De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

21 april 2016

VACATURE bij ACVZNieuw commissielid gezocht

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en het parlement adviseert over migratie en integratie. De adviescommissie bestaat uit tien deskundigen en wordt ondersteund door een secretariaat. De ACVZ brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de vreemdelingenwetgeving en over het vreemdelingenbeleid.
Gelet op de complexiteit van het vreemdelingendebat streeft de ACVZ naar een multidisciplinaire samenstelling. Geschikte kandidaten voor de per 1 juli 2016 bestaande vacature voldoen aan de volgende criteria[1]:
  • Inzicht in en ervaring met bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot vreemdelingen in het algemeen en van asielzoekers in het bijzonder, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau.
  • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit, strategisch en tactisch inzicht.
  • Goede communicatieve vaardigheden.
  • Het vermogen en de wil om in teamverband te opereren.
  • Voldoende tijd beschikbaar om daadwerkelijk mede vorm te geven aan adviezen, in voorkomende gevallen ook als voorzitter van (een) subcommissie(s).
  • Effectief netwerker.
Van de kandidaat wordt verwacht dat deze over een aantoonbare onafhankelijke oordeelsvorming beschikt.
Het lidmaatschap van de ACVZ vraagt een tijdsbeslag van ongeveer 2 dagen per maand. De benoeming van een commissielid geschiedt bij Koninklijk Besluit en is voor een periode van vier jaar.
Honorering vindt plaats conform de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 1 mei 2016 richten aan:
Voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Mr. J.N.M. Richelle
Turfmarkt 147
2511 DP ’S-GRAVENHAGE
Of per e-mail aan mevr. H. Braat-Naber: h.m.s.braat-naber@acvz.minvenj.nl
Nadere informatie over deze vacature te verkrijgen bij de voorzitter dhr. Richelle of de secretaris, dhr. Mannens, tel: 070 – 370 4300.
www.acvz.org
[1] Artikel 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf, dan wel anderszins werkzaamheden verrichten in ondergeschiktheid aan Onze Ministers, worden niet tot lid benoemd.

 Zie hier: http://acvz.org/vacatures/


Hier te koop: Klik hier


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator