Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

'Als Leers zijn hart wil laten spreken, dan kan dat prima'

Als Minister Leers zijn hart wil laten spreken, en Mauro in Nederland wil laten blijven, dan kan dat prima. Zelfs met juridisch goede en houdbare argumenten. Dat betogen twaalf vooraanstaande rechtshoogleraren.

Lees hier verder:http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3000746/2011/10/29/Als-Leers-zijn-hart-wil-laten-spreken-dan-kan-dat-prima.dhtml


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Medewerker Frontdesk bij de IND

Studievoorkeur:
Recht, staat en veiligheid

Omschrijving
Organisatie
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren.Functiebeschrijving
Je analyseert de klantvraag, vraagt goed door en beantwoordt vragen van het publiek en van bedrijven en instellingen over het IND-beleid, de stand van zaken van reguliere en asielprocedures en naturalisatie procedures, algemene wet- en regelgeving en maakt afspraken voor de loketten.

Activiteiten naast de hoofdtaken:
? Je houdt jezelf op hoofdlijnen op de hoogte van het vreemdelingenbeleid en rijkswet op het Nederlanderscha…

Implementatie van de Terugkeerrichtlijn in de Vreemdelingenwet - de amendementen van Spekman en gesthuizen

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)

Amendement Gesthuizen:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-22.html (datum uitzetting vast staan)
Amendement Spekman no 23: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-23.html (wanneer geen inreisverbod
Amendement Spekman no 17: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-17.html (inreis verbod max 3 jaar)
Amendement Spekman no 18: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-18.html (max 16 maanden)
Amendement Spekman no 19: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32420-19.html (terug naar af met een 72 uur toets)


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten…

Vijf prangende vragen over de kwestie-Mauro

De Tweede Kamer heeft donderdag urenlang gedebatteerd over de achttienjarige asielzoeker Mauro Manuel. De vraag is of de jongen terug moet naar Angola of een verblijfsvergunning krijgt in Nederland.
Volgende week wordt er gestemd over het lot van Mauro Manuel 'Natuurlijk moet het vreemdelingen- beleid op een strenge maar rechtvaardige wijze worden toegepast. Maar dit vreemdelingenstelsel werkt niet meer. Omdat de uitzonderingen interessanter zijn dan de regel.'

Lees de weblog van Afshin Ellian: Mauro en Gümüş: dubbele moraal PvdA Nu de kwestie-Mauro kan doorzieken op het CDA-congres hebben Kamerleden Koppejan en Ferrier hun partij naar de vernieling geholpen

Lees het Elsevier-commentaar van Eric Vrijsen: CDA naar vernieling door Ferrier en Koppejan De uitzetting van Mauro heeft geleid totonenigheid binnen het CDA. Elsevier.nl beantwoordt cruciale vragen over de zaak.

1) Mag de Tweede Kamer zich bemoeien met het beleid van een minister?De Tweede Kamer in Nederland heeft als verantwoor…

Mauro's probleem zelfs zichtbaar op dit weblog

Wanneer ik naar de pagina's kijk die op dit weblog zijn bezocht gaat het vooral om pleegkinderen, discretionaire bevoegdheid en Mauro. Het lijkt er op dat journalistiek Nederland en de politiek hard aan het werk is.

Het gaat hier echter puur om de zieligheidsgraad en niet zoals bijvoorbeeld Sahar dat er sprake zou kunnen zijn van gevaar lopen. En er zijn zo veel zielige mensen.Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

http://englishspeakingvacanciesinholland.blogspot.com/

Jobs in the Netherlands for people who do speak English but have not mastered Dutch (yet). Ideal for people with a nationality of one of the European Union member states or someone who has received a residence permit for Holland (refugee or expat). From fruitpicker to universityprofessor

http://englishspeakingvacanciesinholland.blogspot.com/

<p>Subscribe to RSS headline updates from: <a href="http://feeds.feedburner.com/blogspot/hPEFL"></a><br/>Powered by FeedBurner</p>Vorige week al genoemd maar toen zat er een spelfout in de url en is het weblog opnieuw gemaakt.

Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 16 augustus 2011

Op 16 augustus 2011 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld dat gemeenten aan Turkse migranten geen inburgeringsplicht meer mogen opleggen (zie LJN: BR4959). Deze uitspraak gaat over de verplichte inburgering van al in Nederland toegelaten Turkse migranten en hun gezinsleden.

Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor de inburgering die wordt vereist door de Wet inburgering in het buitenland. Turkse migranten hoeven nu ook niet meer te voldoen aan de voorwaarde van het behaald hebben van het basisexamen inburgering in het buitenland.

Gevolgen voor afgesloten procedures
De uitspraak heeft geen gevolgen voor zaken die al zijn afgehandeld en waartegen geen rechtsmiddel (zoals bezwaar en beroep) meer open staat. In al afgehandelde zaken zal niet tot restitutie / teruggave worden overgegaan.

Gevolgen voor lopende procedures
Bezwaren tegen het betalen van het examengeld van het basisexamen inburgering en de legesheffing kunnen naar voren worden gebracht in het kader van een openst…

Uitspraak Wet Dwangsom in het kader van verlengen buiten termijn in asielprocedure (uitspraak)

LJN BT8663, Rechtbank Groningen, Awb 11/15015
Datum uitspraak: 28-09-2011
Datum publicatie: 19-10-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingenrecht
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Zaaknummers: Awb 11/15015
Inhoudsindicatie:
Beroep niet tijdig beslissen. Nu de verlenging buiten de oorspronkelijke beslistermijn heeft plaatsgevonden was verweerder daartoe niet langer gerechtigd, zoals blijkt uit Memorie van Toelichting bij de Wet dwangsom. Beslistermijn na zes maanden geëindigd, beroep niet tijdig beslissen gegrond. Toepassing artikel 8:55d Awb in verband met onderzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken.

____________________________


3. Rechtsoverwegingen

3.1. Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Staatsblad 2009, 383) in werking getreden. Ingevolge artikel IIB van de wet vindt paragraaf 4.1.3.2 Awb gedurende drie jaren na de datum waarop artikel 4:16 van die wet vervalt, geen toepassing ten aanzien van beschikkingen, genomen op grond van de Vw. Dit bet…

Unieburgers, stickers en pasjes

Julien Luscuere • Even voor de duidelijkheid: een burger van de Unie verkrijgt zijn verblijfsrecht in NL op grond van het Unierecht. Om die reden is er bij deze categorie vreemdelingen dus nooit sprake van een 'verblijfsvergunning', nu deze door de Nlse autoriteiten moet worden afgegeven om de toelating c.q. het verblijfsrecht, geldig te maken. Een burger van de Unie hoeft dus niet over een vergunning te beschikken om hier te verlblijven. Vergelijk dit met een Nederlander die niet een paspoort hoeft te bezitten om als Nederlander tot worden aangemerkt.

In dat licht is volgens art. 8 Richtlijn 2004/38/EG het gastland uitsluitend in staat te verlangen van de EU-burger, die langer dan 3 mnd daar verblijft, zich te registreren. In NL ontvangt de Unieburger dan een sticker/aantekening in zijn paspoort (zie art. 3.2, bijlage 7h, Voorschrift Vreemdelingen). Zo'n sticker heeft een bepaalde geldigheidsduur, maar als deze verloopt, loopt het verblijfsrecht gewoon door. Voor alle EU…

COA mag niet eerst identiteit contra-expert vragen voor vergoeden taalanalyse (rechtbank)

11 oktober 2011, Rb Roermond (MK), AWB 11/ 5273. Controle vooraf door COA van de identiteitsgegevens van een contra-expert van De Taalstudio is niet noodzakelijk.
Het COA weigert de vergoeding van een contra-expertise taalanalyse van de Taalstudio omdat niet tevoren de identiteit is bekendgemaakt van de expert. De rechtbank acht deze controle vooraf niet noodzakelijk en de weigering onvoldoende gemotiveerd.

Ingestuurd door Maaike Verrips van de Taalstudio

Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Slechte medicijnen in Afghanistan (Bitter Medicine in Helmand)

Imported pharmaceuticals pose real risk to those who take them. By Gol Ahmad Ehsan - Afghanistan
ARR Issue 412, 22 Oct 11 Falling ill in Helmand province of southern Afghanistan is a risky business, as the cure can be worse than the ailment itself, Residents say unregulated sales of pharmaceuticals, often administered by poorly-trained medics, pose a serious threat to people’s lives. Medicines well past their sell-by date are smuggled in from Pakistan and sold on the open market in Helmand and other parts of Afghanistan. Bahlol Khan was in his chemist’s shop in Lashkar Gah, the main town in Helmand, when a young man rushed in and asked him to come and help his mother. On arriving at the house, he discovered that the woman had lapsed into unconsciousness after taking a drip preparation her son had bought. The chemist stopped the drip and rushed the woman to hospital after spotting that the medicine was a year past its expiry date. “Those who sell expired medicines are murderers. They fear ne…

VACATURE: Medewerker telefonie - IND - 24 - Zwolle

De vacature is voor 25 uur per week.In de functie Medewerker Frontdesk Telefonie ben jij verantwoordelijk voor het telefonisch beantwoorden van 1e lijnsvragen van het publiek, bedrijven en instanties en verstrek jij informatie aangaande alle processen.Taken: analyseren klantvraag (doorvragen en beantwoorden) complexere vragen doorverbinden naar 2e lijns telefonie achterhalen aanvullende informatie

Functie-eisen
Vereisten: HBO werk en denkniveau minimaal 1 jaar ervaring in soortgelijke telefonische functies Juridische kennis (pré) spreekt vloeiend engels beschikbaarheid voor 5 uur x 5 dagen werktijden: kantooruren affiniteit met de doelgroep training: drie weken fulltime beschikbaar start training: half NovemberKun jij je naast bovenstaande eisen terugvinden in de volgende kenmerken: vakkennis, communicatie, samenwerken, stresstolerantie en commitment?Stuur dan je CV naar telematchzwolle@startpeople.nl * Contract: Uitzenden

Bron: http://vacatures.trovit.nl/index.php/cod.ad/what_d.vreem…

'Minder dan 1 procent van vluchtelingen komt naar het Westen'

Rob Pietersen − 21/10/11, 10:42
© getty INTERVIEW - Carolus Grütters vecht tegen populistische prietpraat. "Ik vraag mijn studenten wel eens: hoe vaak kun je een trein niet in omdat die vol zit met asielzoekers? Nederland is niet vol. En wordt niet overstroomd door gelukszoekers." Mr. dr. Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, gebruikt feiten en cijfers in zijn strijd tegen vooroordelen en halve waarheden. De deskundige op het gebied van asielbeleid en asielrecht schreef een bijdrage in de wetenschappelijke bundel 'Tijd en asiel, over 60 jaar Vluchtelingenverdrag', die vandaag verschijnt.

Cijfers in Nederland
Grütters pakt de laatste cijfers van de UNHCR erbij om het schrikbeeld van een tsunami aan vluchtelingen vanwege de Arabische lente te ontzenuwen. In het eerste half jaar van 2011 meldt de vluchtelingenorganisatie van de VN een stijging van het aantal vluchtelingen met 17 procent. "Maar in Nederland is het…

Nieuw weblog met Engelstalige vacatures in Nederland

Kijkt u eens op http://englishspeakingvacaniesinholland.blogspot.com/ Het kan handig zijn voor mensen die zijn toegelaten als vluchteling maar wel diploma's hebben of mensen die hierheen zijn gekomen met een partner.
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

België: asiel voor EU-onderdanen mogelijk, maar pas na 3 maanden geld

EU-burgers kunnen pas na drie eerste maanden naar OCMW 9 reactiesE-mail berichtBookmarken/Delen 12/10 EU-burgers die naar België komen zullen de eerste drie maanden geen OCMW-steun meer kunnen krijgen, tenzij ze hier asiel aanvragen. Dat besloot de Kamercommissie Volksgezondheid zopas. Ze wijzigde vanmorgen de opvangwet voor asielzoekers op voorstel van

Recente berichten


en meer