De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

24 april 2012

Amsterdam aantrekkelijk voor kennismigranten uit de BRIC-landen

Hoogopgeleiden uit de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) zijn positief over het wonen in Amsterdam. Kennismigranten, hoogopgeleide buitenlanders die naar Nederland komen om een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie, zijn belangrijk voor Amsterdam. Als arbeidspotentieel, maar ook omdat ze de banden tussen Amsterdam en het land van herkomst versterken.
Foto: de kennismigranten zijn met name positief over de openbare ruimte in Amsterdam: fietsers en voetgangers, Weesperstraat. Fotograaf: Edwin van Eis
Een band met Amsterdam is voor deze kennismigranten een band voor het leven. Dit is extra belangrijk wanneer het opkomende economische grootmachten betreft zoals Brazilië en India. Dat blijkt uit de scriptie 'Kennismigratie vanuit de BRIC-landen naar Amsterdam', die Alwin Groen - inmiddels afgestudeerd als master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht - schreef tijdens zijn stage bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. Groen voerde daarvoor gesprekken met hoogopgeleiden uit de BRIC-landen, woonachtig in Amsterdam.

Vrij gevoel

De kennismigranten uit de vier groei-economieën zijn met name positief over de openbare ruimte in Amsterdam. Ze prijzen de stad om haar veiligheid, milieukwaliteit, openbaar vervoersysteem en fietsinfrastructuur. Daarnaast dragen culturele factoren bij aan het positieve imago van Amsterdam. De multiculturele aard van de stad, het gegeven dat er goed Engels wordt gesproken en de individualistische samenleving komen hierbij naar voren. "Hoogopgeleiden uit de BRIC-landen zijn afkomstig uit megasteden als Beijing en Sao Paulo, waar de beste banen voor handen zijn," vertelt Groen. "De grootte van die steden brengt negatieve effecten met zich mee, zoals geluidsoverlast, milieuoverlast en onveiligheid. Stuk voor stuk punten waarop Amsterdam zich positief onderscheidt. Ook hebben de migranten het idee dat hun kennis hier volledig tot recht komt. In Amsterdam worden ze niet als allochtoon aangekeken, maar beoordeeld op de wijsheid die ze meebrengen. Dat geeft een 'vrij gevoel'. 
Het moeilijkste is echter om de groep voor Amsterdam te interesseren. Bij het bepalen van de migratiekeuze behoort Amsterdam niet tot de voornaamste opties. "Kennismigranten uit de BRIC-landen zijn vrijwel allemaal gericht op de grootste of meest prestigieuze steden ter wereld. Londen, New York, Boston. En daar houdt het op. Ze gaan voor het meest bekende en kijken niet snel verder." Daarmee blijven steden als Amsterdam, met tal van onvermoede kwaliteiten, onderbelicht. "Meerdere respondenten wisten in eerste instantie niet dat in Amsterdam goed Engels wordt gesproken. Dat is jammer, want zo loop je veel migranten mis. Als ze hier eenmaal wonen, zijn ze heel tevreden. Maar zie ze hier eerst maar eens te krijgen."

In opkomst

De dienst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam onderkent het belang van de BRIC-landen. Via de China- en India Desk wordt structureel geïnvesteerd in het aantrekken van bedrijven uit de vier groeilanden. Groen geeft de dienst mee Amsterdam internationaal beter te promoten. "Dat kunnen we doen door met specialistische onderwijsinstellingen naar onderwijsbeurzen in de BRIC-landen te gaan. Daarnaast is het belangrijk om te blijven investeren in toerisme - de eerste kennismaking met Amsterdam begint vaak met een toeristisch bezoek." Wanneer op die wijze wordt voortgegaan, voorziet Groen een positieve toekomst. "De mate waarin Amsterdam kennismigranten uit de BRIC-landen aantrekt, is op dit moment nog vrij gering. Maar Amsterdam is hard in opkomst." Uit statistische gegevens blijkt dat het aantal inwoners uit de BRIC-landen in Amsterdam de afgelopen tien jaar meer dan vertienvoudigd is, van 609 naar 7374. "En dat is een stijging die je in weinig andere Europese steden terugziet. Er is duidelijk potentie voor de toekomst."

De BRIC-landen

Sinds 2001 wordt de term 'BRIC' gehanteerd voor de vier snelst groeiende economieën ter wereld. Onlangs bleek uit onderzoek van het Centraal Planbureau dat ongeveer 100.000 banen en bijna twee procent van het nationaal inkomen van de Nederlandse economie te danken zijn aan handel met de BRIC-landen.

Bron: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/nieuws/nieuws-dro/2012/amsterdam/?goback=.gsm_1624427_1_*2_*2_*2_lna_PENDING_*2.gde_1624427_member_109681809.gmp_1624427.gde_1624427_member_109682695


De Scriptie waar dit artikel op is gebaseerd: http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2011-1207-200613/Kennismigratie_vanuit_de_BRIC-landen_naar_Amsterdam.pdf
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator