De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 maart 2015

"Geen uitkering voor werkzoekende EU-migrant" zegt AG van Europese Hof

 

1 Advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, Melchior Wathelet: "Naar werk zoeken in een ander EU-land geeft nog geen recht op bijstand." ©PHOTO NEWS
Lidstaten van de Europese Unie hoeven mensen uit andere EU-landen geen uitkering te geven als ze niet in het gastland hebben gewerkt. Naar werk zoeken in een ander EU-land geeft nog geen recht op bijstand. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een vandaag verschenen advies.
De visie van advocaat-generaal Melchior Wathelet (senior) is duidelijk: landen hoeven niet mee te werken aan 'uitkeringstoerisme'. Het advies is niet bindend, maar weegt wel zwaar. Rechters zijn verplicht er rekening mee te houden in hun vonnissen.

Het hof zelf deed eind vorig jaar ook al een uitspraak waarin duidelijk werd dat Europese landen niet zomaar bijstand hoeven te verlenen aan migranten uit andere lidstaten. Toen stelden de rechters echter nog dat een uitkering geweigerd mag worden aan migranten als ze "niet de intentie hebben werk te vinden''. Het advies van Wathelet gaat dus een stap verder.

De algemene regel is dat EU-burgers onder het stelsel van sociale zekerheid vallen van de lidstaat waar ze werken. Voor de bijstand ligt dat iets anders: lidstaten zijn sowieso niet verplicht een bijstandsuitkering toe te kennen aan mensen uit andere EU-landen die korter dan drie maanden in hun land zijn.

 Gevonden in De Morgen: http://www.demorgen.be/binnenland/-geen-uitkering-voor-werkzoekende-eu-migrant-a2265863/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

WBV 2015/5 openingstijden van AC's - termijnen

 TOELICHTING

ALGEMEEN

Op 13 maart 2015 treedt de 134e wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen in werking. Die wijziging maakt de 133e wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Stcrt. 2015, 3053) ongedaan. Dit betekent dat de dagen in het weekend en zogenoemde blokdagen vanaf 13 maart 2015 niet langer meetellen voor de termijnen van de algemene asielprocedure. Vanaf 13 maart 2015 zijn de land-aanmeldcentra, voor wat de algemene asielprocedure betreft, gedurende het weekend en op blokdagen weer gesloten.
De afgelopen maanden is een veelheid aan maatregelen getroffen om de forse stijging van het aantal asielaanvragen die zich in 2014 heeft voorgedaan, het hoofd te bieden. Een van deze maatregelen betrof de zogenaamde weekendopenstelling, per 2 februari 2015. Mede als gevolg van de weekendopenstelling, is het aantal asielaanvragen dat de IND wekelijks in de algemene asielprocedure kon behandelen aanzienlijk gestegen. Tegelijkertijd is het aantal nieuwe asielaanvragen in de afgelopen periode afgenomen ten opzichte van de voorliggende periode. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal asielzoekers dat wacht op de start van de algemene asielprocedure, snel daalt en dat wachttijden teruglopen. Dat maakt dat weekendopenstelling van de land-aanmeldcentra niet langer noodzakelijk is om de huidige asielinstroom bij te kunnen houden. Gegeven de belasting voor het personeel en de extra kosten is het wenselijk wanneer dat mogelijk is de weekendopenstelling te beëindigen. Daarom is besloten de weekendopenstelling met ingang van 13 maart 2015 niet langer voort te zetten. Daarbij wordt in overweging genomen dat zodra de instroom weer toeneemt, de weekendopenstelling indien nodig weer kan worden ingevoerd.
Deze beleidswijziging is van toepassing op alle asielaanvragen die op of na 13 maart 2015 worden behandeld in de algemene asielprocedure, ongeacht de datum waarop de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is ingediend. Het weekend van 14 en 15 maart 2015 is het eerste weekend dat de termijnen van de algemene asielprocedure niet meer doorlopen.

 Lees de hele tekst per artikel hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-6733.pdfInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Antwoorden op zestal kamervragen over intrekken visa voor imams


 
 
 Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-484182.pdf
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator