Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2012 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Amsterdam aantrekkelijk voor kennismigranten uit de BRIC-landen

Hoogopgeleiden uit de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) zijn positief over het wonen in Amsterdam. Kennismigranten, hoogopgeleide buitenlanders die naar Nederland komen om een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie, zijn belangrijk voor Amsterdam. Als arbeidspotentieel, maar ook omdat ze de banden tussen Amsterdam en het land van herkomst versterken.

Een band met Amsterdam is voor deze kennismigranten een band voor het leven. Dit is extra belangrijk wanneer het opkomende economische grootmachten betreft zoals Brazilië en India. Dat blijkt uit de scriptie 'Kennismigratie vanuit de BRIC-landen naar Amsterdam', die Alwin Groen - inmiddels afgestudeerd als master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht - schreef tijdens zijn stage bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. Groen voerde daarvoor gesprekken met hoogopgeleiden uit de BRIC-landen, woonachtig in Amsterdam.
Vrij gevoel De kennismigranten…

Zwitserland remt toestroom Oost-Europeanen

Bron: euobserver.com BERN (ANP i) - Zwitserland legt de toestroom van burgers van 8 EU-landen i aan banden. Voor immigranten uit Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Litouwen en Letland komt er een maximum. Dit heeft de regering in Bern woensdag besloten. In het Alpenland wordt kritiek op het besluit verwacht vanuit de EU i, zo meldden Zwitserse media. De maatregel is een reactie op de stijgende immigratie uit Midden- en Oost-Europa. Zwitserland is geen EU-land, maar heeft een overeenkomst met de unie over het vrije verkeer van personen. Die laat beperkingen toe, maar volgens Brussel mag daarbij geen onderscheid naar nationaliteit worden gemaakt.
Bron: http://www.europa-nu.nl/id/viyrm1lr0bzu/nieuws/zwitserland_remt_toestroom_oost?ctx=vh1aly4653wh&s0e=vhdubxdwqrzw


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken steeds meer op autochtonen

Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken steeds meer op autochtonen Tweede generatie Nederlandse Turken en Marokkanen lijken wat betreft normen en waarden en de beoordeling van de kwaliteit van het leven steeds meer op autochtone Nederlanders. Wel blijven zij de voorkeur geven aan sociale contacten met de eigen groep, wat integratie belemmert. Dat stelt nieuw onderzoek naar de sociaal-economische verschillen tussen Turkse, Marokkaanse Nederlanders en autochtonen door de universiteiten Tilburg, Nijmegen en Oxford. Lees hier verder:: http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2012/04/24/turkse_en_marokkaanse_nederlanders_lijken_steeds_/

Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VRIJWILLIGERSWERK: Vluchtelingenwerk zoekt iemand die sociaal wetenschappelijk onderzoek wil doen in het kader van project '50 ontmoetingen'

Landelijk Bureau zoekt voor vrijwilliger voor onderzoek '50 ontmoetingen' (m/v) voor 16 uur per week
per direct
voor het verzamelen en analyseren van informatie
voor het voorbereiden, verwerken en uitvoeren van het onderzoek

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/201204_LB2_zoekt_vrijwilliger_voor_onderzoek_vervolg_50_ontmoetingen.pdf

 "VluchtelingenWerk realiseert regelmatig diverse projecten in samenwerking met andere organisaties. Voor één van deze projecten zijn we op zoek naar een onderzoeker die voor een periode van twee maanden actief en zelfstandig de benodigde fasen van het onderzoek wil realiseren. Op dit moment start een onderzoek naar de 50 asielzoekers en vluchtelingen die centraal stonden in het project 50 ontmoetingen uit 2002. Nu 10 jaar later zijn we benieuwd naar hoe het deze mensen is vergaan en hoe het nu met ze gaat.
De functie bestaat uit de volgende hoofdtaken: - Informatie: het actief verz…

VACATURE: Landelijk Bureau Vluchtelingenwerk zoekt senior secretaresse voor afdeling Training en Opleiding

Landelijk Bureau zoekt senior secretaresse voor afdeling Training en Opleiding (m/v)

36 uur per week
reageren vóór 7 mei

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/201204_LB_zoekt_senior_secretaresse_voor_TenO_-_advertentie_functie_competentie.pdf

Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Projectleider bij Vluchtelingenwerk Nederland voor terugkeer asielzoekers

Landelijk Bureau VluchtelingenWerk zoekt projectleider terugkeer op maat (m/v) voor de afdeling Asiel
20-24 uur per week
reageren vóór 9 mei

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/201204_Projectleider_Terugkeer_op_maat_asiel_-_adv.pdf
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Verkeerde titel boven dagelijks overzicht

De bom die Wilders onder kabinet en Nederland plaatste deed mij naar de tv lopen. Vervolgens moest ik nog rennen om mr Bruggeman haar cadeautje voor haar nieuwe huis te brengen. Al met al helemaal vergeten de kop boven het nieuwsoverzicht van dit weblog (wist u dat u een abonnement kunt nemen?) vergeten te veranderen. Woeps!

Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vergewisplicht detentiegeschiktheid ingeval van een al ingediend art 64 verzoek (uitspraak ABRRvS)

LJN: BW3354, Raad van State , 201201640/1/V3 en 201201650/1/V3
Datum uitspraak: 11-04-2012
Datum publicatie: 19-04-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Op 13 januari 2012 heeft vreemdeling 1 vervolgens een met medische stukken onderbouwd verzoek om toepassing van artikel 64 van de Vw 2000 ingediend. Bij brief van 18 januari 2012, de dag van de inbewaringstelling, is, voor zover thans van belang, gewezen op voormeld verzoek om toepassing van artikel 64 van de Vw 2000 en verzocht om voorafgaand aan een mogelijke inbewaringstelling de vreemdelingen te onderzoeken op detentiegeschiktheid. Zoals ook volgt uit voormelde uitspraak van 7 juni 2010, had het gelet op deze omstandigheden op de weg van de minister gelegen om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit tot inbewaringstelling van in ieder geval vreemdeling 1 gemotiveerd op dat verzoek te reageren en het kenbaar te betrekken bij zijn belangenafweging voorafgaand aan het…

Europese gezinsherenigingsrichtlijn onvolledig geïmplementeerd ten aanzien van familieleden in opgaande lijn(uitspraak)

LJN: BW1166, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 11/28120
Datum uitspraak: 08-03-2012
Datum publicatie: 10-04-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Artikel 9 Vw document, verblijf bij schoondochter, richtlijnconforme interpretatie van artikel 8.7, tweede lid van het Vb 2000

Eiseres, van Marokkaanse nationaliteit, stelt rechtmatig in Nederland te verblijven als familielid van haar in Nederland wonende schoondochter met de Franse nationaliteit.
Verweerder heeft het door eiseres gevraagde document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000 niet afgegeven, omdat niet is voldaan aan een van de eisen van artikel 8.7, derde lid, van het Vb 2000.
Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij niet een ‘ander’ familielid is in de zin van het derde lid van artikel 8.7 van het Vb 2000, maar een rechtstreekse bloedverwant zoals bedoeld in het tweede lid, sub d, van bovenvermeld artikel. Zij is immers de rec…

Somalische uitgeprocedeerden krijgen schadevergoeding

Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie) heeft het hoger beroep stopgezet dat hij voerde in de zaak tegen zestien uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers. De zestien worden voorlopig niet uitgezet en krijgen een schadevergoeding voor hun tijd in vreemdelingendetentie.

De groep Somaliërs bij hun tentje De groep Somaliërs bij hun tentje

Met de nieuwe asielaanvraag voor Somaliërs, nodigt de IND andere illegalen uit om met morele chantage een nieuwe asielprocedure af te dwingen

Lees ook het commentaar van Robert Stiphout: Aanbod IND voor Somaliërs is onverstandig

Dat meldt dagblad Trouw.

De groep werd op 29 november opgepakt bij uitzetcentrum Ter Apel omdat zij in een tentenkamp demonstreerden tegen het asielbeleid. De Somaliërs werden in vreemdelingendetentie geplaatst. Ze zijn uitgeprocedeerd.

Snelle uitzetting
Volgens de rechtbank in Groningen was de detentie onterecht, omdat illegalen alleen gevangen mogen worden gehouden als zij snel kunnen worden uitgezet.

Dat kon de minister niet aa…

Conferentie over integratie: 'Fietsen met tegenwind'

Conferentie over integratie: 'Fietsen met tegenwind'

Op 16 mei praten bestuurders, onderzoekers en beleidsmakers over nieuwe wegen voor  de integratie en begeleiding van vluchtelingen. Sprekers zijn onder anderen: Andrée van Es, wethouder integratie in Amsterdam en Han Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies.


Tijd 13.30-17.00 uurDeelname is gratisLocatie: Landelijk Bureau VluchtelingenWerk in Amsterdam (Surinameplein 122)Aanmelden? Stuur een mail naar pbosch@vluchtelingenwerk.nl. Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/conferentie-over-integratie-fietsen-met-tegenwind.phpLaw blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vragen Raad van State aan Hof van Justitie over homoseksuele vreemdelingen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de hogerberoepszaken van drie homoseksuele vreemdelingen zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de weigering door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om de drie mannen uit Senegal, Uganda en Sierra Leone een asielvergunning te geven. De Raad van State wil uitleg van het Hof in Luxemburg over de zogenoemde Europese Definitierichtlijn waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen.
Nadere uitleg Naar het oordeel van de Raad van State is een nadere uitleg van de Europese richtlijn nodig om uitspraak te kunnen doen in de geschillen tussen de minister en de vreemdelingen. Daarom heeft de Raad van State besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. De hoogste bestuursrechter wil vooral duidelijkheid over de vraag hoe ver de bescherming van homoseksuelen strekt…

Gul praat met studenten over dubbele paspoorten

RoyalBlog NL @royalblognl

President Gul had woensdagmorgen leuk, ontspannen gesprek met studenten. Openhartig. Ook over rechtse partijen en dubbele paspoortenLaw blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Brief Kamp over stages illegale scholieren

Herziening Wet arbeid vreemdelingen
Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2012

Met deze brief reageer ik op uw verzoek van 5 april jl. om een brief te ontvangen naar aanleiding van de brief die ik op 4 april jl. naar de gemeente Amsterdam heb gestuurd over het volgen van stage door illegale kinderen. Een afschrift van de brief is bijgevoegd als bijlage 1.1

U vraagt mij specifiek om de boetes voor het inzetten van illegale kinderen voor stages op te schorten zolang de zaak nog onder de rechter is. U doelt waarschijnlijk op de civiele zaak die een 20-jarige man uit Suriname bij de rechtbank in Den Haag tegen de Staat heeft aangespannen omdat hij geen stage mag lopen in Nederland.

Ik zie geen enkele aanleiding om geen boetes op te leggen zolang er een rechtszaak loopt. Dit is niet gebruikelijk en bovendien niet wenselijk: het laten verrichten van arbeid zonder tewerkstellingsvergunnin…

Court clarifies role of national courts when nationalprovision conflicts with European Union law (Uitspraak Eruopees Hof van Justitie)

Case C-282/10, Maribel Dominguezdoor Allard Knook Court clarifies role of national courts when national provision conflicts with European Union lawThis reference for a preliminary ruling concerned the interpretation of Art. 7 of the Working Time Directive (Directive 2003/88)


The national court asked, inter alia, whether Art. 7 of the Working Time Directive must be interpreted as meaning that in proceedings between individuals a national provision which made entitlement to paid annual left conditional on a minimum period of actual work during the reference period, which was contrary to Art.7, must be disregarded.The Court held that the question whether a national provision must be disapplied in as much as it conflicts with European Union law arose only if no compatible interpretation of that provision proves possible.


The Courtre iterated that when national courts applied domestic law they were bound to interpret it, so far as possible, in the light of the wording and the pur…

'Gevestigde mensenrechtenorganisaties zijn in zichzelf gekeerd'

De gevestigde mensenrechtenorganisaties bedienen zich van een opgeheven vingertje dat vooral lucht verplaatst. De VVD werkt liever aan concrete stappen die respect voor mensenrechten verbeteren in het dagelijks leven van mensen, aldus de VVD-Kamerleden Han ten Broeke en Klaas Dijkhoff.

Lees hier het artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3241015/2012/04/16/Gevestigde-mensenrechtenorganisaties-zijn-in-zichzelf-gekeerd.dhtml


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Palliatieve zorg aan moslimpatiënten kampt met culturele barrières

Tijdens een symposium met dezelfde naam, ging  in VUmc de educatieve film Kleur bekennen in première. Deze film – die een vervolg is op een scriptie over dit onderwerp van verpleegkundige Gerdiene van Rinsum – behandelt de palliatieve zorg aan moslimpatiënten. Allerlei zorgverleners en zorgopleidingen, ook buiten VUmc kunnen de informatiefilm gebruiken. Palliatieve zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven van patiënten in de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten zijn. Het gaat om zorg in fysieke zin, waaronder pijnbestrijding, maar het betekent ook aandacht voor psychosociale en spirituele aspecten en de zorg en nazorg voor familie en naasten.
Aangepast
“Palliatieve zorg wordt altijd aangepast aan de persoon en zijn wensen”, vertelt Wouter Zuurmond, professor palliatieve zorg en pijnbestrijding. “Het is logisch dat wanneer zorgverleners meer weten over de achtergrond van een patiënt, het makkelijker is om de zorg goed af te stemmen en zo communicatieproblemen te …

VACATURE: medewerker ondersteuning IND Hoofddorp

Beknopte omschrijving
4500824663 Medewerker ondersteuning
Beschrijving
Afhankelijk van het fluctuerende werkaanbod, wordt de medewerker onder andere

ingezet voor:

- het verstrekken van informatie in het kader van handhaving, inclusief

het schriftelijk verstrekken van informatie over het verblijfsrecht van

vreemdelingen aan ketenpartners

- het beantwoorden van telefonische vragen en vragen per e-mail van

IND-collega's en ketenpartners over het verblijfsrecht van

vreemdelingen;

- het verstrekken van titelbrieven en artikel 9 brieven;

- het administratief ontdubbelen van dubbel opgevoerde klanten;

- het opmaken en versturen van voornemens tot intrekkingen, inclusief

het opvoeren van daarbij behorende procedures;

- het controleren van het elektronisch berichtenverkeer van en naar de

GBA;

- het testen van wijzigingen in relevante applicaties;

- het herstellen van foute titels.
Functie-eisen
U beschikt over een MBO+/HBO werk- en denkniveau. Van de medewerkers wordt

daarnaast de volgende deskundigheid (kenni…

Britain urged to confront Russia over human rights

Britain is being urged to confront Russia over its human rights record today when it chairs a high-level conference on the future of the European Court of Human Rights (ECHR).

Campaigners want the Government to persuade Europe’s leaders to invoke new “exceptional” measures against Russia for failing to comply with almost 200 critical rulings from the ECHR.

However, Britain risks igniting a diplomatic storm if it adopts an aggressive stance while international efforts to garner Moscow’s support for a Syrian peace plan hang in the balance.

David Cameron and other senior Tory ministers have criticised the ECHR for meddling in Britain’s domestic affairs, suggesting that the court should concentrate on serious human rights abuses in countries like Russia.

But the ECHR has found Russian security forces culpable of multiple abuses in at least 180 separate cases arising from unlawful killings, abductions, secret detention, torture, ill-treatment and destruction of property perpetrated in Chec…

Toewijzing voorlopige voorziening mede op grond van Zambrano (uistpraak)

LJN: BW2314, Rechtbank 's-Gravenhage, AAWB 11/4540 BEPTDN
Datum uitspraak: 19-10-2011
Datum publicatie: 13-04-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening

Inhoudsindicatie:
Verzoek om voorlopige voorziening die ertoe strekt de uitzetting van verzoeker achterwege te laten hangende beroep. Niet in geschil is dat familie- of gezinsleven als bedoeld in artikel 8 van het EVRM bestaat tussen verzoeker en zijn minderjarige kinderen. Deze kinderen, alsook hun moeder, hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn daarmee tevens burger van de Europese Unie. Vaststaat voorts dat verzoeker een omgangsregeling heeft getroffen met de moeder van zijn kinderen, waarbij tevens is afgesproken dat verzoeker per maand een bedrag van € 300,- ten behoeve van hun levensonderhoud betaalt. Evenmin is in geschil dat een gezagsprocedure aanhangig is gericht op inschrijving van verzoeker in het gezagsregister. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de rechtsvragen die…

152.000 euro boete voor illegale krantenbezorgers (uistpraak Raad van State)

LJN: BW1623, Raad van State , 201012765/1/V6
Datum uitspraak: 11-04-2012
Datum publicatie: 11-04-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij onderscheiden besluiten van 22, 25, 28 en 29 april en 6 mei 2008 heeft de minister [appellante] een boete van in totaal € 152.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav)


Het gaat er onder meer om in hoeverre het werknemerschap loopt en of je ook als krantenlezer aansprakelijk kan worden gesteld.

---
2.3. Partijen hebben kennis genomen van de ontvankelijkheidsbeslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) in de zaak van [appellante] tegen Nederland van 28 juni 2011, nr. 577/11; JV 2011/403, waarin het EHRM de klachten van [appellante] tegen Nederland, die [appellante] heeft ingediend naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 23 juni 2010 in zaak nr. 200908558/1/V6 (www.raadvanstate.nl), niet-ontvan…

Vacature: Stagiair(e) Meldpunt Vreemdelingendetentie in Utrecht

Omschrijving stageplaats
Het Landelijk ongedocumenteerden steunpunt zet zich in voor de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Enerzijds vormt zij een landelijk steunpunt voor mensen en organisaties die hulp bieden aan deze groep en is zij actief in de politieke lobby omtrent dit thema. Anderzijds voert de stichting projecten uit rondom mensen zonder verblijfsvergunning.

Middels het Meldpunt Vreemdelingendetentie hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd voor betere detentieomstandigheden in vreemdelingenbewaring. Deze omstandigheden staan namelijk op gespannen voet met mensenrechtenverdragen. Vreemdelingen, medewerkers van de detentiecentra, nationale en internationale organisaties hebben bijvoorbeeld kritiek geuit over het sobere regime, de medische zorg, het eten, de behandeling in detentie, de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld, enzovoorts. Deze kritiek heeft vooralsnog niet geleid tot substantiële veranderingen in de detentieomsta…

Wijzigingen voorwaarden gezinsmigratie

In het regeer- en gedoogakkoord van 30 september 2010 is een aantal maatregelen opgenomen op het gebied van gezinsmigratie. Deze maatregelen zijn op 11 april 2012 gepubliceerd in het Staatsblad en zullen ingaan op 1 juli 2012. Het betreft de volgende aanpassingen:
Gezinshereniging en –vorming:
Gezinshereniging- en vorming is alleen mogelijk als de partners getrouwd zijn. Ongehuwde partners kunnen geen aanvraag indienen voor gezinshereniging of –vorming. Een uitzondering hierop geldt voor partners die in het land van herkomst van de vreemdeling niet kunnen trouwen (zie ‘tijdelijke trouwvergunning’).Referenten (verblijfgevers) die een verblijfsvergunning hebben kunnen alleen een partner naar Nederland halen, als zijten minste 1 jaar in Nederland verblijven. Deze voorwaarde geldt niet voor referenten (verblijfgevers) die een reguliere verblijfsvergunning hebben voor bepaalde tijd met een tijdelijk verblijfsdoel in de zin van het Besluit Inburgering.Het verblijfsdoel ‘verruimde …

Turken kunnen geld basisexamen inburgering buitenland terugkrijgen

Turken die op of na 16 augustus 2011 het basisexamen inburgering in het buitenland hebben gedaan, kunnen hun examengeld van 350 euro terugkrijgen. Ook kunnen zij een vergoeding krijgen voor het aangeschafte zelfstudiepakket "Naar Nederland". Daarnaast kunnen zij eventuele reis- en verblijfkosten vergoed krijgen. De compensatieregeling geldt in enkele bijzondere gevallen ook voor Turken die vóór 16 augustus 2011 examen deden. Namelijk als zij:
binnen vier weken na afgifte van een voorlopige verblijfsvergunning regulier (vrr) bezwaar aantekenden tegen het verplichte examen;of nog een mvv- of vvr-aanvraag hebben lopen;of nog geen machtiging tot voorlopig verblijf aanvroegen (of die aanvraag introkken);of al wel examengeld betaalden, maar nog geen examen deden.  Op 16 augustus vorig jaar bepaalde de rechter (Centrale Raad van Beroep) dat de verplichte inburgering van Turken in strijd is met het Associatieverdrag met Turkije.
Het kabinet vindt de inburgering van Turke…

Nieuwe postadressen IND volledig operationeel

De IND voert momenteel een nieuw informatiesysteem (INDiGO) in. Dat betekent ook dat er met digitale dossiers gewerkt wordt. Daarom laat de IND alle binnenkomende post digitaliseren (scannen). Dit gebeurt in Almelo door de Justitiële Informatiedienst.
Heeft u post voor de IND die te maken heeft met (de aanvraag van) een verblijfsvergunning of met een naturalisatieverzoek? Stuur dit dan vanaf 1 april 2012 naar de nieuwe postadressen in Almelo! 

Klik hier voor een overzicht van de nieuwe IND postadressen.
Als u onverhoopt na 1 april 2012 toch post naar de oude adressen stuurt, wordt post mogelijk retour afzender gezonden.

bron: http://www.ind.nl/nieuws/2012/nieuwe-postadressen-ind-volledig-operationeel.aspx?cp=110&cs=46613


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Raad van State: Asscher staat met lege handen

Dat was een heftige aflevering van Pauw & Witteman gisterenavond. Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) en Amsterdams onderwijswethouder Lodewijk Asscher (PvdA) stonden lijnrecht tegenover elkaar. Inzet: illegale mbo'ers die stage willen lopen. Kamp bleef onbuigzaam, Asscher beriep zich op een uitspraak van de Raad van State. Onterecht, blijkt nu. Het conflict in een notendop: Asscher wil dat illegale mbo'ers stage komen lopen in Amsterdam. Een plan van het hoofdstedelijke GroenLinks dat de sociaal-democratische wethouder heeft omarmd. Kamp is daar fel op tegen, volgens de liberaal is het wettelijk niet toegestaan een tewerkstellingsvergunning af te geven voor stages van illegale minderjarigen. De gemeente Amsterdam kan wat hem betreft een boete tegemoet zien.
Asscher beriep zich bij P&W op een uitspraak van de Raad van State van afgelopen week. Die oordeelde dat een boete van het ministerie van Sociale Zaken onterecht was. De universiteit Nijmegen had…

Vacature: Juridisch bezwaar- en beslismedewerker (M/V) bij de IND

Juridisch bezwaar- en beslismedewerker (M/V)Immigratie- en Naturalisatiedienst in ZWOLLE


Publicatiedatum: 04-04-2012 | keer bekeken: 1636 Tell-a-Friendprint deze vacature

soort baanTijdelijkvereiste opleiding(en)WOHBO uren per week36vakgebiedJuridischAdministratief brancheOverheidvacaturenummer1078441 Functieomschrijving De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Voor de IND zijn we op zoek naar meerdere fulltime beslis- en/of bezwaarmedewerkers voor locatie in Zwolle.

Een omschrijving van de werkzaamheden:

Beslissen
Je taak is het beslissen op aanvragen of dossiers. Je controleert of het dossier
volledig is en voldoet aan procedurele regels en doet eventueel nader onderzoek om
de informatie te completeren. Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke
aspecten, aan de han…

Recente berichten


en meer