De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

05 november 2014

Uitspraak EHRM: kinderen niet zomaar uitzetbaar naar Italië


Door Hemme Battjes 
De zaak
De familie Tarakhel, twee ouders en zes minderjarige kinderen, komen uit Afghanistan. In 2011 arriveerden ze per boot vanuit Turkije in Calabrië. Ze kwamen in een opvangcentrum waar naar hun zeggen de sanitaire voorzieningen ondermaats waren, en waar een gewelddadig klimaat heerste. Ze reisden verder en vroegen opnieuw om asiel, eerst in Oostenrijk en vervolgens in Zwitserland.
Op grond van het Dublin-systeem,[1] dat bepaalt welke staat verantwoordelijk is voor een asielzoeker, wees Zwitserland de asielverzoeken af: de Tarakhels moesten naar Italië. Het gezin vocht die beslissing aan. De familie Tarakhel stelde dat de opvang in Italië neerkwam op onmenselijke behandeling, zodat uitzetting strijdig zou zijn met artikel 3 EVRM: het verbod op onmenselijke of vernederende behandeling, en op uitzetting naar een land waar de asielzoeker zo’n behandeling zal ondergaan.
M.S.S. t België en Griekenland
Voor die stelling dat zeer gebrekkige opvang aan terugzending in de weg kan staan, bestaat een sterk precedent: de EHRM-uitspraak M.S.S. t België en Griekenland uit 2011. Daarin had het Hof geconcludeerd dat er vrijwel geen opvang werd geboden door Griekenland. M.S.S. (een alleenstaande jongeman uit Afghanistan) moest net als de meeste andere asielzoekers onder mensonterende en bedreigende omstandigheden op straat leven, wat in strijd was met artikel 3 EVRM. Als gevolg van de uitspraak mochten er geen asielzoekers meer naar Griekenland worden teruggestuurd. Onlangs, op 14 oktober, oordeelde het Hof dat de situatie in Griekenland niet voldoende is verbeterd – het land staat daardoor nog steeds buiten het Dublin-systeem.
Tarakhel
Anders dan Griekenland biedt Italië, aldus het Hof in Tarakhel, wel opvang, alleen zijn er veel te weinig plaatsen voor de grote aantallen die het land te verwerken heeft. Sommige centra zijn ondermaats, maar de situatie is volstrekt niet te vergelijken met die in Griekenland. Van een algeheel verbod op uitzettingen naar Italië kan dan ook geen sprake zijn. In bepaalde gevallen, zoals dat van de Tarakhels, kan dat echter anders liggen. Vanwege het tekort in opvangplaatsen is er een reële mogelijkheid dat asielzoekers geen opvang krijgen, of opvang in overbevolkte of smerige centra. En kinderen zijn bijzonder kwetsbaar, zodat ten aanzien van hen sneller dan bij volwassenen een schending van artikel 3 EVRM moet worden aangenomen. Daarom mag Zwitserland het gezin alleen uitzetten als Italië vooraf garanties geeft dat het gezin wordt gehuisvest in voor kinderen geschikte accommodatie, en dat het gezin bijeen blijft. In de onderhavige zaak had Italië in de procedure voor het Hof wel verzekerd dat het een plek in een bepaald opvangcentrum had gereserveerd, maar geen informatie verstrekt over de omstandigheden daar. Daarom oordeelt het Hof met een meerderheid van 14 tegen 3 tot schending van artikel 3 EVRM.
De gevolgen
Het arrest gaat dus veel minder ver dan M.S.S.: er is geen algeheel uitzettingverbod naar Italië en (gezinnen met) kinderen kunnen worden overgedragen als er maar voldoende garanties zijn voor adequate opvang. Vermoedelijk geldt die voorwaarde ook voor anderen die als ” zeer kwetsbaar” kunnen worden aangemerkt. Te denken valt aan zieke, bejaarde of zwangere asielzoekers.
Een ander gevolg is dat het aanvechten van zo’n Dublin-uitzettingen in zeker opzicht eenvoudiger lijkt dan sommigen meenden. In navolging van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens had het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2011 ook bepaald dat lidstaten asielzoekers op grond van Dublin niet mogen uitzetten als er een onmenselijke of vernederende behandeling dreigt, zoals in Griekenland. Volgens het Luxemburgse Hof was van zo’n dreiging sprake bij „fundamentele tekortkomingen van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen”. Het Hof van Justitie leek daarmee de lat zeer hoog te leggen: alleen als het systeem volstrekt niet meer functioneerde mochten uitzettingen verboden worden. Uit Tarakhel volgt dat, ook als het opvangsysteem op zich redelijk functioneert, in individuele gevallen artikel 3 EVRM toch aan uitzetting in de weg kan staan.

[1] De Dublinverordening (Verordening 604/2013) geldt op zich alleen binnen de Europese Unie, waarvan Zwitserland geen lid is. Op grond van een verdrag tussen de Europese Unie en Zwitserland zijn de regels van de verordening ook van toepassing op overdrachten tussen Zwitserland en de lidstaten van de EU.

Originele vindplaats: http://verblijfblog.nl/2014/11/05/belangrijke-uitspraak-kinderen-niet-zomaar-uitzetbaar-naar-italie/

In het NRC staat er ook een goed artikel over deze uitspraak:

 Hof: kans op dakloosheid in Italië te groot

Over Italië is het Straatsburgse Hof in de zaak Tarakhel v. Switzerland minder categorisch dan over Griekenland in 2011. Maar Zwitserland mag een gezin met zes kinderen tussen de 2 en 15 jaar niet terugsturen zonder individuele garanties dat zij in Italië als gezin bijeen zouden blijven. Ook moet Italië garanderen dat de kinderen in een omgeving terechtkomen, die bij hun leeftijd past.
Het Hof merkt op dat in 2013 in Italië 14000 asielverzoeken werden ingediend, terwijl er niet meer dan 9630 opvangplaatsen waren. De kans op dakloosheid of onderdak onder onhygiënische omstandigheden in Italië is er te groot. Het Hof zegt dat artikel 3 van het verdrag (het verbod op onmenselijke behandeling) voor kwetsbare asielzoekers een bijzondere bescherming dient in te houden. Zeker als het gaat om kinderen, ook als ze in gezelschap van hun ouders zijn.
Voordat een kwetsbaar gezin volgens de Dublinregels binnen de EU teruggestuurd mag worden naar Italië, waar ze het eerst werden geregistreerd, moet er gedetailleerde en betrouwbare informatie zijn over de fysieke omstandigheden en de plaats waar ze terecht komen. Doet een EU-land dat niet, dan is er in het geval van Italië sprake van schending van de mensenrechten.

‘Arrest is een bommetje onder de Dublinafspraak’

Migratie-advocaat Flip Schüller verwacht dat er over het criterium van ‘kwetsbaarheid’ in Dublin-zaken nu meer geprocedeerd zal worden. Van kinderen en zwangere vrouwen is de kwetsbaarheid volgens hem wel duidelijk, maar zieke of getraumatiseerde asielzoekers zouden hier eventueel ook een beroep op kunnen doen. Ook het terugsturen naar landen als Bulgarije en Roemenië “waar de opvang niet wezenlijk beter is” is nu moeilijker geworden, althans in beginsel beter aan te vechten. Hij kwalificeert het arrest dat feitelijk een onderzoeksplicht bij uitzetting binnen de EU inhoudt, als een ‘bommetje’ onder de Dublinafspraak.

Het volledige NRC-artikel is te vinden via deze link: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/04/rechter-zwitserland-mag-afghaans-gezin-niet-naar-italie-uitzetten/
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator