste en tweede lid Awb, bepaalt de rechtbank dat, indien het beroep gegrond is en nog geen besluit is bekendgemaakt, het bestuursorgaan binnen twee wekenna de dag waarop de uitspraak wordt verzonden alsnog een besluit bekendmaakt. De rechtbank verbindt aan haar uitspraak een nadere dwangsom voor iedere dag dat het bestuursorgaan in gebreke blijft de uitspraak na te leven.

3.5. Ingevolge artikel 8:55d, derde lid, Awb kan de rechtbank in bijzondere gevallen of indien naleving van andere wettelijke voorschriften daartoe noopt, een andere termijn bepalen of een andere voorziening treffen.

3.6. Ingevolge artikel 42, eerste lid, Vw 2000 wordt op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag een beschikking gegeven.

3.7. Ingevolge artikel 42, vierde lid, Vw 2000 kan de termijn voor het geven van een beschikking bedoeld in het eerste lid, ten hoogste voor zes maanden worden verlengd indien naar het oordeel van Onze Minister voor de beoordeling van de aanvraag advies van of onderzoek door derden op het openbaarministerie nodig is.

3.8. Verweerder heeft in het onderhavige geval,na het verstrijken van de beslistermijn als bedoeld in artikel 42, eerste lid, Vw 2000, te weten op 9 maart 2011, bij brief van 25 maart 2011 de beslistermijn op grond van artikel 42, vierde lid, van de Vw 2000, met maximaal zes maanden verlengd. In de memorie van toelichting van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen (TK 2004-2006, 29 934, nr. 3) heeft de wetgever echter aangegeven dat indien de wet een mogelijkheid tot verlenging geeft, "daarvan binnen de oorspronkelijke beslistermijn gebruik zal moeten worden gemaakt". Verweerder was derhalve op 25 maart 2011 niet langer gerechtigd de beslistermijn te verlengen, zodat de termijn om te beslissen op 9 maart 2011 is geëindigd.

3.9. Aangezien de termijn waarbinnen verweerder op de aanvraag had moeten beslissen, ten tijde van de indiening van onderhavig beroepschrift was verstreken en eiser verweerder reeds vier weken eerder in gebreke had gesteld, is het beroep op grond van artikel 6:12, eerste lid, Awb ontvankelijk.

3.10. De rechtbank stelt vast dat verweerder in strijd met artikel 42, eerste lid, Vw 2000 niet tijdig op de aanvraag heeft beslist. Dit betekent dat het beroep gegrond is en dat het besluit als bedoeld in artikel 6:2, aanhef en onder b, Awb dient te worden vernietigd.

3.11. Verweerder heeft, in het kader van het onderzoek naar de inwilligbaarheid van de aanvraag van eiseres, het noodzakelijk geacht een onderzoek door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan te vragen. Dit onderzoek is bij brief van 1 augustus 2011 aangevraagd en zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen. Alhoewel de beslistermijn ruimschoots is overschreden, doet zich nu de omstandigheid voor dat verweerder niet zal kunnen beslissen voor het onderzoeksresultaat is ontvangen.

3.12. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van bijzondere omstandigheden die nopen tot bepaling van een andere termijn als bedoeld in artikel 8;55d, derde lid, Awb. De rechtbank is van oordeel dat dit in overeenstemming is met de bedoeling van de wetgever.Uit de memorie van toelichting van de Wet beroep bij niet tijdig beslissen blijkt immers dat de wetgever uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat een bestuurorgaan niet binnen twee weken kan beslissen, omdat het in afwachting is van een advies van een extern adviseur (TK 2005-2006, 30 435, nr. 3). Hierbij speelt het wettelijke vereiste van een zorgvuldige voorbereiding (artikel 3:2 Awb) uiteraard een rol. De rechtbank wijst bovendien op het feit dat het dwangsommiddel van artikel 8:55d Awb is bedoeld om een bestuursorgaan bij overschrijding van de termijn te stimuleren spoedig te beslissen en niet om het te straffen voor nalatig gedrag.

3.13. Voorts is naar het oordeel van de rechtbank sprake van wettelijke voorschriften die nopen tot bepaling van een andere termijn als bedoeld in artikel 8:55d, derde lid Awb. Na uitbrengen van het advies zal immers de in artikel 39 Vw 2000 en artikel 3.116 Vreemdelingenbesluit 2000 geformuleerdeprocedure moeten worden gevolgd.

3.14. Gelet op het bepaalde in artikel 8:55d, eerste lid, Awb zal de rechtbank verweerder opdragen voor 1 januari 2012 een besluit tot inwilliging dan wel een voornemen tot afwijzing van de aanvraag te nemen en binnen twee weken na ontvangst van de zienswijze een besluit bekend te maken. De rechtbank zal hieraan een dwangsom verbinden op de wijze zoals hierna onder 4 wordt bepaald. Bij het bepalen van de termijn en de hoogte van de dwangsom betrekt de rechtbank dat sprake is van een zeer ruime overschrijding van de beslistermijn, die aan verweerder moet worden toegerekend. Weliswaar is door de gemachtigde van eiseres enige verwarring ontstaan over het indienen van vertalingen, maar dat neemt niet weg dat verweerder geen verklaring heeft gegeven waarom verweerder eerst op 24 januari 2011 om toezending van de vertalingen heeft gevraagd, buiten de wettelijke beslistermijn de termijn om te beslissen heeft verlengd en pas op 1 augustus 2011 een onderzoek door het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangevraagd, terwijl de vertalingen die verweerder heeft laten opmaken op 16 mei 2011 klaar waren.

3.15. Voor veroordeling overeenkomstig artikel 8:75, eerste lid, Awb van een partij in de kosten die de andere partij in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken, bestaat thans aanleiding. Het bedrag van de te vergoeden proceskosten moet naar het oordeel van de rechtbank worden bepaald op € 874,-- [1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, wegingsfactor 1 ].

4. Beslissing

De rechtbank
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het besluit zoals bedoeld in artikel 6:2, aanhef en onder b, Awb;
- draagt verweerder op voor 1 januari 2012 een besluit tot inwilliging dan wel een voornemen tot afwijzing van de aanvraag van 9 september 2009 bekend te maken;
- draagt verweerder op binnen twee weken na ontvangst van de zienswijze een besluit bekend te maken;
- bepaalt dat verweerder aan eiseres een dwangsom van € 250,-- verbeurt voor elke dag waarmee hij de hiervoor genoemde termijnen overschrijdt, met een maximum van€ 37.500,--.
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 874,--.


Deze uitspraak is gedaan door mr. S.M. Schothorst, in aanwezigheid van mr. A.M. Veenstra, griffier.
De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 28 september 2011.

Bron: http://jure.nl/bt8663

Ingestuurd door Christa Lagerweij
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Unieburgers, stickers en pasjes

Julien Luscuere • Even voor de duidelijkheid: een burger van de Unie verkrijgt zijn verblijfsrecht in NL op grond van het Unierecht. Om die reden is er bij deze categorie vreemdelingen dus nooit sprake van een 'verblijfsvergunning', nu deze door de Nlse autoriteiten moet worden afgegeven om de toelating c.q. het verblijfsrecht, geldig te maken. Een burger van de Unie hoeft dus niet over een vergunning te beschikken om hier te verlblijven. Vergelijk dit met een Nederlander die niet een paspoort hoeft te bezitten om als Nederlander tot worden aangemerkt.

In dat licht is volgens art. 8 Richtlijn 2004/38/EG het gastland uitsluitend in staat te verlangen van de EU-burger, die langer dan 3 mnd daar verblijft, zich te registreren. In NL ontvangt de Unieburger dan een sticker/aantekening in zijn paspoort (zie art. 3.2, bijlage 7h, Voorschrift Vreemdelingen). Zo'n sticker heeft een bepaalde geldigheidsduur, maar als deze verloopt, loopt het verblijfsrecht gewoon door. Voor alle EU-burgers is dat geen probleem, want die mogen toch wel werken, maar vanwege de uitzonderingspositie van Roemenen en Bulgaren is het voor hun wel van belang dat ze de sticker (kunnen) ' verlengen.
Bulgaren of Roemenen kunnen daarom ook om toetsing vragen van hun verblijfsrecht waarmee zij een verblijfsdocument krijgen (zie 3.2 onder c jo bijlage 7e VV). Dit document maakt het voor hen makkelijker om aan derden de aard van hun verblijfsrecht te tonen. Dit geldt ook voor familieleden van burgers van de Unie, die een document krijgen als genoemd in bijlage 7a; (gelijk aan het pasje voor de vertrouwde 'verblijfsvergunning')

Het verschil tussen sticker en verblijfsdocument is zuiver praktisch van aard. Een sticker krijg je direct, maar voelt tijdelijk aan, en op een pasje moet je weken tot maanden wachten. De geldigheidsduur op zo'n pasje is bijna altijd op 5 jaar gesteld, maar het kan ook minder als er indicaties zijn dat de het verblijfsrecht eerder zal of kan komen te vervallen. Er bestaat dus niet een verschil in juridische zin.
Om die reden ook hebben rechtbanken deze zomer uitgemaakt dat op stickers voor familieleden van Unieburgers de aantekening 'arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist' moet worden geplaatst wat het IND-loket vaak weigert te doen. Eerst als nadien wordt getoetst dat zij niet aan de voorwaarden an het Unierecht voldoen, mag het gastland een verwijderingsbesluit nemen. Een 'formeel beperkt recht van verblijf', zoals NL hanteert bij aanvragen en procedures, bestaat niet onder het Unierecht en kan dus ook niet stiekem door NL worden geintroduceerd bij de aanvragen om toetsing aan het EU-recht.
Kortom, pasje of sticker, geldig of niet (meer), het heeft puur een bewijsfunctie in het maatschappelijk verkeer, maar kan de rechten van de burger van de Unie zelf nooit compromiteren.

ingestuurd door Julien Luscuere in de groep vreemdelingenrecht op Linkedin

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

COA mag niet eerst identiteit contra-expert vragen voor vergoeden taalanalyse (rechtbank)

11 oktober 2011, Rb Roermond (MK), AWB 11/ 5273. Controle vooraf door COA van de identiteitsgegevens van een contra-expert van De Taalstudio is niet noodzakelijk.
Het COA weigert de vergoeding van een contra-expertise taalanalyse van de Taalstudio omdat niet tevoren de identiteit is bekendgemaakt van de expert. De rechtbank acht deze controle vooraf niet noodzakelijk en de weigering onvoldoende gemotiveerd.

Ingestuurd door Maaike Verrips van de Taalstudio
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

22 oktober 2011

Slechte medicijnen in Afghanistan (Bitter Medicine in Helmand)


Imported pharmaceuticals pose real risk to those who take them.
By Gol Ahmad Ehsan - Afghanistan
ARR Issue 412, 22 Oct 11
Falling ill in Helmand province of southern Afghanistan is a risky business, as the cure can be worse than the ailment itself, Residents say unregulated sales of pharmaceuticals, often administered by poorly-trained medics, pose a serious threat to people’s lives.
Medicines well past their sell-by date are smuggled in from Pakistan and sold on the open market in Helmand and other parts of Afghanistan.
Bahlol Khan was in his chemist’s shop in Lashkar Gah, the main town in Helmand, when a young man rushed in and asked him to come and help his mother.
On arriving at the house, he discovered that the woman had lapsed into unconsciousness after taking a drip preparation her son had bought. The chemist stopped the drip and rushed the woman to hospital after spotting that the medicine was a year past its expiry date.
“Those who sell expired medicines are murderers. They fear neither government nor God. They trade on people’s lives,” he said. “I wouldn’t sell expired medicines in my shop even to avoid dying of hunger.”
Doctor Mohammad Ashraf Naderi said he saw patients every day who came to him after taking out-of-date pharmaceuticals.
“We treat many of them, but some of them die as a result of these medicines, or suffer complications that mean they have to go abroad for treatment,” he said.
He said people often wrongly blamed the medical professionals who had prescribed drugs without knowing that those on sale were no good.
“The doctor diagnoses the illness and prescribes the necessary medicines, but when a pharmacy gives the patient poor-quality or expired medicines and the patient doesn’t recover or gets worse, people then say the doctors don’t know anything,” he said.
Ahmad Shah, a resident of Garmsir district, said the situation was at its worse away from the larger towns.
“There are no doctors or pharmacies in the villages. Shopkeepers there sell medicines alongside other items. Villagers come to them and tell them of their ailments, and the shopkeepers give them the medicines they have to hand. They don’t feel responsible for what happens to the patient.”
More formal kinds of medical practice were just as bad, he said, explaining, “Nurses who have completed two- or three-month courses have opened check-up clinics in the villages and they hand out medicines. If someone dies, they say it was just fate, that the person’s time was up.”
Most of the substandard or out-of-date drugs on the market come in from neighbouring Pakistan and Iran, smuggled by traders who make huge profits.
“These medicines are of zero quality. Close to 100 per cent of them are low-grade or have expired. There’s nothing we can do about it,” Dr Yar Mohammad Naseri, deputy head of public health in the province, said.
Dr Obaidollah Daudzadah, the official responsible for implementing health legislation in Helmand, said there were no facilities for testing pharmaceuticals in the province.
“We only have the one laboratory in Kabul that can determine the quality of medicines. There are no such labs in other provinces. It’s a major problem,” he said.
Noting that customs officers were ill-equipped to stem the flow, he said, “Traders bring in dozens of tons of low-quality medicines from Iran, Pakistan and other countries every day and sell them to people here. I don’t know how many people have died from this, but the problem exists all across Afghanistan.”
Dr Daudzadah said the authorities in Helmand had succeeded in seizing two tons of expired medicines in the past three months, which they then burned in public.
The problem is widespread – Afghanistan’s health ministry says they destroyed 330 tons of confiscated medicines earlier this year.
Gol Ahmad Ehsan is an IWPR-trained reporter in Helmand, Afghanistan.
Bron: http://reliefweb.int/node/454688


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Medewerker telefonie - IND - 24 - Zwolle

De vacature is voor 25 uur per week.In de functie Medewerker Frontdesk Telefonie ben jij verantwoordelijk voor het telefonisch beantwoorden van 1e lijnsvragen van het publiek, bedrijven en instanties en verstrek jij informatie aangaande alle processen.Taken: analyseren klantvraag (doorvragen en beantwoorden) complexere vragen doorverbinden naar 2e lijns telefonie achterhalen aanvullende informatie

Functie-eisen
Vereisten: HBO werk en denkniveau minimaal 1 jaar ervaring in soortgelijke telefonische functies Juridische kennis (pré) spreekt vloeiend engels beschikbaarheid voor 5 uur x 5 dagen werktijden: kantooruren affiniteit met de doelgroep training: drie weken fulltime beschikbaar start training: half NovemberKun jij je naast bovenstaande eisen terugvinden in de volgende kenmerken: vakkennis, communicatie, samenwerken, stresstolerantie en commitment?Stuur dan je CV naar telematchzwolle@startpeople.nl * Contract: Uitzenden

Bron: http://vacatures.trovit.nl/index.php/cod.ad/what_d.vreemdelingen/id.q1nK1W1_1z1PU/pos.2/

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

'Minder dan 1 procent van vluchtelingen komt naar het Westen'

Rob Pietersen − 21/10/11, 10:42
© getty
INTERVIEW - Carolus Grütters vecht tegen populistische prietpraat. "Ik vraag mijn studenten wel eens: hoe vaak kun je een trein niet in omdat die vol zit met asielzoekers? Nederland is niet vol. En wordt niet overstroomd door gelukszoekers."
Mr. dr. Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, gebruikt feiten en cijfers in zijn strijd tegen vooroordelen en halve waarheden. De deskundige op het gebied van asielbeleid en asielrecht schreef een bijdrage in de wetenschappelijke bundel 'Tijd en asiel, over 60 jaar Vluchtelingenverdrag', die vandaag verschijnt.

Cijfers in Nederland
Grütters pakt de laatste cijfers van de UNHCR erbij om het schrikbeeld van een tsunami aan vluchtelingen vanwege de Arabische lente te ontzenuwen. In het eerste half jaar van 2011 meldt de vluchtelingenorganisatie van de VN een stijging van het aantal vluchtelingen met 17 procent. "Maar in Nederland is het percentage eerste aanmeldingen met 11 procent afgenomen."

Dat is goed nieuws voor kabinet en gedoogpartner die de instroom willen terugdringen. Maar het is niet hun verdienste, stelt Grütters.

Reisdoel van de vluchteling 
Hij constateert dat allerminst duidelijk is waarom vluchtelingen ergens asiel aanvragen. "Een vluchteling vlucht in eerste instantie uit een oorlogssituatie of voor hongersnood, naar veiligheid en voedsel. Vervolgens blijkt dat krap 1 procent van alle vluchtelingen in staat is naar het Westen te reizen om daar bescherming aan te vragen. En die ene procent meldt zich echt niet met brochures in de hand, weloverwogen bij een of ander loket om een enkele reis naar walhalla-Nederland ofzo te boeken. Dat beeld wordt wel geschetst"

Hij noemt ze 'reisagenten', soms zijn het mensensmokkelaars, die het reisdoel van de vluchteling bepalen. Die lijken soms een voorkeur te hebben voor landen met ellenlange asielprocedures, soms lijkt de relatie tussen het land van herkomst en land van asielaanvraag een rol te spelen. Slechts een kleine rol spelen recente specifieke maatregelen om de toestroom in te perken: "Terwijl dit in het politieke debat van groot belang wordt geacht."

Aanzuigende werking bestaat niet
Nederland wil hardheid uitstralen. Alles doen om een 'aanzuigende werking' te voorkomen. Aanzuigende werking? Grütters komt het in zijn onderzoek niet tegen. Het bestaat niet, maar leidt volgens hem wel tot oneerlijke maatregelen.

"Voor vluchtelingen uit Somalië, Irak, Iran, Afghanistan, Congo, Soedan gelden of golden tijdelijke maatregelen, omdat ze tijdelijk bescherming verdienden. Inmiddels is het in die landen al tientallen jaren onveilig. Toch worden die tijdelijke maatregelen steeds verlengd of aangepast.

De minister doet dat om een niet-bestaand fenomeen als aanzuigende werking te voorkomen en gaat voorbij aan het wel degelijk reële effect hiervan op de betrokken asielzoekers die lange tijd moet vrezen voor uitzetting. Geef iemand die mag blijven direct duidelijkheid: een permanente vergunning in plaats van jarenlange onzekerheid."

Verdrinken in tijd

"We hechten in het vluchtelingenrecht soms te veel, soms te weinig waarde aan tijd. Soms gaan we er mensonterend onverschillig mee om." Aldus Ashley Terlouw en Karin Zwaan. Zij stelden de wetenschappelijke bundel 'Tijd en asiel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag' samen en organiseren er vandaag, namens het Centrum voor Migratierecht (CMR) van de Radboud Universiteit Nijmegen, een debat over.

"We sluiten onze ogen als vluchtelingen soms wel 20 jaar in tentenkampen verblijven. Of als ze hier in Nederland in 18 maanden in vreemdelingendetentie zitten, terwijl ze niets anders op hun kerfstok hebben dan dat ze hier hulp zochten."

Maar soms is tijd allesbepalend, stellen hoogleraar rechtssociologie Terlouw en CMR-coördinator Zwaan, zoals bij fatale termijnen in de asielprocedure en voor de geldigheid van verblijfstitels.

"Bij het omgaan van de tijd zijn we in het vluchtelingenrecht de menselijke maat kwijtgeraakt."

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Nieuw weblog met Engelstalige vacatures in Nederland

Kijkt u eens op http://englishspeakingvacaniesinholland.blogspot.com/ Het kan handig zijn voor mensen die zijn toegelaten als vluchteling maar wel diploma's hebben of mensen die hierheen zijn gekomen met een partner.Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

20 oktober 2011

België: asiel voor EU-onderdanen mogelijk, maar pas na 3 maanden geld


EU-burgers kunnen pas na drie eerste maanden naar OCMW

eu burgers kunnen niet meer naar ocmw in de eerste drie maanden van hun verblijf in belgie
12/10 EU-burgers die naar België komen zullen de eerste drie maanden geen OCMW-steun meer kunnen krijgen, tenzij ze hier asiel aanvragen. Dat besloot de Kamercommissie Volksgezondheid zopas.
Ze wijzigde vanmorgen de opvangwet voor asielzoekers op voorstel vanBart Somers (Open Vld). Iedereen ging akkoord met het voorstel, behalve het VB. De groenen onthielden zich.
De asielcentra zitten vol en het aantal asielaanvragen stijgt. Momenteel zijn er 23.344 opvangplaatsen voor asielzoekers en die zitten vol. De opvang van asielzoekers kost jaarlijks 430 miljoen euro en slechts 15% van de asielzoekers wordt uiteindelijk als vluchteling erkend. Het aantal asielaanvragen stijgt enorm: in september 2011 was het een derde hoger dan in september 2010 en het was 15% hoger dan in augustus 2011. Tot 1 oktober waren er dit jaar 18.112 asielaanvragen, bijna zoveel als heel vorig jaar.
Bart Somers (Open Vld) diende een wetsvoorstel in om de opvangcrisis te bezweren.

Wat zegt het voorstel?

* Materiële hulp (opvang in de centra) kan alleen nog voor de eerste twee aanvragen. Nu gaat dit nog voor drie aanvragen. Maar als de tweede aanvraag onontvankelijk wordt verklaard (en dat gebeurt bij 42% van de aanvragen), dan vervalt de materiële hulp onmiddellijk. Sarah Smeyers (N-VA) had de opvang volledig tot de eerste aanvraag willen beperken, maar daar ging men niet op in.
* Afgewezen asielzoekers (illegalen dus) zullen nog in een opvangcentrum kunnen verblijven tot het bevel om het grondgebied te verlaten uitvoerbaar wordt. Dat is na 30 dagen in plaats van 5 nu.
* EU-burgers zullen nog altijd in België asiel kunnen vragen. Tijdens de behandeling van dat asielverzoek zullen EU-burgers ook opvang kunnen krijgen. België is het enige EU-land dat asiel verleent aan burgers uit andere EU-lidstaten. Dit onderdeel van de wet kwam er op verzoek van de N-VA, die de rechten van Basken wil vrijwaren.
* Fedasil zal de data over mensen die in haar centra illegaal geworden zijn moeten doorspelen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, zodat die mensen uit het land kunnen worden gezet. Momenteel wil Fedasil dat niet doen en het mag ook niet van de privacycommissie, tot grote ergernis van staatssecretaris voor het Migratiebeleid Melchior Wathelet (cdH).
* Asielzoekers die geen beroep op de opvang doen, bv. omdat ze elders terecht kunnen, zullen voor hun medische zorgen naar een opvangcentrum moeten. Zo wil het voorstel de OCMW's van de gemeenten waar die asielzoekers gaan wonen, ontlasten van die kosten. Dit onderdeel kwam er dank zij een amendement van Nahima Lanjri (CD&V).
* Afgewezen asielzoekers zullen een beroep kunnen doen op een vrijwillig terugkeertraject. Aan vrijwillige terugkeer wordt de voorkeur gegeven.

Eén minister

* Er wordt één minister bevoegd voor asielzoekers én voor hun opvang. Nu is die bevoegdheid versnipperd over twee Franstalige staatssecretarissen: Melchior Wathelet en (cdH) doet asiel en gedwongen verwijdering van illegalen, Philippe Courard (PS) doet de opvang in de centra en de vrijwillige verwijdering van illegalen.
* Asielzoekers die voldoende financiële middelen hebben krijgen geen opvang of financiële steun van de OCMW's meer. Ze moeten dan wel minstens het leefloon als inkomsten hebben.
* Als de asielzoeker niet op de plaats gaat wonen die hem wordt toegewezen, dan vervalt zijn recht op opvang.
* EU-burgers die naar België komen en die hier géén asiel aanvragen, zullen de eerste drie maanden geen OCMW-steun meer kunnen krijgen. Nu is dat wel nog zo en het leidt tot overspoeling van bv. het Gentse OCMW met Bulgaarse en Roemeense zigeuners. Door dit voorstel wordt één van de aanbevelingen van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois gerealiseerd.
* Deze wet wordt gekoppeld aan de hervorming van het terugkeerbeleid voor illegalen. Ze zal pas in werking treden op 31 maart 2012.
Bron: http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1084216/eu-burgers-kunnen-niet-meer-naar-ocmw-in-de-eerste-drie-maanden-van-hun-verblijf-in-belgie.aspx

Je ziet hier ook de Belgische implementatie van de Terugkeerrichtlijn. En qua bijstand en opvang is Belgie zo te zien een stuk strenger aan het worden dan Nederland is.


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator