De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

25 februari 2014

Echtgenoten van Nederlanders die in een ander EU land hebben gewoond 2004/38 en werk (uitspraak Rb)

ECLI:NL:RBSGR:2012:30438

Instantie Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak 10-05-2012
Datum publicatie 18-12-2013
Zaaknummer 12/8146
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

2.3.1Verzoeker betoog dat hij door zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw die in België heeft verbleven en met wie hij in Nederland woont, van rechtswege gemeenschapsonderdaan is geworden, dat hij dat afdoende heeft aangetoond en dat daarom ten onrechte op de aangebrachte sticker is vermeld “arbeid niet vrij toegestaan”. Hij stelt belang te hebben bij toewijzing van de voorlopige voorziening, omdat hij - naar eigen zeggen - ‘morgen al aan het werk kan’ en dan ook een ziektekostenverzekering af kan sluiten.
2.3.2Niet is in geding dat de status ‘gemeenschapsonderdaan’ van rechtswege wordt verkregen, en dat die status het recht om betaalde arbeid te verrichten meebrengt. Dat neemt niet weg dat lidstaten, zoals blijkt uit artikel 10, eerste lid van de Richtlijn, geïmplementeerd in artikel 8.13, vijfde lid van het Vb 2000, binnen zes maanden het verblijfsrecht van een familielid van een burger van de Unie dat niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, vast moeten stellen.
Daaruit volgt dat lidstaten desgewenst, naar aanleiding van een door een vreemdeling gestelde claim dat hij gemeenschapsonderdaan is, de gelegenheid hebben de gegrondheid van die claim te onderzoeken en de vreemdeling de rechten, verbonden aan het zijn van gemeenschapsonderdaan, hangende dat onderzoek kunnen ontzeggen. In dat verband wijst de rechter op het gebruik in artikel 35 van de Richtlijn van de woorden “ontzeggen”

Dat sluit niet uit de mogelijkheid dat naar aanleiding van dat onderzoek zal blijken dat een vreemdeling gedurende dat onderzoek de status van gemeenschapsonderdaan had, en dus gerechtigd was arbeid te verrichten.
2.3.3Ter zitting heeft verweerder verklaard dat in vergelijkbare gevallen regelmatig onderzoek wordt gedaan naar de vraag of sprake is van een schijnhuwelijk. Volgens verweerder zijn in dit geval in het bijzonder vragen gerezen met betrekking tot de duur van het verblijf van de echtgenote van verzoeker in België. Verweerder acht het van belang nader onderzoek te kunnen doen, en te voorkomen dat verzoeker hangende dat onderzoek arbeid zal verrichten waartoe hij mogelijk niet gerechtigd zal blijken te zijn.
2.3.4Tegenover het belang van de Nederlandse Staat om de gegrondheid van een gestelde claim naar behoren te kunnen onderzoeken en te voorkomen dat gedurende die periode van onderzoek arbeid wordt verricht door een vreemdeling die daar mogelijk niet toe gerechtigd was, staat in dit geval het belang van verzoeker met arbeid inkomen te kunnen verwerven en een ziektekostenverzekering af te kunnen sluiten. Bij afweging van die belangen, mede in aanmerking genomen de betrekkelijk korte periode waarbinnen de Staat het verblijfsrecht van verzoeker vast moet stellen, laat de rechter het belang van de Nederlandse Staat prevaleren.
Het verzoek zal daarom worden afgewezen.


 Hier staat de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSGR:2012:30438

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Hoe via EU recht toch artikel 6 EVRM (fair trial) in immigratiezaken aan de orde kan komen

 "But it was held by Strasbourg in Maaouia v France [2000] 33 EHRR 1037 that Article 6 does not apply to immigration proceedings, primarily because it is limited to the determination of “civil rights and obligations” or a “criminal charge”.
ZZ’s case was however unusual in that because he held dual nationality, the refusal to admit him into the United Kingdom restricted the rights of free movement and residence that he enjoyed as a citizen of the European Union by virtue of his French nationality. The essential question was whether in the SIAC proceedings he had sufficient disclosure of the case against him to comply with the procedural requirements of EU law, in particular Article 47, which reads very similarly to Article 6:
“Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article ….”"

 
 Lees het hele artikel hier: http://eutopialaw.com/2014/02/24/uncharted-territory-the-european-charter-and-fair-trial-rights/#more-2403

 Uncharted territory? The European Charter and Fair Trial RightsIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Waarom een Nigeriaan in België in beroep moet tegen de afwijzing van zijn Nederlandse visum aanvraag

 Mensen uit landen zoals Nigeria moeten bij de Belgische of Franse ambassade een visum aanvragen wanneer ze in Nederland op vakantie willen. Hoe zit dat precies en waar moet een vreemdeling procederen als zo’n visum wordt afgewezen? (......)


Formeel standpunt Nederlandse rechters – vragen Nationale Ombudsman
In verschillende procedures hebben Nederlandse advocaten gewezen op het gebrek aan rechtsbescherming tegen visumweigering, wanneer dit besluit namens Nederland door een andere staat wordt genomen. De Nederlandse rechters volgen het argument van de Nederlandse overheid dat de aanvrager zijn beroep moet instellen in de staat die het ‘finaal besluit’ inzake de visumaanvraag heeft genomen. Ook werd door de advocaten aangevoerd dat de Nederlandse overheid  de visumaanvrager ten onrechte niet doorverwijst naar de juiste beroepsinstanties in het buitenland. Dit zou in strijd zijn met de zogenaamde doorzendplicht zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens de huidige rechtspraak hoeft de Nederlandse overheid de aanvrager niet door te verwijzen omdat de doorzendplicht niet zou gelden tussen Europese bestuursorganen onderling.
Inmiddels heeft de Nationale Ombudsman in een brief van 24 oktober 2013, en later nog eens op 5 februari 2014, zijn zorgen geuit over het gebrek aan rechtsbescherming bij deze bilaterale visumvertegenwoordiging. In deze brieven vraagt de Ombudsman niet alleen de Minister van Buitenlandse Zaken, maar ook de Tweede Kamer om oplossingen te bedenken. De beschreven praktijk staat naar het oordeel van de Ombudsman haaks op het grondrecht op effectieve rechtsbescherming zoals neergelegd in artikel 47 van het EU Handvest voor de Grondrechten. Een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU zou over deze kwestie duidelijkheid kunnen bieden, zie ook hoogleraar Boeles in 2013. Tot nu toe hebben de Nederlandse rechters echter geen aanleiding gezien hierover een prejudiciële vraag te stellen volgens de procedure van artikel 267 VWEU.

Lees het hele artikel van  Evelien Brouwer hier: http://verblijfblog.nl/2014/02/25/waarom-een-nigeriaan-in-belgie-in-beroep-moet-tegen-de-afwijzing-van-zijn-nederlandse-visum-aanvraag/#more-557


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Ugandese homo's krijgen asiel in Nederland


Homo's en lesbiennes uit Uganda die asiel aanvragen in Nederland, zullen een verblijfsvergunning krijgen. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.
(....)
 Volgens Teeven kan niet nog worden gesproken van een systematische vervolging van homo's in Uganda en worden asielverzoeken daarom nog apart bekeken. Maar het is „moeilijk voorstelbaar” dat een individuele asieltoets, mits het „aannemelijk” is dat de Ugandees inderdaad homo, lesbienne, transgender of biseksueel (lhbt) is, tot een afwijzing van het verzoek leidt.
Ugandese homo's en lesbiennes „zullen derhalve een verblijfsvergunning asiel krijgen, tenzij concreet uit de individuele situatie blijkt dat na terugkeer geen sprake zal zijn van vervolging”.

Lees het hele artikel in de Telegraaf hier:  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22331511/__Homo_s_krijgen_asiel_in_NL__.html


 Lees meer over de nieuwe anti-gay wet in Uganda en welk effect dat heeft hier:

Ugandan newspaper names 200 'homos' after anti-gay law signed

A newspaper stand in Kampala displays Uganda's local dailies on February 25, 2014, a day after the president signed a tough new anti-gay law
.
Kampala (AFP) - A Ugandan newspaper listed Tuesday 200 people it accused of being gay, a day after the president called homosexuals 'mercenaries' and signing one of the world's toughest anti-gay laws.
"Exposed!" the headline of the Red Pepper tabloid read, beneath photographs of Ugandans it said were gay, as well as reporting on lurid stories of alleged homosexual actions.
"Uganda's 200 top homos named," the daily newspaper added, which listed both those who have openly declared their sexuality as well as those who had not, including gay rights activists, priests and music stars.


Lees verder hier: http://news.yahoo.com/uganda-newspaper-names-200-39-homos-39-anti-000139038.html;_ylt=AwrSyCOHxwxT.ywAxevQtDMD

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

23 februari 2014

Paspoorteis bij naturalisatie: in dit geval vraagt Raad van State zich af waarom NL toch een paspoort wil zien (uitspraak)

Vooral met de Pardonners wordt aan alle kanten betoogd dat er zou moeten worden afgezien van het paspoortvereiste en dat er maar gewoon Nederlandse paspoorten moeten worden opgemaakt op de naam van mensen die zeggen dat ze die persoon zijn. En dan wordt vervolgens gezegd dat Nederland heel onredelijk met paspoortvereisten opgaat. In deze zaak gaat het ook om het paspoortvereiste maar vraagt de Afdeling zich af wat dat paspoort hier dan voor meerwaarde zou hebben (Kind is hier geboren uit ouders die zijn genaturaliseerd)
ECLI:NL:RVS:2014:531

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 19-02-2014
Datum publicatie 19-02-2014
Zaaknummer 201304554/1/V6
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
 
 
 
2. Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: de RWN) deelt het minderjarige niet-Nederlandse kind van een vader of moeder aan wie het Nederlanderschap is verleend in deze verlening, indien dit in het besluit uitdrukkelijk is bepaald.
Ingevolge artikel 31, eerste lid, aanhef en onder a, b en e, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap verstrekt de verzoeker bij de indiening van een naturalisatieverzoek, voor zoveel mogelijk, gegevens met betrekking tot de geslachtsnaam en voornamen of voornamen, onderscheidenlijk naam of namen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland en nationaliteit of nationaliteiten.
Ingevolge het tweede lid vermeldt de verzoeker in zijn verzoek de minderjarige kinderen die hij in zijn naturalisatie wenst te betrekken. Hij verstrekt over hen, voor zoveel mogelijk, de gegevens genoemd in het eerste lid.
Volgens paragraaf 3.5.1 van de toelichting bij artikel 7 van de RWN, vermeld in de Handleiding voor de toepassing van de RWN (hierna: de Handleiding), moet de verzoeker in beginsel een geldig buitenlands reisdocument overleggen, inclusief alle pagina's met in- en uitreisstempels. Dit niet alleen in verband met identificatie van de verzoeker maar ook om zijn nationaliteit te kunnen vaststellen en de in het reisdocument vermelde personalia te vergelijken met de overgelegde akte(n) van de burgerlijke stand. Volgens paragraaf 3.5.2 van de Handleiding is vrijstelling van het paspoortvereiste alleen mogelijk, indien de verzoeker in bewijsnood verkeert.
3. [appellante] betoogt dat de rechtbank, gezien artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), ten onrechte heeft overwogen dat toepassing van het in de Handleiding neergelegde beleid in dit geval niet onredelijk is. Volgens haar is het niet nodig dat [de dochter] een geldig buitenlands reisdocument overlegt ter staving van haar identiteit, nu de staatssecretaris haar identiteit aan de hand van haar Nederlandse geboorteakte kan vaststellen. Voor zover een paspoort nodig is om de nationaliteit van haar dochter te staven, wijst [appellante] erop dat [de dochter] - op 30 augustus 2006 te Amsterdam - staande een rechtsgeldig huwelijk van Iraakse onderdanen is geboren en aldus op grond van de Iraakse nationaliteitswetgeving de Iraakse nationaliteit heeft.
3.1. In het verweerschrift bij de Afdeling heeft de staatssecretaris toegelicht dat een naturalisant zijn identiteit en nationaliteit uitsluitend kan aantonen aan de hand van een geboorteakte en een geldig buitenlands paspoort. Omdat [de dochter] geen paspoort heeft overgelegd en er geen reden is om in het geval van - in Nederland geboren - minderjarigen van dit vereiste af te zien, komt zij niet voor medenaturalisatie in aanmerking, aldus de staatssecretaris.
3.2. Nu niet in geschil is dat [de dochter] niet in het bezit is van een verblijfsvergunning asiel en evenmin staatloos is, moet zij volgens de Handleiding een geldig buitenlands paspoort overleggen.
3.3. Vaststaat dat de vader en [appellante] zijn genaturaliseerd tot Nederlander, en dat de staatssecretaris de identiteit van de vader en [appellante] en hun oorspronkelijke Iraakse nationaliteit heeft vastgesteld in hun onderscheiden naturalisatieprocedures. Voorts staat vast dat [de dochter] blijkens de door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam opgemaakte akte van geboorte van 31 augustus 2006 als kind van [de vader] en [appellante] is geboren. Onbestreden is dat die geboorte plaatsvond staande het rechtsgeldige huwelijk van haar ouders. Het zich in het dossier bevindende uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Amsterdam van 17 februari 2011 vermeldt als nationaliteit van [de dochter] de Iraakse nationaliteit.
3.4. In het licht van deze omstandigheden heeft de rechtbank niet onderkend dat de staatssecretaris niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom hij in dit geval heeft vastgehouden aan het vereiste dat een naturalisant een geldig buitenlands paspoort overlegt en niet van het in de Handleiding neergelegde beleid is afgeweken. De redelijke doelstelling van het beleid is immers dat een naturalisant het bewijs van zijn oorspronkelijke nationaliteit verschaft, zodat de staatssecretaris die kan vaststellen. De staatssecretaris heeft niet deugdelijk gemotiveerd waarom hij dit aan de hand van hetgeen [appellante] heeft overgelegd niet zou kunnen. In het bijzonder heeft de staatssecretaris niet deugdelijk gemotiveerd wat onder de gegeven omstandigheden de toegevoegde waarde is van een vergelijking van de in een geldig buitenlands paspoort voorkomende personalia met een Nederlandse akte van de burgerlijke stand, als voormeld.
Het betoog slaagt.
4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal het beroep alsnog gegrond worden verklaard en het besluit van 17 juli 2012 wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb worden vernietigd.
5. De staatssecretaris moet op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten worden veroordeeld.

 Lees hier de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:531In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Uitspraak over Dublinverordening III. Overgangsrecht/ingangsdatum (Uitspraak)

ECLI:NL:RBDHA:2014:2147

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 21-02-2014
Datum publicatie 21-02-2014
Zaaknummer AWB 14/2299
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie Vraag naar de toepasselijkheid van de Verordening 604/2013 (Dublinverordening III). Uitleg overgangsrecht zoals opgenomen in artikel 49 van de Vo 604/2013.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl


.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Vo 604/2013 het toetsingskader bevat voor de vraag welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoekster. Daartoe wordt als volgt overwogen.
8.Het overgangsrecht van de Vo 604/2013, dat is neergelegd in artikel 49 van de Vo 604/2013, luidt als volgt:
“ Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing op verzoeken om internationale bescherming die zijn ingediend vanaf de eerste dag van de zesde maand na de inwerkingtreding ervan, en is vanaf die dag van toepassing op elk verzoek tot overname of terugname van verzoekers, ongeacht de datum waarop het verzoek is ingediend. Welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat vóór die datum is ingediend, wordt bepaald volgens de in Verordening (EG) nr. 343/2003 vastgestelde criteria. “

De Engelse tekst van artikel 49 van de Vo 604/2013 luidt als volgt:
“ This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply to applications for international protection lodged as from the first day of the sixth month following its entry into force and, from that date, it will apply to any request to take charge of or take back applicants, irrespective of the date on which the application was made. The Member State responsible for the examination of an application for international protection submitted before that date shall be determined in accordance with the criteria set out in Regulation (EC) No 343/2003.”

De Franse tekst van artikel 49 van de Vo 604/2013 luidt als volgt:
“ Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s’appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n o 343/2003.”
9.De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Vo 604/2013 van toepassing is:
 • -op verzoeken om internationale bescherming die zijn ingediend vanaf 1 januari 2014 en
 • -op alle over – en terugnameverzoeken die zijn ingediend vanaf 1 januari 2014, ongeacht de datum waarop het bijbehorende verzoek om internationale bescherming is ingediend.
Deze uitleg van artikel 49 volgt uit zowel de Franse als de Engelse tekst van de verordening waarin een asielverzoek wordt aangeduid met de termen “application for international protection” en “demande de protection internationale” en het verzoek om terugname wordt aangeduid met de termen “request to take back” en “requête aux fins de reprise en charge”. De Nederlandse tekst van artikel 49 verschaft geen helderheid aangezien niet duidelijk is of het woord “verzoek” in het laatste zinsdeel van de tweede volzin, terugslaat op het verzoek om internationale bescherming of op het terugnameverzoek.

10. Het terugnameverzoek dateert van 30 december 2013 zodat de vraag naar de toepasselijkheid van de verordening wordt uitgemaakt door het antwoord op de vraag op welke datum verzoekster haar verzoek om internationale bescherming heeft ingediend.

11.Een verzoek om internationale bescherming is, in artikel 2, aanhef en onder b, van de Vo 604/2013, gedefinieerd als een verzoek om internationale bescherming in de zin van artikel 2, onder h), van Richtlijn 2011/95/EU.
Ten aanzien van het begin van de procedure bepaalt artikel 20, tweede lid, van de Vo 604/2013 dat een verzoek wordt geacht te zijn ingediend vanaf het tijdstip waarop de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat een door de asielzoeker ingediend formulier of een door de autoriteiten opgesteld proces-verbaal hebben ontvangen.

In diverse uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) ten aanzien van de Vo 343/2003 overwogen dat een asielverzoek, voor wat betreft de aanvang van de procedure voor de vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat, wordt geacht te zijn ingediend indien de vreemdeling gebruik heeft gemaakt van het formulier bedoeld in artikel 3.38 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (oud) (onder meer een uitspraak van 18 december 2012, zaaknummer 201207295/1/V4, www.raadvanstate.nl).

12.De bepalingen van de Vo 604/2013 die handelen over het begin van de procedure tot vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat, zijn niet gewijzigd ten opzichte van de Vo 343/2003. Daar komt bij dat ook de algemene asielprocedure niet is gewijzigd voor wat betreft de formele indiening van de asielaanvraag. Dit volgt uit artikel 3.109 van het Vreemdelingenbesluit 2000 waarin bepaald is dat de asielaanvraag door de vreemdeling wordt ingediend, onverwijld nadat hij te kennen heeft gegeven die aanvraag in te willen dienen. Aangezien de systematiek van de nationale asielprocedure niet is gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van Vo 604/2013, is de voorzieningenrechter, onder verwijzing naar de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van de Afdeling, van oordeel dat het verzoek om internationale bescherming ook onder Vo 604/2013 moet worden geacht te zijn ingediend op het moment van de formele asielaanvraag.

13.Verzoekster heeft de asielaanvraag op 22 januari 2014 ingediend zodat, op grond van het daarin opgenomen overgangsrecht, de Vo 604/2013, op het terugnameverzoek van toepassing is. Het bestreden besluit ontbeert aldus een juiste wettelijke grondslag nu dit is gegrond op artikel 30, eerste lid onder a, van de Vw 2000 in samenhang met de Vo 343/2003.

14.Nu verzoekster heeft aangevoerd dat zij in Italië subsidiaire bescherming heeft verkregen, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om de rechtsgevolgen van het te vernietigen besluit in stand te laten. Immers kunnen subsidiair beschermden niet langer worden overgedragen op grond van de Vo 604/2013, en bevat de Vw 2000 sinds 1 januari 2014, in artikel 30, eerste lid, onder d, een afwijzingsgrond voor asielaanvragen van deze categorie vreemdelingen. De vertegenwoordiger van verweerder heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat er geen onderzoek is verricht naar de vraag of verzoekster subsidiaire bescherming heeft verkregen van de Italiaanse autoriteiten. Op het terugnameverzoek is hierover niets vermeld. Verweerder zal aan de stellingen van verzoekster bij de voorbereiding en de motivering van het besluit aandacht moeten besteden. De overige door verzoekster aangevoerde gronden behoeven geen bespreking.
15.Nu het beroep gegrond zal worden verklaard, dient het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden afgewezen.

16.De voorzieningenrechter acht termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb en verweerder te veroordelen in de door verzoekster in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs gemaakte proceskosten, welke zijn begroot op € 487,00 aan kosten van verleende rechtsbijstand (1 punt voor het met elkaar samenhangende beroepschrift en verzoekschrift). Van andere kosten in dit verband is de voorzieningenrechter niet gebleken.

Lees de volledige uitspraak hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:2147


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Blinded by landmine in Myanmar, refugee pours heart into musicSaw Wee (left), a blind refugee from Myanmar living in Milwaukee, has collaborated with Jonathan Burks (right) and other local musicians to put together an album in his native language dedicated to his people and their plight.

Saw Wee (left), a blind refugee from Myanmar living in Milwaukee, has collaborated with Jonathan Burks (right) and other local musicians to put together an album in his native language dedicated to his people and their plight.

In the night, Saw Wee said he could see them. In his dreams he'd see his lifelong friends. He'd see his home in Kler Kee, a jungle village in Karen State, near the Thailand border in Myanmar.
But then he'd wake up.
"In the day, I cannot see anything," he said.
On Jan. 26, 2004, Saw Wee, 38, triggered a landmine outside his village, losing his vision and becoming another casualty of a conflict that ravaged his homeland for decades.
As a coping mechanism, Saw Wee channeled his suffering into music, writing the song "Day is Night, Night is Day."
Nearly a decade later, Saw Wee found a new home, and new hope, in Milwaukee. He also found a new friend in musician Jonathan Burks, who along with other local musicians, volunteered to record Saw Wee's song, and nine others, for "Raise the Flag," an album finished last fall.
Saturday, Saw Wee will perform some of those songs at Hope Lutheran Church in Milwaukee, which has become a sanctuary for refugees from Karen State by hosting religious services in the basement.
"The worst things that can happen to a human happened to him and his people," Burks said. "Knowing someone who has been through all that makes it a lot more real.. ...It was important to do a good job."
Burks was born less than a month before Saw Wee, in Racine. But their lives couldn't have been more different.
Saw Wee was born in relative isolation, in a village that to this day has no electricity, in a country born in civil war. Once a British colony, Myanmar achieved independence in 1948, but government rule by the Burmese people, the nation's largest ethnic group, prompted the formation of the Karen National Union and the Karen National Liberation Army, insurgent factions that sought the independence for the Karen people, an ethnic minority.
Government reforms, including a ceasefire with the KNU, began in 2011, but the peace stands on shaky ground after so many years of turmoil. Innocent civilians have suffered heinous acts including torture, killings, forced labor and rape, according to reports by the U.S. State Department and Human Rights Watch.
"They do many bad things, but in the jungle there's no computer technology or cellphones, so people don't know," Saw Wee said.
When Saw Wee triggered a landmine, he lost not only his vision, but his home. He and his wife, Ah Gay Paw, relocated to Mae Ra Ma Luang, a refugee camp across the border in Thailand. Food mostly consisted of rice, beans and fish paste. He stayed confined in the camp for six years.
"When I went blind, I felt like (committing) suicide," Saw Wee said. But he made a new friend inside the camp: a keyboard.
"I had played a little bit of guitar, but not keyboard," he said. "When I play keyboard, I feel a little bit happy....Music saved my life."
In 2010, through a United Nations program, Saw Wee began a new life, immigrating to Omaha, Neb., where his brother-in-law and friends lived. The following January, he moved to Milwaukee, where some other friends lived. Through the International Learning Center and Catholic Charities, he's been learning English. Through IndependenceFirst, a local service provider and advocacy organization for people with disabilities, he's learning how to interview and apply for a job.

Read more from Journal Sentinel: http://www.jsonline.com/entertainment/musicandnightlife/blinded-by-landmine-in-myanmar-refugee-pours-heart-into-music-b99206935z1-246631501.html#ixzz2u94WX2UM
Follow us: @JournalSentinel on Twitter
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Asielzoeker moet vier maanden de cel in


afbeelding
 Foto: Jos Schuurman/FPS

Een 32-jarige asielzoeker uit Libië is veroordeeld tot vier maanden cel, omdat hij vorig jaar januari een medebewoner van het AZC in Oude Pekela met een mes in zijn arm stak.
De man haalde tijdens een ruzie uit naar het gezicht en de hals van het slachtoffer, dat zich met zijn armen verweerde. De rechter vindt poging tot zware mishandeling bewezen.

Na de steekpartij werd de Libiër uit het AZC gezet. Om aan geld te kom brak hij in bij een autodealer en werd op heterdaad betrapt. Hij moet daarvoor 1500 euro schadevergoeding betalen.

De celstraf geldt ook voor een winkeldiefstal en het tot twee keer toe overtreden van een toegangsverbod.


Bron RTV NOORD: http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=130702


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Nederlandse vertaler krijgt te horen dat hij als EU-burger als freelancer niet in België mag wonen


 Een Nederlander die onder rmeer Vlaamse gedichten vertaald heeft dacht zijn woon- en werkplek naar Antwerpen te verplaatsen. Maar aangezien hij als freelancer werkt wil België hem niet hebben want wie zegt dat hij geen beroep op een uitkering gaat doen. In zijn artikel waar ik hieronder naar zal linken vertelt hij over hoe dat alles in zijn werk aan het gaan is en ook over andere problemen waar je als EU-immigrant tegenaan loopt als je in België wilt gaan wonen.

Lees hier zijn verhaal (in het Engels) http://carcanetblog.blogspot.co.uk/2014/02/dutch-literary-translator-faces.html (het kan zijn dat u even moet doorklikken)
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

20 februari 2014

From an immigrant on foodstamps to a billionaire


For Koum, 38, the windfall would stand in stark contrast to his years as a teenager, when his family relied on food stamps after emigrating from Ukraine. The experience of living in a country where phone lines were often tapped, instilled the importance of privacy in him, said Jim Goetz, a partner with Sequoia Capital Ltd., WhatsApp’s lone venture capital investor.

WhatsApp doesn’t collect information like name, gender, address or age. Instead, users are approved after their phone numbers are authenticated.
“It’s a decidedly contrarian approach shaped by Jan’s experience growing up in a communist country with a secret police,” said Goetz in a blog post yesterday on Sequoia’s website. “Jan’s childhood made him appreciate communication that was not bugged or taped.”


Lees het volledige artikel hier:  http://www.bloomberg.com/news/2014-02-20/whatsapp-s-founder-goes-from-food-stamps-to-billionaire.htmlIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Volgens Defence for Children is er nogal wat aan te merken bij houding IND t.o.v. minderjarige alleenstaande asielzoekers/vreemdelingen

Defence for Children stelt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voogden van alleenstaande minderjarige asielzoekers onder druk zet om vertrouwelijke informatie te geven, zodat het kind kan worden uitgezet.

Ook beschrijft het rapport de positie van de oudere alleenstaande asielzoeker, die op grote campussen het slachtoffer dreigt te worden van mensenhandel en prostitutie.

Lees hier meer: http://www.nu.nl/politiek/3706127/ind-zet-voogden-minderjarige-asielzoekers-druk.htmlIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Afwijzing verblijfsvergunning asielzoeker Iragh voorlopig ingetrokken

 Asielzoeker Iragh Ebrahimi uit Tegelen krijgt een extra kans.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de afwijzing voor een verblijfsvergunning voorlopig ingetrokken. De IND heeft besloten dat er eerst een hoorzitting plaats moet vinden om het verhaal van Iragh nog een keer te horen.
Ouders vermoord
De 18-jarige Afghaan die samen met zijn oma in Tegelen woont, moet van de IND het land uit. De dienst gelooft niet dat de ouders van Iragh in Afghanistan zijn vermoord door de taliban. Oma, die wel in Nederland mag blijven, is het enige overgebleven familielid dat Iragh nog heeft. Mede daarom heeft hij bij de IND gevraagd of hij op humanitaire gronden in Nederland kan blijven.
Iragh Ebrahimi reageert positief op de hoorzitting: "Ik ben blij dat de IND de negatieve beslissing heeft ingetrokken en ze het nog een keer willen bekijken".
Extra kans
Zijn advocaat Marianne Rinkes ziet het als een extra kans voor Iragh: "Het is zeker een kans om bepaalde zaken extra te benadrukken tijdens de hoorzitting".
Naar verwachting zal de hoorzitting binnen enkele maanden plaats vinden.

Dit artikel staat op de site van L1 de regionale omroep voor Limburg: http://www.l1.nl/nieuws/244407-afwijzing-verblijfsvergunning-asielzoeker-iragh-voorlopig-ingetrokkenVenlo achter schermen actief voor asielzoeker Iragh

De gemeente Venlo is achter de schermen actief bezig met de kwestie rond asielzoeker Iragh Ebrahimi.
De 18-jarige jongen uit Afghanistan woont samen met zijn oma in Tegelen. Zij mag blijven, maar hij moet het land uit omdat hij niet kan bewijzen dat zijn ouders zijn vermoord door de taliban. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gelooft dat verhaal niet.

'Stille diplomatie'
Het gemeentebestuur zegt in een reactie dat ze de "weg van de stille diplomatie" bewandelen. Volgens het college is dit een "individuele kwestie die niet gebaat is bij een sterk gepolitiseerd debat".

Eerder lieten onder meer PvdA-wethouder Ramon Testroote en CDA-raadslid Aissa Meziani zich uit over de positie van Iragh. Beide ondertekenden ze de petitie 'Iragh moet blijven'.

 Dit artikel staat op de site van L1 de regionale omroep voor Limburg: http://www.l1.nl/nieuws/244401-venlo-achter-schermen-actief-voor-asielzoeker-iragh

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Medewerker backoffice publiekszaken inzake vreemdelingen en naturalisatie bij Gemeente Beek (L)


 Beschrijving

Handelt zelfstandig (aan)vragen af binnen de afdeling Publiekszaken, in het bijzonder de complexe vraagstukken, welke betrekking hebben op het taakveld Burgerlijke stand (met name waarbij het vreemdelingen betreft), naturalisatie en optie en de GBA;
Uitvoeren complexe mutaties in GBA;
Optimaliseren kwaliteit van de GBA en de Burgerlijke Stand;
Controle werkzaamheden op het gebied van de GBA en de Burgerlijke Stand;
Is inhoudelijke vraagbaak voor de overige medewerkers;


Functie-eisen

MBO+ tot HBO opleidingsniveau / werk- en denkniveau
een aantal relevante ervaringsjaren binnen de taakvelden van de Publiekszaken
Opleidingen gevolgd op het vakgebied van de Burgerlijke Stand en de GBA, zoals BABZ en GBA specialist (of vergelijkbaar)
Senioriteit op het gebied van Burgerlijke Stand en GBA
Kennis van IPR (Internationaal Personen Recht)
Ambtenaar Burgerlijke Stand
Kennis van Cipers en AS400 is een pré
Complexe klantcontacten (in- en externe klantcontacten)
Behoorlijke mate van verantwoordelijkheid (incl. afbreukrisico)


Wat wij bieden
Het betreft een parttime functie voor 24 uur per week
Contactgegevens
e-mail: HeerlenLA@startpeople.nl
telefoon: 0455608000

http://www.vacaturebase.nl/734736/vacatures/Medewerker-back-office-publiekzaken.htmIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: vacancy IOM Programme Officer (Migration Health)


Position Title :
Programme Officer (Migration Health)
Duty Station
:
Nairobi, Kenya
Classification
:
Official, Grade P2
Type of Appointment
:
Fixed term, one year with possibility of extension
Estimated Start Date :
As soon as possible
Closing Date :
March 04, 2014
Reference Code
:
VN 2014/07(O)-EXT

Read the rest here: http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/About-IOM/recruitment/VN_2014_07.pdf


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vrijwilligersbaan: Maatschappelijk begeleider vluchtelingen te Zuidlaren (Dr)


Locatie Zuidlaren: Begeleiden van vluchtelingen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Werkzaamheden
Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen daarom maatschappelijke begeleiding.
Aan de hand van een checklist worden alle basiszaken (zoals huisarts, tandarts, school) samen met de vluchteling geregeld. De vluchteling wordt praktisch wegwijs gemaakt in en geïnformeerd over de gemeente (loketten, diensten, winkels, verenigingen, activiteiten) en Nederlandse wet- en regelgeving. De vluchteling leert omgaan met zijn eigen financiën, post en administratie. Door middel van persoonlijk contact en (groeps)activiteiten ondersteunt de vrijwilliger de vluchteling bij het opbouwen van een sociaal netwerk, begrip over de Nederlandse cultuur, gebruiken, normen en waarden.
De Maatschappelijk begeleider werkt onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en samen met andere vrijwilligers. Een traject Maatschappelijke begeleiding duurt anderhalf jaar, waarbij wekelijks ongeveer tien uren begeleiding wordt gegeven aan (het gezin van) de vluchteling.
Functie-eisen
Voor deze functie zoekt VluchtelingenWerk mensen die stevig in hun schoenen staan; tijd en energie over hebben om vluchtelingen te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan; veel praktische kennis van de Nederlandse samenleving hebben; goede sociale vaardigheden en interesse/respect voor andere culturen en bereid zijn tot het volgen van cursussen.
VluchtelingenWerk biedt
samenwerking met andere vrijwilligers, interne (basis)opleiding en trainingen, reis- en onkostenvergoeding en professionele ondersteuning vanuit de organisatie.
Reacties
via de mail naar Tatiana Ockeloen, tockeloen@vwnn.nl of via tel. 0592-310295 (maandag, dinsdag en vrijdag).

 Hier gevonden: https://www.vluchtelingenwerk.nl/welkom/maatschappelijk-begeleider-vluchtelingen

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vacature: Trainer Meet2Know (vrijwilligerswerk in Groningen, Friesland, Drenthe)

Printvriendelijke versieSend by email
Vluchtelingenwerk is dringend op zoek naar meerdere trainers voor het scholenproject Meet2Know! Werkgebied: Groningen, Friesland, Drenthe.
Meet2Know:
wil jongeren met verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen. Leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo zullen gezamenlijk met vluchtelingenleerlingen excursies voorbereiden én uitvoeren.
De lessen vinden plaats op verschillende scholen (van vmbo tot gymnasium en roc’s) in Groningen, Drenthe en Friesland
Als Trainer:
Ga je tijdens 4 theorielessen in op verschillende onderwerpen die kunnen spelen binnen een multiculturele samenleving. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van maatschappelijke organisaties en rolmodellen.
Begeleidt en coach je de jongeren tijdens de organisatie en de uitvoer van drie excursies.
Onze Trainer:
– Heeft affiniteit met jongeren
– Kan met groepen werken
– Staat stevig in zijn of haar schoenen
– Heeft kennis van de maatschappelijke en sociale kaart van Nederland
VluchtelingenWerk biedt een inwerkprogramma bestaande uit een training en begeleiding tijdens de eerste lessen. Er is regelmatig overleg met alle trainers. Je geeft per serie gastlessen aan of  je inzetbaar bent. VluchtelingenWerk biedt reis- en onkostenvergoeding.
Waarom trainer worden voor Meet2Know?
Je werkt mee aan een project dat de beeldvorming van jongeren rondom vluchtelingen bijstelt.
Je doet ervaring op in les-/training geven.
Interesse?
Voor aanvullende informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Amina Mohamed, e-mail:
amohamed@vwnn.nl, telefoonnummer: 06-19661883.
Het project Meet2Know is onderdeel van het project POLRAD- de kracht van lokale rolmodellen ter preventie van polarisatie en radicalisering. Dit project, gesubsidieerd door de EU en het VSB fonds is een samenwerking tussen: CMO Groningen, MJD Groningen, Jongerenwerk Barkema & de Haan,
Overstag Uitvoering, VluchtelingenWerk Noord-Nederland


 Hier gevonden: https://www.vluchtelingenwerk.nl/welkom/trainer-meet2knowIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vacature: Inburgeringsdocent NT2 (betaalde functie)

Printvriendelijke versieSend by email
In Dokkum start VluchtelingenWerk Noord-Nederland binnenkort met een derde groep inburgeraars. Dit houdt in dat we voor die locatie een NT2 docent zoeken voor 10 uur.

Algemene informatie
VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor de drie noordelijke provincies een inburgeringsaanbod ontwikkeld, dat bestaat uit groepslessen (gegeven door een gecertificeerde NT2 docent) en groeps- en individuele begeleiding door vrijwillige taalcoaches. Daarnaast volgen de inburgeraars een participatief traject.
De groepsactiviteiten worden op dit moment aangeboden in Groningen, Winsum, Dokkum, Drachten, Heerenveen, Sneek, Assen en Emmen.
De docenten hebben een belangrijke taak binnen het Plan van Aanpak. Ze zijn verantwoordelijk voor het groeps- en individuele aanbod en de educatieve voortgang van het traject tot en met het examen met diploma.
Inburgeraars die hun traject volgen bij VluchtelingenWerk krijgen in heel Nederland hetzelfde aanbod. De methode die hiervoor gebruikt wordt: AAP, Breekijzer, IJsbreker en De Finale. De gebruikte methodiek staat in de bijlage omschreven. Hierdoor kan elke inburgeraar na een verhuizing de inburgering elders bij VluchtelingenWerk ongehinderd voortzetten.
VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft het keurmerk: Blik op Werk.

Taken
 • Startniveau en objectief individueel aanbod deelnemers vaststellen en monitoren naar aanleiding van INT2 of TINA toetsgegevens, plan op maat schrijven, ondertekening cursuscontract;
 • Verzorgen van de groepslessen (3 keer 2,75 uur);
 • Werven en coachen van de (NT2)vrijwilligers voor ondersteuning tijdens de groepslessen;
 • Registratie van gegevens;
 • Examenmoment vaststellen en het inhoudelijk verzorgen van de ontheffingen van examens;
 • Werken volgens de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door VluchtelingenWerk;
 • Vragen beantwoorden over de lesmethode en de eindtermen van de Wet Inburgering;
 • Communicatie over de huiswerkondersteuning, e-learning, participatief leren met de vrijwilligers via VVSi en intervisie activiteiten;
 • Coaching vrijwilligers bij leer- of motivatieproblemen;
 • Deel nemen aan voortgangsbijeenkomsten met taalvrijwilligers en coördinatoren;
 • Deel nemen aan de landelijke intervisiebijeenkomsten.

Vereiste competenties
 • Gecertificeerd als NT2 docent (volgens de richtlijnen van Blik op Werk) en minimaal
 • 2 jaar aantoonbare werkervaring als NT2-docent (bij de trajecten: alfabetisering, inburgering en staatsexamen I en II);
 • Kan zowel lesgeven aan een groep als individuen coachen;
 • Is bekend met de vereisten van de nieuwe Wet Inburgering;
 • Heeft ervaring met gedifferentieerd onderwijs en diverse methodieken;
 • Is flexibel (mogelijk lessen in de avonduren), proactief, creatief en oplossingsgericht;
 • Heeft affiniteit met deelnemers met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond.

Randvoorwaarden
Het hoofd bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor
 • de contacten met het DUO
 • de facilitering (ruimten, boeken, computers)
De coördinator van de lokale groepen is verantwoordelijk voor
 • de werving, intakegegevens en toetsgegevens van de inburgeraar
 • de koppeling en coaching tussen inburgeraar en taalcoach en het participatief leren
 • de scholing en coaching van de vrijwilligers (op gebied van taalcoaching en VVSi)
 • de organisatie van de intervisiebijeenkomsten
Sollicitaties per mail richten aan Marianne Tiel, mtiel@vwnn.nl  de sluitingsdatum is 4 maart.

Hier gevonden: https://www.vluchtelingenwerk.nl/welkom/inburgeringsdocent-nt2In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vacature: Project Officer "Support to the Silk Routes Partnership for Migration under the Budapest Process"


Job Location: Vienna, Austria
Duration: 10 months
Closing Date: Feb 23, 2014Summary

ICMPD is looking for qualified candidates to fill the above-mentioned position. The project "Support to the Silk Routes Partnership for Migration" has been developed in the framework of the Budapest Process, one of the longest standing cooperation frameworks on migration for Europe and its eastern neighbours. Since 2010, the so-called Silk Routes countries - among others Afghanistan, Iraq and Pakistan - have joined the process as new participating states. Following this regional expansion and marking the process's 20th anniversary, "A Silk Routes Partnership for Migration" was adopted at the 5th Budapest Process Ministerial Conference in April 2013 in Istanbul, focusing on six priority areas and concrete follow-up of these through projects and actions. The present project aims at contributing to the concrete implementation of the Silk Routes Partnership for Migration under the Budapest Process by strengthening the migration management capacities of the Silk Routes countries Afghanistan, Iraq and Pakistan.

Downloads Qualification and Experience
 Excellent oral and written communication skills in English and one of the Silk Routes
languages (Arabic, Dari, Urdu or Pashto) are essential, including the ability to prepare
briefs, background papers, presentations, speeches, etc.
 An advanced university degree (Master's degree or equivalent) in a relevant area
 Minimum of 3 years of experience in the migration field
 Prior working experience in and with the Silk Routes Region is essential
 Clear and sound understanding of migration issues, especially within the framework
of external cooperation and capacity building
 Substantial knowledge of migration issues in the Silk Routes Region
 Has corresponding knowledge in the area of training, in particular, development and
delivery of migration training programmes and data management
 Ability to draft reports, work plans and budgets
 Ability to work in a multicultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect
for diversity
 Excellent interpersonal and communication skills

Hier gevonden: www.icmpd.org/Vacancy-Detail.1666.0.html?&tx_contactdb_pi2[backPid]=1665&tx_contactdb_pi2[vacancy]=519


Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator