De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 augustus 2019

Interview: Nick Nason on “genuine and subsisting relationships” (Ook handig voor onze Hollandse zaken en schijnrelaties perikelen)

 As so often in immigration law, the key is getting together the right evidence. In this interview, solicitor Nick Nason talks through the Home Office’s approach to what constitutes a “genuine and subsisting relationship” and what evidence needs to go in to make sure this particular box is well and truly ticked — while bearing in mind the wider risk of an “evidential arms race” between applicants.

Listen here: https://www.freemovement.org.uk/genuine-and-subsisting-relationship-podcast/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=genuine-and-subsisting-relationship-podcast&utm_source=Free+Movement&utm_campaign=4f46f36878-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_WEEKLY&utm_medium=email&utm_term=0_792133aa40-4f46f36878-116334469&mc_cid=4f46f36878&mc_eid=b72b4a153a
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Tijdelijke verblijfsvergunning kinderen met kinderbeschermingsmaatregel

Met ingang van 1 oktober 2019 treedt het 'beleidskader kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel' in werking. Dit beleidskader is opgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).
De meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling (OTS). Indien er ernstige en bedreigende problemen zijn in het gezin en de vrijwillige hulp heeft geen effect, dan kan de rechter op verzoek van de RvdK een kind onder toezicht stellen. Zo'n ingrijpende maatregel wordt niet zomaar genomen. Dat gebeurt alleen als de rechter vindt dat het noodzakelijk is dat de minderjarige en het gezin verplicht hulp krijgt. Er wordt dan een jeugdbeschermer aangewezen.

Wat regelt het beleidskader?

Het beleidskader regelt in welke situaties een (tijdelijke) verblijfsvergunning kan worden verleend aan een minderjarige vreemdeling waarvoor een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Deze verblijfsvergunning is gebaseerd op 'tijdelijke humanitaire gronden'. Of de minderjarige vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning wordt onder andere bepaald door de zwaarte, de duur en de overdraagbaarheid van de opgelegde kinderbeschermingsmaatregel.
Een kind kan in aanmerking komen voor verblijf als er een ondertoezichtstelling is uitgesproken die is opgelegd voor ten minste een jaar en de OTS niet kan worden overgedragen aan een ander land, meestal het land van herkomst. Als de OTS wel kan worden overgedragen aan een ander land, dan komt het kind niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning, omdat er dan vanuit gegaan wordt dat de OTS ook in dat land uitgevoerd kan worden.
Bij verlenging van de OTS kan de verblijfsvergunning worden verlengd of verleend als de OTS nog steeds niet kan worden overgedragen. Als de rechter het gezag van de ouder over het kind heeft beëindigd, kan ook een verblijfsvergunning volgen voor het kind.
Onlangs heeft staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer over het beleidskader voor minderjarige vreemdelingen met een kinderbeschermingsmaatregel geïnformeerd.

Discretionaire bevoegdheid afgeschaft

Tot 1 mei van dit jaar kon de staatssecretaris een verblijfsvergunning aan kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel verlenen, zonder dat hiervoor een beleidskader in de vreemdelingenwetgeving bestond. Dat werd de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid genoemd. Sinds 1 mei 2019 is de discretionaire bevoegdheid afgeschaft.
Meer informatie over het beleidskader vind je op de website van de IND.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK: 2 dagen te laat bezwaar is nog op tijd (Rechtbank doet uitspraak in Nijntje taal en dat is best goed!)

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:8722

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 14-08-2019
Datum publicatie 26-08-2019
Zaaknummer AWB 19/3096
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Klare Taal. MVV verblijf bij partner. Ontvankelijkheid van het bezwaar. Artikel 6:9, tweede lid, van de Awb. Indiening per post. Ontvangst twee dagen na afloop van de termijn. Geen vaststaande feiten waaruit blijkt dat het bezwaar niet tijdig op de post is gedaan. Beroep gegrond
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG
Zittingsplaats Middelburg
Bestuursrecht
zaaknummer: AWB 19/3096
uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen
[naam], eiser,
en
de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. T.L. Schuitemaker).

Wat er is gebeurd:

In het besluit van 8 april 2019 (het bestreden besluit) heeft de staatssecretaris het bezwaar van eiser niet-ontvankelijk verklaard omdat dit te laat zou zijn ingediend.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld bij de rechtbank.
De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.
De rechtbank heeft het voorstel gedaan om geen zitting te houden. De staatssecretaris is daar mee akkoord gegaan. Eiser heeft niet laten weten dat hij wil worden gehoord op een zitting. De rechtbank doet daarom meteen uitspraak1.

Wat er in het dossier staat:

1. Eiser woont op dit moment in Paramaribo, Suriname. Voor hem is een aanvraag gedaan om in Nederland te mogen verblijven. Deze aanvraag is ingediend door mevrouw [naam2] (referente). Zij stelt een relatie te hebben met eiser.
2. De staatssecretaris heeft de aanvraag afgewezen in het besluit van 28 januari 2019. Daarin staat dat hij niet genoeg bewijsstukken heeft gekregen. Daardoor vindt hij dat niet is aangetoond dat eiser en referente een serieuze relatie hebben.
3. Referente heeft namens eiser bezwaar gemaakt. In de wet staat dat er vier weken de tijd is voor het maken van bezwaar2. De staatssecretaris heeft het bezwaar één dag te laat ontvangen. De staatssecretaris heeft toen aan referente gevraagd hoe dit komt3. Volgens referente is het bezwaar op tijd op de post gedaan. Referente heeft ook aangegeven dat zij veel moest regelen terwijl zij erg emotioneel was omdat haar oma was overleden.

Wat de rechtbank vindt:

4. In de wet staat ook dat een bezwaar op tijd is als het binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen en vóór het einde van de termijn op de post is gedaan4.
5. De wet wordt uitgelegd door rechters. De staatssecretaris moet daarom niet alleen naar de wet kijken, maar ook naar uitspraken van rechters. In Nederland zijn er verschillende rechtbanken. De hoogste rechtbank in zaken over verblijfsvergunningen is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
6. Die heeft het volgende geoordeeld5. Als een bezwaar op de eerste of de tweede werkdag na afloop van de termijn is ontvangen, moet ervan uit worden gegaan dat dit tijdig op de post is gedaan. Dit is alleen anders als er vaststaande feiten zijn waaruit blijkt dat het bezwaar niet op tijd op de post is gedaan.
7. Het bezwaar tegen het besluit van 28 januari 2019 is op 27 februari 2019 ontvangen. Dat is twee dagen na afloop van de termijn van vier weken. De rechtbank ziet in het dossier niets waaruit blijkt dat referente het bezwaar niet op tijd op de post heeft gedaan. Het standpunt van de staatssecretaris dat het bezwaar te laat is klopt dus niet.

Conclusie:

8. Met deze uitspraak maakt de rechtbank het bestreden besluit ongedaan. Dit betekent dat de staatssecretaris een nieuwe beslissing moet nemen op het bezwaar. De rechtbank mag namelijk niet zelf beslissen of eiser een verblijfsvergunning moet krijgen. Dat is de taak van de staatssecretaris.
9. Omdat de staatssecretaris een fout heeft gemaakt, moet hij de kosten vergoeden die eiser heeft gemaakt. Die bestaan in deze zaak alleen uit het griffierecht van 174 euro.
10. Op de volgende bladzijde staat nogmaals de beslissing van de rechtbank. Ook staat daar wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze uitspraak.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK; gezinshereniging 8 EVRM en broertje en zusje


ECLI:NL:RBDHA:2019:8743

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 20-08-2019
Datum publicatie 26-08-2019
Zaaknummer AWB 19/4209
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Staatloze Palestijn uit Syrië. MVV verblijf bij familie- of gezinslid. Broertje en zusje. Belangenafweging artikel 8 EVRM. Gezinsleven aangenomen maar verblijf bij moeder doorslaggevend geacht. Moeder wenst geen gezinsleven met eisers uit te oefenen. Motiveringsgebrek. Beroep gegrond
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg
Bestuursrecht
zaaknummer: AWB 19/4209

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[naam 1], eiseres, en
[naam 2], eiser,
hierna gezamenlijk te noemen: eisers
(gemachtigde: mr. P.R. Klaver),
en
de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. N. Jansen).

Procesverloop

Bij besluit van 2 mei 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eisers tegen de weigering om hen een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) met als doel ‘verblijf bij een familie- of gezinslid’ te verlenen, ongegrond verklaard.
Eisers hebben beroep ingesteld tegen het bestreden besluit.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 augustus 2019 te Breda. Eisers hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. Tevens waren aanwezig [naam 3] (referent), [naam 4] (oom van referent) en een vriend van referent. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eisers stellen te zijn geboren op respectievelijk [geboortedatum 1] en [geboortedatum 2] en stellen staatloze Palestijnen uit Syrië te zijn.
2. Aan referent, geboren op [geboortedatum 3], is hier te lande een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend. Vervolgens heeft hij ten behoeve van eisers aanvragen ingediend om verlening van een mvv1. Daarbij heeft hij verklaard dat eisers respectievelijk zijn zusje en broertje zijn.
3. Bij besluit van 22 maart 2018 (het primaire besluit) heeft verweerder deze aanvragen afgewezen vanwege het ontbreken van een toestemmingsverklaring van de vader.
4. Eisers hebben bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit. Bij het bestreden besluit is dit bezwaar ongegrond verklaard. Op wat eisers daartegen aanvoeren wordt hierna ingegaan.
De rechtbank oordeelt als volgt.
5. Eisers voeren aan dat verweerder ten onrechte meer gewicht heeft toegekend aan het belang van de Nederlandse overheid bij het voeren van een restrictief toelatingsbeleid dan aan hun persoonlijke belang bij hereniging met referent.
6. In het bestreden besluit heeft verweerder het ontbreken van de toestemmingsverklaring van de vader niet langer tegengeworpen, omdat de verklaringen van referent tijdens de hoorzitting in bezwaar over de vermissing van de vader aannemelijk zijn geacht. Ook heeft verweerder overwogen dat de identiteit van eisers en de familierechtelijke relatie met referent niet ter discussie staan. Verder heeft verweerder aangenomen dat tussen eisers en referent sprake is van beschermenswaardig gezinsleven zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM2. Verweerder heeft het bezwaar desondanks ongegrond verklaard omdat verweerder het van doorslaggevend belang acht dat eisers gezinsleven kunnen uitoefenen bij hun moeder in Syrië.
7. Al tijdens de hoorzitting in bezwaar is gebleken dat de moeder niet voornemens is om naar Nederland te komen, ondanks dat aan haar op aanvraag van referent een mvv is verleend. Verklaard is dat de moeder is hertrouwd en geen enkele verantwoordelijkheid meer wenst te nemen voor kinderen die niet van haar huidige echtgenoot zijn. Ook is verklaard dat zij akkoord is met verblijf van eisers bij referent in Nederland en heeft zij een toestemmingsverklaring ondertekend. Ter zitting is verklaard dat eisers momenteel met hun moeder en stiefvader in Libanon verblijven en dat er vrijwel dagelijks vanuit daar contact wordt opgenomen met de oom van referent met de vraag of het al mogelijk is om eisers naar Nederland te sturen.
8. De rechtbank stelt vast dat verweerder deze feiten niet kenbaar in het bestreden besluit heeft meegewogen. Enerzijds betwist verweerder deze feiten niet. Anderzijds stelt verweerder dat het belang van eisers om gezinsleven met hun moeder uit te oefenen prevaleert en doorslaggevend is. Hierbij miskent verweerder echter dat uit de diverse verklaringen naar voren komt dat de moeder geen gezinsleven wil met eisers en zelfs de vraag opkomt of nog wel gesproken kan worden van gezinsleven bij de moeder. Verweerder heeft dan ook niet deugdelijk gemotiveerd waarom aan eisers geen hereniging met referent zou toekomen. Gelet hierop is het beroep gegrond. Het bestreden besluit is in strijd met artikel 7:12 van de Awb3 en dient te worden vernietigd.
9. Aan bespreking van de overige beroepsgronden wordt niet toegekomen, omdat ter zitting is gebleken dat deze zijn bedoeld om de hiervoor besproken beroepsgrond in te kleuren.
10. De rechtbank ziet geen mogelijkheid om het geschil finaal te beslechten, gelet op het feit dat verweerder zowel in het verweerschrift als ter zitting heeft vastgehouden aan het bestreden besluit. Het ligt op de weg van verweerder om een nieuwe belangenafweging te maken in het kader van artikel 8 EVRM. De rechtbank zal verweerder dan ook opdragen om opnieuw op het bezwaar van eisers te beslissen met inachtneming van deze uitspraak. Daarbij zal de rechtbank met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb voorzien in een beslistermijn van zes weken. Er is namelijk geen aanleiding om aan te nemen dat de standaardtermijn van negentien weken4 nodig is. Ook neemt de rechtbank hierbij in aanmerking dat deze procedure al behoorlijk lang duurt.
11. Er is aanleiding om verweerder te veroordelen in de door eisers gemaakte proceskosten. Deze worden op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 1.024,- bestaande uit een punt voor het indienen van het beroepschrift en een punt voor het verschijnen ter zitting ter waarde van € 512,- per punt en vermenigvuldigd met wegingsfactor 1. Verweerder hoeft geen griffierecht terug te betalen omdat eisers door de rechtbank van het betalen van griffierecht zijn vrijgesteld.

Beslissing

De rechtbank:
 verklaart het beroep gegrond;
 vernietigt het bestreden besluit;
 draagt verweerder op om een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van eisers binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak, met inachtneming van wat in deze uitspraak is overwogen;
 veroordeelt verweerder in de door eisers gemaakte proceskosten ten bedrage van € 1.024,- (duizendenvierentwintig euro).
Deze uitspraak is gedaan door mr. M.Z.B. Sterk, rechter, in aanwezigheid van mr. A.S. Hamans, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2019.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Medewerker Consulaire Service Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken

Een wereldwijde backoffice. Dat is de Consulaire Service Organisatie, waar jij als medewerker aan de slag gaat. Hier worden elk jaar 650.000 visumaanvragen en 130.000 aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten verwerkt. Jij beoordeelt of de visumaanvragen rechtmatig zijn. Wat het antwoord ook is, jij bent verantwoordelijk voor dit besluit.
Als consulair medewerker werk je bij de Consulaire Service Organisatie (CSO) in Den Haag. De CSO is de backoffice van het wereldwijde visumproces, en is een zelfstandig onderdeel binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jij draagt bij aan de besluitvorming op ingediende visumaanvragen, waarbij je steeds de belangen van de klant voor ogen houdt.
Op dit moment is de CSO-organisatie nog in opbouw. We willen van de huidige situatie, waarin alles vooral op papier wordt aangeboden, naar een 100% digitale werkwijze. Jij staat open voor veranderingen. Je draagt eraan bij en gaat mee met de vernieuwingen binnen de organisatie en het consulaire proces.


 • Je hebt hbo-niveau en bij voorkeur ervaring in het visumbeslisproces, opgedaan op een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland (zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst).
 • Je beheerst de Nederlandse taal op C1- en het Engels op minimaal B2-niveau, en sollicitanten met kennis van de Russische en/of de Chinese en/of de Turkse en/of Arabische taal op minimaal B1-niveau hebben een streepje voor.
 • Je bent handig met digitale systemen en schakelt makkelijk tussen verschillende applicaties. Ervaring met NVIS is een pre.
 • Je komt tot je recht in een dynamische omgeving, waarbij het stellen van prioriteiten je makkelijk afgaat, terwijl je toch oog voor details blijft houden.
 • Je bent analytisch, in staat conceptueel te denken en vaardig in het samenbrengen van informatie.
 • Je bent integer en werkt gestructureerd en klantgericht.
 • Je houdt je staande in een ‘productieomgeving’ waarin gewerkt wordt met ‘volumetargets’, zonder details over het hoofd te zien.
 • Je bent bereid om in het kader van de opleiding maximaal drie maanden aaneensluitend op een van de regionale serviceorganisaties of bij een vertegenwoordiging in het buitenland te werken.
 • Je hebt geen bezwaar tegen het (op termijn) werken in ploegendiensten.
Meer info: https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/Medewerker-Consulaire-Service-Organisatie-BZ-2019-0078?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#0

Een wereldwijde backoffice. Dat is de Consulaire Service Organisatie, waar jij als medewerker aan de slag gaat. Hier worden elk jaar 650.000 visumaanvragen en 130.000 aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten verwerkt. Jij beoordeelt of de visumaanvragen rechtmatig zijn. Wat het antwoord ook is, jij bent verantwoordelijk voor dit besluit.
Als consulair medewerker werk je bij de Consulaire Service Organisatie (CSO) in Den Haag. De CSO is de backoffice van het wereldwijde visumproces, en is een zelfstandig onderdeel binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jij draagt bij aan de besluitvorming op ingediende visumaanvragen, waarbij je steeds de belangen van de klant voor ogen houdt.
Op dit moment is de CSO-organisatie nog in opbouw. We willen van de huidige situatie, waarin alles vooral op papier wordt aangeboden, naar een 100% digitale werkwijze. Jij staat open voor veranderingen. Je draagt eraan bij en gaat mee met de vernieuwingen binnen de organisatie en het consulaire proces.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

"Een kopje thee zegt veel over integratie"

  Ibrahim Abdel Fatah schrijft:


" Na meer dan drie jaar integratie te observeren en veel gesprekken en workshops over dit onderwerp te hebben gevolgd concludeer ik dat integratie in bovenstaande categorieën kan worden onderverdeeld. In de eerste categorie ‘smelten’ in de Nederlandse samenleving. Hierbij laat je jouw cultuur achter en accepteer je de normen en waarden in de nieuwe cultuur. In de tweede categorie maak je kennis met de Nederlandse cultuur, maar neem je tegelijkertijd jouw eigen achtergrond mee. In de laatste categorie draai je mee in de Nederlandse samenleving, waarbij nieuwkomers de taal leren en werken.
Dit betekent niet dat het hierbij blijft; de evolutionaire aard van integratie zorgt voor constante verandering. Maar voorlopig zal de uitleg ervan nog steeds schommelen tussen deze drie opvattingen.
Om het idee van integratie uit te kristalliseren moet worden beseft dat integratie zowel uit acceptatie, respect, begrip als participatie bestaat. Integratie zal niet effectief zijn voor zowel de nieuwkomer als de Nederlandse samenleving wanneer één van deze elementen wordt weggelaten."


 Lees het hele artikel hier: https://www.majalla.nl/artikel/een-kopje-thee-zegt-veel-over-integratie/?fbclid=IwAR0LL1HB57tAX63Dnw-PyAyPBHGvg3ae3xYWbKNE6RVY1-FRguYdWh28mTU


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

25 augustus 2019

Immigrations rules putting Scots fishing industry at risk (Yes BREXIT but also the third country nationals restrictions)


SCOTLAND's lucrative west coast fishing fleet is on the brink of collapse due to a "crazy" immigration law which effectively prohibits non-European nationals from fishing on local boats, it has been warned.
The Clyde Fishermen's Association has revealed that 20 of 65 members' boats have gone under in the last year and a half because they cannot recruit internationally.
Now the CFA is warning there is an expectation that another six boats may go out of business in Campbeltown very shortly – which would cut membership by almost half.
The CFA say the issues extend to the entire west coast, with boats also tied up on Barra because they cannot get crew to man them.
(....)
It is estimated that nearly one in five of the 8000 crew on the Scottish fishing fleet are non-EEA workers, with a further 400 from within the EEA. Most use a transit visa to enter the UK, which allows them to work on vessels fishing more than 12 nautical miles off the UK coastline.
Ms Whyte said the issues with the immigration rule are made worse because there are fewer young Scots who are interested in fishing.
(...)
"If you are in Peterhead you get outside the 12-nautical-mile limit because there are no islands and rocks. It is different here. We have an outcrop of rocks and island and boats don't go beyond 12 nautical miles.


Continue: https://www.heraldscotland.com/news/17859495.immigrations-rules-putting-scots-fishing-industry-risk/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Somalisch BREXIT gezin eist huis van Nederlandse gemeente

De uitspraak is nog niet gepubliceerd maar bij deze zaak heb ik grote kanttekeningen. Een stelletje genaturaliseerde Somaliers vertrekt als zo velen naar Engeland. De moeder vertelt in Trouw dat ze 10 jaar in Birmingham hebben gewoond en gewerkt. Ze krijgen ruzie met iemand en voelen zich bedreigd stelt ze. Er wordt blijkbaar geen andere woonruimte gezocht en de politie gebeld of naar een andere stad verhuisd maar het vliegtuig naar NL gepakt en hier om een huis gevraagd. Blijkbaar was die baan niet zo goed dat er een spaarpot was. Defence for Children klom in de pen.Nou ben ik op een leeftijd dat er de nodige scheidingen in de kennissenkring zijn en ook daar speelt huisvesting een hoofdrol. Soms moeten mensen dan zich platbetalen in de vrije sector, tijden op kamers of in een zomerhuisje of 6 jaar op een wachtrij. En ja burgemeester Henri Lenferink vertelde nog over de pechvaders in de daklozen opvang. Wellicht niet toevallig is er ook een BREXIT gaande waarvoor je een verblijfsvergunning moet aanvragen. Deze mensen zijn nu geen asielzoeker maar Nederlander dus ook voor hen een wachtrij. Voor 17 euro zijn ze met Ryanair weer terug naar de UK. Voor 35000 pound heb je een flat bij Glasgow. Geef Wilders of Baudet geen munitie.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: juridisch medewerker / advocaatstagiaire


Everaert Advocaten Immigration Lawyers is in verband met groei van de praktijk op zoek naar een:
juridisch medewerker of advocaatstagiaire
(m/v, 32-40 uur per week)
Profiel
 • Ondernemend
 • Doortastend
 • Weet cliënten aan zich te binden
 • Netwerker
 • Affiniteit met het reguliere migratierecht
 • Uitstekende beheersing van zowel Nederlands als Engels in woord en geschrift
Het kantoor
Everaert Advocaten staat bekend om juridische dienstverlening op het hoogste niveau. Onze bedrijfscultuur is informeel te noemen met veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
De dienstverlening die wij bieden omvat alle aspecten van het reguliere migratierecht zoals visa, verblijfsvergunningen, werkvergunningen en nationaliteitskwesties. Wij hebben experts op de verschillende deelgebieden in huis, maar hechten daarnaast veel belang aan kennisdeling om all-round de beste op ons vakgebied te blijven.
Onze cliënten zijn door ons werkgebied zeer divers: zij vertegenwoordigen het gehele spectrum van particulieren uit alle windstreken tot en met multinationals.
Spreekt dit je aan, stuur dan je sollicitatie met cv uiterlijk op 16 september per e-mail naar Onno Bijker (bijker@everaert.nl).
Voor nadere informatie kun je ook bellen: 020-752 32 52.


Vindplaats: https://www.everaert.nl/nl/over-ons/vacatures/845-vacatures-juridisch

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

20 augustus 2019

Cursus "Inleiding Vreemdelingenrecht in 1 dag" - 20 september 2019 - met mij als uw docent samen met twee gastsprekers

Ik geef al jaren een cursus vreemdelingenrecht voor een opleidingsinstituut voor tolken maar die cursus is ook handig als u bijvoorbeeld op een accountantsbureau werkt,op de afdeling personeelszaken, advocaat bent in bijvoorbeeld strafrecht of sociale zekerheidsrecht, bij een sociaal wijkteam werkt, bij de COA, in de relocation of een andere functie en geregeld te maken krijgt met vreemdelingenrecht.

De foto hiernaast is gemaakt tijdens een vergelijkbare cursus in Schotland. U ziet mijn studenten hadden genoten.

De cursus wordt gegeven in Nijkerk en in kleine klasjes dus u hebt volop de kans om vragen te stellen en met de docenten en de overige deelnemers te netwerken.
Nu even naar de officiële informatie van KTV:


Het werken binnen het vreemdelingenrecht stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond van de procedures in het vreemdelingenrecht en de vakinhoudelijke termen begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Ook is het van belang dat de tolk alert is op de valkuilen in dit specifieke werkveld die het goed functioneren kunnen beïnvloeden. De cursus is geschikt voor mensen die (willen) werken in de asielprocedure bij de IND, willen tolken in opdracht van de rechtbank in vreemdelingenbewaringzaken en asielzaken, als telefonische tolk optreden voor VluchtelingenWerk of voor de Vreemdelingenpolitie of die een vreemdeling willen bijstaan bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning regulier. Ook kan de cursus zinvol zijn voor mensen die als vertaler expatbureaus bijstaan.
Het vreemdelingenrecht kent drie verschillende takken: asielrecht, regulier vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring. Aanverwant zijn nog kwesties rond nationaliteit en inburgering. Tegenwoordig hebben internationale verdragen en EU-richtlijnen een steeds dominantere positie binnen de nationale praktijk. Vaak spelen er enorme emoties en niet iedereen vertelt de waarheid. Als tolk kan het u zomaar overkomen dat iemand stelt Palestijn te zijn, maar u hem nauwelijks kunt verstaan als tolk Klassiek-Arabisch omdat de betreffende persoon uit Marokko komt en Marokkaans-Arabisch spreekt. Of iemand is zo geëmotioneerd dat hij of zij u niet laat uitpraten. Of de procesvertegenwoordiger van de IND spreekt zo snel dat u moeite heeft om diens tekst ter zitting voor de vreemdeling te vertalen.
Programma
Tijdens de cursus gaan we in zijn algemeenheid het vreemdelingenrecht bestuderen. Daarnaast zullen twee advocaten uit de praktijk vertellen over hun ervaringen in het algemeen en specifieker hun ervaringen met tolken.

Docenten:

Wytzia RaspeIn 1995 ging Wytzia Raspe als vrijwilliger aan de slag bij VluchtelingenWerk Leiden op het OC Leiden. In 1997 studeerde ze af in het internationaal recht aan de universiteit van Leiden. Sinds 1999 is zij professioneel werkzaam in het vreemdelingenrecht onder andere als procesvertegenwoordiger bij de IND, griffier bij de vreemdelingenkamer van een rechtbank, op een advocatenkantoor en weer bij Vluchtelingenwerk. Daarnaast is zij al jaren docent vreemdelingenrecht aan het HBO en schrijft zij studiemateriaal op dit rechtsgebied.
Fouad Ben SaddekGastspreker Fouad Ben Saddek is advocaat in Rotterdam. Hij treedt als gemachtigde op in zowel reguliere als asielzaken.
Anton Kleijweg
Gastspreker Anton Kleijweg is advocaat in Leidschendam-Voorburg. Hij treedt als gemachtigde in alle vreemdelingenrechtelijke procedures behalve asielprocedures.

Ochtend: Inleiding tot het vreemdelingenrecht
 • Wat zijn de bronnen van het vreemdelingenrecht?
 • Wat is het verschil tussen regulier en asiel en tussen bepaalde en onbepaalde tijd?
 • Wie kan een visum krijgen?
 • Hoe werkt de reguliere procedure en welke reguliere vergunningen zijn er?
 • Hoe werkt de asielprocedure en wie kan wel en wie kan geen asiel krijgen?
 • Wat is de Dublinprocedure?
 • Wat is vreemdelingenbewaring en hoe gaat dat in zijn werk?
 • Hoe zit het met inburgering?
 • Wie kan naturaliseren?
 • Wat is de WAV 
 • Bespreken van huiswerkopdrachten.
 

Middag: de praktijk
Lezingen en gesprek met gastsprekers:
 • Advocaat mr Anton Kleijweg
  Anton is werkzaam op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht. Waar zouden tolken een rol kunnen spelen bij reguliere aanvragen? Hij treedt ook op als advocaat voor mensen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld ten fine van uitzetting. Welke valkuilen ziet hij daar?
 • Advocaat mr Foaud Ben Saddek
  Fouad is gespecialiseerd in alle aspecten van het vreemdelingenrecht maar tijdens deze lezing concentreert hij zich op zijn ervaringen als advocaat bij de aanmeldcentra voor asielzoekers en zijn werk tijdens de asielprocedure. Hoe gaat het er op een AC tegenwoordig aan toe? Wat voor aandachtspunten zijn er voor de tolken? Waar gaan dingen snel mis? U kunt hem het hemd van het lijf vragen over de asielprocedure en zijn eigen ervaringen als juridisch dienstverlener aan asielzoekers.

Leerdoelen:
Aan het eind van de cursus heeft u als tolk globale kennis opgedaan van het vreemdelingenrecht waardoor u hetgeen u zult horen tijdens uw werkzaamheden makkelijker zult kunnen plaatsen. Tevens heeft u met advocaten werkzaam in dit rechtsgebied van gedachten kunnen wisselen over hun ervaringen in de praktijk. Waar moet een tolk bedacht op zijn?


 • PE 8
 • 09:30
 • 195,- (excl. BTW)
 • Nijkerk


Meer info en aanmelden: https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/tolken-vreemdelingenrecht-2019/2227Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Stijn over de ex nunc toetsing in het asielrecht en het arrest Ahmedbekova


 Op zijn blog over kwesties in het vreemdelingenrecht schrijft Stijn:

Hoe ver gaat de ex nunc toetsing?

Het arrest Ahmedbekova en de in beroep aangevoerde “nova”
Het Hof heeft zich in het arrest Ahmedbekova van 4 oktober 2018[1] uitgelaten over de in artikel 46 lid 3 van richtlijn 2013/32 (de herziene Procedurerichtlijn) bedoelde ex nunc toetsing. Alvorens toe te komen aan bespreking van het arrest Ahmedbekova, is het goed om eerst stil te staan bij de prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak bij verwijzingsuitspraak van 4 oktober 2017[2] aan het Hof heeft gesteld over asielmotieven die eerst in beroep bij de bestuursrechter in eerste aanleg worden aangevoerd. De Afdeling heeft deze prejudiciële vragen namelijk bij brief van 5 november 2018 ingetrokken toen het Hof haar had gevraagd of zij daartoe op grond van het arrest Ahmedbekova aanleiding zag. Voorts is die zaak[3] bij beschikking van de president van het Hof van 15 november 2018 doorgehaald in het register van het Hof. Met dit arrest zouden dus de vragen van de Afdeling zijn beantwoord. De Afdeling heeft vervolgens bij uitspraken van 3 juli 2019 het arrest toegepast op de zaken waarin zij de vragen had gesteld.[4]
In dit blog komen dus eerst de zaken aan de orde die ten grondslag liggen aan de verwijzingsuitspraak van 4 oktober 2017 en de vragen die de Afdeling in die zaken heeft gesteld. Vervolgens wordt de zaak Ahmedbekova[5] geschetst, gevolgd door de conclusie van Advocaat-Generaal Mengozzi en het arrest zelf voor zover die zien op de betekenis van de in artikel 46 lid 3 van richtlijn 2013/32 genoemde ex nunc toetsing. Daarna zal worden stilgestaan bij de duiding van het arrest in de Nederlandse literatuur. Voorts zal ik zelf een inktvlekkentest uitvoeren op het arrest en tenslotte zal de uitspraak van de Afdeling van 3 juli 2019 uit de doeken worden gedaan en becommentarieerd.[6]

 Lees hier verder: https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com/2019/08/01/hoe-ver-gaat-de-ex-nunc-toetsing/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VRAAG: Mag ik iemand met een verblijfsvergunning voor een ander EU land in Nederland voor me laten werken?


De vraag is of hij langdurig ingezetene is van de EU. Dat wil zeggen of hij al 5 jaar legaal in de EU verblijft en een verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd. Dan mag hij in Nederland wonen als hij voldoende inkomen heeft. U als werkgever heeft wel een jaar voor hem een tewerkstelligsvergunning nodig. Is hij geen langdurig ingezetene dan heeft u 5 jaar voor hem een tewerkstellingsvergunning nodig.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK: Gevalletje OUCH voor de IND en complimenten richting de advocaat

ECLI:NL:RBDHA:2019:8391

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 13-08-2019
Datum publicatie 15-08-2019
Zaaknummer NL19.17396
Inhoudsindicatie
Bewaring. Gegrond. MTV-controle in trein. Staandehouding onrechtmatig omdat die op Belgisch grondgebied heeft plaatsgevonden. Daarom geen sprake van illegaal verblijf na grensoverschrijding als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Vw. Gebrek in het voortraject is in dit geval dermate ernstig dat er geen ruimte is voor een belangenafweging. De rechtbank wijst hierbij op de uitspraak van 2 april 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW1439) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Rotterdam
Bestuursrecht
zaaknummer: NL19.17396


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 13 augustus 2019 in de zaak tussen

[eiser] , eiser

(gemachtigde: mr. W.P.R. Peeters),
en

de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. L. Denishin).


Procesverloop

Bij besluit van 23 juli 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan eiser de maatregel van bewaring op grond van artikel 59a, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) opgelegd.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Dit beroep strekt van rechtswege ook tot toekenning van schadevergoeding.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 augustus 2019. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Als tolk is verschenen [naam tolk] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
De rechtbank heeft het onderzoek op 8 augustus 2019 heropend om verweerder in de gelegenheid te stellen zijn standpunt over de staandehouding van eiser nader te motiveren.
Verweerder heeft op 9 augustus 2019 van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Eiser heeft op 12 augustus 2019 gereageerd en daarbij de rechtbank toestemming gegeven om uitspraak te doen zonder nadere zitting. Verweerder heeft die toestemming op 13 augustus 2019 gegeven. De rechtbank heeft het onderzoek op dezelfde dag gesloten.

Overwegingen

1. Eiser voert aan dat de maatregel van bewaring onrechtmatig is, omdat de MTV-controle of in ieder geval zijn staandehouding op Belgisch grondgebied heeft plaatsgevonden. De beroepsgrond slaagt.
1.1. Uit artikel 50, eerste lid, van de Vw, gelezen in samenhang met artikel 4.17a, eerste lid, aanhef en onder b van het Vreemdelingenbesluit 2000, volgt de bevoegdheid om vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding in treinen staande te houden. Daarbij ziet de aanduiding "illegaal verblijf" op illegaal verblijf in Nederland. Hieruit volgt dat deze bevoegdheid alleen in Nederland mag worden uitgeoefend. Daarbij wijst de rechtbank op de uitspraak van 2 april 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW1439) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling).
1.2. In het proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en ophouding heeft een ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) het volgende vermeld:
“Op 23-07-2019, te Breda, om 10:00 uur, was ik, (X) in de internationale trein: In de internationale trein op het traject Brussel (BE) - Amsterdam, in de gemeente Breda met het treinnummer : 9223”
“Op 23-07-2019, te 10:15 uur, heb ik, op de bovengenoemde locatie mobiel toezicht uitgevoerd omdat uit informatie of ervaringsgegevens is gebleken dat via deze route illegaal verblijf en illegale immigratie plaatsvindt. Tijdens dit mobiel toezicht heb ik, (X) in genoemde trein een persoon staande gehouden op grond van artikel 50 van de Vreemdelingenwet 2000 ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.”
In het proces-verbaal van bevindingen ‘toezicht controle o.b.v. artikel 4.17a VB 2000’ heeft dezelfde ambtenaar van de Kmar het volgende vermeld:
Wij (…) verklaren in aanvulling op het gestelde in het proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en ophouding (…) 2. dat het mobiel toezicht en de daarop volgende staandehouding heeft plaatsgevonden in de (internationale) trein op het traject: In de internationale trein op het traject Brussel (BE) - Amsterdam op 23-07-2019, om 10:15 uur (…) 3. dat het mobiel toezicht in deze (internationale) trein heeft plaatsgevonden gedurende ten hoogste dertig minuten na het passeren van de gemeenschappelijke landgrens met Belgie.”
In het aanvullend proces-verbaal ‘ter aanvulling op proces-verbaal [nummer proces-verbaal] Proces verbaal van staandehouding’ is het volgende vermeld:
“Nadat de trein is vertrokken word er door de verbalisanten gewacht met controleren todat zij de landsgrens van Nederland zijn gepasseert. Het moment van passeren van de landsgrens word vastgesteld door naar buiten te kijken uit het raam van de trein. Op het moment dat zij zich er zeker van hebben gemaakt dat de grens reeds gepasseerd is word de controle aangevangen. Aangezien er geen mogelijkheid is om stukken op te maken tijdens de controle of in de trein word dit op een later tijdstip gedaan. Het tijdstip van passeren van de grens word genoteerd in het proces verbaal van staandehouding, echter het moment van
het passeren van de grens en de visuele bevestiging hiervan is leidend.”
1.3. De rechtbank stelt voorop dat het uitgangspunt is dat in beginsel mag worden uitgegaan van de juistheid van de inhoud van een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal. Voormeld proces-verbaal van bevindingen vermeldt dat het mobiel toezicht en de daarop volgende staandehouding heeft plaatsgevonden om 23 juli 2019 om 10.15 uur. Uit deze bewoordingen kan niet anders worden afgeleid dan dat eiser om 10.15 uur staande is gehouden. In de reactie van 9 augustus 2019 heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat de staandehouding van eiser in ieder geval later heeft plaatsgevonden dan 10.16.02 uur, maar verweerder heeft dat standpunt niet nader onderbouwd. Voor zover verweerder betoogt dat tussen de aanvang van het mobiele toezicht om 10.15 uur en het passeren van de landsgrens om 10.16.02 uur te weinig tijd is gelegen om iemand staande te kunnen houden, is ook dat betoog niet onderbouwd.
1.4. Eiser heeft ter zitting een e-mail overgelegd van een medewerker van de Belgische Spoorwegen van 6 augustus 2019 waarin de medewerker bevestigt dat volgens hun intern infosysteem (Passengerweb) de IC-trein 9223 op 23 juli 2019 om 10.16.02 uur het Belgisch grondgebied heeft verlaten. Verweerder heeft dit niet betwist. Verweerders verklaring dat dit het moment is waarop de gehele trein de grens is gepasseerd, en dat de coupé waarin eiser zich bevond de grens op dat tijdstip al kon hebben gepasseerd, volgt de rechtbank niet. Eiser heeft in zijn reactie van 12 augustus 2019 nog een andere e-mail overgelegd van de Belgische Spoorwegen, waaruit blijkt dat het intern infosysteem het genoemde tijdstip heeft geregistreerd op het moment dat de eerste ram (het eerste deel van de trein met de bestuurderscabine) het Belgisch grondgebied verliet. De rechtbank heeft geen aanknopingspunten om aan de juistheid van deze informatie te twijfelen. Dat betekent dat de rechtbank niet kan uitgaan van de juistheid van de processen-verbaal waar zij vermelden dat het mobiele toezicht is aangevangen en eiser is staande gehouden op Nederlands grondgebied.
1.5. Nu eiser in België is staande gehouden, was er ten tijde van de staandehouding geen sprake van illegaal verblijf na grensoverschrijding als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Vw en artikel 4.17a, eerste lid, van het Vb, zodat de ambtenaar van de Kmar niet bevoegd was eiser op grond van de hiervoor genoemde bepalingen staande te houden.
1.6. Het gebrek in het voortraject is in dit geval naar het oordeel van de rechtbank dermate ernstig dat er geen ruimte is voor een belangenafweging. De rechtbank wijst hierbij op de onder 1.1 genoemde uitspraak van 2 april 2012 van de Afdeling. Dat betekent dat de maatregel van bewaring vanaf het moment daarvan onrechtmatig is en dat het beroep gegrond is. De rechtbank beveelt de opheffing van de maatregel van bewaring met ingang van vandaag.
2. Op grond van artikel 106 van de Vw kan de rechtbank indien zij de opheffing van de maatregel van bewaring beveelt aan eiser een schadevergoeding ten laste van de Staat toekennen. De rechtbank acht gronden aanwezig om een schadevergoeding toe te kennen voor 22 dagen onrechtmatige (tenuitvoerlegging van de) bewaring van 1 x € 105,- (verblijf politiecel) en 21 x € 80,- (verblijf detentiecentrum) = € 1.785,-.
3. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.280,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting en 0,5 punt voor de schriftelijke reactie van 12 augustus 2019, met een waarde per punt van € 512,- en een wegingsfactor 1). Omdat aan eiser een toevoeging is verleend, moet verweerder de proceskostenvergoeding betalen aan de rechtsbijstandverlener.

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- beveelt de opheffing van de maatregel van bewaring met ingang van 13 augustus 2019;
- veroordeelt de Staat der Nederlanden tot het betalen van een schadevergoeding aan eiser tot een bedrag van € 1.785,-, te betalen door de griffier en beveelt de tenuitvoerlegging van deze schadevergoeding;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1.280,-.
Deze uitspraak is gedaan door mr. J. de Gans, rechter, in aanwezigheid van mr. R. Groeneveld, griffier.


 Hier staat de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:8391Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

19 augustus 2019

UITSPRAAK: Plaatsing van een vreemdeling in de extra begeleiding en toezichtlocatie (EBTL) in Hoogeveen is vrijheidsbeperking en geen vrijheidsontneming in strijd met artikel 5 van het EVRM


ECLI:NL:RBDHA:2019:8422

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 15-08-2019
Datum publicatie 16-08-2019
Zaaknummer NL19.15309
 
 
3.5.1 De rechtbank is op basis van de dossiers, het op zitting besprokene en haar onderzoek ter plaatse in de EBTL van oordeel dat het verblijf in de EBTL in Hoogeveen geen vrijheidsontneming, maar vrijheidsbeperking inhoudt. Daarvoor acht de rechtbank in de eerste plaats van belang dat, zoals tijdens het onderzoek ter plaatse is gebleken, eiser de mogelijkheid heeft om de EBTL en het gebied van de gebiedsbepaling voorgoed te verlaten als hij afziet van voorzieningen op grond van de Rva 2005 en daarvoor tekent. Tijdens het onderzoek ter plaatse heeft Boven de rechter een voorbeeld van een “aftekenformulier” getoond. Weliswaar zou eiser dan helemaal geen opvang meer genieten, maar deze mogelijkheid wijst er naar het oordeel van de rechtbank niet op dat er sprake is van vrijheidsontneming.
3.5.2 Tijdens het onderzoek ter plaatse heeft de rechtbank verder vastgesteld dat eiser zich binnen de EBTL vrij over het terrein kan bewegen. De deuren naar de buitenplaatsen gaan niet op slot en kamerdeuren en de deur van de time-out kamer kunnen van binnen door eiser op slot en open worden gedraaid. Het verschil tussen een gewone kamer en een time-out kamer is dat in de time-out kamer alleen privileges als een televisie en Wi-Fi worden ontnomen. Deze zijn echter wel beschikbaar in algemene ruimtes. Tijdens het onderzoek ter plaatse heeft eiser verklaard dat hij vrij is om de time-out kamer af te gaan.
3.5.3 Verder overweegt de rechtbank dat eiser ook buiten de uren van 14:00 tot 16:00 naar buiten kan, zij het dat het niet volgen van het verplichte dagprogramma voor hem consequenties kan hebben (onder andere plaatsing op de time-out kamer). De rechtbank kan niet uitsluiten dat eiser en andere bewoners van personeelsleden wel eens te horen hebben gekregen dat zij niet naar buiten mogen, maar daarmee is het standpunt van verweerders dat de bewoners in principe wél naar buiten mogen (maar dan wel eventueel met consequenties) nog niet onjuist. Tijdens het onderzoek ter plaatse heeft Boven gesteld dat zij ervan uitgaat dat haar personeel de juiste informatie geeft. Verder is het gebruik van sanitair (douche), een telefoon of smartphone, laptop en internet geheel vrij. Bewoners kunnen bezoek aanmelden (zodat de EBTL kan vaststellen dat dit bezoek door de bewoner gewenst is) en dat onder bepaalde voorwaarden ook ontvangen. De rechtbank volgt eiser dan ook niet in zijn betoog dat hij in de EBTL sociaal wordt geïsoleerd.
3.5.4 Ook de inzet van BOA’s in het buitengebied en het onder begeleiding boodschappen doen, na de aanscherping van de aanpak in Hoogeveen wegens de vele overlast, zoals verweerder 2 in zijn brief van 17 april 2019 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 19 637, nr. 2478) heeft toegelicht, kunnen naar het oordeel van de rechtbank worden gezien als vrijheidsbeperking in de vorm van toezicht, handhaving en voorkoming van overlast en niet als vrijheidsontneming in de vorm van bewaking door BOA’s. Daarbij acht de rechtbank ook van belang dat uit het onderzoek ter plaatse niet is gebleken dat de BOA’s in de praktijk binnen de EBTL optreden, maar in beginsel alleen het buitengebied en naleving van de gebiedsbepaling van de bestreden maatregel controleren.
3.5.5 Gelet op de doelgroep van de EBTL volgt de rechtbank verweerders voorts in hun standpunt dat bewoners daar niet voor niets worden geplaatst en dat daarom een verplicht dagprogramma geldt dat ziet op gedragsverbetering, waarin arbeid als zelfwerkzaamheid past. Dit geldt temeer, zoals verweerder 1 heeft toegelicht, omdat, anders dan in een regulier AZC, bewoners van de EBTL geen financiële verstrekkingen, maar maaltijden en noodzakelijke verzorgingsproducten in natura krijgen. Verweerders stellen zich daarbij niet ten onrechte op het standpunt dat de ligging van de EBTL op een voormalig gevangenisterrein met muren en hekken, het cameratoezicht in de algemene ruimtes en gangen en de fouillering en alcoholcontrole bij binnenkomst van belang zijn voor het toezicht op de bewoners en voor de veiligheid van COa-medewerkers, eiser zelf en zijn medebewoners. Het doel van de EBTL is opvang van overlastgevende asielzoekers van wie opvang in reguliere AZC’s onhoudbaar is geworden, zoals verweerder 2 ook in de brief van 3 juli 2017 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 19 637, nr. 2336) heeft toegelicht. De rechtbank benadrukt dat haar uit het onderzoek ter plaatse is gebleken dat de vrijheidsbeperking niet gering is, maar is wel van oordeel dat, gelet op alle omstandigheden die zij op grond van de stukken en van het onderzoek ter plaatse heeft vastgesteld, die beperking niet zo groot is dat deze overgaat in vrijheidsontneming als bedoeld in artikel 5 van het EVRM. Deze beroepsgrond slaagt niet.
 Lees de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:8422
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

'Groot blijven in de RWN' - Conferentie NationaliteitsrechtDatum: 
10 september 2019
Logo SVMA-SMN-Everaert
Stichting Migratierecht Nederland en SVMA organiseren, in samenwerking met Everaert Advocaten,
een conferentie over Nationaliteitsrecht.
AANMELDEN
Deze conferentie over de Rijkswet op het Nederlanderschap en actuele (Europese) ontwikkelingen brengt het nationaliteitsrecht over het voetlicht als belangrijk, complex specialisme dat zelfstandige erkenning verdient in wetenschap, beleid en praktijk. Tegelijkertijd is het een studiemiddag, waarin advocaten kennis en inspiratie op kunnen doen te behoeve van nationaliteitsrechtelijke procedures (4 PO NOvA). De conferentie is tevens een eerbetoon aan emeritus hoogleraar René de Groot, voortrekker van het specialisme nationaliteitsrecht in de wetenschap.
De middag belooft een bijzondere, internationale en inspirerende uitwisseling te worden, dankzij deelname van zowel Nederlandse als Vlaamse sprekers, advocaten en wetenschappers. Dit alles op een mooie, historische locatie van de universiteit Antwerpen. Voertaal is Nederlands.
Voor advocaten migratierecht en geïnteresseerde migratierechtdeskundigen uit andere werkvelden. 
SprekersEm. prof. René de Groot (Universiteit Maastricht) en em. prof. Ulli d’Oliveira (Universiteit van Amsterdam) spreken over rechtszekerheid en opgewekt vertrouwen, en over de dubbele nationaliteit.
Prof. Patrick Wautelet (Université de Liège) becommentarieert het Nederlandse stelsel vanuit Belgisch perspectief.
Verder aandacht voor de rechtsgevolgen van de uitspraak Tjebbes door mr. Hermie de Voer (advocaat te Amsterdam) en de gevolgen van IPR-regels inzake afstamming voor nationaliteit door mr. Johan Sluymer (rechter Rb Den Haag).
Drs. Johan Winkel (sr. adviseur directie Strategie en Uitvoeringsbeleid, IND) bespreekt tenslotte de geprivilegieerde toekenning van het Nederlanderschap.
Datum, tijd en locatieDinsdag 10 september 2019
12.30-17.30 uur (inschrijving en lunch vanaf 12.00 uur;  borrel om 17.30 uur)
Hof van Liere Prinsstraat 13, Antwerpen
KostenStandaard prijs: € 360,- (4 PO)
SVMA-leden ontvangen 25% korting op de standaard prijs en betalen € 270,-.
TipSnel met de trein naar Antwerpen?  Boek direct uw treinticket voor de Thalys
Minder snel reizen kan ook met de Intercity Direct of de gewone trein.
Punten
Logo NOvA 4PO


of middels deze pagina: https://www.stichtingmigratierecht.nl/cursussen/groot-blijven-de-rwn-conferentie-nationaliteitsrecht

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Cursus Visum kort verblijf: 14 november Amsterdam


Visum kort verblijf

Datum: 
14 november 2019
Centraal in deze cursus staat de Visumcode. De docenten behandelen de verschillende soorten visa met aandacht voor de aanvraagprocedure, voorwaarden, weigeringsgronden en rechtsmiddelen. Naast het gewone Schengenvisum komen onder meer spoedvisa en bijzondere visa bij overmacht, om humanitaire redenen of bij wezenlijk Nederlands belang aan bod. Met ruimte voor casus en actuele ontwikkelingen bent u na deze cursus weer helemaal bij op het onderwerp.
Docenten
mr. I. (Inge) Eggen-te Pas, Kroes Advocaten, Amsterdam
mr. dr. E.R. (Evelien) Brouwer, Vrije Universiteit, Amsterdam
Datum, tijd en locatie
Donderdag 14 november van 12.30 uur tot 16.15 uur (vanaf 12.00 uur inloop met lunch)
NIEUWE LOCATIE: Amsterdam, Spaces Amstel, Mr Treublaan 7
Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.
Kosten
€ 270 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 330 voor niet-leden,
exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader
Niveau
*** / Specialisatie
Punten
Logo NOvA 3PO

 of via deze pagina https://www.stichtingmigratierecht.nl/cursussen/cursus-visum-kort-verblijf-14-11-19


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Stijn bespreekt het Torubarov-arrest op zijn blog


Torubarov, het vervolg op Alheto

Het arrest Torubarov[1] is een vervolg op het arrest Alheto . Artikel 46 lid 3 van de Procedurerichtlijn (richtlijn 2013/32; PRi) – ofschoon het zich richt tot de rechter – werpt haar schaduw vooruit en legt de discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan aan banden als zij het vonnis van de rechter niet naleeft. 

Lees hier verder: https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com/2019/08/09/torubarov-het-vervolg-op-alheto/
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator