Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2013 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Ambassadeur van Zimbabwe in Australië vraagt asiel

SYDNEY, AUSTRALIA – Zimbabwe’s ambassador to Australia has asked the Australian government for asylum, saying she fears for her safety and believes Zimbabwe President Robert Mugabe’s government is “illegitimate,” media reported Saturday.
(..)
Zwambila, who was recalled from her post after Mugabe won, has moved out of her residence but said she has no intention of flying back to Zimbabwe as scheduled next week. She said she is worried about being detained indefinitely amid threats of arrest after a court in Zimbabwe found that she owed money to a tradesman — a charge she denies. “I don’t feel safe about returning to Zimbabwe at all,” she told Fairfax media. Zwambila has asked the Australian government for protection visa so she can stay in the country. Prime Minister Tony Abbott’s office did not immediately respond to a request for comment.
Lees het hele artikel hier: http://www.japantimes.co.jp/news/2013/12/28/world/zimbabwes-ambassador-to-australia-seeks-asylum/#.Ur9UZtLuJ_8


In verband…

Opgroeien in ballingschap, lezing Hasselt 13 januari 2014 over kinderen van Belgische vluchtelingen die in Holland of Engeland opgroeiden tijdens de Eerste Wereldoorlog

Bijna 100 jaar geleden vluchten Belgen naar Nederland voor het oorlogsgeweld. Aangezien Hasselt niet zo ver van de grens ligt misschien een interessant dagje uit als je het bijvoorbeeld met Ieper en het Flanders Field museum combineert. Het moment om te beseffen dat vluchtelingen niet alleen uit verre laanden komen maar soms van heel dichtbij. 

Saturday, 28 December 2013 Opgroeien in ballingschap, lezing Hasselt 13 januari 2014
Opgroeien in ballingschap: Kinderen van Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I: taal, literatuur en onderwijs
Maandag 13 januari 2014 om 14u
VrijzinnigOntmoetingscentrum
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt

Na de Duitse inval sloegen vele Belgen op de vlucht. Duizenden (250.000) trokken naar Engeland. De vluchtelingen in Groot-Brittannië stichtten werkelijk hele Belgische koloniën. Typerend zijn de katholieke gemeenschappen in een overwegend protestants land. Vele duizenden Belgische kinderen zullen hun eerste of plechtige communie doen in Groot-Brittannië, he…

Moeder Dolmatov neemt Nederland niets kwalijk

27/12/13, 11:33  − bron: ANP © ANP. Staatssecretaris Fred Teeven van Asiel in het debat over de dood van Dolmatov. 'Hoe kan ik boos zijn. Sasja hield zo veel van Nederland. Wat gebeurd is, is gebeurd', zegt Ljoedmila Doronina, moeder van Aleksandr Dolmatov ('Sasja') in een interview vrijdag met De PersdiensLees hier het artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3568388/2013/12/27/Moeder-Dolmatov-neemt-Nederland-niets-kwalijk.dhtml
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het or…

Geen inzage in juridische analyses van asielaanvragen zegt EU-AG

Nederland is niet verplicht inzage te verlenen in de juridische analyse waarop een besluit over de verblijfsstatus gebaseerd wordt. De EU-privacyrichtlijn is daarop niet van toepassing. Dat is het advies van Advocaat-Generaal Sharpston aan het EU-Hof op vragen van de rechtbank Middelburg. Het gaat om de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in gevoegde zaken C-141/12 en C-372/12
De Nederlandse Staatssecretaris voor Immigratie, Integratie en Asiel hanteert sinds 2009 een nieuw beleid ten aanzien van de minuut waarop het besluit betreffende de verblijfsstatus gebaseerd wordt. De minister is van oordeel dat de minuut vrijwel standaard opgevraagd wordt en dat dit niet strookt met de aard van het document: het is een advies dat wordt gegeven voorafgaand aan het nemen van een besluit. De minister heeft het verzoek van Y.S. om toegang tot de minuut aangaande zijn (negatieve) asielbesluit niet gehonoreerd. Als reden heeft hij aangevoerd dat de minuut naast persoonsgegevens, ook een…

Verblijfsrecht derdelanders zonder minimumperiode

Nieuwsbericht | 12 december 2013 Derdelanders die familiebanden hebben met een EU-burger hebben recht op een afgeleid verblijfsrecht in de EU wanneer de EU-burger in een ander land van de EU heeft gewoond of gewerkt. Daarvoor is geen minimumperiode vereist. Dat is het advies van Advocaat-generaal Sharpston aan het EU-Hof na vragen van de Nederlandse Raad van State. Het gaat om de conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 12 december 2014 in zaak C-456/12 en zaak C-457/12
Vier derdelanders („O” Nigeriaans staatsburger, „B”, Marokkaans onderdaan, „S”, een Oekraïnse en „G”, een Peruviaanse) hebben elk familiebanden met een Nederlander (en dus een EU burger) die hun referent is. Zij wensen allen legaal te verblijven in Nederland, waar hun respectieve referenten wonen. In elk van deze gevallen heeft de referent zich – voor werk of om andere redenen – over de grens met andere lidstaten verplaatst. De Raad van State (Nederland) vraagt het Hof in wezen of een dergelijke v…

Vacature: Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam

Sociale advocatuur FunctieomschrijvingWERKEN TEGEN DE STROOM IN

Al achtendertig jaar biedt ons kantoor goede en betaalbare juridische hulp aan mensen die dat het hardst nodig hebben. Met een kritische  blik op recht en samenleving verlenen gespecialiseerde medewerkers rechtshulp aan onze doelgroep, zoals werknemers, huurders, uitkeringsgerechtigden, vreemdelingen en vluchtelingen. Onze betrokkenheid bij de organisatie en het werk is groot, daarom werken wij op een democratische manier samen. Het is, denken wij, meer dan gewoon  ‘een baan’.

Het Advokatenkollektief Rotterdam zoekt een advocaat met minimaal 3 jaar werkervaring                                                                                              

met aantoonbare belangstelling voor de sociale praktijk  voor de rechtsgebieden sociale zekerheid en bestuursrecht.
Voor onze continuïteit en kwaliteit is het wel belangrijk dat je bereid bent je voor minimaal zes jaar te verbinden. We verwachten dat je …

Elsevier en de Telegraaf stellen dat er een advies van de Raad van State onderweg is dat stelt dat de overheid illegalen wel op straat mag zetten.

Zie hier het artikel in Elsevier: http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/12/Raad-van-State-overheid-mag-illegalen-wel-op-straat-zetten-1433113W/

In de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/ttvnieuws/22152986/__RvS__Illegalen_mogen_uitgezet__.html

In het NRC http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/19/overheid-mag-illegaal-wel-op-straat-zetten/


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende art…

Banen voor migranten zijn er heus wel te vinden

Ja het is wel moeilijk als je net in Nederland bent en de weg hier nog niet zo weet te vinden. Ook onze Nederlandse taal is een stevige hobbel om te nemen. Maar er zijn zat banen waarbij Engels de voertaal is.

Nog beter is het wanneer die vacature iets vraagt wat met je eigen roots te maken hebt. Bijvoorbeeld omdat er ervaring in vluchtelingenkampen wordt gevraagd of een taal die jij wel spreekt maar de meesten hier niet of iets dat met de cultuur van jezelf te maken heeft.

En ja ook de mensen met een topbaan zijn vaak in Nederland eerst begonnen met iets heel simpels. Dus voel je vooral niet te geleerd of te chique. Ieder land heeft zijn eigen werkcultuur en zoals wij die als student leerden tijdens onze studie moet jij nu mischien ook wel omdat je het allemaal wat anders gewend bent. Niets aan de hand. Zolang het maar werk is waar je Nederlanders ontmoet. Ga post rondbrengen, de lunch op een bedrijf klaarmaken etc. En solliciteer je dan op die baan op je oude niveau dan gaat dat vas…

Wat moet Teeven in een Syrisch vluchtelingenkamp?

Vandaag staat er in de Telegraaf dat staatssecretaris Teeven van plan is om een Syrisch vluchtelingenkamp te gaan bezoeken. Ik vraag me af wat hij daar denkt te gaan doen. Volgens het artikel zou hij de situatie met eigen ogen willen zien. Wat schiet een Syrische vluchteling ermee op dat staatssecretaris Teeven daar rond komt lopen? Wat kan staatssecretaris Teeven daar dan zien wat hij niet uit het gewone nieuws kan vernemen? Of wordt het een Sinterklaas-tripje waarbij de vluchtelingen daar wordt verteld en vooral ons kiezers middels de krant dat Nederland toch 100 of misschien wel 1000 vluchtelingen extra zal opnemen?

In de internationale media stonden veelvuldig artikelen over de situatie in de Syrische vluchtelingenkampen in Jordanië. Wat daaruit naar voren kwam, was dat vooral vrouwen en kinderen over de grens naar de kampen vluchten maar dat de mannen achterbleven in Syrië om daar hun huis en haard te verdedigen tegen soldaten en plunderaars. Zouden die Syrische gezinnen nu echt e…

Homo en asiel (uitspraak Raad van State)

De Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: de Vc 2000) bevat de door de staatssecretaris ter uitvoering van de Vw 2000 vastgestelde beleidsregels. Volgens paragraaf C2/2.10.2 van de Vc 2000, zoals deze ten tijde van belang luidde, kan, indien een asielzoeker zich erop beroept dat hij problemen heeft ondervonden als gevolg van zijn homoseksuele geaardheid, dit onder omstandigheden leiden tot de conclusie dat betrokkene vluchteling is in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Het is staand beleid en staande jurisprudentie dat onder vervolging wegens het behoren tot een sociale groep als bedoeld in artikel 1(A) Vluchtelingenverdrag, mede vervolging wegens seksuele geaardheid wordt begrepen. Een asielaanvraag waarin een asielzoeker een beroep doet op problemen vanwege zijn - gestelde - seksuele geaardheid beoordeelt de staatssecretaris met bijzondere aandacht voor de positie van homoseksuelen in het land van herkomst. Per land van herkomst verschilt de invloed van de overheid o…

Juridisch kader bij de beoordeling van een asielaanvraag (in uitspraak Raad van State)

Omdat dit zo'n leerzaam en handig overzicht is publiceer ik het apart:

2. Ingevolge artikel 1(A), onder 2, van het Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen van Genève van 28 juli 1951 (Trb 1951, 131), zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967 (Trb 1967, 76 (hierna: het Vluchtelingenverdrag) geldt voor de toepassing van het Vluchtelingenverdrag als 'vluchteling' elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.
Volgens artikel 4, eerste lid, van de De…

Vreemdelingenrechtadvocaat zelf voor de rechter wegens fraude

Op de site Advocatie wordt vandaag de zaak besproken van de Groningse vreemdelingenrechtadvocaat Ron van Asperen (niet te verwarren met advocate Hilde van Asperen uit Rotterdam). Afgelopen dinsdag werd zijn zaak inhoudelijk behandeld bij de strafrechter. Hem wordt ten laste gelegd dat hij in de periode tussen 2007 en 2009 honderden vervalste aanvragen voor rechtsbijstand zou hebben ingediend. De advocaat voor beschreven als een hardwerkend man met hart voor de zaak, die echter zijn eigen frauduleuze spelregels bedacht. Normaliter mag je als advocaat slechts 250 aanvraag in een indienen voor rechtsbijstand op basis van een toevoeging. Deze advocaat echter zou veel meer aanvragen hebben ingediend en ze ook op naam van kantoorgenoten hebben gezet. En hoewel ik dat zelf ook heb zien gebeuren bij advocatenkantoren is dat iets wat niet mag. Dat weet je misschien niet als beginnende jurist maar iemand die in de maatschap van een kantoor zit moet dat zeker weten.

Los hiervan staat de vraag of …

Tackling Brain Waste Among Immigrant Professionals: Initiatives to Improve the Recognition of Foreign Qualifications

Immigration and the circulation of skilled professionals has become a major source of human capital in the United States and across the advanced industrialized world. Despite this reality, internationally mobile workers are often unable to put their skills and experience obtained abroad to good use. The resulting waste of human capital represents a loss to employers, destination economies, and immigrants themselves.  This event will bring together experts and policymakers from both sides of the Atlantic to discuss what governments can do to improve the recognition of foreign credentials — particularly in regulated occupations where time-consuming and expensive licensing processes can substantially delay access to skilled employment. The discussion will highlight promising practices from abroad, asking what US policymakers can learn from European innovations in qualifications recognition and how international cooperation can help — both across the Atlantic and further afie…

Zicht op uitzetting naar Ethiopië?

Donderdag 19 december 2013 is er een zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin zich op uitzetting naar Ethiopië centraal zal staan.

Uit bij DT&V ingediende Wob-verzoeken volgt dat er (nagenoeg) twee jaar geen lp is afgegeven aan een in vreemdelingenbewaring verblijvende Ethiopiër.

IND stelt op basis van overleg op hoog ambtelijk niveau eind november 2012 de toezegging te hebben gekregen dat bij vrijwillig vertrek (en bewijs van nationaliteit) er een lp zal worden afgegeven.

Wie zorgt voor tijdige input? 


Meet the Somalis - comics based on refugees first-hand testimonies:

Interested in the real life of refugees in Europe? Love comics?

Then check out this great collection of 14 illustrated stories depicting the life and personal stories of Somalis in seven European cities!

Meet the Somalis - based on their first-hand testimonies:
http://bit.ly/1cGNvhn

http://osf.to/185yMiQ
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u kni…

Recente berichten


en meer