De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 april 2013

Onvrede over Toets Gesproken Nederlands. Petitie ertegen gestart

 Overgenomen van Annelies Braams van NedLes:

 "TGN Weg Ermee; petitie gestart

Over de Toets Gesproken Nederlands, onderdeel van het inburgeringsexamen, is veel ophef, maar hij is er nog steeds. Daarom zijn wij nu een petitie gestart: TGN Weg ermee.
Laten we de minister laten weten dat wij - docenten, taalkundigen, cursisten, inburgeraars, toetsdeskundigen, Neerlandici, examinatoren, partners van inburgeraars, werkgevers van inburgeraars, eigenaren van taalscholen, specialisten op het gebied van Nederlands als Tweede Taal, specialisten op het gebied van inburgeren, en wat dan ook - van mening zijn dat de Toets gesproken Nederlands zo snel mogelijk moet worden afgeschaft!

U kunt de petitie ondertekenen op: http://tgnwegermee.petities.nl

Meer over de petite en onze bezwaren tegen de TGN is te lezen op http://www.nedles.nl/tgn
"
-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

De belangen van een kind wanneer dat langdurig in een land heeft gewoond (Britse uitspraken)

Een beroep op artikel 8 EVRM doen in het kader van het recht op privé-leven kunnen zowel rechtszoekenden hier in Nederland als aan de overkant van de plas in het land van Yorkshirepudding en thee met melk.

Bij deze zal ik twee uitspraken aanstippen die de Engelse Upper Tribunal, (dezelfde rechter Blake) daar de instantie voor hoger beroep in het vreemdelingenrecht, recent heeft gedaan.

In de eerste zaak gaat het over Iraanse asielzoekers. Blijkbaar gaat er van alles mis in de procedure waarbij pa ruzie krijgt met zijn advocaat en ook de rechter het duidelijk een soepzooi vindt. Echter de rechter zet wel een paar punten op een rijtje inzake het belang van minderjarige kinderen die langdurig in een land hebben verbleven. Ook stelt hij dat een rechter ambtshalve moet toetsen of de belangen van een kind in het kader van artikel 8 EVRM niet worden geschonden. Azimi-Moayed and others (decisions affecting children; onward appeals)[2013] UKUT 197(IAC), 26 maart 2013 http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00197_ukut_iac_2013_ha_iran.html

De andere zaak gaat over een Pakistaanse mevrouw getrouwd met een Duitse meneer die jarenlang in Engeland woonden omdat meneer daar een succesvol bedrijf had. Meneer wordt ziek en mevrouw wil een status als langdurig ingezetene. Dat gaat allemaal niet door vindt de rechter maar dan komt de vraag op of wel kan worden gezegd dat ze dan als gezin terug kunnen naar Duitsland. Want het gezin heeft (Duitse) kinderen en die wonen al heel lang met de ouders in Engeland. De rechter vernietigt de uitspraak in eerste aanleg en vindt dat er nog maar eens goed naar de artikel 8 EVRM aspecten op dat punt moet worden gekeken. Zubair (EEA regs: self-employed persons) [2013] UKUT 196(IAC), 26 maart 2013 http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00196_ukut_iac_2013_sz_pakistan.html

Wellicht kunnen deze zaken voor u ter inspiratie dienen. Bijvoorbeeld in zaken waarbij een beroep wordt gedaan op het Kinderpardon maar de aanvraag wordt afgewezen.


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

23 april 2013

Dutch Court asks Court of Justice to rule on the limits of verification of the sexual orientation of asylum seekers

On March 20, the Judicial Division of the Netherlands Council of State referred three cases concerning asylum seekers who claim to have been persecuted on account of their sexual orientation to the Court of Justice for a preliminary ruling. Pursuant to Article 10(1)(d) Qualification Directive, groups with a common characteristic of sexual orientation may fall within the ambit of the minimum level of protection afforded by European asylum law. However, during the initial procedure the asylum seekers concerned failed to convince the Dutch immigration service that they were gay and their application was subsequently denied.
On appeal, their lawyers argued that the mere statement that one is gay, lesbian or bisexual is sufficient proof of an asylum seeker’s sexual orientation. Moreover, the lawyers submitted, any further verification of their sexuality is contrary to, inter alia, Articles 3 and 7 of the Charter of Fundamental Rights. The Council of State accepted that some questions pertaining to the way in which the applicant experiences, sexually or otherwise, his sexual orientation or how and when the applicant became aware of his sexual orientation may be contrary to the right to personal integrity (art. 3 (1) Charter) and the right to private life as guaranteed in Articles 3 and 7 of the Charter of Fundamental Rights and asked the CJEU for guidance on this point. In this post, I will use queer theory in an attempt to substantiate the argument that verification ought to be considered contrary to human rights standards.
The three problems of verifying sexual orientation
This preliminary reference reflects the increasing awareness of the distinct challenges that refugees persecuted on account of their sexual orientation face vis-à-vis other groups.[1] For example, last year the Dutch Council of State already asked whether a decision to deny an application with the argument that an asylum seeker may avoid persecution in their home country by remaining discreet about their sexual orientation is contrary to EU law or not. In other words: whether EU law prohibits that asylum seekers are send back into the closet by Member States. In the same judgement, it also asked whether lesbian, gay or bi asylum seekers can be returned to countries where same sex sexual activities are a criminal offense. This reference is still pending before the Court. The Council of State is now asking  the Court to deal with another sensitive topic: what methods are allowed to verify the sexual orientation of an asylum seeker?
Verification of sexual orientation entails a number of problematic aspects on three levels, namely: the individual case, the conceptual and the societal level.
Intimate Questioning and “The Normal Homosexual”
Turning first to the individual cases. Research into the way in which sexual orientation in individual cases is verified in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Canada and the Netherlands has shown that it may involve inappropriate questioning and is subject to a certain degree of prejudice and bias.[2]
An example of inappropriate questioning is illustrated in a Dutch case in which an applicant was asked to give details of sexual intercourse and the subsequent finding that the applicant had lied about his sexual orientation because he did not tell what position he took in bed. Such questioning is clearly contrary to international standards and thankfully rare in the Netherlands. The decision was quashed on appeal.
However, other types of prejudice are more common. Questions asked and conclusions inferred from answers indicate that immigration officers tend to compare the statements of applicants to their expectations of what is “normal” for gay, lesbian, bisexual, transgender or intersex people.

Lees verder: http://europeanlawblog.eu/?p=1720


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

'Sluit asielzoekers niet langdurig op aan de grens'

'De Gesloten Verlengde Asielprocedure moet worden afgeschaft', zeggen VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR in een rapport dat vandaag gepresenteerd is. VluchtelingenWerk en UNHCR vinden dat asielzoekers die niets anders hebben gedaan dan asiel aanvragen, niet achter de tralies thuishoren. “Het is niet uit te leggen aan mensen die naar Nederland kwamen om hun leven te redden, waarom zij in gevangenschap hun asielprocedure moeten doorlopen”, aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland.

Asielprocedure in gevangenschap
Alle asielzoekers die via Schiphol naar Nederland komen, doorlopen hun asielprocedure in gevangenschap. Wanneer de IND meer tijd nodig heeft om te beslissen op hun asielverzoek dan de 8 dagen van de algemene asielprocedure, komen asielzoekers in de zogeheten Gesloten Verlengde Asielprocedure (GVA) terecht. Hun detentie kan dan nog maanden voortduren. Deze behandeling staat in schril contrast met asielzoekers die over land naar Nederland reizen: zij doorlopen hun asielprocedure in een open asielzoekerscentrum. “Ik kwam naar Nederland om mijn leven te redden, maar belandde in de gevangenis”, aldus Hamed uit Iran over zijn ervaringen in detentie.

Grensdetentie niet verplicht
De overheid ziet het weigeren van de toegang van asielzoekers aan de grens, en dus detentie, als verplichting op basis van de Schengengrenscode. Uit dit rapport blijkt dat toegangsweigering echter helemaal geen verplichting is. De overheid kan op grond van de humanitaire clausule asielzoekers toelaten tot het Nederlands grondgebied, zodat zij, net als asielzoekers die over land naar Nederland reizen, in een open asielzoekerscentrum hun asielprocedure doorlopen. UNHCR en VluchtelingenWerk vinden daarom dat de overheid gebruik moet maken van deze clausule. “Het was voor mij erg moeilijk om mijn jaar in gevangenschap te beschrijven”, zegt Rasiah uit Sri Lanka, “mijn maag keert zich om als ik er aan terugdenk”.

Detentie minder vaak en korter
Uit het onderzoek blijkt dat de Gesloten Verlengde Asielprocedure minder vaak wordt toegepast dan voorheen;in 2012 werden vijftig asielzoekers naar deze procedure verwezen, terwijl dat in 2009 nog 92 mensen waren. Ook de duur van de detentie wordt korter. In 2012 is de gemiddelde detentieduur volgens de IND 39 dagen, terwijl dit in 2009 nog 62 dagen waren. De dalende trend die in een eerder rapport naar voren kwam, zet dus door. Maar ondanks dat de duur van de detentie korter wordt, zijn er ook onacceptabele uitschieters bij van 178 dagen. “Het is positief dat detentie minder vaak voorkomt en minder lang duurt. Maar de overheid moet nu doorpakken. Er ligt hier echt een kans om het asielbeleid humaner te maken”, aldus beide organisaties.

Schaf de Gesloten Verlengde Asielprocedure af
UNHCR en VluchtelingenWerk vragen al jaren aandacht voor de Gesloten Verlengde Asielprocedure. René Bruin van UNHCR Nederland; “In 1986 stelden we al dat je asielzoekers in principe niet moet detineren. Als toch een detentiemaatregel wordt opgelegd moet die noodzakelijk en proportioneel zijn, na een individuele afweging. Die afweging vindt in Nederland niet plaats.” Op basis van dit rapport concluderen beide organisaties dat er geen humanitaire, juridische, noch praktische legitimiteit is om deze lengde asielprocedure nog langer in stand te houden. Daarom pleiten VluchtelingenWerk en UNHCR voor het afschaffen van de gesloten verlengde asielprocedure.

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/sluit-asielzoekers-niet-langdurig-op-aan-de-grens.php

In een reactie laat het ministerie weten met alternatieven bezig te zijn. Een woordvoerster wil verder alleen kwijt dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie komende zomer een visie naar de Kamer zal sturen over detentie van asielzoekers. volgens http://www.nu.nl/binnenland/3404832/asielprocedure-moet-schop.html


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Asielzoekers uit Vluchtkerken vragen amnestie. Is dat geen kwijtscheling van straf?

Vertegenwoordigers van ruim 150 uitgeprocedeerde asielzoekers  die nu in "de Vluchtkerken" in verblijven dienen donderdagmiddag bij Paleis Noordeinde in Den Haag een verzoek in bij koningin Beatrix om collectieve amnestie. Beetje rare bewoording aangezien amnestie toch volgens mij op kwijtschelden straf ziet.

Lees meer hier: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3430607/2013/04/23/Asielzoekers-uit-Vluchtkerken-vragen-amnestie.dhtml-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

21 april 2013

VACATURE: Intermediair Proces Terugkeer en begeleider van Vreemdelingen

Startdatum

01-05-2013

Einddatum

01-10-2013

Bedrijfsprofiel

Voor een van onze opdrachtgevers, een agentschap van een ministerie, zijn wij op zoek naar een intermediair "proces terugkeer en begeleider van vreemdelingen". De opdracht bestrijkt 20 tot 36 uur per week op de locatie Assen en in het buitenland (met name voormalige Oostbloklanden).

Functie omschrijving

Voor onze opdrachtgever zoeken wij een intermediair met minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring heeft op het gebied van het proces van de terugkeer en begeleiding van vreemdelingen naar de landen van herkomst.
Het zwaartepunt van de functie ligt in een nationaal en internationaal netwerk in de landen van herkomst van de vreemdelingen en het bekend zijn met de nationale en internationale regelgeving inzake het terugkeerproces (van belang is het bekend zijn met de lokale overheden in het buitenland). Alsmede ook het borgen en verbeteren van het proces van terugkeer en begeleiding van de vreemdeling naar het land van herkomst. Denk hierbij ook aan het netwerken met ketenpartners van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en de geestelijke gezondheidszorg. Het betreft de terugkeer van een groep van vreemdelingen met psychische stoornissen die niet zelfredzaam zijn. Deze groep kan niet via de luchthavens vertrekken vanwege die ontbrekende zelfredzaamheid.

Functie vereisten

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare en relevante werkervaring op het gebied van het proces terugkeer en begeleiding van vreemdelingen;
 • Analytisch en sterke communicatieve vaardigheden;
 • Beschikken over (natuurlijke) overtuigingskracht en in staat om ‘plooien glad te strijken;
 • Beschikt over een nationaal en internationaal netwerk binnen de verschillende Ministeries, ketenpartners van het Ministerie van V&J en de geestelijke gezondheidszorg;
 • Beschikt over veel buitenland ervaring in de voormalige Oostbloklanden en dus bekend met de internationale wetgeving en de lokale overheden in het terugkeerproces;
 • Kennis van de geldende procedures en regelgeving omtrent het terugkeerproces van Vreemdelingen.

Locatie

Assen

Publicatiedatum

19-04-2013

Sluitingsdatum

25-04-2013

Contactpersoon

Renate van de Pol


Vindplaats: http://www.posg.nl/vacatures/vacature-intermediair-proces-terugkeer-begeleider-van-vreemdelingen-422506-11.html?utm_source=werkgever-vacatures.nl&utm_medium=organic-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Herhaalde asielaanvraag nu omdat iemand homo is, geen novum (uitspraak)

LJN: BZ8056,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 13 / 7049 en AWB 13 / 7048
Datum uitspraak: 03-04-2013
Datum publicatie: 19-04-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Inhoudsindicatie: Herhaalde aanvraag / homoseksualiteit / prejudiciële vragen Verzoeker legt aan zijn herhaalde aanvraag ten grondslag dat hij sinds zijn twaalfde of dertiende levensjaar homoseksueel is en verzoekt om aanhouding van zijn zaak in verband met de prejudiciële vragen die de Afdeling op 20 maart 2013 heeft gesteld over de wijze waarop de geloofwaardigheid van iemands gestelde seksuele geaardheid mag worden beoordeeld. De voorzieningenrechter heeft het aanhoudingsverzoek afgewezen. In de eerste plaats komt de voorzieningenrechter, gelet op het door hem in acht te nemen toetsingskader, eerst toe aan een beoordeling van de wijze waarop het bestreden besluit tot stand is gekomen indien sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden of een relevante wijziging van recht. In de tweede plaats ziet de voorzieningenrechter in dit geval geen belemmeringen om, nu verzoeker geen documenten heeft overgelegd, bij de zelfstandig door hem te beantwoorden vraag of sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden of een relevante wijziging van recht, het rapport van gehoor van 7 maart 2013 als uitgangspunt te nemen. De voorzieningenrechter verwijst naar paragrafen 195 en 199 van het UNHCR Handbook en artikel 4 van de Definitierichtlijn en is van oordeel dat verzoeker zich vragen met betrekking tot zijn gestelde seksuele geaardheid dient te laten welgevallen, mits deze vragen zorgvuldig en in een niet-bedreigende omgeving zijn gesteld en de mogelijkheid bestaat om te klagen over een te ver gaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verzoeker. Onder verwijzing naar hetgeen daarover in de uitspraken van de Afdeling van 20 maart 2013 is overwogen is de voorzieningenrechter van oordeel dat de Nederlandse asielprocedure deze waarborgen afdoende biedt.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

-------------

Nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden
14. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verzoeker aan zijn onderhavige aanvraag geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden ten grondslag gelegd. Hiertoe wordt overwogen dat verzoeker zijn gestelde homoseksuele geaardheid reeds ten tijde van de eerdere besluitvorming naar voren had kunnen en moeten brengen nu verzoeker volgens zijn eigen verklaringen zijn homoseksuele geaardheid al in zijn land van herkomst had ontdekt. Het standpunt van verzoeker, dat hij uit schaamte zijn geaardheid niet eerder naar voren heeft gebracht doet er naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aan af dat van verzoeker verwacht mag worden dat hij tijdens zijn eerdere asielprocedures op enigerlei wijze, hoe summier ook, over zijn homoseksuele geaardheid had verklaard. De voorzieningenrechter verwijst in dit kader naar een uitspraak van de Afdeling van 13 januari 2012, LJN: BV1584.

15. De voorzieningenrechter is bovendien van oordeel dat verzoeker slechts summier heeft verklaard over zijn innerlijke bewustwordingsproces en over hoe hij aan zijn seksuele geaardheid invulling heeft gegeven. De voorzieningenrechter acht hiertoe redengevend dat het, in aanvulling op hetgeen in rechtsoverweging 10 reeds is overwogen en zoals blijkt uit de aangehaalde passages uit het UNHCR Handbook en artikel 4 van de Definitierichtlijn, op de eerste plaats aan de vreemdeling zelf is om te verklaren waarom hij of zij internationale bescherming behoeft. Dat de Afdeling in haar uitspraken van 20 maart 2013 aanleiding heeft gezien tot het stellen van prejudiciële vragen met betrekking tot de manier waarop de seksuele geaardheid van een vreemdeling vervolgens onderzocht mag worden, doet daar naar het oordeel van de voorzieningenrechter in het geval van verzoeker niet aan af. Verzoeker heeft in zijn vrije relaas en de daaruit voortvloeiende vragen slechts in zeer algemene bewoordingen verklaart over zijn seksuele contacten met jongens in Irak en zijn bewustwordingsproces aldaar. Daarnaast kan verzoeker geen namen noemen van de mannen met wie hij in Nederland seksueel contact heeft gehad en kan hij ook overigens niet meer verklaren over deze personen. Nu deze contacten onderdeel zijn van zijn homoseksuele geaardheid, doet dit verder afbreuk aan de geloofwaardigheid daarvan. Voorts stelt verzoeker dat hij in Nederland een organisatie heeft benaderd welke opkomt voor de rechten van homoseksuelen. De naam van deze organisatie kan verzoeker echter niet noemen.

16. Nu ten aanzien van verzoeker evenmin is gebleken van bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden, gaat de voorzieningenrechter niet over tot een inhoudelijke beoordeling van het thans bestreden besluit van 13 maart 2013, voor zover daarbij de herhaalde asielaanvraag van verzoeker is afgewezen. Het beroep, voor zover gericht tegen de afwijzing van de herhaalde asielaanvraag, zal dan ook ongegrond worden verklaard.


Voor de juristen onder u: De voorzieningenrechter is van mening dat er geen nova zijn en gaat dan toch in op de geloofwaardigheid. Maar als er geen nova zijn dan kom je daar toch niet eens aan toe of mag je er niet aan toekomen?

En de vraag over of iets geloofwaardig is lijkt hier bijna een volle toets en geen terughoudende.

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Schengenvisum nietig verklaard op Schiphol aan de grens (uitspraak)

LJN: BZ8057,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 13 / 8433 en AWB 13 / 8437
Datum uitspraak: 28-03-2013
Datum publicatie: 19-04-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: nietig verklaren Schengenvisum, Visumcode, Schengengrenscode.


7. Ingevolge artikel 34, eerste lid van de Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) wordt een visum nietig verklaard indien blijkt dat op het moment van afgifte niet aan de afgiftevoorwaarden voldaan was, met name indien er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat het visum op onrechtmatige wijze is verkregen. Een visum wordt in beginsel nietig verklaard door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die het heeft afgegeven. Een visum kan door de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat nietig worden verklaard; in dat geval worden de autoriteiten van de lidstaat die het visum heeft afgegeven van de nietigverklaring in kennis gesteld.

Voor zover van belang luidt artikel 32, eerste lid, van de Visumcode als volgt:
“Onverminderd artikel 25, lid 1, wordt een visum geweigerd:
a) indien de aanvrager:
(...)
ii) het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond;
(...)
of
b) indien er redelijke twijfel bestaat over de echtheid van de door de aanvrager overgelegde bewijsstukken of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan, de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aanvrager of over zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum.”

Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de verordening (EG) Nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) gelden – voor zover van belang – voor onderdanen van derde landen de volgende toegangsvoorwaarden voor een verblijf van ten hoogste drie maanden per periode van zes maanden:
a) in het bezit van één of meer geldige reisdocumenten of documenten die recht geven op grensoverschrijding;
(..)
c) het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven, alsmede beschikken over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het
voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde land, waar de toegang is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze middelen
rechtmatig te verwerven;
(…).
In artikel 5, tweede lid, van de Schengengrenscode is bepaald dat in Bijlage I een niet-uitputtende lijst van bewijsstukken staat die de grenswachter van betrokkene kan verlangen om na te gaan of aan de in het eerste lid van artikel 5 Schengengrenscode vermelde voorwaarden is voldaan.
8. Verweerder heeft - kort samengevat - het visum nietig verklaard, omdat is gebleken dat verzoekers op het moment van afgifte van het visum, niet aan de voorwaarden voor afgifte hebben voldaan, namelijk verzoekers hebben het voorgenomen reisdoel niet aannemelijk kunnen maken. Nu verzoekers (onder meer) niet in het bezit zijn van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning is hen de toegang tot Nederland geweigerd.

9. In hetgeen verzoekers hebben aangevoerd bestaat geen grond voor het oordeel dat niet van de juistheid van het proces-verbaal van bevindingen van 26 maart 2013 mag worden uitgegaan. Verzoekers hebben weliswaar aangevoerd dat verzoeker 1 slechts een beetje Engels spreekt en dat ook de communicatie met zijn broers in Noorwegen en Hongarije in het Engels verliep. Maar in het proces-verbaal staat vermeld dat het gesprek met verzoeker 1 is gevoerd in de Engelse taal en dat zowel de verbalisant, als verzoeker 1, die taal goed beheersen, terwijl verzoekers bovendien niet concreet hebben aangeven welke passages in het proces-verbaal niet juist zouden zijn. Daarnaast is het proces-verbaal van bevindingen van 26 maart 2013 niet enkel een weergave van de verklaring van verzoeker 1 en zijn broers, maar ook van de verklaring van de medewerker van de ambassade in Cairo.

10. Gelet op de inhoud van de op ambtseed opgemaakte processen-verbaal van bevindingen van 26 maart 2013 en 28 maart 2013 zoals weergeven onder rechtsoverweging 1, heeft verweerder zich – naar voorlopig oordeel – op het standpunt kunnen stellen dat twijfel is gerezen over de juistheid van het door verzoekers opgegeven verblijfsdoel en dat niet wordt voldaan aan de in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder c, van de Schengengrenscode genoemde toegangsvoorwaarde dat het doel en de omstandigheden van het verblijf gestaafd moeten kunnen worden. Meer in het bijzonder is hiertoe het volgende van belang. Uit evenbedoelde processen-verbaal volgt dat verzoekers bij hun visumaanvraag niet hebben verklaard dat zij ook naar Noorwegen wilden reizen om aldaar hun andere zoon/broer te bezoeken. Verder heeft de zoon / broer van verzoekers in Hongarije verklaard dat verzoekers eerst naar hem in Hongarije zouden reizen en dat hij en verzoekers samen zijn broer in Noorwegen zouden gaan bezoeken, hetgeen niet overeenstemt met de gang van zaken zoals die heeft plaatsgevonden. Verzoekers waren immers eerst van plan via Nederland naar Noorwegen te reizen om vervolgens pas door te reizen naar Hongarije. Voorts beschikken verzoekers niet over een geldig document voor grensoverschrijding (zie paragraaf A/4.2.1 van de Vreemdelingencirculaire). Zij beschikken namelijk over een door de autoriteiten van Palestina afgegeven paspoort, terwijl Palestina geen door Nederland erkende staat is. Ten slotte is nog van belang dat de Hongaarse autoriteiten van de nietigverklaring in kennis zijn gesteld en zij hiermee hebben ingestemd. Bij deze stand van zaken komt dan ook geen doorslaggevende betekenis toe aan de omstandigheid of door de Hongaarse autoriteiten bij de aanvraag of afgifte van de visa aan verzoekers al dan niet de voorwaarde is gecommuniceerd dat zij rechtstreeks naar Hongarije dienden te reizen.

11. Naar voorlopig oordeel is de nietigverklaring van de visa van verzoekers rechtmatig. Nu verzoekers niet in het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding en evenmin in het bezit zijn van een visum of een geldige verblijfsvergunning heeft verweerder hen de toegang tot Nederland kunnen weigeren.


.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl
-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Surinder Singh and Family Unity
In her reckless pursuit of lower immigration to the UK, Theresa May put UK citizens and settled people in a far less privileged position than EU nationals living in the UK. The rule changes Ms May implemented last year also meant that UK citizens living in other EU countries had more rights than if they lived in the UK. But thanks to a certain Mr Singh, they not only have more rights elsewhere in Europe, but they can bring them back to the UK under certain conditions. On the blogs and in the facebook groups of people affected by the family immigration rules, Surinder Singh has become a buzz word.


Surinder Singh himself was an Indian national working in Germany who married a British national who also worked there. They moved to the UK together, but the marriage broke down. Surinder was refused indefinite leave, then became an over stayer and deportation proceedings were initiated. In appealing against the proceedings it was argued that as his wife was a European citizen he should have originally been granted settlement rights, not the one year visa. In winning this case, in 1992, a legal precedent was set.

Bags

Now, twenty one years later we see people packing their bags and moving out of the UK to work in Europe and in doing so taking a major step towards reuniting their families in the UK. Dublin is a favourite, thanks to cultural similarities and a lack of language difficulties. But other destinations include in Italy, Spain, Germany and Portugal.

CONTINUE READING HERE : http://www.jcwi.org.uk/blog/2013/04/19/surinder-singh-and-family-unity?goback=.gde_1624427_member_233852021


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Kinderpardon: Tijd voor aanmelden bijna voorbij

Aanmelden Kinderpardon kan tot uiterlijk 26 april bij de IND!

Aanmeldingen voor het Kinderpardon moeten op vrijdag 26 april 2013 binnen zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Defence for Children roept advocaten op om te checken of zij hun aanvragen rond hebben voor alle kinderen die voor hun 18e vijf jaar in Nederland waren.

Het kantoor van de IND is op maandag 29 en dinsdag 30 april gesloten. Hoewel de overgangsregeling voor langdurig verblijvende kinderen formeel open staat tot 1 mei 2013 is het dus op z'n laatst op vrijdag 26 april mogelijk om een aanvraag voor het Kinderpardon te doen. Dat moet telefonisch.


Alles over het Kinderpardon 

Voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en geen verblijfsvergunning hebben, heeft de Nederlandse overheid een regeling gemaakt. Deze regeling wordt ook wel ‘Kinderpardon’ genoemd. Het Kinderpardon maakt het mogelijk dat zij - als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - in Nederland mogen blijven.

Wat is het Kinderpardon?

Voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en geen verblijfsvergunning hebben, heeft de Nederlandse overheid een regeling gemaakt. Deze regeling wordt ook wel ‘Kinderpardon’ genoemd. Het Kinderpardon maakt het mogelijk dat zij - als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - in Nederland mogen blijven. 

Video: Kinderpardon wat is dat?

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor het Kinderpardon?

Misschien is deze regeling wel op jou en je familie van toepassing. Als jij van deze regeling gebruik wilt maken, dan moet je een verblijfsvergunning aanvragen. Voordat je dat gaat doen, is het belangrijk om goed te lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Die voorwaarden zijn:
 • Je bent geboren na 29 oktober 1991.
 • Je hebt nog geen verblijfsvergunning, of je hebt nu een vergunning voor speciale gronden.
 • Er moet voor jou asiel zijn aangevraagd. Dat kun je zelf hebben gedaan of iemand heeft dat voor jou gedaan of (een van je) ouder(s) heeft asiel aangevraagd voordat je geboren was.
 • Die asielaanvraag moet zijn ingediend voordat je 13 jaar oud was.
 • Je hebt na die asielaanvraag en voor 1 februari 2013 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond.
 • Je hebt zonder onderbreking al die tijd contact gehad met de IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie. Ben je als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland gekomen? Dan komt daar ook nog voogdijinstelling Nidos bij.
 • Jij, je ouders, broers en zussen, zijn niet in aanraking geweest met de politie.
 • Niemand van jullie gezin wordt door de IND verdacht van een oorlogsmisdrijf.
 • Je hebt maximaal 1 keer een verkeerde naam of nationaliteit opgegeven.
 • Je hebt de EU niet verlaten zonder dat de IND dat wist.
 • Je belooft in een verklaring dat je alle procedures die nog lopen intrekt, als je een verblijfsvergunning krijgt.

Tot wanneer kan ik deze verblijfsvergunning aanvragen?

Dat kan tot 1 mei 2013. Als je voor 1 mei een aanvraag indient, val je onder de zogenaamde ‘overgangsregeling’. Dat is een tijdelijke regeling. De voorwaarden die hierboven staan, gelden voor de overgangsregeling.

Let op! Ook na 1 mei 2013 is er beleid voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven, de zogenaamde 'definitieve regeling'. De voorwaarden daarvoor zijn wel anders dan die gelden voor de overgangsregeling, je vindt ze in de ‘veelgestelde vragen’.

Is deze verblijfsvergunning ook voor mijn familie?

Jazeker. Als jij een verblijfsvergunning krijgt op grond van het Kinderpardon, kunnen jouw gezinsleden ook een vergunning krijgen. Het gaat dan om je ouders, broers en zussen. Zijn je broers of zussen meerderjarig? Dan krijgen zij alleen een verblijfsvergunning als zij nog bij jou en je ouders wonen. 
Ben je zelf inmiddels meerderjarig en heb je een eigen gezin? Dan komt ook je echtgenoot of partner in aanmerking voor een verblijfsvergunning en je minderjarige kinderen. Voor alle gezinsleden geldt dat zij hun aanvraag tegelijk met de jouwe moeten indienen.

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning voor het Kinderpardon aan?

Je moet de IND via een telefoongesprek laten weten dat je voor het Kinderpardon in aanmerking wilt komen. Je kunt zelf bellen via het telefoonnummer 0900 1234561. Dit kost € 0,10 per minuut plus de kosten voor het bellen met een mobiele telefoon. Of vraag je advocaat of de persoon die jouw belangen behartigt met de IND te bellen. Als jouw advocaat voor jou belt, dan moet hij met hetzelfde nummer bellen. De Ketenpartnerlijn kan hij hier niet voor gebruiken.

Wat gebeurt er na het telefonisch contact met de IND?

Je krijgt van de IND een brief dat je je via de telefoon hebt aangemeld. Daarna krijg je opnieuw een brief. Daarin staat dat je op een bepaalde datum bij een IND-loket langs moet gaan, waar je dan je aanvraag indient. Als de IND je aanvraag heeft gekregen, gaat een medewerker ermee aan de slag en krijg je een bericht waarin staat of je wel of niet een verblijfsvergunning krijgt.

Kan het gebeuren dat ik geen verblijfsvergunning krijg?

Ja, dat kan inderdaad gebeuren. In de beslissing die je van de IND krijgt, staat dan waarom je aanvraag is afgewezen. Je kunt dan wel in beroep. In de brief staat hoe je dat moet doen.

Kost het aanvragen van deze verblijfsvergunning geld?

Nee, je hoeft niet te betalen voor deze aanvraag. Dit geldt ook voor je gezinsleden.


Bron: http://www.ind.nl/Organisatie/Informatie-voor-jongeren/Pages/AllesoverhetKinderpardon.aspx
-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

18 april 2013

Tweede Kamer bediscussieert zaak Dolmatov over vreemdelingendetentie met Staatssecretaris Teeven

 http://nos.nl/nieuws/live/politiek24/ Hier kunt u de discussie live volgen.

Staatssecretaris vindt dat er niet veel structureel mis is.

Er wordt gevraagd naar alternatieven als een meldplicht.

Persoonlijk vind ik een meldplicht voor iemand die hier een gezin heeft wel een idee in combinatie met een birgsom.


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Judges halt French deportation of suspected Darfur rebels collaborator

 A French plan to return a failed asylum-seeker to Chad has been put on hold following a European Court decision today.
In today’s judgment in the case of Mo.M. v. France (application no. 18372/10), which is not final, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there would be:
a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights if Mo.M., who had been denied asylum, were to be sent back to Chad.
The case concerned the complaint of a Chadian national that deporting him to his country of origin would expose him to the risk of ill-treatment by the police there to punish him for allegedly siding with the rebels in Darfur.
After noting that in spite of an improvement in relations between Chad and Sudan, threats to people’s safety persisted in Chad, the Court found that the applicant had produced sufficient evidence that in view of his personal situation he would be exposed to a real risk of inhuman and degrading treatment if sent back to Chad.
The court decided unanimously to maintain the interim measure indicating to the French Government under Rule 39 of the Rules of Court that the applicant should not be deported until the court’s judgment had become final or the Court had decide otherwise.
More information

 Originally here: http://www.humanrightseurope.org/2013/04/judges-halt-french-deportation-of-suspected-darfur-rebels-collaborator/

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

16 april 2013

VACATURE: JURIDISCH SECRETARESSE (m/v) (Vreemdelingenrecht, familierecht, strafrecht)

Het Noorderhuis Advocaten
Standplaats Groningen 
 
Het Noorderhuis Advocaten is een klein advocatenkantoor, gelegen vlakbij het hoofdstation in Groningen. Op dit moment zijn 5 advocaten verbonden aan het kantoor.

Op het kantoor wordt een algemene praktijk uitgeoefend, waarbij de nadruk ligt op het Vreemdelingen- en Asielrecht, Personen- en Familierecht en Strafrecht. Ervaring in deze vakgebieden is daarom van belang.

De functie betreft een fulltime functie voor 40 uren per week. Kennis van office (outlook, word en excel) is vereist.

Aanvullende informatie 
 
Reactie (bij voorkeur via email):
Het Noorderhuis Advocaten
Any-Marieke Eleveld en Inge Zuidhoek
Zuiderpark 12, 9724 AG GRONINGEN
email: woude@hetnoorderhuis.nl
De sollicitatietermijn sluit op 23 april 2013
Acquisitie niet gewenst 
 
Bron: Dagblad van het Noorden (NDC)Bron: http://vacaturekrant.nl/vacatures/juridisch-secretaresse-m-v--groningen-administratief-secretarieel/1973772/

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

15 april 2013

In het kader van de discussie rond vreemdelingenbewaring is dit artikel met een Europees overzicht wellicht interessant.


Is there an alternative to locking up migrants in the UK?

If detention is a tool of war on irregular migration, then the damage on both sides is severe. But this war is not inevitable. There is a significant area of potential common interest in a fair system that works primarily by consent
Immigration detention is crudely effective. If the priority is to control migrants, it works - virtually no-one escapes from British detention centres these days. More importantly it works in symbolising, in reinforced concrete and razor wire, the government’s determination to enforce border security. For these reasons, its expansion in the UK has been inexorable: a record 28,909 migrants were detained in 2012, up 7% on last year.
Colnbrook Immigration Removal Centre Colnbrook Immigration Removal Centre
However, detention is far less successful at the complex business of actually managing migration. It is hardly a solution to immigration control, as detention spaces will always amount to a tiny fraction of the numbers of irregular migrants. It is also expensive and wasteful: recent research has found that £75 million per year is wasted on the unnecessary long-term detention of migrants who are ultimately released. 
It is well-established how harmful detention is for migrants: in the last 18 months alone, for example, the Home Office has four times been found by the High Court to have committed inhuman or degrading treatment of mentally ill migrants in detention. Recognising the damage done by detention to children, the Government introduced a new Family Returns Process in 2011 to minimise the detention of children, without acknowledging that any of the same logic applies to adults.
If detention is a tool of war on irregular migration, then the damage on both sides is severe.  But is this war interminable and inevitable? Are the interests of irregular migrants always diametrically opposed to those of governments? Are there alternatives to brute enforcement?

What are ‘alternatives to detention’?

The notion of ‘alternatives to detention’ is gathering momentum around the world in a wide range of contexts. The UN Refugee Agency, UNHCR, has chosen it as one of its key campaign focuses for 2013. The International Detention Coalition has analysed and promoted innovative projects around the world that systematically reduce the use of detention, by managing and supporting migrants in the community. A growing body of ideas and experiences undermines the logic of detention and enforcement as presuppositions of immigration control. Could it open up possibilities of radically refiguring the management of immigration to meet the needs of governments and migrants themselves?
The idea of alternatives to detention is slippery, being many things to many people. In the UK, it has amounted to a couple of failed pilots, which have demonstrated conclusively that little is achieved by moving refused migrant families to different (unlocked) accommodation and telling them to go home. The Millbank and Glasgow pilots appeared to cause unnecessary distress to families whilst failing to meet the government’s objectives. For once, all sides were in agreement that they were failures.
But elsewhere, very different projects have had opposite results by testing out principles associated with ‘case management’. This approach was first developed in Sweden in the 1990s but has become the object of international attention since 2006 when the hitherto hard-line Australian government used it to move away from mandatory indefinite detention of all irregular migrants. It involves releasing migrants to community-based support, including legal advice, welfare support, housing, and time and space for them to consider all options for their future. It is the polar opposite of the British policy of detention and destitution for refused asylum-seekers. The results have been encouraging for all sides: many migrants have received visas to remain, but the majority who were refused have departed independently.
Such initiatives are proliferating. In the last few years, Belgium has ended the detention of families by housing them in ‘returns houses’, with on-site ‘coaches’ who address welfare needs and investigate and discuss all options, including returns options. Hong Kong has begun releasing vulnerable migrants, including torture survivors and asylum-seekers, to case management from a state-funded NGO. In the US, the Lutheran Immigration and Refugee Service is coordinating a nationwide project that gets migrants released into the support of local faith and community networks.
Nothing as imaginative has developed in the UK. Discussion of alternatives has largely been stymied by those dismal UKBA pilots, which seem to have turned both government and civil society off the whole concept. It is clear that models from abroad cannot simply be transposed to the UK. None are perfect; all bring considerable risks. However, given the UK’s current extensive and expanding use of detention, the question must be asked: is there any alternative to exploring alternatives?

What alternatives to detention exist in the UK?

In addition to those pilots formally styled as ‘alternatives to detention’, the UK operates a variety of processes that amount to forms of alternatives. These include release on bail or temporary admission, often to a designated address, with requirements to report regularly to a police station or immigration office. These alternatives hardly amount to solutions for migrants themselves. Research into bail hearings has repeatedly found that decisions are often arbitrary and based on no evidence.  And release itself - to temporary accommodation, a supermarket card to keep starvation at bay, and the ever-present prospect of a return to detention - amounts to no kind of life for the individuals ‘lucky’ enough to get it.
More fundamentally, these alternatives stay within the control and enforcement model that culminates in detention. They merely allow for modulation of the degree of coercion between different individuals. They can help individuals, but not facilitate a systemic shift away from detention - when someone is bailed, another migrant is detained to take his or her place. They amount to lighter touch enforcement, compulsions that stop short of detention. But they still assume that some, lesser, coercion is necessary. As a result, they are generally additions to detention, allowing coercion of more people, without reducing detention.

If not detention, then what?

If we are to cure this addiction to detention, we need to undermine the core assumptions that underlie it. We need evidence that non-coercive approaches can effectively meet government objectives. This requires addressing the grounds on which detention is justified. But it also means reframing the question so that the question of compliance with immigration control is asked alongside that of the needs and perspectives of migrants themselves. We need be able to answer the question - if not detention, then what?
The government’s main justifications for detention, which alternatives must address, are to prevent absconding and/or reoffending; and to ensure returns of migrants who are finally refused leave to remain in the UK. Detention certainly prevents any possibility of absconding, but it is by no means clear that migrants abscond otherwise. There is a lack of evidence on absconding rates of migrants released from detention, although limited government statistics and independent research have suggested that the rate is very low. Bail for Immigration Detainees has recently demonstrated that both UKBA and the courts persistently justify refusals of release by invoking risks of absconding or reoffending, on the basis of flawed and inadequate risk assessments. The lack of evidential basis for this risk-averse mindset is clear. But how to change it?
Likewise, there are no statistics on reoffending rates of foreign ex-offenders. Logic suggests that they will be lower for migrants who are released at the end of their sentence and receive probation supervision, alongside community support, than for those released after long-term detention, without supervision and support because their licence has expired. But, again, the evidence is lacking.

Continue reading for at least as much text here: http://opendemocracy.net/5050/jerome-phelps/is-there-alternative-to-locking-up-migrants-in-uk-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Ombudsman vindt dat IND moet meedenken hoe iemand wel aan voorwaarden kan voldoen

Patstelling met de IND

12 april 2013 - Ruben* woont in Den Bosch met zijn Wit-Russische vrouw Irina*. Irina's familie woont ook in Nederland, behalve haar moeder Yalena* van 90. Yalena heeft in Wit-Rusland geen familie meer om voor haar te zorgen. Ruben wil zijn schoonmoeder daarom naar Nederland laten komen. Daarvoor heeft Yalena een verblijfsvergunning nodig …
Ruben vraagt meerdere keren zo'n vergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Eerst voor onbepaalde tijd, zodat zijn schoonmoeder permanent in Nederland kan gaan wonen. Die aanvraag wijst de IND af. Daarna vraagt Ruben een vergunning voor zes maanden, zodat Yalena in elk geval tijdens de winter in Nederland kan zijn. Maar ook die wordt geweigerd.
Keer op keer weigert de IND de vergunningen die Ruben aanvraagt. De IND denkt dat Yalena helemaal niet van plan is om na zes maanden weer terug te gaan naar Wit-Rusland. Ruben heeft immers eerst een vergunning voor onbepaalde tijd aangevraagd. Toen hij die niet kreeg, vroeg hij toestemming  voor zes maanden. Bovendien heeft Yalena weinig binding met Wit-Rusland. Al haar familie woont in Nederland. Ze heeft in Wit-Rusland alleen een flatje en het recht op een graf. En dus is de kans groot dat ze eigenlijk van plan is om illegaal in Nederland te blijven, zegt de IND. Als Ruben zich beroept op zijn recht om familie te zien, zegt de IND dat hij dit recht maar in Wit-Rusland moet realiseren.
Ruben kan deze patstelling niet doorbreken. Hij dient een klacht in bij de IND. Die zegt dat Ruben niet kan aantonen dat Yalena terug gaat naar Wit-Rusland, bijvoorbeeld door een retourticket te laten zien. Logisch, zegt Ruben, want hij zou Yalena met de auto halen en brengen. Maar de IND houdt voet bij stuk.
Ruben trekt bij mij aan de bel. Hij vindt dat de IND niet naar mogelijkheden zoekt om zijn schoonmoeder op familiebezoek te laten komen, maar alleen belemmeringen ziet. En hij vindt het vervelend dat de IND hem afschildert als iemand die niet betrouwbaar is. Verder zit het hem dwars dat de IND alleen per brief communiceert. Met een telefoontje zou Ruben sneller antwoorden hebben.
Ik ben het met Ruben eens dat de IND niet correct met zijn aanvragen is omgegaan. Burgers hebben het recht om hun familie te zien, ook als die in het buitenland woont. De IND had de aanvragen niet botweg moeten afwijzen, maar had samen met Ruben moeten kijken onder welke voorwaarden Yalena toch tijdelijk naar Nederland kan komen. Ik heb de IND dan ook geadviseerd om op korte termijn met Ruben te overleggen over hoe hij zijn schoonmoeder voor drie maanden naar Nederland kan laten komen. De IND heeft Ruben inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Ik ben benieuwd naar de uitkomst.

Bron: http://www.nationaleombudsman.nl/patstelling-met-de-ind
-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

11 april 2013

Nieuwe cursussen Nederlands bij NedlesShort announcements April 2013

Aankondigingen april 2013


You're welcome to join us for our upcoming program

Voor deze activiteiten kunt u komende tijd bij NedLes terechtSing along Dutch Songs April 11
Improve your Dutch by singing.

Zing mee 11 april
Meezingavond in een grote eigen ruimte, boven het rustige café De Jonghe Dominus, Nieuwezijds Kolk 11, 1012 PV Amsterdam.


Why Tram 8 won't run anymore April 18
Amsterdam Storyteller Karel Baracs will play his performance Waarom lijn 8 niet meer rijdt, in the Stadsschouwburg Amsterdam. Admission € 10,-. Please contact me if you like to join me and my students.

Waarom lijn 8 niet meer rijdt 18 april
Samen met cursisten bezoek ik wederom deze prachtige voorstelling in de Stadsschouwburg. Aanvang 11.00 uur. Toegangsprijs € 10,-. Wilt u mee? Neem dan contact met me op.


Training for Dutch State examination Starts April 22

Training voor Staatsexamen NT2 start 22 april


Focus on Amsterdam April 24, May 1 & May 8
Improve your Dutch and join us on a trip to the Amsterdam Historical museum.

Focus op Amsterdam: 24 april, 1 mei & 8 mei
Verbeter uw Nederlands en maak kennis met de geschiedenis van Amsterdam in het Amsterdams Historisch Museum.


Improve your Dutch over a weekend April 27 & 28
The required level is around B1; intermediate / advanced. The weekend course is also good preparation for the State examination, program 1 and 2.

Verbeter uw Nederlands in een weekend 27 & 28 april
Ook geschikt voor mensen die zich voorbereiden op het Staatsexamen NT2.


Preparation for the Inburgerings exam Saturday May 4

Voorbereiding op het inburgeringsexamen 4 mei


Learn Dutch in 6 weeks Starts May 13
In six weeks' time, 5 mornings per week you are taught the basics of the Dutch language.

Leer Nederlands in 6 weken start 13 mei
In zes weken tijd leert u via een intensieve cursus van vijf ochtenden per week Nederlands.


Improve your Dutch in 6 weeks Starts May 13
This course is meant for those who already have a basic level of Dutch (level A2). Classes are three evenings per week.

Verbeter uw Nederlands in 6 weken start 13 mei
Avondcursus voor halfgevorderden (niveau A2).


Which exam is appropriate?
Please read all information about the Staatsexamens NT2 and the - old and new - Inburgeringsexam.

Welk examen is geschikt?
U vindt hier alle informatie over het Staatsexamen NT2 en het oude en nieuwe inburgeringsexamen.


Kind regards, Annelies Braams

Met vriendelijke groeten, Annelies Braams


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator