De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

31 maart 2016

Statelessness in a world of nation-states: the cases of Kurdish diasporas in Sweden and the UK

New article by Barzoo Eliassi, Senior lecturer, Linnaeus University,
Department of Social Work, SwedenABSTRACT

Mass displacement in the Middle East is a major political challenge for contemporary Middle Eastern and Western states. As a consequence, statelessness has emerged as one of the central political issues in relation to the collapse and weakening of the states in the Middle East. Through deploying a qualitative inquiry and interviews with 50 Kurdish immigrants, this article investigates how members of Kurdish diasporas in Sweden and the UK conceive and experience statelessness in a world of unequal nation-states and hierarchical citizenship. Since diasporas are important non-state actors in nation-building processes, it is important to analyse their diasporic visions and the ways they challenge or reinforce the power of the nation-state in the context of migration. While from a legal or a right-based approach, the solution to statelessness is found in acquisition of a nationality/citizenship, I posit that in a world structured by the political normativity of the nation-state, nations without states will continue to be in search of national self-determination, political autonomy and sovereignty in the international comity of sovereign nations.


 Meer: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2016.1162091?journalCode=cjms20


Noot: Wij gebruiken het woord staatloosheid meer in de zin van "zonder narionaliteit" terwijl men hier "zonder land" bedoelt.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Asieladvocaat Wil Eikelboom stapte een paar dagen na het gesloten EU-vluchtelingenakkoord met Turkije op het vliegtuig naar Lesbos

Het verdrag, dat al op zondag 20 maart in werking trad, werd met veel tromgeroffel gepresenteerd. Griekse autoriteiten moeten vanaf nu vluchtelingen terugsturen naar Turkije, de EU zal als tegenprestatie 72.000 Syrische asielzoekers per direct vanuit Turkije naar Europa brengen, en financiële hulp geven aan Turkije voor de 2,7 miljoen vluchtelingen die het al herbergt. Het aantal vluchtelingen binnen de EU zal, aldus de EU-leiders, worden ingedamd, smokkelaars zullen werkloos worden. Een mega-operatie. Hoe gaan ze dat allemaal regelen? vroeg ik me af. En zo snel? Het gaat over honderdduizenden vluchtelingen. Mensen dus. Dat dacht ook Eikelboom. ‘Het doel is: iedereen terugsturen’, vervolgt hij in Trouw. ‘Maar tegelijk mag ieder individu dat in Griekenland aankomt een asielprocedure starten en aanvechten dat hij wordt teruggestuurd. Die tweede afspraak is verankerd in het Europees recht. Hoe gaan die twee afspraken in de praktijk werken?’ Juridisch bekeken dus.

 Lees hier verder in De Groene: http://www.groene.nl/artikel/de-deal-tussen-europa-en-turkije-wankelt-nu-al#


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Onno Hoes begint 1 april tijdelijk als bestuurlijk adviseur bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Hoes gaat zich twee dagen per week bezig houden met het versterken van de relatie tussen het COA en onder meer gemeenten en provincies. Hij zal actieve contacten onderhouden met onder meer gemeenten en provincies. Ook denkt hij mee met lokale bestuurders over de dilemma's van asielopvang en huisvesting van vergunninghouders. Verder gaat hij ook praten - en oplossingen zoeken - met maatschappelijke organisaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie.


 Lees de rest hier: http://www.telegraaf.nl/binnenland/25510049/__Onno_Hoes_naar_het_COA__.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

25 maart 2016

Leergang Diversiteit & Cultuursensitiviteit 3 - 10 - 17 Juni 2016


Schermafdruk 2016 01 22 18.10.54
De leergangen Diversiteit & Cultuursensitiviteit zijn een onderdeel van Divers Den Haag. De leergang is een drieluik en bestaat uit 3 dagdelen in een periode van drie weken. De leergang is bedoeld voor professionals en (zorg)vrijwilligers en vrijwilligers in de zorg in Den Haag.
Voor de vrijwilligers werkzaam binnen welzijn, belangenbehartiging en zorg in den Haag zijn er geen kosten verbonden aan de leergang. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den Haag zijn er eveneens geen kosten verbonden aan de leergang. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten 400 euro per driedaagse leergang.
De leergangen vinden plaats op de Haagse Hogeschool en worden verzorgd door Baukje Prins, lector Burgerschap en Diversiteit en Jan Booij.
De komende leergang vindt plaats op 3 - 10 - 17 Juni 2016. De sessies zijn van 09.00 tot 14.00 en we sluiten iedere vrijdag altijd af met een gezamenlijke lunch.
Aanmelding kan d.m.v. een email naar info@diversdenhaag.nl
Na inschrijving ontvangt u het gehele programma.

Leergang diversiteit & cultuursensitiviteit

Goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Het kennen en herkennen van vragen van cliënten en hier cultuursensitief mee omgaan. klantgerichte, effectieve organisaties en nieuwe voemwn van samenwerking die aangesloten zijn op de veranderende stad. Medewerkersbeleid gestoeld op diversiteit en een goede loopbaan voor iedere ambitieuze medewerker, ongeacht afkomst en betrokken en intercultureel competente medewerkers en vrijwilligers in welzijn en zorg, die zich met hart en ziel inzetten voor de mensen met wie ze werken. Dat is wat alle organisaties willen, maar zo eenvoudig is het vaak niet. Diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je diversiteit voorop stelt in je werk en zo bijdraagt aan een beter presterende organisatie of wijkteam? En hoe benut je kansen in een samenleving die steeds diverser wordt?
In grote steden als Den Haag heeft de meerderheid van de inwoners een immigratie achtergrond. Je hoort het steeds vaker: in zo’n ‘superdiverse’ samenleving voldoen oude beelden over integratie en inburgering niet meer. Maar wat dan wel? ‘Superdiversiteit’ betekent niet super goed, maar wel super complex. De stad is een geheel geworden van vele minderheden met daarin verschillende generaties. Daarin trek je met elkaar op en zal ieder zich een beetje moeten aanpassen aan de ander
Maar hoe doe je dat? Welke normen en waarden kun je met elkaar delen? Gaat het om gelijke behandeling, erkenning van identiteit, mensenrechten? Wat bepaalt ons welzijn: persoonlijke autonomie of sociale binding? En wat te doen wanneer fundamentele waarden botsen? Wat betekent dat voor jou als vrijwilliger? Wat doe je in de praktijk wanneer je voor dergelijk dilemma’s komt te staan? Wat betekent dat voor jou als leidinggevende, als iemand die het verschil kan maken? Hoe kan jij diversiteit bevorderen in je organisatie? En zo van jouw organisatie ook een cultuursensitieve organisatie maken? Hoe ontwikkel je enerzijds sensitiviteit voor de culturele achtergrond van cliënten, en blijf je anderzijds trouw aan je eigen waarden en normen? Wat dragen deze ervaringen bij aan je persoonlijke ontwikkeling?
Over deze vragen gaat de leergang Diversiteit & cultuursensitiviteit die speciaal voor vrijwilligers in de zorg én professionals is ontwikkeld in opdracht van de Stedelijke Alliantie cultuursensitieve dienstverlenende sector. Met deze leergang wil de Stedelijke Alliantie de cultuursensitiviteit van vrijwilligers die zich inzetten voor organisaties stimuleren. In deze interactieve leergang verkennen we vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod komen zijn: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; ethiek: regels, principes of zorg? de rol en positie van de vrijwilliger binnen de organisatie.  
In deze interactieve leergang verkennen we vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod komen zijn: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; (beroeps)ethiek: regels, principes of zorg?; de rol van de leidinggevende; omgaan met weerstand; de randvoorwaarden om het verschil te kunnen maken, etc.
De tekst van de leergang is ook beschikbaar in foldervorm. Klik daarvoor hier!


 Lees hier verder: http://www.diversdenhaag.nl/leergang-diversiteit-en-cultuursensitiviteitInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

22 maart 2016

Uitspraak over de vraag of iemand vrijgesteld zou moeten worden van het mvv-vereiste vanwege HIV en de beschikbaarheid van medicijn in Ghana


ECLI:NL:RBDHA:2013:19697

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 20-06-2013
Datum publicatie 14-03-2016
Zaaknummer AWB 12/10470
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Vrijstelling mvv, hiv, beschikbaarheid Atripla Ghana
Verweerder heeft zich, gezien de uitspraak van de Afdeling van 13 december 2012 (LJN: BY7391), zonder nader onderzoek op het standpunt kunnen stellen dat Atripla in medisch-technische zin beschikbaar is in Ghana. Dat Atripla niet aanwezig is in Ghana, dat behandeling met Atripla daar niet plaatsvindt, dat het twee of drie weken kan duren voordat het medicijn wordt geleverd en dat er geen garanties zijn dat zich geen onderbrekingen in de levering zullen voordoen, nu alle verantwoordelijkheid voor het tijdig bestellen van de medicatie bij de vreemdeling wordt gelegd, zijn omstandigheden die door de Afdeling betrokken zijn bij de beoordeling. Dat de prijs van Atripla in Ghana zeer hoog is, kan niet leiden tot een ander oordeel. Dit is een omstandigheid die niet ziet op de beschikbaarheid in medisch-technische zin, maar op de feitelijke toegankelijkheid van de behandeling.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
 
De volledige uitspraak staat hier http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:19697
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Draag jij bij aan goede rapportages en een optimaal datawarehouse voor de Immigratie en Naturalisatiedienst?
Als medewerker intelligence en reporting houdt je je bezig met de beschikbare gegevensverzamelingen en bestaande rapportages. Hierbij kijk je, naast het analysewerk, vooral naar hoe je de analyses visualiseert. Je doet voorstellen over hoe hieruit nieuwe informatie kan worden geleverd. Samen met de klant bekijk je wat nodig is om deze informatie ook visueel eenvoudig aan te bieden. Hiervoor gebruik je aanwezige tooling. Ook adviseer je over nieuwe tooling en visualisatiemiddelen.
Daarnaast analyseer en onderzoek je de beschikbare gegevensverzamelingen en rapporten. Je adviseert over de proces- en inhoudkant en de gebruikersvriendelijkheid. Verder analyseer je het gebruik van bestaande rapportages, zodat je als ‘productontwikkelaar’ voorstellen kunt doen voor de verbetering van rapportages of het komen tot nieuwe rapportages.
Je bent bezig met rapportages die zowel historische, actuele als voorspellende informatie kunnen bevatten en ondersteunt gebruikers bij het gebruik daarvan. Samen met de meer technische medewerkers bekijk je hoe deze rapporten stabiel gaan draaien op het datawarehouse.
Je werkt in een team met data-, informatie- en businessanalisten. Nieuwe informatieverzoeken van de business vertaal je samen met hen naar eenvoudig te begrijpen ad hoc rapportages of nieuwe leveringen. Bovendien draag je jouw kennis van datavisualisatie over aan collega’s. In je werk maak je gebruik van bestaande en nieuw te ontwikkelen informatievoorzieningen, zodat je afnemers kunt ondersteunen bij hun bedrijfsprocessen.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair werk- en denkniveau.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in ontwikkel-, audit- en adviestrajecten met meerdere klanten.
 • Je hebt ervaring in meerdere businessinformatie-adviesrollen en ervaring met alle fases van het proces.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met de storytelling with data, predictive analysis, databewerking en data-analyse, dimensioneel modelleren en datastage, data sciences, SQL, SPSS, COGNOS 10, Oracle database en SCRUM.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met het organiseren van workshops om klantvragen uit te diepen.
 • Je hebt ervaring met opdrachtgeverschap en kunt bijeenkomsten leiden en interdepartementaal en multidisciplinair samenwerken.
 • Je kunt projectmatig werken.
 • Je bent organisatiesensitief, omgevingsbewust en creatief en hebt overtuigingskracht.
 • Je kunt analyseren, netwerken en plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Salaris Min €3511 - Max €5219 bruto per maand het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Je kunt solliciteren via onderstaande knop. Als je je sollicitatie in eigen opmaak wilt sturen, kun je je motivatiebrief en cv mailen naar vacature@ind.minvenj.nl, onder vermelding van vacaturenummer RW/FBI/2015/112.
 • Als je in dienst bent van de rijksoverheid en solliciteert met een aanwijzing als verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag kan deel uitmaken van de procedure. De kosten van een eventuele aanvraag worden achteraf vergoed.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/medewerker-intelligence-en-reporting?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=organic

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Uitspraak: vreemdelingenbewaring mag voor lange tijd als asielzoeker gevaar kan zijn voor de nationale veiligheid


ECLI:NL:RBDHA:2016:2902

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 16-03-2016
Datum publicatie 18-03-2016
Zaaknummer 16/3443
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie Verlengingsbesluit op grond van artikel 59b, vijfde lid van de Vw 2000. Er is sprake van complexe feitelijke en juridische omstandigheden. Gevaar openbare orde en nationale veiligheid. Artikel 5 EVRM, uitwijzingsprocedure aanhangig ondanks het ontbreken van een terugkeerbesluit. Beroep ongegrond.
Wetsverwijzingen Vreemdelingenwet 2000 59b, geldigheid: 2015-07-20
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
De hele uitspraak staat hier http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:2902
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Cursus Actualiteiten jurisprudentie HvJEU 5 april 2016


Cursus Actualiteiten jurisprudentie HvJEU 5 april 2016 (4 PO) prof. Kees Groenendijk en mr. Aniel Pahladsingh praten u bij over de laatste Europeesrechtelijke ontwikkelingen aan de hand van recente uitspraken van het Hof van Justitie. O.a. de verwijzingsplicht van de hoogste nationale rechter, het EU handvest, vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), de EU-richtlijnen over gezinshereniging en langdurig ingezetenen, de Associatieovereenkomst EEG-Turkije en de Terugkeerrichtlijn komen aan bod. https://lnkd.in/ecgrHTv
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Kinderboek uitgegeven door mijn studievriendin gaat worden verspreid onder vluchtelingenkinderen

Wilma schreef:

"IBBY Nederland neemt een grote partij van mijn Blommetjes af om uit te delen aan 'nieuwe Nederlanders', zoals in Canada ook gebeurt door IBBY en de Canadese regering aldaar.
Bijzonder om mijn steentje te mogen bijdragen aan een positief gebaar richting vluchtelingen, naast alle ellende over Brussel deze ochtend.
Dank je wel Toin Duijx.
(en mocht je je afvragen, 'wat is IBBY': IBBY is in 1953 opgericht door de Duitse journaliste Jella Lepman, met als doel “bruggen te slaan tussen kinderen van waar ook ter wereld middels het lezen van kinderboeken van hoge kwaliteit”. Je kunt ze steunen door een jaarlijkse donatie!)"

Het bijzondere aan dit boek is dat er geen tekst in staat waardoor iedereen door de plaatjes het verhaal kan lezen.IBBY Nederland neemt een grote partij van mijn Blommetjes af om uit te delen aan 'nieuwe Nederlanders', zoals in Canada...
Geplaatst door Wilma Seijbel op dinsdag 22 maart 2016


In Blommetjes zien we een meisje aan de hand van haar vader
door een drukke stad wandelen. Haar vader heeft weinig oog voor
zijn dochter of de omgeving: hij is constant met zijn telefoon in
de weer. Het meisje daarentegen ziet haar omgeving wél: ze plukt
bloemetjes.
Maar niet alleen dat, de bloemetjes geeft ze door aan anderen die
eenzaam zijn of verdrietig. Ze maakt hun dag een stukje mooier.
En haar vader? Die heeft zijn telefoon inmiddels uitgezet.
Een prentenboek dat mensen van alle leeftijden een spiegel voorhoudt
over de verstrekkende gevolgen van social media en de
kracht van een ogenschijnlijk klein gebaar.

* Winnaar van de Governor General's Literary
Award for Children's Illustrated Books 2015
in thuisland Canada
* Eén van de tien mooiste prentenboeken van
2015 volgens The New York Times
* Starred review Kirkus Review
* Starred review Publishers Weekly
* Starred review School Library Journal
* Actueel onderwerp
* Ideaal materiaal om als gespreksstof te
gebruiken op school

Bekijk op bol.com


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

21 maart 2016

Greece Under Strain As Migrant Deal Takes Effect


Authorities in Greece are struggling to put in place infrastructure to implement the deal signed by EU leaders and Turkey in Brussels to stem the flow of migrants.
From today, all "irregular migrants" who arrive in Greece will be sent back to Turkey.
However the process of the 'turn-backs', as they are known, will not actually begin for several weeks at least.
Speaking to Sky News, an official from the Greek government's crisis management office said the challenges were huge.
"If we had to do it today, we wouldn't be able to do it. There are things that have to be done before we are ready to implement a deal like this," Giorgos Kyritsis said.
"We are talking days in terms of the legal procedures. We have to make many legislation arrangements and then we have to make the infrastructure and that is a matter of weeks, not months."
Under the turn-back deal signed in Brussels on Friday, Turkey agreed to take back all irregular migrants who make the sea crossing to Greece. That includes refugees fleeing war.
To comply with international and EU law, the deal stipulates that each person to arrive in Greece will be given an interview.
If an individual chooses to claim asylum in Greece, and that claim is successful, they can stay in Greece.
But if they wanted to travel further to another EU country they would be refused and turned back to Turkey.
In Turkey they join the back of the queue of refugees eligible for resettlement in Europe.
Each person will be given the right to appeal the decision.
The European Commission has announced that implementing the scheme would involve the use of 4,000 personnel.
"The implementation of the agreement will require huge operational efforts from all involved, and most of all from Greece," an EU commission statement said.
"EU Member States agreed to provide Greece at short notice with the necessary means, including border guards, asylum experts and interpreters."
To implement the asylum process, 250 Greek asylum case workers and a further 400 asylum experts from the EU would be needed along with 400 interpreters.
The appeals process would involve 10 appeals committees, each with 30 members and headed by a judge with expertise in asylum law.
The turn-back process itself would involve the use of 1,500 police officers from around the EU as well as a further 1,000 other security staff or military personnel.
Greece is expected to provide the bulk of the personnel but other EU member countries are being asked to provide the rest.
"We are doing our best but after six years of severe austerity, the public sector here is understaffed, under-financed, has a lot of problems but we are doing our best," Giorgos Kyritsis from the Greek government said. 
"We need to build more facilities to house these people, we have to feed them, we have to provide medical assistance. All this costs money. The Greek budget is very tight. We take money from the Greek budget because as for now, we didn't have any substantial aid from the EU," Mr Kyritsis added.
Sky News understands that the specifics of how people will actually be turned back have yet to be determined.
One option is to send all those who arrive on the Greek islands by ferry to the port of Kavala on the northern Greek mainland.
From there they can be taken by bus across the fortified land crossing between Greece and Turkey.
Another option is to take them back across the Aegean Sea in vessels provided by EU member states.
A source close to the process told Sky News the success of the whole scheme rests on whether EU countries deliver what they pledge both in terms of personnel and in accepting large numbers of refugees in the resettlement scheme from Turkey.
To date the EU has had a terrible track record in meeting pledges to ease the crisis.
Meanwhile, a number of legal experts and humanitarian organisations have said the deal breaks international law and is morally wrong.
Medecins Sans Frontieres said the deal was "ugly and illegal", while Amnesty International accused the EU of "turning its back on the refugee crisis".
Steve Peers, professor of EU and Human Rights law at the University of Essex, concluded: "Anyone with a legal qualification who signed off on this first sentence [of the deal document] should hang their head in shame.
"The... first sentence is a flagrant breach of EU and international law - but the rest of the paragraph then completely contradicts it."

 Have a further look here: https://uk.news.yahoo.com/greece-under-strain-migrant-deal-takes-effect-064826788.html

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

EU-Turkey deal: Greece empties islands from refugees & migrants, “hot spots” turn into “detention centers”


Thousands of refugees and migrants are to be transported from the Greek islands ot mainland in new camps as the EU-Turkey deal goes in effect on midnight tomorrow, Sunday, March 20th 2016. The hot spots on the islands Lesvos, Chios, Samors, Leros and Kos in the eastern Aegean Sea will have to be empty so that they can be turned into “detention centers” for the new arrivals of refugees and migrants as of 21. March 2016, at oo:o1 o’ clock. the new arrivals will be not allowed to travel to the mainland, but stay in the camps until they will be returned to Turkey – or not. I personally have not understood yet, what will happen with the new arrivals – refugees- who are not form Syria – and have right to asylum. Will they also be brought back to Turkey or stay here or will be accepted by EU member states?
As there is no provision in the EU-Turkey deal about the refugees and migrants already in Greece, they will have to stay in camps (“accommodation centers) in the mainland for unspecific period of time. The borders in the North, the Balkan Route, remain closed.
As the port of Piraeus is flooded with 4,200 refugees, those coming from the islands will be transported to the ports of  Skaramangas (western Attica), Volos (Central Greece) and Kavala (North-Eastern Greece) and form there to “accommodation centers” across the country, established by the Greek Army.
The first islands to be “emptied” are Lesvos and Chios with 4,256 and 2,735 people respectively.

Official data 18 March 2016 – Total refugees & migrants: 47,536
According to media, travel agencies on these islands have been informed to issue no more ship tickets for refugees with Piraeus as destination. The hot spot in Moria, Lesvos, will operate as detention center and not more as center were refugees can stay for up to 47 hours.
refugees piraeus
3,800 refugees & migrants currently in Piraeus port
Additional Frontex staff has reportedly arrived on the islands, they will bring back migrants and refugees to Turkey with vessels or charter flights.
The start of sending back refugees and migrants to Turkey is the 4th April, 2016.
At total of 4,000 EU staff (translators, asylum experts, other staff) will move to Greece to assist with the asylum procedures. The first 2,300 people (400 translators, 400 asylum experts, 1500 other staff among them policemen) are expected as soon as possible.
EU-Turkey deal: As from tomorrow, March 20th 2016, undocumented migrants and those who do not apply for asylum or their application is rejected will be sent back to Turkey -most probably with Frontex vessels. For the Syria refuges the “1:1 scheme” will apply: for every Syrian Turkey will take back from the islands, EU member states will have to take one Syrian refugee from Turkey. EU member states are not obliged to do so, the relocation is on voluntary basis.
This “voluntarily” relocation is also the weakest point of the EU-Turkey deal.
And not only! In a Q&A explanatory Memo, the EC/EUCO states:
What happens to migrants who are already in Greece?
The Greek authorities, EU Member States and EU Agencies will accelerate relocations from Greece and provide rapid humanitarian assistance to Greece. In view of the emergency situation on the ground, 6,000 relocations should be achieved within the next month and at least 20,000 relocations completed by mid-May 2016.
Meanwhile, Turkish smugglers found a new “arrival” point, the island of Andros in the Cyclades island group in the Central Aegean Sea: a speed boat brought to the island 20 Somalian.
PS good night & good luck, then! Hier gevonden: http://www.keeptalkinggreece.com/2016/03/19/eu-turkey-deal-greece-empties-islands-from-refugees-migrants-hot-spots-turn-into-detention-centers/#.Vu2t7jlVcCs.twitter


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Per 1 juli 2012 kunnen ook langdurig in Nederland wonende vreemdelingen hun verblijfsvergunning verliezen als zij doorgaan met het plegen van strafbare feiten.

 Op Linkedin:

Julien Luscuere

Per 1 juli 2012 kunnen ook langdurig in Nederland wonende vreemdelingen hun verblijfsvergunning verliezen als zij doorgaan met het plegen van strafbare feiten. Het overgangsrecht voor oude gevallen leidde tot de nodige vragen. De Raad van State is in zijn uitspraken absoluut en verbiddelijk. Of zijn er toch meer nuances? Het zijn voor iedereen lastige vragen die niet alleen door juristen moeten worden beantwoord. https://lnkd.in/e4zcR6i Ik probeer in mijn noot te eindigen met een handreiking om de omstandigheden achter deze levens toch beter in kaart te brengen: https://lnkd.in/eAVv_X8


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

15 maart 2016

Additional information recruitment refugees for art project

 Additional information recruitment refugees – English
We, Rogier De Nijs and Erik Vink, are looking for refugees who would like to participate in helping to create a beautiful project about freedom, for the Bosch Parade 2016.
As the creators of this project, ‘Performance Voor Vrijheid’ (‘Performance for Freedom’), we want to portray the ultimate freedom. We also want to give people the opportunity to consider the question what freedom actually is. Why do people here have such a need for freedom, when they generally have never known differently? The majority of people in the Netherlands barely realise what it is to live in a situation where your freedom is questioned.

The project
For us as artists, Art is Freedom. A huge bird, floating on the water, symbolises that freedom. The bird comes to life by setting it in motion. This will be done by people who escaped their living situation, for their freedom. The bird will interact with musicians and performers found on specific spots along the route.
For as long as we can remember, mankind has dreamt of being able to fly. It goes back as far as Greek mythology (Icarus) for example, or even Leonardo da Vinci. Having the ability to fly symbolises exceeding the limits of our physical restrictions and there for is the ultimate portrayal of freedom.


We are looking for:
People who escaped their country or any other situation, to ensure their freedom, and want to participate with this project. This can be helping us build, help us with the preparations, and working with us during the performance on the water.
We are looking for all kind of people, no specific qualities needed!
However if you have a specific field of expertise, please let us know.
The performances will be on the following days:
June 16th (Thursday), June 18th (Saturday) and June 19th (Sunday).
The general rehearsal will be on June 14th (Tuesday),
There will be several rehearsals during may and June.
An introductory meeting will take place on Wednesday, march 30th.


Location: building site Bosch Parade, DMT Loods, Copernicuslaan 80a, 's-Hertogenbosch (Den Bosch).
Are you interested and would you like some additional information?
Email us at: info@rwa-music.com Or by phone; 0031 6 267 360 83
We are:
Erik Vink worked at Bosch Parade (a.o.) with his project, ‘House of Hell’
https://youtu.be/MGvbcXrbx7U
Rogier De Nijs worked at Bosch Parade (a.o.) with his project, ‘Water Creatures’
https://youtu.be/sWbSXJAiVNYInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vacature: Student medewerker Tilburg University Immigration Office (0,4 fte) (4101)


International Office
Het International Office maakt deel uit van de divisie Academic Support. Het International Office is verantwoordelijk voor allerlei diensten ten behoeve van (internationale) studenten (zowel reguliere studenten als uitwisselingsstudenten) zoals huisvesting, financiën, beursprogramma’s, de Summer School etc. Daarnaast ondersteunt het International Office faculteiten en diensten bij hun internationaliseringsactiviteiten door middel van het opstellen en uitvoeren van beleid.

Het Immigration Office maakt deel uit van het International Office en verzorgt alle immigratie gerelateerde processen voor buitenlandse studenten. Zo wordt er o.a. voor gezorgd dat studenten de juiste documenten hebben om Nederland in te kunnen reizen. Zo kunnen ze op tijd aan hun studie aan Tilburg University beginnen.

Omschrijving
Je verricht, samen met het immigratieteam, alle taken die horen bij de immigratieprocedures voor internationale studenten.

Je gaat aan de slag met de (deel-) afhandeling van verschillende soorten (visum)aanvragen. Je leert hierbij de verschillende soorten aanvragen en processen kennen en kan zo internationale studenten begeleiden met hun Nederlandse immigratieproces. Zo leer je naast het inhoudelijke van de immigratieprocessen ook omgaan met verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden.

Het is van belang om de voortgang van de vele tegelijk lopende dossiers te bewaken en te zorgen voor een adequate archivering hiervan. Belangrijk hierbij is dat je prioriteiten stelt en ervan bewust bent dat op basis van jouw archivering zowel jij als je collega’s goed kunnen samenwerken.

Je hebt daarnaast regelmatig contact met externe organisaties zoals de IND en de gemeente. Zo is het niet alleen belangrijk om de juiste informatie te verkrijgen, maar ook om de verkregen informatie duidelijk te communiceren naar anderen.

Verder stel je informatiemateriaal in het Engels op en verwelkom je de internationale studenten tijdens de TOP-week.

Zie je mogelijke verbeteringen in de processen? Dan dagen we je uit deze te signaleren en proactief te delen met je collega’s. Wij leren namelijk ook graag van jou.
Meer info: https://career012.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=S003974031P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_US&career_job_req_id=4101&selected_lang=nl_NL&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=p6OL3Y1Dt3DZy3nOxIzCkej03Kk%3d

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

WAARSCHUWING: IND-klanten lastiggevallen door telefoonfraude​Bij de IND komen op dit moment signalen binnen van telefoonfraude. Krijgt u hiermee te maken, ga er niet op in en meld het direct bij de IND. Dit kan tijdelijk via 08804 – 30470.

Fraudeurs

Fraudeurs die zich voordoen als IND-medewerkers bellen mensen die een aanvraag bij de IND hebben ingediend. Zij bellen met een 088-nummer dat niet van de IND is. De IND belt niet met een zichtbaar 088-nummer. Mensen krijgen bijvoorbeeld het verzoek geld te betalen. Doe dit niet, maar licht de IND in als u een dergelijk telefoontje hebt ontvangen. Dit kan via het mailadres Meldpunt@ind.minvenj.nl.

Hebt u inhoudelijke vragen over uw aanvraag, kijk dan op de contactpagina hoe u in contact kunt komen met de IND.


Hier gevonden: https://ind.nl//organisatie/nieuws/Paginas/IND-klantenburgers-lastiggevallen-door-telefoonfraude.aspx

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Resettlement in the Netherlands as an invited refugee


Resettlement

Every year the Netherlands invites about five hundred refugees to settle in our country. Most of these refugees come from refugee camps. COA makes the preparations for their arrival in the Netherlands. COA also maintains contacts with the municipalities that will house them.

Refugees

Many refugees flee to a refugee camp or a city in the region where they come from, usually in a neighbouring country. Eritrean refugees, for example, flee to a Kenyan refugee camp and Iraqi refugees to Beirut, in Lebanon. After a while some refugees can return to their country of birth or become integrated in their new country, although this is far from always the case.

Resettlement programme

The UNHCR, the United Nations Refugee Agency, has implemented a programme for refugees who cannot return to their homes and are not safe in the region where they fled. This programme offers the refugees an opportunity to settle in another country. The Netherlands is affiliated with this resettlement programme. Our government has agreed to resettle a total of two thousand refugees between 2012 and 2015.

Selection missions

Selection missions assess whether refugees come into consideration for resettlement in the Netherlands. Four of these missions are organised each year. Representatives from COA, the Immigration and Naturalisation Service and the Ministry of Foreign Affairs take part in these missions. The destinations are chosen in consultation with the UNHCR and the countries supporting the programme. The UNHCR proposes the refugees for resettlement, and the Immigration and Naturalisation Service makes the selection on the basis of the Dutch asylum policy.
The selection mission’s COA staff hold social interviews with the refugees. They assess whether the refugees will be able to integrate in the Netherlands and whether their expectations are realistic.

Before arrival in the Netherlands: exploratory cultural course

Before the selected refugees come to the Netherlands COA offers them three exploratory cultural courses of six half-days. These prepare the refugees for their arrival in the Netherlands and their settlement in a Dutch municipality. They also learn the basics of the Dutch language.

After arrival in the Netherlands

About six months after the selection mission the refugees selected for resettlement in the Netherlands come to our country. COA counsels them for the first 48 hours. They then move to their new home.

Individual invitations

In addition to these selection missions, the Netherlands sometimes invites individual refugees to resettle in the country. Refugees can, for example, be invited because they need urgent medical treatment.
 Hier gevonden: https://www.coa.nl/en/asylum-seekers/resettlementInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator