Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2014 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

TV-tip: "Het is uw land" over werk DT&V

2Doc: Het is uw land dinsdag 23.00 uurNPO 2 De Dienst Terugkeer en Vertrek draagt er zorg voor dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land ook daadwerkelijk verlaten. De documentaire Het is uw land laat zien hoe dat proces verloopt. Asielzoekers: een onderwerp dat meer controverses oproept is nauwelijks te bedenken. Vrijwel iedereen heeft er een mening over en ook in Den Haag wordt er veelvuldig over gediscussieerd. Maar hoe gaat het er nu echt aan toe? In Het is uw land wordt de kijker een blik gegund in een van de organisaties die actief zijn in de wereld van de vluchtelingen. Het is de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de club die het vertrek regelt van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het zal duidelijk zijn: dat is geen eenvoudige klus. Als het even kan moeten de medewerkers ervoor zorgen dat de uitgeprocedeerde asielzoeker vrijwillig het land verlaat. Als hij of zij daar niet voor openstaat, volgt e…

"Weer onzincijfers asielzoekers Teeven"

Met dank aan de journalistiek.
Staatssecretaris Teeven kwam afgelopen zaterdag in Met het Oog op Morgen met cijfers over asielzoekers. Het gesprek en de berichtgeving daarover was weer slecht. Ondanks een kwartier praten is Teeven niet gevraagd hoeveel asielzoekers er dit jaar naar ons land komen noch hoeveel volgend jaar. Niettemin berichten veel media daarover inclusief de eigen NOS. Teeven heeft het echter niet over de komst van asielzoekers gehad, wel over de opvang .
CDA’er Haersma Buma zei in Buitenhof een paar weken geleden dat de huidige instroom hem deed denken aan de jaren negentig. Mooie gelegenheid om wat dieper in te gaan op die cijfers.
Zie ook update 26-11 onderaan.

De aantallen asielzoekers.
Bij het kijken naar de aantallen asielzoekers moet je twee dingen onderscheiden: de opvangcapaciteit van COA –Centrale Opvang Asielzoekers- in hun asielzoekerscentra (AZC’s) en het aantal asielzoekers komende van het buitenland die een verblijfsvergunning asiel aanvrag…

"Left to the mercy of the Taliban" - de situatie van Afghaanse tolken

Left to the mercy of the TalibanBy Thomas MartienssenBBC News, Kabul Interpreters who worked with US forces in Afghanistan are being hunted down by the Taliban. Thousands have emigrated to the US but others have been blacklisted, refused a visa, and left in grave danger. In spring this year, two men rang Nader's doorbell so hard they pushed it half way through the wall of his mud-brick house. He came to the door, they coaxed him outside and then dragged him to the village graveyard.
"When I realised they were taking me somewhere to be executed I started yelling and fighting," he says.
"My brother came out to find me, but by the time he'd come they'd shot me, I just lay down and they left."
If Nader had not struggled he would have been shot in the head. Instead, as the militants hurried to get away, they only managed to shoot him in the leg.
Nader's village, about an hour's drive north of Kabul, is h…

Wijzigingen in regelgeving rond het examineren van het inburgeringsexamen en basisexamen inburgering (medisch)

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2014, 2014-0000166971, tot wijziging van de Regeling inburgering en het Voorschrift vreemdelingen 2000 in verband met enkele wijzigingen in de wijze van examineren bij het inburgeringsexamen en het basisexamen inburgering en enkele andere wijzigingen  Voorwoord Vanaf 1 januari 2013 is de wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige van kracht geworden. Een belangrijke wijziging voor het Protocol medische advisering is de verschuiving van de uitvoering van de inburgering, waar onder het nemen van beslissingen over medische ontheffingen, van gemeenten naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO). Het onderhavige Protocol is onder …

Recente berichten


en meer