De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 november 2015

Meepraten kan in de Linkedingroep Vreemdelingenrecht

Wilt u graag uw visie geven over de meedenkvragen en u doet het liever op Linkedin, ga dan naar de groep Vreemdelingenrecht aldaar en wordt lid. Maar u kunt ook uw reactie onder dit bericht geven. Of u doet het gewoon allebei!
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Meedenkvraag: Ik zie AC Schiphol niet meer in de VC genoemd voor de grensasielaanvragen. Is er wat veranderd?

Terwijl dit er vroeger stond: Wanneer iemand aan de buitengrenzen asiel aanvraagt, dus in een haven of op een vliegveld, wordt diegene naar het Aanmeldcentrum Schiphol gestuurd. (alhoewel ik het nu niet expliciet meer in de V|C zie staan) Zie paragraaf C1/2.1 Vreemdelingencirculaire. Is daar wat veranderd?Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Meedenkvraag: artikel 30a Vw - niet ontvankelijk want al NLse asielvergunning: maakt vluchtelingenstatus uit voor doormigratie?

De wet is recentelijk veranderd. Hier legt Stijn uit wat er nieuw is in artikel 30a met betrekking tot de soort asielvergunning die iemand krijgt:

Ten vijfde kan een aanvraag niet-ontvankelijk worden verklaard wanneer de vreemdeling al een asielvergunning heeft. De wetgever laat weten dat tijdens de onderhandelingen het behoud van het zogenaamde één-status-stelsel steeds de inzet is geweest en dat dit ook mogelijk is gebleven onder de nieuwe Procedurerichtlijn. Artikel 46, tweede lid, van de Procedurerichtlijn biedt een grondslag voor de rechtbank om deze aanvraag als niet-ontvankelijk te beschouwen, aldus de wetgever.[8]
Hier zal bedoeld zijn dat de rechtbank een beroep tegen de afwijzing van de vluchtelingenstatus vanwege het ontbreken aan procesbelang niet-ontvankelijk kan verklaren als de vreemdeling subsidiaire bescherming is verleend. In artikel 46, tweede lid, van de Procedurerichtlijn is namelijk bepaald dat een lidstaat, indien de door hem verleende subsidiairebeschermingsstatus dezelfde rechten en voordelen biedt als de vluchtelingenstatus uit hoofde van het recht van de Unie en het nationale recht, een beroep tegen een beslissing om een verzoek als ongegrond te beschouwen met betrekking tot de vluchtelingenstatus als niet-ontvankelijk kan beschouwen omdat de verzoeker er onvoldoende belang bij heeft om de procedures voort te zetten.
De wetgever is in ieder geval van mening dat een systematische juiste uitvoering van de Procedurerichtlijn vergt dat het bestuur op deze niet-ontvankelijkheid anticipeert door de aanvraag in die gevallen vanwege gebrek aan belang niet-ontvankelijk te verklaren.
Het is echter de vraag of vreemdelingen opnieuw een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd zullen indienen als zij menen dat hen een vluchtelingenstatus had moeten worden verleend in plaats van subsidiairebeschermingsstatus. Gelet op het nieuwe artikel 3.121a, eerste lid, van het Vb 2000 zal de IND in de toekomst – in tegenstelling tot de huidige praktijk – eerst motiveren waarom de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een vluchtelingenstatus als subsidiaire bescherming wordt verleend. Het beroep van de vreemdeling die tegen zo’n besluit opkomt, zal door de rechtbank vanwege het ontbreken aan procesbelang niet-ontvankelijk worden verklaard, tenzij de vreemdeling aannemelijk weet te maken dat hij met verlening van de vluchtelingenstatus in een materieel gunstiger positie zou geraken dan met de verleende subsidiairebeschermingsstatus. Het daarna nog doen van een opvolgende aanvraag in dit soort situaties lijkt dus niet voor de hand te liggen.
Wanneer de IND voornemens is de aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren, krijgt de asielzoeker tijdens het nader gehoor de gelegenheid zijn standpunt uiteen te zetten over de toepassing van de in artikel 30a, eerste lid, van de Wet bedoelde gronden op zijn specifieke omstandigheden. In die zin ook artikel 3.113, derde lid van het Vb 2000 (eerste conceptvoorstel), waarin is bepaald dat de vreemdeling tijdens het nader gehoor in de gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt uiteen te zetten over de toepassing van de in artikel 30a, eerste lid bedoelde gronden op zijn specifieke omstandigheden als de Minister voornemens is de aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren.

https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com/tag/artikel-82-vw-2000/ 
Stel nu dat een asielzoeker hier is gestrand en eigenlijk naar de VS wilde waar al zijn familie al is. Maakt het voor zo iemand uit of hij een erkende vluchteling is zoals bedoelt in het Vluchtelingenverdrag volgens Nederland of SLECHTS(sic) bescherming krijgt van het EVRM een verdrag waar de VS geen partij bij is? Zo ja als dat uit maakt heeft iemand dan procesbelang (procedure bij de rechtbank)? Is dat een reden om hier geen gebruik te maken van de bevoegdheid tot niet-ontvankelijkheid verklaring voor een beschikking en dus belangrijk om gelijk dit aan te geven bij de asielaanvraag?


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Meedenkvraag over artikel 30 Vw Dublinprocedure - wordt bepaling> MOET er geclaimd?

 Dit is een wordt-bepaling waarop het lijkt dat in Dublinzaken MOET worden geclaimd. Maar een staat mag toch altijd de behandeling aan zich trekken?
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vacature Project Assistent m/v Nederlands Helsinki Comité - Den Haag (mensenrechten)


Het Nederlands Helsinki Comité zoekt per 1 februari 2016 een
Project Assistent m/v
Als Project Assistent ben je voor onze Project Managers een administratieve ondersteuner c.q. duizendpoot, zodat zij de projecten kunnen realiseren met de beste service richting samenwerkingspartners en donoren.
Over het NHC
Het Nederlands Helsinki Comité zet zich in voor verbeteringen in de rechtsstaat, de democratie en de bescherming van de rechten van de mens in Europa. De activiteiten zijn georganiseerd in projecten met als speerpunten momenteel de verbetering van gevangenisomstandigheden, de rechten van slachtoffers van mensenhandel en de versterking van organisaties van burgers die zich inzetten voor mensenrechten en andere maatschappelijke vraagstukken. Dit werk wordt gecoördineerd door een in Den Haag gevestigd secretariaat van tien betaalde krachten en een aantal vrijwilligers/stagiaires.
De functie
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen zijn:
 • Financiële administratie van projecten (o.a. uitkeren van dagvergoedingen, factuurbeheer, voorbereiden financiële rapportages);
 • Logistieke ondersteuning binnen projecten (boeken van vluchten en hotels);
 • (Logistieke) organisatie binnenlandse studiebezoeken;
 • (Administratieve) ondersteuning bij acquisitie processen en projectaanvragen;
 • Bijhouden van projectinformatie in (digitale) projectmappen.
De aanstelling is voor 24 uur per week, in eerste instantie voor de duur van 6 maanden. Verlenging is mogelijk, afhankelijk van gebleken geschiktheid en de ontwikkeling van de projectenportefeuille van het NHC.
Het salaris op full time basis (36 u/week) ligt bij aanvang van de aanstelling , afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen minimaal € 2.075 en maximaal €2768 per maand.
Eisen m.b.t. opleiding, ervaring, competenties
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau en minimaal 2 jaar werkervaring in vergelijkbare positie(s) en/of binnen een (internationale) project georiënteerde werkomgeving
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel woord als geschrift)
 • Ruime ervaring met het MS Office Pakket (Word, Excel en PowerPoint)
 • Je bent accuraat, kunt snel schakelen en timemanagement is voor jou een tweede natuur
 • Je hebt een service-gerichte werkhouding en bent stressbestendig
 • Je bent flexibel en bereid om in drukke periodes een stap extra te doen
 • Ervaring in werken met (Oost-)Europese NGO’s strekt tot aanbeveling
De project assistent valt onder de verantwoordelijkheid van de office manager. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten woonachtig in de regio Den Haag.
CV’s met sollicitatiebrief kunnen tot dinsdag 15 december 2015 worden gemaild. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de officemanager, Linda Groeneveld-Bos.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Soort dienstverband: Deeltijd
Vereiste ervaring:
 • Minimaal 2 jaar: 2 jaar

 Meer info staat hier: http://www.indeed.nl/cmp/Nederlands-Helsinki-Comit%C3%A9/jobs/Project-Assistent-7d9870d9becef1ce?q=EnglishInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

29 november 2015

Vietnamese kinderen verdwijnen uit opvang. Mensenhandelaren actief?


ZUIDLAREN/VRIES - Uit opvangcentra van Zorggroep Jade in Zuidlaren en Vries zijn dit jaar negen Vietnamese kinderen verdwenen. Twee zijn inmiddels teruggevonden.
De verdwijning is bij het Experticecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) aangemeld.
Vier 16-jarige meisjes en een jongen die in een beschermde opvang in Zuidlaren woonden, zijn sinds 20 november spoorloos. In april verdwenen twee meisjes van dezelfde leeftijd uit de opvang in Vries. Op zaterdag 3 januari liepen uit deze opvang twee 17-jarige meisjes weg. Bij de politie zijn diverse tips binnengekomen. Zeven jongeren zijn volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer nog steeds niet terecht.
Weggelopen
De kinderen die in deze opvangcentra verblijven, zijn daar onder meer via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers of NIDOS, de jeugdbescherming voor minderjarige en alleenstaande vluchtelingen, terechtgekomen. ,,We hebben veel nationaliteiten in de opvang'', zegt directeur Jan Bollen van Jade. ,,Hun ouders zijn niet in beeld. Sommige kinderen zijn slachtoffer van mensenhandel of prostitutie. Anderen zijn bijvoorbeeld gevlucht omdat ze werden uitgehuwelijkt. Wij proberen ze zo goed mogelijk te begeleiden. Heel af en toe verdwijnt er wel eens iemand. Deze centra zijn geen gevangenissen. De kinderen gaan bijvoorbeeld ook gewoon naar school. Maar het is nog nooit gebeurd dat in één keer vijf kinderen verdwenen.''
Volgens Bollen zijn er aanwijzingen dat de kinderen zijn weggelopen. ,,Er zijn bijvoorbeeld kleren uit hun kamers verdwenen.'' Hij vermoedt dat ze weer met mensenhandelaren in contact zijn gekomen. ,,Hoe weet ik ook niet. Dat zit hun begeleiders ook ontzettend dwars. Ze stellen zichzelf vragen als ‘heb ik een signaal gemist? Had ik niet beter moeten opletten?' Hun verdwijning is een grote klap.''
Familie
Hij vermoedt dat mensenhandelaren deze kinderen onder druk zetten door hun familie te bedreigen. ,,Als ze je voor de keus stellen mee te gaan of dat ze anders je ouders wat aandoen, dan gaat een kind natuurlijk mee. Vietnamese jongeren komen vooral in de wietteelt en prostitutie terecht.''
Hij heeft er geen verklaring voor waarom er nu opvallend veel Vietnamese jongeren zijn verdwenen. ,,Ik zou het niet weten.''
Politiewoordvoerder Anne van der Meer zegt dat het onderzoek naar de laatste verdwijning van de jongeren uit Zuidlaren nog in volle gang is. ,,We doorzoeken hun kamers en bestuderen eventuele camerabeelden. We kijken ook of er landelijk sprake is van Vietnamese kinderen die worden vermist.''
Het Experticecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel heeft geen antwoord op de vraag of Vietnamese jongeren vaker dan andere nationaliteiten doelwit zijn van mensenhandelaren.
Het EMM is een samenwerkingsverband van politie, IND, marechaussee en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De politie doet momenteel mee aan twee grote, internationale onderzoeken waarbij er sprake is van mensenhandel.

 Bron: Het Dagbad van het Noorden: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/zeven-vietnamese-kinderen-spoorloos-13353193.html


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

27 november 2015

Nieuw boek / New book "EU Language Law"

EU Language Law

Just published!

€ 64,-
 • Author(s):
 • Stefaan van der Jeught
 • Year:
 • 2015
 • Language:
 • english
 • Size:
 • 16 x 24 cm
 • Pages:
 • 303
 • ISBN:
 • 9789089521729
 • ISBN E-book:
 • 9789089521736
 • Edition:
 • Paperback
 • NUR:
 • 828
 • Print/edition:

Description

EU Language Law gives a comprehensive account of all language regulations and arrangements which currently exist in EU law. First and foremost, it covers the various explicit and implicit language regimes of EU institutions, bodies and agencies, explaining how and why they came about. It also explores numerous other EU language provisions in the area of freedom, security and justice, relating to quite diverse topics such as road traffic offences, recognition of national court decisions, the European Arrest Warrant and crime victims. It also discusses EU linguistic provisions in the internal market regarding product labelling or the language proficiency assessment of professionals such as medical doctors or lawyers seeking to provide services in other EU Member States. Many other issues such as language testing for newcomers in society and language proficiency requirements for employment are investigated. This book highlights an often neglected, yet tremendously important aspect of EU integration: the language issue.
About the author
Stefaan van der Jeught works as an official in the Directorate Communication of the European Court of Justice and is affiliated to the Centre for European Law of the Vrije Universiteit Brussel (VUB). In 2015, he earned a PhD at that University with a dissertation on Conflicting Language Policies in the European Union and its Member States.


 Hier te koop: http://www.europalawpublishing.com/EN/webshop/0/0/1/80343


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Overdracht vreemdelingen aan Hongarije op grond van Dublinverordening beter motiveren

 De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de overdracht van twee vreemdelingen op grond van de Europese Dublinverordening aan Hongarije niet in strijd is met het EVRM. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (26 november 2015). Tegen deze uitspraken is geen hoger beroep mogelijk.

Achtergrond

Beide vreemdelingen hebben in eerste instantie asiel aangevraagd in Hongarije. Daarna hebben zij in Nederland asiel aangevraagd. De staatssecretaris heeft de asielaanvragen afgewezen en is van plan de vreemdelingen over te dragen aan Hongarije dat op grond van de Dublinverordening verantwoordelijk is voor de behandeling van hun asielaanvragen. De vreemdelingen zijn het niet eens met die beslissing.

Nader onderzoek

De lidstaten mogen, gelet op het zogenoemde interstatelijk vertrouwensbeginsel, in beginsel erop vertrouwen dat de situatie in een andere lidstaat niet in strijd is met het EVRM. Toch kan er aanleiding zijn voor nader onderzoek door de staatssecretaris als er "gerede twijfel" bestaat dat de situatie in een andere lidstaat niet aan de eisen van het EVRM voldoet. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is in dit geval sprake van gerede twijfel gelet op de informatie die de vreemdelingen naar voren hebben gebracht over de opvangcapaciteit,  leefomstandigheden en de procedure in Hongarije. De staatssecretaris had in reactie hierop nader onderzoek moeten doen naar de situatie waarin deze zogenoemde Dublinclaimanten komen te verkeren als ze zouden worden overgedragen aan Hongarije, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Nieuw besluit

De staatssecretaris zal met inachtneming van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak opnieuw moeten beslissen op de asielaanvragen van de twee vreemdelingen.


 https://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Overdracht-vreemdelingen-aan-Hongarije-op-grond-van-Dublinverordening-beter-motiveren.aspx

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Meer eisen voor gezinshereniging asielzoekers. Langere termijnen, boetes voor fraudeurs. Verder snellere trajecten voor kansloze asielaanvragen

 Lees hier meer: http://www.telegraaf.nl/binnenland/24801335/__Meer_eisen_


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

26 november 2015

Staatssecretaris mag voorwaarden stellen bij bed-bad-broodopvang

 Den Haag , 26-11-2015
​ De staatssecretaris van Veiligheid & Justitie mag bij het bieden van onderdak ('bed, bad, brood') in een zogenoemde vrijheidsbeperkende locatie van een uitgeprocedeerde vreemdeling eisen dat hij meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland. Dat is alleen anders in geval van bijzondere omstandigheden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (26 november 2015).

Opvang door de staatssecretaris

Het gaat in deze zaak om een verzoek van een meerderjarige vreemdeling uit Iran aan de staatssecretaris om hem onderdak of leefgeld te bieden. De staatssecretaris heeft hem onderdak aangeboden in een zogenoemde vrijheidsbeperkende locatie waarbij de vreemdeling in elk geval de gemeente niet mag verlaten. Hij heeft aan deze opvang ook de voorwaarde verbonden dat de vreemdeling meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland. De vreemdeling was het daar niet mee eens en kwam eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die oordeelde dat de opvang in een vrijheidsbeperkende locatie niet voldoet aan de verplichting om een uitgeprocedeerde vreemdeling onderdak, eten en kleding te verstrekken. Deze verplichting vloeit naar het oordeel van de rechtbank voort uit het Europees Sociaal Handvest (ESH) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De rechtbank sloot in haar uitspraak aan bij de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van juli 2014. De staatssecretaris is tegen deze uitspraak in hoger beroep gekomen.

Niet bindend, wel gezaghebbend

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kan de vreemdeling geen rechtstreeks beroep doen op het ESH en zijn de beslissingen van het ECSR over de uitleg van het ESH niet bindend voor de landen die partij zijn bij dit verdrag. Die beslissingen zijn echter wel gezaghebbend en kunnen een rol spelen bij de uitleg van artikelen die de rechter wél rechtstreeks kan toepassen, zoals de mensenrechten uit het EVRM, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Bijzondere omstandigheden

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak verplicht het EVRM de staatssecretaris niet om uitgeprocedeerde vreemdelingen onvoorwaardelijk onderdak te bieden. Als de vreemdeling weigert mee te werken aan zijn vertrek uit Nederland, dan mag de staatssecretaris hem onderdak weigeren. De staatssecretaris moet er echter wel rekening mee houden dat zich bijzondere omstandigheden kunnen voordoen waarbij hij niet van de vreemdeling mag verlangen dat hij meewerkt aan zijn vertrek. Zulke bijzondere omstandigheden doen zich voor zolang blijkt dat de vreemdeling vanwege zijn psychische gesteldheid niet kan overzien dat als hij niet meewerkt hij geen onderdak krijgt van de staatssecretaris.
Uitspraken: ECLI:NL:RVS:2015:3415

 Bron: https://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Staatssecretaris-mag-voorwaarden-stellen-bij-bed-bad-broodopvang.aspx

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Bed-bad-brood: onderdak in vrijheidsbeperkende locatie mag -> CRvB stopt met dit soort zaken

 De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 november 2015 beslist dat de gemeente Amsterdam opvang mag weigeren aan uitgeprocedeerde vreemdelingen en hen voor onderdak mag verwijzen naar een vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Geoordeeld is dat verblijf in een VBL niet strijdig is met de verdragsrechtelijke verplichting om opvang te bieden. Daarom was er voor de gemeente geen noodzaak om opvang te verlenen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De VBL valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het is zijn taak om te beoordelen of in een uitzonderlijk geval aan iemand toegang tot de VBL moet worden verleend, zonder daaraan de voorwaarde te verbinden dat moet worden meegewerkt aan vertrek uit Nederland.
 
De Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad) is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Het gaat om uitgeprocedeerde vreemdelingen die de gemeente Amsterdam hebben gevraagd om aan hen opvang te bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-opvang). Zij zijn dakloos en volledig afhankelijk van hulp van derden. Een aantal van hen is afkomstig uit de Vluchthaven in Amsterdam. Zij bepleiten een onvoorwaardelijk recht op opvang, dat ook geldt indien zij niet als bijzonder kwetsbaar kunnen worden beschouwd en ook overigens niet in een volstrekt uitzichtloze situatie verkeren. Zij beroepen zich op de beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014. Verblijf in een VBL wijzen zij af, omdat volgens hen op grond van de beslissingen van het ECSR niet de voorwaarde mag worden gesteld dat zij meewerken aan hun vertrek uit Nederland.
 
De Centrale Raad komt tot de conclusie dat opvang in een VBL in overeenstemming is met de door de uitgeprocedeerde vreemdelingen ingeroepen verdragsrechtelijke bescherming. Dat is zo omdat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (staatssecretaris) een uitgeprocedeerde vreemdeling die niet aan zijn vertrek meewerkt in een uitzonderlijk geval wel toelaat tot de VBL.
 
De Centrale Raad heeft geoordeeld dat de gemeente ervan mag uitgaan dat een uitgeprocedeerde vreemdeling gebruik kan maken van de opvang in een VBL. Daarbij heeft de Centrale Raad betrokken dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als vreemdelingenrechter gelijktijdig uitspraak heeft gedaan over de meewerkverplichting aan vertrek bij verblijf in een VBL in een rechtszaak tussen de staatssecretaris en een andere uitgeprocedeerde vreemdeling. Met het in die uitspraak gegeven toetsingskader kan volgens de Centrale Raad recht worden gedaan aan de in de Wmo-opvangzaken ingeroepen verdragsrechtelijke aanspraak op opvang. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak volgt dat het in beginsel voor risico van de vreemdeling komt als hij niet meewerkt aan zijn vertrek. De staatssecretaris moet er echter wel rekening mee houden dat zich bijzondere omstandigheden kunnen voordoen waarbij hij niet van de vreemdeling mag verlangen dat hij meewerkt aan zijn vertrek. Zulke bijzondere omstandigheden doen zich voor zolang blijkt dat de vreemdeling vanwege zijn geestelijke gesteldheid niet kan overzien dat als hij niet meewerkt hij geen onderdak krijgt van de staatssecretaris. In lijn met zijn eerdere rechtspraak heeft de Centrale Raad beslist dat de mogelijkheid tot verblijf in een VBL, waarbij verdragsrechtelijke verplichtingen worden gerespecteerd, meebrengt dat er geen noodzaak is voor Wmo-opvang door de gemeente. Het is de taak van de staatssecretaris om in een uitzonderlijk geval te beoordelen of er reden is om geen meewerkverplichting te verbinden aan de toegang tot de VBL.
 
Inmiddels is vanuit verdragsrechtelijk perspectief een sluitend stelsel van opvang ontstaan. In dit stelsel is de staatssecretaris verantwoordelijk voor opvang van niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. Hierdoor vervalt de noodzaak tot de Wmo-rechtspraak, waarin de destijds bestaande lacune werd gedicht in het opvangrecht voor niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. Volgens de Centrale Raad is er uitgaande van de huidige stand van zaken en regels geen reden meer om opvangvoorzieningen, zoals de Amsterdamse bed-bad-broodvoorziening van december 2014, nog langer aan te merken als Wmo-opvang. Deze gemeentelijke regelingen zijn immers speciaal bestemd voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, die op grond van het koppelingsbeginsel geen aanspraak hebben op voorzieningen en voor wie de staatssecretaris verantwoordelijk is. De Centrale Raad zal gelet op deze ontwikkeling niet langer recht spreken in zaken over na 31 december 2014 door gemeenten genomen primaire besluiten ter uitvoering van buiten de Wmo vallende gemeentelijke opvangregelingen voor uitgeprocedeerde vreemdelingen.
 
Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaken een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraken dan ook geen hoger beroep instellen.
 
Utrecht, 26 november 2015
------------------------------------------------------------------------------
Centrale Raad van Beroep, zittingsdatum 8 oktober 2015, zaaknummers: 14/4389 WMO, 15/5095 WMO, 14/4382 WMO, 15/5094 WMO, 14/4387 WMO, 15/5093 WMO, ECLI:NL:CRVB:2015:3803.
 
De uitspraken van de rechtbank zijn: Rechtbank Amsterdam van 11 juli 2014, zaaknummers: 14/3244, ECLI:NL:RBAMS:2014:5594; 14/3260 en 14/2925, ECLI:NL:RBAMS:2014:5593; 14/3265 en 14/2961, ECLI:NL:RBAMS:2014:5592
 
en
 
Centrale Raad van Beroep, zittingsdatum 28 oktober 2015, zaaknummers: 15/4189 WMO, 15/4353 WMO, 15/4252 WMO, 15/4351 WMO, 15/4255 WMO, 15/4350 WMO, 15/4267 WMO, 15/4268 WMO, 15/4354 WMO, ECLI:NL:CRVB:2015:3834.
 
De uitspraken van de rechtbank zijn: Rechtbank Amsterdam van 8 mei 2015, zaaknummers 14/4474, ECLI:NL:RBAMS:2015:2651, 14/5856, ECLI:NL:RBAMS:2015:2656, 15/656, ECLI:NL:RBAMS:2015:2654, 14/3887 en 14/5609, ECLI:NL:RBAMS:2015:2649.
 
De genoemde uitspraak van 26 november 2015 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreft zaaknummer 201500577/1, ECLI:NL:RVS:2015:3415.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraken zijn laatstgenoemde beslissend.
 
Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel: 088-3611730.
 
E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl
Website: www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB


 Bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Bed-bad-brood,-onderdak-in-vrijheidsbeperkende-locatie-mag.aspx
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Nieuwe Rijdende Recher? Hebben julie rechter Joh Reid de mede-bedenker van Fokke en Sukke nog meegemaakt al vreemdelingenrecht rechter?

Ik wel ergens in 2002 (en toen vertelde me de griffier dat hij ook de tekenaar was).

Hij staat links op deze foto.

Lees meer in het AD: http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4195463/2015/11/26/Bedenker-Fokke-en-Sukke-in-running-om-Rijdende-Rechter-te-worden.dhtmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

25 november 2015

Een strafblad gaat een vreemdeling meer de das om doen - criminele antecedenten tegengeworpen (LET OP STRAFRECHTADVOCATEN)

Het lijkt heel normaal: dat je je aan de wet houdt maar voor sommige asielzoekers of reguliere vreemdelingen is het een compleet vreemd concept. Ik had een enorm aardige cliënte die keer op keer werd opgepakt voor winkeldiefstal en als ik dan een preek afstak dat dit toch wel heeeeeeel stom!!!!! was als je een asielaanvraag had lopen dan glimlachte ze een beetje en zei dat ik gelijk had en jatte gewoon weer een paar HEMA-onderbroeken.

Maar zoals ik ooit eens aangaf: als je mensen te eten uitnodigt thuis en die stoppen je zilveren bestek in hun tasje dan smijt je ze ook de deur uit en zo voelt het ook met mensen die vragen of ze ook hier mogen wonen.

Vandaag kwam in het nieuws dat Staatssecretaris Dijkhoff veel strengere regelgeving gaat opstellen met betrekking tot de vraag wanneer een strafblad een asielzoeker kan worden tegengeworpen. Zie hier de kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/25/brief-tweede-kamer-aanscherping-beleid-inzake-weigeren-en-intrekken-asielvergunning-na-ernstig-misdrijf

(Kopieeren gaat in Edge echt rampzalig sorry)
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA  DEN HAAG   
Datum 25 november 2015 Onderwerp Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf 
Inleiding Tijdens het vragenuurtje van 29 september en het algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid van 30 september jl.1 hebben wij onder meer gesproken over asielzoekers die de Nederlandse wet overtreden. Tijdens het algemeen overleg heb ik de heer Azmani toegezegd om voor de begrotingsbehandeling met nadere voorstellen te komen hoe binnen de bestaande EU-kaders een aanscherping van de nationale regelgeving op dit punt kan worden gerealiseerd om zo eerder en vaker een asielvergunning te kunnen weigeren en intrekken.   Op 13 oktober jl. heeft uw Kamer een motie van de leden Oskam en Van Helvert aangenomen die de regering oproept over te gaan tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan het plegen van een misdrijf2.
In deze brief kom ik de genoemde toezegging na, waarbij ik tevens aangeef hoe en in welke mate invulling kan worden gegeven aan de motie. Voor de aanscherping van het beleid zal een Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire worden opgesteld.
Europese wetgeving  Binnen het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) bevat de Kwalificatierichtlijn3 de normen op grond waarvan internationale bescherming dient te worden geboden aan asielzoekers. Dit is, kort gezegd, het geval indien zij moeten worden aangemerkt als vluchtelingen in de zin van het Vluchtelingenverdrag, of wanneer zij in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming.
Subsidiaire bescherming wordt verleend aan vreemdelingen die ‘ernstige schade’ te vrezen hebben. Onder ‘ernstige schade’ wordt verstaan:                                                 1 (Nog niet gepubliceerd) 2 Kamerstukken II, 2015/16. 19 637, nr. 2069 3 Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking)
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer
  Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
 
  Ons kenmerk 693603
  Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.  
 
   Pagina 2 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
a) de doodstraf of executie; of b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst; of c) ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Deze definitie is ontleend aan de tekst van artikel 3 Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM) en de daarop gebaseerde jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
De Kwalificatierichtlijn geeft ook de voorwaarden waaronder internationale bescherming kan worden geweigerd of ingetrokken om redenen van openbare orde. Een vluchteling is uitgesloten van de vluchtelingenstatus als hij zich schuldig heeft gemaakt aan daden als omschreven in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Lidstaten mogen verder een vluchtelingenstatus intrekken, of weigeren deze te verlenen of te verlengen, wanneer: a) er goede redenen bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van de lidstaat waar hij zich bevindt; b) hij een gevaar vormt voor de samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf.
Een vreemdeling kan worden uitgesloten van de status van subsidiaire bescherming, of deze status kan worden ingetrokken, wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat: a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft gepleegd, zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd regelingen te treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven; b) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd; c) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties; d) hij een gevaar vormt voor de gemeenschap of voor de veiligheid van de lidstaat waar hij zich bevindt.
Nederlandse invulling van de Europese normen  De invulling van de begrippen ‘bijzonder ernstig misdrijf’, ‘ernstig misdrijf’ en ‘gevaar voor de gemeenschap’ zijn in de Kwalificatierichtlijn niet nader genormeerd. In Nederland zijn deze in de Vreemdelingencirculaire op dit moment nog als volgt ingevuld:  ‘Bijzonder ernstig misdrijf’: indien de vreemdeling bij onherroepelijk rechterlijk vonnis is veroordeeld tot gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel waarbij het onvoorwaardelijk deel in totaal tenminste 24 maanden betreft;   ‘Ernstig misdrijf’: indien er sprake is van een onherroepelijk rechterlijk vonnis met een veroordeling tot een gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel waarbij het onvoorwaardelijk deel in totaal tenminste 18 maanden betreft en in ieder geval één van de misdrijven is naar zijn aard een gevaar voor de gemeenschap.   ‘Gevaar voor de gemeenschap’: dit wordt in ieder geval aangenomen als het gaat om drugs-, zeden- en geweldsmisdrijven, brandstichting, mensenhandel, illegale handel in wapens/munitie/explosieven, illegale handel in menselijke organen en weefsels.
 
   Pagina 3 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603    
Vergunning op grond van nareis  Indien een gezinslid de hoofdpersoon is nagereisd met een machtiging tot voorlopig verblijf en ambtshalve een verblijfsvergunning asiel op grond van nareis heeft gekregen, gelden volgens staand beleid voor het intrekken van die vergunning dezelfde voorwaarden als voor de hoofdpersoon. Voor een gezinslid van een vluchteling geldt dus dat er een onvoorwaardelijke veroordeling wegens een ‘bijzonder ernstig misdrijf’ moet liggen, terwijl voor het gezinslid van een subsidiair beschermde een veroordeling wegens een ‘ernstig misdrijf’ vereist is. De reden hiervoor is dat bij de ambtshalve verlening geen volledige asielprocedure heeft plaatsgevonden en derhalve niet is onderzocht of betrokkene in aanmerking komt voor internationale bescherming.
Een gezinslid dat tegelijk met, of binnen drie maanden na de hoofdpersoon spontaan is ingereisd, moet een asielaanvraag indienen, die volledig wordt behandeld. Indien deze persoon een nareisvergunning heeft gekregen, is dus vastgesteld dat hij niet in aanmerking komt voor internationale bescherming. In dat geval is het reguliere beleid (glijdende schaal) van toepassing op de intrekking van de vergunning.
Terugkeer Voor de vraag wanneer een vreemdeling die een strafbaar feit heeft gepleegd kan worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst, is met name artikel 3 van het EVRM van belang. Deze bepaling verbiedt terugzending van een vreemdeling die bij terugkeer een reëel risico op schending van artikel 3 EVRM loopt. Op dit verbod zijn geen uitzonderingen mogelijk, dus ook niet als een vreemdeling een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Dit heeft ertoe geleid dat aan meerdere personen aan wie artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen niet konden worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. 
Uitwerking  Het hierboven gegeven Europees kader bepaalt binnen welke marges een beleidswijziging kan worden doorgevoerd. Het is niet mogelijk om ongeclausuleerd over te gaan tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan het plegen van willekeurig welk misdrijf (zoals een fietsendiefstal), maar er is wel ruimte om het huidige beleid op onderdelen aan te scherpen. Ik ben voornemens van deze ruimte gebruik te maken. 
De voorgenomen maatregelen geef ik hieronder weer. Ik wil hiermee bewerkstelligen dat scherper dan voorheen duidelijk is, dat personen die maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag vertonen niet in aanmerking komen voor verblijf in Nederland. Als een vluchteling of asielzoeker in aanmerking wil komen voor verblijf, zal hij zich dus twee keer moeten bedenken voor hij een delict pleegt. In zoverre kan er na bekendmaking van deze maatregelen dus ook een preventieve werking van uitgaan.  
De aanscherping van het beleid is met name te vinden in de hieronder voorgestelde maatregelen 1 en 2: het maximaal benutten van de wettelijke beslistermijn en een forse verlaging van de norm waaronder de verblijfsvergunning kan worden geweigerd of ingetrokken. Maatregel 3 is op zichzelf geen wijziging van eerder vastgelegd beleid, maar legt wel vast dat de
 
   Pagina 4 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
algemene regels ook van toepassing zijn op minderjarigen op wie het volwassen strafrecht wordt toegepast.
Maatregel 1. Wachten met het nemen van de asielbeslissing Om een verblijfsvergunning te weigeren aan een Verdragsvluchteling, of om deze in te trekken, is volgens de Procedurerichtlijn4 vereist dat er een onherroepelijke veroordeling wegens een bijzonder ernstig misdrijf ligt. Dit betekent veelal een langdurige strafrechtelijke procedure (inclusief hoger beroep). Om tegen te gaan dat een vergunning, die wordt verleend terwijl de strafrechtelijke procedure nog loopt, later weer ingetrokken zou moeten worden, kan de uitkomst van de strafzaak zo veel mogelijk worden afgewacht.
Het is reeds staande praktijk dat de IND de beslissing in een asielzaak aanhoudt als er een verdenking is van een ernstig misdrijf. De Procedurerichtlijn biedt de mogelijkheid om de beslistermijn met negen maanden te verlengen wanneer ‘complexe feitelijke en/of juridische kwesties aan de orde zijn’. Deze termijn kan bij wijze van uitzondering, in naar behoren gerechtvaardigde gevallen, met nog eens drie maanden worden verlengd wanneer dit noodzakelijk is met het oog op een behoorlijke en volledige behandeling van het verzoek om internationale bescherming. 
De vraag of er contra-indicaties zijn vanwege schending van de openbare orde maakt deel uit van de inhoudelijke beoordeling of een asielvergunning kan worden verleend. Ik ben daarom van oordeel dat er sprake is van ‘complexe feitelijke en/of juridische kwesties’ als de vreemdeling strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een (bijzonder) ernstig misdrijf, op grond waarvan de beslistermijn kan worden verlengd. 
Daarom ben ik voornemens om, waar nodig, de termijn voor de beslissing op een asielaanvraag te verlengen met de maximaal toegestane termijn indien en zolang er sprake is van een nog lopende strafrechtelijke procedure die van invloed kan zijn op de inwilligbaarheid van de aanvraag, tenzij er andere gronden zijn waarop de aanvraag eerder kan worden afgewezen. 
Maatregel 2. Aanpassen van de invulling van de begrippen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’  De ruimte voor aanscherping van het beleid is vooral te vinden in het aanpassen van de nationale invulling van de Europeesrechtelijke normen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’. Er is geen eenduidig beeld hoe andere lidstaten deze begrippen invullen. Een aantal landen werkt met een minimale strafbedreiging, sommige met een minimale opgelegde straf en andere lidstaten gebruiken een meer algemene omschrijving. 
Delicten die in het maatschappelijk verkeer als ernstig worden ervaren, moeten naar mijn oordeel kunnen worden tegengeworpen. De individuele verwijtbaarheid van de vreemdeling komt tot uiting in de straf die door de rechter is opgelegd. Voor de invulling van de begrippen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’ heb ik daarom gekeken naar ‘Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVSafspraken’, waarin de richtlijnen voor rechter voor straftoemeting zijn vervat.                                                  4 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking)
 
   Pagina 5 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603   
Verder heb ik gekeken naar de opvatting van de UNHCR over ‘ernstig, niet politiek misdrijf’ met betrekking tot artikel 1F Vluchtelingenverdrag. De UNHCR noemt moord, verkrachting en een gewapende overval als delicten die zonder twijfel zijn te kwalificeren als ernstig misdrijf. Ook andere strafbare feiten kunnen een ernstig misdrijf zijn, indien zij gepaard gaan met het gebruik van dodelijke wapens, ernstige letsels veroorzaken of als het gaat om herhaaldelijk zwaar crimineel gedrag.
Dit alles afwegende heb ik besloten om als ‘ernstig misdrijf’ aan te merken delicten waarbij volgens de Oriëntatiepunten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden pleegt te worden opgelegd. Ik meen dat het maatschappelijk niet geaccepteerd hoeft te  worden als een persoon die zich aan deze feiten schuldig maakt, verblijf zou krijgen in Nederland. Het gaat in concreto om:  Openlijke geweldpleging, zwaar lichamelijk letsel5 ten gevolge hebbend  Het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door middel van bijvoorbeeld één of meer kopsto(o)t(en) en/of schoppen/trappen tegen het hoofd  Tasjesroof met een enkele duw/ruk, waarbij sprake is van frequente recidive;  Insluiping in een woning, waarbij sprake is van frequente recidive;  Het verkopen/afleveren/verstrekken van gebruikershoeveelheden harddrugs vanuit een pand of op straat gedurende meer dan een maand, doch minder dan 3 maanden, met enige regelmaat.
Het ligt in de rede om de norm voor een ’bijzonder ernstig misdrijf’ hoger te leggen dan die voor een ‘ernstig misdrijf’. Ik ben daarom voornemens deze grens te leggen bij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke gevangenisstraf van tien maanden. Hieronder vallen de volgende delicten:  Verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno  Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno    Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel6 met behulp van een wapen (niet zijnde een vuurwapen)  Ramkraak (georganiseerd verband en aanzienlijke schade) waarbij sprake is van recidive  Het verkopen/afleveren/verstrekken van gebruikershoeveelheden harddrugs vanuit een pand of op straat gedurende zes tot twaalf maanden met enige regelmaat.
Volgens de Oriëntatiepunten worden deze delicten bestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. Ik kies hier echter voor een grens van tien maanden, zodat deze en andere ernstige delicten, al dan niet in combinatie gepleegd, zijn ondervangen als de rechter een straf oplegt van tien maanden of hoger.
Voor de beoordeling of er sprake is van een ‘ernstig misdrijf’, dan wel een ‘bijzonder ernstig misdrijf’, is het mogelijk om meerdere veroordelingen met                                                 5 Volledig herstel te verwachten binnen zes maanden, zoals ingrijpende breuken 6 Levensbedreigend of zeer langdurige herstelperiode (meer dan zes maanden) of als geen volledige genezing wordt verwacht
 
   Pagina 6 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
afzonderlijke straffen bij elkaar op te tellen. In die gevallen zal wel een zwaardere beoordeling van de individuele omstandigheden plaatsvinden, die er onder meer op zal zien hoe groot het aandeel is van delicten die een gevaar voor de gemeenschap (zie omschrijving hierboven) opleveren. Het zal dus kunnen voorkomen dat een vreemdeling bij elkaar opgeteld wordt veroordeeld tot meer dan zes, respectievelijk tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar dat de IND oordeelt dat er geen grond is om de verblijfsvergunning te weigeren of in te trekken.
Maatregel 3. In voorkomende gevallen hetzelfde beleid ten aanzien van minderjarige vreemdelingen In de berichtgeving over incidenten met asielzoekers is deels sprake van minderjarige vreemdelingen. Indien de pleger van een strafbaar feit minderjarig is, maar boven de twaalf jaar, is in beginsel het jeugdstrafrecht van toepassing. De strafrechter houdt hiermee rekening met de leeftijd van de vreemdeling. Als het jeugdstrafrecht wordt toegepast, is dat een aanwijzing dat het feit minder aan de vreemdeling wordt verweten en zal dit ook gevolgen hebben voor de mogelijkheid een vergunning te weigeren of in te trekken. Als het volwassenenstrafrecht wordt toegepast, ligt het in de rede dat dit ook eerder gevolgen heeft voor de vergunning. 
Andere aspecten die moeten worden meewogen zijn het gezinsleven van de minderjarige en de opdracht uit het Kinderrechtenverdrag om bij bestuursrechtelijke beslissingen de belangen van het kind een eerste overweging te laten zijn. Dit zijn echter zaken die steeds individueel moeten worden meegewogen.
Ik ben daarom voornemens om ten aanzien van minderjarige asielzoekers in beginsel dezelfde regels toe te passen als voor volwassenen, indien op hen het strafrecht voor volwassenen is toegepast, waarbij echter wel steeds de nodige individuele afwegingen worden gemaakt.  
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,   
K.H.D.M. Dijkhoff


VVD wil ook crimineel kind van migrant uitzetten


’Geboorteplaats doet er niet toe’

VVD-Kamerlid Malik Azmani. © anp.
De VVD wil dat criminele vreemdelingen of hun criminele kinderen Nederland uitgezet worden als zij ernstige misdrijven plegen. Het maakt daarbij niet uit of ze in Nederland geboren of getogen zijn. Voor zover ze nog niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ze hun verblijfsrecht verliezen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. © anp.
VVD-Kamerlid Malik Azmani heeft woensdag aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) gevraagd om de wet op dat punt aan te passen.
Lees voor de rest van dit artikel in het Algemeen Dagblad:  http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4194774/2015/11/25/VVD-ook-crimineel-kind-migrant-uitzetten-ongeacht-geboorteplek.dhtml

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Opinie - Wat kost een asielzoeker echt?

 • Opvang van vluchtelingen in een sporthal. Hoeveel geld is met de opvang gemoeid?
  Opvang van vluchtelingen in een sporthal. Hoeveel geld is met de opvang gemoeid?
MENING - Auteur Alphons Antonisen uit Eindhoven is accountant.  
 
Voorpaginanieuws in het ED van 20 november 2015: 'Opvang asielzoekers kost 100 euro per persoon per dag'. Verder geen toelichting of specificatie.
Het stond er zo maar plompverloren, kort door de bocht.
Ik dacht: dit kan niet waar zijn, want zelfs Wilders gelooft dat niet. Anders was hij er al lang op ingesprongen. Dat zette mij toch even aan het rekenen.

146.000 euro
Eén persoon kost dus op jaarbasis gemiddeld 36.500 euro (in een schrikkeljaar honderd euro meer). Een koppeltje kost dan gemiddeld 73.000 euro. En een knus gezinnetje van man, vrouw met twee bloedjes van kinderen kost de gemeenschap dan dus slechts 146.000 euro. Die bedragen zijn allemaal netto!
Stel u nu eens voor dat een asielzoeker daadwerkelijk een besteedbaar bedrag zou krijgen van zo'n 3.000 euro netto per maand per gezin. Dat gezin zou zo maar in de vrije sector een huis kunnen huren en verder in zijn levensonderhoud kunnen voorzien, inclusief premies voor de zorgverzekering. Ik kom dan nog maar aan 36.000 euro per gezin of 9.000 euro per persoon. Er blijft dan nog zo'n 27.000 euro per persoon over, die dus niet ter beschikking van de asielzoekers komen maar wel aan hen ten laste worden gebracht.
Op basis van dit rekenwerk concludeer ik, op mijn beurt ook maar even kort door de bocht, dat voor elke euro die een asielzoeker krijgt, 3 euro betaald wordt aan de mensen die zich bezighouden met de opvang van de asielzoekers! Of je zou, alweer kort door de bocht, kunnen stellen dat op elke twee asielzoekers een begeleidend persoon wordt ingezet met een gemiddeld salaris van 54.000 euro bruto (netto vergelijkbaar met het inkomen van het asielzoekersgezin).

Banen 
Ik reken nog even verder. Stel er komen 100.000 asielzoekers naar Nederland. Dat levert dus een primaire werkgelegenheid op van liefst 50.000 personen! Die mensen én de asielzoekers gaan dat geld allemaal weer besteden en daar krijgen weer anderen een baan en inkomen uit die dat inkomen ook weer besteden enz. Al die mensen betalen weer belasting (btw, inkomstenbelasting, etc.) terwijl de uitkeringen afnemen. Per saldo kost het de staat, de gemeenschap, dus niets, hebben we 100.000 asielzoekers geholpen en meer dan 100.000 banen geschapen.
Die asielzoekers binnenlaten lijkt, rekenkundig, zo gek nog niet! Kort door de bocht allemaal? Kan iemand uitzoeken hoe dit echt in elkaar zit? Kan iemand ons goed informeren zodat we iets minder met onze onderbuik nadenken?

 Hier gevonden in het Eindhovens Dagblad: http://www.ed.nl/mening/opinie-wat-kost-een-asielzoeker-echt-1.5475791


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator