De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 november 2018

Gratis cursus bij Movisie: Online cursus over #intercultureel vakmanschap

  Moet ik alle religies, tradities en gewoontes kennen? Hoe bereik ik specifieke doelgroepen zoals ouderen of vluchtelingen? De meeste sociaal professionals herkennen deze vragen wel. Wij ontwikkelden daarom een e-learning over intercultureel vakmanschap. 'Dit valt echt te leren.'Nieuw: e-learning intercultureel vakmanschap

Heb oog voor de vele facetten van diversiteit
Artikel - 9 november 2018
Veel sociaal professionals worstelen met de grote diversiteit van hun cliënten. Hoe om te gaan met al die verschillen? Om professionals te ondersteunen heeft KIS een nieuwe e-learningmodule over intercultureel vakmanschap ontwikkeld voor professionals in het sociaal domein. ‘Dit valt echt te leren, het gaat om een combinatie van houding, vaardigheden, en kennis’, stelt projectleider Jamila Achahchah.
De nieuwe e-learningmodule komt voort uit het project ‘Wijkteams en de burger met een migratieachtergrond’, licht Achahchah toe. ‘We hebben gekeken hoe toegankelijk en hoe inclusief wijkteams zijn. Veel professionals bleken met allerlei vragen te zitten. Ook uit andere projecten kregen we soortgelijke signalen. Heb ik een handboek nodig voor elke cultuur? Moet ik al die religies, tradities en gewoontes kennen? Veel vragen die bij KIS binnenkomen zijn ook gericht op de aanpak, op het hoe. Hoe bereik ik specifieke doelgroepen zoals ouderen of vluchtelingen? Hoe kan ik samenwerken met migrantenorganisaties?’

Intercultureel vakmanschap is een belangrijke voorwaarde voor het vergroten van inclusie en toegankelijkheid van burgers met migratieachtergrond. ‘Sociale vraagstukken, zoals huiselijk geweld, eenzaamheid en sociaal isolement, en armoede en schulden, moeten in samenwerking met de doelgroep worden aangepakt. Alleen op die manier is de aanpak duurzaam. Dit betekent dat effectiever handelen van professionals nodig is. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is intercultureel vakmanschap.’

Kruispuntdenken

Hoewel er tal van trainingen, handreikingen en methodieken bestaan rondom cultuursensitief werken, is het aanbod onvoldoende toereikend ‘Het aanbod is enorm versnipperd en sluit niet altijd aan op de vraag van de professional. Het verschil in visie en insteek is bovendien groot. Vaak zien we dat er ingezoomd wordt op de etniciteit van de client als de belangrijkste factor. Maar daarbinnen is er natuurlijk ook enorme diversiteit. Ik ben zelf van Marokkaanse afkomst, maar ik voel me niet dé Marokkaan.’
Etniciteit is maar één facet van een persoon, stelt Achahchah. ‘Mensen zijn veel meer dan dat. Gender, religie, werk, opvoeding, sociaaleconomische klasse, misschien een fysieke beperking. Al die facetten samen maken een individu. Elk persoon is uniek in die samenstelling. Door alleen maar in te zoomen op de etniciteit kun je als hulpverlener de plank volledig misslaan. Het is een open deur, maar er is echt maatwerk nodig. In elke casus kan een ander aspect dominant zijn.’
'Het eerste dat je moet vergeten is dat je cliënt zwart is, tegelijkertijd moet je nooit vergeten je cliënt zwart is.'
De handelingsverlegenheid onder professionals – zeker bij cliënten met een migratieachtergrond – is groot. ‘Deels is er sprake van onzekerheid, maar er zijn ook professionals die zeggen “ik ben er voor iedereen en behandel iedereen gelijk”. Dat klinkt heel mooi, maar daarmee ontken je juist de diversiteit. Ik zeg altijd: het eerste dat je moet vergeten is dat je cliënt zwart is, tegelijkertijd moet je nooit vergeten je cliënt zwart is. Met andere woorden; je moet iemand niet reduceren tot één aspect van diens identiteit – zoals huidskleur – maar er wel oog voor blijven hebben. Dat is de paradox.’
De e-learning gaat uit van dit zogenoemde kruispuntdenken: hoe allerlei verschillende aspecten van iemands identiteit in elkaar grijpen en die persoon maken tot wie die is in de context van onze samenleving.

Je kunt het leren

Achahchah benadrukt dat er ook niet te ingewikkeld over intercultureel vakmanschap moet worden gedaan. ‘Dit valt zeker te leren. Het is combinatie van houding, vaardigheden en kennis. Het is een bril die je op- en afzet. Professionals missen soms bepaalde communicatieve vaardigheden of kennis over bepaalde onderwerpen, neem bijvoorbeeld sexting. Bij dit soort thema’s is het wel van belang om kennis over bepaalde culturele opvattingen te hebben.’
De nieuwe en toegankelijke e-learning, die een uur duurt, is volgens Achahchah een goed begin voor professionals die met het thema diversiteit worstelen en door de bomen het bos niet meer zien. ‘Er komen uiteenlopende casussen aan bod, die professionals inzicht verschaffen en zelfs laten reflecteren op hun eigen identiteit. Het onderliggende uitgangspunt blijft dat iedereen uniek is.’
Daarnaast bevat de e-learning tal van links naar specifieke thema’s. ‘Van sexting tot mantelzorg en opvoeding, zodat elke professional zich zo verder kan verdiepen in haar of zijn eigen veld.'

Grote vraag

Sociaal werker Mohamed Amessas in Veenendaal, die ook nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de module, gelooft dat er nog veel terrein te winnen valt op het gebied van intercultureel vakmanschap. ‘Dat heeft veel te maken met de opleidingen, die vaak nog werken oude methodieken uit een tijd waarin de Nederlandse samenleving er anders uit zag dan nu.’
‘Ik heb wekelijks collega's aan m'n bureau staan die vragen hoe ze hiermee om moeten gaan.’
Amessas, zelf werkzaam in een aandachtswijk waar veel nieuwkomers wonen, ziet bij collega’s regelmatig de worsteling in de omgang met migranten of nieuwkomers. ‘Ze gaan dan op huisbezoek bij een Syrisch gezin en komen er niet uit. Dat heeft deels met de taal te maken, maar ook met de angst om fouten te maken. Wie moet ik nu eerst aanspreken? De man of toch juist de kinderen, die vaak al beter Nederlands spreken? Ik heb wekelijks collega's aan m'n bureau staan die vragen hoe ze hiermee om moeten gaan.'
Hij benadrukt dat intercultureel vakmanschap niet alleen op het bordje van professionals met een migratieachtergrond thuishoort. ‘Dat helpt wel, maar ik heb ook collega's met een Nederlandse achtergrond die echt met iedereen kunnen praten. Ook met handen en voeten. Het heeft vooral te maken met houding. Verplaats je in elke client. Probeer bijvoorbeeld te begrijpen hoe complex de Nederlandse samenleving is voor nieuwkomers.’
‘Zet je eigen ik even aan de kant’, gaat hij verder. ‘Laat mensen hun verhaal vertellen, luister, en kom niet meteen met allerlei goedbedoelde oplossingen. Ik geef vaak het voorbeeld van een Syrische vrouw die geen handen wil schudden. Problematiseer dat niet direct, maar geef mensen de ruimte om zichzelf te zijn. En misschien is handen schudden nu nog een stap te verder, maar besluit ze over twee jaar anders.’
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Nog een Britse site over migratierecht die de moeite waard is. Hier over medisch en artikel 3 EVRM


Court of Appeal refuses permission to appeal in Article 3 case — Vanessa Long

by Guest Contributor
iraq war human rights compensation civilian Camp Bassa compensation damages conflict of laws international humanitarian lawIn the recent judgement of MM (Malawi) & MK (Sri Lanka) v SSHD [2018] EWCA Civ 2482 the Court of Appeal declined to grant permission to appeal to the Supreme Court for consideration of whether the test under Article 3 for removal of foreign nationals in medical cases, as set out in Paposhvili v Belgium [2017] Imm AR 867 was correctly interpreted by the Court of Appeal in AM (Zimbabwe) v SSHD [2018] EWCA Civ 64.

Background
The issue in this case was whether the removal of a foreign national from the UK would breach their rights under Article 3 not to be subject to inhumane or degrading treatment where they are in receipt of medical treatment in the UK which is not available in their home country.
In 1997 the European Court of Human Rights (ECtHR) determined in D v UK  (Application no. 30240/96) that, as the applicant was in the advanced stages of AIDS to the extent that he was reliant upon palliative care in the UK and would receive no comfort or moral support in his home country, his removal would constitute a breach of Article 3. This was noted to be a ‘very exceptional’ case.
The current leading domestic authority is N v Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 31. N was also diagnosed with AIDS but owing to the availability of treatment in the UK she was expected to live for decades; however, if returned to Uganda, where such treatment was not available, she would die within one to two years. Lord Hope set out the test for ‘very exceptional’ as follows:
For the circumstances to be [...] ‘very exceptional’ it would need to be shown that the applicant’s medical condition had reached such a critical stage that there were compelling humanitarian grounds for not removing him to a place which lacked the medical and social services which he would need to prevent acute suffering while he is dying ...” [my emphasis]
Therefore, although N would die much faster in Uganda, as she would not be subject to ‘acute suffering’ whilst dying there was no breach of Article 3. This was held to be the case even though it was accepted that N’s life would be significantly shortened [see Lord Nicholls at para 15]. The issue was declared to be not whether her death would follow removal but whether “there is care available [...] to enable [her] to meet that fate with dignity” [Baroness Hale, para. 69]. In N’s case it was considered that such care was available. The Grand Chamber of the ECtHR approved this reasoning in N v UK (Application no. 26565/05).
Guest Contributor | November 20, 2018 at 11:12 | Categories: In the news | URL: https://wp.me/pJiO3-bth
Unsubscribe to no longer receive posts from UK Human Rights Blog.
Change your email settings at Manage Subscriptions.
Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
https://ukhumanrightsblog.com/?p=44099

New post on UK Human Rights Blog

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Kennen jullie deze Engelse site over vreemdelingenrecht al? Freemovement


Dit is een website gemaakt door een Britse Vreemdelingenrecht advocaat en net als dat je je op mijn blog kunt abonneren kan je dat ook op de zijne. En die van hem is toch echt beter. We zitten nog in dezelfde EU en we hebben dezelfde verdragen dus ook van Britse jurisprudentie kunnen we wat opsteken.

Groeten,

Wytzia


Update your preferences
View this email in your browser

FREE MOVEMENT DAILY UPDATE

Immigration Rules on humanitarian protection conflict with EU law

By Alexander Schymyck on Nov 20, 2018 12:40 pm

The Upper Tribunal has ruled that Paragraph 339C of the Immigration Rules fails to accurately transpose the requirements of the Qualification Directive governing the grant of humanitarian protection. The outcome means that asylum seekers who face serious harm in their country of origin, even if that is not the country they would be sent back to, are entitled to humanitarian protection. The issue in Abunar (Para 339C: “Country of return”) [2018] UKUT 387 (IAC) was whether the risk of serious harm to the applicant has to exist in the country of origin or in the country of return to establish an entitlement to humanitarian protection. The Immigration Rules at Paragraph...

Upper Tribunal grants general permission to appeal to Afghan hijackers

By Colin Yeo on Nov 20, 2018 10:44 am

In one of the longest running bits of immigration litigation ever (not quite as long as the Cyprus Sovereign Base Area refugee cases…), the Afghan asylum seekers who arrived on a hijacked plane in 2000 have been granted general permission to appeal by the Upper Tribunal. The legal point is a short one. The First-tier Tribunal judge who granted permission to appeal did so in ambiguous terms and Alan Payne for the Home Office attempted to argue this was a limited grant of permission. Not so, says President Lane. From the headnote: (1) It is essential for a judge who is granting permission to appeal only on limited grounds to...

Court of Appeal: Wikipedia can (but shouldn’t) be used to prove foreign law

By Colin Yeo on Nov 20, 2018 07:30 am

In the case of KV v Secretary of State for the Home Department [2018] EWCA Civ 2483 the Court of Appeal accepts that future statelessness is a relevant consideration in an appeal against deprivation of British citizenship obtained on the basis of fraud. The court also gives guidance on the nature of an appeal against deprivation of citizenship, holds that the burden of proof for proving future statelessness rests with the appellant and holds that Wikipedia is (just about) an acceptable source for proving foreign law. Background The appellant had been a Sri Lankan national and successfully claimed asylum in the United Kingdom in the 1990s. He later naturalised as...

More about Free Movement

Remember to check our free resource hubs and our ebooks and courses, free to Free Movement members.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

19 november 2018

Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)


Datum: 
06 december 2018
AANMELDEN
Op de WRV-bijeenkomst besteden we plenair aandacht aan de Europese actualiteiten en het belang voor de Nederlandse rechtspraktijk. Daarnaast kunt u twee workshops naar keuze volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. Deelnemers worden op volgorde van inschrijving ingedeeld. Per workshop worden maximaal 30 personen ingedeeld m.u.v. de workshop 'De kunst van het overtuigen in theorie en praktijk' waar maximaal 22 personen per blok aan deel kunnen nemen.

Programma

12.00 uur Ontvangst, inschrijving en lunch
12.30 uur Plenair
12.30 uur Opening door dagvoorzitter
mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht en voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland
12.45 uur Europese actualiteiten en het belang voor de Nederlandse rechtspraktijk
mr. dr. H.G. (Hanna) Sevenster, lid van de Raad van State
mr
. J. (Julien) Luscuere, advocaat bij Inigo Advocaten, Rotterdam
13.45 uur Pauze
14.15 uur Workshops

1. Het tegenwerpen van illegaal verblijf en het mvv-vereiste bij verzoeken om gezinshereniging (19/11: NOG 3 PLAATSEN BESCHIKBAAR!)
mr. A.A. (Ali) Agayev, advocaat bij Sarikas & Agayev Advocaten, Rotterdam
mr. dr. E. (Eva) Hilbrink, juridisch specialist, Stichting Migratierecht Nederland
2. Gezinsmigratie, het kind voorop (VOL)
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten, Amsterdam
mr. dr. M.H.A. (Tineke) Strik, universitair docent, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
3. De Associatie EEG-Turkije: onder druk of blijvende waarborg?
prof. mr. C.A. (Kees) Groenendijk, emeritus hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
mr. drs. M.L. (Mirjam) van Riel, immigratieadvocaat, Alkmaar
4. Inburgering
dr. K.M. (Karin) de Vries, universitair docent staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit van Amsterdam
E.F. (Eglantine) Weijmans, Landelijk bureau VluchtelingenWerk Nederland, Amsterdam
5. De kunst van het overtuigen in theorie en praktijk
mr. dr. M.G. (Maria) IJzermans, Assistant Professor Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History, Tilburg Law School
m
r. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
6. Arbeidsmigratie en handhaving
mr. P.J. (Pieter) Krop, advocaat, Kroes Advocaten Immigration Lawyers, Amsterdam
15.45 uur Pauze
16.15 uur Workshops (tweede ronde)
17.45 uur Borrel
Datum, tijd en locatieDonderdag 6 december 2018, 12.30 uur tot 17.45 uur (12.00 uur ontvangst met lunch en inschrijven; 17.45 uur afsluiting en borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort
Kosten€ 320,-- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 450,-- niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)
Punten
4 PO NOvA


Meer info hier: Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Directeur Stichting Migratierecht Nederland

Stichting Migratierecht Nederland is een kennisinstituut op het vlak van het vreemdelingenrecht en aanverwante onderwerpen. Zij maken juridisch informatie beschikbaar, inzichtelijk en overzichtelijk voor professionals en belangstellenden. Dit doen zij door de databank Migratieweb te beheren, vakbladen uit te geven, cursussen en bijeenkomsten te organiseren en – voor leden van de WRV – vragen te beantwoorden.

Bij de SMN hebben ze een vacature. Die kunt u hier vinden: https://www.stichtingmigratierecht.nl/sites/all/files/media/vacature_directeur_smn.pdf Omdat het een ,pdf is is het bestand slecht hier te kopieeren. Ik heb wat screenshots gemaakt.


 
 

 

 

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator