Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2016 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Verslag van mijn bezoek aan de Visadienst

Naar aanleiding van een open brief van mij aan de directeur van de IND, Rob van Lint, werd ik recent uitgenodigd op gesprek bij de Visadienst in Rijswijk. Mijn gastheer/vrouw waren het hoofd van de Visadienst en een plaatsvervangend directeur van de IND. Het was een heel inhoudelijk gesprek waar allerlei problemen werden aangekaart waar ik tegen aan was gelopen. Het was goed om te zien hoe deze dossiers ook tegen het licht waren gehouden. We hebben afgesproken dat we open met elkaar in gesprek zouden gaan en dat dit gesprek vertrouwelijk zou zijn. Ik ga dus met u alleen wat nuttige tips delen.

Visa vragen vreemdelingen aan bij de Nederlandse ambassade in hun buitenlandse land van verblijf indien zij vanwege hun nationaliteit een visum nodig hebben om tot het Nederlandse grondgebied te worden toegelaten.

Tegenwoordig worden deze aanvragen meestal niet meer op de ambassade zelf behandeld maar door een Regionaal Service Centrum op een paar centrale punten in de wereld.

Wordt de visumaanv…

Wat vindt uw werkgever van bijdragen aan / op Social Media?

Ik ben benieuwd naar hoe uw werkgever omgaat met het leveren van bijdragen op social media. Ik ben namelijk pas geholpen door iemand uit de groep Vreemdelingenrecht op Linkedin maar die vertelde dat zijn/haar werkgever er geen voorstander van was dat er op social media werd bijgedragen (en nee het was geen IND-er).

Wat vindt w of uw baas de voor- of nadelen van het reageren op social media?
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor …

Weer studiedag vreemdelingenrecht: wie weet onderwerpen?

Dit voorjaar gaat Vreemdelingenrecht.com weer een studiedag organiseren. Deze keer in samenwerking met de Haagse Hogeschool. Alles zit nog helemaal in de beginfase maar de vraag aan u is om mee te denken over onderwerpen om die dag te behandelen. Waar zou u over willen discussiëren/ meer over willen weten?

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de …

Gedwongen terugkeer naar Algerije problematisch. Ambassadeur geeft interview

De ambassadeur van Algerije heeft een interview gegeven aan de Telegraaf. Dit is echter alleen te lezen voor abonnees dus ik moet afgaan op wat Elsevier samenvat. Ik kan me voorstellen dat de ambassadeur zegt dat vele "Algerijnen" er helemaal niet vandaan komen. Vroeger deden veel Marokkanen of ze uit Algerije kwamen weet ik nog. Hij heeft blijkbaar aangegeven dat Algerije wel wat terug verwacht zoals op het gebied van economie en samenwerking in de strijd tegen het terrorisme. Is dat nou zo verkeerd? Marokko waarschuwde voor de aanslagen in Parijs en die in Berlijn. Ik ben altijd een fan van samenwerking. Ja de echte Nederlandse polderversie met een kopje thee.

Algerije nam dit jaar 47 mensen terug, maar alleen de afgelopen maanden kwamen er al zo’n 680 Algerijnen naar Nederland. In veel gevallen hebben de asielzoekers geen papieren, wat uitzetting lastig maakt. De ambassadeur zegt dat hij niemand kan dwingen om terug naar huis te komen. ‘Ze zijn vrij om te doen wat ze wi…

Ik wens u vrede

Vanavond is het Kerstnacht. Al zo'n duizend jaar hier een moment van samenkomst. In Leiden gaat gelovig en ongelovig Leiden naar de kerstnachtdienst in de grote Middeleeuwse kerk die normaal de plek is waar je examens doet en waar Leiden Culinair wordt gehouden. Maar voor die ene nacht is het gewoon weer de kerk van half Leiden.

Dat gevoel van die vele eeuwen vind ik nog veel meer voelbaaar in het kleine kerkje in het Drentse dorp waar mijn ouders wonen. De gothiek is zo goed als aan het kerkje voorbij gegaan en het is nog net als toen het gebouwd werd 9 eeuwen geleden gebleven. Een paar jaar geleden lag er zoveel sneeuw dat je alleen naar de nachtmis kon lopen en dat was nog een verbetering vergeleken bij het jaar er voor toen de wegen zo onbegaanbaar waren door het winterweer dat ik kerst bij de buurvrouw "moest" vieren en de organist niet eens de kerk had gehaald. Met 30 man zit dan de kerk mudvol en kon het zo maar weer 1300 zijn.

Voor de mensen die nog nooit bij een…

Ik heb ook nog een ander blog - eentje over boeken

Ik ben altijd een enorme lezer geweest. Ik ben gek op het escapisme dat een boek kan bieden: verre landen, andere tijden, spetterende liefdesverhalen. Je brein breken op een moordmysterie of op papier tussen verre sterren vliegen.

Als scholier verstopte ik mijn leesboek onder het logeerbed als ik mijn huiswerk zat te maken en ik hoorde mijn moeder de trap opkomen. De poes die altijd mee ging "leren" verklapte helaas mijn verstopplek door op een dag dat ik niet thuis was mijn moeder te laten zien dat we een heel leuk spelletje hadden boven: dingen onder het bed verstoppen.

Hoogstaande literatuur lees ik heel zelden sinds mijn schooltijd. Sinds een aantal maanden heb ik de Kindle App van Amazon ontdekt waardoor je voor echt een paar stuivers boeken kunt lezen. Ze hebben daar in de VS namelijk geen minimum boekprijs. Verder recenceer ik voor een website en daardoor krijg ik bepaalde boeken in voorpublicatie (Sommige zijn mega-pulp)

Wie eens een paar ideeetjes wil opdoen voor ee…

"Allochtonen hebben geen monopolie op gediscrimineerd worden" - maak van je nadeel je voordeel - ontwikkel je

Gisteren was ik uit eten bij de American Diner bij mij in de buurt. Deze wordt gerund door een Russische!!! mevrouw. Zij houdt van debateren dus na een goed maal krijg je als je wilt ook nog stof tot nadenken. Het ging over discriminatie. Mevrouw zei dat het wel heel erg makkelijk was om te zeggen dat je wordt gediscrimineerd want dat legt altijd de schuld bij de ander. Dit terwijl het veel moeilijker is om kritisch naar jezelf te kijken en te zien waar je de fout in ging en wat je zou kunnen verbeteren. Of je de fout in ging en of dingen anders aanpakken misschien beter werken.

Vandaag las ik een column in Elsevier. Dit is het slot er van:

"Ook op ‘discriminatie’ als unieke en doorslaggevende reden voor achterblijvende carrières bij hoogopgeleide allochtonen valt wel wat aan te merken. Er wordt gesuggereerd dat dit slechts allochtonen betreft. Veel waarschijnlijker is het, dat allochtone sociale stijgers tegen dezelfde ragfijne muren aanlopen waar autochtone sociale stijgers…

VACATURE: Meewerkend coördinator ( Jurist ) project Recht in Zicht

Leger des Heils -  Amsterdam zwangerschapsvervanging 6 maart t/m 7 juli 2017

InformatieBinnen het project 'Recht in Zicht' worden slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam begeleid tijdens hun verblijfsrechtelijke procedure. Dit gebeurt door een juridisch maatje dat wordt gekoppeld aan een cliënt. De taken van een maatje zijn onder andere: dossiervorming, het opvragen van relevante informatie, het beantwoorden van vragen, contact onderhouden met advocaten en instanties en het begeleiden van cliënten naar ambassade en gemeente, IND etc. Voor cliënten betekent de ondersteuning door een vrijwilliger een morele steun, maar ook verwerven zij zelf meer kennis over de juridische procedure waardoor zij meer grip op hun situatie krijgen. Juist als cliënten hun procedure beter begrijpen, kunnen zij zelf een actievere rol spelen bij bijvoorbeeld de dossieropbouw. Dit maakt hen zelfverzekerder en minder machteloos.

Als meewerkend vrijwilligerscoördinato…

Cursus bestuurs- en migratierecht: De Afdeling bestuursrechtspraak gaat om!

Een nieuwe koers bij beleidsregels en herhaalde aanvragen - 7 februari 2016
De Afdeling bestuursrechtspraak is om! Zij heeft het ne bis in idem-beoordelingskader voor rechters in herhaalde aanvragen afgeschaft. Daarnaast heeft zij geoordeeld dat bij de beoordeling van de evenredigheid van de toepassing van een beleidsregel voortaan ook omstandigheden moeten worden betrokken die al in die beleidsregel zijn verdisconteerd. Belangrijke ontwikkelingen voor iedereen die werkzaam is op het gebied van het bestuursrecht. In deze cursus worden deze ontwikkelingen besproken vanuit het perspectief van het algemeen bestuursrecht en het migratierecht. Daarbij komt aan de orde hoe beide rechtsgebieden elkaar hebben beïnvloed. Beoefenaars van het algemene bestuursrecht zullen de wijzingen in de jurisprudentie beter begrijpen als ze de migratierechtelijke achtergrond beter kennen. Migratierecht juristen zullen de wijzigingen beter begrijpen als ze de algemeen bestuursrechtelijke aspecte…

Heeft een statushouder het recht om de regie van het eigen leven in handen te hebben?

Vraag van Karien in de Linkedingroep Vreemdelingenrecht
"De Gemeente dwingt statushouders om verplicht (onder dreiging van sancties op de uitkering) een traject te volgen bij de WSD omdat de Gemeente immers de WSD financiert. Er wordt niet gekeken naar wensen of mogelijkheden van de betrokkene, toekomstperspectief en geen waardering getoond voor inmiddels zelf genomen initiatieven.
Kan dat zo maar?"
Heeft u hier een mening over wordt dan lid van de groep en plaats hem daar of schrijf hem hier als reactie (zie reactiemogelijkheid onderaan)

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Nou Telegraaf zo kan die wel weer "Rekprocessen asielzoekers kosten schatkist 8,7 miljoen"

De Telegraaf vandaag:
Rekprocessen asielzoekers kosten schatkist 8,7 miljoen  Dat is de kop op de voorpagina. Vervolgens volgt:

"Er is al jaren veel kritiek op het feit dat afgewezen asielzoekers meermaals naar de rechter kunnen stappen om de beslissing over hun verblijfsvergunning aan te kunnen vechten. De asieladvocatuur zelf blijkt hierin bepaald geen remmende factor. Het kabinet stelde onlangs in gesprek te willen gaan met de branche om te bekijken of er minder processen gevoerd kunnen worden."

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27269361/__Tegenvaller_door_asielbijstand__.html

Leeft nu het idee dat asieladvocaten stinkend rijk worden door procederen? Ten eerste is het een recht van de vreemdeling om zijn hele procedure uit te mogen procederen. Sommige mensen willen een herhaalde aanvraag indienen maar daar krijgt een advocaat echt een fooitje voor. Ik weet dat sommige advocaten voor de enorme toestroom van Syriers op bijstandniveau zaten. De Syriers krijgen allemaal…

Wie kan hierbij helpen? Het huwelijk en de traan - de IND en de ambassade spreken elkaar tegen over paspoort

Een mevrouw die in Amerika woont en werkt is de ceremoniemeester op het huwelijksfeest van haar nicht (enige overgebleven familielid). Ze vraagt een visum aan en met een goede baan, man die in Amerika blijft, voldoet ze zo te zien aan alles. Zij heeft van de Amerikanen een verblijfsvergunning gehad omdat ze het slachtoffer was van mensenhandel maar heeft haar leven helemaal op de rails gekregen. Haar nichtje woont al ruim 20 jaar in Nederland.

Beide vrouwen verheugen zich.

Toch wordt het visum geweigerd maar om vreemde redenen.

Nu de spoedvovo dient komt de IND - vrijdag is het huwelijksfeest waar ze bij moet zijn - met "ze heeft een Somalisch paspoort en dat wordt niet erkend." Maar de Ambassade in Washington geeft net aan dat dat geen probleem hoeft te zijn.


En dat klinkt ook logisch. Je kunt namelijk een territoriaal beperkt visum krijgen, ze is zo uitzetbaar naar de VS en bovendien krijgen Somaliers hier in Nederland vrijstelling van het paspoortvereiste als ze …

VACANCY / VACATURE: PhD Candidates on Crimmigration & the Management of EU Cross-Border Mobility (2 x 1.00 fte)

The Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden Law School is looking for:

PhD Candidates on Crimmigration & the Management of EU Cross-Border Mobility (2 x 1.00 fte)
Vacancy number 2061

Project description 
The research project “Getting to the Core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility” aims to unravel the process of crimmigration - the merger of crime control and immigration control - in relation to the management of cross-border mobility in Europe. This project is funded by The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) by means of an Innovational Research Incentives Scheme, also known as the VIDI grant. The project consists of three subprojects, two of which are PhD projects, and the third is a synthesis project to be carried out by the senior researcher.

The project is driven by two assumptions: First the notion that the exercise of power is not a one-way, top–down street, but…

Stageplek / Vrijwilligerswerk: Administratief Medewerker Gezinshereniging Groningen en Drenthe

Vrijwillig, Groningen, Assen
Vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen en in Nederland mogen blijven hebben recht op hereniging met hun familie die zijn achtergebleven in het land van herkomst. Vluchtelingenwerk ondersteunt hen tijdens deze aanvraag. Voor Steunpunt Gezinshereniging Drenthe zijn wij op zoek naar vrijwilligers en stagiaires voor de functie van administratief medewerker gezinshereniging. Taken administratief medewerker gezinshereniging:
Verwerken van de aanvraagformulieren gezinshereniging;
Postverwerking binnengekomen post;
Uitnodigen van cliënten en het beheren van de agenda;
Administratieve ondersteuning van collega's;
Aannemen van telefoon.
Wij vragen:
MBO werk- en denkniveau;
Flexibele en stressbestendige houding;
Bereidheid tot het volgen van scholing;
Beschikbaarheid van minimaal 8 uur per week.
Wij bieden:
Mogelijkheid deel te nemen aan trainingen en cursussen van VluchtelingenWerk;
Zinvol en boeiend werk;
Reiskostenvergoeding.
Meer informatie:
Voor vra…

Meedenkvraag: Vreemdelingenbewaring van Albanees die bij Slowaakse ex en hun kinderen woont UPDATED

Had hier nu ook naar de Unieburgerrichtlijn moeten worden gekeken?

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89706&summary_only=&q=rechtbank


Het goede antwoord kwam van een IND-medewerkster: alleen als ze de Slowaakse nationaliteit hadden gehad. Deze mensen hadden er een verblijfsvergunning.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eer…

Nog maar eens de hardheidsclausule uitgelegd in het kader van het mvv-vereiste (uitspraak Raad van State)

Uitspraak 201604198/1/V1Datum van uitspraak:dinsdag 13 december 2016Tegen:de staatssecretaris van Veiligheid en JustitieProceduresoort:Hoger beroepRechtsgebied:Vreemdelingenkamer - RegulierECLI: ECLI:NL:RVS:2016:3346 201604198/1/V1.
Datum uitspraak: 13 december 2016


4.1. Ingevolge artikel 3.71, eerste lid, van het Vb 2000 wordt de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000 afgewezen, indien een vreemdeling niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf.
Ingevolge het derde lid kan de staatssecretaris het eerste lid buiten toepassing laten, voor zover toepassing daarvan naar zijn oordeel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Volgens paragraaf B1/4.1 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: Vc 2000) past de staatssecretaris de hardheidsclausule in ieder geval niet toe als de vreemdeling aangeeft dat de noodzakelijke medische behandeling aan terugkeer - teneinde een machti…

Ook bij fout dictum, ook met Unierechtberoep, nog steeds geen hoger beroep in visumzaken (uitspraak)

Uitspraak 201605934/1/V3Datum van uitspraak:woensdag 7 december 2016Tegen:de minister van Buitenlandse ZakenProceduresoort:Hoger beroepRechtsgebied:Vreemdelingenkamer - OverigeECLI: ECLI:NL:RVS:2016:3282 201605934/1/V3.
Datum uitspraak: 7 december 2016
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van:
[de vreemdeling],
appellante,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 8 juli 2016 in zaak nr. 16/8841 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de minister van Buitenlandse Zaken .
Procesverloop
Bij besluit van 12 augustus 2015 heeft de minister een aanvraag van de vreemdeling om haar een visum voor kort verblijf te verlenen afgewezen.
Bij besluit van 31 maart 2016 heeft de minister het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.
Bij uitspraak van 8 juli 2016 heeft de rechtbank …

Recente berichten


en meer