De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

28 november 2010

'Zwitsers gaan buitenlandse boeven uitzetten'

BERN (ANP) - Een omstreden voorstel om niet-Zwitsers voortaan automatisch het land uit te zetten bij een veroordeling, lijkt zondag te zijn aangenomen. Volgens een prognose van omroep SRG stemde 53 procent van de Zwitsers zondag bij een referendum voor het plan.

De foutenmarge van de peiling is echter 3 procent, zodat er nog een kleine kans is dat het plan is afgewezen.

Het voorstel komt van de rechtse Zwitserse Volkspartij SVP, de grootste partij van het land. Iedere Nederlander of andere niet-Zwitser die in het Alpenland schuldig wordt bevonden aan bepaalde strafbare feiten, verliest voortaan vanzelf zijn verblijfsvergunning. Nu zetten rechters ongeveer drie- à vierhonderd mensen per jaar uit bij een veroordeling. Bij automatische verbanning zou dat verviervoudigen naar circa 1500 per jaar.

De SVP gebruikt posters waarbij witte schapen enkele zwarte schapen van een Zwitserse vlag trappen.

Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbuitenland/7704485/Zwitsers-gaan-buitenlandse-boeven-uitzetten.ece


Zou dat hier ook kunnen als de wet wordt gewijzigd of zit dan de Europese Terugkeerrichtlijn in de weg? Vroeger onder de Romeinen werd verbanning beschouwd als de zwaarste straf. En het kost niets.


Law Blogs
Law blog

Klasgenoten in actie tegen de uitzetting van Sahar (13)

Leeuwarden - Klas 2D en andere leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden verzetten zich tegen de dreigende uitzetting van hun klasgenoot Sahar Hibrahim Ghel (13) en diens familie, oorspronkelijk uit Afghanistan. Met posters, flyers, een handtekeningenactie, een brief aan de raad en een hyvespagina proberen ze de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op andere gedachten te brengen. De hyvespagina had vanochtend, nog geen etmaal na de opening, al bijna duizend leden.
,,Sahar woont al meer dan tien jaar in Nederland en ze is sindsdien al tien keer verhuisd”, legt klasgenoot Anna Jansma uit. ,,Al die tijd zitten zij en haar familie in een procedure. Ik geloof dat het nu al de zesde is.” Tot twee weken geleden woonde het gezin in het asielzoekerscentrum van Sint Annaparochie. Inmiddels zit het op gezag van de IND in Den Haag, in afwachting van uitzetting. ,,Het is nu duidelijk dat ze niet in Nederland mogen blijven, maar ze kunnen nog in hoger beroep, geloof ik.”
De klas krijgt van school de ruimte om aan de actie te werken. ,,We mogen bepaalde lessen overslaan.” De vriendinnen hebben intussen via msn en sms contact met Sahar. ,,Ze is heel gespannen”, zegt klasgenoot Ilse Gosliga. ,,Ze is zo Nederlands, ze heeft geen idee wat ze in Afghanistan zou moeten.”
Gisteren was ik op de reunie van de SIB alwaar iemand van Clingendael en iemand van Cordaid over Afghanistan een lezing hielden. Beiden die daar vaak kwamen gaven aan dat de situatie van vrouwen daar vreselijk is. Wat mij verbaasde is dat het Ministerie van Defensie en van Ontwikkelingssamenwerking en NGO's daar veel moeite en geld aan spenderen maar de IND daar helemaal geen rekening mee houdt.

Vraag is alleen wat zou de IND dan moeten doen. Wanneer de regel zou worden dat jonge in Nederland opgegroeide meisjes niet terug zouden hoeven dan zijn er families die dat echt gaan misbruiken door er of speciaal kinderen voor te krijgen of het feit dat ze net een dochter hebben gekregen het signaal vinden om in de vrachtwagen naar Nederland te stappen. Nu denkt u wellicht "dat lijkt me sterk", maar ik heb dat zien gebeuren in Somalische kringen op het moment dat een tienermeisje haar procedure had gewonnen.

Wat te doen dan tegen misbruik en toch zo'n meisje als Sahar beschermen? Immers er worden miljoenen in hulp aan vrouwen in Afghanistan gestopt. Een terugkeerprogramma die zorgt dat zo'n meisje daar nog enigszins goed terecht komt? Of hier de mogelijkheid bieden in een pleeggezin haar schoolopleiding af te maken (zodat ouders het nooit als smoes kunnen gebruiken om te kunnen blijven)? In een geval als dit zal een ieder het zo'n meisje gunnen maar de overheid zal als de dood zijn voor precedentwerking want ieder menselijk gebaar wordt door mensensmokkelaars misbruikt die 10.000 dollar verdienen per gesmokkelde Afghaan.

In het geval van dat Somalisch meisje is er ooit een nieuw asielverzoek vanuit de puber gedaan wat gezien werd als een eerste aanvraag en niet als een herhaalde. Zij gaf aan bang te zijn voor sexuele verminking en dat was in de procedure van de ouders niet aan de orde gekomen. Zo kunnen ze misschien ook in dit geval wel een puur op dit meisje gericht asielverzoek laten indienen met een berg achtergrond informatie er bij over gebrek aan scholing, vrouwenmishandeling etc.

Misschien zelfs nog een idee om een reguliere aanvraag in te dienen op grond van artikel 8 EVRM namelijk het recht op een privéleven.

En hoe heette die Bosnische ook al weer die mevrouw Verdonk zo'n hoofdpijn bezorgde omdat ze een verblijfsvergunning voor studie wilde en ook uiteindelijk kreeg? Gelijkheidsbeginsel?

Hopelijk heeft ze een goed advocaat.Law Blogs
Law blog

26 november 2010

Commissie Meijers schetst kaders immigratiebeleid kabinet

Verschillende onderdelen van het regeerakkoord kunnen wellicht niet worden gerealiseerd omdat ze op internationale en Europese kaders stuiten. Dat schrijft de ‘Commissie Meijers’, een denktank van rechtswetenschappers op het gebied van Europees migratie- en strafrecht.

 
De Commissie Meijers zet daarin uiteen met welke juridische grenzen de regering rekening moet houden bij de tenuitvoerlegging van de plannen.

 
Belangrijkste bevindingen in het rapport zijn:

 
  • Beperkingen op gezinshereniging zijn slechts terughoudend toegestaan;
  • Maatregelen in kader van gezinshereniging moeten niet alleen worden getoetst aan EU-recht maar ook aan art 8 EVRM (recht op gezinsleven);
  • Beperkingen betreffende huwelijk en gezinsmigratie vereisen aanpassing Gezinsherenigingsrichtlijn en Verblijfsrichtlijn. Die aanpassingen moeten de toets doorstaan van art 8 EVRM, de rechten van het kind en non-discriminatie;
  • Op grond van het associatieverdag EEG-Turkije zijn nieuwe migratiebeperkingen voor Turkse staatsburgers verboden;
  • Voorstellen voor uitzetting van Antilliaanse Nederlanders, onderscheid tussen geboren en genaturaliseerde Nederlanders, voorwaardelijk Nederlanderschap en verzwaring van de inburgeringstest zijn waarschijnlijk in strijd met VN-verdrag tegen rassendiscriminatie;
  • Voorwaardelijk Nederlanderschap is in strijd met internationaal en Europees recht;
  • Versobering rechtsbijstand in vreemdelingenzaken is in strijd met Procedure- en Kwalificatierichtlijn en recht op rechtsbescherming als bedoeld in art 47 van het EU-Handvest van de Grondrechten;
  • Strafbaarstelling van illegaliteit stuit op bezwaren.


 

 

 
Law Blogs
Law blog

25 november 2010

Adreswijziging ALT Advocaten

Altadvocaten is sinds september 2009 verhuisd naar het volgende adres.Barentszplein 2 F

1013 NJ Amsterdam


Bij voorbaat dank.E.ArslanAltadvocaten, immigration lawyers

Barentszplein 2F

1013 NJ Amsterdam

Tel:020-6161487

Fax:020-6164629

www.altadvocaten.nl
Law Blogs
Law blog

24 november 2010

Geen gedwongen uitzetting naar onveilig Somalisch gebied

Nederland zal uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië wel terugsturen naar sommige provincies van Somalië, maar niet naar de onveilige hoofdstad Mogadishu en mogelijk ook niet naar Centraal- en Zuid-Somalië.

Alleen asielzoekers die uit Mogadishu komen en bovendien niet naar een ander deel van Somalië kunnen, mogen voorlopig in Nederland blijven. Dit zal steeds individueel worden beoordeeld. Daarnaast zal ook op individuele basis bekeken worden of Centraal- en Zuid-Somalië voor de betrokken asielzoeker veilig genoeg zijn om naar terug te gaan. Centraal- en Zuid-Somalië zijn in elk geval niet veilig genoeg voor niet-Somali minderheden, alleenstaande vrouwen en alleenstaande minderjarigen die oorspronkelijk uit Mogadishu komen. Anderen zullen naar een veiliger deel van Somalië terug moeten gaan, zelfstandig of gedwongen, als zij niet op individuele gronden bescherming in Nederland nodig hebben.

Dit schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee op een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) trof eerder in individuele zaken zogenoemde 'interim measures' (voorlopige voorzieningen), waardoor sommige uitzettingen naar Mogadishu voorlopig werden tegengehouden.

De internationale luchthaven in de hoofdstad Mogadishu is onder controle van het leger van de centrale regering van Somalië; het is daardoor veilig om er aan te komen en van daaruit door te reizen naar andere gebieden, aldus Buitenlandse Zaken. De noordelijke, autonome gebieden Puntland, Somaliland, Sool en Sanaag kunnen veilig genoeg zijn voor mensen uit Somalië.

Eerder moest Leers de gedwongen uitzetting van vluchtelingen naar Irak op aanwijzing van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stopzetten.

Cijfers
In de eerste helft van 2010 is het aantal Somalische asielzoekers dat naar Nederland kwam met 60% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2009 (1400 tegenover 3510). Ook het aantal verleende asielvergunningen voor Somaliërs is gedaald. In de eerste helft van 2010 kregen bijna 1700 Somaliërs een asielvergunning, 53% van de afgehandelde aanvragen. In het eerste halfjaar van 2009 werd nog 64% van de afgehandelde asielaanvragen van Somaliërs ingewilligd. Leers baseert zijn conclusie ook op het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie in Mogadishu van maart tot en met augustus dit jaar. In Mogadishu vonden ernstige en wijdverspreide schendingen van de mensenrechten plaats. Ook vielen er veel burgerslachtoffers als gevolg van geweld.

Bron: http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2010/11/20/ex-asielzoekers_niet_gedwongen_naar_onveilig_soma/

Law Blogs
Law blog

Wie betaalt of subsidieert dit weblog?

NIEMAND

Zelfs de schrijver heeft er geen profijt van in de zin dat het cliënten trekt omdat die als gevolg van een ernstige ziekte niet meer werkt.

De kosten die aan het bijhouden van de site en het weblog kleven worden enigszins gecompenseerd door het plaatsen van advertenties op die site en dat weblog. Voor iedere lezer van zo'n advertentie wordt een paar cent vergoeding gegeven.

Heeft u zelf profijt van het lezen van dit weblog bedenk dan eens wat voor bijdrage u zou kunnen leveren. Vakliteratuur dubbel in huis? Betaald voor een cursus maar er zelf niet heen kunnen? U zoekt een doel om te sponsoren?


Law Blogs
Law blog

'Nederland mag Iraakse asielzoekers niet uitzetten'

Nederland mag voorlopig geen Iraakse vluchtelingen terugsturen naar hun land van herkomst. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens woensdag besloten.

Leers had door willen gaan met het uitzetten van asielzoekers, maar deed dit niet
Het Hof vindt dat er per persoon moet worden uitgezocht of het veilig genoeg is om terug te keren, aldus VluchtelingenWerk Nederland (VWN) woensdag.

Bescherming
'Dit is vooral goed nieuws voor de vele Irakezen in Nederland en elders in Europa, want zij kunnen voorlopig nog rekenen op bescherming,' zegt VWN-directeur Dorine Manson in een reactie.

Het uitzetten van de Irakezen is begin deze maand gestaakt in afwachting van de uitspraak van vandaag. In eerste instantie wilde minister Gerd Leers (CDA, Immigratie en Asiel) doorgaan met terugsturen, ondanks dat het Europese Hof dit in een brief had afgeraden.

Brief
De opstelling van Leers leidde tot onvrede bij een groot deel van de Tweede Kamer, vooral omdat hij de brief van het Hof hierover zou hebben achtergehouden. Leers ontkent dit.

Later bleek overigens dat het staken van het uitzetten niet nodig was: Zweden en Groot-Brittannië hebben dezelfde brief van het Hof hebben gekregen, maar zijn ook doorgegaan met terugsturen. De brief van het Hof was niet bindend.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van minister Leers was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: http://www.elsevier.nl/upload/35fc86ad-bda0-462b-97e3-861aa83652ca_leers24nov.jpgLaw Blogs
Law blog

Tewerkstellingsvergunning alleen bij marktconform salaris

Ter voorkoming van neerwaartse concurrentie op arbeidsvoorwaarden door arbeidsmigranten, verleent UWV aan een werkgever alleen een tewerkstellingsvergunning voor een arbeidsmigrant wanneer de vreemdeling een marktconform salaris ontvangt. De Arbeidsinspectie kan controleren of de arbeidsmigrant inderdaad het door de werkgever opgegeven salaris ontvangt. Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het marktconform salaris ontvangt is een salaris dat gebruikelijk is in de betreffende sector, veelal het cao-loon. De ondergrens wordt in ieder geval gevormd door het wettelijk minimumloon, zoals vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Controle en sancties
De Arbeidsinspectie kan, al dan niet op verzoek van UWV, controleren of de arbeidsmigrant inderdaad het door de werkgever opgegeven salaris ontvangt. Als blijkt dat de vreemdeling een lager salaris ontvangt dan de werkgever had opgegeven bij de aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning , en de tewerkstellingsvergunning zou met deze wetenschap niet zijn verleend, zal UWV de tewerkstellingsvergunning intrekken.

In het kader van toezicht op de naleving van de WML kan de Arbeidsinspectie bij onderbetaling van arbeidsmigranten onder het minimumloonniveau een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom (voor de nabetaling van het achterstallige loon) opleggen aan een werkgever.

Toezicht op cao's
Toezicht op de naleving van collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomsten (cao's) valt onder de verantwoordelijkheid van cao-partijen. Cao's zijn immers civielrechtelijke overeenkomsten tussen werkgevers en vakbonden, waarbij de overheid geen partij is, aldus Kamp.

bron: Ministerie van SZW, 12/11/10

Bron: http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=120838

Law Blogs
Law blog

Als een vreemdeling in bewaring aangeeft asiel te willen aanvragen moet al vanaf dat moment de rem op contacten met de ambassade (uitspraak Raad van State)

LJN: BO4812, Raad van State , 201008794/1/V3

Datum uitspraak: 12-11-2010
Datum publicatie: 24-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: De vreemdeling heeft tijdens de inbewaringstelling te kennen gegeven een asielaanvraag te willen indienen. Ter zitting van de Afdeling heeft de minister uiteengezet dat een vreemdeling van wie op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000) de vrijheid is ontnomen voor het indienen van de asielaanvraag eerst moet worden overgeplaatst naar het aanmeldcentrum Schiphol en aldaar in de gelegenheid wordt gesteld de asielaanvraag in te dienen. Nu een in bewaring gestelde vreemdeling die een asielaanvraag wil indienen aldus voor de daadwerkelijke indiening daarvan afhankelijk is van de minister, dient voor de toepassing van het in paragraaf A4/4.1 van de Vc 2000 neergelegde beleid de door die vreemdeling aan de minister kenbaar gemaakte intentie om een asielaanvraag in te dienen gelijk te worden gesteld met de daadwerkelijke indiening van die aanvraag. Derhalve dient de volgens dit beleid in acht te nemen voorzichtigheid bij contacten met de diplomatieke vertegenwoordiging ter verkrijging van de voor vertrek benodigde (vervangende) reisdocumenten reeds te worden betracht vanaf het moment dat een in bewaring gestelde vreemdeling te kennen heeft gegeven een asielaanvraag te willen indienen.

De tekst noch de strekking van paragraaf A4/4.1 van de Vc 2000 biedt grond voor het oordeel dat het daarin neergelegde beleid niet ziet op een geval als dit waarin sprake is van een opvolgende asielaanvraag. De enkele omstandigheid dat in het kader van de voorgaande asielaanvragen van de vreemdeling reeds een oordeel is gegeven over de vraag of hij bij terugkeer naar Afghanistan een risico in de zin van artikel 3 van het EVRM loopt, is onvoldoende om van het beleid zoals neergelegd in paragraaf A4/4.1 van de Vc 2000 af te wijken. Niet valt immers op voorhand uit te sluiten dat aan de opvolgende asielaanvraag nieuwe feiten of omstandigheden ten grondslag worden gelegd, op grond waarvan thans wel tot het oordeel wordt gekomen dat de vreemdeling bij terugkeer naar Afghanistan een reëel risico in de zin van artikel 3 van het EVRM loopt.
De rechtbank heeft derhalve terecht geoordeeld dat de minister in strijd met voormeld beleid heeft gehandeld.

In het tweede deel van zijn enige grief klaagt de minister dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat, nu in strijd met het in paragraaf A4/4.1 neergelegde beleid is gehandeld, de maatregel van bewaring bij afweging van alle daarbij betrokken belangen onrechtmatig is geworden vanaf het verzenden van de laissez passer-aanvraag naar de Afghaanse autoriteiten. Hiertoe betoogt de minister dat de vreemdeling niet in zijn belangen is geschaad, nu bij de laissez passer-aanvraag geen asielgerelateerde gegevens worden overgelegd. De vraag of de vreemdeling door het contact met de Afghaanse autoriteiten gevaar zal lopen bij terugkeer, kan aan de orde komen bij de asielprocedure. Voorts is volgens de minister ook in dit verband van belang dat het hier een herhaalde asielaanvraag betreft, reeds tweemaal afwijzend is beslist op eerdere asielaanvragen van de vreemdeling, hij een vertrekplicht heeft en de derde asielaanvraag eerst is ingediend nadat de maatregel van bewaring was opgelegd. Onder deze omstandigheden, dient het handelen in strijd met bovenstaande beleid geen consequenties te hebben voor de rechtmatigheid van de maatregel van bewaring, aldus de minister.

Het in paragraaf A4/4.1 van de Vc 2000 neergelegde beleid richt zich niet specifiek op de positie van een in bewaring gestelde asielzoeker maar ziet op de in het algemeen te betrachten voorzichtigheid bij contacten met de autoriteiten van het (vermoedelijke) land van herkomst van een asielzoeker. Dat de minister door reeds op 23 augustus 2010 een laissez passer-aanvraag in te dienen bij de Afghaanse autoriteiten de vreemdeling onder de aandacht van die autoriteiten heeft gebracht, betekent, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, nog niet dat bij afweging van alle daarbij betrokken belangen de voortduring van de maatregel van bewaring vanaf genoemde datum niet langer gerechtvaardigd is te achten. Naar ter zitting is gebleken, zal de vreemdeling niet worden uitgezet voordat op zijn asielaanvraag is beslist. Bij dat besluit zal kunnen worden beoordeeld of het feit dat de vreemdeling als gevolg van voormelde laissez passer-aanvraag onder de aandacht van de Afghaanse autoriteiten is gebracht, er toe leidt dat uitzetting van de vreemdeling in strijd is met het verbod op refoulement. Ingevolge artikel 59, vierde lid, van de Vw 2000 duurt de bewaring van een vreemdeling die in afwachting is van een besluit op zijn asielaanvraag in geen geval langer dan zes weken. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank ten onrechte grond gezien voor het oordeel dat de belangenafweging in het voordeel van de vreemdeling dient uit te vallen en de bewaring dient te worden opgeheven.

Bron: rechtpsraak.nlLaw Blogs
Law blog

De Raad van State over moedertaalsprekers bij taalanalyses en het tegenbewijs van contraexpertises (uitspraak)

LJN: BO4899, Raad van State , 200904905/1/V1

Datum uitspraak: 15-11-2010
Datum publicatie: 24-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Uit de uitspraak van de Afdeling van 16 april 2010 in zaak nr. 200903085/1/V1 (www.raadvanstate.nl) volgt dat een taalanalyse die met toepassing van de in die uitspraak weergegeven werkwijze van De Taalstudio is opgesteld, als een deskundigenrapport moet worden aangemerkt, ook al stelt De Taalstudio niet als eis dat de extern ingeschakelde linguïst een moedertaalspreker is. Derhalve kan niet worden geoordeeld dat het BLT, alleen op de grond dat het taalanalisten heeft ingeschakeld die moedertaalspreker zijn, beter dan de door De Taalstudio ingeschakelde linguïst in staat is om de spraak van de vreemdeling te beoordelen. Voorts heeft de staatssecretaris zijn betoog dat het oordeel omtrent de authenticiteit van de spraak van de vreemdeling van de door het BLT ingeschakelde taalanalisten dient te prevaleren omdat zij moedertaalspreker zijn, niet – ten minste – aan de hand van een op de vreemdeling toegespitst tegenvoorbeeld beargumenteerd. Het betoog van de staatssecretaris dat vanwege de vreemdeling niet overtuigend is weersproken dat de authenticiteit van spraakkenmerken beter kan worden beoordeeld door een moedertaalspreker, treft daarom geen doel.
De eerste contra expertise is mede gebaseerd op een tweede geluidsopname, die de opsteller van de contra-expertise als aanvullende opname heeft aangeduid en die tot stand is gekomen zonder dat de IND daarbij is betrokken. De in de contra expertise vervatte taalanalyse, voor zover gebaseerd op de tweede opname, kan geen afbreuk doen aan de uitkomst van de taalanalyse, omdat een vanwege een vreemdeling verrichte taalanalyse die niet op de door het BLT gebruikte geluidsopname is gebaseerd naar haar aard geen contra-expertise inhoudt.
Daar komt bij dat de tweede opname geruime tijd later tot stand is gekomen dan de door de IND gemaakte opname. Uit de uitspraak van de Afdeling van 3 oktober 2008 in zaak nr. 200801429/1 (www.raadvanstate.nl) volgt dat de vreemdeling, gegeven de op hem ingevolge artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000 rustende bewijslast, moet worden tegengeworpen dat hij geen inzicht heeft geboden in de omstandigheden waaronder de tweede opname is vervaardigd en geen garanties heeft geboden die uitsluiten dat hij zich zodanig op de tweede opname heeft voorbereid dat dit de uitkomst van de daarop gebaseerde taalanalyse heeft beïnvloed. Ook daarom kan de in de contra expertise vervatte taalanalyse, voor zover gebaseerd op de tweede geluidsopname, geen afbreuk doen aan de uitkomst van de taalanalyse.
Voor zover de contra expertise is gebaseerd op de eerste geluidsopname kan deze de uitkomst daarvan niet dragen, nu de opsteller van de contra expertise van oordeel was dat deze "no relevant phonetic data" bevatte en "hardly audible" was. De eerste contra-expertise kan derhalve de door de taalanalyse versterkte twijfel over de door de vreemdeling gestelde herkomst niet wegnemen.
Verder is de tweede contra-expertise door dezelfde deskundige verricht, terwijl de controle-analyse mede is verricht door een andere moedertaalspreker dan de moedertaalspreker die het BLT bij de taalanalyse heeft betrokken. Dat, zoals de vreemdeling heeft aangevoerd, beide analyses tot stand zijn gekomen onder medeverantwoordelijkheid van dezelfde linguïst, laat onverlet dat beide moedertaalsprekers onafhankelijk van elkaar tot gelijkluidende conclusies zijn gekomen. De rechtbank heeft niet onderkend dat de staatssecretaris zich onder deze omstandigheden door verwijzing naar de taalanalyse en controle analyse deugdelijk gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat de vreemdeling zijn herkomst niet aannemelijk heeft gemaakt en dat het asielrelaas daarom ongeloofwaardig is.


Law Blogs
Law blog

The Immigrant Song ~ Welcome to Britain Today (Gepamper levert juist aversie op)Zelfs ik die toch jarenlang gratis danwel beroepsmatig vreemdelingen heb bijgestaan erger me wel eens aan het Sinterklaasgedrag van gemeentes of het onbeschaamd durven vragen van mensen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen.

* Asielzoekers die heel ontvreden doen over het grote rijtjeshuis wat ze net gekregen hebben terwijl jij dat niet eens zou kunnen kopen als alleenstaande hardwerkende academicus.
* Sociale diensten die wanneer een gescheiden allochtoonse dame die net aardig Nederland heeft geleerd aangeeft dat ze nog 4 jaar een uitkering nodig heeft omdat ze door wil leren om later een goede baan te krijgen blij is om haar inzet en akkoord gaan terwijl een doorsnee Nederlandse student die geen stufi meer krijgt of na zijn 27ste ging studeren toch echt geen uitkering krijgt.
* Inburgeringscursussen die door mensen zelf betaald zouden worden maar in de praktijk door de gemeent worden betaald terwijl jij toch echt voor een cursus arabisch zelf moet betalen;
* Gemeentes die vestigende asielzoekers met een verblijfsvergunning een computer cadeau doen en nieuwe fietsen voor het hele gezin. Het Vluchtelingenverdrag spreekt over gelijke behandeling, nou mijn buurvrouw een weduwe van 64 die al 40 jaar in een stomerij werkt heeft gespaard voor een tweedehands pc. En bij het vluchtelingengezin van een goede vriend van mij waren door Vluchtelingenwerk en anderen zo veel fietsen geschonken dat de tuin wel een fietsenzaak leek maar hup de SOOZ kwam met nieuwe uit de winkel. Dus stond de rest buiten weg te roesten.

Al dit soort dingen maakt dat mensen die niet zo vaak met vluchtelingen en reguliere immigranten werken als ik zich gaan lopen ergeren en aan de hele groep een hekel gaan krijgen. Terwijl de oorzaak in het pamper gedrag van de overheid en belangenorganisaties zit. En je kan "gezeur" ook zelf hard bestrijden. Diegene die liep te miauwen dat haar rijtjeshuis niet goed genoeg was heb ik mijn eigen flatje laten zien en gezegd dat ik vond dat ze haar ondankbare mond maar eens heel snel dicht moest gaan houden en dat ik pas wat weer wilde horen over huizen als ze er zelf eentje kon kopen.

Wanneer je kinderen opvoedt wordt er gezegd dat je streng moet zijn in hun belang. Datzelfde geldt ook voor nieuwe bewoners in je land. Laat mensen maar eens merken dat ze het niet over hun "rechten" moeten hebben maar eens na moeten gaan denken wat ze voor hun nieuwe land kunnen gaan doen. Van wie komt die uitspraak ook al weer? "Dont think about what your country can do for you but what you can do for your country"? of iets dergelijks.


Oh en ja de partij van dit liedje is wel HEEL fout. Maar het is wel leuk en geeft een goede illustratie.
Law Blogs
Law blog

VACATURE: VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in VBL Ter Apel

Voor de begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers bij terugkeer naar hun land van herkomst zoekt VluchtelingenWerk vrijwilligers in de Verblijfsbeperkende Locatie Ter Apel. De werkzaamheden vinden plaats op maandagen en woensdagen.

Wat is een Verblijfsbeperkende Locatie?
De asielprocedure heeft een begin en ook einde. Wanneer alle rechtsmiddelen uitgeput zijn en er geen procedure meer loopt, is de asielzoeker in beginsel uitgeprocedeerd. De praktijk wijst uit dat het in bepaalde situaties niet mogelijk is terugkeer van de uitgeprocedeerde asielzoeker binnen 28 dagen vanuit een AZC (Asielzoekerscentrum) te realiseren. In de speciaal opgerichte Verblijfsbeperkende Locatie (VBL) krijgen de uitgeprocedeerde asielzoekers maximaal 12 weken de tijd om hun terugkeer naar het land van herkomst alsnog te realiseren.

Organisaties in de VBL
Er zijn in deze locatie diverse organisaties betrokken bij de uitvoering van het terugkeerbeleid: Dienst Vertrek & Terugkeer(DT&V), Vreemdelingenpolitie(VP), Koninklijke Marechaussee, IND, Centraal Orgaan opvang asielzoekers(COA), Dienst Justitiële Instellingen(DJI) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) werken aan het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland op Vertrek- en Onderdak locatie
Terugkeer is het sluitstuk van Vreemdelingenwet. Wij vinden dat terugkeer van een uitgeprocedeerde asielzoeker waardig, humaan en zorgvuldig moet gebeuren. Daar waar nodig geven wij begeleiding en ondersteuning aan de uitgeprocedeerde asielzoeker.

Wat doen VluchtelingenWerk in VBL Ter Apel?
Wij zijn op maandag en woensdag open.
De werkzaamheden van VluchtelingenWerk Nederland in Vertrek- en Onderdak locatie zijn:

Inloopspreekuur: tijdens dit spreekuur leggen mensen diverse vragen aan u voor, juridische en ook maatschappelijke.
Contacten onderhouden met advocaten;
Contacten onderhouden met ketenpartners;
Contacten onderhouden met diverse mensenrechtenorganisaties;
Bijwoning vertrekgesprekken;
Mogelijk voorbereiden van een herhaalde asielaanvraag;
Procesverloop in de gaten houden. Dit kan zowel terugkeerproces zijn als een nieuw proces ter verkrijging van een verblijfsvergunning in Nederland;
Ondersteuning bij het naar voren brengen van feiten inzake schrijnendheid;
Ondersteuning bij het naar voren brengen van feiten inzake medische beletsel(s);
Ondersteuning bij het naar voren brengen van feiten inzake Buitenschuldcriterium;
Desgevraagd contacten leggen met internationale organisaties voor eventueel het verkrijgen van ondersteuning bij aankomst in het land van herkomst.

Wat vragen we?
Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kom je in contact met verschillende mensen uit allerlei culturen. Ook kom je in contact met advocaten, rechtshulpverleners en overheidsorganisaties. Betrokkenheid en juiste combinatie tussen idealisme en zakelijkheid zijn een pré. Daarbij is het belangrijk om aan het volgende profiel voor sociale vaardigheden te voldoen:

vaardigheid in gespreksvoering/begeleiding;
goede contactuele vaardigheden;
zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
flexibel;
stressbestendig;
bereidheid tot scholing, basisscholing is verplicht (modules begeleiding / basisinformatie / asielprocedure en minimaal een andere workshop van VluchtelingenWerk Nederland);
Als vrijwilliger maak je deel uit van een team van collega-vrijwilligers en een werkbegeleider. Je staat er dus niet alleen voor, het team zorgt ervoor dat je goed ingewerkt wordt als nieuwe medewerker. Bij de teamleden kun je ook altijd terecht met je vragen.

Interesse?
Mail naar vblterapel@vwnn.nl  of bel met (0599) 48 10 63 (48 13 34).

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/vrijwilligers/vluchtelingenwerk-zoekt-vrijwilligers-in-vbl-ter-apel.php


Law Blogs
Law blog

Geklinkerd

Bijschrift toevoegen
Terwijl in Den Haag minister voor Immigratie en Asiel Leers – onder instemmend geroffel van sommige kamerleden – probeerde uit te leggen waarom hij door zou gaan met de uitzetting van Iraakse asielzoekers hangende een procedure daarover bij het Straatsburgse Hof, presenteerde Amnesty International een schokkend rapport over vreemdelingendetentie in Nederland. Ondanks verbeteringen mede naar aanleiding van een eerder rapport uit 2008, constateert Amnesty nog steeds schendingen van mensenrechten. Een aantal feiten uit het rapport.

Jaarlijks worden er 8.000-10.000 vreemdelingen opgesloten. De meesten daarvan – zo’n 92% van het totaal – zitten vast omdat vaak na jarenlange procedures is komen vast te staan dat ze geen verblijfsrecht hebben. Zij worden op grond van de Vreemdelingenwet bestuursrechtelijk gedetineerd met het oog op uitzetting naar hun land van herkomst. Dit kan wanneer het belang van de openbare orde of de nationale veiligheid dat vordert. Uit het door de rechter gesauveerde beleid volgt dat een vreemdeling al in bewaring kan worden gesteld wanneer hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en niet beschikt over voldoende bestaansmiddelen. Omdat vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf zich op grond van de Koppelingswet niet kunnen inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie en niet mogen werken, is hiervan eigenlijk altijd sprake. Daarnaast moet er zicht zijn op uitzetting en moet de overheid voortvarend werken aan de uitzetting van de betreffende vreemdeling.

In 2009 was de gemiddelde duur van de vreemdelingendetentie 97 dagen, waarmee Nederland aan kop gaat boven Denemarken (47), Duitsland (42) en België (23). Ongeveer 1.575 vreemdelingen zaten in 2009 langer dan een half jaar vast. Bij een deel eindigt de vreemdelingenbewaring in een uitzetting. Soms wordt een verblijfsvergunning afgegeven. Vaak wordt de bewaring opgeheven omdat er geen zicht is op uitzetting. In dat geval wordt die persoon – zo blijkt uit het rapport – ‘geklinkerd’, hetgeen kennelijk vaktaal is voor op straat zetten. Veel van deze mensen blijven (zonder rechtmatig verblijf) in Nederland. Zij kunnen daarna opnieuw worden aangehouden en opgesloten, hetgeen regelmatig voorkomt.

De detentie vindt plaats in gebouwen met een uitstraling van een gevangenis op basis van het regime van de Penitentiaire Beginselenwet dat ook voor strafrechtelijk veroordeelden geldt. Bovendien mogen vreemdelingen, anders dan strafrechtelijk gedetineerden, werken noch onderwijs volgen. Verder is hun verlofregeling strenger. Vreemdelingen zitten dertien tot zestien uur per dag in de cel met verveling en gezondheidsklachten tot gevolg.

Amnesty constateert gelet op het voorgaande terecht dat Nederland nog niet voldoet aan de eisen van diverse mensenrechtenverdragen. Detentie van vreemdelingen is op basis daarvan – kort gezegd – alleen toegestaan als ultimum remedium en dan nog alleen zo kort mogelijk. De praktijk laat echter zien dat de drempel voor het gebruik van het middel lager ligt en de detentieduur bovendien relatief lang is. Verder voldoet ook het detentieregime niet aan de mensenrechtenstandaarden. De vrijheid van betrokkenen wordt immers verder beperkt dan strikt noodzakelijk door de vreemdelingen te onderwerpen aan een strafrechtelijk regime, iets waarop overigens ook kritiek is geleverd door de Inspectie Sanctietoepassing. Dit is onacceptabel, temeer omdat er inmiddels twee jaar zijn verstreken sinds het vorige Amnesty-rapport. Er dienen dan ook per omgaande maatregelen te worden genomen. Daarbij bieden de aanbevelingen van Amnesty een goede leidraad:

■Pas vreemdelingendetentie alleen toe in het uiterste geval en altijd zo kort mogelijk.
■Zorg voor alternatieven die doelmatig en minder schadelijk zijn (bijvoorbeeld een meldplicht, een borgsom of elektronisch toezicht).
■Leg het uitgangspunt dat kwetsbare mensen, zoals minderjarigen, niet in vreemdelingendetentie horen wettelijk vast.
■Wanneer vreemdelingendetentie onvermijdelijk is, zorg dan voor een gepast en humaan regime dat vreemdelingen niet verder in hun vrijheid beperkt dan strikt noodzakelijk is (een dagprogramma met werk, opleiding en recreatie, verruimd contact met de buitenwereld, het toestaan van incidenteel verlof en het vermijden van maatregelen als visitatie, geboeid vervoer en plaatsing in isoleercellen).
■Verbeter de rechtspositie en rechtsbescherming (versnel de eerste rechtmatigheidstoets door de rechter, toets regelmatig ambtshalve de rechtmatigheid van de detentie en verbeter de rechtshulp).
Het voldoen aan deze eisen is de prijs die wij bereid moeten zijn te betalen voor het strenge migratiebeleid. De daarvoor noodzakelijke middelen kunnen voor een deel worden verkregen doordat er minder hoeft te worden uitgegeven aan de peperdure detentie (gemiddeld 180 euro per persoon per dag). Maar daarmee zijn we er nog niet. Het Amnesty-rapport maakt namelijk wederom pijnlijk duidelijk dat de achilleshiel van ons vreemdelingenbeleid de personen betreft die niet rechtmatig in Nederland mogen verblijven, maar evenmin uitzetbaar zijn. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken bestaan. Maar wanneer deze buiten de betrokken vreemdeling liggen, bijvoorbeeld – hetgeen vaak voorkomt – omdat het land van herkomst niet aan terugkeer meewerkt, moet de praktijk stoppen van het (steeds opnieuw) oppakken en ‘klinkeren’ van deze personen. Personen die zich toch al in een uitzichtloze situatie bevinden omdat ze niet (legaal) mogen werken, geen onderwijs kunnen genieten en slechts zeer beperkt een beroep op medische zorg kunnen doen. Met het creëren en instandhouden van een dergelijke groep mensen is niemand gebaat en het (regelmatig) detineren van deze personen maakt hun situatie er allerminst beter op, terwijl hun uitzetbaarheid er niet dichterbij door komt. De juridische fictie dat deze personen die er wel zijn niet bestaan moet worden losgelaten en ze moeten in staat worden gesteld om met een toereikende status (bijvoorbeeld een voorwaardelijke verblijfsvergunning) in onze samenleving te participeren zonder voortdurende detentiedreiging. Daarmee verdwijnt, ten slotte, hopelijk ook het afschuwelijke woord ‘klinkeren’ uit ons vocabulaire.

Dit Vooraf is verschenen in NJB 2010/40.


door Tom Barkhuysen

op 15 november 2010 in Vooraf

Bron: http://njblog.nl/2010/11/15/geklinkerd/?goback=%2Egna_1624427%2Egde_1624427_member_35893744%2Egmp_1624427%2Egde_1624427_member_35579949

Met dank aan Sanne voor het vinden.

Law Blogs
Law blog

VACATURE: Woonbegeleider bij een asielzoekersopvang voor 36 uur in Den Helder

Voor een bedrijf in de opvang van vreemdelingen zijn wij op zoek naar een Woonbegeleider. Heb jij affiniteit met deze doelgroep, ben je communicatief vaardig en consequent? Dan is dit misschien wat voor jou!

Functieomschrijving:
- De woonbegeleider is verantwoordelijk voor uitvoering van de basisprocessen. Informeert, instrueert en controleert de bewoners hier ook in
- Informeert, instrueert, controleert, faciliteert en werkt mee met de bewoners in de werkzaamheden in en rond het centrum.
- Voert individuele gesprekken met betrekking tot de specifiek aan hem opgedragen processen.
- Bemant de informatiebalie.
- Signaleert spanningen en spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag.
- Voert sanctionering- en stimuleringsbeleid uit.

Aanbod
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vaardigheden
- Een afgeronde MBO-opleiding of MBO werk- en denkniveau.
- Communicatief vaardig.
- Consequent kunnen zijn, een sterke persoonlijkheid en de discipline kunnen bewaken.
- Affiniteit met de doelgroep.
- In bezit van BHV is een pré.

Scholing: MBO, MEAO ..

Over de werkgever
Onze opdrachtgever is een opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt de opdrachtgever asielzoekers, vluchtelingen en andere specifieke groepen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst.

Startdatum: 1 December 2010

Uren per week: Fulltime

Contract: Vast dienstverband

Bron: http://vacatures.trovit.nl/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.uitzendbureau.nl%252Fvacature%252F3817553-woonbegeleider-bij-een-asielzoekersopvang-voor-36-uur-in-den-helder/id_ad.10702376/type.0/what.vreemdelingen/pos.0/

Law Blogs
Law blog

18 november 2010

Bindend uitzetadvies uitgesteld

Hoger onderwijsinstellingen hoeven de studievoortgang van hun niet-Europese studenten voorlopig niet aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) door te geven.

Door problemen met het nieuwe computersysteem van de IND kan de nieuwe wet niet op 1 januari 2011 van kracht worden, schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. In ruil voor de versimpelde procedures moeten studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) straks ieder jaar ten minste de helft van hun studiepunten halen. Als zij niet genoeg studiepunten halen, moet de instelling, die borg staan voor de studenten, dit bij de IND melden. Die trekt dan hun verblijfsvergunning in.

Bezwaren
Sommige instellingen hebben principiële bezwaren tegen de nieuwe maatregelen. Zij willen niet dat de IND op de stoel van de instellingen gaat zitten en vinden het niet de taak van onderwijsinstellingen om de IND te informeren over de studieresultaten van hun studenten.

Praktische vragen
Een aantal instellingen doet momenteel mee met een proef waarin zij de studievoortgang van hun buitenlandse studenten al bijhouden. In oktober bleken ze daarover nog veel praktische vragen over de wet te hebben. De pilot blijft overigens gewoon doorlopen en mogelijk kunnen ook andere instellingen zich daarbij vrijwillig aansluiten.

Onderzoek
Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft een onderzoek laten instellen naar de gevolgen van de vertraging en licht de Tweede Kamer daarover binnenkort in. Wanneer de Wet modern migratiebeleid alsnog wordt ingevoerd is nog onduidelijk. HOP

Bron: http://www.erasmusmagazine.nl/nieuws/detail/article/3323/

Massale fraude buitenlandse studenten

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar ruim een miljoen euro’s aan boetes uitgedeeld aan bedrijven die illegaal buitenlandse studenten in dienst hadden. Bijna de helft van de onderzochte bedrijven hield zich niet aan de regels.

De studenten raken mogelijk hun verblijfsvergunning kwijt. De bedrijven hadden voor studenten geen vergunningen aangevraagd of lieten ze meer uren werken dan toegestaan. Het gaat vooral om studenten uit Suriname en China. Zij werken vooral in de detailhandel en de horeca.

De dienst controleerde 187 bedrijven en dat leverde 178 studenten op die illegaal aan het werk waren. Bij de onderzochte bedrijven werd al wel fraude vermoed.

De Arbeidsinspectie heeft het UWV en de Immigratiedienst (IND) geïnformeerd over de resultaten. Zo mogelijk trekken zij de tewerkstellingsvergunning van de werkgever of de verblijfsvergunning van de student in.

Het wordt voor studenten buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en uit de EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië moeilijk gemaakt om naast hun studie substantieel bij te verdienen. Hun werkgevers moeten een vergunning voor hen aanvragen en zij mogen maximaal tien uur per week werken, of fulltime in de maanden juni, juli en augustus.

Eind augustus hebben Tweede Kamerleden Tanja Jadnanansing (PvdA) en Kathleen Ferrier (CDA) toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Piet Hein Donner, gevraagd om de 10-urennorm voor werk te versoepelen om de buitenlandse studenten meer financiële armslag te geven. Donner was echter niet van plan om de regeling aan te passen. ‘Studenten van buiten de EER kunnen alleen naar ons land komen om voltijds te studeren’, schreef hij in een brief aan de Kamer. ‘Het is dan ook niet de bedoeling dat arbeid in Nederland fungeert als hoofdbron van middelen van bestaan.’ De 10-urennorm was ook ingesteld omdat onderzoek zou blijken dat langer werken een negatieve invloed zou hebben op de studievoortgang. Donner wilde eventueel in de loop van 2012 bekijken of de norm alsnog omhoog kan. Het is onduidelijk wat de plannen van zijn opvolger Henk Kamp zijn.


Bron: http://mareonline.nl/artikel/1011/10/0402/

Ict-falen bij immigratiedienst al jaar bekend

De Algemene Rekenkamer heeft al in maart gewaarschuwd dat invoering van het nieuwe ict-systeem Indigo bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) per 1 januari niet gehaald zou worden.

server storing.Foto:Creative Commons: ChrisDagMinister Leers van Immigratie en Asiel heeft nu een onderzoek aangekondigd naar de problemen van de invoering van het nieuwe computersysteem. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Door de vertraging bij de invoering kan de nieuwe Wet modern migratiebeleid niet zoals gepland per 1 januari in werking treden.

In voorjaar gestart

De IND is in het voorjaar gestart met de invoering van Indigo. Er is toen begonnen met het digitaliseren van alle dossiers. Vervolgens moest de informatie uit het digitale dossier gekoppeld worden aan informatie van andere organisaties. Toen dat op grote schaal werd doorgevoerd, bleek het systeem niet goed te functioneren. Onduidelijk is nog waar het probleem precies zit.
Direct bij de start van het project waarschuwde de Algemene Rekenkamer al dat de deadline van 1 januari 2011 niet zou worden gehaald. In een vervolgonderzoek naar de processen bij de IND kwam onder meer naar voren dat de ontwikkeling van Indigo al in 2009 stagneerde. Toch zei de IND tegen de Rekenkamer dat het de deadline van invoering wel kon halen, maar de Rekenkamer zette daar grote vraagtekens bij.

Kamervragen

Naar aanleiding van dat rapport zijn Kamervragen gesteld. In antwoord op die vragen zei de Rekenkamer dat “de IND heeft toegezegd dat Indigo in de loop van 2011 operationeel zal zijn”. De Rekenkamer gaf aan geen concrete aanwijzingen te hebben om te twijfelen aan die, blijkbaar nieuwe, deadline, die dus afwijkt van hetgeen minister Leers hanteert. Het vorige kabinet ging er steeds vanuit dat implementatie per 1 januari zou lukken, zo schrijft hij.
Leers wil met de uitkomsten van het onderzoek tot aanbevelingen komen om de gesignaleerde problemen op te lossen en verdere risico’s te beperken. Daarnaast wil hij bekijken welke gevolgen het later invoeren van de Wet modern migratiebeleid heeft. Hij zegt nu vast te houden aan de handhaving van de Vreemdelingenwet 2000.

Bron: http://webwereld.nl/nieuws/67820/ict-falen-bij-immigratiedienst-al-jaar-bekend.html 

Denemarken voert puntensysteem voor immigratie in

(Belga) De conservatieve minderheidsregering in Denemarken verscherpt door het invoeren van een donderdag voorgesteld puntensysteem bij gezinshereniging nog eens het migratiebeleid van het Scandinavische land.

De puntentabel beloont academische vorming, talenkennis en beroepservaring. Gewone hereniging van gehuwden zonder deze voorwaarden wordt aanzienlijk moeilijker. Het nieuwe systeem lost de 24 jaar-regel op die tot nu toe van kracht is en die zegt dat immigratie van buitenlandse echtgenoten pas vanaf 24 jaar mogelijk is. Partners onder de 24 kunnen nu wel bij hun partner in Denemarken, maar zij moeten dubbel zoveel punten hebben verzameld als de mensen boven de 24 jaar. Deskundigen menen dat de fel controversiële regeling slaat op zowat 500 mogelijke migranten per jaar. "Gezinshereniging zal niet meer mogelijk zijn zonder opleiding, job of talenkennis", zei minister van Integratie Birthe Ronn Hornbech. De linkse eenheidslijst in de oppositie gewaagt van een "sociale Apartheid", omdat enkel mensen uit de hogere klassen in aanmerking komen. "Een Europees dieptepunt", zei de vroegere sociaaldemocratische premier Poul Nyrup Rasmussen; "Hoe laag kan men nog vallen? Ik ben zeker dat dit Denemarken zal beschadigen". Bij de rechtspopulistische DVP, die de minderheidsregering van rechtsliberalen en Conservatieven van Lars Lokke Rasmussen schraagt, spreekt men van een "voorbeeld voor Europa". Waarnemers zijn het erover eens dat de met slechte opiniepeilingen kampende regering de nieuwe regeling in het licht van de parlementsverkiezingen eind 2011 heeft gelanceerd. Het migratiebeleid stond bij de vorige drie stembusgangen sinds 2001 ook centraal in de campagne, met telkens duidelijke gevolgen. (MUA)


Bron: http://www.metrotime.be/nlnewsbelga.html?telexid=55148120

16 november 2010

Irakezen mogen tot 24 november niet worden uitgezet (uitspraak raad van State)

LJN: BO3756, Raad van State , 201007707/3/V2

Datum uitspraak: 02-11-2010
Datum publicatie: 12-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen

Inhoudsindicatie: Ter zitting heeft de minister een brief van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het Hof) van 22 oktober 2010 aan de Nederlandse regering overgelegd. In deze brief wordt door het Hof aangekondigd dat het thans aangewezen wordt geacht om ten aanzien van elke Irakese vreemdeling voor wie uitzetting naar Bagdad dreigt, een interim measure te treffen. Volgens de brief is deze beslissing ingegeven door het toenemend aantal verzoeken om het treffen van een interim measure van Irakese vreemdelingen en recente berichtgeving over de algemene veiligheidssituatie in Centraal-Irak van onder meer de United Nations High Commissioner for Refugees. In de brief wordt de Nederlandse regering gevraagd om nadere informatie te verstrekken over de vraag of terugkeer naar Centraal-Irak verantwoord is en wordt aangegeven dat het Hof de kwestie op basis van de verstrekte informatie bij de eerste gelegenheid zal herbeoordelen.
In aanvulling op de brief heeft de minister ter zitting medegedeeld dat de President van het Hof recent ten aanzien van drie Irakese vreemdelingen in Nederlandse zaken bij wijze van interim measure zonder nadere motivering heeft bepaald dat de desbetreffende vreemdelingen tot 24 november 2010 niet mogen worden uitgezet.

Bron: rechtspraak.nl

Turken voelen zich nog steeds niet thuis

TILBURG - De psychische gezondheid van Turken in Nederland is slechter dan die van autochtone inwoners en ook slechter dan die van Turken in Turkije. De mentale conditie van Turkse vrouwen is nog slechter dan die van hun mannen.

Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat Turken zich in Nederland nog steeds niet thuis voelen en dat ze zichzelf als migrant blijven beschouwen: onderweg naar terugkeer naar het vaderland.

Dat concludeert onderzoeker Murat Can in zijn proefschrift Welkom thuis! De beleving van migrant zijn, waarop hij deze maand aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

Volgens Can zijn stevige maatregelen nodig om de ongewenste en volgens hem zelfs potentieel gevaarlijke afstand tussen Nederlanders en Turken te verkleinen. (ANP)

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/530860/2010/11/09/Turken-voelen-zich-nog-steeds-niet-thuis.dhtml

Vraag en antwoord: gezinshereniging met volwassen kind

Vraag:
Een goede vriendin van mij woont in Nederland met haar gezin maar haar volwassen zoon woont en werkt in het buitenland. Kan hij in Nederland bij haar komen wonen? Waarom mogen Bulgaren dat wel?

Antwoord:

Als iemand als volwassene in een ander land woont kan hij eigenlijk niet meer een verblijfsvergunning bij zijn ouders in Nederland krijgen. De enige uitzondering is als er iets heel bijzonders aan de hand is dat je niet kan verwachten dat iemand daar alleen achter blijft. Dat is niet zo gauw het geval. Hier zou u echt met een specialist naar de specifieke situeatie van het gezin moeten laten kijken.

Bulgarije en dat soort landen zijn EU landen en op basis van EU regels mogen mensen dan 3 maanden naar Nederland komen of hier wonen als ze inkomen hebben. Dat is anders voor Surinamers.
Echter er zijn wel andere mogelijkheden dan gezinshereniging voor deze meneer. Hij zou bijvoorbeeld op een baan als kennismigrant hier in Nederland kunnen solliciteren of een studie aan de Hogeschool of universiteit kunnen doen. Daar zijn aparte verblijfsvergunningen voor.
Maar met een visum kan hij twee keer per jaar 3 maanden naar Nederland komen en zijn moeder bezoeken of een keer een verblijfsvergunning voor 6 maanden aanvragen voor familiebezoek. Hiervoor is wel belangrijk dat hij altijd op tijd teruggaat.
Er is 1 trucje waarbij de gebruik kunnen maken van het EU recht en die heet de Europaroute. Als uw vriendin Nederlandse is en zij gaat bijvoorbeeld in België wonen en werken dan mag haar zoon bij haar in komen wonen op basis van een Europese richtlijn. En kunnen ze na bijvoorbeeld een half jaar samen terug naar Nederland verhuizen.

Wij willen goedkope arbeidskrachten – geen kennismigranten

Wederom een oratie van een bijzonder hoogleraar die beweert dat het saldo van de immigratie ‘uiteindelijk’ positief is. Het is het spiegelbeeld van de kosten- en batendiscussie die eerder door de PVV is aangekaart. Hoe ver ‘uiteindelijk’ in de toekomst ligt, blijft onduidelijk. Na onze dood misschien. Maar ook de nieuwbakken hoogleraar erkent dat immigratie in eerste instantie met (hoge) kosten gepaard gaat. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet goed. Volgens mij zijn de eerste gastarbeiders hier gekomen vanuit de gedachte dat zij een nuttige en vooral goedkope aanvulling waren op het arbeidspotentieel en hielpen zij in eerste instantie met het in leven houden van bedrijfstakken die later toch onderuit zijn gegaan. Eerst waren zij goedkoop en later duur, zeker toen zij werkloos werden en hun familie lieten overkomen. En of hun saldo ‘uiteindelijk’ positief dan wel negatief zal uitpakken, weten we niet, want we kunnen niet in de toekomst kijken, zelfs niet in de nabije. Maar op dit moment bestaat overduidelijk het gevoel – terecht of niet – dat goedkoop ‘voor Nederland’ duurkoop is geworden.

Toch vind ik die hele kosten- en batendiscussie heilloos, niet omdat zij niet gevoerd mag worden (zulke economische discussies worden vroeg of laat altijd gevoerd en laten zich in democratische verzorgingsstaten niet tegenhouden), maar omdat er nooit overeenstemming zal bestaan over wat als kosten en wat als baten moet worden aangemerkt. Alleen met de arbeidsmarkt in de hand heb je min of meer heldere criteria, en dan geven de argumenten van werkgevers die migranten in dienst nemen de doorslag. Voor Nederland als geheel ligt het veel ingewikkelder, omdat je dan allerlei publieke voorzieningen moet meerekenen en met ‘onberekenbare’ factoren zit van migranten die eerst wel hun waarde hadden en later niet meer. Alle zorgkosten zijn onmogelijk te berekenen, tenzij je alles dat met zorg te maken heeft als kosten waardeert. En moet je de PVV, die er zonder (moslim)immigranten niet was geweest, of de moslim- en hoofdoekjespartijen die er als reactie en ‘emancipatiebeweging’ ongetwijfeld nog gaan komen, tot de kosten of de baten van de migratie rekenen? Ik zou denken dat ‘uiteindelijk’ iedereen (dus ook autochtone Nederlanders) te duur wordt, behalve die unieke talenten die hun leven lang onder hun marktprijs hebben gewerkt. Die buitengewoon schaarse mensen zijn niet alleen heel erg goed (voor het algemeen), maar ook een beetje dom (voor zichzelf). Ik denk dat er hooguit een gevoel bestaat of de kosten van immigratie positief of negatief zijn en dat dat gevoel in de tijd ‘per saldo’ aan veranderingen onderhevig is. In de jaren tachtig werd zelfs nog van een verrijking van de Nederlandse samenleving gesproken, en dat was niet alleen maar politiek correcte prietpraat. Geloof het of niet, er waren ook mensen die hun buurt echt swingender vonden worden als die een kleurtje kreeg. Dat gold zeker ook voor Ajax en het Nederlands elftal. Verder hangt het natuurlijk af over welke etnische groepen we het hebben.

Hier stuiten we op een bijzondere knuffelgroep, de ‘kennismigranten’. Daar hebben wij, zo heet het, behoefte aan en het zou mooi zijn als we juist die kunnen verleiden om naar Nederland te komen en de andere niet. In Duitsland, dat bij kennisvragen altijd voorop loopt en made in Germany als handelsmerk heeft (een uitbating van het uitzonderlijke Duitse kwaliteitsbesef dat ook door de rest van de wereld als kwalitatief superieur wordt gewaardeerd), heette dat ‘Inder statt Kinder’. Dat klinkt mooi, want wie voor kennismigranten is, heeft het beste voor met het eigen land, kan onmogelijk van racisme of vreemdelingenhaat worden beschuldigd, en discrimineert hoogstens aan de poort zoals een personeelschef dat doet, door alleen ‘de beste’ te willen selecteren. Met kennismigranten is het eigen land altijd beter af, want de bevolking als geheel wordt er slimmer door en niet dommer. Als ik het goed heb begrepen ziet Thilo Sarrazin – zelf uit de categorie summa cum laude – het graag zo en hij is de enige niet.

Maar wat zijn kennismigranten, hoe zijn die van andere migranten te onderscheiden, en waarom willen we hen juist hebben? Veel immigranten hebben een lage of helemaal geen opleiding, dus vallen als wenskandidaten af. Maar ho, juist omdat zij nog niet door het schoolsysteem zijn uitgeselecteerd kunnen juist hier ruwe – en belangrijker: goedkope – diamanten onder zitten. Om één goede voetballer te krijgen, halen voetbalclubs vaak tientallen jonge Afrikaantjes naar Europa, en hun ‘investering’ loont als ze die met een miljoenentransfer kunnen terugverdienen. Maar dat zijn voetballertjes, en die hoeven zolang ze doelpunten maken niet intelligent te zijn. Bij kennismigranten is het voordeel dat ze al Engels spreken (Nederlands hoeft dan niet) en gaat het vaak om computerexperts uit bijvoorbeeld India die wij nodig hebben om op de wereldmarkt te concurreren. Althans, dat is het idee. Maar hoogbegaafde kenniswerkers kunnen met hun kennis in de hele wereld terecht en zullen hun diensten bijgevolg altijd duur verkopen, zo duur dat ze voor ons misschien niet eens lonend zijn. Daar komt bij dat veel computerexperts niet plaatsgebonden zijn, en hun werk net zo goed en waarschijnlijk beter in hun land van herkomst kunnen doen. Wij voeren dan gewoon de hoogwaardige kennisproducten als computers in (computers zijn trouwens lekker goedkoop), zonder dat we de bijbehorende Chinezen of Indiërs er met hun families bij krijgen. Natuurlijk: ook daar kunnen pareltjes tussen zitten, maar die zijn in elk geval nu al duur. Het is veel slimmer de wereldmarkt gewoon zijn werk te laten doen. Dus niks kennismigranten, tenzij ze zo dom zijn om zich voor een appel en een ei aan te bieden.

Nederland heeft wel behoefte aan computerexperts, maar dan vooral Nederlandse. Bovendien moeten we onze eigen ‘kenniswerkers’, en dat ben je geloof ik al met een HAVO-diploma, niet onnodig van de markt concurreren door buitenlandse ‘kenniswerkers’ fiscaal te bevoordelen omdat de Haagse politiek kennismigratie wil stimuleren. Kortom, dat hele begrip kennismigrant zorgt voor een vals onderscheid tussen migranten en voor een vals onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse ‘kenniswerkers’. Een onzalig begrip dus. En verder blijft er natuurlijk van allerlei ‘dom’ werk te doen dat niet al te moeilijk is en waarvan wij hopen dat mensen het tegen een zo gering mogelijke vergoeding willen doen, omdat het anders onbetaalbaar wordt. Die immigratie zal gewoon door blijven gaan, omdat werkgevers (en niet Nederland als geheel) vinden dat die lonend is. En helemaal rampzalig kan dat niet zijn, want anders was Nederland als gevolg van de massaimmigratie van de laatste vijftig jaar economisch gezien allang aan de bedelstaf geraakt. Dat laatste is evident niet gebeurd.

Bron: http://fp.dagelijksestandaard.nl/2010/11/wij-willen-goedkope-arbeidskrachten-geen-kennismigranten/

'Ze lopen in hun eigen land enorm gevaar'

ALBLASSERDAM - De Iraanse asielzoekers Mehrdad, Soheila en Sunny wonen al ongeveer tien jaar in Nederland en hebben zich vier jaar geleden van de Islam bekeerd tot het christendom. Als het aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ligt moet het in Alblasserdam gehuisveste gezin alsnog terug naar haar eigen land. Veel leden van de Grote Kerk in Alblasserdam vinden dit niet kunnen en hebben massaal hun handtekening gezet onder een brief van de kerkenraad aan de rechtbank. Frans Hoek, predikant in de PKN-gemeente, vindt het absurd: "Deze mensen zijn al heel lang in Nederland, hebben hun dochtertje hier laten herbegraven en lopen enorm gevaar in hun eigen land. Waar christenen nauwelijks worden geaccepteerd. Het zou absurd zijn als ze terug moeten. Ik zou er bijna voor in hongerstaking gaan", aldus de dominee.

Door Peter Stam
Mehrdad (42) vluchtte in 2000 als politiek vluchteling vanuit Teheran naar Nederland. Hij was het niet eens met het heersende regime in zijn land en liep daardoor gevaar. Zijn vrouw Soheila (43), zoon Sunny (21) en dochter Saghi (toen 12 jaar) deden twee jaar later een vluchtpoging. Tijdens deze moeizame tocht overleed Saghi door uitputting en onderkoeling. Ze werd begraven in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Door een samenloop van ongelukkige omstandigheden kon Mehrdad Nederland niet uit waardoor hij de begrafenis van zijn dochter niet kon bijwonen. 12 mei 2010 is Saghi herbegraven op de begraafplaats van Alblasserdam.

Gevangenis
In 2005, toen het gezin in een asielzoekerscentrum in Papendrecht woonde, oordeelde IND dat het gezin zonder goede redenen in Nederland verbleef en beval hen terug te keren naar het land van herkomst. "We hebben toen besloten in België asiel aan te vragen. Naar ons eigen land teruggaan was te gevaarlijk. Maar in België aangekomen werden we direct opgepakt. Ze vroegen of we naar de 'Shell' wilden. We begrepen dit niet en zeiden dat het goed was. Later bleek dat het om de cel ging", grinnikt Mehrdad omdat hij achteraf de humor van het misverstand wel kan inzien. Ze hebben vervolgens een tijd lang gescheiden van elkaar gevangen gezeten. "Ik zat in een heel klein hokje van een paar meter en kreeg af en toe wat eten toegestopt. Ik wilde erg graag bij mijn man zijn, maar dat mocht niet. Ik moest daar heel vaak huilen", vertelt Soheila. Na een halfjaar vreemdelingendetentie (ze waren immers illegaal in Nederland) werd het gezin op straat gezet.

Christelijke buren
Uiteindelijk kregen ze een huis aangeboden in Alblasserdam door Stichting Noodopvang Papendrecht. "We kwamen terecht in de Cornelis Smitstraat naast christelijke buren. Omdat we graag extra hulp wilden en goede ervaring hadden met christenen in Papendrecht vroeg ik om de grote kerk van Alblasserdam. Ik bedoelde gewoon groot in de letterlijke zin van het woord, maar de buren dachten direct aan de kerk aan het Cortgene. Ik had het de eerste zondag (juli 2006) wel moeilijk want ik dacht: doe ik nu geen zonden tegen Allah? Zou dit wel mogen? Maar toen had ik voor mezelf de oplossing gevonden. Ik dacht: de kerk is een plekje om met God te praten. Dus ik kan gewoon tot Allah bidden", vertelt Mehrdad.

'Geen zwaarwegende redenen'
Niet veel later hebben Soheila en Mehrdad zich, na het volgen van geloofslessen en het ontvangen van pastorale zorg, laten dopen. Ook Sunny is christen geworden: "In het AZC in Papendrecht ging ik regelmatig met een christelijke man om. Hij hielp ons en heeft me veel over de kerk verteld. Eerst zeiden we: Praat alsjeblieft niet over je Jezus-geloof want wij zijn moslim. Later ben ik ook meegegaan naar de kerk en ga ik regelmatig naar de Iraanse Christelijke gemeenschap in Haarlem en bezoek christelijke jongerenkampen van Stichting Gave", aldus Sunny. Dit jaar heeft het gezin te horen gekregen dat ze echt het land moeten verlaten omdat er geen zwaarwegende redenen zouden zijn hier te blijven. Dinsdag 14 december wordt door de rechter het vonnis uitgesproken. Kees Brinkman, de initiatiefnemer van de handtekeningenactie, vindt het vreemd dat het gezin na tien jaar alsnog wordt uitgezet: "Het is in Iran erg gevaarlijk voor christenen. Op een algemeen erkende wereldranglijst van Open Doors staat het land op de tweede plaats. Alleen Noord-Korea gaat Iran nog voor op het gebied van christenvervolging. Maar de IND beroept zich op officiële documenten uit 2007 waarin staat dat dit geen reden is niet uitgezet te kunnen worden."

Generaal pardon
Doordat het gezin heel even het land heeft verlaten (naar België) vallen ze net niet onder de generaal pardon-regeling die in 2007 van kracht werd. Een voorwaarde binnen deze regeling te vallen is dat iemand vanaf 2001 onafgebroken in Nederland is geweest. "Dat zijn ze niet geweest en dat is hen noodlottig geworden", vertelt Brinkman. De rechtbank beslist in december dus over twee dingen: Kan het gezin als christen in Iran veilig wonen? En: kan het gezin alsnog onder de generaal pardon-regeling vallen omdat het hen moeilijk kwalijk is te nemen dat ze in België een poging waagden. Het doel van de handtekeningen en persoonlijke brieven die Brinkman inzamelt is het dossier te laten opvallen. "Het moet geen standaarddossier worden. Eigenlijk willen we met deze actie proberen de rechtbank te beïnvloeden. Ik weet dat het officieel niet kan, maar we hopen op een wonder en geloven in de kracht van het gebed."

Gebedsbijeenkomst
Om de actie meer kracht bij te zetten is een speciale gebedsbijeenkomst georganiseerd. Woensdagavond 1 december wordt een dienst gehouden onder leiding van dominee Hoek. "In principe komen we samen in ons verenigingsgebouw De Damsteen, maar heimelijk hoop ik erop dat het zo vol wordt dat we moeten uitwijken naar de kerk", aldus de voorganger. Voorlopig heeft het gezin er alle vertrouwen in dat ze in Nederland mag blijven. "We blijven gewoon hier. Teruggaan is nog lang niet aan de orde want hierna kunnen we in hoger beroep en daarna kunnen we misschien nog naar het Europese hof", meent Sunny. De deadline van de brieven en handtekeningen is zondag 21 november. Inmiddels hebben de Ontmoetingskerk en de Ichthuskerk zich ook aangesloten bij de actie. Wie meer wil weten of mee wil doen kan contact opnemen via cbrinkman@solcon.nl of tel. 078-6919389.

Bron: http://www.klaroen.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Ze-lopen-in-hun-eigen-land-enorm.622313.news

11 november 2010

Vluchteling verliest status bij terreurdaden

LUXEMBURG (ANP i) - Een vluchteling in de Europese Unie i mag niet automatisch die status kwijtraken als blijkt dat hij tot een terroristische organisatie behoorde. De autoriteiten kunnen wel ingrijpen als blijkt dat de vluchteling zelf verantwoordelijk was voor terreurdaden.

Dat maakte het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg dinsdag bekend. De rechters oordeelden in de zaak van twee Turken van Koerdische afkomst. Beiden waren actief in terreurorganisaties. De ene raakte zijn asiel en vluchtelingenstatus in Duitsland kwijt, de ander kreeg niet eens asiel.

De rechters in Luxemburg vinden dat een lidmaatschap van een terreurorganisatie op zich geen reden is om de vluchtelingenstatus te verliezen. De autoriteiten moeten van elk persoon individueel bekijken of die zich ,,daadwerkelijk'' schuldig heeft gemaakt aan terreur.

Bron: http://www.europa-nu.nl/id/vik5gm9vh1m7/nieuws/vluchteling_verliest_status_bij?ctx=vh1aly4653wh&s0e=vhdubxdwqrzw

Ik ga eens op zoek naar die uitspraak. Normaal wordt in dit soort zaken artikel 1-f van het Vluchtelingenverdrage tegengeworpen maar ook daar is wel vereist dat je wist of kon weten dat je heel fout bezig was. Later meer......

VluchtelingenWerk dient klacht in tegen Nederlandse wet bij Europese Commissie

AMSTERDAM i (ANP i) - VluchtelingenWerk Nederland dient vrijdag een klacht in bij de Europese Commissie i over de Wet inburgering buitenland. Voor veel mensen in asiellanden is het halen van het certificaat namelijk vrijwel onmogelijk, waardoor gezinnen uit elkaar vallen. De wet discrimineert. Dat heeft een woordvoerder donderdag laten weten.

Het gaat in dit geval om gezinsleden van voormalige asielzoekers, zoals mensen die onder de pardonregeling vielen of hier een vergunning kregen om medische of schrijnende redenen. Volgens de wet moeten mensen in het buitenland die zich bij hun gezin in Nederland willen voegen, in hun eigen land een inburgeringsdiploma halen. VluchtelingenWerk stelt dat dat vaak onmogelijk is. In sommige landen bestaat er geen lesmateriaal in de eigen taal. Het examen wordt op de Nederlandse ambassade afgenomen, maar die is er ook niet overal.

In Afghanistan bijvoorbeeld, is de Nederlandse ambassade al jaren dicht. Afghaanse gezinsleden moeten dus naar Pakistan, wat gevaarlijk en duur is. ,,Soms moeten mensen half Azië doorreizen'', aldus de woordvoerder. De woordvoerder geeft als voorbeeld een Afghaans gezin waarvan de moeder nog steeds probeert om in Pakistan examen te doen. ,,Het gezin in Nederland lijdt er zwaar onder.''

VluchtelingenWerk ziet het liefst dat de wet van tafel gaat maar pleit ervoor dat het examen ook in Nederland mag worden gedaan. ,,Het gaat maar om een kleine groep van duizend gezinsherenigingen.'' De procedure bij de Europese Commissie gaat naar schatting maanden, zo niet jaren duren, denkt de organisatie.

Bron: http://www.europa-nu.nl/id/vik7g0okpazz/nieuws/vluchtelingenwerk_dient_klacht_in_tegen?ctx=vh1aly4653wh&s0e=vhdubxdwqrzw

Waarom niet (ook) bij het EHRM?

Cursus: Actualiteiten Vreemdelingenrecht

Ook in de afgelopen periode is het vreemdelingenrecht in beweging gebleven. De invloed van Brussel op het vreemdelingenrecht neemt toe. Aan de hand van jurisprudentie en wetgeving wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken in het vreemdelingenrecht op het punt van regelgeving, beleid en rechtspraak.
Doelgroep
Advocaten en juristen werkzaam op het gebied van het vreemdelingenrecht

Vorm: interactief college maar graag tevens discussie, mede aan de hand van de bij de deelnemers opgekomen vragen
Niveau: actualiteitencursus

Docent
Dr. T. de Lange, universitair docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
Mr. B.K. Olivier, universitair docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam

Datum vrijdag 26 november 2010
Tijd 12.30 - 17.30 uur
Cursusprijs € 375,- inclusief cursusmateriaal, lunch en
consumpties
Locatie Amsterdam
Cursuscode PO493
Studiepunten 4PO

08 november 2010

VACATURE: VluchtelingenWerk WOBB zoekt medewerk(st)er Gezinshereniging

Vluchtelingenwerk West- en OostBrabant & Bommelerwaard (WOBB) biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers die in deze regio woonachtig zijn. Het begeleiden van aanvragen tot gezinshereniging behoort tot onze werkzaamheden, zowel in de decentrale opvang (wanneer een vluchteling zelfstandig woont in een gemeente) als in de centrale opvang (asielzoekerscentrum).

VluchtelingenWerk is voor 's-Hertogenbosch en AZC Vught op zoek naar een

Medewerk(st)er Gezinshereniging (vrijwilligerswerk)

Wij bieden:

Werken in een inspirerende werkomgeving binnen een leuk team
Onkostenvergoeding
Ondersteuning door een beroepskracht
Mogelijkheid tot het volgen van trainingen
Begeleiden van Gezinshereniging trajecten van aanvraag tot aankomst op Schiphol
Wij vragen:

Beschikbaarheid van minimaal 1,5 dag per week
Affiniteit met de doelgroep
HBO werk- en denkniveau
Bij voorkeur woonachtig in redelijke nabijheid van 's-Hertogenbosch
Bereidheid tot het volgen van scholing en training
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sascha HardingDit VluchtelingenWerk AZC Vught, 0612698074.


Bron: Vluchtelingenwerk

Ja onbetaald vrijwilligerswerk. Maar een goede plek om werkervaring op te doen!

Is studiefinanciering ook inkomen in het kader van gezinshereniging? (uitspraak)

LJN: BO2814, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Rotterdam , 10/25738 en 10/25734

Datum uitspraak: 21-10-2010
Datum publicatie: 03-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: In het arrest van het Hof van Justitie van 4 maart 2010 (JV 2010, 177, Choukroun) heeft het Hof een interpretatie gegeven van het begrip “stabiele en regelmatige inkomsten” als bedoeld in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de Gezinsherenigingsrichtlijn. Ten onrechte heeft verweerder de aanvraag niet getoetst aan dit communautaire kader bij de beoordeling of wordt voldaan aan het middelenvereiste. Inkomsten uit studiefinanciering kunnen, volgens de voorzieningenrechter, worden beschouwd als een voorziening waarop jongeren aanspraak hebben die een opleiding kunnen en willen volgen, waarbij de aanspraak niet wordt toegekend omdat de betreffende jongere niet in staat is stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten te verwerven, maar om deze jongeren gedurende een beperkt aantal jaren in staat te stellen voltijds een opleiding te volgen. Verweerder heeft studiefinanciering ten onrechte aangemerkt als sociale bijstand

-------------------

4 De voorzieningenrechter oordeelt als volgt.

4.1 In geschil is met name de vraag of de studiefinanciering die referente ontvangt voor haar studie aangemerkt dient te worden als voldoende middelen van bestaan in de zin van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000.
In het bijzonder ligt de vraag voor of studiefinanciering kan gelden als bron van stabiele en regelmatige inkomsten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, aanhef en sub c, van de Richtlijn.

Aan de uitspraak van het Hof van 4 maart 2010 ontleent de voorzieningenrechter (in rechtsoverweging 43) dat artikel 7, onder c, van de Richtlijn strikt dient te worden uitgelegd aangezien gezinshereniging de algemene regel is. In rechtsoverweging 45 stelt het Hof dat het begrip stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel van sociale bijstand van de betrokken lidstaat, een “autonoom begrip van het recht van de Unie is, dat niet kan worden omschreven onder verwijzing naar nationaalrechtelijke begrippen”.

In rechtsoverweging 46 wordt overwogen dat:
‘In de eerste zin van artikel 7, eerste lid aanhef en sub c, van de richtlijn wordt het begrip `stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf te onderhouden ´geplaatst tegenover het begrip ´sociale bijstand´. Uit deze tegenstelling volgt dat het begrip ´sociale bijstand´in de richtlijn ziet op bijstand van overheidswege, ongeacht of het om het nationale, regionale of lokale niveau gaat, waarop een beroep wordt gedaan door een persoon, in dit geval de gezinshereniger, die niet beschikt over stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor dreigt tijdens zijn verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat te komen`.

In rechtsoverweging 49 wordt overwogen dat sociale bijstand als genoemd in de richtlijn moet worden uitgelegd als bijstand die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten en niet als bijstand ter dekking van bijzondere en onvoorziene kosten.

Verweerder heeft, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, ten onrechte de aanvraag van verzoeker slechts getoetst aan de eigen beleidsregels en is in het bestreden besluit niet ingegaan op bovenvermeld communautair toetsingskader, waarnaar verzoeker in zijn brief van 25 juni 2010 heeft verwezen. Ten onrechte heeft verweerder verwezen naar het beleid inzake studiefinanciering, neergelegd in B1/4.3.1. van de Vc, aangezien in de Vc daarover geen beleidsregels zijn opgenomen. De voorzieningenrechter begrijpt het standpunt van verweerder aldus dat inkomsten uit studiefinanciering op één lijn worden gesteld met inkomsten uit de publieke middelen op grond van sociale voorzieningen waarvoor geen premie wordt afgedragen, in tegenstelling tot inkomsten krachtens een sociale verzekeringswet waarvoor premie is afgedragen, welke inkomsten verweerder wel beschouwt als zelfstandige inkomsten uit een inkomensvervangende uitkering.
Op grond van het bovenstaande komt het bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking wegens een onvoldoende draagkrachtige motivering.

4.2 Met het oog op een finale geschilbeslechting in het kader van de beslissing op het beroep zal de voorzieningenrechter tevens een oordeel geven over de vraag of studiefinanciering op grond van de wet Stufi 2000 begrepen kan worden onder het bovenaangehaalde communautaire begrip als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder c, van de Richtlijn, in het licht van de uitleg die het Hof daaraan gegeven heeft in zijn uitspraak van
4 maart 2010.

4.3 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan het stelsel van studiefinanciering beschouwd worden als een voorziening waarop jongeren aanspraak hebben die een opleiding kunnen en willen volgen, waarbij de aanspraak niet wordt toegekend omdat de betreffende jongere niet in staat is stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten te verwerven, maar om deze jongeren gedurende een beperkt aantal jaren in staat te stellen voltijds een opleiding te volgen en af te ronden, met het oogmerk daarna een werkkring te vinden waarvoor de opleiding kwalificeerde. Daarmee is een ruimer belang gediend dan het belang van de jongere. In het Nederlandse stelsel van studiefinanciering ligt het accent op terugbetaling van de verstrekte middelen, hetzij in de vorm van een lening, hetzij in de vorm van een prestatiebeurs. Slechts indien wordt voldaan aan de gestelde studieprestaties wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift die niet hoeft te worden terugbetaald. Hiermee kunnen deze inkomsten niet worden gelijkgesteld met inkomsten die van overheidswege worden verstrekt om in het levensonderhoud te voorzien voor personen die niet in hun eigen inkomsten kunnen voorzien, waarbij geen terugbetaling wordt verlangd zoals bij de inkomsten uit studiefinanciering.
Op grond voor vorenstaande overwegingen heeft verweerder de door referente te ontvangen studiefinanciering ten onrechte geduid als “sociale bijstand”, welke kwalificatie niet strookt met de uitleg die het Hof in zijn arrest van 4 maart 2010 heeft gegeven van het communautaire begrip genoemd in artikel 7, eerste lid onder c, van de Richtlijn.

5 Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat het bestreden besluit niet rechtmatig is. Nu voorts nader onderzoek naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak en partijen hebben ingestemd met het doen van uitspraak in de beroepszaak, zal de voorzieningenrechter het beroep met toepassing van artikel 8:86 van de Awb gegrond verklaren.

6 Gegeven de beslissing in de hoofdzaak is er geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb.

7 De voorzieningenrechter ziet in dit geval aanleiding verweerder met toepassing van artikel 8:75, eerste lid van de Awb te veroordelen in de kosten die eiser in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn overeenkomstig het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht, zoals dit luidde ten tijde van het instellen van het beroep, vastgesteld op € 1.311,-- (1 punt voor het beroepschrift, 1 punt voor het verzoekschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 437,-- en wegingsfactor 1).

3 Beslissing

De voorzieningenrechter:

recht doende:


1 verklaart het beroep gegrond;

2 vernietigt het bestreden besluit;

3 bepaalt dat verweerder binnen vier weken na verzending van deze uitspraak een nieuw besluit neemt met inachtneming van deze uitspraak;

4 wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af;

5 veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 1.311,--;

6 bepaalt dat verweerder aan verzoeker het betaalde griffierecht van € 300,-- vergoedt.


Zie rechtspraak.nl

Nationaliteit aantonen terwijl er geen paspoort wordt afgegeven (uitspraak rechtbank)

Meneer is ongewenst verklaard en stelt gevaar te lopen bij terugkeer naar Somalië. De IND stelt dat hij niet heeft aangetoond een Somaliër te zijn. Hij zegt geen paspoort te kunnen krijgen maar heeft wel allerlei verklaringen overgelegd. Lees vooral op rechtspraak.nl de hele uitspraak.

LJN: BO3305, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 10/19286 en 09/46962


Datum uitspraak: 20-10-2010
Datum publicatie: 08-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: De rechtbank is evenwel van oordeel dat, gelet op de thans gepresenteerde stukken (in aanvulling op hetgeen in de asielprocedures is gesteld en overgelegd) en de situatie in Somalië, waardoor onderdanen van dat land niet meer in het bezit kunnen worden gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding, met als gevolg dat zij in een nadeliger bewijspositie terecht komen ter zake het aannemelijk maken van hun nationaliteit, niet zonder meer de conclusie in voornoemde uitspraak van 5 maart 2009, inhoudende dat eiser niet al hetgeen heeft gedaan om zijn nationaliteit aannemelijk te maken, gerechtvaardigd is. Concluderend is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich niet zonder nader onderzoek dan wel nadere motivering op het standpunt heeft kunnen stellen dat eiser zijn nationaliteit niet aannemelijk heeft gemaakt. Hieruit volgt dat verweerders standpunt dat niet wordt toegekomen aan de vraag of op grond van artikel 3 EVRM moet worden afgezien van ongewenstverklaring, evenmin in stand kan blijven.

Bron: rechtspraak.nl

Onvoldoende gefrankeerd bezwaarschrift

Het bezwaarschrift is niet voor het einde van de bezwaartermijn door het Uwv ontvangen. Het poststempel op de postzegel op de enveloppe waarin het bezwaarschrift ter post is bezorgd vermeldt als datum 14 april 2009. Volgens vaste rechtspraak van de Raad komt als regel doorslaggevende betekenis toe aan het poststempel ten bewijze van de datum van de terpostbezorging.

De Centrale Raad van Beroep volgt het Uwv niet in zijn standpunt dat in dit geval geen sprake is van tijdige indiening van het bezwaarschrift nu betrokkene het poststuk onvoldoende gefrankeerd ter post heeft bezorgd en het poststuk vervolgens na het einde van de bezwaartermijn door het Uwv is ontvangen. Het ter post bezorgde stuk is, ondanks onvoldoende frankering, door de TNT - postdienst bezorgd en door het Uwv ontvangen zodat sprake is van een afgeronde verzending.

Nu - afgaande op het poststempel - het bezwaarschrift van betrokkene tijdig ter post is bezorgd op 14 april 2009 en vervolgens op 17 april 2009, dus binnen een week na afloop van de bezwaartermijn, is ontvangen door het Uwv, is het bezwaarschrift tijdig ingediend in de zin van artikel 6:9, tweede lid, van de Awb.

Bron: rechtennieuws


-----------------------------
LJN: BO1542, Centrale Raad van Beroep , 09/6438 Wajong

Datum uitspraak: 15-10-2010
Datum publicatie: 25-10-2010
4.1. De Raad overweegt als volgt.

4.2. De Raad stelt allereerst, evenals de rechtbank en onder dezelfde overwegingen, vast dat de laatste dag voor het indienen van het bezwaarschrift dinsdag 14 april 2009 was. Voorts stelt de Raad vast dat het bezwaarschrift op 17 april 2009 door het Uwv is ontvangen en dat het Uwv het poststuk ondanks onvoldoende frankering heeft geaccepteerd. Hiermee staat naar het oordeel van de Raad vast dat het bezwaarschrift niet voor het einde van de bezwaartermijn door het Uwv is ontvangen in de zin van artikel 6:9, eerste lid van de Awb. Vervolgens stelt de Raad - evenals de rechtbank - vast dat het poststempel op de postzegel op de enveloppe waarin het bezwaarschrift ter post is bezorgd als datum 14 april 2009 vermeldt. Volgens vaste rechtspraak van de Raad komt als regel doorslaggevende betekenis toe aan het poststempel ten bewijze van de datum van de terpostbezorging. De Raad volgt het Uwv niet in zijn standpunt dat in dit geval geen sprake is van tijdige indiening van het bezwaarschrift nu betrokkene het poststuk onvoldoende gefrankeerd ter post heeft bezorgd en het poststuk vervolgens na het einde van de bezwaartermijn door het Uwv is ontvangen. De verwijzing naar de bovengenoemde uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden (LJN ZF2464), en de Raad (LJN AF2958) gaat niet op, nu het in beide uitspraken ging om het geval van een tijdig ter post bezorgd, doch onvoldoende gefrankeerd poststuk dat door de geadresseerde niet is geaccepteerd waarbij vervolgens datzelfde, wel voldoende gefrankeerd poststuk met een nieuwe postbestelling na het einde van de termijn is bezorgd. Dat is een situatie die met de thans aanhangige niet op één lijn is te stellen omdat het ter post bezorgde stuk, ondanks onvoldoende frankering, door de TNT - postdienst is bezorgd en door het Uwv is ontvangen zodat sprake is van een afgeronde verzending. Nu - afgaande op het poststempel - het bezwaarschrift van betrokkene tijdig ter post is bezorgd op 14 april 2009 en vervolgens op 17 april 2009, dus binnen een week na afloop van de bezwaartermijn, is ontvangen door het Uwv, is het bezwaarschrift tijdig ingediend in de zin van artikel 6:9, tweede lid, van de Awb.

Bron: rechtspraak.nl

Goed bewaren dus voor het geval het een keer mis gaat.

05 november 2010

Reproductive health care for asylum-seeking women - a challenge for health professionals

Dealing with pregnancy, childbirth and the care of newborn babies is a challenge for female asylum seekers and their health care providers. The aim of our study was to identify reproductive health issues in a population of women seeking asylum in Switzerland, and to examine the care they received. The women were insured through a special Health Maintenance Organisation (HMO) and were attending the Women’s Clinic of the University Hospital in Basel. We also investigated how the health professionals involved perceived the experience of providing health care for these patients.

Methods

A mixed methods approach combined the analysis of quantitative descriptive data and qualitative data obtained from semi-structured interviews with health care providers and from patients’ files. We analysed the records of 80 asylum-seeking patients attending the Women’s Clinic insured through an HMO. We conducted semi-structured interviews with 10 care providers from different professional groups. Quantitative data were analysed descriptively. Qualitative data analysis was guided by Grounded Theory.

Whole report http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/EGUA-8AVM5V/$file/bmc-reproductive-health-care-nov2010.pdf?openelement

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator