De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

13 maart 2015

UITSPRAAK RECHTBANK: Voldoet niet aan kinderpardonregeling dus vrijstelling mvv komt niet aan de orde


ECLI:NL:RBDHA:2015:2558

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 26-02-2015
Datum publicatie 11-03-2015
Zaaknummer AWB 14/6406
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Nu eisers niet voldoen aan de voorwaarden van de kinderpardonregeling, kan vrijstelling van het mvv-vereiste om medische redenen of redenen i.v.m. 8 EVRM niet leiden tot inwilliging van de aanvraag.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
 
 

Eiser 1 voldoet niet aan de voorwaarde dat hij na de asielaanvraag tenminste vijf jaar in Nederland heeft verbleven. Namens eiser 1 is op 10 december 2008 een eerste asielaanvraag ingediend, zodat hij op de peildatum van 1 februari 2013 nog geen vijf jaar in Nederland verblijft. Deze beroepsgrond van eiser faalt.
7. Voor zover eisers betogen dat verweerder gebruik had moeten maken van zijn discretionaire bevoegdheid, overweegt de rechtbank dat verweerder zich in het bestreden besluit op het standpunt heeft kunnen stellen dat eisers voor deze beoordeling een aparte aanvraag moeten indienen. De rechtbank merkt hierbij, onder verwijzing naar overweging 1, nog op dat op de aanvraag van 11 oktober 2011 nog zal worden beslist. Ook deze beroepsgrond faalt.
8.1.Eisers stellen in de gronden van beroep dat de belangenafweging in het kader van toetsing aan artikel 8 van het EVRM in hun voordeel uit had moeten vallen, zodat toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tot vergunningverlening had moeten leiden. Het gezin wordt uit elkaar gerukt en verweerder heeft onvoldoende bij het bestreden besluit betrokken dat de vader en twee broers van de hoofdpersoon de Nederlandse nationaliteit hebben. Verder beroepen eisers zich op de medische situatie van eiseres.
8.2.De rechtbank overweegt allereerst dat de kinderpardonregeling begunstigend beleid is dat slechts op een beperkte categorie vreemdelingen van toepassing is verklaard. Voorop dient te worden gesteld dat verweerder bij het vaststellen van dergelijk begunstigend beleid een grote mate van discretie toekomt ten aanzien van de bepaling welke (groepen van) personen daaronder vallen en welke toelatingseisen op hen van toepassing zijn. Dit betekent dat niet licht geoordeeld kan worden dat het onderscheid dat daarmee ontstaat tussen vreemdelingen die wel en vreemdelingen die niet onder het beleid vallen, voor onrechtmatig moet worden gehouden. Daarnaast wijst de rechtbank er op dat de vrijstelling van het mvv-vereiste op grond van de kinderpardonregeling is geregeld met toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 3.71 van het Vb 2000.
8.3.De rechtbank overweegt dat hetgeen eisers hebben aangevoerd over artikel 8 EVRM, niet met een beroep op artikel 4:84 van de Awb kan leiden tot het oordeel dat eisers in aanmerking hadden dienen te komen voor een vergunning op grond van de kinderpardonregeling. Niet gezegd kan worden dat de omstandigheden waarnaar eisers verwijzen, in het licht van de kinderpardonregeling moeten worden gezien als bijzondere omstandigheden waarop de wetgever bij het tot stand komen van de kinderpardonregeling geen acht heeft geslagen. Evenmin gaat het om omstandigheden waardoor strikte naleving van de beleidsregel zou leiden tot een uitkomst die de wetgever niet zou hebben beoogd. Hierbij is van belang dat, de rechtbank verwijst naar overweging 5, het bestreden besluit niet gaat over de vraag of artikel 8 EVRM tot verblijfsaanvaarding dient te leiden, maar of eisers voldoen aan de kinderpardonregeling.
8.4.Hetzelfde geldt voor de beroepsgrond dat verweerder de medische situatie van eiseres onvoldoende bij de besluitvorming heeft betrokken. Ook hiervoor geldt dat dit niet kan leiden tot het oordeel dat, met toepassing van artikel 4:84 van de Awb, de aanvraag van eisers tot toepassing van de kinderpardonregeling, had moeten worden ingewilligd.
9. Voor zover eisers betogen dat artikel 8 EVRM en/of de medische situatie van eisers hadden dienen te leiden tot vrijstelling van het mvv-vereiste, overweegt de rechtbank als volgt. Artikel 17 van de Vw 2000 noemt een aantal omstandigheden waaronder een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000 niet wordt afgewezen wegen het ontbreken van een mvv. Nu eisers niet voldoen aan de voorwaarden van de kinderpardonregeling, kunnen de door eisers genoemde en door verweerder in het bestreden besluit ook beoordeelde omstandigheden, niet leiden tot de inwilliging van hun aanvraag tot toepassing van de kinderpardonregeling. Een vrijstelling van het mvv-vereiste is niet relevant als de vergunningsaanvraag waaraan deze vrijstelling is gekoppeld, om inhoudelijke redenen wordt afgewezen. Deze beoordeling kan in het geval van eisers dus nergens toe leiden, zodat de rechtbank niet tot een inhoudelijke beoordeling van deze gronden overgaat.
10. Eisers stellen zich tot slot op het standpunt dat zij ten onrechte niet zijn gehoord. Gelet op hetgeen in de gronden van bezwaar naar voren is gebracht, is de rechtbank van oordeel dat verweerder van het horen van eisers heeft kunnen afzien.
11. Het beroep is ongegrond.

Hier staat de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:2558


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator