Ton van Wieringen en Wegehe Meleake in gesprek Wegehe's toekomst.

Eritrese jongeren werken aan hun toekomst

donderdag 7 april 2016 - 18:48|Kristie Raaijmakers
GEMERT - Vluchtelingen- en Jongerenwerk Gemert sluit volgende week woensdag de pilot van het project Dream2Start af met een presentatie. Voor dit project zijn dertien Eritrese jongeren gekoppeld aan een vrijwilliger om te werken aan hun toekomstdromen. Weekblad voor Gemert-Bakel sprak met Wegehe Meleake (25) en zijn begeleider Ton van Wieringen.
In Dream2Start draait het om toekomstdromen gericht op opleiding en werk. "We zien veel Eritrese jongeren die aangeven dat ze meer uit hun toekomst willen halen en daar wilden we aandacht aan besteden", vertelt Nanne Swinkels van Lev-groep. "Daarom zijn we deze pilot gestart met het doel om statushouders te laten zien wat er mogelijk is na het afronden van hun inburgering in Nederland. De doelgroep Eritrese jongeren tussen 19 en 26 jaar hebben we bewust gekozen, omdat zij na hun inburgering nog een goede kans hebben om een opleiding te volgen, omdat ze tot hun dertigste recht hebben op studiefinanciering. Als jongeren de arbeidsmarkt op willen, moeten ze dat overigens doen via de reguliere procedure. Ze zullen dan via het Werkbedrijf gaan kijken hoe ze verder kunnen en daar is dit project een goede voorbereiding op. In de pilot is gekozen voor jongeren uit Eritrea, omdat zij veelal alleen naar Nederland gekomen zijn, terwijl je bij bijvoorbeeld Syriërs ziet dat zij met hun gezin naar Nederland gekomen zijn en vaak al hoger opgeleid zijn."
Realistisch benaderen
De jongeren hebben eerst een moodboard gemaakt om te kijken wat hun toekomstdroom in Nederland is en aan de hand daarvan hebben ze, samen met de vrijwilliger aan wie zij voor dit project gekoppeld werden, stappen gezet om aan deze droom te werken. "Hierbij vonden wij het heel belangrijk dat de jongeren een realistisch beeld krijgen van wat er in Nederland mogelijk is. Ze kiezen vaak de standaard beroepen die ze in hun land van afkomst ook hebben gedaan, maar beseffen dan niet dat dat in de praktijk in Nederland een heel ander vak is", licht Nanne toe. "Bewustwording en de doelen realistisch benaderen waren in dit project daarom ook belangrijke onderdelen. Jongeren moeten beseffen dat ze bij het maken van een stappenplan misschien bij stap zes zullen eindigen in plaats van bij stap tien, maar dat ze daarmee ook heel tevreden kunnen zijn."
Project
Doordat de jongeren een op een begeleid werden, konden ze heel gericht en met concrete stappen toe werken naar hun eigen doel. Begeleider Ton van Wieringen vertelt: "Het is een kortlopend project van twaalf weken waarin we hebben gekeken wat de Eritrese jongeren willen en welke stappen ze moeten ondernemen om hun droom te bereiken, voor zover die droom haalbaar is." Deelnemers hadden uiteenlopende dromen, maar er was ook een groot niveauverschil. "De een wilde kapper worden, de ander timmerman. Sommige deelnemers spraken al een beetje Nederlands, met anderen konden we bijvoorbeeld in het Engels communiceren, maar er zijn ook deelnemers die nauwelijks een taal spreken die voor ons begrijpelijk is. Dat maakt het soms wel moeilijk."
Dierenartsassistent
Ton werd aan het begin van het project, zo'n twaalf weken geleden, gekoppeld aan Wegehe Meleake. Hij is 25 jaar en woont bijna twee jaar in Nederland. Sinds oktober 2015 is hij bezig met zij inburgering. Wegehe groeide op in Eritrea, waar hij naar school ging. "Mijn leraar sprak Engels, en daarom spreek ik nu ook goed Engels", vertelt hij. "Ik heb een opleiding gevolgd in Eritrea, waar ik leerde over de boerderij en over koeien. Mijn familie had ook koeien, niet zoals hier in Nederland in grote stallen, maar in Eritrea leefden die koeien gewoon in de natuur. Ik heb twee jaar een studie gevolgd en ben ook afgestudeerd, maar daarna moest ik het leger in vanwege dienstplicht. Dat wilde ik niet en daarom ben ik, helemaal alleen, naar Nederland gevlucht." Wegehe's toekomstdroom heeft alles te maken met de opleiding en werkervaring die Wegehe heeft opgedaan in Eritrea. "We leerden op school koeien melken met de hand en ik hielp ook bij het melken op het land. Omdat ik van koeien houd, wil ik graag met dieren gaan werken. De droom die ik voor dit project heb opgegeven is dan ook om dierenarts assistent te worden."
Jongeren doel geven
Het project Dream2Start heeft als belangrijkste doel om de jongeren een doel te geven. "Dan kunnen ze ergens naar toe werken en zien ze dat er een weg is om te komen waar ze graag willen komen", licht Ton toe. "Dat stimuleert ze ook om te leren voor hun inburgeringsopleiding." Met het project worden de jongeren als het ware op de rails gezet op weg naar hun toekomst. Het project werd nu, als pilot, voor het eerst gedaan met Eritrese jongeren. De deelnemers hebben concrete stappen gezet om dichter bij hun droomberoep te komen. Zo hebben ze bijvoorbeeld een dagje meegekeken in de praktijk en presentaties over opleidingen die passen bij hun droomberoep bijgewoond. Ook Wegehe heeft samen met Ton diverse activiteiten ondernomen als stap naar werken met dieren. Ton is gevraagd als vrijwilliger voor dit project, omdat hij als taalcoach al verbonden was aan de Lev-groep.
Helpen op boerderij
Wegehe is voor het project gaan kijken bij de dierenartspraktijk in Gemert. Aanvankelijk met het doel om er een stageplek te vinden. Die was er niet, maar hij mocht wel een dag meelopen met veearts Gijs. Ze hebben samen een boerderij in Beek en Donk bezocht waar onderzocht hebben welke koeien drachtig waren en ze hebben ook koeien geïnsemineerd. "Het was een erg leuk bezoek, en ik wil graag nog meer leren over koeien", aldus Wegehe. Ook is Wegehe samen met Ton en zijn taalcoach naar een boerderij in De Mortel geweest om kennis te maken met de boer. "Het waren heel aardige mensen die me gastvrij hebben ontvangen", vertelt Wegehe daarover. "Maandag mag ik nog een halve dag terug komen om te helpen. We gaan dan hoeven kappen bij de koeien. Ik vind het erg leuk dat ik dat mag doen." Ton vervolgt: "Met die ochtend kan de boer kijken hoe Wegehe werkt en hoe hij met de dieren omgaat. Misschien mag Wegehe dan wel vaker op de boerderij komen helpen. Zijn eerste prioriteit ligt nu echter wel nog op de inburgering waarvoor hij drie dagen in de week naar school gaat." Wegehe hoopt zelf dat hij na het afronden van zijn inburgeringsexamen kan starten met een opleiding aan de Groene Campus. "Zijn droom was om dierenarts te worden, maar je ziet nu dat hij ook al heel blij is dat hij op een boerderij aan de slag kan. Dat is ook een stukje van die bewustwording en het realistisch benaderen van de doelen", aldus Nanne.
Presentatie
Op woensdag 13 april presenteren de dertien Eritrese jongeren wat ze gedurende de tien weken van het project bereikt hebben. De presentatie duurt van 19.30 tot 21.00 uur en wordt gehouden in de vorm van een markt, bij Lev-groep Gemert aan de Vondellaan 51. Daarvoor zijn de deelnemers uitgedaagd om op zo creatief mogelijke manier zichzelf te presenteren en te laten zien wat ze gedaan hebben en wat ze willen bereiken.
Wegehe blikt terug op het project: "Het leukste dat ik tijdens Dream2Start heb geleerd vind ik het controleren of de koeien drachtig zijn en het insemineren van de koeien. In de toekomst zou ik heel graag zelf dat werk kunnen doen, als dierenarts assistent. Maandag laat de boer mij zien hoe de melkmachine werkt, daar ben ik ook benieuwd naar", aldus Wegehe. Ton vertelt: "De toekomstdroom van om dierenarts te worden, is natuurlijk het hoogst haalbare. Maar bij Wegehe zijn er uiteraard ook concrete tussenstappen te maken, waarbij het al heel mooi zou zijn als hij die kan halen. Het is goed dat hij daaraan werkt."
Situatie in Eritrea
Op dit moment vormen adolescente mannen en vrouwen uit Eritrea de grootste groep binnen de Afrikaanse asielzoekers in Nederland. In Eritrea is al jaren sprake van een totalitair regime. Er is geen persvrijheid, politieke vrijheid en godsdienstvrijheid. Mannen tussen 18 en 50 jaar zijn dienstplichtig en in de praktijk duurt de dienstplicht vaak veel langer dan de voorgeschreven achttien maanden. Dienstplichtontduiking en desertie worden zonder voorafgaand proces veelal streng bestraft. In gevangenissen vinden martelingen plaats. Het is ook een misdrijf om illegaal het land uit de reizen. Via buurlanden Sudan en Ethiopië vluchten Eritreeërs hun land uit, om vervolgens via Libië, per boot de Middellandse Zee over te steken naar Italië. Van daaruit reizen ze door naar Noord-Europa.
Kinderen zijn in Eritrea leerplichtig van zeven tot negentien jaar. Het opleidingsniveau onder vluchtelingen verschilt sterk, vaak zichtbaar verschillend tussen dorpelingen en stedelingen.