Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2013 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Onvrede over Toets Gesproken Nederlands. Petitie ertegen gestart

Overgenomen van Annelies Braams van NedLes:  "TGN Weg Ermee; petitie gestart Over de Toets Gesproken Nederlands, onderdeel van het inburgeringsexamen, is veel ophef, maar hij is er nog steeds. Daarom zijn wij nu een petitie gestart: TGN Weg ermee.
Laten we de minister laten weten dat wij - docenten, taalkundigen, cursisten, inburgeraars, toetsdeskundigen, Neerlandici, examinatoren, partners van inburgeraars, werkgevers van inburgeraars, eigenaren van taalscholen, specialisten op het gebied van Nederlands als Tweede Taal, specialisten op het gebied van inburgeren, en wat dan ook - van mening zijn dat de Toets gesproken Nederlands zo snel mogelijk moet worden afgeschaft!

U kunt de petitie ondertekenen op: http://tgnwegermee.petities.nl

Meer over de petite en onze bezwaren tegen de TGN is te lezen op http://www.nedles.nl/tgn "
--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de z…

De belangen van een kind wanneer dat langdurig in een land heeft gewoond (Britse uitspraken)

Een beroep op artikel 8 EVRM doen in het kader van het recht op privé-leven kunnen zowel rechtszoekenden hier in Nederland als aan de overkant van de plas in het land van Yorkshirepudding en thee met melk.

Bij deze zal ik twee uitspraken aanstippen die de Engelse Upper Tribunal, (dezelfde rechter Blake) daar de instantie voor hoger beroep in het vreemdelingenrecht, recent heeft gedaan.

In de eerste zaak gaat het over Iraanse asielzoekers. Blijkbaar gaat er van alles mis in de procedure waarbij pa ruzie krijgt met zijn advocaat en ook de rechter het duidelijk een soepzooi vindt. Echter de rechter zet wel een paar punten op een rijtje inzake het belang van minderjarige kinderen die langdurig in een land hebben verbleven. Ook stelt hij dat een rechter ambtshalve moet toetsen of de belangen van een kind in het kader van artikel 8 EVRM niet worden geschonden. Azimi-Moayed and others (decisions affecting children; onward appeals)[2013] UKUT 197(IAC), 26 maart 2013 http://www.bailii.org/uk/…

Dutch Court asks Court of Justice to rule on the limits of verification of the sexual orientation of asylum seekers

On March 20, the Judicial Division of the Netherlands Council of State referredthree cases concerning asylum seekers who claim to have been persecuted on account of their sexual orientation to the Court of Justice for a preliminary ruling. Pursuant to Article 10(1)(d) Qualification Directive, groups with a common characteristic of sexual orientation may fall within the ambit of the minimum level of protection afforded by European asylum law. However, during the initial procedure the asylum seekers concerned failed to convince the Dutch immigration service that they were gay and their application was subsequently denied. On appeal, their lawyers argued that the mere statement that one is gay, lesbian or bisexual is sufficient proof of an asylum seeker’s sexual orientation. Moreover, the lawyers submitted, any further verification of their sexuality is contrary to, inter alia, Articles 3 and 7 of the Charter of Fundamental Rights. The Council of State accepted that some qu…

'Sluit asielzoekers niet langdurig op aan de grens'

'De Gesloten Verlengde Asielprocedure moet worden afgeschaft', zeggen VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR in een rapport dat vandaag gepresenteerd is. VluchtelingenWerk en UNHCR vinden dat asielzoekers die niets anders hebben gedaan dan asiel aanvragen, niet achter de tralies thuishoren. “Het is niet uit te leggen aan mensen die naar Nederland kwamen om hun leven te redden, waarom zij in gevangenschap hun asielprocedure moeten doorlopen”, aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland.

Asielprocedure in gevangenschap
Alle asielzoekers die via Schiphol naar Nederland komen, doorlopen hun asielprocedure in gevangenschap. Wanneer de IND meer tijd nodig heeft om te beslissen op hun asielverzoek dan de 8 dagen van de algemene asielprocedure, komen asielzoekers in de zogeheten Gesloten Verlengde Asielprocedure (GVA) terecht. Hun detentie kan dan nog maanden voortduren. Deze behandeling staat in schril contrast met asielzoekers die over land naar Nederland r…

Asielzoekers uit Vluchtkerken vragen amnestie. Is dat geen kwijtscheling van straf?

Vertegenwoordigers van ruim 150 uitgeprocedeerde asielzoekers  die nu in "de Vluchtkerken" in verblijven dienen donderdagmiddag bij Paleis Noordeinde in Den Haag een verzoek in bij koningin Beatrix om collectieve amnestie. Beetje rare bewoording aangezien amnestie toch volgens mij op kwijtschelden straf ziet.

Lees meer hier: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3430607/2013/04/23/Asielzoekers-uit-Vluchtkerken-vragen-amnestie.dhtml--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het …

VACATURE: Intermediair Proces Terugkeer en begeleider van Vreemdelingen

Startdatum 01-05-2013 Einddatum 01-10-2013 Bedrijfsprofiel Voor een van onze opdrachtgevers, een agentschap van een ministerie, zijn wij op zoek naar een intermediair "proces terugkeer en begeleider van vreemdelingen". De opdracht bestrijkt 20 tot 36 uur per week op de locatie Assen en in het buitenland (met name voormalige Oostbloklanden). Functie omschrijving Voor onze opdrachtgever zoeken wij een intermediair met minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring heeft op het gebied van het proces van de terugkeer en begeleiding van vreemdelingen naar de landen van herkomst.
Het zwaartepunt van de functie ligt in een nationaal en internationaal netwerk in de landen van herkomst van de vreemdelingen en het bekend zijn met de nationale en internationale regelgeving inzake het terugkeerproces (van belang is het bekend zijn met de lokale overheden in het buitenland). Alsmede ook het borgen en verbeteren van het proces van terugkeer en begeleiding van de vreemdel…

Herhaalde asielaanvraag nu omdat iemand homo is, geen novum (uitspraak)

LJN: BZ8056,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 13 / 7049 en AWB 13 / 7048
Datum uitspraak: 03-04-2013
Datum publicatie: 19-04-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Inhoudsindicatie: Herhaalde aanvraag / homoseksualiteit / prejudiciële vragen Verzoeker legt aan zijn herhaalde aanvraag ten grondslag dat hij sinds zijn twaalfde of dertiende levensjaar homoseksueel is en verzoekt om aanhouding van zijn zaak in verband met de prejudiciële vragen die de Afdeling op 20 maart 2013 heeft gesteld over de wijze waarop de geloofwaardigheid van iemands gestelde seksuele geaardheid mag worden beoordeeld. De voorzieningenrechter heeft het aanhoudingsverzoek afgewezen. In de eerste plaats komt de voorzieningenrechter, gelet op het door hem in acht te nemen toetsingskader, eerst toe aan een beoordeling van de wijze waarop het bestreden besluit tot stand is gekomen indien sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden of…

Schengenvisum nietig verklaard op Schiphol aan de grens (uitspraak)

LJN: BZ8057,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 13 / 8433 en AWB 13 / 8437
Datum uitspraak: 28-03-2013
Datum publicatie: 19-04-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: nietig verklaren Schengenvisum, Visumcode, Schengengrenscode.


7. Ingevolge artikel 34, eerste lid van de Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) wordt een visum nietig verklaard indien blijkt dat op het moment van afgifte niet aan de afgiftevoorwaarden voldaan was, met name indien er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat het visum op onrechtmatige wijze is verkregen. Een visum wordt in beginsel nietig verklaard door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die het heeft afgegeven. Een visum kan door de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat nietig worden verklaard; in dat geval worden de autoriteiten van de lidstaat die het vi…

Surinder Singh and Family Unity

In her reckless pursuit of lower immigration to the UK, Theresa May put UK citizens and settled people in a far less privileged position than EU nationals living in the UK. The rule changes Ms May implemented last year also meant that UK citizens living in other EU countries had more rights than if they lived in the UK. But thanks to a certain Mr Singh, they not only have more rights elsewhere in Europe, but they can bring them back to the UK under certain conditions. On the blogs and in the facebook groups of people affected by the family immigration rules, Surinder Singh has become a buzz word.


Surinder Singh himself was an Indian national working in Germany who married a British national who also worked there. They moved to the UK together, but the marriage broke down. Surinder was refused indefinite leave, then became an over stayer and deportation proceedings were initiated. In appealing against the proceedings it was argued that as his wife was a European citizen h…

Kinderpardon: Tijd voor aanmelden bijna voorbij

Aanmelden Kinderpardon kan tot uiterlijk 26 april bij de IND!

Aanmeldingen voor het Kinderpardon moeten op vrijdag 26 april 2013 binnen zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Defence for Children roept advocaten op om te checken of zij hun aanvragen rond hebben voor alle kinderen die voor hun 18e vijf jaar in Nederland waren.

Het kantoor van de IND is op maandag 29 en dinsdag 30 april gesloten. Hoewel de overgangsregeling voor langdurig verblijvende kinderen formeel open staat tot 1 mei 2013 is het dus op z'n laatst op vrijdag 26 april mogelijk om een aanvraag voor het Kinderpardon te doen. Dat moet telefonisch.


Alles over het Kinderpardon  Voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en geen verblijfsvergunning hebben, heeft de Nederlandse overheid een regeling gemaakt. Deze regeling wordt ook wel ‘Kinderpardon’ genoemd. Het Kinderpardon maakt het mogelijk dat zij - als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - in Nederland mogen blijven. Wat is he…

Tweede Kamer bediscussieert zaak Dolmatov over vreemdelingendetentie met Staatssecretaris Teeven

 http://nos.nl/nieuws/live/politiek24/ Hier kunt u de discussie live volgen.

Staatssecretaris vindt dat er niet veel structureel mis is.

Er wordt gevraagd naar alternatieven als een meldplicht.

Persoonlijk vind ik een meldplicht voor iemand die hier een gezin heeft wel een idee in combinatie met een birgsom.


--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor…

Judges halt French deportation of suspected Darfur rebels collaborator

A French plan to return a failed asylum-seeker to Chad has been put on hold following a European Court decision today.
In today’s judgment in the case of Mo.M. v. France (application no. 18372/10), which is not final, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there would be:
a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights if Mo.M., who had been denied asylum, were to be sent back to Chad.
The case concerned the complaint of a Chadian national that deporting him to his country of origin would expose him to the risk of ill-treatment by the police there to punish him for allegedly siding with the rebels in Darfur.
After noting that in spite of an improvement in relations between Chad and Sudan, threats to people’s safety persisted in Chad, the Court found that the applicant had produced sufficient evidence that in view of his personal situation he would be exposed to a real risk of inhuman and degrading treatment if sent back to Chad.
Th…

VACATURE: JURIDISCH SECRETARESSE (m/v) (Vreemdelingenrecht, familierecht, strafrecht)

Het Noorderhuis Advocaten
Standplaats Groningen  Het Noorderhuis Advocaten is een klein advocatenkantoor, gelegen vlakbij het hoofdstation in Groningen. Op dit moment zijn 5 advocaten verbonden aan het kantoor.

Op het kantoor wordt een algemene praktijk uitgeoefend, waarbij de nadruk ligt op het Vreemdelingen- en Asielrecht, Personen- en Familierecht en Strafrecht. Ervaring in deze vakgebieden is daarom van belang.

De functie betreft een fulltime functie voor 40 uren per week. Kennis van office (outlook, word en excel) is vereist.

Aanvullende informatie  Reactie (bij voorkeur via email):
Het Noorderhuis Advocaten
Any-Marieke Eleveld en Inge Zuidhoek
Zuiderpark 12, 9724 AG GRONINGEN
email: woude@hetnoorderhuis.nl
De sollicitatietermijn sluit op 23 april 2013
Acquisitie niet gewenst  Bron: Dagblad van het Noorden (NDC)


Bron: http://vacaturekrant.nl/vacatures/juridisch-secretaresse-m-v--groningen-administratief-secretarieel/19737…

In het kader van de discussie rond vreemdelingenbewaring is dit artikel met een Europees overzicht wellicht interessant.

Is there an alternative to locking up migrants in the UK?
If detention is a tool of war on irregular migration, then the damage on both sides is severe. But this war is not inevitable. There is a significant area of potential common interest in a fair system that works primarily by consent
Immigration detention is crudely effective. If the priority is to control migrants, it works - virtually no-one escapes from British detention centres these days. More importantly it works in symbolising, in reinforced concrete and razor wire, the government’s determination to enforce border security. For these reasons, its expansion in the UK has been inexorable: a record 28,909 migrants were detained in 2012, up 7% on last year.
Colnbrook Immigration Removal Centre
However, detention is far less successful at the complex business of actually managing migration. It is hardly a solution to immigration control, as detention spaces will always amount to a tiny fraction of the number…

Ombudsman vindt dat IND moet meedenken hoe iemand wel aan voorwaarden kan voldoen

Patstelling met de IND 12 april 2013 - Ruben* woont in Den Bosch met zijn Wit-Russische vrouw Irina*. Irina's familie woont ook in Nederland, behalve haar moeder Yalena* van 90. Yalena heeft in Wit-Rusland geen familie meer om voor haar te zorgen. Ruben wil zijn schoonmoeder daarom naar Nederland laten komen. Daarvoor heeft Yalena een verblijfsvergunning nodig …
Ruben vraagt meerdere keren zo'n vergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Eerst voor onbepaalde tijd, zodat zijn schoonmoeder permanent in Nederland kan gaan wonen. Die aanvraag wijst de IND af. Daarna vraagt Ruben een vergunning voor zes maanden, zodat Yalena in elk geval tijdens de winter in Nederland kan zijn. Maar ook die wordt geweigerd.
Keer op keer weigert de IND de vergunningen die Ruben aanvraagt. De IND denkt dat Yalena helemaal niet van plan is om na zes maanden weer terug te gaan naar Wit-Rusland. Ruben heeft immers eerst een vergunning voor onbepaalde tijd aangevraagd…

Nieuwe cursussen Nederlands bij Nedles

Dutch for professionalsNederlands voor anderstaligen


Short announcements April 2013

Aankondigingen april 2013


You're welcome to join us for our upcoming program

Voor deze activiteiten kunt u komende tijd bij NedLes terechtSing along Dutch Songs April 11
Improve your Dutch by singing.

Zing mee 11 april
Meezingavond in een grote eigen ruimte, boven het rustige café De Jonghe Dominus, Nieuwezijds Kolk 11, 1012 PV Amsterdam.


Why Tram 8 won't run anymore April 18
Amsterdam Storyteller Karel Baracs will play his performance Waarom lijn 8 niet meer rijdt, in the Stadsschouwburg Amsterdam. Admission € 10,-. Please contact me if you like to join me and my students.

Waarom lijn 8 niet meer rijdt 18 april
Samen met cursisten bezoek ik wederom deze prachtige voorstelling in de Stadsschouwburg. Aanvang 11.00 uur. Toegangsprijs € 10,-. Wilt u mee? Neem dan contact met me op.


Training for Dutch State examination Starts April 22

Training voor Staatsexamen NT2 start 22 april


Focus on Amst…

Recente berichten


en meer