Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2010 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Au- pairs voortaan alleen via bureau

Vandaag in het "Dagblad van het Noorden" (papieren versie) stond gemeld dat vanaf 1 januari 2011 alleen nog maar verblijfsvergunningen aan au-pairs worden gegeven als die via een door de IND goedgekeurd bureau zijn aangevraagd.

Law blog

Goed zo : 'Landen korten op hulpgeld bij weigeren terugnemen landgenoten'

Landen die niet meewerken aan de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, moeten worden gekort op de ontwikkelingshulp. In het uiterste geval kan de hulp zelfs helemaal worden stopgezet.

Dat vinden regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV, schrijft Trouw woensdag.

Reisdocument
De VVD pleitte al eerder voor een hardere aanpak van weigerachtige landen. De liberalen willen alle mogelijke drukmiddelen inzetten om ze tot meewerken te dwingen.

Medewerking van landen is vooral belangrijk wanneer de asielzoeker geen reisdocumenten meer heeft. Met een zogeheten 'laissez passer', een tijdelijk reisdocument, kunnen illegalen toch terug naar hun land van herkomst. Deze medewerking wordt echter lang niet altijd verleend.

Spierballentaal
Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie en Asiel) staat positief tegenover het voorstel. 'Medewerking kun je vaak beter realiseren als daar in een ander verband iets tegenover wordt gesteld.'

De oppositie is fel gekant tegen de plannen. De…

Discriminatie door autoriteiten en vluchtelingenschap (uitspraak Raad van State)

LJN: BO8949, Raad van State , 201008008/1/V1

Datum uitspraak: 23-12-2010
Datum publicatie: 27-12-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Servië / Roma / discriminatie door autoriteiten
Blijkens het ambtsbericht is van systematische, specifiek op Roma betrekking hebbende mensenrechtenschendingen van de zijde van de Servische autoriteiten geen sprake. Aldus bezien, dienen de vreemdelingen om vanwege discriminatie als vluchtelingen te kunnen worden aangemerkt, aannemelijk te maken dat, voor zover thans van belang, is voldaan aan de in 2.3.1. vermelde criteria van paragraaf C2/2.5.1. van de Vc 2000.

Volgens paragraaf C2/2.5.1 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: Vc 2000), voor zover thans van belang, kan discriminatie door de autoriteiten en/of door medeburgers onder omstandigheden als daad van vervolging worden aangemerkt. Hiervan is sprake indien de ondervonden discriminatie een dusdanig ernstige beperking van de bestaansmogelijkhe…

VACATURE: Detentietoezichthouder Oude Meer

G4S
Hogehilweg 12
Amsterdam
Tel: 020-4307500

Ben jij op zoek naar een fulltime of parttime baan met een maatschappelijke en sportieve uitdaging? Ben je stressbestendig en kun jij uitstekend in teamverband werken? Dan hebben wij de baan voor jou!

Als detentietoezichthouder ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van het detentiecentrum en lever je een belangrijke bijdrage aan het bewaren van de rust en orde. Het uitdagende van deze functie is dat je werkzaam bent binnen een omgeving waar uitgeprocedeerde vreemdelingen wachten op uitzetting naar hun land van herkomst.


Je taken bestaan uit het begeleiden en verzorgen van de gedetineerden. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van celinspecties, het houden van toezicht tijdens het dagprogramma en de dagelijkse looprondes buiten.


Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gedetineerden en je beschikt dan ook over uitstekende sociale en contactuele vaardigheden. Wanneer er conflictsituaties ontstaan, voorkom jij met je natuurlijk…

Kerstgroetjes van Nederlands-Thais gezin dat ooit hulp vroeg

Ik vond het zo'n leuke foto bij hun kerstgroet dat ik gevraagd heb of hij op de site mocht.

Ik hoop dat u allen een fijne kerst heeft!Law blog

De tekst van de tuchtrechtelijke uitspraak in de zaak van de advocate uit Made die voor onbepaalde tijd is geschorst deze week

Deze week werd eerder gemeld dat mevrouw Van der Toorn-Volkers was geschorst als advocate. Hier volgt een link naar de tuchtrechtelijke uitspraak in haar zaak: http://tuchtrecht.overheid.nl/YA1137

Beste vakbroeders lees dit met aandacht en leert hiervan!!! U dient wel correspondentie in kopie aan uw client door te sturen en te vragen of ze willen dat u procedures start. En het is niet de bedoeling dat u toevoegingen op de naam van uw kantoorgenoten zet. Om maar even wat te noemen maar wat wijd verbreid met de voeten wordt getreden.


Law blog

Lezerstip: website met overheidsinfo

Dag mevrouw. Tip voor uw site:
Zie http://www.newtoholland.nl/ voor alle overheidsinformatie mbt dit onderwerp.Law blog

Advocaat voor kostendeling gezocht!

Contactpersoon voor deze vacature:
Ellen Wensing ( 076- 524 44 00 / e.wensing@rousch.nl )De Functie:

Heeft u altijd al voor uzelf willen beginnen maar vindt u het toch prettig om collega's om u heen te hebben waar u mee kunt sparren dan is deze functie wellicht wat voor u!

Onze opdrachtgever is een regionaal opererend advocatenkantoor met groeiambitie. Bij dit kantoor werken een viertal advocaten samen op kostendelingsbasis.

Binnen dit kantoor worden clienten bediend op de rechtsgebieden arbeidsrecht, bestuursrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, onroerend goed, personen- en familierecht, schulsaneringszaken, sociale zekerheid, strafrecht, verbintenissen- en goederenrecht, vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Het clientenbestand is regiogebonden en een aantal advocaten bij dit kantoor werken op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Voor deze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een advocaat met een ondernemende, commerciele doch wel betrokken instelling die de uitdaging durft aa…

Opgepakt bij aangifte geboorte

De pasgeboren baby van twee asielzoekers. De politie pakte zijn vader op toen die in Winterswijk aangifte van de geboorte deed. foto privé-archief

WINTERSWIJK - Een 27-jarige asielzoeker is maandagochtend opgepakt door de politie toen hij op het gemeentehuis in Winterswijk aangifte kwam doen van de geboorte van zijn zoon.

Hij zit vast op het politiebureau in Doetinchem.

"Iedereen kan aangifte doen van de geboorte van een kind, dat hoeven de ouders niet zelf te doen. Maar hij wilde het graag en hij dacht dat hij veilig was, omdat er nog een procedure loopt", zegt een verslagen Jan Oberink uit Aalten die zich heeft ontfermd over de asielzoeker en diens 25-jarige vrouw en pasgeboren kind.

Samen met Oberinks vrouw Joke ging de jonge vader maandagochtend naar het gemeentehuis in Winterswijk, omdat de baby in het ziekenhuis van Winterswijk is geboren. "De baliemedewerkster vroeg om een sofinummer, maar dat heeft hij niet", zegt Oberink. "Ze wist niet wat ze daarmee …

Advocate uit Made voor onbepaalde tijd geschorst

Advocate Marja van den Toorn-Volkers, die praktijk houdt in Made, is voor onbepaalde tijd geschorst. Dat is een gevolg van een reeks van klachten van cliënten over de kwaliteit van haar bedrijfsvoering. Dat meldt BN de Stem.

Van den Toorn heeft tot en met 30 december de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Raad van Discipline. In het geval van Van den Toorn zou sprake zijn van misbruik van de overheidsregeling voor rechtsbijstand van advocaten aan vreemdelingen die daar zelf geen geld voor hebben.

Het kantoor kwam in het verleden al vaker in opspraak, onder meer wegens buitensporig hoge declaraties. Marja van den Toorn was niet bereikbaar voor commentaar. Echtgenoot Rob wel: hij verwacht dat Marja zeker in appel zal gaan tegen de uitspraak.


Bron: http://www.advocatie.nl/page?1,4570

VACATURE COA: Programmabegeleider parttime 20 uur

TAKEN :
• Coördineert de werkzaamheden van het basisprogramma.
• Draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van groepsgerichte informatiebijeenkomsten.
• Voert individuele gesprekken met betrekking tot de specifiek aan hem opgedragen processen.
• Is dossierverantwoordelijk voor de processen die hij uitvoert, cq waar hij verantwoordelijk voor is.
• Bemenst de informatiebalie.
• Voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit.
• Stemt met de casemanager de te nemen acties af.
• Stemt werkzaamheden af met keten- en samenwerkingspartners.
• Signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert.

CONTACTPATROON
• Intern: Contacten met collega’s werkzaam op de locatie(s)/in het cluster gericht op realisatie van de basisprocessen.
• Extern: Contacten met externen in het kader van de uitvoering van de basis processen.

UREN / DAGEN
20 uur in verschoven dagdienst op termijn ook draaien van weekendroosters.
In eerste instantie tot 30-06-2011.
Aanbod
Tijdelijke fu…

VACATURE: student (oproepkracht) MigratieWeb / JV

Wij zijn op zoek naar een student die ons programma gedurende twee dagen per week (maandag en woensdag/donderdag) komt versterken. Het programma Immigratie en Juridisch Burgerschap is onderdeel van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken en biedt producten aan op het gebied van het migratierecht.
Zie voor nadere info de volledige vacaturetekst op www.migratieweb.nl.


Bron: ingestuurd door een medewerker aldaar naar Linkedingroup VreemdelingenrechtLaw blog

Het verschil tussen 15c van de Definitierichtlijn en categoriale bescherming (uitspraak ABRRvS)

LJN: BO6339, Raad van State , 201004738/1/V2

Datum uitspraak: 25-11-2010
Datum publicatie: 06-12-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Somalië / Shabelle Hoose / onderscheid beoordeling artikel 15, aanhef en onder c, Definitierichtlijn en artikel 29, lid 1, aanhef en onder d Vw 2000

2.2. De minister klaagt in zijn eerste grief dat de voorzieningenrechter ten onrechte - in het kader van het beroep van de vreemdeling op artikel 15, aanhef en onder c, van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: de richtlijn) - heeft overwogen dat de omstandigheid dat de staatssecretaris terugkeer naar Zuid- en Centraal-Somalië in beginsel van bijzondere hardheid acht een sterke aanwijzing is dat zich in…

VACATURE: Juridisch Coördinator


De Raad voor Rechtsbijstand is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De raad is een maatschappelijk betrokken organisatie die, op basis van de Wet op de rechtsbijstand, zorg draagt voor de organisatie van verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen, kunnen subsidie krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast geeft de Raad uitvoering aan de Wet schuldsanering natuurlijke personen en de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand is het bureau Asiel / Legal Aid. Vreemdelingen die in Nederland asiel willen aanvragen, moeten zich bij binnenkomst aanmelden bij een van de vier aanmeldcentra (AC). Deze zijn gevestigd in Ter Apel, Schiphol, Zevenaar en sinds 1 juli jl. ook in ‘s-Hertogenbosch. Het bureau Asiel houdt zich bezig met het organisatorische en administratieve proces rondom de asielaanvraag en zorgt dat de rechtsbijstandverleners en tolken hun cliënten op…

Antwoorden op kamervragen inzake immigratie in de week tot en met 10 december 2010

Antwoord vragen Dibi over de uitspraak van de minister dat Grieken zelf hun asielprobleen moeten oplossen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-91026.pdf

Antwoord vragen Spekman over de situatie van asielzoekers in Griekenland


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-91019.pdf

Antwoord vragen Voordewind over een veroordeling wegens ‘afvalligheid’ in Iran


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-91003.pdf

Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Van Dam (PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het rapport Azerbeidzjan (ingezonden 4 november 2010). Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 6 december 2010).

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-695.pdf


Vragen van de leden Kooiman, Gesthuizen en Smits (allen SP) aan de ministers van Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het weigeren van onderwijs aan asielkinderen (ingezonden 27 sep…

Verpleegster spelen

Paps moet voor een vervelend onderzoek naar het ziekenhuis en heeft vervolgens een verpleegster nodig. Aangezien hij met internet heeft lopen knoeien weet ik niet of ik online kan de komende dagen. Dus wellicht even een pauze hier.


Law blog

Nevenzittingsplaatsen vreemdelingenrecht blijven gelijk

Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie in verband met gemeentelijke herindelingen en het overgangsrecht betreffende tuchtrechtspraak bij de advocatuur en vreemdelingenrechtspraak

5. Ten aanzien van beroepen, ingesteld tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Vreemdelingenwet 2000, blijft het recht zoals het gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel I, van toepassing.Artikel I, onderdeel B, onder 3 (vreemdelingenrechtspraak) In overleg met de Raad voor de rechtspraak is geconcludeerd dat het in de Evaluatiewet opgenomen stelsel van nevenlocaties bij nadere overweging onvoldoende rekening houdt met het sinds de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 voor de vreemdelingenrechtspraak geldende stelsel. In artikel 71 van de Vreemdelingenwet 2000 is, in afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de rechtsmacht in vreemdelingenzaken in eerst aanleg geconcentreerd bij de (vreemdelingenkamer van d…

Lezing over sharia en mensenrechten

Op 7 december is er een speciale lezing over de vraag hoe Westerse landen moeten omgaan met de wensen en principes van religieuze minderheden, zoals de sharia, de islamitische wet. Spreker is John Witte, een Amerikaanse specialist in huwelijksrecht en religieuze vrijheid. Piet-Hein van Kempen (hoogleraar Rechten van de Mens aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en Jan-Jaap de Ruiter (arabist aan de Universiteit van Tilburg) reageren op zijn lezing. Gespreksleider is Thomas Mertens, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De voertaal is Engels.
Waar en wanneer? De Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, op 7 december 2010, 20.00 uur
Meer informatie: www.ru.nl/sp/sharia

Ik zou zeggen: NIET. In een Westers land geldt het daar geldende recht.Law blog

Leers kondigt nieuw beleid aan

Alleen asielzoekers mogen nog verblijfstitel in NL zelf aanvragen

Illegaliteit wordt strafbaar, verlies van je verblijfsvergunning als je langer dan negen maanden buiten Nederland verblijft en alleen asielzoekers mogen nog een verblijfsdocument in Nederland zelf aanvragen. Het zijn enkele van de maatregelen die Gerd Leers, de minister van Immigratie en Asiel, gisteren in de Tweede Kamer aankondigde.
Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel greep de begrotingsbehandeling van zijn ministerie gisteren aan om alvast een paar beleidsveranderingen aan te kondigen. Zo kunnen vreemdelingen die verblijfsdocumenten voor Nederland willen aanvragen die aanvraag alleen in Nederland doen als zij op zoek zijn naar bescherming, asiel zoeken. Alle andere verblijfsaanvragen, voor werk, studie of gezinsvorming, moeten gebeuren vanuit het herkomstland. De minister kondigde ook aan dat hij illegaliteit strafbaar gaat stellen en hij hoopt dat daar 'een afschrikkende werking vanuit gaat'. Met het…

Leers steunt Iraanse bekeerlingen

DEN HAAG – Iraanse moslims die zich in Nederland tot het christendom hebben bekeerd, krijgen dezelfde asielbehandeling als Iraanse christenen die naar ons land zijn gevlucht.

Dat zegde minister Leers voor Immigratie en Asiel woensdag toe aan ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. Op dit moment is er sprake van ongelijke behandeling. Ex-moslims die in Iran tot het christendom zijn bekeerd, krijgen in ons land asiel omdat hun leven in het land van herkomst gevaar loopt. Iraanse moslims die in ons land tot geloof komen, krijgen geen asiel en worden teruggestuurd.

Voordewind zei gisteren tijdens het begrotingsdebat over Immigratie en Asiel dat Iraanse christenen die in ons land het christelijk geloof gaan belijden en teruggestuurd worden, ook met de dood worden bedreigd.

Minister Leers beloofde dat hij in de toekomst de Iraanse christenen gelijk gaat behandelen, maar hij voegde er aan toe dat de verandering „uit meer moet blijken dan woorden alleen.”

Tijdens het debat bleek dat Leers de meeste…

Asielaanvraag ten onrechte afgewezen door verkeerde taalbeoordeling Engelse IND

Asielzoeker die niet of onvoldoende de taal machtig is van het land waaruit hij claimt te komen wordt gezien als 'een leugenaar'

Asielaanvragen afgewezen op grond van foutief oordeel over taal Jan Blommaert wint prijs met taalkundige reconstructie van afwijzing asielaanvraag, zo meldt de Universiteit van Tilburg zojuist.

Jan Blommaert is taalkundig antropoloog aan de Universiteit van Tilburg en heeft de Barbara Metzger Price gewonnen met een artikel in Current Anthropology. Het artikel reconstrueert het lot van een asielzoeker uit Rwanda. Blommaert toont aan dat de afwijzing van zijn asielaanvraag een foutief oordeel over taal ten grondslag ligt.

In het artikel Language, Asylum and the National Order laat Blommaert zien hoe een asielaanvraag van de Rwandese asielzoeker Joseph Mutingira wordt afgewezen door het Britse Home Office door verkeerde aannames over taal. Het lot van Mutingira noemt Blommaert exemplarisch voor dat van vele asielzoekers, die bij voorbaat al kansloos zi…

Zicht op uitzetting naar China (uitspraak rechtbank)

LJN: BO5341, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Roermond , Awb 10 / 39048

Datum uitspraak: 29-11-2010
Datum publicatie: 30-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: De rechtbank Roermond is van oordeel dat zicht op uitzetting naar China binnen een redelijke termijn niet ontbreekt

---------

2.6. Ten aanzien van het zicht op uitzetting overweegt de rechtbank dat in mei 2010 de Chinese autoriteiten aan verweerder achttien lp’s hebben toegezegd, waarvan er in juni 2010 zeventien daadwerkelijk zijn verstrekt. Nadien hebben de Chinese autoriteiten geen lp’s meer verstrekt. Dit neemt niet weg dat op eiser de rechtsplicht rust om Nederland te verlaten. Zoals de Afdeling heeft overwogen (bijvoorbeeld in de uitspraak van 13 juni 2008 in zaak nr. 200803407/1), brengt dit mee dat van eiser kan worden gevergd dat hij actieve en volledige medewerking verleent aan het verkrijgen van concrete en verifieerbare gegevens, waarond…

Wat zijn 'most exeptional circumstances’ in het kader van een beroep op het recht op gezinsleven als neergelegd in artikel 8 EVRM? (uitspraak rechtbank)

LJN: BO5182, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Utrecht , AWB 10/6251

Datum uitspraak: 24-11-2010
Datum publicatie: 01-12-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Trefwoorden: mvv- vereiste / artikel 8 EVRM / privéleven / familieleven / ontwikkeld na beëindiging rechtmatig verblijf / geen sprake van ‘most exeptional circumstances’ / hardheidsclausule Wetsartikelen: 3.71, tweede lid, aanhef en onder l Vb / 3.71, vierde lid Vb Samenvatting: Volgens de rechtspraak van het EHRM dient bij de beoordeling van de vraag of artikel 8 van het EVRM in een bepaald geval een positieve verplichting met zich brengt een vreemdeling in staat te stellen tot onderhouden en ontwikkelen van privéleven en familie- of gezinsleven op zijn grondgebied, een “fair balance” te worden gevonden tussen enerzijds de belangen van het betrokken individu en anderzijds het betrokken algemeen belang van de staat. Bij deze afweging komt de desbetreffend…

Raad van State maakt regels rond inbewaringstelling van vreemdelingen een wasse neus (zie ook deze uitspraak)

LJN: BO5973, Raad van State , 201009284/1/V3

Datum uitspraak: 19-11-2010
Datum publicatie: 02-12-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Ingevolge artikel 50, derde lid, van de Vw 2000, voor zover thans van belang, mag, indien de identiteit van de staande gehouden persoon onmiddellijk kan worden vastgesteld en blijkt dat deze hier te lande geen rechtmatig verblijf geniet, hij worden overgebracht naar een plaats, bestemd voor verhoor.
Volgens paragraaf A6/5.3.7.1 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: de Vc 2000), voor zover thans van belang, wordt aan de vreemdeling tijdens zijn strafrechtelijke detentie mededeling gedaan van het feit dat hij na beëindiging van zijn detentie op grond van artikel 50, derde lid, van de Vw 2000 naar een plaats bestemd voor verhoor wordt overgebracht. Deze mededeling dient op schrift te worden gesteld en aan de vreemdeling te worden uitgereikt. Aan de directeur van de inrichting, waarin de vreemdeling z…

Bij de belangenafweging in het kader van artikel 8 EVRM kan niet alleen naar het feit dat iemand gestraft is worden gekeken maar moeten ook de omstandigheden van het strafbaar feit worden meegenomen (uitspraak Raad van State)

LJN: BO5978, Raad van State , 200903031/1/V2

Datum uitspraak: 17-11-2010
Datum publicatie: 02-12-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Bij de belangenafweging in het kader van het beroep op artikel 8 van het EVRM, als hiervoor onder 2.1.2. weergegeven, dient de staatssecretaris, voor zover thans van belang, de aard en ernst van het gepleegde strafbare feit te betrekken. Uit de jurisprudentie van het EHRM valt af te leiden dat in dat verband tevens de omstandigheden waaronder een strafbaar feit is gepleegd kunnen worden betrokken. Uit het besluit van 14 juli 2008 volgt dat de staatssecretaris geen aanleiding heeft gezien het gewicht dat toekomt aan de psychische gesteldheid van de vreemdeling ten tijde van het plegen van het misdrijf in het kader van de te verrichten belangenafweging bij het besluit omtrent opheffing van de ongewenstverklaring anders te beoordelen dan hij heeft gedaan bij de belangenafweging die heeft plaatsgevonden bij …

Uitzendbureau de dupe van slordige werknemer

DEN HAAG/BERGEN OP ZOOM - Een medewerker die even niet doorvraagt aan de telefoon kost uitzendbureau VTU Personeelsdiensten uit Bergen op Zoom mogelijk een vreemdelingenboetebedrag van 48.000 euro.


Alleen als de Raad van State VTU tegemoet komt krijgt het uitzendbureau de al betaalde boete deels, dan wel geheel terug. En dat hoopt de directeur van de VTU, die dinsdag in hoger beroep naar de Raad van State stapte. Overigens stapte ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Raad omdat de rechtbank Breda de boete voor VTU verlaagde van 36.000 euro naar 20.000 euro.

In 2008 had VTU vier Bulgaren aan het werk in een groot verpakkingsbedrijf. Na enige weken kwam het bedrijf er zelf achter dat zij geen tewerkstellingsvergunningen hadden. VTU haalde ze gelijk van het werk. Een paar weken later kwam de Arbeidsinspectie er ook achter en die legde zowel VTU als het verpakkingsbedrijf boetes op van 36.000 euro. VTU had intussen de werkneemster die de papieren van de Bulgaren ha…

PVV: Minder zakgeld asielzoekers

DEN HAAG – De PVV-fractie in de Tweede Kamer wil de uitkeringen voor asielzoekers halveren en vreemdelingen die onder valse voorwendselen naar ons land zijn gekomen, strafrechtelijk vervolgen.

PVV-Kamerlid Fritsma zou dit dinsdag naar voren brengen tijdens de behandeling van de begroting van Immigratie en Asiel voor 2011.

Een gezin met twee kinderen dat in een asielzoekerscentrum verblijft, krijgt maximaal bijna 800 euro zakgeld per maand. De hoogte van het zakgeld is afhankelijk van het soort centrum waarin de asielzoekers verblijven.

Volgens Fritsma kunnen de gezinnen wel met de helft toe omdat ze verder geen kosten hoeven te maken voor huisvesting. Van het zakgeld moeten de gezinnen wel kleding en voedsel kopen.

De PVV’er vergelijkt de situatie van de asielzoekers met anderen. „Nederlandse gezinnen in de bijstand of met een minimum­inkomen zijn blij als ze 800 euro overhouden.”

Verder stelt Fritsma voor een antifraude-unit op te zetten tegen vreemdelingen die gefraudeerd hebben me…

D66: Strafbaarheid vreemdelingen is buitenproportioneel en onuitvoerbaar

D66-Kamerlid Gerard Schouw wil van minister Leers voor Immigratie en Asiel weten hoe hij illegaal verblijf strafbaar gaat stellen. Nu zijn alleen criminele of overlastgevende vreemdelingen strafbaar. "Het voorstel van het kabinet betekent dat álle mensen zonder verblijfsvergunning worden gecriminaliseerd, ook kinderen. De minister moet duidelijk uitleggen hoe hij dit voor elkaar gaat krijgen. Mij lijkt het niet alleen buitenproportioneel, maar ook onuitvoerbaar," aldus Schouw.

Capaciteit

Een belangrijke struikelpunt van het kabinetsvoorstel ligt volgens D66 in de capaciteit bij politie en justitie. Schouw: "Wie gaat illegaal verblijvende personen opsporen en vervolgen? En hoe? Als extra taken bij de politie en de rechtbank terecht komen, zal de minister ook hun capaciteit moeten versterken, want de werkdruk is al hoog genoeg," vindt Schouw. Maar die capaciteit wordt niet vergroot. Zo bleek al eerder dat de 3.000 agenten die het kabinet beloofde, er niet zullen kome…

VACATURE: Detentietoezichthouder

Geplaatst op: 1 december 2010
Geplaatst door: Group 4 Securicor
Functiebeschrijving

Ben jij op zoek naar een fulltime of parttime baan met een maatschappelijke en sportieve uitdaging? Ben je stressbestendig en kun jij uitstekend in teamverband werken? Dan hebben wij de baan voor jou!

Als detentietoezichthouder ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van het detentiecentrum en lever je een belangrijke bijdrage aan het bewaren van de rust en orde. Het uitdagende van deze functie is dat je werkzaam bent binnen een omgeving waar uitgeprocedeerde vreemdelingen wachten op uitzetting naar hun land van herkomst.

Je taken bestaan uit het begeleiden en verzorgen van de gedetineerden. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van celinspecties, het houden van toezicht tijdens het dagprogramma en de dagelijkse looprondes buiten.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gedetineerden en je beschikt dan ook over uitstekende sociale en contactuele vaardigheden. Wanneer er conflictsituaties o…

VACATURE: Woonbegeleider bij een asielzoekersopvang voor 36 uur in Den Helder

Voor een bedrijf in de opvang van vreemdelingen zijn wij op zoek naar een Woonbegeleider. Heb jij affiniteit met deze doelgroep, ben je communicatief vaardig en consequent? Dan is dit misschien wat voor jou!

Functieomschrijving:
- De woonbegeleider is verantwoordelijk voor uitvoering van de basisprocessen. Informeert, instrueert en controleert de bewoners hier ook in
- Informeert, instrueert, controleert, faciliteert en werkt mee met de bewoners in de werkzaamheden in en rond het centrum.
- Voert individuele gesprekken met betrekking tot de specifiek aan hem opgedragen processen.
- Bemant de informatiebalie.
- Signaleert spanningen en spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag.
- Voert sanctionering- en stimuleringsbeleid uit.

Aanbod
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vaardigheden
- Een afgeronde MBO-opleiding of MBO werk- en denkniveau.
- Communicatief vaardig.
- Consequent kunnen zijn, een sterke persoonlijkheid en de discipline kunnen bewaken.
- Affiniteit met de doelg…

'Zwitsers gaan buitenlandse boeven uitzetten'

BERN (ANP) - Een omstreden voorstel om niet-Zwitsers voortaan automatisch het land uit te zetten bij een veroordeling, lijkt zondag te zijn aangenomen. Volgens een prognose van omroep SRG stemde 53 procent van de Zwitsers zondag bij een referendum voor het plan.

De foutenmarge van de peiling is echter 3 procent, zodat er nog een kleine kans is dat het plan is afgewezen.

Het voorstel komt van de rechtse Zwitserse Volkspartij SVP, de grootste partij van het land. Iedere Nederlander of andere niet-Zwitser die in het Alpenland schuldig wordt bevonden aan bepaalde strafbare feiten, verliest voortaan vanzelf zijn verblijfsvergunning. Nu zetten rechters ongeveer drie- à vierhonderd mensen per jaar uit bij een veroordeling. Bij automatische verbanning zou dat verviervoudigen naar circa 1500 per jaar.

De SVP gebruikt posters waarbij witte schapen enkele zwarte schapen van een Zwitserse vlag trappen.

Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbuitenland/7704485/Zwitsers-gaan-buitenlandse-bo…

Klasgenoten in actie tegen de uitzetting van Sahar (13)

Leeuwarden - Klas 2D en andere leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden verzetten zich tegen de dreigende uitzetting van hun klasgenoot Sahar Hibrahim Ghel (13) en diens familie, oorspronkelijk uit Afghanistan. Met posters, flyers, een handtekeningenactie, een brief aan de raad en een hyvespagina proberen ze de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op andere gedachten te brengen. De hyvespagina had vanochtend, nog geen etmaal na de opening, al bijna duizend leden.
,,Sahar woont al meer dan tien jaar in Nederland en ze is sindsdien al tien keer verhuisd”, legt klasgenoot Anna Jansma uit. ,,Al die tijd zitten zij en haar familie in een procedure. Ik geloof dat het nu al de zesde is.” Tot twee weken geleden woonde het gezin in het asielzoekerscentrum van Sint Annaparochie. Inmiddels zit het op gezag van de IND in Den Haag, in afwachting van uitzetting. ,,Het is nu duidelijk dat ze niet in Nederland mogen blijven, maar ze kunnen nog in hoger beroep, geloof ik.” De klas krij…

Commissie Meijers schetst kaders immigratiebeleid kabinet

Verschillende onderdelen van het regeerakkoord kunnen wellicht niet worden gerealiseerd omdat ze op internationale en Europese kaders stuiten. Dat schrijft de ‘Commissie Meijers’, een denktank van rechtswetenschappers op het gebied van Europees migratie- en strafrecht.

De Commissie Meijers zet daarin uiteen met welke juridische grenzen de regering rekening moet houden bij de tenuitvoerlegging van de plannen.

Belangrijkste bevindingen in het rapport zijn:

Beperkingen op gezinshereniging zijn slechts terughoudend toegestaan; Maatregelen in kader van gezinshereniging moeten niet alleen worden getoetst aan EU-recht maar ook aan art 8 EVRM (recht op gezinsleven); Beperkingen betreffende huwelijk en gezinsmigratie vereisen aanpassing Gezinsherenigingsrichtlijn en Verblijfsrichtlijn. Die aanpassingen moeten de toets doorstaan van art 8 EVRM, de rechten van het kind en non-discriminatie; Op grond van het associatieverdag EEG-Turkije zijn nieuwe migratiebeperkingen voor Turkse staatsburgers verb…

Adreswijziging ALT Advocaten

Altadvocaten is sinds september 2009 verhuisd naar het volgende adres.Barentszplein 2 F

1013 NJ Amsterdam


Bij voorbaat dank.E.ArslanAltadvocaten, immigration lawyers

Barentszplein 2F

1013 NJ Amsterdam

Tel:020-6161487

Fax:020-6164629

www.altadvocaten.nl

Law blog

Geen gedwongen uitzetting naar onveilig Somalisch gebied

Nederland zal uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië wel terugsturen naar sommige provincies van Somalië, maar niet naar de onveilige hoofdstad Mogadishu en mogelijk ook niet naar Centraal- en Zuid-Somalië.

Alleen asielzoekers die uit Mogadishu komen en bovendien niet naar een ander deel van Somalië kunnen, mogen voorlopig in Nederland blijven. Dit zal steeds individueel worden beoordeeld. Daarnaast zal ook op individuele basis bekeken worden of Centraal- en Zuid-Somalië voor de betrokken asielzoeker veilig genoeg zijn om naar terug te gaan. Centraal- en Zuid-Somalië zijn in elk geval niet veilig genoeg voor niet-Somali minderheden, alleenstaande vrouwen en alleenstaande minderjarigen die oorspronkelijk uit Mogadishu komen. Anderen zullen naar een veiliger deel van Somalië terug moeten gaan, zelfstandig of gedwongen, als zij niet op individuele gronden bescherming in Nederland nodig hebben.

Dit schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer…

Recente berichten


en meer