Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2014 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Uitspraak: Bij voortgezet verblijf slachtoffer mensenhandel worden medische problemen anders gewogen dan bij medische aanvraag

ECLI:NL:RVS:2014:1088 Raad van State, 21-03-2014, 201306768/1/V3Datum uitspraak:21-03-2014Datum publicatie:26-03-2014Rechtsgebieden:VreemdelingenrechtBijzondere kenmerken:Hoger beroep

3. In de tweede grief klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat hij het besluit van 9 oktober 2012 onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid en onvoldoende heeft gemotiveerd, omdat hij daaraan voorafgaand geen medisch advies heeft ingewonnen over het gewicht dat aan de psychische problemen van de vreemdeling dient te worden toegekend. Daartoe betoogt de staatssecretaris, samengevat weergegeven en onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 28 juni 2012 in zaak nr. 201104285/1/V4 (www.raadvanstate.nl), dat de rechtbank niet heeft onderkend dat uit paragraaf B16/4.5 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: de Vc 2000) volgt dat bij de beoordeling of een vreemdeling in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, onder de bep…

Frans Bromet maakt documentaire serie over grondrechten

Filmer Frans Bromet werkt aan een serie korte documentaires over de betekenis van de Grondwet voor het alledaagse leven van Nederlanders. In opdracht van de Raad voor de rechtspraak brengt hij tien rechtszaken in beeld waarin grondrechten in het geding zijn geweest. Aanleiding voor de serie is het 200-jarig bestaan van de Nederlandse Grondwet.Preview Een preview van de serie ‘Mijn recht, jouw recht’ is nu al te zien via het eigen Youtube-kanaal van de Raad voor de rechtspraak. De eerste aflevering van de serie verschijnt daar op de verjaardag van de Grondwet, zaterdag 29 maart. Daarin staat de zaak van de Haagse weigerambtenaar Wim Pijl centraal, die op grond van zijn levensovertuiging weigerde homoseksuele partners te trouwen. De vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod, die allebei in de Grondwet zijn vastgelegd,  kwamen daarbij met elkaar in botsing. Frans Bromet [Foto Hollandse Hoogte] Grondwet Festival De serie beleeft zijn première op het Grondwet Festival op 29 maart in…

Top refugee-hosting countries

Mar 23 Top refugee-hosting countries: 1 Pakistan 2 Iran 3 Jordan 4 Lebanon 5 Kenya 6 Turkey 7 Chad 8 Ethiopia 9 China 10 US
Europe as a whole (size of US) hosts lots more.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Boek: "De generaal met de zes vingers" Roman over Afrikaanse familie die naar Nederland vlucht

Yasmine Allas - De generaal met de zes vingers
"Roman over Afrikaanse familie die naar Nederland vlucht." 
Yasmine Allas - De generaal met de zes vingersEen ontroerende hondenliefde Generaal Samater is geboren met zes vingers aan elke hand. De vrouw die hem als moeder in huis nam, bond ze af en op een dag lagen ze naast zijn handje. Door hard werken wist de generaal zich een bestaan en aanzien op te bouwen. Toen de generaal trouwde, nam hij een nichtje in huis. Die pestte zijn vrouw het huis uit en nam haar plaats in. Dit was mevrouw Samater, die haar huis inrichtte met meubels uit Duitsland, die bedienden had waaronder Siidow, de kok die er niet uitzag, maar die overheerlijk kon koken. Ze baarde 4 kinderen: Maax, de oudste jongen, Nasiib, het oudste meisje, Zami, nog een meisje en tenslotte het jongste zoontje Dhuxul. Generaal Samater was een strenge, rechtvaardige vader, maar bovenal een militair. Zijn grootste liefde ging eigenlijk uit naar een hond, die hij als puppie va…

Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek van start

Op 12 maart 2014 is in de Staatscourant de subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) gepubliceerd. Met de subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek stelt het kabinet middelen beschikbaar voor projecten om vertrekplichtige vreemdelingen te ondersteunen bij hun zelfstandig vertrek uit Nederland. Subsidieaanvragen voor de ondersteuning van zelfstandig vertrek van vreemdelingen kunnen vanaf vandaag worden ingediend, tot 1 oktober 2014, dan wel tot het subsidieplafond is bereikt. In 2012 en 2013 heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) diverse terugkeerprojecten gesubsidieerd in het kader van het onderzoek naar alternatieven voor vreemdelingenbewaring. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 13 september 2013 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangekondigd jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor subsidiëring van soortgelijke projecten. Elders op deze website vindt u de subsidieregeling, het uitvoeringskader, het aanvraagformulier …

Nederland en Nigeria ondertekenen Memorandum of Understanding over terugnemen illegale immigranten

Afspraken vastgelegd over samenwerking tussen de Nigeriaanse immigratiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.
Staatssecretaris Teeven en de Nigeriaanse minister van Buitenlandse Zaken Ambassador Aminu Bashi Wali tekenen de MoU Nederland en Nigeria hebben hun afspraken over de terugkeer van vreemdelingen officieel bestendigd. Het Memorandum of Understanding (MOU) waarin deze afspraken zijn vastgelegd, is afgelopen weekend door staatssecretaris Teeven en de Nigeriaanse minister van buitenlandse zaken, Ambassadorr Aminu Bashi Wali in aanwezigheid van onder meer de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) getekend. In het MoU staan afspraken over de samenwerking tussen de Nigeriaanse immigratiedienst en de DT&V. Deze afspraken gaan naast terugkeer ook over wederzijdse ondersteuning over de bestrijding van illegale immigratie. Daarbij wordt er een gezamenlijke werkgroep ingesteld die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie en invoering van de afspraken di…

Film: The 727 Days Without Karamo (Movies that matter festival)

Anja Salomonowitz
Vrolijk gestileerde mozaïek over binationale liefdeskoppels in Oostenrijk. Door de strenge immigratiewetten zijn partners gedwongen gescheiden van elkaar te leven. Anderen hebben zwaar te leiden van de bureaucratische rompslomp of werken zich kapot om hun buitenlandse partner te kunnen behouden.
Een Oostenrijkse vrouw leeft gedwongen al bijna twee jaar alleen met haar twee kinderen sinds haar echtgenoot van de ene op de andere dag werd gedeporteerd naar Afrika. Via de telefoon probeert een man zijn Chinese vrouw een hart onder de riem te steken, door haar te verzekeren dat ze vast terug zal mogen komen naar Wenen. Anderen vertellen over het lange wachten op een verblijfsvergunning, de onophoudelijke stroom te overleggen documenten, de verplichte Duitse les en onverwachte huisbezoeken van de immigratiedienst.
Speels gefilmd met veel gele elementen toont de documentaire het navrante verhaal van eenentwintig koppels die de liefde van hun leven vonden buit…

Verkiezingstijd: Samsom claimt positieve resultaten van beleid Teeven

"Wat wel echt iets betekent is het kinderpardon en het verminderen van de vreemdelingendetentie. En het verschil maakt ook dat Dennis mocht blijven, dat Renata terug mocht komen, Wime kwam uit de cel."


Toch knap dat je gewoon mee regeert maar alle positieve zaken er dankzij jouw partij zijn volgens jouzelf dan terwijl de bewindsman van de coalitiepartij komt en alle negatieve aspecten je dan bij hem over de schutting kunt gooien.

En ook lekker eerlijk tegenover mensen als die dame van de SP die juist deze onderwerpen altijd aankaartte of Teeven die achter de schermen dingen oppakte.


U blijft de strafbaarstelling illegaliteit dus wel verdedigen?
"Nee, die maatregel niet, maar het asielbeleid als geheel. Ik accepteer dat andere partijen daar een symbool bij nodig hadden, een vlag waarmee ze kunnen zwaaien. Zo lang het bij een vlag blijft accepteer ik dat."

Als je het beleid als geheel verdedigt dan verdedig je alle losse onderdelen van dat geheel ook. Beetje hypo…

Straf hoeft niet onherroepelijk te zijn om inreisverbod te kunnen opleggen (uitspraak Raad van State)

ECLI:NL:RVS:2014:895 Instantie Raad van StateDatum uitspraak 07-03-2014Datum publicatie 12-03-2014 Zaaknummer 201308944/1/V1
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluit van 26 maart 2013 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen opnieuw afgewezen alsmede tegen hem een inreisverbod uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht.Vindplaatsen Rechtspraak.nl
Uitspraak .Overwegingen
1. Ambtshalve wordt het volgende overwogen.
2. Aan het tegen de vreemdeling uitgevaardigde en thans nog voortdurende inreisverbod zijn de in artikel 66a, zevende lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) bedoelde rechtsgevolgen verbonden.
Uit de uitspraak van de Afdeling van 9 juli 2013 in zaken nrs. 201204559/1/V1 en 201207753/1/V1 volgt dat de vreemdeling geen belang had bij de beoordeling van het beroep tegen de afwijzing van de a…

Dat iemand tijdens gevangenisstraf niet aan vertrekplicht kan voldoen wil niet zeggen dat iemand niet onmiddeleijk daarna in bewaring mag worden gesteld (uitspraak Raad van State)

ECLI:NL:RVS:2014:892 Instantie Raad van StateDatum uitspraak 07-03-2014Datum publicatie 12-03-2014 Zaaknummer 201400261/1/V3
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluit van 23 december 2013 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.Vindplaatsen Rechtspraak.nl
Uitspraak 201400261/1/V3.
Datum uitspraak: 7 maart 2014

2. In de tweede grief klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat niet aan de inbewaringstelling van de vreemdeling ten grondslag mocht worden gelegd dat jegens hem een inreisverbod is uitgevaardigd met toepassing van artikel 66a, zevende lid, van de Vw 2000, omdat dit inreisverbod is uitgevaardigd tijdens zijn strafrechtelijke detentie, hij onmiddellijk daarna in bewaring is gesteld en hij derhalve niet aan zijn vertrekplicht heeft kunnen voldoen.


Daartoe betoogt de staatssecretaris, samengevat weergegeven en onder verw…

Boek "En Uit De Bergen Kwam De Echo" door Khaled Hosseini

Voor de driejarige Pari is haar grote broer Abdullah meer een vader dan een broer. Voor de tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als Pari noodgedwongen wordt verkocht aan een rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul zet dat een reeks gebeurtenissen in gang die een ontroerend en onthutsend beeld geven van de problemen waarmee mensen geconfronteerd worden. Khaled Hosseini volgt zijn personages van Kabul naar Parijs, van San Francisco naar het Griekse eiland Tinos, en weer terug naar Kabul. Hij onderzoekt de vele manieren waarop mensen elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en verraden ?n hoe ze zich voor elkaar opofferen.

Gedreven door zijn inlevingsvermogen en psychologische inzicht, waardoor De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen wereldwijde bestsellers werden, toont Khaled Hosseini zich in En uit de bergen kwam de echo eens te meer een geboren verhalenverteller.

Klik op het plaatje om online te bestellen en ondersteun de site


Ik heb zijn twee eerdere boeken gelezen en er van ges…

Hulp gezocht bij promotieonderzoek alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV, AMA)

Graag vraag ik uw hulp bij mijn promotieonderzoek naar alleenstaande minderjarige asielzoekers. Op zevenjarige leeftijd ben ik, samen met mijn broer en zus, als alleenstaande minderjarige asielzoeker, naar Nederland gekomen. Ik werd in een pleeggezin geplaatst en ging al snel naar school. Inmiddels ben ik afgestudeerd in sociologie en ben ik docent bij hogeschool Saxion voor de opleidingen SPH en MWD.
In de 23 jaar dat ik in Nederland woon is het toelatings- en opvangbeleid voor ama's enorm veranderd. Hierdoor ben ik nieuwsgierig geworden naar hoe het met ex-ama's gaat die in een andere periode dan ik naar Nederland zijn gekomen en op een andere manier zijn opgevangen. Daarom ben ik een promotieonderzoek gestart naar dit onderwerp. Hiervoor ben ik nu op zoek naar ex-ama’s die mij in een interview hun verhalen willen vertellen over hoe zij het leven in Nederland ervaren en hebben ervaren. Ik hoop dat ik hiermee kan laten zien hoe ama’s hun weg vinden in Nederland en wat ze daarb…

Boek "Gezinshereniging" , Paperback (Belgisch)

Deze praktische gids vreemdelingenrecht beoogt het kluwen aan verblijfsreglementering voor familieleden van Belgen en verblijfsgerechtigde vreemdelingen beter toegankelijk te maken. Het boek bevat een schat aan informatie voor eenieder die professioneel of privé met vragen rond gezinshereniging in aanraking komt. Onder meer de categorieën van rechthebbende familieleden, de verschillende verblijfsprocedures en verblijfsdocumenten voor gezinsherenigers komen duidelijk gestructureerd aan bod. Zowel de wetgevende en reglementaire teksten als de administratieve praktijk aangaande gezinshereniging worden vertaald in heldere en werkbare teksten. In de bijlage werden de basiswetgeving en documenten inzake gezinshereniging opgenomen. Bestel ook ´Vreemdelingen en sociale bijstand´ en ´Recht op huisvesting: ook voor vreemdelingen?´ en krijg 15% korting op deze 3 publicaties

Bestel hier bij Proxisazur.bevoor € 39,50
Als u via dit weblog bestelt helpt u mee met het in stand houden van…

Cursussen op het gebied van (EU) vreemdelingenrecht en mensenrechten bij de SDU dit voorjaar (o.a. mensenhandel)

Geachte mevrouw Raspe ,
Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Europees recht? Met het volgen van onderstaande cursussen weet u zeker dat uw kennis weer actueel is. Bovendien kunt u dit voorjaar ook nog een bijzonder symposium op het gebied van EHRM bijwonen.
Investeer in uw kennis en schrijf u in! Wij verwelkomen u graag op één van deze dagen.
Met vriendelijke groet,
mr. Elise van Soest
Congresmanager


De Kennismigrantenregeling: grensoverschrijdende arbeid - GAAT ZEKER DOOR
Mogelijkheden en beperkingen buitenlandse werknemers in Nederland Op een interactieve manier belicht de spreker alle voor uw praktijk belangrijke onderwerpen zoals de verplichtingen voor de werkgever, de beperkingen die gesteld worden aan een internationale werknemer en wijze waarop in Nederland grensoverschrijdende arbeid is begrensd en toegestaan.
Datum: vrijdag 11 april 2014
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
PO-punten: 4 NOvA


EHRM: heden en toekomst (symposium) - GAAT ZEKER…

Boek: Best practice guide asiel - bij de hand in asielzaken

Samenvatting Nederlands Wolf Productions oktober 2012 Rechtshulpverlening aan asielzoekers stelt hoge eisen aan advocaten. Advocaten staan asielzoekers bij in een procedure die vaak maar enkele dagen duurt en veel tijdsdruk oplevert. Van een vertrouwensrelatie is dan meestal nog geen sprake. Het is onder deze omstandigheden een uitdaging om cliënten op zorgvuldige wijze bij te staan.

Deze leidraad beschrijft de taken en dilemma's waarvoor advocaten zich gesteld zien en geeft praktische tips en advies bij de keuzes die moeten worden gemaakt. De opzet van het boek volgt de praktijk en beschrijft deze zoals dat idealiter zou kunnen verlopen. Wat komt er kijken bij de communicatie met cliënten die soms ernstig getraumatiseerd zijn? Hoe moet er worden omgegaan met de bewijsstukken, gehoorverslagen en deskundigeadviezen? Welke analyses liggen er ten g…

Binnenvaartschepen worden gecontroleerd op illegale matrozen

Tijdens controles aan boord van binnenvaartschepen op het Amsterdam-Rijnkanaal Trof de politie op maandag 10 maart op het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Loenen aan boord van een Nederlands binnenvaartschip een Filipijnse matroos aan. Bij de controle van de benodigde documenten in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen bleek dat de tewerkstellingsvergunning van de 34-jarige matroos op 1 oktober 2013 was verlopen. Een dag later stapte de politie op het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Maarssen aan boord van een binnenvaartschip. Ook daar werkte een Filipijnse matroos zonder geldige tewerkstellingsvergunning. Deze vergunning had zijn geldigheid op 1 maart 2014 verloren. Beide matrozen zijn ter plaatse aangehouden en in Utrecht aan de Vreemdelingenpolitie overgedragen.

 Lees hier de rest van het orginele artikel in de Scheepvaartkrant: http://www.scheepvaartkrant.nl/default.asp?id=12829

Ook hier een veel korter artikel er over: http://www.schuttevaer.nl/nieuws/vare…

Ophef in Britse krant omdat je blijkbaar voor 180.000 euro Bulgaar kunt worden

EU citizenship for sale to non-Europeans in Bulgaria for as little as £150,000  Non-Europeans can buy European Union citizenship entitling them to live and work in Britain for as little as £150,000 under a scheme operating in Bulgaria, an investigation by The Telegraph has disclosed.
Undercover reporters posing as representatives of an Indian businessman were told that a Bulgarian passport could be legally obtained without the need to live or work in Bulgaria. So long as applicants can deposit sufficient funds, they need only visit the east European country for two days to obtain all the rights of EU citizens.
Read more:  http://www.telegraph.co.uk/news/investigations/10699637/EU-citizenship-for-sale-to-non-Europeans-in-Bulgaria-for-as-little-as-150000.html

Ze noemen dan het voordeel dat je goedkoper in de UK kunt komen studeren. Ik denk niet dat iemand 150.000 pond betaalt om per jaar 10.000 minder college geld te hoeven betalen en de arme Nigeriaan of Sierr…

Recente berichten


en meer