Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2015 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Asielzoeker onder voorwaarden in dienst nemen

U mag een asielzoeker 24 weken per jaar in dienst nemen. Dit mag alleen als ze niet uitzetbaar zijn en langer dan zes maanden worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of door een gemeente.
Werkgevers die asielzoekers in dienst willen nemen, moeten een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. Als een asielzoeker jonger is dan 18, moet de werkgever zich houden aan de regels voor arbeid door jongeren. Een andere voorwaarde om te mogen werken, is dat de asielzoeker een verklaring van het COA aan de werkgever kan overleggen waarin wordt aangegeven dat uitzetting niet aan de orde is.
Verklaring Aan een asielzoeker wordt op zijn of haar verzoek door de directeur van een asielzoekerscentrum, onder wiens verantwoordelijkheid die asielzoeker valt, namens het COA een verklaring afgegeven. Hierin staat minimaal aangetekend dat deze persoon zes maanden of langer als asielzoeker in Nederland rechtmatig verblijft en dat er voor het verrichten van a…

Dijkhoff geeft Wilders lik op stuk (ERG GRAPPIG)

© ANP De PVV stelt regelmatig scherpe Kamervragen over de stijgende asielinstroom. Meestal geeft het kabinet netjes antwoord, maar staatssecretaris Dijkhoff heeft een paar originele opmerkingen in zijn beantwoording verwerkt. Zo geeft Dijkhoff een tip voor als Wilders mensen kent die een asielzoeker in huis willen nemen.
Vraag van Wilders:
Deelt u de mening dat het ongewenst is om van Nederland het Leger des Heils van Afrika te maken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Ja, wat niet wegneemt dat ik waardering heb voor de diverse initiatieven die het Leger des Heils neemt.
Vraag van Wilders:
Waarom blijft u maar doorgaan met het eindeloos pamperen van gelukszoekers en laat u de Nederlanders stikken?
Antwoord van Dijkhoff:
U vraagt naar het waarom van een niet correcte stelling.
Vraag van Wilders:
Heeft u zelf al een paar asielzoekers in huis genomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Nee, noch heb ik daartoe anderen opgeroepen. Over de reden daartoe ben ik u geen verantwoo…

Kamer: geen gezinshereniging bij kindhuwelijken

De Tweede Kamer is erg ongelukkig met berichten dat een groep van twintig uitgehuwelijkte minderjarige Syrische meisjes op weg is naar Ter Apel om zich te voegen bij hun meerderjarige echtgenoten. De PvdA wil opheldering van staatssecretaris Dijkhoff.
Kamerlid Kuiken noemt het onacceptabel dat meisjes van 13 of 14 hun man, die al eerder naar Nederland kwam, achterna reizen. "Ik geloof in zo'n geval niet in vrijwilligheid. Ik denk dat dit gedwongen huwelijken zijn."
RTV Noord meldde vanmorgen dat ongeveer twintig meisjes op weg zijn naar Ter Apel. Er zijn kinderen bij van 13 en 14, ook is er 15-jarige die zich bij haar man van 38 wil voegen. De regionale omroep heeft stukken van de IND ingezien.

Lees hier verder: http://nos.nl/artikel/2060085-kamer-geen-gezinshereniging-bij-kindhuwelijken.html

 Zou het niet zomaar kunnen dat meisjes van 15 er alles aan doen om uit een oorlogssituatie te geraken?

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met h…

Vergeefs beroep op "Jeunesse" in artikel 8 EVRM gezinsleven zaak

ECLI:NL:RBDHA:2015:11174 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak15-09-2015 Datum publicatie 28-09-2015 Zaaknummer 15 / 3809
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudigVoorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatievovo hangende bezwaar, gezinsleven, artikel 8 EVRM.Vindplaatsen Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Middelburg Bestuursrecht Zaaknummer: AWB 15/3809
V-nummers: [nummer 1], [nummer 2], [nummer 3] uitspraak van de voorzieningenrechter in vreemdelingenzaken van 15 september 2015 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen [naam 1], verzoekster,
mede namens haar minderjarige kinderen:
[naam 2],
[naam 3],
gemachtigde: mr. M.C. Heijnneman, en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (en diens rechtsvoorgangers), verweerder,
gemachtigde: mr. C.W.M. van Breda. Procesverloop Bij besluit van 12 februari 2015 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van ver…

SGP: Geen verblijfsvergunning na geweld in asielzoekerscentrum

De politie bij een asielzoekerscentrum in Cassel, Duitsland, na een vechtpartij. Beeld AFP

Asielzoekers die geweld gebruiken, moeten het recht op een verblijfsvergunning verliezen. Daarvoor pleit de SGP bij monde van fractievoorzitter Van der Staaij. De laatste weken zijn er diverse incidenten geweest in Europese asielzoekerscentra waarbij geweld werd gebruikt. Vooral christenen, Koerden en andere minderheden hebben te maken met islamitisch geweld.
Van der Staaij: Laat helder zijn dat wie een ander bedreigt, het recht op een verblijfsvergunning verspeelt. Dat staat nu al in Vreemdelingenwet. Ik wil dat COA en kabinet daar alert op zijn en er werk van maken. De SGP zal daar op toezien.”
De SGP wijst op diverse berichten van de afgelopen tijd over vooral geweld tegen christenen. „Daaruit blijkt dat zij regelmatig worden bedreigd en geïntimideerd, soms alleen maar omdat zij een kruisje dragen.”

 Bron: http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/sgp_geen_verblijfsvergu…

VACATURE Hoor- en Beslismedewerker IND

Voor een grote rijksoverheidsinstantie zijn wij doorlopend opzoek naar enthousiaste en gemotiveerde Hoor- en Beslismedewerkers. Klinkt dit interessant? Lees dan snel verder!
Functie-informatie In de functie van Hoor- en Beslismedewerker houd je je bezig met de algemene asielprocedure. Je bent verantwoordelijk voor het informeren van vreemdelingen over de procedure en het horen van vreemdelingen om nader inzicht te krijgen in de zaak. Daarnaast verstrek je in voorkomende gevallen, na ruggespraak, advies t.b.v. de zaak en beoordeel je of het dossier volledig is en voldoet aan de formele procedure regels. Verder verricht je de volgende werkzaamheden:
Indien nodig, een onderzoek uitvoeren c.q. uit laten voeren; Concipiëren van een conceptverslag over de bevindingen, laat dit resumpteren en ondertekenen; Onderhouden van de noodzakelijke functionele contacten, in- en extern; Bestuderen van het vigerende beleid, de geldende instructies, jurisprudentie en relevante ambtsberichten…

VACATURE: Senior Consultant Immigratie

Senior Consultant Immigratie | Human Capital | Eindhoven / Rotterdam-ROT000ZX NL-Alle-Rotterdam EY is wereldwijd toonaangevend in assurance, tax, transactions en advisory services. Met de diensten die we bieden, dragen we bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. We brengen uitmuntende leiders voort, die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen we een cruciale rol bij het creëren van een beter werkende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij. Daarom doen we er alles aan om talenten te werven en te ontwikkelen. Wij willen dat voor iedereen geldt dat, onafhankelijk van de tijd die je bij ons werkt, je ervaring bij EY van grote waarde blijft voor de rest van je leven. Duurzame ontwikkeling dus. En natuurlijk kunnen wij alleen onze uitzonderlijke dienstverlening aan cliënten waarmaken met de inzet van de beste mensen. Senior Consultant Immigratie | Human Capital |…

VACATURE: Educatiemedewerker / docent voor kinderen van vreemdelingen bij Stichting Jade Zorggroep - Assen

Arbeidsduur: 24 uur per week
Dienstverband: bepaalde tijd met kans op verlenging
Salaris: conform CAO Jeugdzorg, schaal 9
Algemene informatie Stichting JADE College
Stichting JADE College biedt onderwijs aan kinderen van vreemdelingen en Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) vanaf 13 tot 18 jaar, die (nog) niet in het regulier onderwijs terecht kunnen of worden toegelaten. Veel van de jongeren die Stichting JADE College bezoeken spreken niet of nauwelijks Nederlands. Vaak hebben ze ook weinig of geen ervaring met onderwijs/school en sommige jongeren hebben nooit leren lezen en schrijven. Stichting JADE College stelt dan ook geen eisen aan de vooropleiding van de jongeren.
De leerlingen van het Stichting JADE College krijgen een programma aangeboden dat zoveel mogelijk op henzelf is toegesneden. Stichting JADE College richt zich er op haar leerlingen kennis en praktische vaardigheden bij te brengen die ze overal kunnen gebruiken, waar ook ter wereld. Dit doen wij op …

VACATURE: Pedagogisch Medewerker AMV/BO Deventer (o.a. minderjarigen en slachtoffers mensenhandel)

Stichting Jade Zorggroep - Deventer
Arbeidsduur: 24 tot 32 uur per week
Dienstverband: voor bepaalde tijd met kans op verlenging
Salaris: conform CAO Jeugdzorg, schaal 7
Algemene informatie AMV/BO
Stichting JADE Zorggroep biedt Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen huisvesting en begeleiding. Deze jongeren vinden bij Stichting JADE Zorggroep een veilig (t)huis. Binnen de KWG zijn medewerkers 24 uur per dag aanwezig om hen op te kunnen vangen. Binnen de zekere omgeving die Stichting JADE Zorggroep haar bewoners biedt, werken zij aan weerbaarheid en (sociale) competenties.
Stichting JADE Zorggroep biedt verschillende soorten huisvesting waar jongeren de ruimte hebben tot rust te komen;
in een KWE – kleine wooneenheid voor maximaal 4 jongeren van 16 tot 18 jaarin een KWG – kinderwoongroep voor ongeveer 12 jongeren van 13 tot 18 jaar Naast de AMV opvang, biedt Stichting JADE Zorggroep opvang aan slachtoffers van mensenhandel;
Minderjarige slachtoffers mensenhandel welke in een besch…

VACATURE: Projectmedewerker Inburgering bij Vluchtelingenwerk

Betaald, Vught
Voor versterking van het project Inburgering binnen het werkgebied van VW WOBB en de ontwikkeling daaromtrent, zijn we op zoek naar twee projectmedewerkers inburgering.
Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk West- en Oost Brabant & Bommelerwaard (VW WOBB) omvat 24 gemeenten binnen de provincie Noord Brabant en 2 binnen de gemeente Gelderland. Het werkgebied is opgedeeld in drie regio's en de werkzaamheden worden lokaal uitgevoerd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Uden.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting richten zich op de belangenbehartiging van vluchtelingen en op  ondersteuning en begeleiding van asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers. Centrale thema's in de dienstverlening zijn maatschappelijke participatie, inburgering / integratie en toelating. De werkzaamheden worden zowel decentraal (in de gemeenten) als centraal (in het Aanmeldcentrum in Den Bosch en in opvangcentra in Grave  Budel en Overloon) uitgevoerd…

VACATURES: Als priogrammabegeleider op een asielzoekerscentrum (Bergen, Schalkhaar)

Programmabegeleider Start PeopleBergen aan Zee 9 dagen geleden Functieomschrijving TAKEN
Coördineert de werkzaamheden van het basisprogramma. Draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van groepsgerichte informatiebijeenkomsten. Voert individuele gesprekken met betrekking tot de specifiek aan hem opgedragen processen. Is dossierverantwoordelijk voor de processen die hij uitvoert, cq waar hij verantwoordelijk voor is.
Bemenst de informatiebalie. Voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit. Stemt met de casemanager de te nemen acties af. Stemt werkzaamheden af met keten- en samenwerkingspartners. Signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert. Functie-eisen WERK- EN DENKNIVEAU
minimaal een afgeronde HBO opleiding. Agogische richting
voorkeur ervaring met de doelgroep Bedrijfsprofiel Het COA in Bergen aan Zee. A…

VACATURES: werken met asielzoekers: Baan bij het COA (SPH, SPW, MWD) Leersum, Deventer, Wageningen, Goes

Woonbegeleiders Start PeopleDeventer Gisteren Functieomschrijving In deze functie bent u verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de opvang voor en het begeleiden van vreemdelingen. Functie-eisen Voor de functie is een afgeronde relevante opleiding op MBO+/HBO niveau vereist. Zoals SPH, SPW, MWD of een vergelijkbare voor de functie relevante opleiding, eventueel aangevuld met specifieke trainingen. Daarnaast heeft u werkervaring opgedaan in het begeleiden van doelgroepen. Mocht u niet voldoen aan de eisen, verzoeken wij u vriendelijk om niet te reageren. Bedrijfsprofiel Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op terugkeer naar het land van herkomst, door migratie of een verblijf in Ned…

Recente berichten


en meer