De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

24 april 2012

Amsterdam aantrekkelijk voor kennismigranten uit de BRIC-landen

Hoogopgeleiden uit de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) zijn positief over het wonen in Amsterdam. Kennismigranten, hoogopgeleide buitenlanders die naar Nederland komen om een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie, zijn belangrijk voor Amsterdam. Als arbeidspotentieel, maar ook omdat ze de banden tussen Amsterdam en het land van herkomst versterken.
Foto: de kennismigranten zijn met name positief over de openbare ruimte in Amsterdam: fietsers en voetgangers, Weesperstraat. Fotograaf: Edwin van Eis
Een band met Amsterdam is voor deze kennismigranten een band voor het leven. Dit is extra belangrijk wanneer het opkomende economische grootmachten betreft zoals Brazilië en India. Dat blijkt uit de scriptie 'Kennismigratie vanuit de BRIC-landen naar Amsterdam', die Alwin Groen - inmiddels afgestudeerd als master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht - schreef tijdens zijn stage bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. Groen voerde daarvoor gesprekken met hoogopgeleiden uit de BRIC-landen, woonachtig in Amsterdam.

Vrij gevoel

De kennismigranten uit de vier groei-economieën zijn met name positief over de openbare ruimte in Amsterdam. Ze prijzen de stad om haar veiligheid, milieukwaliteit, openbaar vervoersysteem en fietsinfrastructuur. Daarnaast dragen culturele factoren bij aan het positieve imago van Amsterdam. De multiculturele aard van de stad, het gegeven dat er goed Engels wordt gesproken en de individualistische samenleving komen hierbij naar voren. "Hoogopgeleiden uit de BRIC-landen zijn afkomstig uit megasteden als Beijing en Sao Paulo, waar de beste banen voor handen zijn," vertelt Groen. "De grootte van die steden brengt negatieve effecten met zich mee, zoals geluidsoverlast, milieuoverlast en onveiligheid. Stuk voor stuk punten waarop Amsterdam zich positief onderscheidt. Ook hebben de migranten het idee dat hun kennis hier volledig tot recht komt. In Amsterdam worden ze niet als allochtoon aangekeken, maar beoordeeld op de wijsheid die ze meebrengen. Dat geeft een 'vrij gevoel'. 
Het moeilijkste is echter om de groep voor Amsterdam te interesseren. Bij het bepalen van de migratiekeuze behoort Amsterdam niet tot de voornaamste opties. "Kennismigranten uit de BRIC-landen zijn vrijwel allemaal gericht op de grootste of meest prestigieuze steden ter wereld. Londen, New York, Boston. En daar houdt het op. Ze gaan voor het meest bekende en kijken niet snel verder." Daarmee blijven steden als Amsterdam, met tal van onvermoede kwaliteiten, onderbelicht. "Meerdere respondenten wisten in eerste instantie niet dat in Amsterdam goed Engels wordt gesproken. Dat is jammer, want zo loop je veel migranten mis. Als ze hier eenmaal wonen, zijn ze heel tevreden. Maar zie ze hier eerst maar eens te krijgen."

In opkomst

De dienst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam onderkent het belang van de BRIC-landen. Via de China- en India Desk wordt structureel geïnvesteerd in het aantrekken van bedrijven uit de vier groeilanden. Groen geeft de dienst mee Amsterdam internationaal beter te promoten. "Dat kunnen we doen door met specialistische onderwijsinstellingen naar onderwijsbeurzen in de BRIC-landen te gaan. Daarnaast is het belangrijk om te blijven investeren in toerisme - de eerste kennismaking met Amsterdam begint vaak met een toeristisch bezoek." Wanneer op die wijze wordt voortgegaan, voorziet Groen een positieve toekomst. "De mate waarin Amsterdam kennismigranten uit de BRIC-landen aantrekt, is op dit moment nog vrij gering. Maar Amsterdam is hard in opkomst." Uit statistische gegevens blijkt dat het aantal inwoners uit de BRIC-landen in Amsterdam de afgelopen tien jaar meer dan vertienvoudigd is, van 609 naar 7374. "En dat is een stijging die je in weinig andere Europese steden terugziet. Er is duidelijk potentie voor de toekomst."

De BRIC-landen

Sinds 2001 wordt de term 'BRIC' gehanteerd voor de vier snelst groeiende economieën ter wereld. Onlangs bleek uit onderzoek van het Centraal Planbureau dat ongeveer 100.000 banen en bijna twee procent van het nationaal inkomen van de Nederlandse economie te danken zijn aan handel met de BRIC-landen.

Bron: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/nieuws/nieuws-dro/2012/amsterdam/?goback=.gsm_1624427_1_*2_*2_*2_lna_PENDING_*2.gde_1624427_member_109681809.gmp_1624427.gde_1624427_member_109682695


De Scriptie waar dit artikel op is gebaseerd: http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2011-1207-200613/Kennismigratie_vanuit_de_BRIC-landen_naar_Amsterdam.pdf
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Zwitserland remt toestroom Oost-Europeanen

Bron: euobserver.com
Vlag van Zwiterserland met water en een boot eronderBERN (ANP i) - Zwitserland legt de toestroom van burgers van 8 EU-landen i aan banden. Voor immigranten uit Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Litouwen en Letland komt er een maximum.
Dit heeft de regering in Bern woensdag besloten. In het Alpenland wordt kritiek op het besluit verwacht vanuit de EU i, zo meldden Zwitserse media. De maatregel is een reactie op de stijgende immigratie uit Midden- en Oost-Europa.
Zwitserland is geen EU-land, maar heeft een overeenkomst met de unie over het vrije verkeer van personen. Die laat beperkingen toe, maar volgens Brussel mag daarbij geen onderscheid naar nationaliteit worden gemaakt.Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken steeds meer op autochtonen

Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken steeds meer op autochtonen

Tweede generatie Nederlandse Turken en Marokkanen lijken wat betreft normen en waarden en de beoordeling van de kwaliteit van het leven steeds meer op autochtone Nederlanders. Wel blijven zij de voorkeur geven aan sociale contacten met de eigen groep, wat integratie belemmert. Dat stelt nieuw onderzoek naar de sociaal-economische verschillen tussen Turkse, Marokkaanse Nederlanders en autochtonen door de universiteiten Tilburg, Nijmegen en Oxford.

beeld/2012/04/turkse-klompen-300x160.jpg -

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

22 april 2012

VRIJWILLIGERSWERK: Vluchtelingenwerk zoekt iemand die sociaal wetenschappelijk onderzoek wil doen in het kader van project '50 ontmoetingen'

Landelijk Bureau zoekt voor vrijwilliger voor onderzoek '50 ontmoetingen' (m/v)

voor 16 uur per week
per direct
voor het verzamelen en analyseren van informatie
voor het voorbereiden, verwerken en uitvoeren van het onderzoek

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/201204_LB2_zoekt_vrijwilliger_voor_onderzoek_vervolg_50_ontmoetingen.pdf


 "VluchtelingenWerk realiseert regelmatig diverse projecten in samenwerking met andere organisaties. Voor één van deze projecten zijn we op zoek naar een onderzoeker die voor een periode van twee maanden actief en zelfstandig de benodigde fasen van het onderzoek wil realiseren. Op dit moment start een onderzoek naar de 50 asielzoekers en vluchtelingen die centraal stonden in het project 50 ontmoetingen uit 2002. Nu 10 jaar later zijn we benieuwd naar hoe het deze mensen is vergaan en hoe het nu met ze gaat.

De functie bestaat uit de volgende hoofdtaken:
- Informatie: het actief verzamelen en analyseren van achtergrondinformatie in het kader van het onderzoek
- Onderzoek: het voorbereiding, uitvoeren en verwerken van onderzoek. Het betreft vooral desk research en dan voornamelijk online. Het onderzoek dient zelfstandig uitgevoerd te worden
- Netwerken: De onderzoeker maakt gebruik van bestaande netwerken in initieert nieuwe kanalen om de mensen te kunnen achterhalen."Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Landelijk Bureau Vluchtelingenwerk zoekt senior secretaresse voor afdeling Training en Opleiding

Landelijk Bureau zoekt senior secretaresse voor afdeling Training en Opleiding (m/v)

36 uur per week
reageren vóór 7 mei

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/201204_LB_zoekt_senior_secretaresse_voor_TenO_-_advertentie_functie_competentie.pdf
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Projectleider bij Vluchtelingenwerk Nederland voor terugkeer asielzoekers

Landelijk Bureau VluchtelingenWerk zoekt projectleider terugkeer op maat (m/v)

voor de afdeling Asiel
20-24 uur per week
reageren vóór 9 mei

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/201204_Projectleider_Terugkeer_op_maat_asiel_-_adv.pdf
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

21 april 2012

Verkeerde titel boven dagelijks overzicht

De bom die Wilders onder kabinet en Nederland plaatste deed mij naar de tv lopen. Vervolgens moest ik nog rennen om mr Bruggeman haar cadeautje voor haar nieuwe huis te brengen. Al met al helemaal vergeten de kop boven het nieuwsoverzicht van dit weblog (wist u dat u een abonnement kunt nemen?) vergeten te veranderen. Woeps!
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

19 april 2012

Vergewisplicht detentiegeschiktheid ingeval van een al ingediend art 64 verzoek (uitspraak ABRRvS)

LJN: BW3354, Raad van State , 201201640/1/V3 en 201201650/1/V3
Datum uitspraak: 11-04-2012
Datum publicatie: 19-04-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Op 13 januari 2012 heeft vreemdeling 1 vervolgens een met medische stukken onderbouwd verzoek om toepassing van artikel 64 van de Vw 2000 ingediend. Bij brief van 18 januari 2012, de dag van de inbewaringstelling, is, voor zover thans van belang, gewezen op voormeld verzoek om toepassing van artikel 64 van de Vw 2000 en verzocht om voorafgaand aan een mogelijke inbewaringstelling de vreemdelingen te onderzoeken op detentiegeschiktheid. Zoals ook volgt uit voormelde uitspraak van 7 juni 2010, had het gelet op deze omstandigheden op de weg van de minister gelegen om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit tot inbewaringstelling van in ieder geval vreemdeling 1 gemotiveerd op dat verzoek te reageren en het kenbaar te betrekken bij zijn belangenafweging voorafgaand aan het opleggen van de bewaringsmaatregel. Uit hetgeen ter zitting van de rechtbank door de minister is verklaard en uit de op de zaak betrekking hebbende stukken blijkt dat hij dit heeft nagelaten. Gelet op de door de minister in beroep, noch in hoger beroep bestreden afhankelijkheid van vreemdeling 1 ten opzichte van vreemdeling 2 strekt dit gebrek zich in dit geval tevens uit tot de inbewaringstelling van vreemdeling 2. De vreemdelingen klagen derhalve terecht dat hun inbewaringstelling in strijd met de artikelen 3:2 en 3:4 van de Awb tot stand is gekomen en van meet af aan onrechtmatig moet worden geacht.

Bron: rechtspraak.nl

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Europese gezinsherenigingsrichtlijn onvolledig geïmplementeerd ten aanzien van familieleden in opgaande lijn(uitspraak)

LJN: BW1166, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 11/28120
Datum uitspraak: 08-03-2012
Datum publicatie: 10-04-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Artikel 9 Vw document, verblijf bij schoondochter, richtlijnconforme interpretatie van artikel 8.7, tweede lid van het Vb 2000

Eiseres, van Marokkaanse nationaliteit, stelt rechtmatig in Nederland te verblijven als familielid van haar in Nederland wonende schoondochter met de Franse nationaliteit.
Verweerder heeft het door eiseres gevraagde document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000 niet afgegeven, omdat niet is voldaan aan een van de eisen van artikel 8.7, derde lid, van het Vb 2000.
Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij niet een ‘ander’ familielid is in de zin van het derde lid van artikel 8.7 van het Vb 2000, maar een rechtstreekse bloedverwant zoals bedoeld in het tweede lid, sub d, van bovenvermeld artikel. Zij is immers de rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn van de echtgenoot (haar zoon) van een Unieburger (haar schoondochter). Dit betekent dat ook eiseres gemeenschapsonderdaan is en daaraan rechtmatig verblijf ontleent.
De rechtbank stelt vast dat in de Verblijfsrichtlijn ook rechtstreekse bloedverwanten in neergaande en opgaande lijn van de echtgenoot worden aangemerkt als familie in de zin van de richtlijn. Waar in artikel 8.7, tweede lid, aanhef en onder c van het Vb 2000 ook uitdrukkelijk de bloedverwanten in neergaande lijn van de echtgenoot worden genoemd, wordt onder d in het midden gelaten om wiens rechtstreekse bloedverwanten in de opgaande lijn het gaat. De rechtbank stelt vast dat aldus de richtlijn onvolledig in artikel 8.7, tweede lid, van het Vb 2000 is geïmplementeerd.
De rechtbank is van oordeel dat artikel 8.7, tweede lid, aanhef en onder d, van het Vb 2000 richtlijnconform moet worden geïnterpreteerd in die zin dat het ook omvat de rechtstreekse bloedverwanten in de opgaande lijn van de partner van de Unieburger.

----------------

"
3. Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij niet een ‘ander’ familielid is in de zin van het derde lid van artikel 8.7 van het Vb 2000, maar een rechtstreekse bloedverwant zoals bedoeld in het tweede lid, sub d, van bovenvermeld artikel. Zij stelt dat zij rechtstreekse bloedverwant is in opgaande lijn van de echtgenoot (haar zoon) van een Unieburger (haar schoondochter). Dit betekent dat ook eiseres gemeenschapsonderdaan is en daaraan rechtmatig verblijf ontleent.

4. De rechtbank begrijpt dat eiseres daarmee een beroep doet op de bepalingen van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parle¬ment en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grond¬gebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, strekkende tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de richtlijnen 64/221/ EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/35/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de Verblijfsrichtlijn).

5.1 In artikel 3, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn is bepaald dat deze richtlijn van toepassing is ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit en diens familieleden als gedefinieerd in artikel 2, aanhef en tweede lid, van de Verblijfsrichtlijn die hem begeleiden of zich bij hem voegen.

5.2 Op grond van artikel 2, aanhef en tweede lid, onder d, van de Verblijfsrichtlijn wordt voor de toepas¬sing van deze richtlijn verstaan onder “familielid”: de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner, die te hunnen laste zijn.

5.3 Artikel 8.7, eerste lid, van het Vb 2000 bepaalt dat paragraaf 2 van Afdeling 2 van hoofdstuk 8 van het Vb 2000 van toepassing is op vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van een staat die partij is bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, dan wel van Zwitserland, en die zich naar Nederland bege¬ven of in Nederland verblijven.
Uit het tweede lid volgt dat onder familieleden worden verstaan:
a. de echtgenoot;
b. de partner, waarmee de vreemdeling een naar Nederlands internationaal privaatrecht geldig geregistreerd partnerschap is aangegaan;
c. de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn, van een vreemdeling als bedoeld in het eerste lid, of van diens echtgenoot of geregistreerd partner (…);
d. de rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn die ten laste is van de vreemdeling of van het gezinslid, bedoeld onder a. of b.

5.4 Volgens paragraaf B10/1.7 van de Vreemdelingencirculaire (Vc) 2000 - voor zover van belang - omvat de kring van familieleden die aan de richtlijn het recht op vrij verkeer ontlenen onder andere de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn van de EU/EER-onderdaan of diens echtgenoot of geregistreerd partner, die van hem afhankelijk zijn.

6.1 De rechtbank stelt vast dat in de Verblijfsrichtlijn ook rechtstreekse bloedverwanten in neergaande en opgaande lijn van de echtgenoot worden aangemerkt als familie in de zin van de richtlijn. Waar in artikel 8.7, tweede lid, aanhef en onder c, van het Vb 2000 ook uitdrukkelijk de bloedverwanten in neergaande lijn van de echtgenoot worden genoemd, wordt onder d in het midden gelaten om wiens rechtstreekse bloedverwanten in de opgaande lijn het gaat. De rechtbank stelt vast dat aldus de richtlijn onvolledig in artikel 8.7, tweede lid, van het Vb 2000 is geïmplementeerd. De rechtbank zal daarom onderzoeken of deze bepaling richtlijnconform kan worden geïnterpreteerd.
6.2 In de nota van toelichting op het Besluit van 24 april 2006, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PbEU L 158 en L 229) (hierna: het wijzigingsbesluit Vb 2000), gepubliceerd in Staatsblad 2006, 215, staat bij de toelichting op artikel 8.7 van het Vb 2000:“Het tweede lid ziet op de familieleden van de in het eerste lid bedoelde vreemdelingen (…), voor zover het betreft (…) de rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn van de burger van de Unie of diens (huwelijks)partner die van hem afhankelijk is (artikel 2, onder 2, van de richtlijn)”.

6.3 Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat artikel 8.7, tweede lid, aanhef en onder d, van het Vb 2000 richtlijnconform moet worden geïnterpreteerd in die zin dat het ook omvat de rechtstreekse bloedverwanten in de opgaande lijn van de partner van de Unieburger. Daarbij weegt de rechtbank mee dat, gelet op de hiervoor geciteerde passage uit de Vc 2000, verweerder zelf kennelijk ook van deze interpretatie van dit artikel uitgaat.

6.4 Nu vaststaat dat de schoondochter van eiseres Unieburger is, is de rechtbank dan ook van oordeel dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat eiseres niet is aan te merken als rechtstreekse bloedverwant in de zin van artikel 8.7, tweede lid, van het Vb 2000 en artikel 2, tweede lid, van de Verblijfsrichtlijn. Dit betekent dat verweerder het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd.

7. Nu deze beroepsgrond slaagt, behoeven de overige beroepsgronden geen bespreking
"

bron: rechtspraak.nl. Met dank aan Sanne voor het insturenLaw Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Somalische uitgeprocedeerden krijgen schadevergoeding


Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie) heeft het hoger beroep stopgezet dat hij voerde in de zaak tegen zestien uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers. De zestien worden voorlopig niet uitgezet en krijgen een schadevergoeding voor hun tijd in vreemdelingendetentie.

De groep Somaliërs bij hun tentje De groep Somaliërs bij hun tentje

Met de nieuwe asielaanvraag voor Somaliërs, nodigt de IND andere illegalen uit om met morele chantage een nieuwe asielprocedure af te dwingen

Lees ook het commentaar van Robert Stiphout: Aanbod IND voor Somaliërs is onverstandig

Dat meldt dagblad Trouw.

De groep werd op 29 november opgepakt bij uitzetcentrum Ter Apel omdat zij in een tentenkamp demonstreerden tegen het asielbeleid. De Somaliërs werden in vreemdelingendetentie geplaatst. Ze zijn uitgeprocedeerd.

Snelle uitzetting
Volgens de rechtbank in Groningen was de detentie onterecht, omdat illegalen alleen gevangen mogen worden gehouden als zij snel kunnen worden uitgezet.

Dat kon de minister niet aannemelijk maken. Hij ging in hoger beroep, maar heeft dat nu opgegeven. Leers geeft toe dat een snelle uitzetting praktisch moeilijk realiseerbaar is.

Tachtig euro
Voor elke dag van de ruim twee weken dat de Somaliërs in detentie zaten, krijgen zij nu 80 euro. De zestien kunnen pas worden uitgezet als de veiligheidssituatie in de regio verbetert.

Volgens Leers is Noord-Somalië in principe veilig, maar uitzetting hiernaartoe is praktisch moeilijk realiseerbaar. Door het instabiele regime in het Oost-Afrikaanse land heeft niemand identiteits- of nationaliteitspapieren, wat uitlevering bemoeilijkt.

Bron: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/336467/Somalische-uitgeprocedeerden-krijgen-schadevergoeding.htm


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

18 april 2012

Conferentie over integratie: 'Fietsen met tegenwind'

Conferentie over integratie: 'Fietsen met tegenwind'

Op 16 mei praten bestuurders, onderzoekers en beleidsmakers over nieuwe wegen voor  de integratie en begeleiding van vluchtelingen. Sprekers zijn onder anderen: Andrée van Es, wethouder integratie in Amsterdam en Han Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies.


 • Tijd 13.30-17.00 uur
 • Deelname is gratis
 • Locatie: Landelijk Bureau VluchtelingenWerk in Amsterdam (Surinameplein 122)
 • Aanmelden? Stuur een mail naar pbosch@vluchtelingenwerk.nl.
Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/conferentie-over-integratie-fietsen-met-tegenwind.php


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vragen Raad van State aan Hof van Justitie over homoseksuele vreemdelingen


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de hogerberoepszaken van drie homoseksuele vreemdelingen zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de weigering door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om de drie mannen uit Senegal, Uganda en Sierra Leone een asielvergunning te geven. De Raad van State wil uitleg van het Hof in Luxemburg over de zogenoemde Europese Definitierichtlijn waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen.

Nadere uitleg

Naar het oordeel van de Raad van State is een nadere uitleg van de Europese richtlijn nodig om uitspraak te kunnen doen in de geschillen tussen de minister en de vreemdelingen. Daarom heeft de Raad van State besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. De hoogste bestuursrechter wil vooral duidelijkheid over de vraag hoe ver de bescherming van homoseksuelen strekt op grond van de richtlijn. In dit verband wil de Raad van State onder meer weten of van de vreemdelingen 'terughoudendheid kan worden verwacht bij het geven van invulling' aan hun homoseksualiteit in het land van herkomst en zo ja, in welke mate.

Schorsing

De behandeling van de hogerberoepszaken bij de Raad van State wordt geschorst, in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt over het algemeen ongeveer anderhalf tot twee jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in deze zaken.

Bron: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Vragen-Raad-van-State-aan-Hof-van-Justitie-over-homoseksuele-vreemdelingen.aspx


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Gul praat met studenten over dubbele paspoorten

RoyalBlog NL @royalblognl

President Gul had woensdagmorgen leuk, ontspannen gesprek met studenten. Openhartig. Ook over rechtse partijen en dubbele paspoorten


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

16 april 2012

Brief Kamp over stages illegale scholieren

Herziening Wet arbeid vreemdelingen
Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2012

Met deze brief reageer ik op uw verzoek van 5 april jl. om een brief te ontvangen naar aanleiding van de brief die ik op 4 april jl. naar de gemeente Amsterdam heb gestuurd over het volgen van stage door illegale kinderen. Een afschrift van de brief is bijgevoegd als bijlage 1.1

U vraagt mij specifiek om de boetes voor het inzetten van illegale kinderen voor stages op te schorten zolang de zaak nog onder de rechter is. U doelt waarschijnlijk op de civiele zaak die een 20-jarige man uit Suriname bij de rechtbank in Den Haag tegen de Staat heeft aangespannen omdat hij geen stage mag lopen in Nederland.

Ik zie geen enkele aanleiding om geen boetes op te leggen zolang er een rechtszaak loopt. Dit is niet gebruikelijk en bovendien niet wenselijk: het laten verrichten van arbeid zonder tewerkstellingsvergunning is in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen en wordt op grond van diezelfde wet beboet. Het aanwenden van rechtsmiddelen tegen bestuurlijke boetes heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht ook geen schorsende werking.

De Inspectie SZW zal de reeds opgemaakte boeterapporten tegen de Gemeente Hollands Kroon en de betreffende onderwijsinstelling dan ook op de normale wijze afhandelen. Ook zal de Inspectie SZW op dit punt streng blijven handhaven.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32144-12.html
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Court clarifies role of national courts when nationalprovision conflicts with European Union law (Uitspraak Eruopees Hof van Justitie)

Case C-282/10, Maribel Dominguez

Court clarifies role of national courts when national provision conflicts with European Union lawThis reference for a preliminary ruling concerned the interpretation of Art. 7 of the Working Time Directive (Directive 2003/88)


The national court asked, inter alia, whether Art. 7 of the Working Time Directive must be interpreted as meaning that in proceedings between individuals a national provision which made entitlement to paid annual left conditional on a minimum period of actual work during the reference period, which was contrary to Art.7, must be disregarded.
The Court held that the question whether a national provision must be disapplied in as much as it conflicts with European Union law arose only if no compatible interpretation of that provision proves possible.


The Courtre iterated that when national courts applied domestic law they were bound to interpret it, so far as possible, in the light of the wording and the purposeof the directive concerned in order to achieve the result sought by the directive and consequently complied with Art. 288(3) TFEU.


 The Court held that this obligation to interpret national law in conformity with European Union lawwas inherent in the system of the Treaty on the Functioning of the European Union, since it permitted national courts, for the matters within their jurisdiction, to ensure the full effectiveness of European Union law when they determined the disputes before them (see, inter alia, Joined Cases C-397/01 to C-403/01 Pfeiffer and Others (2004);Joined Cases C-378/07 to C-380/07 Angelidaki and Others (2009);and Case C-555/07 Kücükdeveci (2010)).


Interpreting in conformity with EU law

The Court admitted that this principle of interpreting national law in conformity with European Union law had certain limitations. Thus the obligation on a national court to refer to the content of a directive when interpreting and applying the relevant rules of domestic law was limited by general principles of law and it could not serve as the basis for an interpretation of national law contra legem (seeCase C-268/06 Impact (2008).


In the dispute in the main proceedings, the national court stated that it had encountered such a limitation. According to that court, the first paragraph of Art.L. 223-2 of the Code du travail, which made entitlement to paid annual left conditional on a minimum of one month’s actual work during the reference period, was not amenable to an interpretation that was compatible with Art. 7of Directive 2003/88.


The Court of Justice clarified that the principle that national law must be interpreted in conformity with European Union law also required national courts to do whatever lies within their jurisdiction, taking the whole body of domestic law into consideration and applying the interpretative methods recognised by domesticlaw, with a view to ensuring that the directive in question was fully effective and achieving an outcome consistedent with the objective pursued by it (seeCase C-212/04 Adeneler and Others (2006)).


The Court pointed out that Article L. 223-4 of the Code du travail, which provided an exemption from the requirement of actual work during the reference period in respect of certain periods of absence from work, was an integral part of the domestic law to be taken into consideration by the French courts.


The Court held that if Art. L. 223-4 of the Code du travail were to be interpreted by the national court as meaning that a period of absence due to an accident on the journey to or from work must be treated as being equivalent to a period o fabsence due to an accident at work in order to give full effect to Art. 7 of Directive 2003/88, that court would not encounter the limitation as regards interpreting Art. L. 223-2 of the Code du travail in accordance with European Union law.


Art. 7 of Directive 2003/88 did not make any distinction between workers who were absenton sick left during the reference period and those who had actually worked in the course of that period. It followed that the right to paid annual left of a worker who was absent from work on health grounds during the reference period could not be made subject by a Member State to a condition concerning the obligation actually to have worked during that period. Thus, according to Art.7 of Directive 2003/88, any worker, whether he be on sick left during the reference period as a result of an accident at his place of work or elsewhere,or as the result of sickness of whatever nature or origin, could not have his entitlement to at least four weeks” paid annual left affected.


The Court thus concluded that it was for the national court to determine, taking the whole body of domestic law into consideration and applying the interpretative methods recognised by domestic law with a view to ensuring that Directive2003/88 was fully effective and achieving an outcome consistent with the objective pursued by it, whether it could found an interpretation of that law that allowed the absence of the worker due to an accident on the journey to or from work to be treated as being equivalent to one of the situations covered by that Article of the Code du travail.


Direct effect

In the event that such an interpretation was not possible, it was necessary to consider whether Art. 7(1) of Directive 2003/88 had a direct effect and, if so,whether Ms Dominguez might relied on that direct effect against the respondents in the main proceedings, in particular her employer, the CICOA, in view of their legal nature.


The Court reiterated that, whenever the provisions of a directive appear, so far as theirsubject-matter was concerned, to be unconditional and sufficiently precise,they might be relied upon before the national courts by individuals against the State where the latter had failed to implement the directive in domestic law by the end of the period prescribed or where it had failed to implement the directive correctly.


The Court held that Article 7 of Directive 2003/88 fulfils those criteria as it imposed on Member States, in unequivocal terms, a precise obligation as to the result to be achieved that was not coupled with any condition regarding application of the rule laid down by it, which gave every worker entitlement to at least four weeks” paid annual left.


According to the Court, even though Art. 7 of Directive 2003/88 left the Member States adegree of latitude when they adopted the conditions for entitlement to, and granting of, the paid annual left which it provided for, that did not alter the precise and unconditional nature of the obligation laid down in that Article .


Since Art.7(1) of Directive 2003/88 fulfilled the conditions required to produce a directeffect, it should also be noted that the CICOA, one of the two respondents inthe main proceedings and Ms Dominguez’s employer, was a body operating in thefield of social security.


Horizontal direct effect

It was true that the Court had consistently held that a directive could not of itself impose obligations on an individual and could not therefore be relied on as such against an individual (see, inter alia, Case C-91/92 FacciniDori (1994) ; Case C-192/94 El Corte Inglés (1996) ).

The Courthowever recalled that where a person was able to rely on a Directive as against an individual but as against the State he might do so regardless of thecapacity in which the latter was acting, whether as employer or as public authority. In either case it was necessary to prevent the State from taking advantage of its own failure to comply with European Union law (see, interalia, Case 152/84 Marshall (1986); Case C-188/89 Fosterand Others (1990); and Case C-343/98 Collino and Chiappero (2000)).


The Court thus held that the entities against which the provisions of a directive that were capable of having direct effect might be relied upon included a body,whatever its legal form, which had been made responsible, pursuant to a measure adopted by the State, for providing a public service under the control of the State and had for that purpose special powers beyond those which result fromthe normal rules applicable in relations between individuals (see, inter alia, CaseC-356/05 Farrell (2007)).


Liability

The Court concluded that even a clear, precise and unconditional provision of a directive seeking to confer rights or impose obligations on individuals could not of itself applied in proceedings exclusively between private parties. In such a situation, the party injured as a result of domestic law not being in conformity with European Union law could none the less relied on the judgmentin Joined Cases C-6/90 and C-9/90 Francovich and Others (1991) in order to obtain, if appropriate, compensation for the loss sustained.
 Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

'Gevestigde mensenrechtenorganisaties zijn in zichzelf gekeerd'


De gevestigde mensenrechtenorganisaties bedienen zich van een opgeheven vingertje dat vooral lucht verplaatst. De VVD werkt liever aan concrete stappen die respect voor mensenrechten verbeteren in het dagelijks leven van mensen, aldus de VVD-Kamerleden Han ten Broeke en Klaas Dijkhoff.


Lees hier het artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3241015/2012/04/16/Gevestigde-mensenrechtenorganisaties-zijn-in-zichzelf-gekeerd.dhtml

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Palliatieve zorg aan moslimpatiënten kampt met culturele barrières


palliatieve zorg 200x200 Palliatieve zorg aan moslimpatiënten kampt met culturele barrières palliatieve zorg 200x200 photo
Tijdens een symposium met dezelfde naam, ging  in VUmc de educatieve film Kleur bekennen in première. Deze film – die een vervolg is op een scriptie over dit onderwerp van verpleegkundige Gerdiene van Rinsum – behandelt de palliatieve zorg aan moslimpatiënten. Allerlei zorgverleners en zorgopleidingen, ook buiten VUmc kunnen de informatiefilm gebruiken. Palliatieve zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven van patiënten in de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten zijn. Het gaat om zorg in fysieke zin, waaronder pijnbestrijding, maar het betekent ook aandacht voor psychosociale en spirituele aspecten en de zorg en nazorg voor familie en naasten.
Aangepast
“Palliatieve zorg wordt altijd aangepast aan de persoon en zijn wensen”, vertelt Wouter Zuurmond, professor palliatieve zorg en pijnbestrijding. “Het is logisch dat wanneer zorgverleners meer weten over de achtergrond van een patiënt, het makkelijker is om de zorg goed af te stemmen en zo communicatieproblemen te voorkomen.” Omdat steeds meer patiënten een islamitische achtergrond hebben is het volgens Zuurmond goed om kennis te hebben van hun cultuur en religie. “De film en het bijbehorende boekje geven goede informatie over palliatieve zorg in relatie tot de islam. Een voorbeeld is hoe mensen zich verhouden tot pijn. Sommige moslims zien pijn bijvoorbeeld als straf die ze moeten ondergaan. Voor de zorgverleners is dat belangrijk om te weten, want als deze angsten en gedachten bestaan, hoe zal de therapietrouw dan zijn?”
Een ander voorbeeld is volgens Zuurmond het onderwerp palliatieve sedatie die ook onderdeel kan uitmaken van palliatieve zorg. “Sommigen geven aan die niet te willen, omdat ze helder voor Allah willen verschijnen, dat is belangrijk om te weten bij de behandeling.”
Wensen kennen
“Het belangrijkste bij palliatieve zorg is een goede attitude”, vertelt Jolanda Brugman, leidinggevende gynaecologie/oncologie. Zij werkte mee aan het maken van de film. “Als zorgverlener moet je weten dat er uiteenlopende wensen kunnen zijn en dat die soms verder gaan dan directe regels uit de koran. Je moet allerlei aspecten goed van tevoren bespreken. Wensen kunnen gaan over voedsel en vasten, over al dan niet zelf wassen, over bezoek, over rituelen bij en na het overlijden, en zo meer We proberen er rekening mee te houden en begrip te tonen, en als het nodig is leggen we uit waarom iets niet kan.”
Door als zorgverlener bewust te zijn van verschillen in normen, waarden en gebruiken, kan volgens Jolanda Brugman de communicatie goed en open verlopen, waardoor er een vertrouwensrelatie ontstaat. Brugman: “Dan pas is goede palliatieve zorg mogelijk.”

Bron: http://www.medicalfacts.nl/2012/04/16/palliatieve-zorg-aan-moslimpatienten-kampt-met-culturele-barrieres/


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: medewerker ondersteuning IND Hoofddorp

Beknopte omschrijving
4500824663 Medewerker ondersteuning
Beschrijving
Afhankelijk van het fluctuerende werkaanbod, wordt de medewerker onder andere

ingezet voor:

- het verstrekken van informatie in het kader van handhaving, inclusief

het schriftelijk verstrekken van informatie over het verblijfsrecht van

vreemdelingen aan ketenpartners

- het beantwoorden van telefonische vragen en vragen per e-mail van

IND-collega's en ketenpartners over het verblijfsrecht van

vreemdelingen;

- het verstrekken van titelbrieven en artikel 9 brieven;

- het administratief ontdubbelen van dubbel opgevoerde klanten;

- het opmaken en versturen van voornemens tot intrekkingen, inclusief

het opvoeren van daarbij behorende procedures;

- het controleren van het elektronisch berichtenverkeer van en naar de

GBA;

- het testen van wijzigingen in relevante applicaties;

- het herstellen van foute titels.
Functie-eisen
U beschikt over een MBO+/HBO werk- en denkniveau. Van de medewerkers wordt

daarnaast de volgende deskundigheid (kennis, kunde en ervaring) verwacht:

- basiskennis vreemdelingenrecht;

- goede kennis van de registratie van procedures;

- kennis van de bepaling en verzending van verblijfsstatussen en verblijfstitels en

verwijderbaarheidsinformatie en de rechtsgevolgen daarvan;

- goede kennis van de wijze van dossieropbouw en archivering binnen de IND;

- inzicht in de administratieve samenhang tussen persoonsgegevens, procedures,

verblijfsdocumenten, verblijfsstatussen en verblijfstitels

- inzicht in de informatiestromen van en naar ketenpartners;

- kennis van de verstrekkingen/uitkeringen van ketenpartners.

Aangezien het hier om hele specifieke kennis en vaardigheden gaat, wordt binnen

het Koppelingsbureau zorg gedragen voor training on the job.

Daarnaast worden de volgende vaardigheden verwacht en verder ontwikkeld:

- klantvriendelijk telefoneren (gespreksvaardigheden);

- zorgvuldig kunnen administreren;

- flexibiliteit ivm wisselend werkaanbod;

- analytisch ingesteld om fouten te kunnen ontdekken en de oorzaak te traceren;

- omgaan met geautomatiseerde systemen;

- samenwerken in teams.
Wat wij bieden
Salaris tussen de € 1850 en € 2000 bruto per maand
Salaris
in overleg

Bron: http://banenmatch.nl//index.php?page=view_job&post_id=362990


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Britain urged to confront Russia over human rights

Britain is being urged to confront Russia over its human rights record today when it chairs a high-level conference on the future of the European Court of Human Rights (ECHR).

Campaigners want the Government to persuade Europe’s leaders to invoke new “exceptional” measures against Russia for failing to comply with almost 200 critical rulings from the ECHR.

However, Britain risks igniting a diplomatic storm if it adopts an aggressive stance while international efforts to garner Moscow’s support for a Syrian peace plan hang in the balance.

David Cameron and other senior Tory ministers have criticised the ECHR for meddling in Britain’s domestic affairs, suggesting that the court should concentrate on serious human rights abuses in countries like Russia.

But the ECHR has found Russian security forces culpable of multiple abuses in at least 180 separate cases arising from unlawful killings, abductions, secret detention, torture, ill-treatment and destruction of property perpetrated in Chechnya and other republics in the North Caucasus region.

A systematic failure by Russian authorities to adequately investigate the crimes has been a feature of almost all the cases ruled on by the ECHR since 2005. The Russian authorities have failed to hold anyone to account for the crimes leading to allegations by the United Nations of “widespread impunity” for perpetrators of human rights violations in the region.

The Committee of Ministers - the 27 EU foreign ministers responsible for monitoring compliance with ECHR judgements – could use new “infringement proceedings” for the first time which has the potential to embarrass the Russians by refocusing international attention on its ‘dirty’ internal conflict.

On Monday Britain has a unique opportunity to push for this as it chairs the conference in Brighton as part of its six month stint as head of the Committee of Foreign Ministers. The ECHR has made it clear that it has done as much as it can and that it is now down to political leaders to confront over its disregard of the court.

Lord Frank Judd, the Labour peer and former rapporteur on Chechnya, last night said Europe's feeble response to Russia's human rights record mounted to “wanton irresponsibility as its actions continued to incite terrorism and extremism in the region”. This comes amid warnings by MI5 that Moscow controlled assassins are operating in the UK.

Professor Philip Leach from the European Human Rights Advocacy Centre at London Metropolitan University said: “The ECHR has played an absolutely vital role in holding Russia to account, which no other international body has been able to do… Taking up infringement proceedings against Russia would signal that governments are serious about tackling grave human rights abuses on the European continent. Not to do so would call into question the effectiveness of the human rights machinery in Europe.”

Human rights experts want the Committee of Ministers to specifically refer the Russian military’s “indiscriminate” aerial and arterial bombardment of the village of Katyr-Yurt in February 2000 back to the ECHR. The bombings that led to dozens of unarmed, civilian men, women and children being killed during the three-day “disproportionate” military attack, have been ruled on twice by the ECHR, yet still the Russian authorities refuse to properly investigate.

In 2005, in the case of Isayeva, the court ruled that the Russian armed forces planned the attack by enticing the rebel fighters from Grozny into Katyr-Yurt, but failed to warn the villagers. The Isayeva family were attacked by aerial bomb while trying to escape through an apparent “humanitarian corridor”. The court found that the death of Isayeva’s son and three nieces as a result of FAB-250 bombs fired by two SU-25 military planes, violated Article 2, the right to life, including the right to a subsequent adequate investigation, and Article 13, the right to effective remedy.

Five years later, in a case brought by 29 of the villagers, including Marusya Abuyeva (pictured), involving 24 deaths during the same attack, the court said that Russia had “manifestly disregarded the specific findings of a binding judgment” in failing to carry out an effective investigation in response to the Isayeva judgment.

In an unprecedented move, the judges ruled that it was now up to the Council of Ministers, rather than Russia, to address what authorities should do in practical terms to comply with the judgment, which must include a “new, independent investigation”.

Tanya Lokshina from Human Rights Watch in Moscow said: “Russia submits regular reports to the Committee of Ministers on the alleged progress with implementation of ECHR judgement, however, this cooperation appears to be largely perfunctory.

“The Committee is possibly reluctant to invoke infringement proceeding because making Russia a test case is quite a challenge. There may fear that the invocation of infringement proceedings may result in Russia becoming even less cooperation on implementation issues.”

An FCO spokeswoman said: “Russia’s continued non-implementation of ECHR judgements relating to violations in the North Caucasus remains of concern. We have called and will continue to call for Russia to fully implement vital judgements, including pressing on individual cases through the Council of Europe’s Committee of Ministers.”


bron: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/britain-urged-to-confront-russia-over-human-rights-7646543.html


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

14 april 2012

Toewijzing voorlopige voorziening mede op grond van Zambrano (uistpraak)

LJN: BW2314, Rechtbank 's-Gravenhage, AAWB 11/4540 BEPTDN
Datum uitspraak: 19-10-2011
Datum publicatie: 13-04-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening

Inhoudsindicatie:
Verzoek om voorlopige voorziening die ertoe strekt de uitzetting van verzoeker achterwege te laten hangende beroep. Niet in geschil is dat familie- of gezinsleven als bedoeld in artikel 8 van het EVRM bestaat tussen verzoeker en zijn minderjarige kinderen. Deze kinderen, alsook hun moeder, hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn daarmee tevens burger van de Europese Unie. Vaststaat voorts dat verzoeker een omgangsregeling heeft getroffen met de moeder van zijn kinderen, waarbij tevens is afgesproken dat verzoeker per maand een bedrag van € 300,- ten behoeve van hun levensonderhoud betaalt. Evenmin is in geschil dat een gezagsprocedure aanhangig is gericht op inschrijving van verzoeker in het gezagsregister. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de rechtsvragen die uit deze omstandigheden en het beroep op het eerdergenoemde arrest Ruiz Zambrano voortvloeien zich niet lenen voor beantwoording in het kader van een verzoek om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding het verzoek om een voorlopige voorziening toe te wijzen in die zin dat verweerder wordt verboden verzoeker uit te zetten zolang niet op het beroep is beslist.

bron: rechtspraak.nl (op dit moment verkeerde link daar)


LET OP: beste leken dit is dus een VOORLOPIGE voorziening die puur zegt dat de kwestie zo ingewikkeld is dat meneer hier de procedure mag afwachten. Voor de juristen biedt hij wel aanknopingspunten.

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

152.000 euro boete voor illegale krantenbezorgers (uistpraak Raad van State)

LJN: BW1623, Raad van State , 201012765/1/V6
Datum uitspraak: 11-04-2012
Datum publicatie: 11-04-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij onderscheiden besluiten van 22, 25, 28 en 29 april en 6 mei 2008 heeft de minister [appellante] een boete van in totaal € 152.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav)


Het gaat er onder meer om in hoeverre het werknemerschap loopt en of je ook als krantenlezer aansprakelijk kan worden gesteld.

---
2.3. Partijen hebben kennis genomen van de ontvankelijkheidsbeslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) in de zaak van [appellante] tegen Nederland van 28 juni 2011, nr. 577/11; JV 2011/403, waarin het EHRM de klachten van [appellante] tegen Nederland, die [appellante] heeft ingediend naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 23 juni 2010 in zaak nr. 200908558/1/V6 (www.raadvanstate.nl), niet-ontvankelijk heeft verklaard. In die ontvankelijkheidsbeslissing heeft het EHRM overwogen dat, samengevat weergegeven en voor zover thans van belang, het ruime werkgeversbegrip, zoals dat in vaste jurisprudentie van de Afdeling is uitgelegd, past binnen de geschiedenis van de totstandkoming van de Wav, de begripsbepaling daarvan voldoende duidelijk is en het derhalve voor [appellante] voorzienbaar was dat zij als werkgever van bezorgers van haar kranten zou worden aangemerkt. Volgens het EHRM is de ruime uitleg van het werkgeverschap, waaronder het criterium of het uitbestedende bedrijf invloed op de werkzaamheden heeft kunnen uitoefenen, om die reden niet in strijd met artikel 7 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).

Het EHRM heeft verder overwogen dat de klacht van [appellante], dat de opgelegde boete een schending van artikel 1, eerste Protocol van het EVRM oplevert, kennelijk ongegrond is.
------

Lees de rest van de zeer lange (en daarom niet hier plaatsbare) uitspraak op http://www.rechtspraak.nl
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vacature: Stagiair(e) Meldpunt Vreemdelingendetentie in Utrecht

Omschrijving stageplaats
Het Landelijk ongedocumenteerden steunpunt zet zich in voor de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Enerzijds vormt zij een landelijk steunpunt voor mensen en organisaties die hulp bieden aan deze groep en is zij actief in de politieke lobby omtrent dit thema. Anderzijds voert de stichting projecten uit rondom mensen zonder verblijfsvergunning.

Middels het Meldpunt Vreemdelingendetentie hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd voor betere detentieomstandigheden in vreemdelingenbewaring. Deze omstandigheden staan namelijk op gespannen voet met mensenrechtenverdragen. Vreemdelingen, medewerkers van de detentiecentra, nationale en internationale organisaties hebben bijvoorbeeld kritiek geuit over het sobere regime, de medische zorg, het eten, de behandeling in detentie, de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld, enzovoorts. Deze kritiek heeft vooralsnog niet geleid tot substantiële veranderingen in de detentieomstandigheden. Middels een meldpunt wordt nu beoogd de situatie in de detentiecentra inzichtelijk te maken door klachten over zowel de mistanden als de omstandigheden te verzamelen in een database. Daarnaast wordt ingezet op het opvoeren van de politieke en juridische druk om de omstandigheden te verbeteren. Hiertoe wordt de media geïnformeerd over de detentieomstandigheden en worden, met behulp van advocaten, juridische procedures over klachten omtrent de detentieomstandigheden gevoerd bij rechterlijke instanties.

Voor het Meldpunt zijn we op zoek naar een stagiair die affiniteit heeft met deze materie en zich in wil zetten voor de personen die zich in vreemdelingendetentie bevinden. De stagewerkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Het voorbereiden en vullen van een website ten behoeve van het project
- Het opnemen, registreren en verifiëren van klachten over de bejegening van vreemdelingen in bewaring
- Het categoriseren van de klachten in een database
- Het analyseren van trends in de binnengekomen klachten
- Het onderhouden van contacten tussen advocaten en vreemdelingen naar aanleiding van de klachten
- Het op basis van de klachten en de actualiteit voorbereiden van een nieuwsbrief over de misstanden in vreemdelingenbewaring
Verder leent deze stage zich goed voor een eigen (scriptie)onderzoek naar specifieke aspecten van detentieomstandigheden voor vreemdelingen.

Het gaat in principe om drie dagen per week, maar in overleg kan tot een andere invulling worden besloten.


Vereisten
Voor dit Meldpunt zijn we nu op zoek naar een stagiair(e) met kennis van het Nederlands recht.

Het gaat in principe om drie dagen per week, maar in overleg kan tot een andere invulling worden besloten.

Bron:  https://www.stagemotor.nl/studenten/studaanmeld_stap_1.php


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Wijzigingen voorwaarden gezinsmigratie


In het regeer- en gedoogakkoord van 30 september 2010 is een aantal maatregelen opgenomen op het gebied van gezinsmigratie. Deze maatregelen zijn op 11 april 2012 gepubliceerd in het Staatsblad en zullen ingaan op 1 juli 2012. Het betreft de volgende aanpassingen:

Gezinshereniging en –vorming:
 • Gezinshereniging- en vorming is alleen mogelijk als de partners getrouwd zijn. Ongehuwde partners kunnen geen aanvraag indienen voor gezinshereniging of –vorming. Een uitzondering hierop geldt voor partners die in het land van herkomst van de vreemdeling niet kunnen trouwen (zie ‘tijdelijke trouwvergunning’).
 • Referenten (verblijfgevers) die een verblijfsvergunning hebben kunnen alleen een partner naar Nederland halen, als zij ten minste 1 jaar in Nederland verblijven. Deze voorwaarde geldt niet voor referenten (verblijfgevers) die een reguliere verblijfsvergunning hebben voor bepaalde tijd met een tijdelijk verblijfsdoel in de zin van het Besluit Inburgering.
 • Het verblijfsdoel ‘verruimde gezinshereniging’ komt te vervallen.
Overig:
 • De termijn om in aanmerking te kunnen komen voor voortgezet verblijf wordt gewijzigd van 3 naar 5 jaar.
 • De termijn waarna wordt aangenomen dat het hoofdverblijf niet langer in Nederland is (en er dus geen recht meer is op een verblijfsvergunning), wordt ingekort van 9 naar 6 maanden.
 • Het is niet langer mogelijk om verblijf te vragen voor het verblijfsdoel ‘familiebezoek’.
Wanneer van toepassing? De maatregelen zullen op 1 juli 2012 ingaan. Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2012 (ook verzoeken advies over de afgifte van een mvv) worden getoetst aan het huidige beleid. Hierbij gelden de nieuwe maatregelen nog niet. Op aanvragen die worden ingediend na 30 juni 2012 zijn de nieuwe maatregelen wel van toepassing.
Vreemdelingen die op dit moment in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor een verblijfsdoel dat met ingang van 1 juli 2012 komt te vervallen, behouden deze verblijfsvergunning en kunnen deze ook met ingang van 1 juli 2012 verlengen.

De tijdelijke trouwvergunning Ongehuwde partners komen niet langer in aanmerking voor gezinshereniging of -vorming, tenzij zij op grond van de wetgeving in het land van herkomst van de vreemdeling niet kunnen trouwen. Als het niet mogelijk is om te trouwen in het land van herkomst dan is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel ‘het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap’. Deze vergunning is zes maanden geldig en is alleen bedoeld om hier in Nederland te trouwen. Als het huwelijk binnen zes maanden is voltrokken (of het partnerschap is binnen zes maanden geregistreerd), dan kan de vergunning worden gewijzigd in een vergunning voor verblijf bij echtgenoot of geregistreerd partner.
De tijdelijke trouwvergunning kan pas worden aangevraagd vanaf 1 juli 2012. Duidelijk moet zijn dat het niet mogelijk is om in het land van herkomst van de partner te trouwen. Het moet gaan om een wettelijke onmogelijkheid. Bijvoorbeeld als op grond van de wetgeving in het land van herkomst het niet mogelijk is om een huwelijk te sluiten tussen partners van het gelijke geslacht.
Voor de tijdelijke trouwvergunning gelden verder de volgende voorwaarden:
 • Beide partners zijn 21 jaar of ouder.
 • De referent (verblijfgever) heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel en verblijft tenminste 1 jaar in Nederland.
 • Beide partners moeten aantonen dat zij ongehuwd zijn.
 • De partner (vreemdeling) die naar Nederland komt heeft een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).
 • De partner (vreemdeling) die naar Nederland komt is geslaagd voor het basisexamen inburgering buitenland of heeft vrijstelling. Hij hoeft het examen niet af te leggen als hij geen mvv nodig heeft.
 • De partner (vreemdeling) die naar Nederland komt vormt geen gevaar voor de openbare orde en is bereid mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose (als dit nodig is).
 • De partner in Nederland (de referent) heeft voldoende en duurzaam inkomen.

Trouwen bij de gemeente De partners die een tijdelijke trouwvergunning hebben gekregen en willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen aangaan in Nederland, moeten dit binnen 6 maanden doen. Om het huwelijk te kunnen voltrekken of het partnerschap te registreren zal de gemeente vragen om documenten. Het kan veel tijd kosten om deze documenten te verzamelen, bijvoorbeeld omdat de vreemdeling deze moet meenemen vanuit het buitenland. Informeer daarom nog vóórdat de vreemdeling naar Nederland komt wat de gemeente nodig heeft en aan welke voorwaarden de documenten moeten voldoen.

Kosten De kosten voor de mvv-aanvraag en de aanvraag vvr zonder mvv bedragen € 1.250.
De kosten voor de aanvraag vvr na mvv bedragen € 300.
De aanvraag voor de wijziging van de beperking naar verblijf bij echtgenoot is kosteloos, mits:
 • het huwelijk is voltrokken vóór het verlopen van de geldigheidsduur van de tijdelijke trouwvergunning (dus binnen de termijn van 6 maanden) en
 • de aanvraag voor wijziging van de beperking naar verblijf bij echtgenoot is ingediend voor het verlopen van de geldigheidsduur van de tijdelijke trouwvergunning.


bron: http://www.ind.nl/nieuws/2012/wijzigingen-voorwaarden-gezinsmigratie.aspx?cp=110&http://www.ind.nl/nieuws/2012/wijzigingen-voorwaarden-gezinsmigratie.aspx?cp=110&cs=46613cs=46613

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Turken kunnen geld basisexamen inburgering buitenland terugkrijgen

Turken die op of na 16 augustus 2011 het basisexamen inburgering in het buitenland hebben gedaan, kunnen hun examengeld van 350 euro terugkrijgen. Ook kunnen zij een vergoeding krijgen voor het aangeschafte zelfstudiepakket "Naar Nederland". Daarnaast kunnen zij eventuele reis- en verblijfkosten vergoed krijgen. De compensatieregeling geldt in enkele bijzondere gevallen ook voor Turken die vóór 16 augustus 2011 examen deden. Namelijk als zij:
 • binnen vier weken na afgifte van een voorlopige verblijfsvergunning regulier (vrr) bezwaar aantekenden tegen het verplichte examen;
 • of nog een mvv- of vvr-aanvraag hebben lopen;
 • of nog geen machtiging tot voorlopig verblijf aanvroegen (of die aanvraag introkken);
 • of al wel examengeld betaalden, maar nog geen examen deden.
 Op 16 augustus vorig jaar bepaalde de rechter (Centrale Raad van Beroep) dat de verplichte inburgering van Turken in strijd is met het Associatieverdrag met Turkije.
Het kabinet vindt de inburgering van Turken die zich in Nederland vestigen nog steeds belangrijk. Daarom kijkt het kabinet naar de mogelijkheid van leeftijdsonafhankelijke leerplicht voor iedereen met onvoldoende opleiding, of naar herziening van het associatierecht.

Bron: http://www.ind.nl/nieuws/2012/turken-kunnen-geld-basisexamen-inburgering-buitenland-terugkrijgen.aspx?cp=110&cs=46613


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Nieuwe postadressen IND volledig operationeel

De IND voert momenteel een nieuw informatiesysteem (INDiGO) in. Dat betekent ook dat er met digitale dossiers gewerkt wordt. Daarom laat de IND alle binnenkomende post digitaliseren (scannen). Dit gebeurt in Almelo door de Justitiële Informatiedienst.
Heeft u post voor de IND die te maken heeft met (de aanvraag van) een verblijfsvergunning of met een naturalisatieverzoek? Stuur dit dan vanaf 1 april 2012 naar de nieuwe postadressen in Almelo! 
 
Klik hier voor een overzicht van de nieuwe IND postadressen.
Als u onverhoopt na 1 april 2012 toch post naar de oude adressen stuurt, wordt post mogelijk retour afzender gezonden.

bron: http://www.ind.nl/nieuws/2012/nieuwe-postadressen-ind-volledig-operationeel.aspx?cp=110&cs=46613

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

07 april 2012

Raad van State: Asscher staat met lege handen

Dat was een heftige aflevering van Pauw & Witteman gisterenavond. Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) en Amsterdams onderwijswethouder Lodewijk Asscher (PvdA) stonden lijnrecht tegenover elkaar. Inzet: illegale mbo'ers die stage willen lopen. Kamp bleef onbuigzaam, Asscher beriep zich op een uitspraak van de Raad van State. Onterecht, blijkt nu.
Het conflict in een notendop: Asscher wil dat illegale mbo'ers stage komen lopen in Amsterdam. Een plan van het hoofdstedelijke GroenLinks dat de sociaal-democratische wethouder heeft omarmd. Kamp is daar fel op tegen, volgens de liberaal is het wettelijk niet toegestaan een tewerkstellingsvergunning af te geven voor stages van illegale minderjarigen. De gemeente Amsterdam kan wat hem betreft een boete tegemoet zien.
Asscher beriep zich bij P&W op een uitspraak van de Raad van State van afgelopen week. Die oordeelde dat een boete van het ministerie van Sociale Zaken onterecht was. De universiteit Nijmegen had een Iraanse studente Tandheelkunde stage laten lopen bij het Amphia Ziekenhuis te Breda. Daar was geen tewerkstellingsvergunning verleend op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. De Raad van State oordeelde woensdag echter dat deze boete onterecht was.
De clevere jongens en meisjes van Binnenlands Bestuur gingen vervolgens op onderzoek uit. Is deze uitspraak exemplarisch, is het terecht dat Asscher deze uitspraak als argument gebruikt in de discussie met Kamp? Nou, nee dus. "Je kunt hieruit niet concluderen dat alle stages niet onder de noemer werk zouden vallen," aldus een woordvoerder van de Raad van State. Dat is pijnlijk voor Asscher. Nog pijnlijker zijn de opmerkingen van de Nijmeegse rechtssocioloog Paul Minderhoud: Amsterdam kan de zaak van de illegale mbo'ers niet winnen.
Het debat tussen Asscher en Kamp ziet u hieronder terug.
Bron: http://www.hpdetijd.nl/2012-04-06/raad-van-state-asscher-staat-met-lege-handen


Update:  Lodewijk Asscher twitterde naar aanleiding van het bericht hier:
let op: "je kunt hieruit niet concluderen dat alle stages niet onder de noemer werk zouden vallen". Omgekeerde ook niet.

En daar heeft hij gelijk in. Ik denk dat in geval van een zogenaamde snuffelstage waar je een paar weken mag meelopen en in de weg zitten deze uitpsraak zeker handig is. Bijvoorbeeld bij mijn huidtherapeut waar stagiaires mee mogen kijken en na een paar weken ook eens in mijn arm mogen kneden maar waar toch de hele tijd de echte therapeute naast zit. Dit in tegenstelling tot de stagiaires bij Vluchtelingenwerk of op de advocatenkantoren waar ik werkte die na een aantal weken zelfstandig formulieren invulden, dossiers opruimden en de telefoon opnamen en voor mijn werkgevers lekker goedkope krachten waren. Maar dit is puur mijn mening die hooguit kan dienen als argument in een procedure.


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vacature: Juridisch bezwaar- en beslismedewerker (M/V) bij de IND

Juridisch bezwaar- en beslismedewerker (M/V)

 
Immigratie- en Naturalisatiedienst in ZWOLLE


Publicatiedatum: 04-04-2012 | keer bekeken: 1636


Tijdelijk
 • WO
 • HBO
36
 • Juridisch
 • Administratief
Overheid
1078441
 

Functieomschrijving

 
De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Voor de IND zijn we op zoek naar meerdere fulltime beslis- en/of bezwaarmedewerkers voor locatie in Zwolle.

Een omschrijving van de werkzaamheden:

Beslissen
Je taak is het beslissen op aanvragen of dossiers. Je controleert of het dossier
volledig is en voldoet aan procedurele regels en doet eventueel nader onderzoek om
de informatie te completeren. Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke
aspecten, aan de hand van beleid, instructies, ambtsberichten en jurisprudentie en
maak je een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op.

Behandelen vervolgprocedures
Je taak is het behandelen van vervolgprocedures. Op basis van jouw controle van
het dossier en je juridisch-inhoudelijke analyse ervan stel je een beslissing of een beslissing op bezwaar op. Je kunt optreden als voorzitter of secretaris van een hoorcommissie die zich over een bezwaarzaak buigt.

Je wisselt informatie uit met collega's en met ketenpartners (zoals de Vreemdelingenpolitie, gemeenten en andere overheden) en je verstrekt informatie aan vreemdelingen en hun vertegenwoordigers.

Jouw profiel:
- Volledige beschikbaarheid gedurende 6 maanden;
- Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van Rechten of een academische opleiding;
- Kennis van het algemeen bestuurs- en bij voorkeur vreemdelingenrecht;
- Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal;
- Zelfstandig en flexibel;
- Analytisch;
- Resultaatgericht.

- Ervaring op het gebied van vreemdelingenrecht en bestuursrecht is een pre;
- Ervaring met het beslissen op het op dossiers bij een uitvoeringsinstantie is eveneens een pré.


De salarisindicatie voor deze functie bedraag € 2300,-- per maand.

Bron: http://www.randstad.nl/vacatures/1078441/Juridisch%20bezwaar-%20en%20beslismedewerker%20%28M/V%29

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator