De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

31 augustus 2011

UWV weigerde 673 aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen


UWV weigerde 673 aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de afgifte van tewerkstellingsvergunningen voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw in de periode tot aan 1 juli. Er blijken 850 vergunningen verleend en 673 afgewezen door het UVW. Bovendien werden er 313 aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning ingetrokken. In de eerste helft van 2010 werden nog 2038 vergunningen verleend. In die periode werd slechts 1 aanvraag geweigerd, terwijl er 49 aanvragen werden ingetrokken.

Kamp blijft van mening dat het mogelijk is om vacatures in de land- en tuinbouw in beginsel zonder afgifte van tewerkstellingsvergunningen te vervullen. De minister meent dat sommige tuinders, met name in West-Brabant, liever Roemeense en Bulgaarse seizoenarbeiders inschakelen die al jaren bij het bedrijf werken. Met hen is een vertrouwensband opgebouwd en deze mensen behoeven niet ingewerkt te worden. Het aannemen van andere werknemers stuit daarom bij voorbaat op weerstand. Daar waar het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren het sluitstuk van de procedure zou moeten zijn, is dit zodoende in sommige gevallen het startpunt van de procedure geworden.

Uitzendbureaus nauwelijks ingeschakeld
Begin mei is er overleg geweest tussen het UWV, (Z)LTO en uitzendbureaus die grote aantallen werknemers zouden kunnen leveren. Het totaal aan te leveren uitzendkrachten zou op de korte termijn veel, zo niet alle vraag naar seizoenwerkers moet kunnen dekken. De uitzendbureaus moeten daarom vooraf benaderd zijn door werkgevers die een tewerkstellingsvergunning willen aanvragen. Ondanks het feit dat uitzendbureaus voldoende aanbod hebben, geven zij in een eerste terugkoppeling aan maar zeer beperkt benaderd te worden door tuinders. Slechts in een klein aantal gevallen is er door de werkgevers ingegaan op een offerte en gebruik gemaakt van het aanbod.

57 mensen aan de slag in West-Brabant
Door het UWV is vanuit de vestiging Etten-Leur in 2011 in projectvorm een werkwijze ontwikkeld met betrekking tot vacaturevervulling in de land- en tuinbouwsector die door het projectteam in het gehele district West Brabant wordt gehanteerd. Deze werkwijze behelst intensief contact tussen het UWV en werkgever en daarmee direct contact tussen mogelijke kandidaten en de werkgever. Daarnaast wordt de werkgever ook de mogelijkheid geboden om een stage van 2 dagen met kandidaten aan te gaan. In de periode tot 1 juli zijn in West Brabant 1753 verwijzingen door UWV gedaan naar vacatures in de land- en tuinbouw. Dat heeft er toe geleid dat 57 mensen bij tuinders aan de slag zijn gegaan.

Illegale arbeid
Kamp heeft medio juli de Arbeidsinspectie opdracht gegeven de controles op illegale arbeid te intensiveren. Op dit moment zijn 85 bedrijven in West-Brabant bezocht die geen tewerkstellingsvergunning hebben aangevraagd of waar deze geweigerd is. Tot nu toe is bij twee bedrijven illegale tewerkstelling geconstateerd. Uit de inspecties tot nu toe kwam het beeld naar voren dat werkgevers regelmatig Polen hebben ingezet.

bron: Ministerie van SZW, 22/08/11 

Bron: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=129651
Ik ken iemand die met zijn recruitment bureau hier in Nederland aan de slag wil met werknemers die in Engeland wonen. En dat mag zonder werkvergunning. Dus bent u die tuinder die zo dringend op zoek is naar personeel kijkt u eens hier:  http://www.doncaster-recruitment.com/about.html. U moet dan echter wel onderdak kunnen verstrekken of daarbij kunnen helpen want deze mensen kunnen natuurlijk niet iedere dag op en neer met de boot.  Trouwens ze leveren daar niet alleen tuinbouwmedewerkers als uitzendkracht maar kunnen ook als headhunter voor technici of ander personeel voor u aan de slag.
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator