Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Bedrijven zien import vaklui moeilijker worden

30 augustus 2011 - Bedrijven zien dat het in de nabije toekomst moeilijker wordt om vaklui vanuit het buitenland naar Nederland te halen. Dit is een gevolg van de verscherping van de regels door minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel. 

Door de verscherping van de arbeidsregels voor kennismigranten kunnen bedrijven sinds juni niet zomaar meer vakspecialisten uit het buitenland naar Nederland halen. Dat komt omdat de salarissen van de vakspecialisten marktconform moeten zijn van Leers. Dat betekent dat bedrijven de kennismigranten niet langer meer kunnen betalen dan gebruikelijk.

Wil een bedrijf dit wel doen, dan wordt de kennismigrant niet eens toegelaten tot Nederland. Volgens Ton Schoenmaeckers van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland geven meerdere bedrijven aan in onder meer ICT en metaalindustrie in de problemen te komen. Zij kampen met tekorten aan hoogopgeleid personeel en werven daardoor juist in het buitenland.

Bron:  http://www.managersonline.nl/vaknieuws/2415…

UWV weigerde 673 aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen

UWV weigerde 673 aanvragen voor tewerkstellingsvergunningenMinister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de afgifte van tewerkstellingsvergunningen voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw in de periode tot aan 1 juli. Er blijken 850 vergunningen verleend en 673 afgewezen door het UVW. Bovendien werden er 313 aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning ingetrokken. In de eerste helft van 2010 werden nog 2038 vergunningen verleend. In die periode werd slechts 1 aanvraag geweigerd, terwijl er 49 aanvragen werden ingetrokken.

Kamp blijft van mening dat het mogelijk is om vacatures in de land- en tuinbouw in beginsel zonder afgifte van tewerkstellingsvergunningen te vervullen. De minister meent dat sommige tuinders, met name in West-Brabant, liever Roemeense en Bulgaarse seizoenarbeiders inschakelen die al jaren bij het bedrijf werken. Met hen is een vertrouwensband opgebouwd en deze mensen behoeven niet ingewerkt te worden. Het aannem…

Vrijgesproken Joego weer vast

De maandag in hoger beroep van een liquidatiepoging vrijgesproken Joegoslaaf Erol M. heeft geen moment van zijn vrijheid kunnen genieten. Toen hij vertrok uit het huis van bewaring in Dordrecht werd hij meteen opnieuw aangehouden, nu als ongewenst vreemdeling. Die status had M. juist gekregen omdat hij in eerste instantie wél schuldig was bevonden aan de schietpartij.

Advocaat Gabriël Meijers maakt zich boos over de kafkaëske situatie waarin zijn cliënt is beland. „Mijn cliënt wil niets liever dan weg uit Nederland, het land waaraan hij is uitgeleverd nadat hij in Zweden in de val is gelokt. Ik heb ook meteen aangeboden om zijn vliegticket te betalen, maar in plaats daarvan houdt de overheid hem nog een paar dagen in de cel.” Daarna zal hij begeleid door een ambtenaar alsnog naar het buitenland afreizen. „Pestgedrag”, oordeelt Meijers.

Het Openbaar Ministerie is in cassatie gegaan tegen de vrijspraak van M., maar het is maar zeer de vraag of deze ultieme vorm van hoger beroep wel iets…

Arbeidsinspectie kan boetes niet innen

31 augustus 2011 - De Arbeidsinspectie kan een flink deel van de boetes die ze uitschrijft, niet innen. Bij de boetes voor overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is 35% van de boetes niet inbaar en bij de Wet arbeid vreemdelingen gaat het om 22%. Ter vergelijking: bij de Arbeidsomstandighedenwet is maar 2% van de boetes niet te incasseren.
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een brief aan de Tweede Kamer antwoord op Kamervragen over dit onderwerp. De vragen hadden betrekking op de  handhavingsactiviteiten van de Arbeidsinspectie en de achterblijvende inning van boetes bij overtredingen als onderbetaling en illegale arbeid. Buitenlandse vorderingen lastig te innenEnkele oorzaken van de oninbare boetes zijn faillissement, internationale vorderingen, schuldsanering, vertrokken met onbekend adres en onvoldoende voor beslag vatbare goederen. Waarschijnlijk zijn boetes voor overtreding van  de Wet minimumloon en de Wet arbeid vreemdelingen lastige…

Nog geen gronden bezwaar terwijl vovo wordt behandeld en tegenwerkende IND - vovo toegewezen (uitspraak rechtbank)

LJN: BR6156, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 11/1921

Datum uitspraak: 16-08-2011
Datum publicatie: 29-08-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Verzoek voorlopige voorziening maar geen gronden bezwaar Partijen hebben ter zitting erkend dat de gronden van het bezwaarschrift nog steeds ontbreken. Dit maakt het niet mogelijk op de gebruikelijke wijze te toetsen of de gevraagde voorziening moet worden getroffen. Verweerder heeft geweigerd gebruik te maken van de hem ter zitting geboden gelegenheid om, hangende het verzoek om voorlopige voorziening, aan verzoekster een termijn te stellen om, op straffe van niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar, binnen korte tijd de gronden van het bezwaar in te dienen. Een en ander brengt de voorzieningenrechter ertoe de gevraagde voorziening te treffen, in dier voege dat verweerder wordt verboden verzoekster uit te zetten gedurende één week na de verzending van deze uitspraak, tenzij binnen die …

Vovo van minister door Raad van State toegewezen dus bewaring bij de grens moet voortduren tot op hoger beroep is beslist (uitspraak. VZ Raad van State)

LJN: BR5911,Voorzitter Raad van State , 201108537/3/V4

Datum uitspraak: 19-08-2011
Datum publicatie: 26-08-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: De beoordeling van de in hoger beroep tegen het oordeel van de rechtbank voorgedragen grieven, in het bijzonder het betoog van de minister dat de terugkeerrichtlijn in deze zaak niet van toepassing is, vergt nader onderzoek, waartoe deze procedure zich niet leent. Indien de maatregel wordt opgeheven heeft dat tot gevolg dat door de vreemdeling feitelijk toegang tot Nederland wordt verkregen, in welk geval in beginsel moet worden aangenomen dat het grensbewakingsbelang niet kan worden veiliggesteld. Voorts heeft de vreemdeling ter zitting van 16 augustus 2011 geen bijzondere feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt, die in de weg staan aan voortduring van de vrijheidsontnemende maatregel. Hoewel de voortduring van de maatregel voor de vreemdeling ingrijpend is, dient onder de gegeven om…

Antwoord op kamervragen over het gezin Quadiri (uitzetten gemengd gezin)

Vragen van de leden Spekman (PvdA) en Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitzending van Uitgesproken VARA over de kinderen van lang verblijvende, uitgeprocedeerde asielzoekers uit Tadzjikistan/Afghanistan (ingezonden 20 juli 2011).Antwoord van minister Leers (Immigratie en Asiel) (ontvangen 23 augustus 2011) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 3312.Vraag 1Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Uitgesproken VARA van 18 juli jl?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2Klopt het dat de minderjarige asielkinderen Amina (9 jaar oud) en Dawud (11 jaar) hun gehele respectievelijk vrijwel gehele leven in Nederland verblijven? Antwoord 2Ja. Vraag 3Klopt het, zoals de uitzending laat zien, dat zij opgegroeid zijn in Nederland, in Nederland op school zitten en geworteld zijn in de gemeenschap van het dorpje Aalden? Antwoord 3Ja.

Blue Card op zijn Slowaaks: zijn er verschillen?

Slovakia: Immigration Bulletin – Highly Skilled Foreigners May Now Apply for EU Blue Cards
New immigration legislation in effect since July 20, 2011


The Slovak law on border control and stay of foreigners has been amended in accordance with European Union standards. The new law came into force on July 20, 2011 with the basic objectives of improving migration management in compliance with European legislation.

To attract highly skilled workers from third countries, new provision of temporary residence is introduced in the form of the European Union blue card. A blue card applicant must have a written commitment from potential employer for a job position which matches applicants qualifications. Application must be supported by higher education certificates and / or documents proving minimum five years of professional experience. Blue cards in Slovakia are to be issued for the period of three years. Upon the issuance of the blue card, the employee is obliged to submit signed employment c…

VACATURE: beslis- en bezwaarmedewerkers IND

Eiffel zoekt per direct, voor 36 uur per week beslis- en bezwaarmedewerkers voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Standplaats Hoofddorp, Den Bosch, Zwolle of Rijswijk.

Heb jij ervaring met besliswerkzaamheden, houden van hoorzittingen, of het behandelen van bezwaren? Wil jij je vakkennis verder uitbreiden middels een uitdagend project bij de IND? Eiffel zoekt per direct collega's die een uitdaging niet uit de weg gaan!

je bent in staat om zelfstandig opdrachten uit te voeren én teamleden aan te sturen ;
je beoordeelt dossiers op volledigheid, en bereidt conceptbeslissingen voor op bezwaar;
je zit hoorzittingen voor en notuleert indien nodig;
bovendien schrijf je beslissingen op bezwaar, hetzij in samenspraak met de teamleider of Unitmanager, hetzij volledig zelfstandig.
afgeronde juridische opleiding op hbo- of universitair niveau;
Ervaring met bezwaarafhandeling binnen het vreemdelingenrecht of minimaal 1,5 jaar ervaring met bezwaarafhandeling op een ander rechtsgeb…

Recht voor iedereen

Op verzoek van advocate Emily de Both deze banner:
GEEN BLOKKADES OM JE RECHT TE HALEN
In een rechtsstaat moet voor elke burger en organisatie de toegang tot het recht en de rechter beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld om je gelijk te kunnen halen wanneer een overheidsorgaan een besluit neemt dat nadelig is. Wanneer je gedupeerd bent door de slechte dienstverlening van een bedrijf. Of in familiezaken, zoals bij een echtscheiding. Dat recht hebben we allemaal, daar betalen we allemaal voor en daarvan moet iedereen gebruik kunnen maken. Dat is een van de meest basale uitgangspunten van onze rechtsstaat.

Dit kabinet wil dat de toegang tot de rechter voortaan wordt betaald door degenen die er gebruik van maken, tegen de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt (kostendekkend). Daarmee wil het kabinet € 240 miljoen besparen. Als de plannen doorgaan worden de griffierechten – het ‘toegangskaartje’ voor de rechtzoekende om naar de rechter te kunnen – enorm verhoogd. Het verviervoudigen en voor som…

Polen verleent amnestie aan illegale migranten

Poland has approved an amnesty law to legalise the status of some of the estimated 50-70,000 illegal migrants living in the country, of which Ukrainians make up the majority. "We want Poland to be an open, hospitable and friendly country," Polish President Bronislaw Komorowski said after signing the amnesty Friday.

Bron:  http://euobserver.com/1016/113437
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

What Diversity Can Do for Business

Glenn Llopis focuses on bringing the immigrant perspective to business leadership and workplace innovation. Founder of the Center for Hispanic Leadership and the Center for Innovation and Humanity, Glenn is a consultant and author of Earning Serendipity: 4 Skills for Creating and Sustaining Good Fortune in Your Work; Why Hispanic Leadership will Save America’s Corporations; and Why a Personal Employee Brand will Save Your Career and Your Workplace. Glenn speaks frequently on issues concerning the global workplace, helping employees find new purpose, innovation, and maintaining ethical leadership. The son of Cuban immigrants who were victims of Castro’s revolution, Glenn has worked as an executive in the consumer packaged goods industry and as an entrepreneur. Glenn makes frequent appearances on local and national TV, including CNN, Fox, ABC, NBC, and Univision. Family is Glenn's priority and he enjoys mentoring and giving back to the community.


The diversity model in most organiza…

Antwoord op kamervragen in hoeverre de Wet inburgering buitenland strijdig is met het EU recht

Vragen van de leden Van Dam en Spekman (PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel over de mogelijke strijdigheid van de Wet Inburgering Buitenland met het EU-recht (ingezonden 5 juli 2011).Antwoord van minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister voor Immigratie en Asiel (ontvangen 18 augustus 2011).Vraag 1Herinnert u zich de eerdere schriftelijke vragen over de mogelijke strijdigheid van de Wet Inburgering Buitenland (WIB) met de Richtlijn Gezinshereniging?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2Welke aanvullende feiten en omstandigheden zijn in beroep opgekomen dan wel aangevoerd die u tot de conclusie hebben geleid dat sprake is van een zeer bijzonder geval? Antwoord 2In het antwoord op vraag 2 van de eerder gestelde Kamervragen (ingezonden op 30 mei jl.) is uitgelegd waarom er in de betreffende zaak uiteindelijk een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) is verleend. Ik kan in de beantwoording van schrifte…

Iraakse vrouwen kunnen terug naar Irak (uitspraak rechtbank)

LJN: BR5501, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Zutphen , AWB 10/28086

Datum uitspraak: 24-08-2011
Datum publicatie: 24-08-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Irak, intrekking verblijfsvergunning, categoriaal beschermingsbeleid, valse documenten, geen positieve overtuigingskracht asielrelaas, artikel 3 EVRM, artikel 15 aanhef en onder c Definitierichtlijn, verwestering, positie vrouwen Verblijfsvergunning ingetrokken wegens beëindiging categoriaal beschermingsbeleid. Verweerder heeft gebruikmaking van een vals document en het ontbreken van reisdocumenten kunnen toerekenen aan de vreemdeling. Geen positieve overtuigingskracht asielrelaas. In Nederland aannemen van een westerse levensstijl leidt niet tot de conclusie dat terugkeer naar Irak zal leiden tot een in artikel 3 van het EVRM verboden behandeling. Geen situatie als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn. Verweerder heeft vrouwen …

Recente berichten


en meer