Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2017 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

University conferences at risk as academic speakers refused UK visas (Same problem for the Netherlands)

When Christiana Ejura Attah, a barrister and academic from Nigeria, applied for a visa to speak at a renowned international African studies conference held at Cambridge University in September, she was denied entry to the UK. British embassy officials decided Attah was likely not to return to Nigeria, because her husband, also an academic, had been granted a visa to the same three-day conference. Officials chose not to take into account that she would be leaving four children in Nigeria, or that she had a letter from her vice-chancellor at the Joseph Ayo Babalola University confirming her credentials and that she had been supported to make her UK visit with a £2,500 grant.

Attah, who had been due to present her research on the lack of legal protection for women and children in state camps for people made homeless by conflict in Nigeria, says: “I felt disappointed and humiliated”. She adds: “It is a shame that this could come from the UK. I would not know if this was a bias ag…

Hoe helpen we de vluchteling-jurist weer op de rails (en wellicht in een toga)?

Deze week werd ik benaderd door een meneer die vluchtelingen bijstaat op weg naar werk. Hij wilde graag eens met mij praten over mensen die gevlucht zijn naar Nederland maar in hun land van herkomst als advocaat hebben gewerkt of daar rechten studeerden. Hoe kunnen deze mensen nu zo goed mogelijk in Nederland hun carrière voortzetten? Nou heb ik daar als praktijkjurist en als docent rechten zo mijn ideetjes over.
De taal is het grootste probleem. Een komma verkeerd en dat contract kan opeens iets anders betekenen. Een taalfout in een tekst overkomt ons allemaal weleens maar het duurt zeven jaar, heb ik me door een kenner laten vertellen, voordat je een taal voldoende beheerst. Die taal kan ook doorstuderen moeilijk maken.
Een ander probleem is dat voor bijvoorbeeld advocaat of rechter eisen gelden als het civiel effect (bepaalde vakken op de universiteit hebben gehad) en het volgen van beroepsopleidingen. Heeft het nut dat iemand van in de veertig nog eerst vier jaar n…

Online afspraken maken voor loketbezoek nu bij IND mogelijk

Geachte relatie,

Vanaf vandaag kunt u voor de volgende diensten en producten die worden afgenomen bij de IND-loketten in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam nu zelf online een afspraak maken op ind.nl:

·Sticker Verblijfsaantekening ·Terugkeervisum ·Ophalen verblijfsdocument ·Afnemen biometrie Het zelf een afspraak kunnen plannen zorgt niet alleen voor meer gemak voor u of uw collega of cliënt, maar beperkt ook de wachttijd aanzienlijk bij het ophalen van een verblijfsdocument of de afname van biometrie. Het eventueel wijzigen of annuleren van een afspraak kan voorlopig via de informatielijn: 088 043 04 30. Proefperiode
IND-medewerkers zullen samen met de klant, gedurende ongeveer een maand, de online afsprakenplanner in de praktijk testen. Na de proefperiode wordt de applicatie ook ingezet op de locaties Eindhoven, Utrecht, Den Bosch en Zwolle.

Gebruik de nieuwe e-dienst
Wij vragen onze partners de afsprakenapplicatie gedurende de proefperiode zoveel mogelijk te gebruiken. Heeft u coll…

drs King na faillissement weer aan de slag

Ik heb vernomen dat drs King weer mensen bijstaat als rechtskundig adviseur. Vorig jaar was hij na een faillissement gestopt.

Vreemdelingenrecht praktiseren als niet-advocaat heeft zijn financiële uitdagingen. Waar een minvermogende cliënt in aanmerking kan komen voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp) als hij geholpen wordt door een advocaat die daarvoor in aanmerking komt, als niet-advocaat kan je de cliënt niet die service bieden en heb je dan ook geen inkomsten uit die hoek.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreem…

VACATURE: Het COA zoekt voor de unit Staf een ervaren en enthousiaste: Strategisch Adviseur Capaciteit

Functieomschrijving Het COA zoekt voor de unit Staf een ervaren en enthousiaste:
Strategisch Adviseur Capaciteit (36 uur)De organisatie
In een dynamische omgeving voert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn taak uit, het opvangen en begeleiden van asielzoekers. Ons vak, het opvangvak, is steeds in ontwikkeling.
Het COA is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekken van middelen en met gerichte programma’s. Wij huisvesten en begeleiden op professionele manier mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord.
Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.
Doordat de omvang van de instroom van asielzoekers st…

VACATURE Tolk Arabisch of Tigrinya voor Zorgcafé Nijmegen (vrijwilligerswerk)

Dokters van de Wereld - AmsterdamVrijwilligerswerk Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de internationale medische organisatie Médecins du Monde, die in binnen- en buitenland opkomt voor het universele recht op gezondheid, waaronder het recht op en toegang tot gezondheidszorg, voor mensen die hiervan uitgesloten worden. Bij onze organisatie werkt een team van ruim 200 vrijwilligers en 25 betaalde krachten.
Zorgcafé
Het Zorgcafé is een initiatief van Dokters van de Wereld en het Nederlandse Rode Kruis. Het Zorgcafé heeft als doel om vluchtelingen met psychosociale problemen een veilige plek te bieden waar zij terecht kunnen met hun vraag, verhaal of probleem. Door in te gaan op hun vraag en het erkennen van een behoefte die onder vluchtelingen bestaat, wordt de zelfredzaamheid vergroot en een leemte opgevuld binnen het netwerk van sociale activiteiten en reguliere zorgverleners. Op deze manier voelen vluchtelingen zich gehoord en krijgen zij handvatten aangebode…

Prejudiciele vragen: kan met fraude een verblijfsvergunning worden ingetrokken als het gezinslid niet wist dat er fraude werd gepleegd?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS heeft vandaag in een vreemdelingenzaak prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EG )en over de Europese Richtlijn langdurig ingezetenen (2003/109/EG). De Afdeling wil weten of deze richtlijnen toestaan dat een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken wanneer er sprake is van fraude, maar een gezinslid daar niet van wist. Voor het persbericht https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1079&summary_only=&category_id=8 en voor de uitspraak:https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92476


Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verblijfsrecht door fraudeWoensdag 20 september 2017 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (20 september 2017) in een vreemdelingenzaak zogenoemde prejudiciële vragen geste…

De perverse kant van twintig jaar inburgeren

Promotie over 20 jaar inburgeringsregelgeving.

Het inburgeringsbeleid is steeds strenger geworden. Tegelijk investeert de overheid niet meer in migranten. Ze moeten „hun eigen zaakjes” regelen.

We weten niet beter: vluchtelingen en migranten die in Nederland komen wonen, moeten verplicht inburgeren voor het verkrijgen van verblijfsrecht. Ze moeten leren over de Nederlandse taal en cultuur en dan examen doen. Niet slagen betekent geen Nederlander worden.

Nederland kent nu twintig jaar inburgeringswetgeving en Tamar de Waal heeft daarnaar onderzoek gedaan voor verschillende Europese landen.

De nadruk van haar onderzoek ligt op Nederland omdat dat land hét gidsland is van de inburgering. Andere landen volgen vaak het steeds strikter wordende Nederland en haar conclusies gelden ook voor die landen. Tamar de Waal promoveert donderdag aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/19/de-perverse-kant-van-twintig-jaar-inburgeren-13061115-a1574053

Heel wat immigranten v…

Wat is nog het nut van in bezwaar gaan bij de Visadienst? (To appeal against a Visarefusal)

Two Pakistani businessmen need to be in Holland for a business event in October. So in the last week of JULY they apply for a #visa. It gets rejected on grounds because the civil servant did not read all documents nor called to get information. The gentlemen appealed on the 16th of August. A full month later not even the embassy file was sent nor had anyone read the appeal. Now last Monday the case got a person appointed to decide on it. But so far no word. My other client is from India and wanted to come for a holiday and requested a visa and got rejected. Although he has clarified all doubts in his appeal only thing he has been told so far is that the procedure can last 3 months and wanting to go on holiday is no reason to speed things up. Do civil servants realise they make people loose a lot of money? Not only the person who wants to come to The #Netherlands but also hotels, restaurants, taxi drivers, business contacts!!!!!!! A tourist is a customer for many people.
Last year mr Kl…

Uitspraak: een relatie kan ook duurzaam zijn als hij niet al zes maanden bestaat

Bahattin Aydin Lawyer at Aydin AdvocatenPrachtig resultaat geboekt, met dank aan Feyza Arikan. Alhoewel IND ter zitting had aangekondigd om in hoger beroep te gaan, is daar niets van terechtgekomen :)

ECLI:NL:RBDHA:2017:10173 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 12-07-2017Datum publicatie 07-09-2017 Zaaknummer AWB 17/3971 en 17/3972 (vovo)
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Eiser was in het bezit van een verblijfsdocument als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 met als doel ‘familielid (partner) van een burger van de Unie’. Op een gegeven moment is referente geëmigreerd en was de relatie over. In geschil is of eiser voldoet aan de voorwaarden voor voortgezet verblijf als gesteld in artikel 8.15, vierde lid en onder a, van het Vreemdelingenbesluit 2000 (duurde het partnerschap tussen referente en eiser ten minste drie jaar?). De rechtbank is van oordeel dat niet alleen …

RTL Nieuws is bezig met een reportage over inburgeraars die een boete hebben gekregen

RTL Nieuws is bezig met een reportage over inburgeraars die een boete hebben gekregen doordat het inburgeringsexamen te moeilijk is of de wachttijden te lang. Graag komt RTL Nieuws in contact met mensen die dit is overkomen en die op televisie hun verhaal willen doen. Graag mailen naar info@refugeestartforce.eu dan brengen we je in contact!


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het ee…

Afghan asylum seeker to be returned to UK from Kabul after Home Office loses court battle

Grote rel in Engeland waar Afghaan werd uitgezet terwijl de rechter dat verbood. Drie rechtzaken later en woedende rechters vindt eindelijk de overheid dat ze de handdoek in de ring moeten gooien. Meneer zegt in Kabul in gevaar te zijn terwijl hij wacht op terugkeer. Theresa May is een enorme bully die vindt dat verdragen onzin zijn. Niet alleen het EU verdrag maar 3 en 8 EVRM wil ze ook van af. Voor een land waar habeas corpus is uitgevonden een schande om zo de splitsing der machten te negeren.Government threatened with contempt of court action after defying orders by High Court judges Samim Bigzad could be flown back to the UK on Sunday morning  An asylum seeker who was deported to Afghanistan despite being threatened with beheading by the Taliban is to be flown back to the UK following a lengthy court battle.
Samim Bigzad has been waiting to hear his fate in a hotel in Kabul as his legal representatives took the Home Office to court to overturn his deportati…

Uitspraak: Vertalingen eerst bij Hoger Beroep aangevoerd horen niet bij uitspraak rechter die object is van Hoger Beroep

Via Mariette Timmer

Uitspraak 201705594/1/V2 en 201705594/2/V2Datum van uitspraak:donderdag 14 september 2017Tegen:de staatssecretaris van Veiligheid en JustitieProceduresoort:Voorlopige voorziening / hoofdzaakRechtsgebied:Vreemdelingenkamer - AsielECLI: ECLI:NL:RVS:2017:2495

 1.    De vreemdeling heeft eerst in hoger beroep een vertaling van een identiteitsbewijs, een vertaling van de nationaliteitsverklaring van zijn gestelde moeder en vertaalde brieven van de 'Darfur Union' overgelegd. Deze stukken worden niet bij de beoordeling van het hoger beroep betrokken. Daartoe is van belang dat de aangevallen uitspraak ingevolge artikel 85, eerste lid, van de Vw 2000 dwingend als object van hoger beroep is aangewezen en de vreemdeling geen in rechte te honoreren verklaring heeft gegeven waarom hij deze stukken, die op verzoek zijn opgesteld, redelijkerwijs niet reeds in beroep heeft kunnen overleggen.

Het zal in het stuk er waarschijnlijk om gedraaid hebben of het een nader…

Uitspraak: Kan het niet stellen van prejudiciële vragen door Hoge Raad onrechtmatig zijn met als gevolg overheidsaansprakelijkheid?


Rb De Haag 6/9/17 Onrechtmatige rechtspraak/Overheidsaansprakelijkheid https://lnkd.in/gypyUP3 . Kan het niet stellen van prejudiciële vragen door Hoge Raad onrechtmatig zijn met als gevolg overheidsaansprakelijkheid? Belangrijk criterium "voldoende gekwalificeerde schending (Europees)recht". Gezien specifieke karaker rechtspraak en rechtszekerheid zal het om uitzonderlijke gevallen gaan aldus Rb. Stellen prejudiciële vragen door hoogste nationale rechter in principe verplicht. Zijn echter uitzonderingen op. Spelen hier volgens Rb. I.c. geen verplichting, maar HR kon wel prejudiciële vragen stellen. Dan zekere mate beoordelingsvrijheid. HR binnen bandbreedte jurisprudentie Europees Hof van Justitie gebleven. Geen voldoende gekwalificeerde schending aldus Rb.

ECLI:NL:RBDHA:2017:10316 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 06-09-2017Datum publicatie 12-09-2017 Zaaknummer C-09-5…

Het aantal nareizigers is bijna verdrievoudigd

Na een grote vluchtelingenstroom, zoals die van 2015, volgt vaak een nieuwe piek waarin vrouwen en kinderen overkomen voor gezinshereniging.

Lees verder: 
https://www.trouw.nl/home/het-aantal-nareizigers-is-bijna-verdrievoudigd~aa21106a/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat …

Ook criminele vreemdelingen kunnen geworteld raken - en wat dan?

Het is gebruikelijk om na een verkiezing criminele vreemdelingen nog strenger te gaan aanpakken. Behalve hoge kosten levert het alleen weinig op, schrijft jurist en filosoof Martijn Stronks deze week in de Verblijfscolumn.

"Zo kan een vreemdeling die dertig jaar rechtmatig in Nederland woont en herhaaldelijk kleine misdrijven pleegt tegenwoordig worden uitgezet als hij in totaal een straf heeft uitgezeten van iets meer dan een jaar. Het contrast met het oude beleid is groot. Voor 2010 was uitzetting na zo’n lang verblijf alleen mogelijk bij ernstige geweldsmisdrijven of drugshandel waarvoor een gevangenisstraf was uitgezeten van minimaal zestig maanden. En na twintig jaar verblijf mocht niemand meer worden uitgezet op deze gronden." Lees hier het artikel:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/15/ook-criminele-vreemdelingen-kunnen-geworteld-raken-in-nederland-en-dan-a1573434
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendhei…

UITSPRAAK: Raad van State over detentiegeschiktheid tijdens vreemdelingenbewaring

Dus als een arts schrijft dat bewaring een negatieve invloed heeft op iemand zijn gestel omdat hij al een dusdanig zwakke broeder is en daarom onwenselijk maar dus niet expliciet zegt dat meneer (daardoor al) detentieongeschikt is dan moet het kunnen van de Raad van State. Dit vind ik apart. Deze arts is verbonden aan het detentiecentrum en zal dus niet iemand zijn die zomaar iedereen zielig vindt. In de medische wereld praat en schrijft men anders dan een botte jurist zoals wij. Als zo iemand aan de bel trekt moet er dan worden gewacht tot iets goed mis gaat? Dolmatov of hoe heette die meneer ook weer? LEERMOMENT VOOR ARTSEN EN ADVOCATEN: gebruik expliciet het woord detentieongeschikt als u dat vindt.


ECLI:NL:RVS:2017:2298 Instantie Raad van StateDatum uitspraak 28-08-2017Datum publicatie 06-09-2017 Zaaknummer 201704838/1/V3
Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2017:5075, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden Vreemdelingenr…

Recente berichten


en meer