De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 september 2015

Moet je melden dat je een buitenlands strafblad hebt als je een aanvraag indient?

Ne bis in idem “achtervolging strafblad” door Liesbeth Frouws

Met enige regelmaat word ik benaderd met de vraag wat de invloed is van een strafblad in het buitenland voor de verblijfsprocedure in Nederland. Men vraagt zich af of de Immigratie- en naturalisatiedienst erachter kan komen en of men het wel of niet moet melden.
Om te beginnen dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen EU-toetsingsaanvragen en reguliere aanvragen. Kort gezegd is er bij de eerste categorie sprake van een gemeenschapsburger (Unieburger die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer (een Nederlander die bijvoorbeeld in Spanje is gaan wonen)) bij wie verblijf wordt beoogd en bij de tweede categorie betreft het zogenoemde derdelanders ( bijvoorbeeld een Ghanees die bij een Nederlander wil verblijven).
Met betrekking tot reguliere verblijfsaanvragen geldt het volgende (Vreemdelingenwet 2000):
De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, kan op grond van artikel 16, eerste lid, onder d, van de Wet worden afgewezen wegens gevaar voor de openbare orde, indien:
a. er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat de vreemdeling zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag;
b. de vreemdeling de echtgenoot of echtgenote, het minderjarige kind, de partner of het meerderjarige kind, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onder a en b, van de Wet , is van een in Nederland verblijvende vreemdeling ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, of
c. de vreemdeling terzake van een misdrijf is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of onvoorwaardelijke jeugddetentie, tot een onvoorwaardelijke maatregel als bedoeld in artikel 37a ,38m of 77h, vierde lid, onder a of b, van het Wetboek van Strafrecht , tot een taakstraf of tot een onvoorwaardelijke geldboete, dan wel indien hij terzake van misdrijf een transactieaanbod heeft aanvaard of jegens hem een strafbeschikking is uitgevaardigd.
Bij de toepassing van het eerste lid, onder c, wordt mede betrokken de buiten Nederland gepleegde inbreuk op de openbare orde, voor zover die naar Nederlands recht een misdrijf oplevert.
Er wordt bij reguliere aanvragen altijd gevraagd om een antecedentenverklaring naar waarheid in te vullen. Het advies is om dit ook te doen. De IND heeft toegang tot systemen waarin het strafrechtelijk verleden staat opgeslagen. Het heeft weinig zin om dit niet te vermelden. Sterker nog, komt de IND er op eigen initiatief achter en heeft de aanvrager zijn strafrechtelijk verleden verzwegen dan kan dit direct tot gevolg hebben dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken en/of de aanvrager ongewenst wordt verklaard.
Bij EU-toetsingsaanvragen wordt er bij de indiening van de aanvraag niet naar gevraagd. Desalniettemin is het openbare orde criterium leidend en wel degelijk relevant. Dit houdt in dat je geen gevaar mag vormen voor de openbare orde. Of hiervan sprak is hangt af van de strafbare feiten die er zijn gepleegd. Mocht de IND hierachter komen dan kan ook dit gevolgen hebben voor je verblijfsstatus.
Is er een strafbaar feit gepleegd in een van de Schengen landen dan is dit voor de IND makkelijk te achterhalen via onder meer de SIS-registratie. Ten aanzien van derde landen is dit in de praktijk lastiger. De IND heeft zelf eveneens kenbaar gemaakt dat het bij EU-toetsingsaanvragen lastig is om erachter te komen of iemand een strafblad heeft in een ander land. Een onderzoek naar iemands strafrechtelijk verleden vindt namelijk niet standaard plaats.
Raadpleeg daarom altijd even een advocaat voor je je eerste verblijfsaanvraag indient.

Bron: https://lawyerboon.wordpress.com/2015/09/11/ne-bis-in-idem-achtervolging-strafblad/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator