Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2012 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Uitspraak over weigering COA om taalanalyse van Makano te betalen (uitspraak)

LJN: BY4668, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 11/10874
Datum uitspraak: 07-11-2011
Datum publicatie: 30-11-2012

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Verweerder heeft geoordeeld dat de kosten voor een nog te verrichten contra-expertise door Makano International niet voor vergoeding als buitengewone kosten in aanmerking komen, nu verweerder zich er niet van heeft kunnen vergewissen dat de door eiseres in te schakelen contra-expert voldoende onafhankelijk en deskundig is. De rechtbank overweegt dat de stelling van eiseres, dat Makano International de identiteitsgegevens van de contra-expert niet bekend kan maken omdat er dan administratieve kosten gemaakt moeten worden, niet gevolgd kan worden nu de rechtbank ambtshalve bekend is dat Makano International taalanalyses opstart in afwachting van en vooruitlopend op een opdracht van de vreemdeling en zonder toestemming van verweerder.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl2. Rechtsoverwegingen

Feiten en standpunten van p…

hello I am looking for a Greece based immigration lawyer who works with refugees

Case is as follows. Guy is in detention in Belgium and will be deported afterwards to his African land of origin. But he has a wife and kids in Greece and had a permit to stay there in the past. Wife there has an asylum status. He is looking for legal advice about possibilities to join her there.

Are you one or do you know a good Greec lawyer please mail me at webmaster @ Vreemdelingenrecht.com

Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Recente berichten


en meer