De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 november 2015

07-12-2015 Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) Amersfoort

Maandag 7 december 2015, van 12.45 tot 18.10 uur, vindt in congrescentrum de Eenhoorn te Amersfoort de volgende bijeenkomst van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) plaats.

Actualiteiten Sociale Zekerheid en migranten
Prof. dr. G.J. (Gijsbrecht) Vonk, professor Sociale Zekerheidsrecht
In deze inleiding de belangrijkste ontwikkelingen rond sociale zekerheid voor de migratierechtpraktijk. Er zijn de nodige ontwikkelingen rond de Europese coördinatie uitkeringen en bijstand, rond de export van uitkeringen, het koppelingsbeginsel en sociale zekerheidsverdragen zoals het Sociale Zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. Gijs Vonk hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht zet de laatste ontwikkelingen op een rij, signaleert knelpunten en bespreekt oplossingen.

Inburgering en integratie na de arresten K. en A. en P. en S.

mr. dr. K.M. (Karin) de Vries, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
Karin de Vries, universitair docent bespreekt in deze inleiding komen de EU-rechtelijke regels inzake inburgering en de betekenis daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk aan bod. Aan de orde komen de recente arresten van het EU Hof van Justitie in de zaken P. en S. (inburgering van langdurig ingezeten derdelanders) en K. en A. (inburgeringseisen bij gezinshereniging) en de gevolgen van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel voor het Nederlandse inburgeringsbeleid. Vanaf 1 januari 2016 kan een reguliere verblijfsvergunning worden ingetrokken of geweigerd bij het verwijtbaar niet voldoen aan de inburgeringsplicht.

Vereenvoudiging en versterking van het recht van vrij verkeer en verblijf van Unieburgers en hun familieleden? Richtlijn 2004/38 in recente rechtspraak

Prof. dr. A.A.M (Annette) Schrauwen, hoogleraar Europese integratie Amsterdam Centre for European Law and Governance, UvA
Annette Schrauwen, hoogleraar Europese integratie aan de UvA behandelt in deze inleiding actuele ontwikkelingen rond het recht op vrij verkeer en verblijf op basis van richtlijn 2004/38. Aan de orde komen het inreisrecht en verblijfsrecht van niet-EU familieleden, de koppeling tussen het verblijfsrecht en een beroep op openbare middelen, en (versterkte) rechtsbescherming tegen uitzetting om redenen van openbare orde. De inleiding zal tevens ingaan op de implicaties van deze actuele ontwikkelingen voor het Europees migratierecht buiten de context van richtlijn 2004/38.

Tegenwerpen van antecedenten in het migratierecht

mr. J. (Julien) Luscuere, advocaat bij Luscuere De Jong Wassenaar Dingenouts
Met de op 1 juni 2013 ingevoerde Wet Momi zijn twee nieuwe afwijzingsgronden in artikel 16 van de Vreemdelingenwet geïntroduceerd die grote gevolgen kunnen hebben bij toelating. De vreemdeling die onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden, of de vreemdeling die eerder illegaal in Nederland heeft verbleven kan dat voor de duur van vijf jaar worden tegengeworpen. En in de Vreemdelingencirculaire was al neergelegd dat de vreemdeling die eerder een straf had gekregen, of een transactie had aanvaard voor een misdrijf in deze “neerstortende schaal” bij eerste toelating al snel kan worden geconfronteerd met eeuwige verblijfsontzegging: bijvoorbeeld bij recidive, waarvan als sprake is als ooit twee keer een boete is betaald om aan strafvervolging voor winkeldiefstal te ontkomen. Bij eerder illegaal verblijf kunnen gezinsherenigers nog een beroep doen op een uitzonderingspositie. Bij de twee andere afwijzingsgronden houdt de IND slechts “rekening” met het gezins- en familieleven van de vreemdeling, maar in de praktijk lijkt de belangenafweging ex artikel 8 EVRM maar weinig rekening te houden met modaliteit en evenredigheid.
In deze presentatie gaat advocaat Julien Luscuere in op de parlementaire geschiedenis van deze drie afwijzingsgronden verbonden aan de antecedenten van de vreemdeling. Daarbij komt hij tot een aantal opmerkelijke constateringen. Hij zal ook ingaan op de wijze waarop de IND en de rechtspraak omgaat met deze materie, hoewel er nog maar weinig uitspraken zijn na de inwerkingtreding van de Wet Momi waarin de nieuwe afwijzingsgronden worden besproken. Tenslotte zal hij handreikingen geven voor de praktijk hoe een afwijzing op deze gronden zo goed mogelijk kan worden gepareerd.


Datum en locatie

Maandag 7 december 2015, 12.45 (inloop, lunch en intekenen, aanvang 13.20 uur) - 18.10 uur
Regardz Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten
€ 320,- WRV leden
€ 450,- niet-WRV leden
(geen BTW, incl. lunch)

Punten
4 PO punten (NOvA) Meer vindt u hier: http://www.migratieweb.nl/UPD/UPD_agenda.cfm?nr=1447

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator