Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2016 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

VACATURE bij ACVZ

Nieuw commissielid gezocht De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en het parlement adviseert over migratie en integratie. De adviescommissie bestaat uit tien deskundigen en wordt ondersteund door een secretariaat. De ACVZ brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de vreemdelingenwetgeving en over het vreemdelingenbeleid.
Gelet op de complexiteit van het vreemdelingendebat streeft de ACVZ naar een multidisciplinaire samenstelling. Geschikte kandidaten voor de per 1 juli 2016 bestaande vacature voldoen aan de volgende criteria[1]:
Inzicht in en ervaring met bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot vreemdelingen in het algemeen en van asielzoekers in het bijzonder, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau.Bestuurlijke en politieke sensitiviteit, strategisch en tactisch inzicht.Goede communicatieve vaardigheden.Het vermogen en de wil om in teamverband te opereren.Voldoende tijd b…

Aantal nieuwkomers dat slaagt voor inburgering 'zorgwekkend' laag

Het aantal nieuwkomers in Nederland dat het inburgeringstraject succesvol doorloopt, is "zorgwekkend" laag. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister erkent dat de inburgering niet goed verloopt en heeft onderzoek ingesteld.
Van de 53.000 inburgeraars moeten er nog 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht. Volgens de nieuwe inburgeringswet, die sinds 1 januari 2013 van kracht is, krijgen nieuwkomers drie jaar om het traject met succes af te ronden.

 Les verder op NU.nl: http://www.nu.nl/politiek/4250180/aantal-nieuwkomers-slaagt-inburgering-zorgwekkend-laag.html

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die …

UITSPRAAK: Geld betalen voor een ouder alleen niet genoeg voor beroep op 2004/38 vindt ABRRvS

Uitspraak 201504117/1/V2Datum van uitspraak:dinsdag 19 april 2016Tegen:de staatssecretaris van Veiligheid en JustitieProceduresoort:Hoger beroepRechtsgebied:Vreemdelingenkamer - Overige 201504117/1/V2.
Datum uitspraak: 19 april 2016
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:
[de vreemdeling],
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 23 april 2015 in zaak nr. 14/24479 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Procesverloop
Bij besluit van 7 januari 2014 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.
Bij besluit van 15 oktober 2014 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar ongegrond…

Advocaat Luscuere: "Stroomschema vreemdelingenrecht en strafrecht"

Vreemdelingenrecht en strafrecht Julien Luscuere: "(Het kostte wat moeite... maar:) hier is het dan: het Grote Stroomschema Voor De Vreemdeling En Het Strafrecht, ontwikkeld voor de nieuwe, gelijknamige cursus bij Ketelbinkie Opleidingen. Iedere strafrechtadvocaat moet snel en eenvoudig kunnen nagaan wat een straf betekent voor het verblijfsrecht van hun cliënten. Dit schema probeert hierin tegemoet te komen. Verspreiding mag kosteloos, maar alleen in zijn volledigheid en met bronvermelding ;- ) Met dank aan Merijn de Jong en Frank Heinink die (op persoonlijke titel) tips en feedback hebben gegeven.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een…

De gewenste vreemdeling: 'Wezenlijk Nederlands belang. De toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU'

Vandaag verschijnt 'Wezenlijk Nederlands belang. De toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU'. Een nieuw onderzoek van Tesseltje de Lange.
Buitenlandse ondernemers worden toegelaten tot Nederland als met hun komst een ‘wezenlijk Nederlands belang’ is gediend. De Lange onderzoekt in dit rapport wanneer er sprake is van een dergelijk belang. Is het geen start-up en zijn er geen handelsverdragen van toepassing, dan wordt een puntenstelsel gehanteerd. Ondernemers krijgen moeizaam voldoende punten voor een verblijfsvergunning. De Lange geeft aan wat de oorzaken hiervan zijn en doet aanbevelingen voor verbetering van de begeleiding, het beleid en de procedures.
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Migratierecht Nederland. Het rapport wordt gepubliceerd op Migratieweb. Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken kunnen een gratis exemplaar bestellen bij Ellie Spreeuw, info@stichtingmigratierecht.nl. Dit aanbod geldt zolang d…

Nieuws: GroenLinks stelt Baarnse broertjes aan de orde in Tweede Kamer. Kinderpardon afgewezen.

Daniel (10) en David (11) zijn in Amsterdam geboren, maar wonen nu in Baarn. Hun moeder komt uit Rusland en de vader uit Georgië. Omdat de ouders als economische vluchtelingen naar Nederland kwamen, hebben ze nu geen recht op een verblijfsvergunning.

"Het is ongelooflijk dat dit besluit ruim 10 jaar na aankomst in Nederland wordt genomen", stelt burgemeester Röell van Baarn. "Intussen zijn de jongens hier al helemaal geïntegreerd. Ze kunnen geen woord Russisch en zitten hier op school en op sportclubs."

Op 28 april wordt er in Den Haag over het kinderpardon gedebatteerd. Dan zal Linda Voortman proberen ook andere partijen te overtuigen om de regels aan te passen.


Lees het artikel op RTV Utrecht: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463302/groenlinks-stelt-baarnse-broertjes-aan-de-orde-in-tweede-kamer.html

Ze krijgen misschien pas na 10 jaar verblijf hier te horen dat ze niet onder het Kinderpardon vallen maar pappa en mamma doen daar alleen maar een beroep op …

CDA: Gezond patriottisme sluit migrant niet uit

Vorige week pleitten Sybrand Buma en Pieter Heerma in het blad Christen Democratische Verkenningen voor een gedeeld waardenbesef en gezonde vaderlandsliefde als antwoord op de culturele verwarring van deze tijd. Hans Goslinga doet dit pleidooi in zijn column in Trouw van zaterdag onrecht aan door zijn eigen interpretaties van het artikel te bekritiseren in plaats van de kern van het betoog.

Buma en Heerma keren zich in hun artikel tegen het dominante cultuurrelativisme in onze samenleving. Waarden en tradities bieden houvast in een wereld die razendsnel verandert en globaliseert. Ze bieden een antwoord op de verwarring en onzekerheid, ook door de toestroom van vluchtelingen. Het besef van deze gemeenschappelijke identiteit is niet bedoeld om mensen uit te sluiten, maar om de uniciteit van onze waarden en normen te beschermen. 'Het is de plicht aan onze voorouders om de rechtsstaat, democratie, vrijheid en menselijke waardigheid te koesteren en uit te dragen', ste…

NIEUWS: 'Start al in Amsterdamse noodopvang met asielprocedure'

Asielzoekers bij de noodopvang in de Havenstraat zijn in hongerstaking gegaan vanwege de asielprocedure© Jean-Pierre Jans


GroenLinks en SP willen dat de IND al in de Amsterdamse noodopvang aan de slag gaat met de asielprocedure van de vluchtelingen. De partijen dienen hiervoor woensdag een voorstel in tijdens de raadsvergadering. Door: Michiel Couzy19 april 2016, 12:30
De asielaanvraag wordt op dit moment pas behandeld als een vluchteling uit de noodopvang doorstroomt naar een asielzoekerscentrum. Voor die procedure heeft de IND sinds kort vijftien maanden. Voorheen stond hiervoor zo'n zes maanden, maar de enorme stroom vluchtelingen veroorzaakt vertraging. Hongerstaking Asielzoekers in de noodopvang in de Havenstraat zijn al bijna een week in hongerstaking en slapen buiten. De mannen zouden maar een paar dagen in de Havenstraat blijven voordat de asielprocedure zou kunnen beginnen. Zo langzamerhand zit een deel van de honderd bewoners al meer dan een halfjaar vast in de …

NIEUWS: Hongerprotest in Havenstraat tegen slepende asielprocedure

De groep woont nu in een klein kamp voor de ingang van de noodopvang© Jean-Pierre Jans


Asielzoekers in de noodopvang in de Havenstraat zijn al bijna een week in hongerstaking en slapen buiten. Enkelen zijn al uitgeput afgevoerd naar het ziekenhuis.


Door: Christiaan Pauwe19 april 2016, 12:30
Met plastic zeilen, matrassen en paardendekens is buiten de ingang van de noodopvang in de Havenstraat een klein kamp gebouwd. De bewoners leven op een dieet van frisdrank, water en peuken. Omdat ze geen geld meer hebben, gebruiken sommigen de thee die in hun rantsoen zit om sigaretten te rollen.
De mannen zouden maar een paar dagen in de Havenstraat blijven voordat de asielprocedure zou kunnen beginnen. Zo langzamerhand zit een deel van de honderd bewoners al meer dan een halfjaar vast in de voormalige gevangenis in Zuid. Ze zijn het wachten zat en willen duidelijkheid. Daarom zijn ze in hongerstaking gegaan en slapen ze uit protest buiten. "We zullen alles …

The Dutch referendum on the EU/Ukraine association agreement: What will the impact be?

Originally posted here: http://eulawanalysis.blogspot.nl/2016/04/the-dutch-referendum-on-euukraine.html
Dr. Maja Brkan and Alexander Hoogenboom On 6 April 2016, the Dutch voters – not surprisingly according to the recent polls – rejected the EU-Ukraine association agreement with 61.1 percent of votes against. While the voters came just above the 30 percent threshold, the result itself seems to be quite a convincing “nee”. The EU has so far concluded numerous association agreements with other countries, for example with Algeria, Tunisia, Morocco, Israel, Egypt, Chile and, most recently,Kosovo. So why was the referendum organised exactly regarding Ukraine? Summer fun?
The reason is both banal and worrying. The so-called ‘Citizen’s Committee-EU’ (Burgercomité EU), which was behind the initiative, publicly and boldly stated prior to the vote that they ‘did not care about the Ukraine’: the referendum was meant solely to weaken the EU, as well as to put the relationship between the EU and th…

WORLD: Supreme Court asks whether Obama overreached with immigration program

View photos President Obama announces his expansive executive actions on immigration in 2014. (Photo: Jim Bourg, Pool/AP) The Supreme Court’s conservatives, led by Chief Justice John Roberts, seemed skeptical Monday of President Obama’s sweeping immigration executive actions that would shield 4.5 million unauthorized immigrants from deportation and make them eligible for work permits. Two lower courts ruled that the “deferred action” programs were unconstitutional, and prevented them from being implemented pending the Supreme Court’s decision. The court, which lost its conservative firebrand Antonin Scalia in February, has been mostly kind to the president’s legacy — but it’s unclear if his luck will hold out in his final year in office. In oral arguments in the case, Roberts asked Solicitor General Donald Verrilli to explain whether he believed a president could decide not to deport any immigrants at all. Verrilli said immigration law binds the executive to deport immigr…

Indringendere toetsing asielbesluit door bestuursrechter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State versterkt de toetsing van het asielrelaas van een vreemdeling door de bestuursrechter. Dit blijkt uit een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (13 april 2016). Zij geeft daarin uitleg aan een regel uit de Europese Procedurerichtlijn over de manier waarop de bestuursrechter een standpunt in een besluit van de staatssecretaris over de geloofwaardigheid van een asielrelaas moet toetsen.

Toetsing asielrelaas Bij sommige delen van het asielrelaas kan de bestuursrechter op basis van het besluit net zo goed als de staatssecretaris beoordelen of de vreemdeling geloofwaardig is. In die gevallen toetst de Afdeling bestuursrechtspraak indringend.
Als de vreemdeling echter geen bewijs levert, maar alleen zelf vertelt over wat hem is overkomen, heeft de staatssecretaris 'beslissingsruimte' om in te schatten of de vreemdeling moet worden geloofd of niet. In zulke gevallen mag de bestuursrechter …

Recente berichten


en meer