Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2015 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Meepraten kan in de Linkedingroep Vreemdelingenrecht

Wilt u graag uw visie geven over de meedenkvragen en u doet het liever op Linkedin, ga dan naar de groep Vreemdelingenrecht aldaar en wordt lid. Maar u kunt ook uw reactie onder dit bericht geven. Of u doet het gewoon allebei!
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie va…

Meedenkvraag: Ik zie AC Schiphol niet meer in de VC genoemd voor de grensasielaanvragen. Is er wat veranderd?

Terwijl dit er vroeger stond: Wanneer iemand aan de buitengrenzen asiel aanvraagt, dus in een haven of op een vliegveld, wordt diegene naar het Aanmeldcentrum Schiphol gestuurd. (alhoewel ik het nu niet expliciet meer in de V|C zie staan) Zie paragraaf C1/2.1 Vreemdelingencirculaire. Is daar wat veranderd?Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat…

Meedenkvraag: artikel 30a Vw - niet ontvankelijk want al NLse asielvergunning: maakt vluchtelingenstatus uit voor doormigratie?

De wet is recentelijk veranderd. Hier legt Stijn uit wat er nieuw is in artikel 30a met betrekking tot de soort asielvergunning die iemand krijgt:

Ten vijfde kan een aanvraag niet-ontvankelijk worden verklaard wanneer de vreemdeling al een asielvergunning heeft. De wetgever laat weten dat tijdens de onderhandelingen het behoud van het zogenaamde één-status-stelsel steeds de inzet is geweest en dat dit ook mogelijk is gebleven onder de nieuwe Procedurerichtlijn. Artikel 46, tweede lid, van de Procedurerichtlijn biedt een grondslag voor de rechtbank om deze aanvraag als niet-ontvankelijk te beschouwen, aldus de wetgever.[8]
Hier zal bedoeld zijn dat de rechtbank een beroep tegen de afwijzing van de vluchtelingenstatus vanwege het ontbreken aan procesbelang niet-ontvankelijk kan verklaren als de vreemdeling subsidiaire bescherming is verleend. In artikel 46, tweede lid, van de Procedurerichtlijn is namelijk bepaald dat een lidstaat, indien de door hem verleende subsidiairebesche…

Meedenkvraag over artikel 30 Vw Dublinprocedure - wordt bepaling> MOET er geclaimd?

Dit is een wordt-bepaling waarop het lijkt dat in Dublinzaken MOET worden geclaimd. Maar een staat mag toch altijd de behandeling aan zich trekken?
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen …

Vacature Project Assistent m/v Nederlands Helsinki Comité - Den Haag (mensenrechten)

Het Nederlands Helsinki Comité zoekt per 1 februari 2016 een
Project Assistent m/v
Als Project Assistent ben je voor onze Project Managers een administratieve ondersteuner c.q. duizendpoot, zodat zij de projecten kunnen realiseren met de beste service richting samenwerkingspartners en donoren.
Over het NHC
Het Nederlands Helsinki Comité zet zich in voor verbeteringen in de rechtsstaat, de democratie en de bescherming van de rechten van de mens in Europa. De activiteiten zijn georganiseerd in projecten met als speerpunten momenteel de verbetering van gevangenisomstandigheden, de rechten van slachtoffers van mensenhandel en de versterking van organisaties van burgers die zich inzetten voor mensenrechten en andere maatschappelijke vraagstukken. Dit werk wordt gecoördineerd door een in Den Haag gevestigd secretariaat van tien betaalde krachten en een aantal vrijwilligers/stagiaires.
De functie
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen zijn:
Financiële…

Vietnamese kinderen verdwijnen uit opvang. Mensenhandelaren actief?

ZUIDLAREN/VRIES - Uit opvangcentra van Zorggroep Jade in Zuidlaren en Vries zijn dit jaar negen Vietnamese kinderen verdwenen. Twee zijn inmiddels teruggevonden.
De verdwijning is bij het Experticecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) aangemeld.
Vier 16-jarige meisjes en een jongen die in een beschermde opvang in Zuidlaren woonden, zijn sinds 20 november spoorloos. In april verdwenen twee meisjes van dezelfde leeftijd uit de opvang in Vries. Op zaterdag 3 januari liepen uit deze opvang twee 17-jarige meisjes weg. Bij de politie zijn diverse tips binnengekomen. Zeven jongeren zijn volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer nog steeds niet terecht.
Weggelopen
De kinderen die in deze opvangcentra verblijven, zijn daar onder meer via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers of NIDOS, de jeugdbescherming voor minderjarige en alleenstaande vluchtelingen, terechtgekomen. ,,We hebben veel nationaliteiten in de opvang'', zegt directeur Jan Bollen van Jade. ,,Hun ou…

Nieuw boek / New book "EU Language Law"

Just published! € 64,- Author(s): Stefaan van der Jeught Year: 2015 Language: english Size: 16 x 24 cm Pages: 303 ISBN: 9789089521729 ISBN E-book: 9789089521736 Edition: Paperback NUR: 828 Print/edition: Description EU Language Law gives a comprehensive account of all language regulations and arrangements which currently exist in EU law. First and foremost, it covers the various explicit and implicit language regimes of EU institutions, bodies and agencies, explaining how and why they came about. It also explores numerous other EU language provisions in the area of freedom, security and justice, relating to quite diverse topics such as road traffic offences, recognition of national court decisions, the European Arrest Warrant and crime victims. It also discusses EU linguistic provisions in the internal market regarding product labelling or the language proficiency assessment of professionals such as medical doctors or lawyers seeking to provide ser…

Overdracht vreemdelingen aan Hongarije op grond van Dublinverordening beter motiveren

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de overdracht van twee vreemdelingen op grond van de Europese Dublinverordening aan Hongarije niet in strijd is met het EVRM. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (26 november 2015). Tegen deze uitspraken is geen hoger beroep mogelijk.
Achtergrond Beide vreemdelingen hebben in eerste instantie asiel aangevraagd in Hongarije. Daarna hebben zij in Nederland asiel aangevraagd. De staatssecretaris heeft de asielaanvragen afgewezen en is van plan de vreemdelingen over te dragen aan Hongarije dat op grond van de Dublinverordening verantwoordelijk is voor de behandeling van hun asielaanvragen. De vreemdelingen zijn het niet eens met die beslissing. Nader onderzoek De lidstaten mogen, gelet op het zogenoemde interstatelijk vertrouwensbeginsel, in beginsel erop vertrouwen dat de situatie in een andere lidstaat niet in strijd is met h…

Meer eisen voor gezinshereniging asielzoekers. Langere termijnen, boetes voor fraudeurs. Verder snellere trajecten voor kansloze asielaanvragen

Lees hier meer: http://www.telegraaf.nl/binnenland/24801335/__Meer_eisen_


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetref…

Staatssecretaris mag voorwaarden stellen bij bed-bad-broodopvang

Den Haag,26-11-2015
​ De staatssecretaris van Veiligheid & Justitie mag bij het bieden van onderdak ('bed, bad, brood') in een zogenoemde vrijheidsbeperkende locatie van een uitgeprocedeerde vreemdeling eisen dat hij meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland. Dat is alleen anders in geval van bijzondere omstandigheden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (26 november 2015). Opvang door de staatssecretaris Het gaat in deze zaak om een verzoek van een meerderjarige vreemdeling uit Iran aan de staatssecretaris om hem onderdak of leefgeld te bieden. De staatssecretaris heeft hem onderdak aangeboden in een zogenoemde vrijheidsbeperkende locatie waarbij de vreemdeling in elk geval de gemeente niet mag verlaten. Hij heeft aan deze opvang ook de voorwaarde verbonden dat de vreemdeling meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland. De vreemdeling was het daar niet mee eens en kwam eerder in beroep bij de rechtbank…

Bed-bad-brood: onderdak in vrijheidsbeperkende locatie mag -> CRvB stopt met dit soort zaken

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 november 2015 beslist dat de gemeente Amsterdam opvang mag weigeren aan uitgeprocedeerde vreemdelingen en hen voor onderdak mag verwijzen naar een vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Geoordeeld is dat verblijf in een VBL niet strijdig is met de verdragsrechtelijke verplichting om opvang te bieden. Daarom was er voor de gemeente geen noodzaak om opvang te verlenen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De VBL valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het is zijn taak om te beoordelen of in een uitzonderlijk geval aan iemand toegang tot de VBL moet worden verleend, zonder daaraan de voorwaarde te verbinden dat moet worden meegewerkt aan vertrek uit Nederland.
De Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad) is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Het gaat om uitgeprocedeerde vreemdelingen die de gemeente A…

Nieuwe Rijdende Recher? Hebben julie rechter Joh Reid de mede-bedenker van Fokke en Sukke nog meegemaakt al vreemdelingenrecht rechter?

Ik wel ergens in 2002 (en toen vertelde me de griffier dat hij ook de tekenaar was).

Hij staat links op deze foto.

Lees meer in het AD: http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4195463/2015/11/26/Bedenker-Fokke-en-Sukke-in-running-om-Rijdende-Rechter-te-worden.dhtmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan …

Een strafblad gaat een vreemdeling meer de das om doen - criminele antecedenten tegengeworpen (LET OP STRAFRECHTADVOCATEN)

Het lijkt heel normaal: dat je je aan de wet houdt maar voor sommige asielzoekers of reguliere vreemdelingen is het een compleet vreemd concept. Ik had een enorm aardige cliënte die keer op keer werd opgepakt voor winkeldiefstal en als ik dan een preek afstak dat dit toch wel heeeeeeel stom!!!!! was als je een asielaanvraag had lopen dan glimlachte ze een beetje en zei dat ik gelijk had en jatte gewoon weer een paar HEMA-onderbroeken.

Maar zoals ik ooit eens aangaf: als je mensen te eten uitnodigt thuis en die stoppen je zilveren bestek in hun tasje dan smijt je ze ook de deur uit en zo voelt het ook met mensen die vragen of ze ook hier mogen wonen.

Vandaag kwam in het nieuws dat Staatssecretaris Dijkhoff veel strengere regelgeving gaat opstellen met betrekking tot de vraag wanneer een strafblad een asielzoeker kan worden tegengeworpen. Zie hier de kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/25/brief-tweede-kamer-aanscherping-beleid-inzake-weigeren-en-intrek…

Opinie - Wat kost een asielzoeker echt?

Opvang van vluchtelingen in een sporthal. Hoeveel geld is met de opvang gemoeid?Piroschka van de Wouw/ANP MENING - Auteur Alphons Antonisen uit Eindhoven is accountant.   Voorpaginanieuws in het ED van 20 november 2015: 'Opvang asielzoekers kost 100 euro per persoon per dag'. Verder geen toelichting of specificatie.
Het stond er zo maar plompverloren, kort door de bocht.
Ik dacht: dit kan niet waar zijn, want zelfs Wilders gelooft dat niet. Anders was hij er al lang op ingesprongen. Dat zette mij toch even aan het rekenen.

146.000 euro
Eén persoon kost dus op jaarbasis gemiddeld 36.500 euro (in een schrikkeljaar honderd euro meer). Een koppeltje kost dan gemiddeld 73.000 euro. En een knus gezinnetje van man, vrouw met twee bloedjes van kinderen kost de gemeenschap dan dus slechts 146.000 euro. Die bedragen zijn allemaal netto!
Stel u nu eens voor dat een asielzoeker daadwerkelijk een besteedbaar bedrag zou krijgen van zo'n 3.000 euro netto per maand per gezin…

Recente berichten


en meer