De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 september 2015

Asielzoeker onder voorwaarden in dienst nemen

U mag een asielzoeker 24 weken per jaar in dienst nemen. Dit mag alleen als ze niet uitzetbaar zijn en langer dan zes maanden worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of door een gemeente.
Werkgevers die asielzoekers in dienst willen nemen, moeten een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. Als een asielzoeker jonger is dan 18, moet de werkgever zich houden aan de regels voor arbeid door jongeren. Een andere voorwaarde om te mogen werken, is dat de asielzoeker een verklaring van het COA aan de werkgever kan overleggen waarin wordt aangegeven dat uitzetting niet aan de orde is.

Verklaring

Aan een asielzoeker wordt op zijn of haar verzoek door de directeur van een asielzoekerscentrum, onder wiens verantwoordelijkheid die asielzoeker valt, namens het COA een verklaring afgegeven. Hierin staat minimaal aangetekend dat deze persoon zes maanden of langer als asielzoeker in Nederland rechtmatig verblijft en dat er voor het verrichten van arbeid geen bezwaren bestaan bij het COA of de vreemdelingendienst. De verklaring maakt deel uit van de aanvraag van een TWV om er zeker van te zijn dat de asielzoeker de arbeid mag verrichten en nog steeds voldoet aan de criteria van asielzoeker.

Bijdrage aan COA

Werkende asielzoekers zijn het COA een eigen bijdrage verschuldigd voor de kosten van de opvang en de uitkering die zij maandelijks ontvangen om van te kunnen leven. Ze mogen de eerste 25 procent van hun inkomsten houden, met een maximum van 185 euro per maand. Verdienen ze meer dan het bedrag dat ze aan het COA verschuldigd zijn, dan mogen ze ook de rest houden.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

28 september 2015

Dijkhoff geeft Wilders lik op stuk (ERG GRAPPIG)

 Dijkhoff geeft Wilders lik op stuk
De PVV stelt regelmatig scherpe Kamervragen over de stijgende asielinstroom. Meestal geeft het kabinet netjes antwoord, maar staatssecretaris Dijkhoff heeft een paar originele opmerkingen in zijn beantwoording verwerkt.
Zo geeft Dijkhoff een tip voor als Wilders mensen kent die een asielzoeker in huis willen nemen.
Vraag van Wilders:
Deelt u de mening dat het ongewenst is om van Nederland het Leger des Heils van Afrika te maken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Ja, wat niet wegneemt dat ik waardering heb voor de diverse initiatieven die het Leger des Heils neemt.
Vraag van Wilders:
Waarom blijft u maar doorgaan met het eindeloos pamperen van gelukszoekers en laat u de Nederlanders stikken?
Antwoord van Dijkhoff:
U vraagt naar het waarom van een niet correcte stelling.
Vraag van Wilders:
Heeft u zelf al een paar asielzoekers in huis genomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Nee, noch heb ik daartoe anderen opgeroepen. Over de reden daartoe ben ik u geen verantwoording verschuldigd. Mochten er zich in uw nabije omgeving mensen bevinden die overwegen dit wel te doen, kan daarbij gebruik gemaakt worden van het zelfzorgarrangement dat ik onlangs heb opengesteld.
En tot slot:
Vraag van Wilders:
Kunt u dit keer het fatsoen opbrengen om elke vraag afzonderlijk te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Het oordeel over de kwalificatie ‘fatsoen’ laat ik aan u, ook omdat het niet ondenkbaar is dat wij over fatsoen verschillende opvattingen hebben.

Hier gevonden: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/dijkhoff-geeft-wilders-lik-op-stukInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Kamer: geen gezinshereniging bij kindhuwelijken


De Tweede Kamer is erg ongelukkig met berichten dat een groep van twintig uitgehuwelijkte minderjarige Syrische meisjes op weg is naar Ter Apel om zich te voegen bij hun meerderjarige echtgenoten. De PvdA wil opheldering van staatssecretaris Dijkhoff.
Kamerlid Kuiken noemt het onacceptabel dat meisjes van 13 of 14 hun man, die al eerder naar Nederland kwam, achterna reizen. "Ik geloof in zo'n geval niet in vrijwilligheid. Ik denk dat dit gedwongen huwelijken zijn."
RTV Noord meldde vanmorgen dat ongeveer twintig meisjes op weg zijn naar Ter Apel. Er zijn kinderen bij van 13 en 14, ook is er 15-jarige die zich bij haar man van 38 wil voegen. De regionale omroep heeft stukken van de IND ingezien.

Lees hier verder: http://nos.nl/artikel/2060085-kamer-geen-gezinshereniging-bij-kindhuwelijken.html

 Zou het niet zomaar kunnen dat meisjes van 15 er alles aan doen om uit een oorlogssituatie te geraken?

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vergeefs beroep op "Jeunesse" in artikel 8 EVRM gezinsleven zaak


ECLI:NL:RBDHA:2015:11174

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak15-09-2015
Datum publicatie 28-09-2015
Zaaknummer 15 / 3809
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatievovo hangende bezwaar, gezinsleven, artikel 8 EVRM.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg
Bestuursrecht
Zaaknummer: AWB 15/3809
V-nummers: [nummer 1], [nummer 2], [nummer 3]
uitspraak van de voorzieningenrechter in vreemdelingenzaken van 15 september 2015 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen
[naam 1], verzoekster,
mede namens haar minderjarige kinderen:
[naam 2],
[naam 3],
gemachtigde: mr. M.C. Heijnneman,
en
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (en diens rechtsvoorgangers), verweerder,
gemachtigde: mr. C.W.M. van Breda.

Procesverloop

Bij besluit van 12 februari 2015 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van verzoekster om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘familie en gezin op grond van artikel 8 van het EVRM’ afgewezen.
Verzoekster heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2013. Verzoekster is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens waren aanwezig de heer [naam 4], de echtgenoot van verzoekster, en hun twee minderjarige kinderen, alsmede mevrouw N. Meliefste, maatschappelijk werker bij Maatschappelijk werk Walcheren (MWW).

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter beoordeelt of het bezwaar een redelijke kans van slagen heeft. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.
Op grond van artikel 78 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) beslist de voorzieningenrechter, indien een verzoek is gedaan teneinde uitzetting te voorkomen voordat is beslist op het bezwaar dat is gericht tegen de beschikking tot afwijzing van de aanvraag van de verblijfsvergunning, zoveel mogelijk tevens over dat bezwaar.
2. Verzoekster heeft gesteld te zijn geboren op [geboortedatum 1] (toegekende geboortedatum is [geboortedatum 1]) en de Burundische nationaliteit te bezitten. Zij verblijft sinds maart 2005 in Nederland. Bij besluit van 30 januari 2006 heeft verweerder aan haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend met ingang van 29 maart 2005 en geldig tot 29 maart 2010, op grond van het categoriale beschermingsbeleid dat voor asielzoekers afkomstig uit Burundi werd gevoerd. Per 19 juni 2006 heeft verweerder dit beleid beëindigd. Bij besluit van 23 april 2010 is de verleende verblijfsvergunning met terugwerkende kracht per 19 juni 2006 ingetrokken. Deze rechtbank en zittingsplaats heeft het hiertegen ingestelde beroep bij uitspraak van 16 december 2010 (AWB 10/18190) ongegrond verklaard. Hiertegen is geen rechtsmiddel aangewend.
De op 10 maart 2010 ingediende aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd is door verweerder bij besluit 5 januari 2011 afgewezen.
Gelet hierop heeft verzoekster van 29 maart 2005 tot 19 juni 2006 rechtmatig verblijf in Nederland gehad.
3. Verzoekster heeft aan haar aanvraag ten grondslag gelegd dat zij in Nederland gezinsleven uitoefent met haar partner [naam 4] (hierna: referent), van gestelde Angolese nationaliteit, en hun twee minderjarige dochters [naam 2], geboren op [geboortedatum 2] en [naam 3], geboren op [geboortedatum 3] en beiden van onbekende nationaliteit. De kinderen zijn in het bezit van een ‘cédula pessoal’ van de Angolese ambassade in Rotterdam. Referent bezit een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van de Pardonregeling.
4. Op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000, in samenhang met artikel 3.71, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) wordt een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000 afgewezen indien de vreemdeling niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) die overeenkomt met het verblijfsdoel waarvoor de verblijfsvergunning is aangevraagd.
Ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw 2000 in samenhang met artikel 3.71, eerste lid, van het Vb 2000 wordt een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000 afgewezen indien de vreemdeling niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding.
Op grond van artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van het Vb 2000 kan bij afwijzing van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000, alsnog ambtshalve een dergelijke verblijfsvergunning worden verleend aan de vreemdeling wiens uitzetting in strijd zou zijn met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
Op grond van artikel 3.71, tweede lid, aanhef en onder l, van het Vb 2000 is van het vereiste van een geldige mvv vrijgesteld de vreemdeling van wie uitzetting in strijd met artikel 8 van het EVRM zou zijn. Ingevolge het derde lid, kan verweerder het eerste lid buiten toepassing laten, voor zover toepassing daarvan naar zijn oordeel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Op grond van artikel 8, eerste lid, van het EVRM heeft een ieder, voor zover hier van belang, recht op respect voor zijn privéleven en familie- en gezinsleven.
Het tweede lid bepaalt dat geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
5. Bij de beoordeling of het ontbreken van een geldige mvv in een concreet geval kan worden tegengeworpen dient uit een op de zaak toegespitste belangenafweging te blijken dat de uitzetting van de vreemdeling niet in strijd is met artikel 8 van het EVRM.
6. De voorzieningenrechter dient - voorlopig oordelend - te beoordelen of verweerder alle relevante feiten en omstandigheden in zijn belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of verweerder zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een “fair balance” tussen enerzijds het belang van de vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezinsleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de Nederlandse samenleving bij het voeren van een restrictief toelatingsbeleid. De gehanteerde maatstaf van de fair balance impliceert dat de toetsing door de rechter enigszins terughoudend dient te zijn.
7. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de afwijzing van de aanvraag geen inmenging in het recht op eerbiediging van het familie- of gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM is, nu verzoekster sinds 5 jaar gezinsleven uitoefent zonder dat zij in Nederland mag verblijven. Verder heeft verzoekster ruim 17 jaar in Burundi gewoond, zodat de banden met Burundi niet volledig verbroken zijn. Zij kan zich daarom met haar kinderen zelfstandig handhaven in Burundi. Verder weegt zwaar dat haar partner een uitkering geniet op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) en hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij alles op alles zet om een passende werkkring te vinden. Dat referent in het bezit is een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in Nederland op grond van de pardonregeling en de kinderen in Nederland zijn geboren, brengt niet met zich mee dat verzoekster automatische verblijf in Nederland moet worden toegestaan. Er is niet gebleken van een objectieve belemmering om het familie- of gezinsleven in Burundi of Angola uit te oefenen. Gelet op de zeer jeugdige leeftijd van de minderjarige kinderen, ten tijde van het primaire besluit 4 en 2 jaar oud, is nog geen sprake van een zodanige worteling in Nederland dat toekomstmogelijkheden elders voor hen niet aanwezig zijn. Verder weegt in het nadeel van verzoekster dat zij niet in het bezit is van een geldig paspoort en niet heeft aangetoond dat zij door de autoriteiten van haar land niet meer in het bezit kan worden gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding. Verweerder ziet voorts geen aanleiding verzoekster op grond van de hardheidsclausule alsnog vrij te stellen van het mvv-vereiste.
8. Verzoekster voert aan dat zij dient te worden vrijgesteld van het mvv-vereiste. Verweerder heeft de verschillende belangen die hier spelen onvoldoende betrokken in de beoordeling. Verzoekster stelt dat zij in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd en dat zij gezinsleven is aangegaan ten tijde van haar rechtmatig verblijf. Verweerder heeft daarom ten onrechte geen inmenging op het gezinsleven aangenomen. Er is wel degelijk een belemmering om het gezinsleven in Burundi of Angola uit te oefenen. Verzoekster stelt dat zij niet in het bezit is van een origineel Burundees paspoort, zodat het voor haar onmogelijk is terug te keren naar Burundi dan wel naar Angola te reizen en op basis van dit paspoort eventueel in aanmerking te kunnen komen
voor verblijf in Angola bij haar partner. Verder heeft zij een brief van de ambassade van Burundi uit 2009 overgelegd waaruit blijkt dat een paspoort alleen in Burundi zelf kan worden aangevraagd, eventueel met behulp van een volmacht. Verzoekster stelt dat zij geen netwerk in Burundi heeft, zodat zij hiervan geen gebruik kan maken. Evenmin is zij in het bezit van een oud paspoort, zodat zij niet aan de voorwaarden kan voldoen om in het bezit te geraken van een nieuw paspoort. Referent is ook niet in het bezit van een Angolees paspoort, waardoor de beide kinderen evenmin op een reisdocument van hem kunnen worden ingeschreven. De kinderen bezitten slecht een ‘cédula pessoal’ van de Angolese ambassade, maar die kunnen niet gelijkgesteld worden met een zelfstandig reisdocument.
Daarnaast zijn de belangen van de kinderen onvoldoende meegewogen. Beide kinderen zijn in Nederland geboren en hebben geen banden met Burundi of met Angola. Zij spreken slechts de Nederlandse taal, zijn hier te lande schoolgaand en geworteld in de Nederlandse samenleving.
Het gezin is financieel niet in staat om de kosten van een reis en verblijf in Burundi dan wel Angola te voldoen. Ter onderbouwing van bovengenoemd standpunt heeft verzoekster op 24 augustus 2015 de volgende stukken overgelegd: een brief van 20 augustus 2015 van het MWW, een brief van 20 november 2014 van een algemeen maatschappelijk werker, een brief van 3 november 2014 van een jeugdverpleegkundige GGD, brieven van de huisarts van 27 maart 2015 en 16 september 2014, twee aktes van erkenning door referent (de vader van de beide kinderen) en een - tijdelijk - arbeidscontract van referent dat is ingegaan op 10 augustus 2015.
9. Verweerder heeft zich in het verweerschrift van 20 augustus 2015 op het standpunt gesteld dat ten onrechte geen inmenging is aangenomen op het gezinsleven, maar dat het primaire besluit voor het overige wordt gehandhaafd.
10. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat gelet op het verweerschrift en het verhandelde ter zitting niet meer in geschil is dat sprake is van inmenging in het recht op eerbiediging van het familie- of gezinsleven van verzoekster.
11. De voorzieningenrechter is verder – enigszins terughoudend toetsend – van oordeel dat verweerder zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat in het geval van verzoekster tegenwerping van het mvv-vereiste niet in strijd is met artikel 8 van het EVRM dan wel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Verweerder heeft daarbij in het nadeel van verzoekster kunnen betrekken dat zij haar gezinsleven in Nederland heeft gecontinueerd na de intrekking van haar verblijfsvergunning asiel in 2010, wetende dat haar verblijf in Nederland onrechtmatig was. Verweerder heeft daarbij eveneens kunnen betrekken dat er geen objectieve belemmeringen zijn om het gezinsleven in Burundi of Angola uit te oefenen. De omstandigheid dat geen van de gezinsleden in het bezit is van een geldig paspoort is geen objectieve belemmering, omdat niet is aangetoond dat verzoekster en haar gezinsleden door de autoriteiten van het land van herkomst niet in het bezit kunnen worden gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding. De brief van de ambassade van Burundi van 31 augustus 2009 is in het algemeen gesteld en ziet niet op verzoekster persoonlijk. Verweerder heeft voorts kunnen overwegen dat de kinderen gezien hun jonge leeftijd ook elders toekomstmogelijkheden hebben. Ook heeft verweerder zwaar kunnen laten wegen dat referent een WWB-uitkering heeft ontvangen. Dat referent sinds 10 augustus 2015 een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft is positief, maar maakt niet dat sprake is van een objectieve belemmering. Gelet op het samenstel van factoren heeft verweerder kunnen besluiten dat de Staat een zwaarwegend belang heeft de ontstane situatie voor rekening en risico van verzoekster te laten komen. Het beroep van verzoekster ter zitting op het arrest van het EHRM van 3 oktober 2014 inzake Jeunesse tegen Nederland (12738/10) leidt evenmin tot een ander oordeel. Uit het arrest Jeunesse volgt dat in de belangenafweging zwaar gewicht dient te worden toegekend aan het feit dat Jeunesse toen zij werd geboren de Nederlandse nationaliteit had, hetgeen bij verzoekster of haar kinderen niet het geval is. De voorzieningenrechter overweegt verder onder verwijzing naar paragraaf 119 van het arrest Jeunesse dat het beroep van verzoekster hierop faalt, omdat, zoals verweerder terecht heeft gesteld, van vergelijkbare omstandigheden geen sprake is. Het EHRM heeft van belang geacht dat de kinderen van Jeunesse diep geworteld (deeply rooted) in Nederland waren en dat zij de Nederlandse nationaliteit hadden. In deze zaak is daarvan geen sprake nu de kinderen, geboren op [geboortedatum 2] en [geboortedatum 3], niet de Nederlandse nationaliteit hebben en dermate jong zijn dat van een diepe geworteldheid nog niet kan worden gesproken.
12. De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de medische problemen van verzoekster evenmin aanleiding geven tot verblijfsaanvaarding, reeds omdat niet is gebleken dat verzoekster hiervoor onder behandeling staat.
13. Nu nader onderzoek naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak worden het bezwaar met toepassing van artikel 78 van de Vw 2000 ongegrond verklaard.
14. Gegeven de beslissing in de hoofdzaak is er geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.
15. Voor een proceskostenveroordeling bestaat evenmin aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter:
- verklaart de bezwaar ongegrond;
- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen af.
Deze uitspraak is gedaan door mr. A.W. Ente, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. J.A.B. Koens, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 15 september 2015.
Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan voor zover het betreft de ongegrondverklaring van het beroep binnen vier weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

 Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:11174


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

SGP: Geen verblijfsvergunning na geweld in asielzoekerscentrum


SGP: Geen verblijfsvergunning na geweld in asielzoekerscentrum - De politie bij een asielzoekerscentrum in Cassel, Duitsland, na een vechtpartij. Beeld AFP
De politie bij een asielzoekerscentrum in Cassel, Duitsland, na een vechtpartij. Beeld AFP

Asielzoekers die geweld gebruiken, moeten het recht op een verblijfsvergunning verliezen. Daarvoor pleit de SGP bij monde van fractievoorzitter Van der Staaij.
De laatste weken zijn er diverse incidenten geweest in Europese asielzoekerscentra waarbij geweld werd gebruikt. Vooral christenen, Koerden en andere minderheden hebben te maken met islamitisch geweld.
Van der Staaij: Laat helder zijn dat wie een ander bedreigt, het recht op een verblijfsvergunning verspeelt. Dat staat nu al in Vreemdelingenwet. Ik wil dat COA en kabinet daar alert op zijn en er werk van maken. De SGP zal daar op toezien.”
De SGP wijst op diverse berichten van de afgelopen tijd over vooral geweld tegen christenen. „Daaruit blijkt dat zij regelmatig worden bedreigd en geïntimideerd, soms alleen maar omdat zij een kruisje dragen.”

 Bron: http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/sgp_geen_verblijfsvergunning_na_geweld_in_asielzoekerscentrum_1_942142

Helemaal mee eens. Openbare orde gevaar staat in de wet, Een veilige plek vinden betekent ook die veilig voor je medemens laten zijn en blijven.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

26 september 2015

VACATURE Hoor- en Beslismedewerker IND


Voor een grote rijksoverheidsinstantie zijn wij doorlopend opzoek naar enthousiaste en gemotiveerde Hoor- en Beslismedewerkers. Klinkt dit interessant? Lees dan snel verder!
Functie-informatie
In de functie van Hoor- en Beslismedewerker houd je je bezig met de algemene asielprocedure. Je bent verantwoordelijk voor het informeren van vreemdelingen over de procedure en het horen van vreemdelingen om nader inzicht te krijgen in de zaak. Daarnaast verstrek je in voorkomende gevallen, na ruggespraak, advies t.b.v. de zaak en beoordeel je of het dossier volledig is en voldoet aan de formele procedure regels. Verder verricht je de volgende werkzaamheden:
 • Indien nodig, een onderzoek uitvoeren c.q. uit laten voeren;
 • Concipiëren van een conceptverslag over de bevindingen, laat dit resumpteren en ondertekenen;
 • Onderhouden van de noodzakelijke functionele contacten, in- en extern;
 • Bestuderen van het vigerende beleid, de geldende instructies, jurisprudentie en relevante ambtsberichten in relatie tot de betreffende zaak;
 • Analyse van het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten en wegen van de spelende belangen;
 • Voorstellen om aanvullend onderzoek te verrichten c.q. te laten verrichten;
 • Een oordeel over de zaak vormen, concipieert een conceptbeslissing;
 • Afhandelen c.q. zorg dragen voor de afhandeling van de zaak.
Voorwaarden
Als Hoor- en Beslismedewerker voldoe je aan het volgende profiel:
 • Tenminste een afgeronde opleiding HBO-Rechten;
 • Kennis van het algemeen bestuurs- en bij voorkeur vreemdelingenrecht;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal;
 • Ervaring met het beslissen op dossiers bij een uitvoeringsinstantie is een pré;
 • Inzetbaarheid van 36- 40 uur per week.
Aanbod
Werken bij DPA Legal Services betekent werken voor een jonge en dynamische organisatie. Met veel energie en plezier staan wij in contact met kandidaten en opdrachtgevers. Naast werken is er ook tijd voor plezier. Periodiek organiseren we teamactiviteiten om elkaar op persoonlijk vlak te leren kennen en op deze manier je ook in contact te brengen met je collega’s van DPA Legal Services.
Organisatie- en afdelingsomschrijving
Het betreft een grote Rijksoverheidsinstantie. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland en behandelt aanvragen op het gebied van asiel, regulier en naturalisatie. Zij zijn gevestigd op verschillende locaties in Nederland.

 Hier gevonden: https://www.dpa.nl/vacatures/hoor-en-beslismedewerker-5

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Senior Consultant Immigratie


Senior Consultant Immigratie | Human Capital | Eindhoven / Rotterdam - ROT000ZX
NL-Alle-Rotterdam
EY is wereldwijd toonaangevend in assurance, tax, transactions en advisory services. Met de diensten die we bieden, dragen we bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. We brengen uitmuntende leiders voort, die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen we een cruciale rol bij het creëren van een beter werkende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.
 
Daarom doen we er alles aan om talenten te werven en te ontwikkelen. Wij willen dat voor iedereen geldt dat, onafhankelijk van de tijd die je bij ons werkt, je ervaring bij EY van grote waarde blijft voor de rest van je leven. Duurzame ontwikkeling dus. En natuurlijk kunnen wij alleen onze uitzonderlijke dienstverlening aan cliënten waarmaken met de inzet van de beste mensen.
 
Senior Consultant Immigratie | Human Capital | Eindhoven / Rotterdam
 
Functie
Onze fiscale praktijk is een van de meest internationale: in meer dan 120 landen is ons netwerk van 28.000 professionals actief aan het werk om de lat voor uitzonderlijke dienstverlening steeds hoger te leggen. Human Capital houdt zich bezig met alle aspecten van (grensoverschrijdende) arbeid en loon. De dienstverlening omvat onder andere advisering omtrent loonheffing, inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, immigratie, pensioen, beloningen etc. Voor onze immigratie groep zijn wij op zoek naar een Senior Consultant Immigratie (Eindhoven / Rotterdam, fulltime).
 
Werkzaamheden
Als Senior Consultant Immigratie adviseer je onze cliënten welke vergunningen nodig zijn voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in Nederland of in het buitenland Daarnaast adviseren wij internationale organisaties over de inrichting van hun immigratieprocessen zodat ze ‘in compliance‘ zijn op immigratiegebied.
 
Binnen deze positie werk je in een internationaal en enthousiast team vanuit ons kantoren in Eindhoven en Rotterdam en heb je veel contact met Nederlandse en internationale collega’s. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van junior immigratie collega’s en de verdere uitbouw van onze immigratiepraktijk. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met cliënten en overheidsinstellingen.
  
Functie eisen
 • Minimaal een afgeronde Bachelor, bijvoorbeeld MER of HRM
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van immigratie
 • Ervaring met de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Vreemdelingenwet en Europese regelgeving op het gebied van immigratie
 • Constant streven naar het afleveren van kwalitatief goed werk voor de klant
 • Analytisch sterk, proactief, stressbestendig en nauwkeurig
 • Communicatief vaardig en uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift
 • Flexibel (ook in werklocatie)
 • Je werkt graag in een team en bent kritisch ingesteld zowel naar het team als naar jezelf
Aanbod
Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden biedt EY een afwisselende baan in een prettige en collegiale sfeer en een breed pakket opleidingen.
 
Belangstelling
Richt je sollicitatie aan Valérie Rath via onderstaande link. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Valérie Rath, 06-52465897.

 Hier gevonden: https://ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobdetail.ftl?lang=nl&job=1482567&src=JB-10820

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Educatiemedewerker / docent voor kinderen van vreemdelingen bij Stichting Jade Zorggroep - Assen

 Arbeidsduur: 24 uur per week
Dienstverband: bepaalde tijd met kans op verlenging
Salaris: conform CAO Jeugdzorg, schaal 9
Algemene informatie Stichting JADE College
Stichting JADE College biedt onderwijs aan kinderen van vreemdelingen en Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) vanaf 13 tot 18 jaar, die (nog) niet in het regulier onderwijs terecht kunnen of worden toegelaten. Veel van de jongeren die Stichting JADE College bezoeken spreken niet of nauwelijks Nederlands. Vaak hebben ze ook weinig of geen ervaring met onderwijs/school en sommige jongeren hebben nooit leren lezen en schrijven. Stichting JADE College stelt dan ook geen eisen aan de vooropleiding van de jongeren.
De leerlingen van het Stichting JADE College krijgen een programma aangeboden dat zoveel mogelijk op henzelf is toegesneden. Stichting JADE College richt zich er op haar leerlingen kennis en praktische vaardigheden bij te brengen die ze overal kunnen gebruiken, waar ook ter wereld. Dit doen wij op basis van ons eigen onderwijs programma “Wijzer door de wereld.” Met het lesprogramma leren leerlingen snel en goed Nederlands en/of Engels. Op ieder moment van het jaar kunnen nieuwe leerlingen instromen.
Functieomschrijving
De educatiemedewerker geeft gedurende de gehele week les aan de leerlingen van Stichting JADE College. De educatiemedewerker verzorgt en ontwikkelt zelfstandig het lesprogramma en geeft zelfstandig les aan wisselende groepen leerlingen qua niveau en grootte van de groep. De educatiemedewerker ondersteunt jeugdigen pedagogisch en didactisch ter voorbereiding op de aansluiting op regulier onderwijs, c.q. op de arbeidsmarkt.
De educatiemedewerker onderhoudt contacten met de begeleiding, ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van de jongeren en andere disciplines.
Educatiemedewerkers van Stichting JADE College maken deel uit van een team en ontvangen leiding van de schoolleider van het betreffende College. Zij geven zelf geen leiding aan anderen. De educatiemedewerker neemt deel aan vergaderingen, jaarlijkse BHV cursussen e.d.
Tevens verzorgt de educatiemedewerker (recreatieve) activiteiten, zoals sport- en speldagen, excursies, kampen, en dergelijke.
Functie -eisen:
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het onderwijs, bij voorkeur ISK
 • Bevoegd zijn voor het geven van Engels is een pre
 • NT2 aantekening is een pre
 • Kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijs in het algemeen en op het vakgebied (waarbinnen wordt onderwezen) in het bijzonder
 • Goede communicatieve vaardigheden met overtuigingskracht
 • Mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren
 • Stelt zich op als cultuurdrager, zowel in- als extern
 • Probleemoplossend en willen pionieren, resultaatgericht
 • Affiniteit met kinderen van vreemdelingen en Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
Een TSI-gedragsanalyse maakt deel uit van de procedure
Vereiste ervaring:
 • als docent: 2 jaar

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Pedagogisch Medewerker AMV/BO Deventer (o.a. minderjarigen en slachtoffers mensenhandel)

 Stichting Jade Zorggroep - Deventer
Arbeidsduur: 24 tot 32 uur per week
Dienstverband: voor bepaalde tijd met kans op verlenging
Salaris: conform CAO Jeugdzorg, schaal 7
Algemene informatie AMV/BO
Stichting JADE Zorggroep biedt Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen huisvesting en begeleiding. Deze jongeren vinden bij Stichting JADE Zorggroep een veilig (t)huis. Binnen de KWG zijn medewerkers 24 uur per dag aanwezig om hen op te kunnen vangen. Binnen de zekere omgeving die Stichting JADE Zorggroep haar bewoners biedt, werken zij aan weerbaarheid en (sociale) competenties.
Stichting JADE Zorggroep biedt verschillende soorten huisvesting waar jongeren de ruimte hebben tot rust te komen;
 • in een KWE – kleine wooneenheid voor maximaal 4 jongeren van 16 tot 18 jaar
 • in een KWG – kinderwoongroep voor ongeveer 12 jongeren van 13 tot 18 jaar
Naast de AMV opvang, biedt Stichting JADE Zorggroep opvang aan slachtoffers van mensenhandel;
 • Minderjarige slachtoffers mensenhandel welke in een beschermde 24-uurs woonvorm worden opgevangen.
 • Meerderjarige slachtoffers van mensenhandel, men spreekt hier over Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM).
Functieomschrijving
De Pedagogisch Medewerker B is verantwoordelijk voor het aanbieden van een verantwoord pedagogisch leefklimaat voor groep en individu, zodanig dat op basis daarvan de begeleiding optimaal tot zijn recht kan komen. De Pedagogisch Medewerker B werkt in en vanuit een vast team. Daarnaast is de Pedagogisch Medewerker B als persoonlijk begeleider verantwoordelijk voor de specifieke begeleiding van één of meerdere cliënten en de daarbij behorende contacten.
Functie -eisen:
 • Beroepsgerichte opleiding afgerond op minimaal MBO- niveau 4 of HBO- niveau.
 • Een realistisch, collegiaal en orthopedagogisch getoetst begeleidingsplan kunnen opstellen.
 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed in en vanuit een team kunnen functioneren.
 • Flexibel inzetbaar (24-uurs opvang maandag t/m zondag) en stressbestendig zijn en beschikken over doorzettingsvermogen en humor.
 • Duidelijkheid en structuur kunnen bieden.
 • Betrokken willen zijn bij de organisatie en haar ontwikkeling.
 • Bij voorkeur in bezit van rijbewijs B en beschikkend over een auto.
 • Een TSI-gedragsanalyse maakt onderdeel uit van de procedure
Plaats:
 • Deventer
Vereiste ervaring:
 • Begeleiding en opvang : 2 jaar
Bron: http://www.indeed.nl/cmp/Stichting-Jade-Zorggroep/jobs/Pedagogisch-Medewerker-Amv-Bo-3411e994eeb5875b?q=vreemdelingen


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Projectmedewerker Inburgering bij Vluchtelingenwerk

 Betaald, Vught
Voor versterking van het project Inburgering binnen het werkgebied van VW WOBB en de ontwikkeling daaromtrent, zijn we op zoek naar twee projectmedewerkers inburgering.
Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk West- en Oost Brabant & Bommelerwaard (VW WOBB) omvat 24 gemeenten binnen de provincie Noord Brabant en 2 binnen de gemeente Gelderland. Het werkgebied is opgedeeld in drie regio's en de werkzaamheden worden lokaal uitgevoerd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Uden.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting richten zich op de belangenbehartiging van vluchtelingen en op  ondersteuning en begeleiding van asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers. Centrale thema's in de dienstverlening zijn maatschappelijke participatie, inburgering / integratie en toelating. De werkzaamheden worden zowel decentraal (in de gemeenten) als centraal (in het Aanmeldcentrum in Den Bosch en in opvangcentra in Grave  Budel en Overloon) uitgevoerd. Het grootste deel van het uitvoerende dienstverlenende werk wordt gedaan door vrijwilligers.
Vacature
Wij zoeken daarom per direct twee projectmedewerkers Inburgering m/v:
 • een medewerker  voor 12 uur per week met  de mogelijkheid tot uitbreiding naar maximaal 36 uur per week, voor de duur van het project:
 voor de omgeving  Made en Drunen,
 • een medewerker voor 20 uur per week met de mogelijkheid tot uitbreiding naar maximaal 36 uur per week, voor de omgeving Schijndel, Sint-Oedenrode en Valkenswaard.
referentiefunctie hier op te vragen.

De hoofdtaken
De algemene werkzaamheden van de projectmedewerker richten zich op het traject inburgering.
Voor deze tijdelijke functie zijn de werkzaamheden met name gericht op:
 • het werven en selecteren van vrijwilligers (taalcoaches/toetsers/klassenassistenten)
 • het faciliteren en organiseren van (nieuw) op te starten locaties/groepen Inburgering.
 • werkbegeleiding aan de vrijwilligers om te zorgen voor voldoende kwaliteit bij de productuitvoering.
 • in samenspraak met de taalaanbieder (n.a.v. INT2 toets) en inburgeraar een trajectplan en cursuscontract vaststellen.
 • erop toezien dat de noodzakelijke administratieve handelingen t.b.v. registratie en verantwoording verricht worden (met ondersteuning van administratief medewerker Inburgering)
 • monitoring voortgang van de lessen en procesbegeleiding in individuele ondersteuning door taalcoach.
 • overleg met projectleider en inburgeringsteam bij opstart nieuwe groep of tussentijdse problemen/uitzonderingen.
 • monitoring voortgang van de lessen en kwaliteit van de docenten.
 • het faciliteren en het onderhouden van contacten met de taalaanbieders (docenten)over het inburgeringsaanbod van VW WOBB (opstart-instroom-uitstroom).
 • rapporteren en communiceren naar leidinggevende (projectleider).
Daarnaast ligt de nadruk op de begeleiding van het projectteam (vrijwilligers) en de monitoring van het uitvoeringsproces. Dit betekent onder andere coördinatie op de verschillende werklocaties en het actualiseren van cliëntgegevens in VVS in het kader van het keurmerk Blik op Werk en DUO.
Standplaats
De werkzaamheden zullen flexibel in het werkgebied van VW WOBB worden ingezet.
Informatie over de functie
De projectmedewerker voert projecten uit die door hun grootschaligheid en/of aard niet als project binnen bestaande functies van VW WOBB onder te brengen zijn. Deze projecten kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld regionale en/of landelijke initiatieven of beleidswijzigingen en kunnen meerdere jaren duren. De projectteams worden doorgaans samengesteld uit diverse geledingen uit VW WOBB.
De projectmedewerker geeft functioneel leiding aan projectleden (vrijwilligers) en ressorteert functioneel onder de projectleider en hiërarchisch onder de manager.
Van de projectmedewerker worden sociale vaardigheden (richting projectleden, in- en externe contacten), goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid verwacht, stressbestendigheid, alsmede plan- en organisatievermogen en accuraatheid in administratieve handelingen.
Een flexibele instelling en mobiliteit zijn van belang.
Kennis en ervaring met NT2 taalonderwijs en de Wet Inburgering is een pré.
Rijbewijs en auto ter beschikking is noodzakelijk gezien de geografische spreiding van het project.
Informatie over de vacature
Het betreft een tijdelijke aanstelling van 7 maanden met de mogelijkheid tot verlening
Aanstelling is in het werkgebied van de stichting. Werkdagen en -tijden zijn te bepalen in overleg met de projectleider.
De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing. Inschaling vindt plaats in schaal 8 van de salarisregeling CAO.
Een algemene functieomschrijving is bijgevoegd.
Informatie over de procedure
Vragen over de inhoud van de functie kunnen worden gesteld aan Marianka Finke, Projectleider, via telefoonnummer 0412-648664 (maandag t/m donderdag bereikbaar) of aan Piet Abma, Manager Integratie West telefoon 06-10433816.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur.
Bij interne sollicitaties door vrijwilligers hoort het opvragen van referenties bij de betreffende coördinator tot de procedure.
Reageren
Sollicitatiebrief met curriculum vitae, o.v.v. 'Projectmedewerker inburgering' per e-mail sturen aan vacature@vluchtelingenwerk-wobb.nl.
Reacties moeten uiterlijk voor vrijdag 2 oktober binnen zijn.

 Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/wobb/vacatures/projectmedewerker-inburgering


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURES: Als priogrammabegeleider op een asielzoekerscentrum (Bergen, Schalkhaar)Programmabegeleider

Functieomschrijving

TAKEN
 • Coördineert de werkzaamheden van het basisprogramma.
 • Draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van groepsgerichte informatiebijeenkomsten.
 • Voert individuele gesprekken met betrekking tot de specifiek aan hem opgedragen processen.
 • Is dossierverantwoordelijk voor de processen die hij uitvoert, cq waar hij verantwoordelijk voor
is.
 • Bemenst de informatiebalie.
 • Voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit.
 • Stemt met de casemanager de te nemen acties af.
 • Stemt werkzaamheden af met keten- en samenwerkingspartners.
 • Signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert.

Functie-eisen

WERK- EN DENKNIVEAU
 • minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Agogische richting
 • voorkeur ervaring met de doelgroep

Bedrijfsprofiel

Het COA in Bergen aan Zee.

Aanbod

Voor het COA in Bergen aan Zee zijn wij op zoek naar een programmabegeleider voor 24 - 36 uur per week.

Bron: http://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/7440643/Programmabegeleider


Programmabegeleider

 • SCHALKHAAR
 • Tijdelijk dienstverband
 • 32 uren
  • MBO

Over de functie

Voor diverse locaties van het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) zijn wij op zoek naar Programmabegeleiders. In de functie van Programmabegeleider werk jij in de opvang van asielzoekers op één van onze locaties. De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
 • Je signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert.
 • Je coördineert, organiseert en geeft uitvoering aan de uit te voeren programma's
 • Je organiseert en voert informatiebijeenkomsten en trainingen uit in het kader van terugkeer, oriëntatie en kennis van de Nederlandse samenleving
 • Je voert individuele gesprekken met asielzoekers en draagt zorg voor een goed dossiervorming
 • Je voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit.
 • Je organiseert en bemenst de informatiebalie
 • Je werkt actief samen met collega's op het centrum en professionals van andere organisaties die met vreemdelingen werken voor afstemming en uitwisseling van informatie

Functie eisen

 • Opleidingsniveau: MBO+/HBO, bij voorkeur een diploma van een sociaal agogische of maatschappelijke opleiding.
 • Affiniteit met de doelgroep, houden van aanpakken en een flexibele instelling
 • Een professional met agogische vaardigheden en methodische gespreksvoering
 • Uitstekende schriftelijke vaardigheden, o.a. registreren en rapporteren (digitaal)
 • Uitstekende mondelinge vaardigheden
 • Bereidheid tot onregelmatig werken
 • Ervaring met multiculturele communicatie en het werken met groepen
 • Ervaring met digitaal werken ten behoeve van actuele dossiers
 • In staat zijn om spanningen te signaleren en lastige gesprekken te voeren over ongewenst gedrag
 • Samenwerkingscommunicatieve vaardigheden met in- en externe partijen

Over het bedrijf

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de organisatie in Nederland voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Door de huidige hoge instroom van mensen die op dit moment in ons land asiel aanvragen, wordt het aantal opvanglocaties tijdelijk uitgebreid. Het COA is een unieke organisatie met een bijzondere doelgroep. De opvang en begeleiding van de ‘bewoners' staan bij iedere functie centraal. De aard van het werk vraagt om een betrokken en flexibele houding die uitgaat van aanpakken en doen wat nodig is om de huisvesting en begeleiding goed te regelen. De inbreng van medewerkers op hun vakgebied maakt het verschil voor de toekomst van iedere asielzoeker in Nederland.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende functie met marktconform salaris
 • Een goede werksfeer waarbij respect, vertrouwen en collegialiteit centraal staan
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten
 • De duur van de functie is per locatie verschillend

Samenvatting

 • Standplaats SCHALKHAAR
 • Dienstverband Tijdelijk dienstverband
 • Opleidingsniveau
  • MBO

Bron: http://www.startpeople.nl/detail/1500/18160986/Programmabegeleider.html

 

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURES: werken met asielzoekers: Baan bij het COA (SPH, SPW, MWD) Leersum, Deventer, Wageningen, Goes


Woonbegeleiders

Functieomschrijving

In deze functie bent u verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de opvang voor en het begeleiden van vreemdelingen.

Functie-eisen

Voor de functie is een afgeronde relevante opleiding op MBO+/HBO niveau vereist. Zoals SPH, SPW, MWD of een vergelijkbare voor de functie relevante opleiding, eventueel aangevuld met specifieke trainingen. Daarnaast heeft u werkervaring opgedaan in het begeleiden van doelgroepen. Mocht u niet voldoen aan de eisen, verzoeken wij u vriendelijk om niet te reageren.

Bedrijfsprofiel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op terugkeer naar het land van herkomst, door migratie of een verblijf in Nederland. Wij zoeken in de gehele regio op diverse locaties regelmatig woonbegeleiders.

Aanbod

Werken bij het COA is werken in een bijzondere doelgroep waarin je jezelf veel kunt ontwikkelen. Naast goede arbeidsvoorwaarden is het een goede aanvulling op je werkervaring. Let op! Het COA werkt met vertrouwelijke gegevens. Daarom maakt de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) deel uit van de sollicitatieprocedure. Indien de VOG niet kan worden afgegeven, wordt de sollicitatieprocedure beëindigd.


http://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/7542101/Woonbegeleiders


Woonbegeleider al


Beschrijving
Als medewerker AMV opvang ben je verantwoordelijk voor de opvang en het begeleiden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen tussen de 13 en 18 jaar. Deze jongeren zullen zoveel mogelijk zelfstandig leven; zelf hun eten verzorgen, verantwoordelijk voor inkopen en schoonmaak.
- Dagelijkse begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen
- Veilige opvang
- Interveniëren bij problemen, optredende spanningen en crisissituaties en dit registreren
- Omgaan grensoverschrijdend gedrag
- Waarborgen rechten
- Scholingsaanbod
- Aansluiten & ondersteunen ontwikkeling
- Motiveren om opleiding te volgen
- Begeleiding
- Bijhouden van een persoonlijk dossier
- Opstellen verblijfsplan
- Competentielijst
- Signaleringslijst
- Contact onderhouden met ketenpartners, voogdij instellingen en relevante onderwijsinstellingen
- Informeren en adviseren over de uitvoeringsregelingen
- Gesprekken voeren over terugkeer, doorverwijzen, controleren en afstemmen met ketenpartners
- Creëren van een evenwichtige leefomgeving
Functie-eisen
Om voor deze functie in aanmerking te komen beschik je over minimaal één van de volgende afgeronde opleiding: MBO of HBO richting SPH/ MWD of vergelijkbaar aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring met minderjarigen. Daarnaast ben je per direct beschikbaar, beschik je over eigen vervoer en ben je bereid dag-, middag-, nacht- en weekenddiensten te werken. Als persoon ben je communicatief sterk, beschik je over overtuigingskracht en sta je stevig in jouw schoenen.
Kandidaten woonachtig in de directe omgeving van Leersum genieten de absolute voorkeur.
Wat wij bieden
Het betreft een tijdelijke functie voor 32 of 36 uur per week tot 1 januari 2016. Salaris ? 16,12 bruto per uur.
Originele titel: Vacature woonbegeleider alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Solliciteren?

Kijk hier: http://fulltimeplek.nl/Vacature/Uitzendplaats/Woonbegeleider+al+LeersumWoonbegeleider

Functieomschrijving

Als woonbegeleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de basisprocessen. Dit betekent dat je bewoners informeert, instrueert, faciliteert en begeleidt bij onderhouds- en andere activiteiten en de leefbaarheid op de locatie bevordert. In deze functie heb je te maken met het complete logistieke proces op de locatie: de in- door- en uitplaatsing van vreemdelingen op de locatie. De volgende werkzaamheden kunnen tot jouw takenpakket behoren:
 • Het voeren van individuele gesprekken met betrekking tot procedures binnen de locatie
 • Het bemensen van de informatiebalie
 • Het bijhouden van dossiers voor bepaalde processen
 • Het toewijzen en gereedmaken van kamers
 • Het signaleren van spanningen, het aanspreken van bewoners op ongewenst gedrag en het ondernemen van nodige interventie

Functie-eisen

Om voor deze functie in aanmerking te komen beschik je over minimaal één van de volgende afgeronde opleidingen: HBO richting SPH / SPW / MWD. Daarnaast heb je relevante werkervaring als woonbegeleider en ervaring met de doelgroep vreemdelingen. Je woont in de regio Wageningen, bent per direct beschikbaar, beschikt over eigen vervoer en bent bereid om in wisseldiensten, nachtdiensten en weekenddiensten te werken. Tenslotte is het een pré wanneer je beschikt over een geldige opleiding BHV. Als persoon ben je communicatief vaardig en sta je stevig in jouw schoenen om een groep te kunnen aansturen.

Bedrijfsprofiel

Deze organisatie is een opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen zij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma's.

Aanbod

Het betreft een tijdelijke functie voor 32 of 36 uur per week tot 1 januari 2016. Het bruto uurloon bedraagt € 14,91. Heb je interesse en herken je jezelf in het profiel? Dan zien we graag jouw CV en motivatiebrief tegemoet! 
 Woonbegeleider

Functieomschrijving

Vanwege de grote toestroom van vluchtelingen zijn wij voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) proactief op zoek naar woonbegeleiders voor de regio Zeeland. In deze veelzijdige functie behoren de volgende werkzaamheden tot het takenpakket;
 • Je werkt in de opvang van asielzoekers op één van onze locaties
 • Je signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert, faciliteert en begeleidt dagelijks asielzoekers in hun woonomgeving
 • Je draagt bij aan een veilig en leefbaar klimaat voor asielzoekers
 • Je stimuleert de zelfredzaamheid van asielzoekers
 • Je coördineert, organiseert en geeft uitvoering aan de uit te voeren programma's
 • Je voert het sanctie- en stimuleringsbeleid uit
 • Je bemenst de informatiebalie
 • Je bevordert de actieve deelname van asielzoekers aan activiteiten (sport, cursussen, dagelijkse routine) op het centrum
 • Je werkt actief samen met collega's op het centrum en professionals van andere organisaties die met vreemdelingen werken voor afstemming en uitwisseling van informatie.

Functie-eisen

 • Opleidingsniveau: MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een diploma van een sociaal agogische of maatschappelijke opleiding (niveau 3 of 4).
 • In staat zijn om spanningen te signaleren en lastige gesprekken te voeren
 • Affiniteit met de doelgroep, houden van aanpakken en een flexibele instelling
 • Goede kennis van de Engelse taal, de Franse taal en ervaring met multiculturele communicatie zijn een pré
 • Een professional met agogische vaardigheden en methodische gespreksvoering
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, o.a. registreren en rapporteren (digitaal)
 • Flexibel ingesteld qua uren en bereidheid tot onregelmatig werken en/of werken in weekenden
 • In staat zijn om spanningen te signaleren en lastige gesprekken te voeren
 • Flexibel inzetbaar m.b.t. avonden en weekenden
 • Je bent woonachtig in of de directe omgeving van Zeeland

Bedrijfsprofiel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de organisatie in Nederland voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Door de huidige hoge instroom van mensen die op dit moment in ons land asiel aanvragen, wordt het aantal opvanglocaties tijdelijk uitgebreid. Het COA is een unieke organisatie met een bijzondere doelgroep. De opvang en begeleiding van de ‘bewoners' staan bij iedere functie centraal. De aard van het werk vraagt om een betrokken en flexibele houding die uitgaat van aanpakken en doen wat nodig is om de huisvesting en begeleiding goed te regelen. De inbreng van medewerkers op hun vakgebied maakt het verschil voor de toekomst van iedere asielzoeker in Nederland.

Aanbod

 • Een uitdagende functie met marktconform salaris (minimaal € 14,91 bruto per uur).
 • Een goede werksfeer waarbij respect, vertrouwen en collegialiteit centraal staan
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten
 • De duur van de functie is per locatie verschillend

Bron: http://fulltimeplek.nl/Vacature/Uitzendplaats/Woonbegeleider+al+Leersum

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator