Vandaag verschijnt 'Wezenlijk Nederlands belang. De toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU'. Een nieuw onderzoek van Tesseltje de Lange.
Buitenlandse ondernemers worden toegelaten tot Nederland als met hun komst een ‘wezenlijk Nederlands belang’ is gediend. De Lange onderzoekt in dit rapport wanneer er sprake is van een dergelijk belang. Is het geen start-up en zijn er geen handelsverdragen van toepassing, dan wordt een puntenstelsel gehanteerd. Ondernemers krijgen moeizaam voldoende punten voor een verblijfsvergunning. De Lange geeft aan wat de oorzaken hiervan zijn en doet aanbevelingen voor verbetering van de begeleiding, het beleid en de procedures.
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Migratierecht Nederland. Het rapport wordt gepubliceerd op Migratieweb. Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken kunnen een gratis exemplaar bestellen bij Ellie Spreeuw, info@stichtingmigratierecht.nl. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Hier gevonden: https://www.linkedin.com/pulse/de-gewenste-vreemdeling-heleen-de-jonge-van-ellemeet


Zelf plannen voor een wetenschappelijk onderzoek?