Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

VACATURE: Ghostwriter voor Vluchtelingenwerk

Offerteverzoek

Fietsen met tegenwind: vluchtelingen in Nederland 

Feiten en meningen over de integratie van vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland nodigt je uit tot het schrijven van een offerte. Wij zoeken een freelance schrijver die in naam van de beleidsmedewerkers van VluchtelingenWerk een boekje kan samenstellen over de integratie van vluchtelingen. De deskundigheid is ruim voorhanden binnen de organisatie, maar we missen de tijd om het op te schrijven. Daarom zoeken we een aantoonbaar ervaren ghostwriter, die als een journalist op basis van interviews, de kennis van onze beleidsmedewerkers kan omzetten in een vlot leesbare tekst.

Doel
Met deze uitgave wil VluchtelingenWerk zichzelf presenteren als dé deskundige partij op het gebied van de integratie van vluchtelingen in Nederland. Er is over integratie al veel geschreven. Dit boekje voegt toe de visie, kennis en ervaring van VluchtelingenWerk. Het boekje is overtuigend door het deskundige, genuanceerde overzicht dat geboden wordt.…

VACATURE: SNV zoekt taalcoach NT2 voor project Stagecarrousel

SNV zoekt taalcoach NT2 voor project Stagecarrousel
dinsdag, 13 september 2011


Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (SNV) is een maatschappelijke organisatie die haar bijdrage wil leveren aan het realiseren van een pluriforme multi-etnische en multiculturele Nederlandse samenleving. SNV treedt hierbij op als intermediair en belangenbehartiger op de terreinen toelating, integratie & participatie, arbeidstoeleiding en voorlichting & ontmoeting. SNV werkt in de regio Breda – Tilburg - Eindhoven.

Project Stagecarrousel
Voor het project Stagecarrousel zoekt SNV een Taalcoach NT2 voor het verbeteren van het taalniveau van de deelnemers en het ondersteunen van de deelnemers binnen het project. Het project heeft als doel deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het opbouwen van een startkwalificatie. Dit project wordt uitgevoerd in Breda, Eindhoven en Tilburg; en wordt mede gefinancierd door het Europees Integratie Fonds (EIF), Huis van de W…

Opbloeien boven pruttelende pannen

Gigi Kiswanda staat tweede van links; foto Koen Bakker"Veel van ons zijn nog bezig met inburgeren. We helpen elkaar door samen te oefenen met de Nederlandse taal," vertelt de Congolese Gigi Kiswanda vrolijk. Dat gebeurt onder het roeren en klutsen in een pan. Project 'Keukenpraat' van VluchtelingenWerk West-Oost Brabant draait een jaar. Hoe gaat het?

Helemaal niet zielig
Iedere week komen tien vrouwelijke vluchtelingen samen. Onder begeleiding van een kok bereiden ze een uitgebreide lunch. Niet alleen met elkaar, maar samen met mensen uit de Bossche samenleving. Bijvoorbeeld met de plaatselijke Rotaryclub. Projectleider Guus van Heereveld: "Zo ontstaan er contacten, bijvoorbeeld met potentiële werkgevers. Andersom leren Bosschenaren wat een vluchteling is. De meeste mensen weten niet wat dat precies inhoudt. We laten ze zien dat het helemaal geen zielige mensen zijn."

Kookplezier verdrijft eenzaamheid
Een ander streven was om vluchtelingenvrouwen uit hun eenzaa…

Vluchtelingen Ambassadeurs gaan door!

De Vluchtelingen Ambassadeurs vormen een netwerk van vrijwilligers met en zonder vluchtelingenachtergrond. Dit succesvolle project in de regio Midden-Nederland gaat zijn derde jaar in. Vluchtelingen Ambassadeur Amir in dialoog. Foto: Goedele Monnens.De ambassadeurs zijn vrijwilligers die de dialoog aangaan. Op deze manier willen ze het thema ‘vluchtelingen’ op agenda's zetten en houden. Tot nu toe waren de ambassadeurs met name in en rond Utrecht actief. Het komend jaar worden ook in Almere en in Hilversum netwerken van Vluchtelingen Ambassadeurs opgezet. Persoonlijke verhalen
De ambassadeurs vertellen bijvoorbeeld persoonlijke verhalen op scholen. Daarnaast spelen ze met scholieren het spel ‘Fort Europa’, waarbij je in de huid kruipt van een vluchteling. De Mensenbieb, een ‘bibliotheek’  waar je mensen kunt lenen en naar hun verhalen kunt luisteren, is ook een van de activiteiten. De ambassadeurs zijn aanwezig op festivals en andere evenementen en doen mee aan plaatselijke debatten …

Leers liet 41 asielzoekers wél blijven (gebruik discretionaire bevoegdheid door verschillende ministers)

In Den Haag wordt vandaag (achter gesloten deuren) gesproken over de 18-jarige asielzoeker Mauro, die van minister Leers terug moet naar Angola. Volgens de minister zijn er in Nederland veel jonge asielzoekers die slechtere vooruitzichten hebben dan hij, en maakt hij daarom geen uitzondering. Voor wie doet Leers dat wel? In het eerste jaar van zijn ministerschap heeft hij voor 41 mensen een uitzondering gemaakt, zo blijkt uit documenten die NOS op 3 op basis van een wob-verzoek heeft gekregen.

Leers heeft uitzonderingen gemaakt voor 41 personen. Dat kan zijn vanwege (ernstig) zieke kinderen, de toestand in het thuisland of omdat mensen al (zeer) langdurig in Nederland zijn. Niet in alle gevallen is in de documenten terug te vinden waarom de asielzoekers precies een vergunning krijgen, vanwege privacyredenen wordt niet alle informatie door het ministerie verschaft. Wel staan er twee zogenoemde 1F'ers in, dat zijn mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden in hun thuisland. Deze…

Een tribale aanval op Dibi en Marcouch

Er zijn twee Kamerleden van Marokkaanse afkomst die weleens kritiek durven te uiten op het multiculturalisme: Ahmed Marcouch (PvdA) en Tofik Dibi (GroenLinks). Maar ze worden door Wasif Shadid, voorhoede van de oude garde van het multiculturalisme, onder vuur genomen.

Ook Kamerlid Coşkun Çörüz van het CDA deugt niet in de ogen van Shadid. Hij zou op het historische CDA-congres in 2010 de gedoogconstructie met de PVV hebben verdedigd.

Shadid valt hem keihard aan: ‘Hij hield een pleidooi voor samenwerking met een beweging die de aanwezigheid van moslims in Nederland - en dus die van hemzelf - als een politieke dwaling ziet, de islam gelijkstelt aan achterlijkheid en moslims als vijfde colonne beschouwt.’

Schande
Wat heeft Çörüz gesteund? Geen van de door Shadid aangehaalde woorden zijn te vinden in het Regeer- of gedoogakkoord. Het is een schande dat hij Kamerlid Çörüz verantwoordelijk houdt voor datgene wat hij noch zijn partij heeft gesteund.

Volgens Shadid zouden Kamerleden met een…

PVV: Mauro loog en bedroog, dus terug naar Angola

De achttienjarige asielzoeker Mauro Manuel moet worden teruggestuurd naar Angola. Acties van actiegroepen en politieke partijen om hem in Nederland te houden, berusten op misleiding.
Fritsma hekelt de pro-Mauro-verslaggeving van de media Dat schrijft PVV-Kamerlid Sietse Fritsmawoensdag in een opinieartikel in Trouw.


Verwesterd
Mauro kwam in 2003 naar Nederland, maar heeft nooit voldaan aan de eisen voor een verblijfsvergunning, omdat hij ook in Angola had kunnen worden opgevangen. 


Verschillende politieke partijen willen dat hijalsnog een verblijfsvergunning krijgt, omdat hij 'verwesterd' zou zijn.


Valse verklaringen
PVV'er Fritsma is het daar niet mee eens. 'De situatie waarin Mauro zich nu bevindt, is een rechtstreeks gevolg van zijn eigen handelen (en/of dat van zijn pleegouders), een handelen dat niet echt in de haak was,' schrijft Fritsma.


Hij wijst niet alleen op de 'valse verklaringen' die Mauro aflegde tijdens zijn toelatingsprocedure, maar ook op de Raad v…

Zwanger naar Nederland en verzekeringsperikelen voor mensen in afwachting van een verblijfsvergunning

Mij bereikte het bericht dat verzekeringen mensen pas inschrijven als gezinslid wanneer deze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Laat je dan echter je zwangere vrouw overkomen op een reisverzekering dan loop je tegen problemen aan want die dekt geen kosten ten gevolge van een zwangerschap.

Normaal is het handig om je met mvv reizende echtgenoot/ echtgenote te verzekeren met de Oom Global visitor verzekering http://www.oomverzekeringen.nl/verzekering/vind-de-juiste-verzekering/nederland. Maar ook hier zijn kosten voor een zwangerschap pas in het tweede jaar gedekt.

Let dus op als u aan kinderen wilt beginnen terwijl er nog geen verblijfsvergunning is dat u uw dame goed verzekerd in het land van herkomst of met gezinsuitbreiding wacht tot ze hier rechtmatig verblijf heeft.

Heeft iemand hier nog een tip over, schroom niet om te reageren middels het reactieformulier onder aan het bericht.Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaa…

Zicht op uitzetting naar Sierra Leone (uitspraak rechtbank)

LJN: BT2340, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats 's-Hertogenbosch , AWB 11/24920 en 11/25266

Datum uitspraak: 24-08-2011
Datum publicatie: 22-09-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Bewaring; zicht op uitzetting naar Sierra Leone.
Door tussenkomst van de IOM zijn er in 2010 acht personen teruggekeerd naar Sierra Leone. Tot en met juli 2011 waren dat zes personen. De DT&V heeft op 17 december 2010, 28 januari 2011 en 23 maart 2011 diverse (vervolg)overleggen met de Sierra Leoonse ambassade in Brussel gevoerd, gericht op afgifte van laissez passers voor gedwongen terugkeer door de ambassade en op hervatting van de gesprekken met de Sierra Leoonse autoriteiten over de effectuering van gedwongen terugkeer. De DT&V is in afwachting van een reactie van de Sierra Leoonse autoriteiten en blijft aandringen op gesprekken over terugkeer. Aan de autoriteiten van Sierra Leone is voorgesteld een bezoek te brengen aan F…

IND verliest zaak over taalanalyse bij Raad van State (uitspraak ABRvS)

LJN: BT1930, Raad van State , 201000417/1/V4

Datum uitspraak: 09-09-2011
Datum publicatie: 20-09-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Wat betreft de spraak van de vreemdeling vermeldt de taalanalyse niet waarom zijn tongval in het Somali hem eenduidig buiten Zuid-Somalië plaatst. Het BLT en de door hem ingeschakelde moedertaalspreker hebben volstaan met een algemene beschrijving van de spraak van de vreemdeling en enkele voorbeelden van zijn uitspraak, woordkeus en grammatica, zonder deze beschrijvingen en voorbeelden toe te lichten of te vergelijken met hetgeen ter zake in Zuid-Somalië gebruikelijk is. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de taalanalyse in zoverre niet inzichtelijk is.
Wat betreft de landenkennis van de vreemdeling voorziet de taalanalyse niet in een onderbouwing van de conclusie dat de vreemdeling niet in staat is concrete en gedetailleerde informatie over zijn beweerde herkomstomgeving te verschaffen. Ook in zoverre …

Raad van State over seksueel geweld tegen vrouwen in Nepal (uitspraak ABRRvS)

LJN: BT1931, Raad van State , 201104179/1/V2

Datum uitspraak: 12-09-2011
Datum publicatie: 20-09-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Het WBV 2010/4, paragraaf 3.4 waarnaar de vreemdeling 2 in zowel de zienswijze als de beroepsgronden heeft verwezen, luidt voor zover thans van belang, als volgt:
"Geweld tegen vrouwen ( ... ) vormt een groot probleem in Nepal. Hier is slechts beperkte publieke aandacht voor en politici, politie en overheidsfunctionarissen zijn onwillig om het probleem te erkennen. Verkrachtingen komen op grote schaal voor en worden in de meeste gevallen niet onderzocht. Ook wordt afgezien van aangifte omdat de overheid te weinig doet aan onderzoek, vervolging en bestraffing van verdachten.
( ... )
Vrouwen en meisjes die aannemelijk hebben gemaakt dat zij te vrezen hebben voor (seksuele) geweldpleging in Nepal, kunnen op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet 2000 in aanmerking komen…

Recente berichten


en meer